ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skuttunge socken : Bälinge härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 523 st Naturnamn: 242 st Bebyggelsenamn: 367 st Naturnamn: 185 st
Saknas Saknas Saknas Saknas Saknas Saknas Saknas Saknas
Skuttunge sn Albäcken, jfr *Älebäcksröret bäck Skuttunge sn /Se Albäcken bäck
Skuttunge sn /Se Albäcken bäck Skuttunge socken socken Albäcken, se Frossarbodiket vattendrag
Skuttunge sn Askarbäck, Lilla terräng Skuttunge sn /Se Aspbacken backe
Skuttunge sn Askersund terräng Skuttunge sn Asphagen åker
Skuttunge sn Asphagen terräng Skuttunge sn Asphagen förr beteshage
Skuttunge socken Billbo terräng Skuttunge sn Bastebacken backe
Skuttunge sn Billbovreten ägomark Brunnborna inbyggarbeteckning Björklingeån, se Forsgärdesån å
Skuttunge sn Björklingeån å Elingarna inbyggarbeteckning Björklingeån å
Skuttunge sn *Björkmy--sröret råmärke Skuttunge gn» nås inbyggarbeteckning Björklingeån å
Skuttunge sn Björnberget terräng Albäcken bäck Björklingeån å
Skuttunge sn *Bomansäng äng Albäcken f.d. skogvaktareboställe, lht Björnberget berg
Skuttunge sn *Bragby ängar ägomark Albäcken Saknas Blankkärret kärr
Skuttunge sn *Broddboröret råmärke Albäcken gård Blankpussen vattensamling
Skuttunge sn *Broddboröret gränsmärke Andersbo bs Bocksängen åker
Skuttunge sn Brostugärdet ägomark Andersbo stuga Bolotten vret
Skuttunge sn *Brotegsröret gränsmärke Askarbäck Saknas Bovaldsvreten odlad mark
Skuttunge sn *Brotegsröret gränsmärke /Se Askarbäck Saknas Boxängen åkrar
Skuttunge sn *Bräckstensröret gränsmärke Askarbäck by Brakmyren odlad äng
Skuttunge sn Bröstgång, L. terräng m. lada Askarbäck, Lilla torp Brostugärdet åker
Skuttunge sn Bröstgång, St. terräng m. lada Askarbäck, Lilla förr gård Brunnbyskölarna ängsmark
Skuttunge sn Bytingarna ägomark Askersund lht Brunnbysängen landsvägskrok
Skuttunge sn /Se bånga måssen, se Bångmossarna mossar Askersund förr stuga Bursvreten »hak»
Skuttunge sn Bångasiön, se Bången sjö Aspnäs Saknas Bytingarna åkrar
Skuttunge sn Bånga Siön, se Bången sjö Bemersberg Saknas Bäcken, se Örsbäcken bäck
Skuttunge sn Bången sjö Bemersberg sät. Bäcksgärdet åker
Skuttunge sn Bången sjö Bermers- eller Bemersberg, se Bemersberg Saknas Danvikshagen åker och skog
Skuttunge socken Bången sjö Bemersberg Saknas Danvikspussen, se Per-Olspussen kärr
Skuttunge sn Bången sjö Bemersberg gård Djupmyren kärr
Skuttunge sn Bången sjö Berg Saknas Dragbybacken backe
Skuttunge socken Bångmossarna mossar Berg Saknas Ekvreten beteshagar o. skogsmark
Skuttunge sn Bångmossarna mossar Berg gård Enbärsmossarna ängar
Skuttunge socken Bångmossarna mosse Billbo bs. Enbärsmossarna mosse
Skuttunge sn Bångmossarna mosse Billbo förr torp Enbärsmossarna mosse
Skuttunge sn Bång Siön, se Bången sjö Billbovreten lht Enbärsmossen mosse
Skuttunge sn *Bällmosseröret gränsmärke Björkdal lht Farmors land odlad mark
Skuttunge sn *Bällmosseröret gränsmärke /Se Björkhagen utflyttad gård Finnmyran åker o. skog, utjord
