ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ärentuna socken : Norunda härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 282 st Naturnamn: 49 st Bebyggelsenamn: 178 st Naturnamn: 124 st
Erentuna sn Alkärret kärr Äretuna socken Nummerförteckning förteckning
Erentuna by Björklingeån å Ärentuna sn Aftonvardsbiten åkerlapp
Ärentuna sn Björklingeån å Erntuna tallpinnar inbyggarbeteckning Alkärret kärr
Ärentuna sn Byängarna ägomark Äretuna tallpinnar inbyggarbeteckning Asphagen hage
Ärentuna sn Dyorna ägomark Saknas Saknas Bengtsgrundet åkerskifte
Ärentuna sn Fjällen ägomark Adolfsberg villa Bengtska hålet åkerskifte
Ärentuna sn Fyrisån å Aftonro villa avs. Björklinge-ån biflod
Ärentuna sn Fyrisån å Alphyddan lht Björklingeån biflöde
Ärentuna sn Gammelängen ägomark Alphyddan villa. avs. Bobergsvägen väg
Ärentuna sn /Se Glupen källa Anders-Ers gård Brudgrinden grind
Ärentuna sn Gränby triangelpunkt Backa, Neder- gård Bröta utäga
Ärentuna sn *Gränby Bys rågång Saknas Backa, Över- gård Buddbo fjäll utjord
Ärentuna sn Gärdesbacken backe Bengtsberg lht Bunken slåtta
Ärentuna sn Hagmyren ägomark Berget+ Saknas Bäckarna sluttningar
Ärentuna sn Hjortronmossen, Lilla mosse Björkhemmet villa. avs. Eklunda lht
Ärentuna sn Hjortronmossen, Stora mosse Bolverke+ förr utjord Eklundsmyren kärr
Ärentuna sn Hässelbacken backe Bondanders´ bondgård Envad vadställe
Ärentuna sn Högalund triangelpunkt Buddbo by Fjuckbymyren myr
Ärentuna socken Hökbackarna backar Bäckängarne sockenslåtta Fjuckbyskogen skog
Ärentuna sn Kattbacken backe Charlottenro villa avs. Fjäderfätramp åker
Ärentuna sn Kattpussen sank mark Ekdalen villa avs. Fyrisån å
Erentuna sn Norra Laggarängsröret gränsmärke Eken hemman Fårbacken backe
Ärentuna sn Lisslåtaberget berg Ekhagen villa avs. Gammelgärde utjord
Ärentuna sn Nybyhagen terräng Eklunda avs. Grimstaån å
Ärentuna sn Nybymossen ägomark Enhagen lht Gråtåkrarna åkrar
Ärentuna sn Nyängen ägomark Eriksberg villa Gränsvreten vret
Ärentuna sn Onsvreten ägomark Eriksdal avs. Hagmyren hage
Ärentuna sn Orrvallen ägomark Erikslund lht Hjortronmossen mosse
Ärentuna sn Porsmossen mosse Erikslund villa avs. Hjortsbacken backe
Ärentuna sn Rosta bro bro Fattigstuga Saknas Hundberget kulle
Ärentuna sn Rosta bro bro /Se Finess villa Hässelbacken backe
Ärentuna sn Rävstensmyren mosse Finstängslan slåtta o. mosse Hästhagen skogsvret
Ärentuna sn Rörkärret kärr Finnstängslan Saknas Högkullen gravhög
Ärentuna sn Skattrånsbacken backe Fjuckby, se Fjuckeby by Högstaås ås
Ärentuna sn Skogsängen terräng Fjukeby by Hökbackarna backar
Ärentuna sn Skuttunge Åhn, se Björklingeån å Fjuckby Saknas Hökbacken skogsbacke
Ärentuna sn Skällsta triangelpunkt Fredrikslund avs. Jerkjers myr
Ärentuna sn Skörkullen kulle Fredriksro villa avs. Jerkpers myr
Ärentuna sn Smibacken backe Fridhem lht Karlssons täppa åker
