ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Björklinge socken : Norunda härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 555 st Naturnamn: 327 st Bebyggelsenamn: 537 st Naturnamn: 759 st
Björklinge sn Asptomten Saknas /Se Förkortningar förteckning Nummerförteckning förteckning
Björklinge sn Axberget berg Björklinge sn Nummerförteckning förteckning
Björklinge socken Badstugubacken backe Björklinge sn Nummerförteckning förteckning
Björklinge sn Barskallaholmen terräng Björklinge socken Nummerförteckning förteckning
Björklinge sn /Se Bastholmen terräng Björklinge sn Nummerförteckning förteckning
Björklinge sn Bjursholmen Lilla terräng Björklingarna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Björklinge sn Björkholmen terräng Björklinge herrar inbyggarbeteckning Amerikahagen ängsmark
Björklinge sn *Björklinge-heden skog sandbrona inbyggarbeteckning Anders-Bengts åker
Björklinge sn *Björklingehed skog Albo Saknas Aspbackarna kullar
Björklinge sn Björklinge hed skogsmark /Se Alms stuga f.d. lht Aspbacken holme
Björklinge sn *Björklingeheden skog /Se Andersbo lht Asphagen hage
Björklinge sn Björklinge skog skog /Se Annero gård i Aspvik Asphagen ängsmark
?Björklinge sn Björklingeån å Apelbol lht Asplunds hage betesmark
Björklinge sn Björnberget berg Asphagen bebyggelse Asptomten gravfält
Björklinge sn Bläsmyren myr Aspvik hemman Avundshålet vik
Björklinge sn Bockholmen terräng Aspviksvägen avs. Axberget bergskulle
Björklinge sn Bolandsmossen mosse Axensberg lht Axberget skogshöjd
Björklinge sn *Broröret rör Axlunda hemman Axbergsfälten åkrar
Björklinge sn Brunnskilen terräng Axlunda by Axbergstompteåkrarna mark
Björklinge sn Brännbacken terräng Backbo rå- o. rörshemman Axbergsvägen väg
Björklinge sn Båtstan vik /Se Backbo lht Axlundabåten kärr
Björklinge sn *Båtstaröret rör Bastulund, se Ekenslund lht Backbobacken landsvägsbacke
Björklinge sn *Båtstaröret gränsmärke Bengt-Anders bebyggelse Backbo grind landvägsgrind
Björklinge sn Dansarhällarna terräng Bengtsbo t. Backbo gärde gärde
Björklinge sn Djupdalen träsk /Se Bengtsbo lht Backbo plog åker
Björklinge sn *Djupmyrröret rör Berga lht Backboplogarna odlad mark
Björklinge sn /Se Drälingebäcken bäck Berga lht Backbo torg korsning
Björklinge sn Dumängen terräng Bergalund lht Badstubacken bygravfält
Björklinge sn *Elbäcksröret gränsmärke Billströms täppa slåtta Bastholmen skogsholme
Björklinge sn Engsmåsröre, se *Ängsmossröret rör Billströms täppa lht Bastholmen skogsomr.
Björklinge sn Fasmyren terräng Björkhaga avs. Björkhagen förr hage
Björklinge sn Finnmuren åkermark Björkstad avs. Björkholmarna skogsholmar
Björklinge sn finmurn, se Finnmuren åkermark Björksätra lht Björkholmen skogsmark
Björklinge sn Finnviken vik Björksätra lht Björklingeån å
Björklinge sn.? Finnviken vik Bockbo, se Backebo rå- o. rörshemman Björklingeån å
Björklinge sn *Frissmyren ?myr Bolandet t. Björklingeån vattendrag
Björklinge sn *Frossarboröret rör Bolandet gård Björklundsvreten åker
Björklinge sn *Frossarboröret gränsmärke Bostället gård i Forsby Björktäpporne förr åker
Björklinge sn *Frossarbovisen gränsmärke Bostället gård i Läby Björnberget upphöjning
Björklinge by Furuhäll terräng Broholm gård i Hammarby Björnstenen flyttblock
Björklinge sn Fäbroholmen terräng Brostugan lht Blackberget bergskulle
Björklinge sn Fäbrokärret kärr Brotorpet torp Bladspjällen odlad mark
Björklinge sn Förrgarven terräng Brunnskilen avs. Blaspället hage
Björklinge sn Galten holme Bäckängarne förr ängar Blyttjan äng
Björklinge sn *Giöhlbergsröret gränsmärke Dalagården lht Blyttjan odlad mark
Björklinge sn *Giöhlbrovisen gränsmärke Dalboda, Lilla avs. Blåbärsmossen sumpmark
Björklinge sn Glupen ägomark Dejmendal, se Björkestad avs. Bläsmyren myr
Björklinge sn Granholmen terräng Djupdalen stuga Bläsmyren kärr
Björklinge sn Granholmen Lilla terräng Drälinge Saknas Bobacken udde
Björklinge sn Granholmen Stora terräng Drälinge hemman o. lhtr Bockholmen skogsholme
Björklinge sn Gripkärret kärr Drälinge by Bockholmen skogsomr.