Skuttunge sn *Bärmåsröret gränsmärke Björkhagen gård Fonnbona åkerlycka och skogsmark
Skuttunge sn Dammängen ägomark Bolotten f.d. boplats Forsgärdesån å
Skuttunge sn *(Kullviksängarna eller) Djupdalsängarna ängsmarker Brostugan stuga Frossarbodiket vattendrag
Skuttunge sn *Djupmyrröret rör Brostugan förr soldattorp Frossarbodiket vattendrag
Skuttunge sn Doterbo terräng Brostugan förr soldattorp Fräkendalen odling
Skuttunge sn *Dragby ängar ägomark /Se Brundby Saknas Gammelbron vik
Skuttunge sn Dyngmyren myr Brunnby Saknas Gladkullhagsskiftet, se Danvikshagen åker och skog
Skuttunge sn Dyngmyren myr Brunnby Saknas Gogubbskärret kärr
Skuttunge sn Ekvreten ägomark Brunnby by Gottvreten vret
Skuttunge sn *Elbäcksröret gränsmärke Broddbo Saknas Greta-Stinas backen backe
Skuttunge sn Enbärsmossarna mossar Bråddbo Saknas Griggarbokärret Saknas
Skuttunge sn Enbärsmossarna mosse Bråddbo Saknas Grodarne åker
Skuttunge sn Enbärsmossarna mosse Broddbo gård Gråten förr sumpmark, nu åker
Skuttunge sn Finnmyran ägomark Bröstgång, Lilla t. Gråtkärret kärr
Skuttunge sn *Fjällboröret råmärke Bröstgång, Lilla torp Gubbnäs plats
Skuttunge sn *Fjällboröret gränsmärke Bröstgång, Stora t. Gumsbacken backe
Skuttunge sn Flura ägomark Bröstgång, Stora torp Gunnarsgärdsmossen mosse
Skuttunge sn *Frossarboröret rör Danviken gård Hagarna, se Kyrkhagarna åker
Skuttunge sn *Frossarboröret gränsmärke Danviksgården, se Danviken gård Hastensängen äng (eg. åkerjord)
Skuttunge sn /Se *Frossarbovisen gränsmärke Djurhalsen lht Hemängen ängsmark
Skuttunge sn /Se Fräkendalen ägomark Djurhalsen gd Horsmyren skogsområde o. betesmark
Skuttunge sn Fämossarna mosse Djurhalsen förr en samling torp Hundbacken brant, tvär »backknäppa»
Skuttunge sn *Giärkullaröret gränsmärke Doterbo stuga Hällbacken landsvägsbacke
Skuttunge sn Glubäcken bäck Doterbo stuga Hällbacken berghäll
Skuttunge sn Glubäcksröret förr gränsmärke Dragby Saknas Hökarna odling
Skuttunge sn /Se Glubäcksängen ägomark Dragby Saknas Karl-Andershagen, se Karl-Andersodlingen åker
Skuttunge sn Glubäcksängen ägomark Dragby by Karl-Andersodlingen åker
Skuttunge sn Gluksbaks R., se *Gluksbäcksröret råmärke Dragbybodar lht Karl-Andersodlingen åker
Skuttunge sn *Gluksbäcksröret råmärke Dragbykvarn kvarn Kattpussen förr vattensamling
Skuttunge sn *Gluksbäcksröret gränsmärke Draglunda lht Kattslätten älgpass
Skuttunge sn *Glupbäcksröret gränsmärke Dragontorpet rusthåll Klockarfjällen åker
Skuttunge sn *Glupbäcksröret gränsmärke /Se Druvelund lht Klockgölen göl
Skuttunge sn *Glupbäcksröret rör Eke Saknas Klockgölen djupt ställe i å
Skuttunge sn *Grenbyröret råmärke Eke Saknas Klockgölen djupt ställe i å
Skuttunge sn Griggarbokärret ägomark Eke by Kohagen löväng
Skuttunge sn Gråmursgruvan gruva /Se Ekeshagarna, se Hagarna gård Kohagen löväng
Skuttunge sn Gråtkärret kärr Ekesmalmen stugor Krycklingehagarna hagmarker
Skuttunge sn /Se Hagby mosse mosse Ekesmalmen stugor Krycklingehålet åker
Skuttunge sn /Se Hagby mosse mosse Elinge Saknas Kungsängsbergen bergig skogsterräng