Ärentuna sn Småmyrarna ägomark och delvis mosse Fridhem villa avs. Kattbacken backe
Ärentuna sn Svartkärret ägomark Furulid villa avs. Kattpussen vattensamling
Ärentuna hd Torsberget berg Fyrisdal avs. Kohagarna ängar
Ärentuna sn Tuthammaren terräng Fyrisvall by Kolerabacken backe
Ärentuna sn Vaxmyragrytet terräng Fyrisvall Saknas Kopinan skogsbacke
Ärentuna sn Vimborna ägomark Fysarviken kärrdal Kyrkvägen väg
?Ärentuna sn Åmotet sammanflöde Fågelsången avs. Kyrsta hagar hagar
Ärentuna sn Åmotet sammanflöde Gammelhagen villa avs. Kysslinge+ utjord
Ärentuna sn åmetet, se Åmotet sammanflöde Godensbacken lht Kålsängstomten hagar
Ärentuna Saknas *Östa Ägor Saknas Granbacken avs. Källhagen hage
Ärentuna Saknas   Granliden villa avs. Källhagen hage
Ärentuna sn   Granlunda avs. Lakens slåtta+ slåtta
Ärentuna sn   Grimsta by Lillån Saknas
Ärentuna socken /Se   Gropen lht Lisskogen förr skog
Ärentuna sn /Se   Gränby by Lisslåtaberget backe
Ärentuna sn   Gränby Fäbodsäng, se Ängsboda Saknas Lundinsbacken björkbacke
Ärentuna sn   Gränby, Lilla+, se Kull-Gränby Saknas Långmyren uppodlad myr
Ärentuna sn /Se   Haga villa avs. Låtabäcken bäck
Ärentuna sn /Se   Hammarskog avs. Låtakällorna källor
Ärentuna sn /Se   Hasselbacken villa avs. Lötvägen väg
Ärentuna sn /Se   Hemmet villa Masmossen mosse
Ärentuna sn /Se   Hyddan villa avs. Norrgärdet gärde
Ärentuna sn /Se   Hästhagen lht Norrhusängen lht
Ärentuna sn /Se   Högalund avs. Nya världen skogsvret
Ärentuna sn /Se   Johannesro lht Nyby hagar betesmarker
Ärentuna sn /Se   Joneberg villa, avs. Nybyfjällen Saknas
Ärentuna sn /Se   Karlberg avs. Nyby mossen mosse
Ärentuna sn /Se   Karlsberg villa avs. Nyby skog Saknas
Ärentuna sn /Se   Karlsberg lht Nyby utjord Saknas
Ärentuna sn /Se   Karlslund, se Karlsberg lht Nyvreten skogsvret
Ärentuna sn /Se   Karlslund lht Nyängen äng
Ärentuna sn /Se   Karlsro lht Nyängsmossen mosse
Ärentuna sn /Se   Karlsro villa avs. Onsvreten skogsvret
Ärentuna sn /Se   Klockareboställe Saknas Orrvallen förr mosse, nu odlad mark
Ärentuna sn /Se   Kolje by Oxkärret kärr
Ärentuna sn /Se   Kolje by Pinorna åker
Ärentuna kyrka Saknas /Se   Koljelyckan avs. Plogarna åker
Ärentuna kyrka kyrka /Se   Kristinelund villa avs. Postvägen förr postväg
*Frenthuna, se ?Ärentuna sn   Kullen, se Kull-Gränby Saknas Prästfjället utjord
Backa, Neder- gd /Se   Kull-Gränby avs. Påssmossen mosse
*Bilwick Saknas   Kyrkoherdeboställe, se Prästgården bebyggelse Renströms vreten vret
Bolverke förr utjord   Kyrsta by Risbrohagarna ängar
Buddbo Saknas /Se   Källbo hemman Rostabron bro
Buddbo by /Se   Källhagen villa Rostatomten beteshagar
Buddbo by /Se   Källhyddan villa avs. Rostaån å
Buddbo by /Se   Kättsta säteri Ruddet myr
Dygrowetum, se Storvreta by   Lappmarken Saknas Rävstensmyren myr
*Efhal sn   Lillskogen avs. Sjöhammaren vattensamling
