ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Jumkils socken : Ulleråkers härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 308 st Naturnamn: 301 st Bebyggelsenamn: 457 st Naturnamn: 249 st
Jumkil sn Saknas Saknas Saknas Saknas Saknas Saknas
Saknas Saknas Jumkil sn Jumkils sn sn Nummerförteckning förteckning
Jumkil sn *Baddröret gränsmärke Jumkils sn sn Nummerförteckning förteckning
Jumkil sn Banga Siöön, se Bången sjö Jumkils socken sn Allmänningen, se Ulleråkers härads allmänning häradsallm.
Jumkil sn /Se *Bastedalsröret gränsrör Jumkil sn Allmänningen allm.
Jumkil socken *Bastedals röret gränsrör Jumkil socken Almkärret kärr
Jumkil sn *Berbergsröret gränsmärke Jumkil socken Asplundsgärdet gärde
Jumkil sn *Berebergsröret rör Jumkil socken Bakgärdet gärde
Jumkil sn *Berebergs röret gränsrör Jumkil socken Bergvreten gärde
Jumkil sn *Berebergsröret gränsmärke Jumkil sn Björkmans tegen kärr
Jumkil sn Björkkärret kärr Jumkil sn Björnarbokärret kärr
Jumkil sn Björnarbolund terräng andersboner inbyggarbeteckning Björnarbo trappor landsvägsbacke
Jumkil sn *Björnkvarsröret, Lilla gränsmärke björnarborna inbyggarbeteckning Björnvalvet gärde
Jumkil sn *Björnkvarsröret, Stora gränsmärke Jumkilsbor inbyggarbeteckning Blackstavall skogsrote
Jumkil sn *Björnmosröret gränsrör Jumkils kalvar inbyggarbeteckning /Se Blacksätrarne äng
Jumkil sn /Se Björnmossen mosse Kilarna inbyggarbeteckning Blacksätrarna mosse
Jumkil socken Björnvalvet ägomark Agersta by Bladkärret mosse
Jumkil socken Björnvalvet ägomark Agersta Saknas Bladkärret kärr
Jumkil sn *Lilla Björnvarvsröret rör Agersta Saknas Blomens mossar mossar
Jumkil sn *Stora Björnvarvsröret rör Ahlsta lht Bodinskroken landsvägskrök
Jumkil sn *Stora Björnwarfsröret gränsrör Alsta trp Bolandet åker
Jumkil socken Blacksta fäbohagar, se Blackstavall betesmark(?) Andersbo hemman Bondeboån bäck
Jumkil sn Blackstavall lht Andersbo hemman Bondgårdsgärdet gärde
Jumkil sn Bladkärret kärr Andersbo gd Bondkrokskärret kärr
Jumkil sn *Bockswaröret gränsrör Andersbo, Västra Saknas Bondkrokskärret, se Lingonbacka äng
Jumkil sn *Bolandsröret rör Andersbo, Västra Saknas Bondkrokskärret kärr
Jumkil sn *Bolandsröret gränsrör Andersbo, Västra gård Bondkroksmossen mosse
Jumkil sn *Bolandsröret gränsrör Andersbo, Östra Saknas Boroten del av sn
Jumkil sn *Bolandsröret gränsrör Andersbo, Östra Saknas Broholmsbron bro
Jumkil sn Bondkrokskärret kärr Asphagen stuga Brunna äng äng
Jumkil sn *Botäpröret gränsrör Asphagen t. Brännbron bro
Jomkil sn Brändan terräng Asphagen lht Bultarbotäppan åker
Jumkil sn Bydelen terräng Asplund lht Bydelarna mossar
Jumkil sn Bydelsbäcken bäck Asplund hmd Bydelen mosse
Jumkil (förr rättardöme), sn bånga måssen, se Bångmossarna mossar Asplund gård i Ullbolsta Bydelen slåtterängar
Jumkil sn Bångasiön, se Bången sjö Backbo lht Bången sjö
Jumkil (förr rättardöme), sn Bånga Siön, se Bången sjö Backbo gård i Örnsätra Börjesjö sjö
Jumkil (förr rättardöme), sn Bången sjö Backbo gd(?) Börjesjön sjö
Jumkil (förr rättardöme), sn Bången sjö Baddet stuga Börjesjön torrlagd sjö
Jumkil sn /Se Bången sjö Bakom lht Dalkarlsgärdet gärde
Jumkil sn Bången sjö Bakom gård i Ullbolsta Dammängen äng