Skuttunge socken /Se Hagby mosse mosse Elinge Saknas Kvarnbacken backe
Skuttunge sn /Se *Hagbymossröret rör Elinge by Kyrkhagarna åker
Skuttunge sn /Se *Hammarby äng ängsmark Fagersjö, se Fagersten Saknas Kyrkhagarna åker
Skuttunge by o. sn /Se Hammaren terräng Fagersjö Saknas Källberget berg
Skuttunge sn /Se Horsmyren mosse Fagersjö förr gård Källmossen mosse
Skuttunge sn /Se Hyttmossen mosse Fagersked, se Fagersten Saknas Käpptjuv slåttermark
Skuttunge sn /Se Hyttmossen mosse Fagersten Saknas Lervreten åker
Skuttunge sn /Se Hökarna ägomark Fastarbo Saknas Lill-Fagersjö förr åker
Skuttunge sn /Se Kabbokybodar, se *Käbboky bodar f.d. fäbodar Fastarbo Saknas Linasberget bergknalle
Skuttunge sn /Se Karl-Andersodlingen ägomark Fastarbo gård Lissgärdet åker
Skuttunge sn /Se Kohagen terräng Fislyckan, se Lyckan lht Lissodlingen åker
Skuttunge sn /Se Korshällarna triangelp. Fjällen bebyggelse Lyckåkern åker
Skuttunge sn /Se *Krokstuguröret(?) rör Fjällen Saknas Långmossen mosse
Skuttunge sn /Se Kronängen ägomark Fjällen Saknas Långmossen mosse
Skuttunge sn /Se *Kråkboröret gränsmärke Fjällen gård Långplogarna odlad mark
Skuttunge by o. sn /Se *Kullviksängarna (eller Djupdalsängarna) ängsmarker Forsbybro bro o. mejeri Majses kärr sumpmark
Skuttunge sn /Se Kung Skuteshög ättehög /Se Forsgärde Saknas Mossen åker
Skuttunge by o. sn /Se Kungsängsbergen terräng Forsgärde Saknas Movreten hage
Skuttunge sn /Se Kvarnkärret kärr Forsgärde by Myggarna block
Skuttunge sn /Se Kvarnkärret kärr Frossarbo utj. Myggarne ängar, högmosse
Skuttunge sn /Se *K--ymysröret råmärke Frossarbo gård Myggane kärr
Skuttunge by o. sn /Se *Kåldalsröret gränsmärke Frossarbo utj. Myggsten, Lilla o. Stora flyttblock
skutungar inbyggarbeteckning /Se Källberget berg Fågelsång frälselht Myggstenen flyttblock
?Askarbäck by Källmossen mosse Fågelsång gård Myggstenarna flyttblock
Askarbäck gd Källroten terräng Gladkullen, se Svartan t. Myrby norrskog skog
Askarbäck by /Se Käppkyan, jfr Käbboky bodar och *Käbbokyröret slåttermark Gladkullen stuga Myren, Norra myr
Askarbäck gdar /Se Käppkyan terräng Gladkullhagen lht Norra myren mosse
Bemersberg (förr Tuppen) gd *Käbboky bodar, jfr Käppkyan och *Käbbokyröret f.d. fäbodar Gladkullhagen lht Norramyren åker /Se
Bemersberg gd *Käbboky bodar, jfr Käppkyan och *Käbbodyröret f.d. fäbodar Gladkullhagsskiftet Saknas Norrberget skogsbacke
Bemersberg gd *Käbbokyröret(?) rör Gräfsta Saknas Norrberget blockterräng o. skog samt någon betesmark
Bemersberg gd Lillfagersjö ägomark Grävsta Saknas Norrboda utj.
Bemersberg gd /Se Lindstadsröret, Södra gränsmärke Gräfsta by Norrgärde åker
Broddbo gd *Lindstadsröret, Södra gränsmärke /Se Gundbo Saknas Norrlångarne åkrar
Broddbo Saknas *Lindstaröret, Norra gränsmärke Gundbo Saknas Norrsbacken backe
Broddbo beb. *Lindstaröret, Södra gränsmärke Gundbo förr gård Norrsbacken backe
Broddbo g Lindstaröret förr gränsmärke Gölinge Saknas Norrskog skogsområde
?Broddbo beb. Lundgärdet ägomark Gölinge Saknas Norrtomten beteshage
