ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lena socken : Norunda härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 599 st Naturnamn: 134 st Bebyggelsenamn: 157 st Naturnamn: 128 st
Lena sn Backänget terräng Lena socken Nummerförteckning förteckning
Lena sn *Baggebolet skogsäng Lena socken Akademiäng förr äng
Lena sn *Bakbro bro Lena de gemena vers Anders-Ols-backen backe
Lena sn Biörkzeng, se *Björks ängen äng? Ekeberg Saknas Backahålet åker
Lena sn *Björksängen äng? Alberga lht Baddmyren myr
Lena sn Bondkroken terräng Backa lht Bastubacken landsvägsbacke
Lena sn Borgmossen mosse Backa, Lilla enstaka hemman Bondkroken vägkrök
Lena sn Brommaränget terräng Backa, Stora förr lht Borgmossen mosse
Lena sn Brommaränget äng /Se Backåsen t Brommarängen äng
Lena sn *Brudgatan eller Brudstigen gångstig Bergshyddan lht Brunnabäcken bäck
Lena sn *Brudstigen eller Brudgatan gångstig Björhammar, se Björnhammar by Brunna gruvor järngruvor
Lena sn Brunna gruvor f.d. gruvor? Björk hemman Brunnaplöjet åker
Lena sn Brunnaåsen ås Björkhagen t. Brunnaåsen ås
Lena sn /Se Bröstdammen damm /Se Björnhammar by Brunnaängen åker
Lena sn Bullermossen mosse Björntorp t. Brömlarängen, se Brommarängen äng
Lena socken Bullermossen mosse Björntorp torp Bullermossen mosse
Lena socken Dannemorasjön sjö Boställgården bebyggelse Bånga+ förr bebyggd plats
Lena sn Dannemorasjön sjö Brunna by Djupmossen utdikad mosse
Lena sn Djurgårdsåsen terräng Bäckängarne sockenslåtta Djupmyran myr
Lena sn Dunderbacken backe Dragontorpet t. Djurgårdsåsen ås
Lena sn Edshammarsskogen skog Drägeldal öknamn på Ängeby Dunderbacken landsvägsbacke
Lena sn /Se ?Edsmyra myr Edshammar by Edsmyra utdikad myr
Lena sn *Ekeby Ägor Saknas Edshammars skola Saknas Finnhagen hage
Lena sn Ekedalsröret gränsmärke Ekeby by Fjällbron bro
Lena sn *Edsmyren myr Elinshov lht Fjällen äng
Lena sn *Fasmarbo utjordsäng ängsmark Fasmarbo lht Fogdhagen förr hage, nu åker
Lena sn *Fasmarboängen äng? Fasmarbo lht Fyrisån å
Lena sn Finnhagen terräng Fattigstugan, se Ålderdomshemmet Saknas Galtarmossen mosse
Lena sn Fyrisån å Flat hemman Galten sten
?Lena sn Fyrisån (Vendelån) å Flugtorp torp Gladholmen skogsholme
?Lena sn Fyrisån (Vattholmaån) å Frideborg lht Gladvattnet vattensamling
Lena sn *Fyrkantsten gränsmärke? Flugtorpet torp Granbommen åker
Lena sn Fågelsång ägomark Grindtorp t. Groden backe
Lena sn Fäbron bro Grodan torp Gudalen dal
Lena sn Gammelviken ägomark Grodarne lht Gudalskärret mosse
Lena sn *Gethornsrån gränsmärke Gymningen utjord Gullsjön sjö
Lena sn *Gethornsröret gränsmärke Gästgivaregården gård Gullsjön sjö
Lena sn Gladvattnet vattensamling /Se Hagberga t. Hammargärdet gärde
Lena sn Granbacken backe Herrängen lht Hasselbacken backe
Lena sn Granbommen ägomark Humletorp, se Hummeltorp t. Herrgårdsmossen mosse
Lena sn Gruvsjön, se Dannemorasjön sjö Hummeltorp t. Herrgårdsmossarna uppodlad mosse
Lena sn Gullsjön utvidgning Husby by Hånstavägen väg
Lena sn Gullsjön utvikning av Fyrisån Hållmossen, se Hålmossen t. Jämsätrahagen förr hage
Lena sn Gutfiälen, se Gullsjön utvidgnig Hållmossen torp Kallmyran förr myr
Lena sn Hammargärdet ägomark Hålmossen t. Kallmyran åkrar
Lena sn Herräng terräng? Hånsta by Kapellhagen hage