Jumkil sn Bången sjö Björkbacken lht Djupmyren odlad mosse
Jumkil sn Bången sjö Björkby lht Dogglövsmossen kärr
Jumkil sn Bången sjö Björkby lht Ekdalen svacka
Jumkil socken /Se Bången sjö Björklund trp Ekdalsröret gränsrör och berg
Jumkil sn /Se Bången sjö Björklund lht Ekslättan skogsglänta
Jumkil sn /Se Bångmossarna mossar Björklund lht Eskelunda äng äng
Jumkil sn /Se Bångmossarna mossar Björklund f.d. skogshuggarebostad Falkstensmossen mosse
Jumkil sn /Se Bång Siön, se Bången sjö Björnarbo sät. Farfars kärr kärr
Jumkil sn /Se *Bältebergsröret råmärke Björnarbo bebyggelse Farfarsmossen mosse
Jumkil sn /Se *Bältebergsröret gränsmärke Björnarbo hemman Farstarbostenen flyttblock
Jumkil sn /Se *Böckswaröret gränsrör Blacksta äng Fåfängan kärr
Jumkil sn /Se Börjebergsskans fornlämning /Se Blacksta Saknas Fågelbergskärret kärr
Jumkil sn /Se Börjebergs skans Saknas /Se Blacksta by Fårhagen gärde
Jumkil sn /Se Börje sjö f.d. sjö Blackstalund lht Fäbodmossen mosse
Jumkil sn /Se Call Rt, se Kallbergsröret gränsmärke Blackstalund lht Fäbomossarna mossar
Jumkil sn /Se Börje sjö f.d. sjö Blackstalund skola Förarslättekällan trefaldighetskälla
Jumkil sn /Se Djupmyren mosse Blackstavall avs. Föraslätt åker
Jumkil sn /Se Djupängen ägomark Blackstavall gård i Blacksta Granslättsmossen mosse
Jumkil sn /Se Dågglövsmossen mosse Blomsberg lht Gråtberget berg
Jumkil sn /Se ?Ekdalsröret gränsrör Blomsberg hmd Gröndalsmossen, se Stormossen mosse
Jumkil sn /Se ?Ekdalsröret gränsrör Blomsberg lht Gröndalsmossen mosse
Jumkils kyrka kyrka /Se Ekdalsröret röse Boda, se Kallmossen Saknas Gröndalsmosen, se Råmarmossen mosse
»aby», se *Åby försv. beb. *Ekebergsröret rör Boda, se Kallmossen lht Gröndalsmossen mosse
Agersta gård *Ekebergröret gränsrör Bolandet Saknas Grönvallen äng
Agersta gård *Ekebergsröret gränsmärke Bolandet lht Gullforsen bäck
Agersta gård *Ekedalsröret rör Bolandet lht Gullspång vägbro
Agersta gård *Ekedalsröret gränsmärke Bolandet förr bs Hattbäcks Skona »skona»
Agersta gd *Ekodalsröret gränsrör Bolandet, Lilla l. Vretarna Saknas Hedbron bro
Agersta gd Falkstensmossen mosse Bolandet, Lilla Saknas Hedbron bro
Agersta gd Fnasmyren ägomark Bolandet, Lilla Saknas Hedbron vägbro
Agersta gd Fulkärret kärr Bolandet, Lilla hemman Hellmansbo äng, se Hällmansbo äng äng
Agersta gd *Fururöret rör Bondebo hmd Helminedal dalsänka
Agersta gd *Fururöret råmärke Bondebo lht Helminedal odling
Agersta gd *Fururöret gränsrör Bondebo gd Helminedalsbacken backe
Agersta gd *Fur---röret gränsmärke Broby t. Hemängen äng
Agersta gd Fäbodmossen mosse Broby Saknas Hingsthagen hage
Agersta gd Fäbodmossen mosse Broby Saknas Hjortronmossen mosse
Agersta gd *Fäbowalsröret gränsrör Broby el. Broholm Saknas Holmsta spång förr spång
Agerstad g. Fämossen mosse Broby eller Broholm hemman Horskärret kärr
Agersta gd /Se Förarslättskällan källa Broby Saknas Horskärrsmossen, se Hårskärrsmossen mosse
Agersta gd /Se Glabo ägomark Broby eller Vallhov Saknas Huset ängsfjäll
Agersta gd /Se *Glosgölskärret ängsmark Broholm, se 1-4 Broby Saknas Hårskärrsmossen mosse
Agersta gd /Se Grankärret kärr Broholm hmd Hällarne berg