Björklinge Saknas Gruvmossen mosse Drälinge, Gamla plats Bolandsmossen mosse
Börklinge hedhen Saknas Gråmuren ödemur Edsbergs slåtta äng Borstarbruholmarna skogsmark
Börklinge hedhen Saknas Gråmuren fornlämning /Se Ekenslund lht Bovägen stig
Börklinge Saknas Gråmursgruva nedlagd gruva Eknäs lht Bovägen väg
Börkling Saknas Gråmyren myr Eknäs lht Bredspjällen odlad mark
Börklinge hedhen Saknas Gråmyren fastighet? Eriksberg lht Broängen ängsmark
Björklinge sn Gråmyrsberget udde Eriksdal lht Brunnbyskölarna ängar
Björklinge sn Gråmyrsberget berg Erikslund lht Brunnskilen ängsmark
Björklinge sn Gråmyrsviken vik Erikslund lht Brännbacken hage
Björklinge sn Gråmyrsviken vik Eskilstorp lht Brännbacken skogsparti
Björklinge socken /Se Gräsön ö Fasmyren lht Brötvreten odlad mark
Björklinge sn. Gräsön ö Fasmyren lht Burstäppan åker
Björklinge sn Gräsön holme Finnmuren lht Busholmen skogsholme
Björklinge sn /Se Gräsön ö Finnmuren lht Busktomten hage
Björklinge sn /Se Gräsön ö Finnskans ödegård Butbrötarne odlad mark
Björklinge sn /Se Gräsön holme Flåbusbostället Saknas Byshagen gravfält
Björklinge socken /Se Gräsön holme Forsby Saknas Byttlocket kärr
Björklinge sn /Se Gräsön ö Forsby by Byängen äng
Björklinge sn /Se *Gyltan vise gränsmärke Forsby by Byängen äng
Björklinge sn /Se *Gylta Sten gränsmärke Forsby eller Kasarmyrn, se 2 Kasarmyren Saknas Båtholmen holme
Björklinge sn /Se Gåsholmen terräng Forsby Kil lhtr Båtstan vik
Björklinge sn *Gölbergsröret rör Forsbykil lht Båtstavreten vret
Björklinge sn /Se *Gölbroröret råmärke Forsbymyrn, se Kasamyren myr Bäcksladan lada
Björklinge kyrka Saknas /Se *Hagbymosröret gränsmärke Framsocken del av sn Bäcksladan lada
Björklinge kyrka, se Björklinge sn Hammarby triangelpunkt Fredriksberg lht Börjategarna odlad mark
Albo lg /Se *Hammarby äng ängsmark Fridhem lht Dalkuten hage
Asplunda Saknas Hasten terräng Fridhem lht Dansarhällarna hällar
Andersbo lht /Se Hjortronmossen mosse Fruhagen torp Dansarhällarna hällar
Axlunda by *Hocksboängsröret gränsmärke Fruhagen lht Dansarhällarna stenhäll
Axlunda by *Hogväget Saknas Furuhöjd gård i Nyby Dansarhällsudden Saknas
Axlunda gd Horsbak udde Furuliden lht Djupdal fördjupning
Axlunda by Horsbak udde Fågelsång, Nya lht Djupdalen sänka
?Axlunda by /Se Horsbak udde Fågelsång skogvaktareboställe Djupdalen sänka
Axlunda by Horsbak udde Fågelsång lht Djuphålet sund
Axlunda Saknas /Se Horsbak udde Fäboda äng äng Djupmyren myr
Backbo hmn Horsbak udde Gammelbyn, se Gamla Drälinge Saknas Djurgården betesmark
Backbo g Horsbaken udde /Se Getskinnet lht Dragbygärdet odl. mark
Backbo gd *Horsbaksröret gränsmärke Getskinnet lht Drottning Kristinas väg väg
Backbo g Humlegårdsbacken backe Glasvreten förr stuga Dorttning Kristinas väg väg
Backbo g *Husbyröret gränsmärke Glädjen t. Drottning Kristinas väg väg
Backbo hmn »Håxboängz Rt», se *Hocksboängsröret gränsmärke Glädjen lht Drälingbacken landsvägsbacke
Backbo hmn *Häggröret gränsmärke Granbacken gård i Nyby Drälinge ås ås
Backbo lht /Se Hällen terräng Granbol, se Granbolund lht Drälinge ås ås
Beckieboda, se Backbo hmn Hällholmen terräng Granbolund lht Dumängen ängsmark
Bengtsbo torp /Se Hästholmen terräng Grindstugan lht Dumängsmossen mosse
Björklinge by Hökmyren myr Gripenkärr, se Gripkärret Saknas Dysätra delvis odlad skog
*Blaxbo Saknas Igelkärret kärr Gripkärret förr kärr, nu gård Dysätra ängsmark
[Blagxsboda] Saknas Jarlahögarna högar Grislösa hemman Dysätrahjälmen lada
Bolandet t /Se Järnbergsholmarna terräng Grislösa lht Dödfältet åker
Botolfs gille fordom gille /Se Järngården sjö Gropen t. Edsbergs slåtta beb.
Bredfjällen odlad mark Järngården sjö Gropen lht Eklunda obeb. lht
Dragby by /Se Järngården sjö Gryta äng äng Erikjanstäppa åker
Drälinge by Järngården sjö /Se Gråmuren Saknas Fallet utjord
Drälinge by Järngården sjö /Se Gråmuren t. Fallet äng
Drälinge by Järngården sjö /Se Gråmuren t. Fallet odlad mark
Drälinge by Järnsiön, se Järngården sjö Gråmuren gård Fattigallmänningen del av allmänning
Drälinge by Kabbokybodar, se *Käbboky bodar f.d. fäbodar Gränby Saknas Fattigmannen sten
Drälinge by Kallbrunnmossen mosse Gränby by Fiendeland vägskäl
Drälinge by /Se Kasarmyren myr Gränby by Finnmuren äng
Drälinge by /Se Kassarmyran myr Gränby slåtta, se Edsbergs slåtta äng Finnmurmossen sumpmark
Drälinge by /Se Katrineholm udde Gränbyteg, se Gränbytä lhtr Finnviken vik
Forsby Saknas *Kiselholmen holme Gränbytä lhtr Fiskarvägen stig
?Forsby by Klockarholmen terräng Gröndal lht Fiskholmen holme
Forsby by Klubbmyren ägomark Grönlund lht Fiskholmen holme
Forsby by Konjaksholmen terräng Grönlund lht Flymyrn uppodlad myr
Forsby by Korsholmen terräng Grönvik lht Flymyren ängsmark
Forsby by.? *Krokstuguröret(?) rör Grönäng lht Flånken åkerskifte
Forsby by *Kråkboröret gränsmärke Gustavsberg missionshus Flånken odlad mark
Forsby by Kråkholmen terräng Gustavsbro lht Forsby bro bro
Forsby by Kråksbo, jfr *Krokstuguröret terräng Gustavsbro lht Forsby skog skog
Forsby by Kullhagen ?hage Gästgivaregården förr gästgiveri Forsmansvreten vret
Forsby by Kungsgrind ättehög /Se Haga lht Framängsskiftet ängsmark
Forsby by Kungshögen ättehög /Se Hagalund t. Frukostkärret sumpmark
Forsby by /Se Kungshögen hög Hagalund f.d. sold. t. Fulmossen mosse
Forsby Saknas /Se Kungsskiftet ättehög /Se Hagalund lht Fulmossen sumpmark
Getskinnet lg /Se Kungsskiftet åker? /Se Hammarby by Fysarvikarna skogsparti
Getskinnet gård /Se Kungsstenen sten Hammarby by Fåfängan myr