Broddbo beb. Långmossen mosse Gölinge Saknas Norrtomtsåkern åker
Broddbo beb. Mossbo mosse Gölinge förr gård Norståkrarne åkrar
Broddbo beb. Mossbo terräng Gunnarsgärde Saknas Nytorpberget berg
Broddbo Saknas /Se Movreten terräng Gunnarsgärde Saknas Nytäppan f.d. åker, nu skog
Broddbo gd /Se Myggarna terräng (mosse?) Gunnarsgärde gård Nöttlund, Lilla lund
Broddbo gd /Se Myggstenen terräng Gällbo lht Nöttlund, Stora lund
Broddbo gd /Se Myrby triangelpunkt Gällbo förr stuga Oelsmossen mosse
Broddbo gd /Se Mångfallet ägomark Haga stuga Olsbergskärret kärr
Broddbo gd /Se Mångfallet terräng Hagaberg hmd Oxhagen skogsmark
Brunnby by *Naverstensröret gränsmärke Hagaberg gård Pantängen äng
Brnnby by Stoora Normyran, se Norramyren åkermark(?) Hagarna gård Pantängen äng
Brunnby by *Normyran myr Hagby Saknas Per-Olskärret kärr
Brunnby by Norramyren åkermark(?) Hagby Saknas Per-Olspussen kärr
Brunnby by Norrberget berg Hagby by Prästgårdsbäcken, se Örsbäcken bäck
Brunby kvarn Norre Temnan, se Tämnaren sjö Hellanda by Pusshagen, se Kohagen löväng
Brunnby by Norrgärde terräng Hellanda Saknas Rotmyren kärr
Brunnby by *Norrmoseröret gränsmärke Hellanda Saknas Rullan berg
Brunnby by *Norrmosseröret gränsmärke /Se Hellanda gård Rullan berg
Brunnby by Norrskog skog Hocksbo gd /Se Runstensbacken backe
Brunnby by *Norrtäppröret råmärke Huskullen lht Rusthållarängen ängsmark
Brunnby by *Norsvedsröret råmärke Hårsläta Saknas Rönningen åker
Brunnby by *Nyckelmyran myr Hårslätta Saknas Rönningsbacken odlad mark
Brunnby by *Nyckelmyran mosse Hårsläta förr gård Rörängen mosse
Brunnby by Nykelmyran, se Södramyren åkermark(?) Hårsläta Saknas Rövarberget berg
Brunnby by Nykelmyran, se *Nyckelmyran mosse Häggeby Saknas Rövarberget berg med klippor
Brunnby by Nöttlamyran ägomark Häggeby Saknas Rövarberget berg med klippor
Brunnby by Oelsmossen mosse Häggeby by Sjudarbacken björkbacke
Brunnby by /Se *Ovanboröret gränsmärke Häggkärret äng Skarprättarn åker
Brunnby Saknas /Se *Ovanboröret gränsmärke /Se Häggkärret äng Skarpsveden åker
Brunnby by /Se Oxhagen terräng Hällen t. Skogsgrind, se Vargled grind
Bröstgång, Stora och Lilla torp Pantskogen skog Jobsvall Saknas Skräddarviken förr vattensamling
*Bänareby Saknas Per-Ols-kärret kärr Jobsvall Saknas ?Skutån, se Björklingeån å
Dragby by Per-Olspussen sjö Jobsvall by Skvalbäcken bäck
Dragby by Persmyren ägomark Jordbron avs. Skvalhagen hage
Dragby by *Ransta hytta hytta Jordbron lht Skölarne slåttermark, moss- och sumpmarker
Dragby by Ranstaröret förr gränsmärke Jällbo Saknas /Se Skölmossen mosse
Dragby by *Rikbergsröret gränsmärke Kallmossen, se 1 Storstensmosen el. Kallmossen äng Slothagen åker
Dragby by Risbosjön sjö Kallmossen, se 1 Storstens- el. Kallmossen äng Smedjevreten åker
Dragby by Risbosjön sjö Kappen stuga Snytan åker
Dragby by Risbosjön sjö Kohagen t. Stapelbacken backe
Dragby by Risbosjön sjö Kilkällan lht Stordiket vattendrag
Dragby by Risbosjön sjö Kojtö, se Täbo stuga Storhagen backar, skog o. kärr
