ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tensta socken : Norunda härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 456 st Naturnamn: 263 st Bebyggelsenamn: 480 st Naturnamn: 701 st
Tensta sn Ahltomta fiell utjord Ekeberg Saknas Nummerförteckning förteckning
Tensta sn Almossen ägomark Tensta de förnämsta vers Adamsberg åker
Tensta sn *Altomta fiell utmark Tensta socken Albergaröret gränsrör
Tensta socken *Altomta utjordsäng Saknas Tensta socken Albotten kolbotten
Tensta sn *Andersby R gränsrör Adolfshill lht Almossen odlat kärr
Tensta sn *Andersbyröret gränsmärke Altomta by Almossen f.d. mosse nu odlad mark
Tensta sn Aspholmarna terräng Altomta by Almyren myr
Tensta sn Baddkärret kärr Annaberg lht Abrohöret gränsrör
Tensta sn *Bakbro bro Annaberg lht Alrännilen åker
Tensta sn Berget berg Apelvik lht Altomtakärret kärr
Tensta sn *Bergröret gränsmärke Apelvik lht Altomtaskogen skog
Tensta sn Bergvägen väg Asplunda lht Andkilen uppodlad myr
Tensta sn *Billröret gränsmärke Asplunda lht Andkilen skogsmark
Tensta sn Bjursäng ägomark Backslätt lht Aspröret gränsrör
Tensta sn Björkröret gränsmärke Backslätt lht Backbotten kolbotten
Tensta sn Björkröret gränsmärke Backåsen lht Backröret gränsrör
Tensta sn *Blåbergsröret gränsmärke Baddet annat namn på Stora Slesby Backslättröret gränsrör
Tensta sn *Bockbols skog Saknas Baddet lht Backslättängar ängar
Tensta sn *Borgmossen kärr /Se Baracken f.d. lht Backåkern åker
Tensta sn ?Borgmyren kärr /Se Berget t. Baddfjällen åker
Tensta socken Brattbacken triangelpunkt Berget lht Baddkärret kärr
?Tensta sn Brudgatsholmarna holmar /Se Bergslätt f.d. soldattorp Baddkärret kärr
Tensta sn Brudstigen el. gatan gångstig /Se Björkgrind lht Badstubotten kolbotten
Tensta sn Bräcksta fiell utjord Björkgrind lht Bandvaktsröret gränsrör
Tensta sn Bräcksta ängsfjäll utjord Björkgrind lht Barngölen göl
Tensta sn Bräcksta ängsfjäll ängsmark Björklunda lht Bergbotten kolbotten
Tensta sn Bräksta fiell ängsmark Björklunda lht Bjursäng äng
Tensta sn Brännpussen mosse Björnboda+ lht Bjursängen ängsmark
Tensta sn Bullermossen mosse Björsgrindsvret lht Bjursängsbacken backe
Tensta sn Dalsängspussen kärr? Blackmyra äng, t Bjursängshagen hage
Tensta sn. *Dannemora gruverör gränsmärke Blackmyren Saknas Björkeröret gränsrör
Tensta sn Dannemorasjön sjö Blomsterbacken lht Björklingesjön sjö
Tensta sn Dannemorasjön sjö Blomsterbacken annat namn på Spångbo Björkröret gränsrör
Tensta sn Dannemorasjön sjö Blåsenhus lht Björkmyrsmossen mosse
Tensta sn Dannemorasjön sjö Blåsenhus lht Björkholms gamla botten kolbotten
Tensta sn Dannemorasjön sjö Bockbo Saknas Björnholms nya botten kolbotten
Tensta sn Dannemorasjön sjö Bockbo hemman Björnvreten ägomark
Tensta sn Dannemorasjön sjö Bockbo gård Björnängen äng
Tensta sn Dannemorasjön sjö Bockbo gd Björngrindsröret gränsrör
Tensta sn Dannemorasjön sjö Bockbol gård Blackmyren myr
Tensta sn Dannemorasjön sjö Bockbol hemman Blåmyran äng
Tensta sn Dannemorasjön sjö Bockbol, Lilla Saknas Bockboröret rör
Tensta sn Dannemorasjön sjö Bockbol, Lilla lht Bodabotten kolbotten
Tensta sn Dannemorasjön sjö /Se Boda t. Bodahålet åker
Tensta sn Djupmossen mosse Boda lht Boda norrbotten kolbotten
Tensta sn Djupängen ägomark Bodarne t. Bokarberget skogshöjd
Tensta sn Djupängsröret gränsmärke Borthem+ avs. lht Bokarberg gamla botten kolbotten
Tensta sn Djupängsröret gränsmärke Borthem lht Bokarberg nya botten kolbotten
Tensta sn ?Edsmyra myr Botarby, Lilla lht Bondslåttan ängsmark
Tensta sn Enmossen ägomark Botarby, Lilla gd Bondslåttröret gränsrör