Getskinnet torp Kvarnmyren myr Hammarbytorpet torp Fågelholmarna skogsholmar
Grindtägarna odlad mark Kvastholmarna terräng Hocksbo gd Fårgruvan betesmark
Grislösa gd /Se *Käbboky bodar f.d. fäbodar Hocksbo Saknas Fäbroholmen skogsholme
Grislösa gd /Se *Käbboky bodar f.d. fäbodar Hocksbo gård Fägatan stig
Grislösa Saknas /Se *Käbbokyröret(?) rör Husby t. Fägatan väg
Grislösa Saknas /Se Källarängen ägomark Husby torp Förgarven skogsäng
Gråmuren lht ?Källmyren myr Hürboslänts Saknas Förrgarven skogsängar
Gränby by Liss-Tibble åker /Se Håksbo hemman Galten sten
Gränby by Lustigkullen ägomark (kulle?) Håksbo, se Hocksbo gård Gammelbron nedrasad bro
Gränby by Långberget berg Hålängen, se Valborgshålet Saknas Gammelbron väg
Gränby by Långberget terräng Hällen lht Gammelbyn Drälinge gamla bytomt
Gränby by Långberget berg Hällen lht Gammelvägen vägen
Gränby by Långbergsudden terräng Högalund lht Gammelängen äng
Gränby by Långholmen terräng Hörnet förr t. Garvarkröken vägkrok
Gränby by Långhällarna ägomark Hörnet lht Getbacken gravhögar
Gränby by Långmossen mosse Jacobs i Åsen lht Getskinnsbackarna backar
Gränby by Långnäset näs Johannesborg lht Getskinnsröret gränsrör
Gränby by Långnäsudden udde Johannesdal gård i Nyby Getskinnsängen, se Prästängen Saknas
Gränby by Långsjön sjö Johanneslund lht Gietingåkrarne odlad mark
Gränby by Långsjön sjö Johannislund lht Glupskiftet skogsskifte
Gränby by Långsjön, se även Sätunasjön sjö /Se Johanneslund lht Glupskiftet odlad mark
Gränby by Långsjön sjö /Se Jordbrotorp förr namn på Sandviken Granholmen, L. o. St. skogsholmar
Gränby by Långsjön sjö Juvansbo by Grindsand odlad mark
Gränby by Långsjön sjö Juvansbo Saknas Grindspjällen odlad mark
Gränby by Läby triangelpunkt Juvansbo lht Gripkärret kärr
Gränby by Läbyåsen terräng Juvansbo, Lilla t. Grislösa äng äng
Gränby by Malmen tp och skogsomr. /Se Juvansbo, Stora t. Groden åker
Gränby by Mjölängssjön sjö Juvansbo Saknas Gropdalen sänka
Gränby by Mosehäll terräng Järbo gård i Kjettsbo Gruvmossen slåtta
Gränby by Mossaren sjö Järbo lht Gruvmossen förr sumpmark
Gränby by /Se Mostersmyren myr Järngårdsslätten ängar Grytan sänkning i mark
Gränby Saknas /Se Mostersmyren mosse Järngårdsängen slåtta Grytskånkarna öar
Gränbytä torp /Se Myrbacken backe Jönsbo utjord Grytvättarna har
Gränbytä Saknas /Se Mångkullarna Saknas Kallbrunna hemman Gråmuren backe
Gröten odlad mark ?Mårsaren sjö Kallbrunn lht Gråmursberget berg
Hagtegarna odlad mark Mårsaren sjö /Se Kambo hemman Gråmursbergsudden udde
Halvfaran, se Näverbo gård Mårsaren sjö /Se Kambo gård Gråmursgruvorna gruvhål
Hammarby by Siön [N]afwer Gåln, se Nävergården sjö Karlberg förr soldattorp Gråmurssjöbrickarna ängar
Hammarby by *Nolmyra äng åkermark Karlhällarne avs. Gråtskiftet, Stora+ odlad mark
Hammarby by Norrmarken triangelpunkt Carl-hällstorpet torp Gränby-tä gravfält
Hammarby by Norr-Tämman, se Tämnaren sjö Karlsberg lht Gränbytähagen hage
Hammarby by.? Nystängslan terräng Karlsberg lht Gräsudden förr udde
Hammarby by Nävergården sjö Karlslund lht Gräsön holme
Hammarby by Nävergården sjö Karlstad lht Gröten odlad mark
?Hammarby by Nävergården sjö Karlsäter lht Gubbens allén stig
Hammarby by Nävergården sjö Karlsäter lht Gubbmossen sumpmark
Hammarby by Nävergården sjö /Se Kararmyrn myr Gullholmen holme
Hammarby by Nävergården sjö Kasarmyren Saknas Gumsskiftet ängsskifte
Hammarby by Nävergårdsbackarna terräng Kasarmyren Saknas Gumsskiftet odlad mark
Hammarby by Nävergårdsmossen mosse Kasens lht Gumsvägen väg
Hammarby by *Nävergårdsängsröret rör Kavelbron lht Gysta ängen ängsmark
Hammarby by *Nävergårdsängsröret gränsmärke Kavelbron lht Gårdshagen betesmark
Hammarby by /Se Nötmossen mosse Kilen, se Forsby Kil Saknas Gåsens märren backe
Hammarby by Ormbacken udde Klasberg lht Gåsholmen skogsholme
Hammarby Saknas /Se Ormbacken terräng Klastorp lht Gåsholmen skogsomr.
*Heden Saknas Oxmossen mosse Klockareboställe Saknas Gäddskär ö
[Heden] Saknas Oxängen ägomark Klockarängarna ängar Gävlevägen landsväg
*Heghnalwadz quern Saknas Oxängen ägomark Koboda hemman Hagtegarna odlad mark
*Hemblinge Saknas Pärsbo äng, se Tattarrönningen åkermark Koboda gård Hagåkern odlad mark
?Hocksbo gd Ramsjön sjö Koboda lht Halvdammskärret myr
Hocksbo gård /Se Ramängsbackarna terräng Kocksbo, se Kogsbo Saknas Hammarbyvägen väg
*Hälsingbo Saknas *Rikbergsröret gränsmärke Kogsbo rå- och rörshemman Hampviken del av Långsjön
[Hallelund] Saknas Ringmyren ägomark Kogsbo avhyst gård Hampwiken vik
Jufvansbo by Rotbäcken bäck Koksbo Saknas Harbovägen väg
Juvansbo by Ruddun ägomark Komministersboställe gård i Lund Hasseltäppan hage
Juvansbo by Runstensbacken backe /Se Kongsbo t. Hatten skogsholme
Juvansbo gd Römossen mosse Kongsbo lht Hatten skogsskifte
Juvansbo gd /Se Rönningen terräng Kort Hans Torp lht Hennes Nåds stig gångstig
Juvansbo by /Se Rönnkullen, L. kulle Krogen lht Herrgårdsvägen väg
Juvansbo by /Se Rönnkullen, St. kulle Krogen eller Marielund, se 1 Marielund Saknas Hjortronmossen mosse
Järbo gård /Se Sandbroviken vik Kråksbo äng Hjortronmossen mosse
Jönsbo gård /Se Skansbacken backe Kråksboda f.d. lht Hocksbo ängsrör gränsrör
Kambo gd Skrattboberget terräng Kuleborg lht Horsbak holme
Kambo gård /Se Skyttaråsarna terräng Kulleborg lht Horsmyren sumpmark
Kambo g. Solskensbackarna terräng Kungsbo, se Kongsbo Saknas Humlegårdsbacken gravfält
Kaplansbostället prästgd /Se Spjällen odlad mark Kungsbo Saknas Husbyvreten ängsmark
Koboda gård /Se Spångkärret terräng Kungsbo, se Kongsbo lht Håksbokroken vägkrök