Björnarbo gd Gråten ägomark Broholm, se Broby eller Broholm Saknas Hällbacken landsvägsbacke
Björnarbo gd Gröndal ägomark Brostugan lht Hällmansbo äng äng
Björnarbo hg Gröndalsmyren ägomark Brostugan lht Hästbäck(en] kärr och mosse
Björnarbo bruksgård Gubbslåtter terräng Brostugan f.d. fattigstuga Hästbäckskärret kärr
Björnarbo g. *Gullfors skans /Se Brotorpet lht Igelkärret odlat kärr
Björnarbo gd Hasseldalarna terräng Brotorpet lht Jerk Anders äng f.d. odling
Björnarbo gård /Se *Hattröret råmärke Brotorpet torp Jumkilen skogar
Björnarbo gd Hellröre, se *Hällröret rör Buckön Saknas Jumkilsån å
Björnarbo hg *Hellröret gränsrör Chaneberg, se Skanneberg lht Jumkilsån å
Björnarbo gd Hingsthagen terräng Dalkarlsbo Saknas Kallrör, se Karlrör gränsrör
Björnarbo gd Hjältmosstäppan terräng Dalkarlsbo Saknas Kallmossen l. Tranviksmossen äng
Björnarbo gd *Hopröret råmärke Dalkarlsbo hemman Kallmossen, se Sågrönningen äng
Blacksta by *Horskärröret gränsrör Dalkarlsbo gd /Se Kallmossen mosse
Blackstad by Hundmossen mosse Dalsäter lht Kallmossen mosse (odling)
Blacksta by *Hällröret rör Dalsäter gård i Dalkarlsbo Kallmossen äng
Blacksta by *Hällröret rör Davidsberg lht Kallåsbäcken bäck
Blacksta by *Hällröret gränsrör Davidsberg lht Kallås äng, se Skrävlan äng
Blacksta by *Hällröret gränsrör Dragontorpet t. Karinboklint berg
Blacksta by Hälröre, se Hällröret rör Dragontorpet gåd i Näset Karlberget berg
Blacksta gd Hästbäckskärret kärr Dånau bostadshus Karl den femtondes tall tall
Blacksta gd *Hästbäcksröret gränsrör Ekedalen t(rp) Karlrör gränsrör
Blacksta gd *Hästebecks röret gränsrör Ekdalen torp Karlrör gränsrör
Blacksta gd /Se Högrör gränsrör Ekedalen torp Kjettinge skog utmark
Blacksta by /Se *Högröret gränsrör Ekedalen lht Klockarhällarna berg
Blacksta by /Se *Lilla Högröset gränsmärke Ekdalen gd Klockarkärret mosse
Blacksta by /Se Hökbopussen mosse Eklunda trp Kolsätrarne delvis odling
Blacksta by /Se Jakobsdal ägomark Eklunda lht Krakmossen mosse
Blacksta Saknas /Se Jumkilsån å Eklunda lht Kringvallsmossen mosse
Blackstavallen f.d. fäbodar /Se Jumkilsån å Eklunda, se Eklundal lht Kroksta äng äng
Bolanet, Lilla gd /Se Jumkilsån å /Se Eklundal lht Krokstaänget äng
Bolandet lht /Se Jutekärret Saknas /Se Eklundahl gd Kungsvallen område
[Broby] Saknas Kalbergröret, se Karlrör gränsrör Elim missionshus Kungsvallen Saknas
Broby by Kalbergsröret, se Kallrör Saknas Fagerdal lht Kälkbacken höjd
Broby beb. Kalbergs röret, se Karlröret gränsrör Fagerdal lht Kälkbacken backe
Broby Saknas *Kallberg (nuv. Kallsjöberget) berg Fagerdal tegelbruk Kälkbacken backe
Broby (numera Vallhov) gd /Se Kallberg (Kallsjöberget) berg Fagerdalen lht Källberga ängsmarker
Broby (nu Vallhov) gd Kallberg berg Fastarbo lht Kättberget berg
Broby beb. Kallbergsröret gränsmärke Fastarbo gård i Broby Kättinge skog utmark
Broby beb. Kallbergsröret gränsmärke Fastarbo torp Lars Ols kärr mosse
Broby beb. Kallbergsröret gränsmärke Fnaset, se 1 Hemmingsbo Saknas Larsolskärr mosse
Broby by »Kallbergsröret gränsmärke Fnaset hemman Larsolskärr mosse
Broby (nu Broholm) by *Kallbergsröset (nuv. Kallrör/karlrör) gränsmärke Fraset, se 1 Hemmingsbo Saknas Lars Ols kärr kärr