Dragby by Risbosjön sjö Krycklinge byar /Se Storhagsdiket vattendrag
Dragby by Risbosjön sjö Krycklinge, N. by Storstenarna stenar
Dragby by Risbosjön sjö Krycklinge, Norra Saknas Storstenarna stenar
Dragby by Risbosjön sjö /Se Krycklinge Norra Saknas Svartängsbona förr åkerlycka
Dragby by Rotbäcken bäck Krycklinge, Norra Saknas Svartängsbona förr åkerlycka
Dragby by Rotmyren mosse Krycklinge, Norra by Svens odling odlad mark
Dragby by Rusthållarängen terräng Krycklinge, Södra Saknas Syltkärret kärr
Dragby by Römåse, se Enbärsmossarna mosse Krycklinge, Södra Saknas Torrmossarna åker
Dragby by Rönningen ägomark Krycklinge, Södra el. Löfsta Saknas Tovmyren myr
Dragby by Rörängen ägomark Krycklinge, Södra Saknas Trekanten åker
Dragby by Rörängen ägomark Krycklinge, Södra by Trollberget, se Rövarberget berg med klippor
Dragby by /Se Rövarberget berg Kåsen lht (f.d. S.T.) Trumslagarkärret kärr
Dragby by Silverberget berg /Se Kåsen lht Tutskogen skogsmark
Dragby by Siön Tämbnan, se Tämnaren sjö Källslätt lht Vadängen förr åker
Dragby by Sjudarbacken backe Kättdalen lht Vadängen förr åker
Dragby by *Sjöbögröret råmärke Kättgren, se Kättgrind bs. Varggropen grop för fångst av vargar
Dragby by Skuttungeån å /Se Kättgrind bs. Varggropsåkern åker
Dragby by Skuttungeån å /Se Kättgrind bebyggelse Vargled grind
Dragby by Skuttungeån å /Se Kättgrind bebyggelse Viglebackarna backar
Dragby by /Se Skuttungeån å /Se Lassekärr ängsfjäll Vilsåkersån, se Björklingeån å
Dragby Saknas Skutån å /Se Lassekärr ängsfjäll Vännerstallen tall
Dragby by /Se Skölarna terräng Lindbergsmossen lht Ågärdet åkrar och betesmark
Dragby by /Se Snedbacken terräng Lottenberg avs. Ängen åkrar
?Dragby by /Se Smedängen ögomark Lunda, se Hagaberg hmd Ängen äng
*Egby, se Häggeby by *Småhällsröret råmärke Lunda, se Hagaberg gård Ängshagen åker
Eke by Småängen ägomark Lundbo bs. och t. Önbobackarna backar
Eke by Småängen ägomark Lundbo lht Örsbäcken bäck
Eke by Spetsberget berg Lundby, se Rönningen Saknas Örsbäcken bäck
Eke by Stora allmen--ig Myrn, se Södramyren åkerjord Lyckan lht Örsbäcken bäck
Eke by /Se Storhagen ägomark Löten Saknas Överbogrind förr grind
Eke by /Se Storhagsdiket dike Löten Saknas  
Eke Saknas /Se Storstenarna terräng Löten gård  
*Ekeby kvarn Saknas *Stortegsröret gränsmärke Lövsta, se 5 Krycklinge, Södra Saknas  
Elinge, se Älinge by *Stortegsröret gränsmärke /Se Lövsta, se 1-5 Krycklinge, Södra Saknas  
Elinge by Storåkersbackarna backar Mellanbo Saknas  
Elinge by /Se *Sträddängsröret råmärke Mellanbo Saknas  
Fagersjö gd Stubbarna terräng Mellanbo förr gård  
Fagersjö Saknas *Stubbängen ängsmark Mickelsbo bs.  
»fagherskedhe», se Fagersjö gd *Stäbbergsröret råmärke Mickelsbo bs. t.  
Fastarbo gd /Se Svartberget berg Myrby Saknas  
?Fjällen gd *Sågkvarnsröret rör Myrby gd /Se  
Fjällen gd /Se *Sågkvarnsröret gränsmärke Myrby Saknas  
Fjällen Saknas /Se *Sånängsröret gränsmärke Myrby gård  
*Fors trol. nuv. Forsgärde by Söder Temnan, se Sörsjön sjö Myrtegen avs.  