Kocksbo gård Startegarna odlad mark Kyrkoherdeboställe, se Prästgården bebyggelse Häggens rönning ängsmark
Kogsbo avhyst gd /Se Stengrundet grund Källbo lht Hällhagen hage
Kogsbo hemman /Se Storharet grund Källbo lht Hällholmen skogsholme
Kongsbo torp /Se Storholmen terräng Källmyra gård i Kjettsbo Hällholmen, Stora skogsmark
Kråksbo f.d. lht /Se Storstensholmen terräng Källsveden lht Hällviken vik
Källbo lht /Se »sudhralandz akren» åker Källsvedja öde torp Hällvreten vret
Kämpebo torp /Se Svartholmen terräng Källtorp, se Myrbacken lht Hästhagen förr hage
Kättsbo hmn Svartmyren myr Kämpebo Saknas Hästhagen hage
Kättsbo by /Se Svartsjön göl Kämpbo t. Hästhagen skogsmark
»ladaby», se Läby Saknas Svinmossen ägomark Kämpebo gård Hästhagsfältet åker
Ladubo lht /Se Svinvallen Saknas /Se Kättsbo hemman o. lhtr Hästhagsfälten åkrar
Lagmansbo gård *Sågkvarnsröret rör Kättsbo gård Hästhagsmossen mosse
Lagmansbo by *Sågkvarnsröret gränsmärke Kättsborudorna äng Hästholmen skogsholme
Lagmansbo gd *Sånängsröret gränsmärke Kättsborudorna Saknas Hästholmen skogsmark
Lagmansbo gd:ar /Se Såpebo utjord äng /Se Labbo, se Labone lht Högslåttan äng
Lillsvedja, se Storsvedja torp Såpängen äng /Se Labone lht Högslåttan ängsmark
*Lindeboda Saknas Sätunasjön, benämn. på Långsjön sjö /Se Ladebo, se Labone lht Högslåttan ängsmark
*Lindholm medeltida sätesgård Sävastabäcken bäck Ladebo gård Högslätten, se Högslåttan äng
Lindholm(en) medelt. sätesgård /Se Söder Temna Siön, se Sörsjön del av sjö Ladängstorpet lht Hökbovreten vret
Lindholmen förr beb /Se Söder Tema Siöön, se Sörsjön sjödel Lagmansbo Saknas Hökmossen sumpmark
Lindholmen förr borg. /Se Söder Temnan, se Sörsjön sjö Lagmansbo by Höksmyren myr
Lisselbo g. Söder Temnan, se Tämnaren sjö Lagmansbo gård Höljan vik
Lisselbo gd Söder Tämnan, se Sörsjön del av sjö Lagmansbo och Långåkers ängsfjällar Saknas Hörnröret gränsrör
Lisselbo hmn /Se Söder Temnan, se Tämnaren, Sörsjön sjö Lillsvedja t. Hörsviken vik
Lissgråten odlad mark Söder Tämnan, se Sörsjön del av sjö Lillsvedja lht Igelkärret kärr
Lund by Södervissjöberget berg Lillsåpa, se Såpebo, Lilla Saknas Igelkärret sumpmark
Lund by Sörsjön del av sjö Lillsåpa lht Ivars täppa åkrar
Lund gd Sörsjön del av sjö Lindal lht Ivarstäppan ängsmark
Lund by Sörsjön del av sjö Lindsbro gård Jerk-Lars-vreten vret
Lund by Sörsjön del av sjö Lindskär lht Jerk-Ols-kärret kärr
Lund by Sörsjön sjö Lindskär lht Jon-Matsmyren kärr
Lund by Sörsjön del av sjö Lisselbo hemman Järnbergsholmen skogsholme
Lund by Sörsjön del av sjö Lisselbo lht Järnbergsholmen skogsbev. omr.
Lund by Tattarrönningen åkermark Lugnet stuga Järngården sjö
Lund by Tattarrönningen ägomark Lund by Järngården sjö
Lund by Tembnan, se Tämnaren sjö Lund by Järngården sjö
Lund by Stoora Temnen, se Tämnaren sjö Lund by Järngårdskanalen kanal
Lund by Norre Temnan, se Tämnaren sjö Lunda lht Jönsbons äng ängsmark
Lund Saknas /Se Norre Temnan, se Tämnaren sjö Lunda ödegård Jönses hög gravhög
Lund Saknas /Se Tolvmansmossen mosse Lundbo säteri Kalkbroberget bergskulle
Lund by /Se Tommesboda terräng Lundbo säteri Kalkugnsbacken backe
?Lundbo säteri Tommesbo äng terräng Lunds soldattorp Saknas Kallbrunnmossen mosse
Lundbo förr säteri /Se *Tomrövsröret(?) rör Lundsälg t. Kallbrunns mosse sumpmark
Lundbo säteri /Se *Tonröfsröret gränsmärke Lundsälg lht Kalles täppa åker
Långåker by Tremanskärret kärr Lång eller Backakärren Saknas Kallhällskärret sumpmark
Långåker by Trollan holme Långsveden lht Kalvhagen hage
Långåker by Trollan holme Långvreten torp Kalvhagen betesmark
Långåker by Trollan holme Långvreten lht Kalvsveden betesmark
Långåker by Trollan ö Långåker hemman Kalvtomten förr hage
Långänge gd /Se Trollan ö Långåker gård Karlsbodaland förr udde
Långänge g Trollan ö Långåkers Sjöäng äng Kasarmyrn skogsomr.
Långänge g Trollan ö Långänge t. Katrineholm holme
Långängen gd Trollan ö Långängen lht Katrineholm förr ö, nu udde
?Läby by Trollerör förr gränsmärke Långängen Saknas Kavelbron kärr
Läby by Trollholmen, se Trollön ö /Se Läby gästgiverislåtta, se Södervissjö mosse traktnamn Kilarne kärrmark
Läby by Trollholmen, se Trollön ö Läby by Kittelgölen tjärn, utdikad
Läby by Trollön ö /Se Läby Saknas Klappstenarna stenar
Läby by Trollön ö Läby by Klockarfjällen Saknas
Läby by Trollön ö /Se Läby by Klockarholmen skogsholme
Läby by Trollön ö /Se Läbyborg lht Klockarslåttan äng
Läby by Trångmyren ägomark Läbydal lht Klockarvreten odlad mark
Läby by Trädgårdsholmarna terräng Läby gästgivareslåtta äng Klockarängen äng
Läby by Tämbnan Lacus, se Tämnaren sjö Läby-Norunda, se Norunda-Läby förslag t. namn å en pst i Läby by Klockbacken landsvägsbacke
Läby by Siön Tämbnan, se Tämnaren sjö Läbyskog lht Klockgölen göl
Läby by Tämnaren sjö Löten lht Klockgölen tjärn
Läby by Tämnaren sjö Löten f.d. lht Koboda gärde ängsmark
Läby by Tämnaren sjö Malmen t. Kocksbogärdet åker
Läby by Tämnaren sjö Malm, Stora o. Lilla, se malmen torp Kognaksholmen skogsholme
Läby by Tämnaren sjö Malm, Lilla torp Kogsbogärdet betesmark
Läby by Tämnaren sjö Malm, Stora torp Kolbotten kolningsställe
Läby by Tämnaren sjö Marieberg lht Konjaksholmen skogsmark
Läby by Tämnaren sjö Marielund, se Krogen lht Kopina hage
Läby by Tämnaren sjö Marielund Saknas Korsbandet åker
Läby by Tämnaren sjö Mickelsbo hemman Korsbandsbacken förr backe
Läby by Tämnaren sjö Mickelsbo gård Korsholmen skogsholme
Läby by Tämnaren, Sörsjön sjö Mickelsbo slåtta, se Järngårdsängen Saknas Korsholmen skogsomr.