Lena sn *Holmossarna mossar Hånsta Gymning utjord Kilsdiket bäck
Lena sn Horsberget berg Hånstahammar lht Kobröret+ rör
Lena sn *Husby Ägor Saknas Jan-Ols Saknas Kojtängen äng
Lena sn Hålmossen mosse Järsta kvarns utjord utjord Kojtängsbergen berg
Lena sn Juvansängen äng Karlsro lht Koltorpängen förr äng
Lena sn Juvasängen ängsmark Kilsgärdet lht Korpröret rör
Lena sn Juvasängen terräng Kilsgärdet hp Korpröret röse
Lena sn Kallmyran ägomark Klockarbol Saknas Korsbacken landsvägsbacke
Lena sn Kapellbacken backe Kolbotten lht Krutkällarbacken backe
Lena sn Kasikberget berg Koltorp t. Kunkmossen mosse
Lena sn Kojtängsbergen terräng Koltorpsgruvan t. Kunstabacken landsvägsbacke
Lena sn /Se Korprån, se Korpröret gränsmärke Komministerboställe bebyggelse Kunstabäcken bäck
Lena sn /Se Korpröret gränsmärke Kunsta by Kunsta hälsobrunn+, se Kunsta Trefaldighetskälla Saknas
Lena by o. sn /Se Korpröret gränsmärke Kyrkoherdeboställe, se Prästgården bebyggelse Kunsta Trefaldighetskälla förr hälsobrunn
Lena sn /Se Kunkmossen mosse Kåltorpet torp Kurbo vret vret
Lena by o. sn /Se *Södra Laggarängsröret gränsmärke Kårbo, Lilla lht Kvarnmossen mosse
Lena sn /Se *Laggarängsröret gränsmärke Kårbo, Stora skogvaktarebost. Kyrkån å
Lena kyrka Saknas /Se Lena ås ås Källtorp t. Kålängsslätten äng
?Backa gd Lundshagen terräng Lenaberg by Lenabergsgruvor, se Stenby gruvor Saknas
Backa, Lilla Saknas /Se Lusbacken backe Lenabergs kalkbruk Saknas Lenabergsåsen ås
Backa Saknas /Se Långbergsbacken backe Limbo stuga Libbohagen hage
Backa gd /Se Norrhagen terräng Lisshusby gård Lissängsmossen mosse
Backa, Lilla gd *Orrebergsrån gränsmärke Långåker lht Lundshagen hage
Backa, Lilla gd Plöjet ägomark Medora ängsfjäll Långhagen hage
Björk gård Rockmyran myr Mittegården hemman Långkärret mosse
Björk gård Roparhällarna berghällar Mittegården gård i Brunna Mindelsängen äng
?Björk gd Rävkuren terräng Nedergården gård i Kunsta Minörsängen äng
?Björk gd Römossen ägomark Nederårby Saknas Movreten skog
Björk gd Rönningen terräng Norrbacken gård i Brunna Moängen äng
Björk gd *Rörmyran myr Norrgrind rå - och rörshemman Munkhättan väg
Björk Saknas /Se Sahlstadz Hohlmossar mossar Norrgården hemman Nederbyggarvägen väg
Björhammar by Salsta borg fornborg /Se Norrgården gård i Brunna Nyckelmossen utdikad mosse
Björnhammar Saknas Salsta borg fornborg /Se Nyhem lht Nyckelmossen skogsmark
Björnhammar lht:er /Se Salsta gruvor gruvor Oppgården gård Nyckelmyrn sockenslåtta
Björnhammar by *Salsta Led grind Prästgården kyrkoherdeboställe Nymans hagen hage
Björnhammar Saknas /Se *Salstasjön sjö Rian lht Ormbacken landsvägsbacke
Björhammar gd /Se Salstasjön sjö, uttorkad Rudtorp t. Oxhagen hage
Brunna by Salstasjön försv. sjö /Se Rönningen förr t. Oxhagsgruvan Saknas
Brunna by Salsta ÅhEngiar, se Årängar ängsmark? Salsta slott Pålsa beteshage
Brunna by Salsta »Årängar» ägor Salsta lp Pålsmossen utdikad mosse
Brunna by *Salsta Ägor Saknas Salsta borg ruin Rocksmyren myr
Brunna by *Siltbergsröret gränsmärke Salsta skola Saknas Roparhällarna berg
Brunna by Silverberget gränsmärke Salsta tegelbruk slott Rusthållsvägen väg
Brunna by Skarnäset mosse Salstatorp+ t. Rävkuren kulle
Brunna by Skarnässjön sjö Sanatoriet länssanatorium Rörmyran myr