Broby el. Vallhov by *Kallbergsröret gränsmärke Fredriksdal lht Larsviken, se Larsolskärr mosse
Broby gd /Se Kallbergsröset, se Karlrör gränsrör Fredriksdal lht Larsviken, se Lars Ols kärr kärr
Broby kvarn kvarn Kallbergsröset, se Karlrör gränsmärke Fridhem lht Lejons källan källa
Ekeberga försv. beb. Kallmossen uppodlad mosse Fridhem gård i Skulla Lilla huset, se Stora huset odlad mark o. skog
Ekeberga försv. beb. *Kallmossen sankmark Fridhem lht Lindesbergsäng äng
Ekeberga försv. beb. Kallmossen mosse Fågelbo Saknas Lingonbacka äng ängsmark
Ekeberga försv. beb. Kallrör, se Karlrör råmärke Fågelbo Saknas Linnéstigen stig
Ekeberga försv. beb. Kallrör rör Fågelbo hemman Linnévägen skogsväg
Eklunda odling Kallrör rör Förarslätt lht Lumpebo gärde gärde
Fogelbo g. Kallsjöberget höjd Föraslätt gård i Näset Lumpebokullen gårdskulle
Fågelbo gd Kallsjöberget berg Föraslätt gd(?) Lumpebosjö sjö
Fågelbo gd Kalmareflukan sank mark Gnaset, Tungalbo, Stenviken gd? Lumpebosjö sjö
Fågelbo gd Kalmareflukan sankmark /Se Granhagen lht Lumpebosjön sjö
Fågelbo gd Karinboklint kulle Granhagen gård i Örnsätra Lumpebosjön sjö
Gullforsen lht /Se Karinboklint höjd Granmarken trp Lumpebosjön sjö
Gullforsen torp *Karinboklin--röret gränsrör Granmarken lht Lumpebosjömossarna mossar
Himrarne lht /Se *Karinboklintzröret gränsrör Granmarken gård i Björnarbo Lumpebosjön sjö
Himrarna gd /Se »Karlbergsröset», se *Kallbergsröset gränsmärke Granmarken lht Lumpeboäng äng
Holmsta by Karlbergs Stafwen, se Kallbergsröret gränsmärke Granslätt trp Lumpen, se Lumpebosjön sjö
Holmsta by Karlrör råmärke Granslätt lht Lundbron bro
Holmstad by Karlrör gränsrör Granslätt lht Långkärret åker
?Holmsta by Karlröret gränsrör Granslätt lht Långkärret kärrstråk
Holmsta by Karlrör gränsrör Granslätt lht Långkärrsbergen berg
Holmsta by Karlrör gränsmärke Grindstugan stuga Långmossen mosse
Holmsta by *Kattmoröret gränsrör Gröndal stuga Långmossen äng
Holmsta by *Kattmoröret gränsrör Gröndal lht Långmossen mosse
Holmsta by *Kiosselröret gränsmärke Grönvallen stuga Långmossen mosse
Holmsta by Kittelröret råmärke Gullforsen lht Långmossen mosse
Holmsta by Kittelröret gränsmärke Hagalund trp Långmossen Saknas
Holmsta by Kittelröret röse Hagalund lht Långmossen l. Ultunaviken äng
Holmsta by Klockarmossen mosse Hagalund lht Långmossen, Lilla Saknas
Holmsta by /Se Klockarmossen mosse Hagalund lht Långmossen, Lilla mosse
Holmsta Saknas /Se *Kolbotnsröret gränsrör Hagalund lht Långmossen, Lilla mosse
Holmsta by /Se *Kolbottenröret gränsmärke Hagalund gd? Långplöjet gärde
Huset by *Kolbottenröret gränsmärke Hedbron avs. Långplöjshagen hage
*Huss kvarn Saknas *Kolbottensröret rör Hedbron lht Löpsbron bro
Jordbron hl, lht Krakmossen mosse Hedbrons skola skola Lövhagen skog
Jomkil by Kringvallsmossen mosse Hellmansbo, se Hällmansbo lht Lövhyddan åker
Kårängen torp Krokmossen mosse Hemmingsbo Saknas Murarvreten gärde
Källhagen torp *krokstaboröret gränsrör Hemmingsbo Saknas Möjsjö klint berg
Kättslinge gd *Krokstaboröret gränsmärke Hemmingsbo Saknas Möjsjön sjö
Kjettslinge by *Kullen vise råmärke Hemmingsbo hemman Mörtsjön sjö
Kättslinge gd »Kvarnfjällen» förr ängsfjäll Hemmingsbo gd Mörtsjön sjö