Läby Saknas /Se Tämnaren sjö Mittegården förr gård Krokmålet åker
Läby by /Se Tämnaren sjö Mjölhagen förr bebyggelse Kråkholmen skogsholme
Läby by /Se Tämnaren sjö Mjölänge rå- och rörshemman Kråkholmen skogsmark
Läby by /Se Tämnaren sjö Mjölaräng lht Kråkmossen sumpmark
Läby gd /Se Tämnaren sjö /Se Mjölänge Saknas Kråksbolåset passage
Läby by /Se Tämnaren sjö /Se Mossbo hemman Kråksbolåtet passage
Läby by /Se Tämnaren sjö /Se Mossbo lht Krögarladan lada
Läby, se Ladubo by Tämnaren, Södra, se Sörsjön sjö Mossvreten lht Kullhagen gravfält
Malmen skogsomr. och tp /Se Törnbäcken bäck Mossvreten lht Kulluren odlad mark
Mickelsbo by Törnbäcken bäck Myrbacken gård i Juvansbo Kuloslåttsbacken backe
Mickelsbo by Törnbäcksbron bro Myrbacken lht Kungshögen gravhög
Mickelsbo by Vackerholmssly kärr? Mårdsbo hemman Kungshögen gravhög
Mickelsbo by /Se Valborgmässokullen ättehög /Se Mårten Mats torp torp Kungsängarna ängar
Mjölaräng Saknas /Se Valborgsmässokullen kulle Mårtsbo, se Mårdsbo Saknas Kvarnbacken gravfält
Mjölnaräng, se Mjölänge gd Vallbergshålet kärr? Mårtsbo gård Kvarngärdet åker
Mjölänge g Vargdansen ägomark Möboda t. Kvarngärdet betesmark
Mjölänge gd Vargskallen ägomark Möboda lht Kvarnkullen gravhög
Mjölänge gd Vattmyren myr Nedergården gård i Läby Kvarnmyren myr
Mjölänge gd Velängen sjö Nederåsby gård i Åsby Kvastholmen skogsholme
Mjölänge gd Velången sjö Nordmyra Saknas Kvastholmen skogsmark
Mjölänge gd Velången sjö Nolmyra säteri Kyrkhagen hage
Mjölänge gd Velången sjö /Se Nolmyra by Kyrkhagen ängsmark
Mjölänge gd Velångsbäcken bäck Nolmyrabro garveri Kyrkvägen väg
Mossbo gård /Se wijken, se Finnviken vik Nolmyra Garveri, se Nolmyrabro Saknas Kålsand odlad mark
*Myra beb. /Se *Villsåkersröret gränsmärke Nolmyra torp lht Källarhalsen vik
Mårtsbo gd Vilsåkersån å Nordamerika del av Bengtsbo Källarholmen holme
Mårtsbo g. Vissjöbäcken bäck Nordamerika lht Källarängen ängsmark
Mårtsbo gd Vissjön sjö /Se Norreswede lht Källbogrundet grund
Mårtsbo hmn /Se Vissjön f.d. sjö Norrgården förr gård Källbohagen förr hage
Möboda lht /Se Vissjön sjö /Se Norrgården gård i Hammarby Källgärdet åker
Möboda torp /Se Vissjön f.d. sjö Norrgården gård i Norvissjö Källhagen sumpig betesmark
Möboda Saknas /Se Vissjön sjö /Se Norrhagen t. Källmyra förr sumpmark, sedan gård, nu grunden kvar
Møllenghe, se Mjölänge gd Vissjön sjö Norrhagen lht Källtegen åker
Nolmyra by /Se Vissjön f.d. sjö -kärr? Norrvissjö by Kättsbobacken landsvägsbacke
*Nordmyra Saknas /Se Vissjön sjö /Se Norrvissjö gård Kättsbo ruddet ängsmark, delvis kärr
Nolmyra gd Vitsjön, se Vissjön sjö /Se Norrvissjö slåtta ängsmark Köptjyan kärr
Nolmyra, jfr *Myra gd Västerbacken terräng Norunda, se 1 Norunda häradsallmänning Saknas Köptjyholmen skogsparti
Norrvissjö, se Vissjö by Åliden ägomark Norunda-Läby förslag t. namn å en pst i Läby by Labodaholmarna skogsmark
Norrvissjö by *Åmyra äng åkermark Norunda allmänning traktnamn Ladängarna ängar
Norrvissjö by *Åmyra ängfjäll åkermark Norunda häradsallmänning, se Norunda allmänning traktnamn Ladängen äng
Norr- o. Södervissjö byar *Ånarvaröret rör Norunda häradsallmänning Saknas Ladängen ängsmark
?Norrvissjö gd Åsgossens torg triangelpunkt Norunda häradsallmänning Saknas Lagmansbobordet stenblock
Norrvissjö by *Älebäcksröret rör Nyboda lht Lamansbåten kärr
Norrvissjö o. Södervissjö gdr /Se *Ängsmossröret rör Nyboda f.d. lht Landsvägsgärdet gärde
Nyboda lht /Se Östanbo mosse mosse Nyby gd Lasarus sten
Nyby by Överbo masugn nedlagd masugn /Se Nyby by Lazarus udde
Nyby by   Nyby by Lenswretarne odlad mark
Nyby by   Nybygget förr stuga Lindgrensholmarna skogsholmar
Nyby by /Se   Nyby kvarn och såg avs. Lindgrensholmen, Stora ängsmark
Nyby by /Se   Nylunda lht Lindskärsudde udde
Nyby Saknas /Se   Nylunda lht Lisselgiärdsåkeren, Lilla åker
Nynäs gd   Nynäs hemman Liss-gråten odlad mark
?Nynäs gd   Nynäs gård Lisshamra ö
Nynäs gård /Se   Nyslätt lht. Lisstibble åker
Nynäs gd   Nyslätt lht Liss-Tibble odlad mark
Närlinge by o. hg   Nytorp t. Lissängen äng
Närlinge by   Nytorp lht Locksvreten ängsmark
Närlinge by   Närlinge by Lundbo gärde åker
Närlinge by   Närlinge Saknas Lundboängen betesmark
Närlinge by   Närlinge säteri Lundkärret, Lilla o. Stora kärr
Närlinge by   Näsan, se Näset lht Lundkärret, Stora kärr
Närlinge by   Näsarstugan lht Lundsängen betesmark
Närlinge by o. hg   Näset lht Lundängen förr äng
Närlinge by   Nässtugan, se Näset lht Lurbohagen hage
Närlinge by   Näverbo Saknas Lurbo hage ängs- och skogsmark
Närlinge by   Näverbo hemman Lustgården hage
Närlinge by   Näverbo lht Lustigkullen kulle
Närlinge gd   Näverbo Saknas Lustigkullen ängsmark, gravfält