Brunna gd Skarten terräng Sanda lht Salbergs gruva+ gruva
Brunna by Skjutshagen ägomark Sandbo, Lilla hemman Salsta gruvor järngruvor
Brunna Saknas /Se Skogsängarna ägomark Sandbo, Stora hemman Silverbergsröret+ rör
?Edshammar gård *Släsbyängen äng? Sjukhemmet, se Sanatoriet Saknas Skarten förr t, nu jord
?Edshammar gård Slätten ägomark Skarten förr t, nu jord Skartäppa, se Skarten Saknas
Edshammar gård *Snickaren Lindströms vret Saknas Skartäppa, se Skarten Saknas Skomakaremossen utdikad mosse
Edshammar gd Solbergen terräng Skogshyddan lht Sköla äng
Edshammar gd SteenSiön, se Stensjön delvis igenväxt sjö Skogsärby lht Smedbacken landsvägsbacke
Edshammar gd Stenringsrör förr gränsmärke Skogvaktareboställe, se St. Kårbo Saknas Soldatvreten skogsvret
Edshammar gd Stenringsrör förr gränsmäke Skärtomt lht Solbergen berg
Edshammar gd Stensjön sjö Slubols utjord utjord Solbergen berg
Edshammar hg Stensjön delvis igenväxt sjö Smedstorpet t. Spetsens ängen äng
Edshammar gd /Se Stensjön sjö Snickartorp förr t. Stenby gruvor nedlagda järngruvor
Edshammar Saknas /Se Stensjön sjö Sockenslåttan, se Nyckelmyran och Bäckängarne Saknas Stensjömyra uppodlad mosse
Edshammar by /Se Stensjörån gränsmärke Sockenstugan Saknas Stensjön sjö
Edshammar by /Se Stormyran ägomark Solbacken lht Stensjön sjö
Edshammars kvarn Saknas Strömhagsgruvan gruva Soldatbostället t. Stensjörån rös
Edshammars kvarn Saknas Svartmossen mosse Solhem lht Storbacken landsvägsbacke
Edshammars rättaredöme del av sn Särbergs gruvor gruvor Solhem lht Stormyran uppodlad myr
Edshammars rättaredöme f. rd Sörbergs gruvor gruvor Spånghagen t. Storslätt åker
Ekeby by Uggelberget berg Stenby lht Storängarna vattendränkta ängar
Ekeby by *Ugelsta Tå ägor Storslätt lht Storängsmossen mosse
Ekeby by *Uggelsta Ägor Saknas Strömhagen lht Suggan sten
Ekeby by Vargkulbackarna ägomark Strömmarn förr t. Svartmossen mosse
Ekeby by *Wattholma Gärdet åker Södergården hemman Svartmosse skogsmark
Ekeby by Vendelsån å Södergården gård Södra ängarne+ ängar
Ekeby by Vänströms backe backe Tegelbruket, se Salsta tegelbruk Saknas Sörbergs gruva förr järngruva
Ekeby by Vänströmsmosse mosse Tippet lht Tallholmen skogsholme
Ekeby by *Åckmosserån gränsmärke Tranhäll t. Tenstaån å
?Ekeby by Åh Engarna, se Årängarna ängsmark Trollbo herrgård Tjäderleken skogsbit
?Ekeby by Åkerlände ägomark Uggelsta herrgård Trolles kulle backe
Ekeby by Ångsjön sjö Underwood lht Uggelberget berg
Ekeby by Ångesjön sjö /Se Vargdansen t. Vargkulbackarna backar
Ekeby by Ångsjön sjö Vattholma gd m.m. Vattholmaåsen ås
Ekeby by Årängar ängsmark? Vattholma herrgård Åhagen äng
Ekeby by Årängarna ängsmark Vattholma by Åmotet åsammanflöde
?Ekeby by Åår engh, se »Salsta Årängar ägor Vattholma rå - och rörshemman Ångsjön sjö
Ekeby by Änderöret rör Vattholma järnvägsstation  
Ekeby by Ängeby triangelpunkt Vattholma bruk  
Ekeby by Ängsgruvan gruva Vattholma bruk  
Ekeby by /Se Ängsiöa, se Ångsjön sjö Vattholma bruk  
Ekeby Saknas /Se *Öresjön sjö Vattholma bruk järnbruk  
Ekeby Saknas /Se Österängarna terräng Vattholma skola Saknas  
Eslehamar äldre namn på Edshammar, by /Se   Villinge lht  
Flat indr.militieboställe   Wåmben+ torp  
Flat gd   Värdshuset förr värdshus  
Flat gd   Ymlinge t.  