Kättslinge gd »Kvarnfjällen» förr ängsfjäll Himbrantorp, Himrarne skogv.bost. Mörtsjön sjö
Kettslinge g. »Kvarnafjällen» kvarnfjäll Himrarna Saknas Mörtsjön sjö
Kättslinge gd Kåttet Rt, se Kittelröret gränsmärke Himrarne skogv.bost. Norrgrindsgärdet gärde
Kjetslinge by Kälberg, se Kallsjöberget höjd Himrarna Saknas Nytegen åker
Kättslinge gd Kälkbacken backe Himrarne lht Näsbackarna åbackar
Kättslinge gd Källberga terräng Hjänsund f.d. handelsbod Näsbron bro
Kättslinge gd Källbo f.d. torp? Holmsta Saknas Näset terräng
Kättslinge gd Lars-Olskärret kärr Holmsta Saknas Näset utjord
Kättslinge gd *Lilbjörn warfsröret gränsrör Holmsta hemman Nässkogen skog
?Kättslinge gd Lindesberg terräng Holmstafjäll lht Oxhagen hage
?Kättslinge by Linnéstigen stig Holmstafjäll lht Prästmossen mosse
Kättslinge gd Linnéstigen stig /Se Holmstakärret lht Prästmossen mosse
Kättslinge gd Lugnet terräng Holmstakärr lht Renfanan skogsglänta
Kättslinge gd Lumpen sjö Holmstavreten lht Renfansberget berg
Kettslinge gd /Se Lumpen sjö Holmstaäng lht Rihagen park
Kätslinge Saknas /Se Lunden terräng Huset Saknas Rumlavallsbacken landsvägsbacke
Kättslinge by /Se Långhällarna triangelpunkt Huset, Lilla Saknas Rumlavallsbron bro
Kättslinge by /Se Långkärret ägomark Huset, Lilla Saknas Rumlavallsbron bro
?Lumpebo g Långkärret kärr Huset, Lilla by Råmarmossen, se Stormossen mosse
Lumpebo beb. Långkärret kärr Huset, Stora Saknas Råmarmossen mosse
Lumpebo g. Långmossen mosse Huset, Stora Saknas Sinkmyren odlad mosse
Lumpebo beb. Långmossen mosse Huset, Stora f.d. komministerbost. Skansberget berg
Lumpebo gd Långmossen mosse Hällmansbo Saknas Skeppståndet berg
Lumpebo gd Moisiön, se Möjsjön igenväxt sjö Hällmansbo trp Skonan dalsänka
Lumpebo gd *Moisiöröret gränsrör Hällmansbo lht Skrävlan äng
Lumpebo gd *Moisiöröret gränsrör Hällmansbo lht Skäggesta mosse mosse
Lumpebo gd *Myrbacksröret råmärke Hällmansbo lht (nu riven) Skäggsta mosse mosse
Lumpebo gd *Myrbacksröret gränsmärke Hörnbo hmd Skäggstamossen mosse
Lumpebo gd Målsbo f.d. torp Hörnbo gård i Ullbolsta Sladdbodarna ängar
Lumpebo gd Möjsjön igenväxt sjö Igelbo lht Sothagen skog
Lumpebo gd Möjsjön sjö Igelbo f.d. torp Stabby äng äng
Lumpebo gd Mörtsjön sjö Igelbo, Lilla lht Staffansbobackarna förr landsvägsbackar
Lumpebo gd Norrskulla kärr kärr Igelbo, L. lht Stallgärdet gärde
Lumpebo gd Nybohagen terräng Igelbo, St. gård i Broby Stenkärret kärr
Lumpebo gd *Nysätröret gränsrör Igelkärret, se Laggvretstorp lht Stenkärrsbergen berg
Lumpebo gd *Nysättröret gränsrör Jakobsdal lht Stenviksberget berg
Lumpebo gd Nässelbopuss mosse Jakobsdal stuga Stora - Lilla - Huset odlad mark o. skog
*Molberga kvarn Saknas Orrbergen berg Johannelund lht Storkärret åker
Näset gd Persbo plöje ägomark Johannelund gård i Blacksta Stormossen mosse
Näset gd Prästkärret ägomark Johannesberg hmd Storängen äng
*Näss kvarn Saknas Prästkärret kärr Johannesberg lht Storängsvreten äng
Skulla by »quarnefjällin» kvarnfjäll Johannisberg t. Ströbykärret kärr
Skulla by Renfanan terräng Johannisberg f.d. dragontorp Stubbhagen hage
Skulla by Renfansberget berg Jonsund Saknas Studentvilan höjd
Skulla by *Renfansröret gränsrör Jonsund lht Studentvilan stenröse(?)