Forsgärde by Saknas, se Tämnaren, Sörsjön sjö Mångelbo Saknas  
Forsgärde by Söder Tämnan, se Sörsjön del av sjö Mångelbo Saknas  
Forsgärde by Södramyren åkermark Mångelbo förr gård  
Forsgärde gdr Södramyren åkerjord Mångkullarna lhtr, förr backar  
Forsgärde by Sörsjön del av sjö Mångkullarna bostadsområde  
Frossarbo gd Sörsjön del av sjö Nilsberg, se Norrmyra gd  
Grävsta by /Se *Tamlångs ?sjö Nilsberg, se 1 Norrmyra el. Nilsberg Saknas  
Grävsta by /Se Tembnan, se Tämnaren sjö Norberg lht  
Gölinge gd /Se Norre Temnan, se Tämnaren sjö Norramyren lhtr  
Gölinge gd /Se Stoora Temnen, se Tämnaren sjö Norramyren lhtr  
Gölinge gd /Se Söder Temnan, se Tämnaren sjö Norramyren lhtr  
Hagby by *Tomrövsröret(?),se *Krokstuguröret *Ängsmossröret rör Norrby Saknas  
Hagby by *Tonröfsröret gränsmärke Norrby Saknas  
Hellanda gd Tovmyren myr Norrby by  
Hellanda g Trumslagarkärret kärr Norrgärde bs  
Helanda gd /Se Tutskogen skog Norrhagen lht  
Helanda Saknas /Se Tämbnan Lacus, se Tämnaren sjö Norrkrycklinge, se Krycklinge Norra Saknas  
Hjulhalsen torp Tämnaren sjö Norrmyra el. Nilsberg Saknas  
Horskello, se Hårsläta gd Tämnaren sjö Norrmyra el. Nilsberg Saknas  
Hårslätta g Tämnaren sjö Norrmyra, se Norramyren jr-enhet  
Hårsläta gd Tämnaren sjö Norrs förr torp /Se  
Hårsläta gd Tämnaren sjö Norrsbacken förr torp /Se  
?Hårsläta gd Tämnaren sjö /Se Norrskojan förr torp /Se  
Hårslätta gd /Se Tämnaren, Sörsjön sjö Nylunda lht  
Hårsläta försv. gd /Se Vadängen ägomark Nymyrs-Jan gård  
Häggeby by *Villingxaker åker /Se Nyåkerstorp lht  
Häggeby by *Villsåkersröret gränsmärke Olofsberg Saknas  
Häggeby by Vilsåkersån å /Se Olovsberg Saknas  
Häggeby by *Vål--ängsröret råmärke Olles stugan förr backstuga  
Häggeby by *Välhålsröret råmärke Ol-Mats stuga  
Häggeby by Vännstarilund terräng Ol-Mats stuga  
Häggeby by *Värnängen äng /Se Oxhagen bs.  
Häggeby by Västervreten ägomark Per-Jonamon Saknas /Se  
Hägg(e)by by *Ånarvaröret rör Persbo t.  
Häggeby g *Älebäcksröret rör Persbo hemman  
Häggeby by Ändlösan ägomark Pinbo Saknas  
Häggeby by Ängshagen terräng Pinbo Saknas  
Häggeby by *Ängsmossröret rör Pinbo gdr  
[Æggby] Häggeby Saknas *Örsboröret gränsmärke Pinnbo gd  
Häggeby by Överbo-masugn nedlagd masugn /Se Prav t.  
Häggeby by *Överboröret rör Prav förr torp  
Häggeby by *Överboröret råmärke Prästgården Saknas  
Häggeby by *Överboröret gränsmärke Prästgården Saknas  
Häggeby by   Prästgården gård  
Häggeby by   Prästtorpet t.  
?Häggeby by   Ransta äng  
Häggeby by   Ransta äng  
Häggeby by   Ransta, Norra Saknas  
Häggeby by   Ransta, Norra Saknas  
Häggeby kaplansboställe /Se   Ransta Norra Saknas  
Häggeby by /Se   Ransta, Södra Saknas  
Häggeby by /Se   Ransta, Södra Saknas  
Häggeby by /Se   Ransta Södra Saknas  
Häggeby by /Se   Risbo utj.  
Häggeby Saknas /Se   Risbo gd /Se  
Häggby Saknas /Se   Risbo utj.  
Häggeby pst /Se   Risbo gårdar  
Jobsvall förr fäbodar   Risbomossen äng, stuga  
Jobsvall f.d. fäbodar /Se   Risbomossen äng  
[Kooslete] Saknas   Rosendalen t.  
Söderkrycklinge by   Rosendal gård  
?Söderkrycklinge by   Runsten lht  
Söderkrycklinge by   Rönningen Saknas  
Kryklinge by   Rörstugan bs.  
Kryklinge by   Sibo förr stuga  
Krycklinge by   Sjudars, se Norrhagen lht  
Krycklinge by   Skaten gård  
Krycklinge, Nora o. Södra byar   Skinnarbacken Saknas  
Krycklinge byar   Skinnarbacken lht  
Krycklinge, Norra o. Södra byar   Skjutarbo, se Vänstarielund lht  
Krycklinge, Norr- och Söder- gd o. by   Skogshyddan, se Ol-Mats stuga  
Krycklinge, Norr- och Söder- gd o by   Skuttungeby Saknas  
Söderkrycklinge by   Skuttungebyn Saknas  
Krycklinge, Norr- o. Söder- byar   Skuttungeby by  
Krycklinge, Norr- o. Söder- byar   Smedskullen t.  