[Enevad] Saknas   Lissbacka, se Backa Saknas Skattrånsbacken backe
*Enevads kvarn Saknas   Lissgubbens öknamn på Nylunda Skogsvreten vret
Fjuckby by   Lissuggeln hemman Skogsängarna ängar
Fjuckby by   Lotsbacken lht Skraltbacken backe
Fjuckby by   Lugnet lht Skrankgrinden+ förr grind
Fjukeby by   Lugnet avs. Skällsta utjord utjord
Fjuckby by   Lugnet villa avs. Skörkullen gravhög
Fjuckby by   Lundbacken avs. Slåtthagarna ängsskifte
Fjuckby by   Lundbo avs. Slåtthagen kärrmark
Fjuckby by   Lundins-i-gatan gård Slättbergsbacken backe
Fjuckby by   Lundvreten lht Småmyrarna myrar
Fjuckby by   Lyckan, se Koljelyckan avs. Småängarna utägor
Fjuckby by   Låta by Stenhagen skogshage
Fjuckby by med runstenar /Se   Lövlund lht Stormyran åker
Fjuckby by /Se   Lövlund villa avs. Svartkärret uppodlat kärr
Fjuckby by   Mariedal villa avs. Svartstena mosse
Fjuckby by   Moslätten lht Tegelugnsbacken backe
Fjuckby Saknas /Se   Nyby hemman Tenstavägen väg
Fjuckby by /Se   Nyby avs. Tingsbogrind borttagen grind
Fjuckbygårdarna gårdar   Nybygget villa avs. Tjurbolstan+ utjord
Fyrisvall, se Vallby hgd   Nybymossen lht Torsberget bergsbacke
Grimsta by   Nyckelmyrn slåtta Trindmossen mosse
Grimsta by   Nylund lht Tuthammaren hage
Grimsta by   Nylunda lht Uggelfjällskiftet obeb. avs.
Grimsta by   Nylunda avs. Valhammarskogen skog
Grimsta by   Nyåker lht Vallby utjord Saknas
Grimsta by   Oppgården gård Vaxmyragrytet stenhög
Grimsta by   Oskarsborg villa avs. Vaxmyraängen mosse
Grimsta by   Persbo gård Vreten odlad bit av Hästhagen
Grimsta by   Petterslund avs. Västerberget äng
Grimsta by   Prästgården kyrkoherdeboställe Åmotet åsammanflöde
Grimsta by   Prästgårdstorp+ t. Ängsboda äng
Grimsta by   Pålverken utjord Ärentuna utjord Saknas
Grimsta by /Se   Runstens gård Østabäcken bäck
Grimsta by /Se   Salem missionshus Östanboda äng
Grimsta by /Se   Skogsbo villa avs. Östa åsen ås
Gränby by   Skogshagen villa avs. Östaåsen ås
Gränby by   Skogshyddan villa avs.  
Gränby by   Skogstorpen avs.  
Gränby by   Skomakare Månssons Saknas  
Gränby by   Skraltars gård  
Gränby by   Skraltpetterssons, se Skraltars Saknas  
Gränby by /Se   Skrika Saknas  
Grenby, Lilla Saknas /Se   Skräddarns gård  
Kaplansbostället prästgd.   Skällsta by  
Kolje gd   Skärna Saknas  
Kolje gdr   Smedjebacken villa avs.  
Kolje gård   Smedsborg villa avs.  
Kolje gård   Småmossarne äng  
Kolje gd   Sockenslåttan, se Nyckelmyrn o Bäckängarne Saknas  
Kolje gd   Sockertoppen gård  
Kolje gd   Sofiero villa avs.  
Kolje gd   Solbacken villa avs.  
Kolje gd   Solhem villa avs.  
Kolje gd   Solhäll lht  
Kolje gd   Solliden villa avs.  
Kolje gd   Solvallen lhtr  
Kolje gdr   Spångmyran lht  
Kolje gd   Stenlunda avs.  
Kolje gd /Se   Stjärnan villa avs.  
Kolje gd /Se   Stjärna, se 3-5 Skärna Saknas  
?Kyrsta by   Storgården villa avs.  