Närlinge gd.   Olof Tohms slåtta äng Lyttkärret sumpmark
Närlinge Saknas   Olof Toms slåtta Saknas Långbacken landsvägsbackar
Närlinge äng Saknas   Olsbo, se Ölsboda Saknas Långbacken landsvägsbacke
Närlinge by   Persbo Saknas Långbacken backe
Närlinge by   Persbo torp Långbacksgärdet gärde
Närlinge by   Persbo lht Långbacksgärdet odlad mark
Närlinge by   Petterslund lht Långberget berg
Närlinge gd /Se   Prästgården kyrkoherdeboställe Långberget berg
Närlinge gd /Se   Pussen t. Långberget gravfält
Närlinge by o. gd /Se   Pussen lht Långbergsudden skog
Näverbo gd /Se   Ramsjö Saknas Långbergsudden skogsområde
Näverbo gård /Se   Ramsjö by Långgärdet gärde
Näverbo gd /Se   Ramsjö by Långgärdet betesmark
Olsbo gård /Se   Ramsjö kvarn avs. Långgärdet, Nedre o. Övre åkrar
Persbo gård /Se   Ramsjö såg, se Snugga såg Saknas Långhagen odlad mark
Prästgården prästgd /Se   Rickberga Saknas Långholmen skogshome
Ramsjö by   Rickberga by Långholmen skogsparti
Ramsjö by   Rickberga by Långholmsröret gränsrör
Ramsjö by   Rickbo hemman Långhälla äng
Ramsjö by   Rickbo, se Rippebo gård Långhällarna åker
Ramsjö by /Se   Ringbo avs. Långkärret sumpmark
Ramsjö by   Rippebo, se Rickbo Saknas Långmossen mosse
Ramsjö by   Rippebo gård Långnäs holme
Ramsjö by   Risbo utj. Långnäs holme
Ramsjö by   Risbo utjord förr utjord Långnäsudden udde
Ramsjö by /Se   Rosenhill lht Långrönningen mosse
Ramsjö by /Se   Rossla Saknas Långsand odlad mark
Ramsjö by /Se   Rossla rå- och rörshemman Långsjön sjö
Ramsjö kvarn Saknas /Se   Rossla rå och rör Långsjön sjö
Ramsjö by /Se   Rotmon äng Långsjön sjö
Ramsjö Saknas /Se   Ryssens riven stuga Långskogskärret kärr
Ramsjö by /Se   Salsta och Tibble Kilarna, se Södervissjö mosse traktnamn Långtäppan åker
Ramsjö by /Se   Salsta by Långvretskärret kärr
Ramsjö ättehög Saknas /Se   Salsta by Långåker odling
Rickberga by   Salsta Saknas Långåkersfallet åker
Rickberga by   Salsta gård Långåkrarna åkrar
Rickberga by   Salsta slåttan förr slåtta Långängsgärdet gärde
Rickberga by   Salsta och Tibble kilarna Saknas Långängshjälmen lada
Rickberga by   Sandbo avs. Läbonäsberget berg
Rickberga by   Sandbro säteri Läbybacken landsvägsbacke
Rippebo g   Sandbro säteri Läbyland förr udde
Rippebo gd   Sandbro säteri Läbyåsen sandås
Rippebo gård /Se   Sandbro säteri Länsmansängen ängsmark
Rippetorp torp /Se   Sandstad avs. lht Lövhagen hage
Rickberga by /Se   Sandviken lht Lövhagen ängsmark
Rikberga Saknas /Se   Sandviken torp, öde Lövhagshygget skogshygge
Rickomberga Saknas /Se   Sjöbo t. Malmområdet skogsparti
Rossla gd:ar   Sjöboda t. Malmsvedden ängsmark
?Rossla by   Sjöboda lht Markhagen hage
?Rossla by   Sjöboda lht Massmasstegen odlad mark
Rossla gdr /Se   Sjöhagen lhtr avs. Methällen häll
Rossla gd:ar /Se   Sjölandet avs. Mickelsbofjäll utjord
Rudhen Saknas   Sjöstugan torp, rivet Mickelsbokärret kärr
Salsta by   Sjövik lht Micksbo kärret sumpmark
Salsta by   Sjöängen, se Långåkers Sjöäng Saknas Milstolpsbacken landsvägsbacke
Salsta gd   Skogshyddan lht Mjölkstället Saknas
Salsta by   Skommarbo by Mjölänge mosse sumpmark
Salsta by   Skommarbo Saknas Mjölängsbäcken bäck
Salsta by   Skommarbo f.d. frälsehemman Mjölängskanalen kanal
Salsta by   Skyttbo, se Sköttbo t. Mjölängssjön sjö
Salsta by /Se   Skyttbo lht Mjölängs slåtta ängsstycke
Salsta by /Se   Sköttbo t. Mosehall odlad mark
Sandbro by   Slensen lht Mosehals gärde
Sandbro by   Slänsen lht Mose häll berghäll
Sandbro by   Småmossarna mossar Mosehällar berghällar
Sandbro gd.   Snickartorp förr t. Mossaren sjö
Sandbro hg   Snickartorp lht Mostersmyren sumpmark
Sandbro herrg.   Snugga Saknas Myren avs.
Sandbro hg   Snugga hemman Myren myr
Sandbro hg   Snugga gård Myrslättan avs.
Sandbro herrg.   Snugga kvarn avs. Myrudden udde
Sandbro hg   Snugga såg bebyggelse Mårsaren, se Måssaren sjö
Sandbro gd.   Snörom t. Mårsaren sjö
Sandbro gd   Snörom lht Mårsaren, se Mossaren sjö
Sandbro säteri   Sockenslåttan, se Nyckelmyrn Saknas Måssaren sjö
Sandbro hg.   Sofiero avs. Möboda hage ängsmark
Sandbro hg   Solberga Saknas Nederheden väg
Sandbro hg /Se   Solberga lht Nolmyra bro bro
Sandbro hg /Se   Solliden lht Nolmyrabäcken bäck
Sandbro gd /Se   Stansen, se Slensen Saknas Nolmyra å vattendrag
Sandbro gods /Se   Stenlunda lht Norra Gränåbrarne odlad mark
Sandbro hgd /Se   Stenlunda lht Norrbo avs.
[Sandherstabodha] Saknas   Stensberg lht Norrgårdsgärdet åker
Sandviken backstuga   Stentorp lht Norrgärdet åker
Sandviken bs   Storsvedja lht Norrgärdet gärde
Sankt holmgers kapell försv. kapell /Se   Storsvedja lht Norrmarken ängsmark
*Saxebo Saknas   Storsvedja Saknas Norrmarken skogsomr.