Krycklinge, Söder- o. Norr- byar   Smedskullen gård  
Krycklinge, Söder- o. Norr- byar   Sotmyra Saknas  
Söderkrycklinge by   Sotmyra by  
Norrkrycklinge gd   Sotmyra lht  
Krycklinge by   Sotmyra Saknas  
Krycklinge by   Sotmyra hemman  
Krycklinge by   Stenbacken lht  
Krycklinge by   Storstens el. Kallmossen äng  
Krycklinge, Norra o Södra byar   Storstensmossen el. Kallmossen äng  
Krycklinge, Norra o. Södra byar   Storstensmossen Saknas  
Krycklinge by   Strålsund stuga  
Krycklinge by   Strömsberg, se Risbomossen stuga  
Krycklinge by   Stubbarne t.  
Krycklinge by   Stubbarna förr trol. stuga  
Krycklinge by   Svartan Saknas  
Krycklinge by   Svartan Saknas  
Krycklinge by   Svartan lht  
Krycklinge by   Svartängsbo Saknas  
Krycklinge by   Svarvarbo Saknas  
Krycklinge by   Svarvarbo Saknas  
Krycklinge by   Svarvarbo Saknas  
Krycklinge by   Svarvarbo gård  
Krycklinge by   Svingården gård  
Krycklinge by   Svängen, se Källslätt lht  
Krycklinge by   Söderkrycklinge, se 8 Krycklinge Södra Saknas  
Krycklinge by   Södermyren äng  
Krycklinge by   Södermyran äng  
Krycklinge by   Tallhagen lht  
Krycklinge by   Trolldyngan stugor  
Krycklinge, Norra o. Södra byar   Trolldyngan gd  
Krycklinge by   Trolldyngan, se Trolledy villor  
Krycklinge by   Trolledy villor  
Norrkrycklinge gd /Se   Träffens lht  
Norrkrycklinge gd /Se   Tuppen, se Bemersberg Saknas  
Söderkrycklinge by /Se   Täbo stuga  
Krycklinge, Norra Saknas /Se   Ulvseke [Ulfseke] gd  
Kröklinge, Södra Saknas /Se   Ulvsike Saknas  
Krycklinge, Norra o. Södra byar /Se   Ulvseke Saknas  
Krycklinge by /Se   Ulvseke Saknas  
Krycklinge byar /Se   Ulvseke gårdar  
*Krycklinge kvarn Saknas   Vadbron bs.  
Krøklinge se Norr- o. Söderkrycklinge Saknas   Valsäter lht  
Kröklinge, se Söderkrycklinge by   Vigle Saknas  
Kyrkobyn by /Se   Vigle Saknas  
*Kökingi Saknas   Vigle by  
»Maglaboda», se Mångelbo gd   Vilsåker Saknas  
Myrby gd   ?Vilsåker gård  
Myrby gd   Vilsåker Saknas  
Myrby gd   Villsåker Saknas  
Myrby gd   Villsåker gård  
Myrby gd   Vismarängen Saknas  
Myrby gd   Vismarängen Saknas  
Myrby gd   Vita, se Svartan Saknas  
Myrby gd   Vretstugan stuga  
Myrby gd   Vretstugan lhtr  
Myrby gd   Vällstadielund, se Vänstarielund lht  
Myrby (förr rättardöme), gd   Vänstarielund lht  
Myrby gd   Vännstarilund förr stuga  
Myrby gård   Västerboda Saknas  
Myrby (förr rättardöme), gd   Västerboda Saknas  
Myrby (förr rättardöme), gd   Västerboda Saknas  
Myrby (förr rättardöme), gd   Västerboda gård  
Myrby gård /Se   Västerlunda riven stuga  
Myrby (förr rättardöme), gd   Yrke, se Örke by  
Myrby gd   Ytterbyn Saknas  
Myrby gd   Ytterbyn sät.  
Myrby gd   Ytterbyn gård  
Myrby gd /Se   Ånarven lht  
?Mångelbo gd   Ånarven t.  
Mångelbo gd   Ånarven stuga  
Mångelbo gd   Ånarven lht  
?Mångelbo gd   Ängeberga utjord  
Mångelbo gd /Se   Ängeberga utj.  
Norrboda, utjord Saknas /Se   Ödeshagen t.  
Norrboda beb.   Önbo odling (utjord)  
Norrby by   Örke Saknas  
Norrby by   Örke Saknas  
Norrby by   Örke by  
Norrby by   Örsbo Saknas  
Norrby by   Örsbo Saknas  
Norrby by   Örsbo gård  
Norrby by   Ösby Saknas  
?Norrby by   Ösby Saknas  
Norrby by   Ösby gård  
Norrby by   Öshagen förr torp  
Norrby by   Öshagen förr torp  
Norrby by   Öshagen förr torp  
Norrby by   Östensbo bs.  