Flat gd   Ymlinge torp  
Flat gd   Ymlinge beb.  
Flat indr.militiebost.   Ålderdomshemmet Saknas  
Flat gd   Ålderdomshemmet Saknas  
Flat gd   Ånge by  
Flat gd   Ångehammar t.  
Flat gd   Ånge torp t.  
Flat gd   Årby by  
Flat gd   Årby, se Kilsgärdet hp  
Flat gd   Årsta utjord  
Flat gd   Åshem lht  
Flat by   Åsta utjord Saknas  
Flat gd   Åstomta lht  
Flat gd /Se   Änge by  
Grodarne torp   Ängeby by  
Grodarne, se Groddarne lht   Ängebylund lht  
Groddarne lht /Se   Ängebylund lht  
Husby by   Ängstorp, se Ånge torp Saknas  
Husby förr kronogods, nu by /Se   Östern gård  
Husby by      
?Husby by      
?Husby by      
Husby by      
Husby by      
Husby by      
Husby by      
Husby by      
Husby by      
Husby by      
Husby by      
Husby by      
Husby by      
Husby by      
Husby by /Se      
Husby Saknas /Se      
[Holmsta], Hånsta by      
Hånsta by      
Hånsta by      
Hånsta by      
?Hånsta by      
Hånsta by      
Hånsta by      
?Hånsta by      
Hånsta by      
Hånsta by      
Hånsta by      
Hånsta by      
Hånsta by      
Hånsta by      
Hånsta by      
Hånsta by      
Hånsta by /Se      
Hånstahammar torp      
Kallmyran Saknas      
Kaplansbostället prästgd. /Se      
Knivsta by      
Knivsta by      
Knivsta by      
Knivsta by      
Knivsta by      
Knivsta by /Se      
Knivsta Saknas /Se      
Koltorp torp      
Kungstomt g      
Kungstomt gd /Se      
Kunsta by      
?Kunsta by      
?Kunsta by      
Kunsta by (akademihemman)      
Kunsta by      
Kunsta by /Se      
Kunsta Saknas /Se      
Kårbo, Lilla o. Stora gdr      
Lena förr kyrkby      
Lena by /Se      
Lena by      
»Lena» by      
Lena by      
»Lena» by      
Lena by      
Lena by      
»Lena» by      
»Lena» by      
Lena (nu Lenaberg) by      
Lena by      
Lena by      
Lena by      
Lenaberg by      
Lenaberg by      
Lenaberg by      
Lenaberg by      
Lenaberg by      
Lenaberg by      
Lenaberg by      
Lenaberg, se Lena by      
Lenaberg by      
Norrbacka lht      
Nubbostugan f.d. torp      
Prästgården prästgård      
Salsta hg /Se      
Salsta gd      
Salsta gd      
Salsta hg      
Salsta hg      
?Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hgd      
Salsta hg      
Salsta hgd      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta gd      
Salsta gd      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta gd      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta gd /Se      
Salsta gd      
Salsta hg      
Salsta gd      
Salsta hg      
Salsta gd      
Salsta hg      
Salsta gd      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta fideikommiss      
Salsta hg      
Salsta gd      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta slott      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg /Se      
Salsta hg      
Salsta herrg.      
Salsta gd      
Salsta hg      
Salsta gg      
Salsta gd      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta gd      
Salsta gd      
Salsta gd      
Salsta hg      
Salsta hrgd?      
Salsta gd      
Salsta gd      
Salsta hrgd?      