Skulla by *Renfansröret gränsrör Jonsund Saknas Studentvilan rastställe
Skulla by Risbosjön sjö Jonsund hemman Styggkärret kärr
Skulla by Risbosjön sjö Jonsund lht Styggkärret kärr
Skulla by Risbosjön sjö Jonsund, jfr Hjonsund lht Styggkärret kärr
Skulla by Risbosjön sjö Jordbron lht Styggkärret eller Helminedal lägenhet
Skulla by Risbosjön sjö Jordbron lht Svartkärret äng
Skulla by Råmarmossen mosse Jordbron gd Svartkärret äng
Skulla by Rävberget berg Kallmossen lht Sågrönningen äng
Skulla by Rödmossen mosse Kallmossen, se 1 Staffansbo el. Kallmossen Saknas Sågrönningen äng
Skulla by Rödmossen mosse Kallmossen gård i Dalkarlsbo Sågrönningen jord
Skulla by Rönningen ägomark Kallmossen jord Tranvikarna odlingar
Skulla by *Rör rör Kallmossen, se Sågränningen Saknas Tranviksmossen äng
Skulla by /Se Skansberg Saknas /Se Kallmossen och Sågrönningen äng Tranviksmossen, se Kallmossen äng
Skulla by /Se Skansberget berg Kallås Saknas Tranviksmossen, se Kallmossen jord
Skulla by /Se Skansberget berg /Se Kallås hemman Trindkärret myr
Skulla by /Se Skiljepussen kärr Kallås Saknas Tungelbo gärde gärde
Skäggstamosse torp Skinnarmyren ägomark Kallåsen gd Ulleråkers häradsallmänning Saknas
Sätra gd /Se Skonarn dalsänka /Se Kallåsen gård Ulleråkers härads allmänning Saknas
Sätrarna gd /Se Skonan dalsänka /Se Karinbo äng äng Ulleråkers Härads Allmänning, se Allmänningen Saknas
Tungelbo g. Skonan skärning bildad av bäck /Se Karlslund lht Ulleråkerskilen del av sn
Tungelbo g. Skuggabacken backe Karlslund lht Ulleråkers kilen skogsmark
Tungelbo gd Skulla Krakmosse mosse Karlslund lht Ultunaviken, se 1 Långmossen Saknas
Tungelbo gd *Smedstorpsröret rör Karlslund, se Skrävlan lht Ultunavik äng
Tungelbo gd *Smedstorpsröret gränsmärke Karlsro lht Vadbacken odlat träsk
Ubby by Solhagen terräng Karlsro gård i Skulla Vadgärdet gärde
Ubby by Spångmossen mosse Kettslinge, se Kättslinge gd Vadnäbben sväng på landsväg
Ubby by *Staffansmossröret Saknas Kjettslinge, se Kättslinge gd Vadstället förr vad
?Ubby by *Staffansmåsröret gränsrör Klondyke öknamn på Bolandet Vallhovsbron bro
Ubby by *Staffansmossröret gränsmärke Knutbo lht Vallmo källa källa
Ubby by el. gård *Stenforsbackaröret gränsmärke Knutbo lht Åbågarna ängslag
?Ubby by *Stenforsbackaröret gränsmärke Knutbo lht Åbågarna odlade mossar
Ubby by *Stenforsbaxa röret gränsrör Korsebo Saknas Åkarberget berg
Ubby by *Stenrössia gränsrör Korsebo hemman Åkhällskärret kärr
Ubby by *Stenrössia gränsrör Korsebo Saknas Ängebyhålet åkrar
Ubby by Stenskvättan terräng Kroksta bodar lht Öbergs bergen berg
Ubby by *Stenwijksröret gränsrör Kullviken hemman  
Ubby by Stenviksberget berg Kullviken Saknas  
Ubby gd *Storkärröret gränsrör Kullviken Saknas  
Ubby by Stormossen mosse Kyrkfjällen fastighet  
?Ubby by Storängen ägomark Kyrkskolan skola  
Ubby by /Se Studentvilan terräng Kårängen t.  
Ubby gd Studentvilan plats /Se Kårängen lht  
*Ubby kvarn Saknas *Swartengröret gränsrör Kårängen torp  
*Ubby kvarn Saknas Svartkärret kärr Källbo t.  