Sjöbo g   Storsåpa, se Såpebo, Stora Saknas Norrmossen sumpmark
Sjöbo gd   Storsåpa lht Norrsjön del av Tämnaren
Sjöboda torp /Se   Stymmelsbo by Norrskiftet åker
Skommarbo gd   Stymmelbo gård Norrvissjöfly mosse
?Skommarbo by   Stymmelbo Saknas Norrängen äng
Skommarbo gård /Se   Svanströms torp f.d. lht Nothagar åkrar
Skyttbo torp /Se   Svedja, se Storsvedja Saknas Nya vägen väg
Snugga g   Svedja, Stor l. Väster bebyggelse Nyby bro bro
Snugga gd   Svedja Stora eller Vestra, se 1 Storsvedja Saknas Nyby å del av Björklingeån
Snugga g   Svidja, Lilla, se Lillsvedja Saknas Nyby äng förr äng
Snugga gd   Sydamerika del av Bengtsbo Nyckelmyrn myr
Snugga gd /Se   Sydamerika lht Nynäsbusken udde
Snugga Saknas /Se   Sågstugan förr t. Nystängslan skogsmark
*Stenboland Saknas   Sågstugan lht Nyängen äng
Stenfjällen odlad mark   Sågtorp t. Nyängen äng
Storgråten odlad mark   Sågtorp lht Nyängsvägen stig
Storsvedja torp /Se   Såpebo rå- o. rörshemman Näbben åker
Storsvedja torp /Se   Såpebo, Lilla rå och rör Närlingbacken backe
Stymmelsbo g   Såpebo, Stora rå och rör Närlinge Långbacke Saknas
Stymmelbo försv. gd   Såpängen äng Näverbovägen väg
?Stymmelbo försv. gd   Sätuna Saknas Nävergålsmossen f.d. slåttermark, nu skogbeväxt
Stymmelsbo torp /Se   Sätuna säteri Nävergården sjö
Stymmelsbo beb. /Se   Sätuna säteri
[Suderstaboda] Saknas   Sätuna säteri Nävergården sjö
»Swnherstabodha» beb. /Se   Sätuna ångkvarn och såg Saknas Nävergårdsmossen mosse
Såpebo gd.   Södergården förr gård Odonmossen sumpmark
Såpebo gd   Södervissjö mosse traktnamn Olof Tohms slåtta ängsmark
Såpebo gd /Se   Södervissjö by Ormbacken backe
Såpebo gd /Se   Södervissjö gård Ormhagen hage
Såpebo, Lilla o. Stora gd:ar /Se   Södervissjö mosse mosse Ormskär udde
Sätuna gd   Södervissjö mosse Saknas Ormängen ängsmark
Sätuna hg   Södervissjöslåttan slåtta Ortholmsmyren förr sumpmark, nu utdikat omr., f.d. slåttermark
Sätuna herrg.   Södervissjötorp förr t. Oxhagen hage
Sätuna gd   Söråsen förr stuga Oxmossen sumpmark
Sätuna gd   Söråsen lht Oxvallsbacken backe
Sätuna hg   Tallhöjden lht Oxängen äng
Sätuna herrg.   Tallkrogen lht Parkgärdet odlad mark
Sätuna hg   Tallkrogen lht Persbo Hemviken vik
Sätuna hg   Talltorp, se Tallkrogen Saknas Prästfjället utjord
Sätuna hg   Tebo lht Prästgropen grop
Sätuna hrgd.   Tebo rå och rör Prästmossen mosse
Sätuna hg   Tegeltorp lht Prästmossen f.d. slåttermark, nu skogbeväxt
Sätuna hg   Tegeltorp lht Prästängen äng
Sätuna hg   Tibble by Prästängen ängsmark
Sätuna hg   Tibble Saknas Pumpfältet gärde
Sätuna hg   Tibble kyrkby Punsen, Lilla odlad mark
Sätuna hg   Tibble Kilarne förr äng Punsen, Stora odlad mark
Sätuna hg   Tibble ängar ängar Pusshagen hage
Sätuna hg   Tjäderbo t. Pusshålet jaktpass
Sätuna hg   Tjäderbo lht Pussvreten förr vattenäng, nu åkrar
Sätuna hg /Se   Tommesboda f.d. lht, nu ängsmark Pålsbodaholmen skogsholme
Sätuna gård /Se   Tomtebo lht Ramsjö fjäll ängsmark
Sätuna hg /Se   Tostorp lht Ramsjön sjö
Sätuna gd /Se   Tureberg avs. Ramsjön sjö
Sätuna hg /Se   Täbo Saknas Ramsjön sjö
Sätuna gd /Se   Ulriksdal lht Ramsjöängen äng
Sätuna herrgård /Se   Ulriksdal, Lilla lht Ramängen, Lilla ängsmark
Sätuna hg /Se   Valborgshålet äng Ramängen, Stora mosse
Sätuna gd /Se   Vallborgsängen, se Valborgshålet Saknas Ramängen, Stora ängsmark
Sätuna förr by /Se   Vallby äng äng Ramängsbäcken bäck
Sätuna herrgård /Se   Vicklunds torp f.d. lht Rickberga odling
Södervissjö gd   Viken lht Rickbokärret kärr
(Söder)vissjö g   Viksvreten odlad mark Rickbostycket åker
Södervissjö, Norrvissjö gård resp. by   Vilan förr stuga Rihagen åker
Södervissjö gd   Vilhelmslind, se Vilhelmslund förr torp Rika man udde
Södervissjö gd   Vilhelmslund förr t. Ringmyren uppodlad myr
Södervissjö gd   Vilhelmslund lht Ringmyren sumpmark
Södervissjö gd /Se   Vilhelmslund f.d. backstuga Rippebokällan källa
Tebo lht /Se   Vreten t. Roslet odlad mark
Tebo g   Vreten lht Rossla äng sjöslåtteäng
Tebo g   Väderbo förr stuga Rotbäcken kärr
Tebo lht /Se   Väderbo lht Rothagen betesmark
Tibble by   Vässjö gård i Juvansbo Rotmon sumpmark
Tibble g.   Vässjö gård Rudde skogsäng
Tibble by   Västerbo lht Rudderna myrmark
Tibble by   Västersvedja lht Ruddholmen, Stora skogsmark
Tibble by   Åby by Ruddeholmen skogsholme
Tibble by   Åby by Ruddet hage o. åker
Tibble by   Ålsboda, se Ölsboda Saknas Rumphagen hage
Tibble by   Åmyra hemman Runstensbacken backe
Tibble by   Åmyra gård Rundkullen backe
Tibble by   Åmyra, Lilla bebyggelse Rundstensbacken landsvägsbacke
Tibble by   Åsby by Räfbulo Spiellen åker
Tibble by /Se   Åsby by Rödkärret sumpmark
Tjäderbo lht /Se   Åsby gård Rödmossen mosse
Tängerna odlad mark   Åsby slåtta äng Rönnbacken kulle
*Tolstorp Saknas /Se   Åsen lht Rönnbacken backe
Tommesboda f.d. lht /Se   Åsstugan lht Rönningen skogsmark
Vidsö? Saknas   Ängby avs. Rönnkullen skogsomr.
Vissjö by   Ängsboda hemman Salsta kilar, se Kilarne kärrmark
Vissjö Saknas   Ängsboda lht Salsta kilar förr slåttermark, nu skogsmark
»Vistsjö» gård   Ölsboda lht Salsta, Lilla åker
Våmmen del av Björklingeån   Ölsboda förr lht Salsta, Stora åker
Väderbo f.d. torp /Se   Örsbo, se Ölsboda Saknas Sandbergskärret kärr
Västerbo lht /Se   Östanbo lht Sandbergs kärr sumpmark
»ytroby» by   Östanbo Saknas Sandbergstäppan åker
Åby g.   Östanbo lht Sandbrosjön Saknas
Åby gd   Östensbo, se Östanbo lht Sandbro vik vik
Åby gd /Se   Österboda ödetorp Sandströms hage hage
Åby Saknas /Se   Östingsbo, se Östanbo lht Sandströms slåtta slåtta
Åfjällen odlad mark   Överbo gård i Läby Sandviken vik
Åmyra Saknas     Sandviksudden udde
Ämyra by     Sandvreten ängsmark
Åmyra gd     Sibergs kyrka gråsten
Åmyra gd     Sivers kyrka sten
Åmyra gd     Sivers kyrka sten
Åmyra gd /Se     Sjöflyet ängsmark
Åsby by     Sjögärdet åker
?Åsby by     Sjögärdet odlad mark
Åsby by     Sjögärdet ängsmark
Åsby by     Sjöhagen område
Åsby by     Sjösänkningsmossen sank äng
Åsby by     Sjövreten ängsmark
Åsby trol.=antingen by     Skallåsen berg
Åsby by /Se     Skallåsen sandås
Ängsboda gård /Se     Skansbacken ängsmark
Österbo lht /Se     Skansbacken gravfält
Överbo förr torp     Skansen backar
Överbo gård /Se     Skarpan åker
      Skarphagen hage
      Skarpängarna ängar
      Skiölkulls-åkeren, Stora+ åker
      Skoglund hage
      Skogsledsåkrarne odlad mark
      Skomakar-grundet udde
      Skommarbobacken backe
      Skrattboberget bergskulle
      Skutån å
      Skyttaråsarna bergskullar
      Skyttaråsarna skogsomr.