Salsta hg      
Salsta gd      
Salsta gd      
Salsta hg      
Salsta gd      
Salsta gd      
?Salsta hg      
Salsta gd      
Salsta fideikommiss      
Salsta fideikommiss      
Salsta fideikommiss      
Salsta fideikommiss      
Salsta fideikommiss      
Salsta fideikommiss      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hgd      
Salstad gods      
Salsta hgd      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta slott      
?Salsta hg      
Salsta gd      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta fideik.      
Salsta hg      
Salsta slott      
Salsta säteri      
Salsta hg      
Salsta g      
Salsta hg      
Salsta gd      
Salsta hg      
Salsta hgd      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta herresäte      
Salsta hg /Se      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hrgd.      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hrgd.      
Salsta herrg.      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hrgd.      
Salsta hrgd?      
Salsta hg      
Salsta hg /Se      
Salsta slott      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta slott      
Salsta hg      
Salsta herrg.      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta slott      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hrgd.      
Salsta hg      
Salsta slott      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
?Salsta gd      
Salsta hgd /Se      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta slott      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta gd /Se      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta gd /Se      
Salsta slott      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta slott      
Salsta slott      
Salsta hg      
Salsta hg      
Salsta gods /Se      
Salsta hg /Se      
Salsta hg      
Salsta hg /Se      
Salsta hg /Se      
Salsta gd /Se      
Salsta hgd /Se      
Salsta sn /Se      
Salsta Saknas /Se      
Salsta borg fornborg /Se      
Salstaborg borglämning /Se      
Salstaborg fornborg /Se      
Salsta borg fornborg      
Skeppetomptha, se Skärtomt gd      
Skärtomt gd      
Skärtomt gd      
Skärtomt Saknas /Se      
?Stenby lägenhet      
Stenby lht /Se      
Stenby Saknas /Se      
Trollbo hgd      
Trollbo hg /Se      
Trollbo Saknas /Se      
Trollbo hg      
Trollbo hg /Se      
Trollbo Saknas /Se      
»wggastom», se Uggelstad herrgård      
Uggelstad hg      
Uggelstad herrgård      
Uggelstad herrgård      
Uggelstad hg      
Uggelstad hg      
Uggelstad hg      
Uggelstad hg      
Uggelstad hg      
Uggelsta hg      
Uggelsta gd      
Uggelsta by      
Uggelsta hg      
Uggelsta Saknas /Se      
Uggelsta gd /Se      
vgustom, se Uggelstad hg      
Vargdansen torp      
Vattholma bruksegendom      
Vattholma bruksegendom      
Vattholma bruksegendom      
Vattholma bruksegendom      
Vattholma by      
Vattholma hgd      
Vattholma hgd      
Vattholma by      
Vattholma by      
Vattholma by      
Vattholma by      
Vattholma hgd      
Vattholma hgd      
Vattholma by      
Vattholma by      
Vattholma hgd      
Vattholma hgd      
Vattholma bruksegendom      
Vattholma hg      
Vattholma bruksegendom      
Vattholma bruksegendom      
Vattholma hg      
Vattholma bruksegendom      
Vattholma bruksegendom      
Vattholma bruksegendom      
Vattholma säteri      
Vattholma bruksegendom      
Vattholma bruksegendom      
Vattholma bruksegendom /Se      
Vattholma bruk Saknas /Se      
Vattholma bruk      
Vattholma samhälle      
Vattholma samh. /Se      
Vattholma kvarn Saknas      
Viken Saknas      
Ånge by      
Ånge by      
Ånge by      
Ånge by      
Ånge by      
Ånge by      
Ånge by      
Ånge by      
Ånge by      
Ånge by      
Ånge by      
Ånge by      
Ånge by      
Ånge by      
Ånge by      
Ånge by      
Ånge by      
Ånge by      
Ånge gdr /Se      
Ånge by      
Ånge by /Se      
Ånge by      
Ånge by /Se      
Ånge Saknas /Se      
Ånge Saknas /Se      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby förr sätesgård, nu by /Se      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby hg      
Årby by      
Årby by /Se      
Årby Saknas /Se      
Årby by /Se      
?Årsta utjord      
?Årsta utjord      
Årsta utjord      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
?Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby gårdar      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by      
Ängeby by /Se      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.