Ubby by Svartkärret kärr Källhagen lht  
?Ubby by *Svartkärrsröret rör Källhagen lht  
Upby by? /Se *Svartkärrsröret gränsmärke Källslätt hmd  
Ullbolsta hg *Swartkärsröret gränsrör Källslätt gård i Ubby  
Ullbolsta gd *Svartängsröret rör Källsveden hemman  
Ullbolsta g. *Svartängsröret gränsmärke Källslätt gd  
Ullbolsta by *Sätrarna ängsmark Källsveden hemman  
Ullbolsta by /Se *Tranwijksröret gränsrör Källsveden Saknas  
Ullbolsta hg *Tranviksröret rör Källsveden gd  
Ullbolsta hg *Tranviksröret gränsmärke Källsveden Saknas  
Ullbolsta gd Trillbo, Stora triangelpunkt Källtorp hmd  
Ullbolsta hg /Se Trindkärret kärr Källtorpet gård i Broby  
Ullbolsta Saknas /Se Trollberget berg Kättslinge Saknas  
Ullbolsta gd /Se *Tungelboängen ängsmark Kettslinge Saknas  
Ullbolsta gd /Se Tuppmossen mosse Kettslinge Saknas  
Ullbolstad herrgård /Se Tärtängsmossen mosse Kjettslinge by  
Ullbolsta gd /Se Ulleråkerskilen terräng Kättslinge gd  
Ullbolsta hgd /Se Ulleråkerskilen skogsområde Laggvreten gård i Skulla  
Ullbolsta gd /Se Ulltunaviken sank mark Laggvretstorp lht  
Vallby el. Vallhov hg Vadmossen mosse Lindesberg stuga  
Vallby (nu Vallhov) hgd Vallmo källa källa Lindesberg lht  
Vallby gd Vinterkällan terräng Linneborg lht  
Vallby (nu Vallhov) hgd *Vise gränsmärke Lugnet torp  
Vallby Saknas *Vise gränsmärke Lugnet Saknas  
Vallby (nu Vallhov) hgd Våtmon sank mark Lumpebo nu rivna byggnader  
Vallby (nu Vallhov) hgd åboga ängar, se Åbågarna ängsmark Lumpebo Saknas  
Vallby (nu Vallhov) hgd Åboge Engiar, se Åbågarna ängslag Lumpebo hemman  
Vallby (nu Vallhov) hgd *Åbogeröret gränsrör Långhällarna Saknas  
Vallby gd *Åbokrokröret gränsmärke Långhällarna Saknas  
Vallby gd *Åbokroksröret(?) rör Långhällarna skogv.bost.  
Vallby gd *Åbokroksröret gränsrör Långhällarne skogv.bost.  
Vallby gd Åbågarna ängslag Långhällarna skogvaktarbost.  
Vallby gd Åbågarna ängsmark Lövhyddan t.  
Vallby gd Åbågarna ängar Lövhyddan lht  
Vallby gd Åbågarna terräng Munkbacken stuga  
Vallby gd *Åbågaröret gränsmärke Munkbacken bs  
Vallhov el. Vallby hg *Åbägaröret gränsmärke Målsbo lht  
Vallhov, se Vallby hgd *Åbågeröret rör Målsbo Saknas  
Vallhov, se Broby gd /Se Älgpussen sjö Målsta bodar lht  
Vallhov hg /Se Älgvattnen terräng Neckbo lht  
Vallby kvarn f. kvarn *- - - ängsröret råmärke Neckbo stuga  
*Vidhikabodha Saknas *Österfora rågångsröre gränsrör Nickbo Torp Saknas  
Västerskulla by *Österforarågångsrör gränsrör Nordberg lht  
*Åby Saknas /Se   Norrbo t.  
*Åby Saknas /Se   Norrbo t.  
*Åby Saknas   Norrgrind t.  
Ängeby Saknas   Norrgrind lht  
*Åby försv. beb.   Norrskulla hemman  
*Åby by   Nybo hmd  
Örnsätra gd /Se   Nybo gård i Ullbolsta  
    Nybroholm hmd  
    Nybroholm gård i Broby  
    Nybroholm gd(?)  