Norrby by   Östensbo förr torp  
?Norrby by   Överbo Saknas  
Norrby by   Överbo Saknas  
Norrby by /Se   Överbo Saknas  
Norrby by /Se   Överbo förr gård  
Norrby by /Se      
Norrby Saknas /Se      
Nyby Saknas /Se      
Oluiseeke, se Ulvsike gd      
?Ransta by      
?Ransta by      
?Ransta by      
?Ransta by      
Ransta by      
Ransta gd      
Ransta by      
Ransta by      
Ransta by      
Ransta, Norr- och Söder- by /Se      
Ransta by      
Ransta by      
Ransta gd      
Ransta gd /Se      
Skuttunge by      
Skuttunge by      
Skuttunge by o. sn      
Skuttungeby by      
Skuttunge by      
Skuttunge by      
Skuttunge by      
Skuttunge by      
Skuttunge by o sn      
Skuttunge by      
Skuttunge by      
Skuttunge by      
Skuttungeby by      
Skuttunge by      
Skuttunge by      
Skuttunge by      
Skuttunge by      
Skuttunge by      
Skuttunge by      
Skuttungeby by      
Skuttunge by      
Skuttunge by      
Skuttunge by      
Skuttungeby by /Se      
Skuttunge by /Se      
Skuttunge by /Se      
Skuttunge by /Se      
Spicaby, se Skuttunge sn      
Svarvarbo gd      
Svarfvarbo bost.      
Svarvarbo gd      
Svarvarbo gd      
Svarvarbo gd      
Svarvarbo beb.      
Toppen, se Bemersberg gd      
Tuppen, se Bemersberg gd      
Tuppen, se Bemersberg gd /Se      
Ulvsike gd      
Ulvsike gdar      
Ulvseke gd      
Ulvseke gd      
Ulvseke gd      
Ulvseke by      
Ulvseke gd      
Ulvsike gdar /Se      
Ulvseke gdr      
Ulvseke gdr      
Ulvsike by /Se      
Ulvsike gd /Se      
Ulvseke gd:ar /Se      
Ulvsike gd:ar /Se      
Ulvsike by /Se      
Ulvsike by /Se      
Ulvsike gd /Se      
Ulvsike gd /Se      
Vigle by      
Vigle by      
Vigle by      
Vigle by /Se      
Vigle by /Se      
Vigle by /Se      
Vigle by /Se      
Vigle by /Se      
Vigle by /Se      
Vigle by /Se      
Vigle Saknas /Se      
Vigle Saknas /Se      
Vilsåker gd      
Vilsåker gd      
Vilsåker gd      
Vilsåker gd      
Vilsåker gd /Se      
Vilsåker Saknas /Se      
Vilsåker gd /Se      
Vilsåker gd /Se      
*Vilsåkers kvarn Saknas      
»yrkæ», se Örke by      
»yrkia», se Örke by /Se      
»yrkio», se Örke by      
Ytterby gd      
Ytterbyn beb.      
Ytterby g      
Ytterbyn beb.      
Ytterbyn beb.      
Ytterbyn beb.      
Ytterbyn by      
Ytterby gd      
Ytterby gd /Se      
Ytterby Saknas /Se      
Ytterby gd /Se      
»Ägby», se Häggeby by      
Älinge by /Se      
Ödhiarbodha, se Örsbo gd      
Örke by      
*Örke by      
Örke by      
Örke by      
Örke by      
Örke by      
Örke by      
Örke by      
Örke by      
Örke by      
Örke by      
Örke by      
Örke by      
Örke by      
Örke by      
Örke by      
Örke by      
Örke by /Se      
Örke by /Se      
Örke by /Se      
Örke Saknas /Se      
Örke by /Se      
Örke by /Se      
Örsbo indr. militreboställe      
Örsbo gd      
Örsbo gd      
Örsbo gd      
Örsbo indr.mil.      
Örsbo gd      
Örsbo gd      
Örsbo gd      
Örsbo gd /Se      
Örsbo gd /Se      
Ösby by      
Ösby gd      
Ösby gd      
Ösby by /Se      
Ösby by /Se      
Ösby Saknas /Se      
Ösby Saknas /Se      
Ösby by /Se      
Östensbo beb.      
?Östensbo beb.      
?Östensbo beb.      
Östensbo förr tp      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.