      Skärporna odlad mark
      Slånoten, Lilla åker
      Smalängen förut kärr, nu utdikat omr.
      Smimossen äng
      Småmossarna sumpmark
      Snuggasvängen landsvägskrok
      Snugga äng äng
      Sockvägen väg
      Soffan sten
      Solbaddet backar
      Soldatevretarne förr vretar
      Soldatåkern äng
      Solskensbackarna, se Getskinnsbackarna Saknas
      Solskensbackarna uthugget skogsomr.
      Spjällen odlad mark
      Spångkärret utdikat kärr
      Spångkärret sumpmark
      Stallgärdet åker
      Stalltäppan förr åker
      Starrtegarna odlad mark
      Stenboland förr laga skifte jord
      Stenspjällen odlad mark
      Stentäppe Åkrarne odlad mark
      Stenåkern odlad mark
      Stora gärdet betesmark
      Stora svedja hage ängsmark
      Storbacken skogsbacke
      Storgrundet holme
      Storgrundet ö
      Stor-gråten odlad mark
      Storgärdet gärde
      Storhagen hage
      Storhagen odlad mark
      Storhamra ö
      Storharet holme
      Storholmen skogsholme
      Storkroksskiftet odlad mark
      Storsjön del av Långsjön
      Storskogen Saknas
      Storstensholmen skogsholme
      Storstensholmen skogsomr.
      Stortibble förr åker
      Storängen äng
      Storängen gärde
      Storängen betesmark
      Storängsbacken udde
      Storängsbacken backe
      Storängseken ek
      Storängsfältet åker
      Storängshjälmen lada
      Storängskällan källa
      Storängsudden udde
      Stängslan betesmark
      Sundet sund
      Svartmyren myrmark
      Svartmyren myr
      Svartsjön sjö
      Svartsjön sjö
      Sveden åker
      Svedden skogsområde
      Svedjehagarna hagar
      Svedlandet vret
      Svinmossen mosse
      Svinmossen sumpmark
      +Svinvallen gravfält
      Svängmossen sumpmark
      Svödden åker, f.d. löväng
      Sågskiftet skogsmark
      Såpängen ängsmark
      Sätunaporten björkar
      Sätunasjön sjö
      Sätunaviken vik
      Sätunavägen väg
      Söderberga Saknas
      Sörberget bergsknalle
      Sörbergsgärdet gärde
      Sörbergsgärdet odlad mark
      Sörhagsvretarna odlad mark
      Sörholmen holme
      Sörrönningen äng
      Sörsjön del av Tämnaren
      Sörsjön del av Tämnaren
      Sörskiftet åker
      Sörvissjöberget bergskulle
      Sörängen ängsmark
      Tattargärdet gärde
      Tattarrönningen äng
      Tattarudden udde
      Tebohagen betesmark
      Tebo kil åker
      Tebo plog åker
      Teboplogarna odlad mark
      Tegelhagen hage
      Tegelhagen betesmark
      Temanskärret kärr
      Tibbleåsen sandås
      Tjäderbogrytet jaktpass
      Tolvmansmossen mosse
      Tolvmansmossen förr sumpmark
      Tommesboda lht
      Torget gård
      Torpet hage
      Trallan, se Trolla ö
      Trefaldighetskällan källa
      Trekantsåkern odlad mark
      Tremanskärret, se Temanskärret Saknas
      Tremanskärret sumpmark
      Trindvreten odlad mark
      Trolla ö
      Trollan ö
      Trollskogen del av park
      Trångmyren myr
      Trångmyrsskiftet skogsmark
      Trädgårdshagen hage
      Trädgårdsholmarna skogsholmar
      Trädgårdsholmarna skogsmark
      Tullgärdet gärde
      Tullgärdet odlad mark
      Tullvägen väg
      Tullvägen väg
      Tången åker
      Tämnaren sjö
      Tämnaren sjö
      Tängerna odlad mark
      Törnbäcken bäck
      Törnbäcken obetydl. vattendrag
      Törnbäcksbron bro
      Uppsala äng äng
      Vackerholmen igenlandad holme
      Vackerholmssly f.d. slåttermark, nu skogbeväxt
      Vadbron bro
      Valborgsmässkullen grav på sandås
      Vallborgshålet f.d. slåttermark, nu skogbeväxt
      Vallmässkullen kulle
      Vargdansen skogsbacke
      Wargbullsåkeren odlad mark
      Vargskallen förr hage, nu åkrar
      Vargskallen backe
      Wattgålsskiftet odlat omr.
      Vaxmyrsängen ängsmark
      Velången sjö
      Velången sjö
      Velångsbäcken bäck
      Velångskanalen kanal
      Viken del av Långsjön
      Viksberget berg
      Viksvreten skogsvret
      Vilahagen gravfält
      Vilavreten vret
      Vilhagen hage
      Vilsåkersån å
      Vilsåkersån annat namn på Björklingeån
      Vinhällsröret gränsrör
      Vinkelåkern åker
      Vissjöbäcken bäck
      Vissjön sjö
      Vissjön utdikad sjö
      Vissjön f.d. sjö, nu end. torvmossar
      Vitnacken förr äng
      Vretbacken backe
      Vreten hage
      Vägvisarholmen skogsparti
      Västerbacken hage
      Västerbacken gravfält
      Västerbacken gravfält
      Västergärdet före skiftet gärde
      Västerängsskiftet skogsmark
      Ågärde åker
      Ågärdet odlad mark
      Åmyragrundet grund
      Åmyragrundet ö, berghäll
      Åsbergsbacken skogsmark
      Åsbybacken landsvägsbacke
      Åsgossens torg stensamling
      Åsgossens torg plats på sandås
      Åskiftet odlad mark
      Åspjällen odlad mark
      Åsvägen väg
      Åvägen väg
      Älvagården utsiktsplats
      Älvagårdsdiket dike
      Ängbyhagen ängsmark
      Ängsbodasjön sjö
      Ängsbovägen stig
      Ärtfladen åker
      Östanbo mossen mosse
      Östansbo mosse skogsmark
      Österbo vret ängsmark
      Östergärdet förr gärde
      Österskog äng
      Österskog skogsparti
      Östervreten åker
      Överbo åkervretar

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.