    Nybygget lht  
    Nybygget gård i Broby  
    Nybygget torp  
    Nydal lht  
    Nydal stuga  
    Nyhagen lht  
    Nyhagen stuga  
    Nyslätt lht  
    Nyslätt lht  
    Nystugan lht  
    Nystugan lht  
    Nystugan gård i Ubby  
    Näset Saknas  
    Näset hemman  
    Näset Saknas  
    Näset, Lilla gård  
    Nässelbo lht  
    Nässelbo lht  
    Olofsberg lht  
    Olovsberg lht  
    Prästtorpet Saknas  
    Prästtorpet avs. lht  
    Prästtorpet lht  
    Rabostan(?) torpbebyggelse  
    Rosendal hmd  
    Rosendal gård i Näset  
    Rosendahl gd  
    Rumlavallen stuga  
    Sandslätt lht  
    Sandslätt lht  
    Skanneberg lht  
    Skinnarbo lht  
    Skinnarbo gård i Broby  
    Skinnarbo torp  
    Skråvlan gård i Broby  
    Skråvlan, jfr Skrävlan lht  
    Skräddarbo torp  
    Skräddarbo torp  
    Skräddarbo gd  
    Skräddarbo torp  
    Skuggan lht  
    Skuggan lht  
    Skuggan torp  
    Skulla Saknas  
    Skulla by  
    Skrävlan, se Karlslund lht  
    Skrävlan, jfr Skrävlan lht  
    Skuggan lht  
    Skulla Saknas  
    Skullalund, se Skullaäng lht  
    Skullalund lht  
    Skullalund lht  
    Skullalund lht  
    Skullalund lht  
    Skullaäng lht  
    Skullaäng lht  
    Solhem hmd  
    Solhem gård i Broby  
    Solliden lht  
    Solliden lht  
    Solliden villa  
    Sommarro lht  
    Sommarro gård i Ullbolsta  
    Staffansbo Saknas  
    Staffansbo l. Kallmossen Saknas  
    Staffansbo gd  
    Staffansbo el. Kallmossen Saknas  
    Staffansbo hemman  
    Staffansbo gd  
    Stenbacken, se 1 Stenforsbacka Saknas  
    Stenforsbacka Saknas  
    Stenforsbacka gd  
    Stenforsbacka Saknas  
    Stenforsbacka hemman  
    Stenlunda lht  
    Stenviken Saknas  
    Stenviken Saknas  
    Stenviken hemman  
    Stenviken kvarn och såg  
    Stenviken gd  
    Stenviks kvarn kvarn  
    Stigsbo Saknas  
    Stigsbo Saknas  
    Stigsbo hemman  
    Storhagen lht  
    Storhagen lht  
    Storhagen lht  
    Strömvallen Saknas  
    Stångfallshagen hmd  
    Stångfallshagen gård i Ullbolsta  
    Stängslet hmd  
    Stängslet gård i Vallhov  
    Svedjan Saknas  
    Sätran hemman  
    Sätra Saknas  
    Sätrarne gd  
    Sätra Saknas  
    Trillbo lht  
    Trillbo, Lilla lht  
    Trillbo, Lilla lht  
    Trillbo, Stora lht  
    Tungelbo Saknas  
    Tungelbo gård  
    Tungelbo jord  
    Tungelbo, se Gnaset gd?  
    Tästugan, se Nystugan lht  
    Tästugan stuga  
    Ubby Saknas  
    Ubby Saknas  
    Ubby by  
    Ullbolsta Saknas  
    Ullbolsta Saknas  
    Ullbolsta by  
    Ullbolsta gård hmd  
    Ullbolsta såg såg  
    Ultunaviken Saknas  
    Ultunaviken lht  
    Vadstugan stuga  
    Vallby ort  
    Vallby jord  
    Vallhov ort  
    Vallhov Saknas  
    Vallby el. Vallhov Saknas  
    Vallby el. Vallhov Saknas  
    Vallhov, se 1-4 Broby Saknas  
    Vallhov, se 1 Vallby el. Vallhov Saknas  
    Vallhov, se 1 Vallby eller Vallhov Saknas  
    Vallhov hmd  
    Vallhov hemman  
    Vallhovs kvarn kvarn  
    Vretarna, se 1 Bolandet Saknas  
    Vretarne, se 1 Bolandet, Lilla Saknas  
    Vreten lht  
    Västerskulla gård i Skulla  
    Ängsfjället lht  
    Ängsfjäll lht  
    Ängstorpet lht  
    Ängstorpet jord  
    Ängstugan stuga  
    Ängstugan stuga  
    Ängstugan stuga  
    Örnsätra Saknas  
    Örnsätra Saknas  
    Örnsätra hemman  
    Örnsätra gd  
    Österkulla hemman  

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.