Kyrsta by   Stormyran gård  
Kyrsta by   Storvreta järnvägsstation  
Kyrsta by   Storvreta by och stationssamhälle  
Kyrsta by   Sätra t.  
Kyrsta by   Södervissjö mosse mosse  
Kyrsta by   Södervissjö mosse Saknas  
Kyrsta by /Se   Södervissjöslåttan slåtta  
Kyrsta by   Tingsbo gård  
Kyrsta by   Tomtebo villa avs.  
Kyrsta Saknas /Se   Tors lht  
Kättsta gd /Se   Torsborg villa avs.  
Låta by   Uggeln by  
Låta by   Valhammar hemman  
Låta by   Vallby, se Fyrisvall bebyggelse  
Låta by   Vallénslunda lht  
Nederbacka by   Vaxmyra by  
Nyby by /Se   Vaxmyra by  
[Porbolstad] Saknas   Vigle avs.  
Prästgården Saknas   Vilan villa avs.  
Prästgården prästgd   Vildsverige Saknas  
Skomakarevreten lht   Vimban villa avs.  
Skomakarvreten lht   Vretaberg villa avs.  
Skällsta by   Vretalund villa avs.  
Skällsta by   Åkerby utjord  
Skällsta by   Åkerby utjord  
Skällsta by   Östa by  
Skällsta by   Östalund lht  
Skällsta by   Östaåsen+ förr bs.  
Skällsta by   Överbacka Saknas  
Skällsta by      
Skällsta by      
Skällsta by      
Skällsta by      
Skällsta by      
Skällsta by      
Skällsta by      
Skälsta Saknas /Se      
Skälsta gdr /Se      
Skälsta Saknas /Se      
*Skötlinge försv. by /Se      
*Skötlinge försv. by      
*Sköttlinge Saknas      
*Skøtlinge villa /Se      
*Skötlinge Saknas /Se      
Slaghammar Saknas      
Solvallen lhtr      
Solvallen utjord      
Solvallen utjord      
Spångarängen torp /Se      
Spångarängen Saknas /Se      
Stormyren Saknas      
Storvreta by      
Storvreta by      
Storvreta by      
Storvreta by      
Storvreta by      
Storvreta samh.      
Storvreta by /Se      
Storvreta by      
Storvreta by      
Storvreta by /Se      
Wreta, Stor Saknas /Se      
Wreta, Stor Saknas /Se      
Storvreta samh. /Se      
Storvreta by, samh. /Se      
Storvreta by /Se      
Sätra utjord /Se      
Sätra Saknas /Se      
?Uggeln gd      
Uggeln gd /Se      
Uggeln by /Se      
Uggeln by /Se      
?Uggeln by      
Valhammar gd      
Valhammar gd /Se      
Valhammar Saknas /Se      
Valhammar gd /Se      
Vallby hg      
Vallby by      
?Vallby hg      
Vallby by      
Vallby hg      
Vallby hgd      
Vallby by      
Vallby hgd      
Vallby hgd      
Vallby hgd      
Vallby hgd      
Vallby hgd      
Vallby hgd      
Vallby hgd      
Vallby hgd      
Vallby hgd      
Vallby hgd      
Vallby gd      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby hg med runsten /Se      
Vallby by /Se      
Vallby hg      
Vallby gd /Se      
Vaxmyra by      
Vaxmyra by      
Vaxmyra by      
Vaxmyra by      
Vaxmyra by      
Vaxmyra by      
Vaxmyra by      
Vaxmyra by      
Vaxmyra by /Se      
Vaxmyra by      
Vaxmyra by      
Vaxmyran Saknas /Se      
Vaxmyra by /Se      
Vaxmyra by /Se      
Vaxmyra by /Se      
Vaxmyra by /Se      
Vaxmyra by /Se      
Vaxmyra by /Se      
Vigle gd /Se      
Ärentuna gd /Se      
Östa by      
Östa by      
Östa by      
Östa by      
Östa by      
Östa by      
Östa by      
Östa by      
Östa by      
Östa by      
Östa by /Se      
Östaåsen torp      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.