Tensta sn Enmossen mosse Botarby, Lilla lht Botarby fjäll Saknas
Tensta sn Enmossen ägomark Botarby, Stora lht Botarby utjord Saknas
Tensta sn *Esmyren myr Botarby, Stora lht Brackbacken backe
Tensta sn *Falröret gränsmärke Botarbyn by Brattbacken backe
Tensta sn Fandersmyran myr Bragmanstorp+ f.d. lht Bredgatan väg
Tensta sn Farmorsgruvan gruva Bredgården förr heman Bredgatan väg
Tensta sn Fjällbron bro Bredgården gård Brogärdsröret gränsrör
Tensta sn *Fjällröret gränsmärke Borggården hemman Brottängen äng
Tensta sn Forsa triangelpunkt Brogården gård Brottängsvägen väg
Tensta sn Forsa mossar mossar Bromshus+ förr stuga Brudgatan, se Bredgatan Saknas
?Tensta sn Fyrisån (Vattholmaån) å Brovikarne äng Brudgatsholmarna skogsholmar
Tensta sn Fyrisån (Vendelån) å Brovikarna Saknas Brudgatsmossen mosse
Tensta sn Fäboröret gränsmärke Brunna by Brudstigen väg
Tensta sn Galfarmossen mosse Brunna by Brudstigen gångstig
Tensta sn *Gethornsrån gränsmärke Bräcksta by Brunnamyra myr
Tensta sn *Gethornsröret gränsmärke Bräcksta by Brunnamyren kolbotten
Tensta sn /Se Gillingboholmen, Stora terräng Bräcksta by Brunnamyrsbotten kolbotten
Tensta sn Granmyren myr Brännbol+ förr stuga Brunnamyrsfallet skogsomr.
Tensta sn Gruvsjön, se Dannemorasjön sjö Brännbol f.d. lht Brådskapussen vattengrop
Tensta sn *Grytrån gränsmärke Bånga f.d. lht Brådstapussen grop
Tensta sn Gullsjön utvidgning Dammen lht Brådstavreten åker
Tensta sn Gullsjön utvikning Dammen gård Bräckstaskogen Saknas
Tensta sn Gunnarsbo utjord utjord Dammboda lht Bräcksta ängsfjäll ängsmark
Tensta sn ?Gunnarsbo utjord utmark Dammskolan skola Brännbacksröret gränsrör
Tensta sn Gunnås terräng Danboda t. Brännbol förr stuga, nu äng
Tensta sn Gustensbo Storäng utjord Danboda Saknas Brännpussbacken landsvägsbacke
Tensta sn Gutfiälen utvidgning av Vattholmaån Danboda utjord Saknas Brännpussbacken backe
Tensta sn Göthyttmossen mosse Djupdalen skogvaktareboställe Brännpussen vattensaml.
Tenstadha Saknas *Herrgårdsmossen mosse /Se Djupdal lht Brötahagen hage
Tensta sn Herrgårdsmossen mosse Ekbacken avs. lht Brötasvreten förr vret
Tensta sn Hestmoröret gränsrör Ekdalen lht Brötavreten åker
Tensta sn Hjortronmossen mosse Eriksberg Saknas Brötskiftet åker
Tensta sn *Holmossarna mossar Eriksberg lht Brötvretarna odlad mark
Tensta sn /Se *Holvarbyskogen Saknas Eriksro lht Bullermossen mosse
Tensta socken Honsta fiell utjord Eriksro lht Bullermyrröret gränsrör
Tensta socken Saknas /Se *Hopröret gränsmärke Fasma by Bullermyran myr
Tensta socken Saknas /Se Hyltan terräng? Fasma by Bullermyrsbotten kolbotten
Tensta sn /Se *Holmsta Saknas Finnhäll t. Busenkulan skogsparti
Tensta sn /Se ?Hånsta Saknas Finnhäll lht Bytesholmen holme
Tensta sn /Se Hånsta fjäll, [Holmste fjäll] Saknas Flotä bebyggelse Bålängen äng
Tensta sn /Se Hånsta fjäll utjord Flotä lht Bångabotten kolbotten
Tensta sn /Se *Honsta fiell utmark Fläsknäs lht Bäcksvedjeängen äng
Tensta kyrka Saknas /Se Hästhagen terräng Forsa Saknas Bäcksvinnborna betesmark
Tensta kyrka Saknas /Se Hästhagen ägomark Forsa mossar Saknas Bästbotten kolbotten
Adatompta gd Hästkärret kärr Forsbacka = 11-12 Forssa Saknas Dalsängspussen kärr
»adeltomptom», se Altomta gd Hästmoröret gränsrör Forslunda bebyggelse Dammbodabotten kolbotten
Adeltomptom, se Altomta Saknas Hästmoröret gränsmärke Forslunda lht Dannemorasjön sjö
Altomta gård Hästmoröret gränsmärke Forssa by Dannemoraån å
Altomta gd Hästmaröret terräng Forsa by Dikesröret gränsrör
Altomta hg Hästmossen mosse Forssa, Väster by Djupdalsbacken landsvägsbacke
Altomta g Hökmossen mosse Forssa, Öster del av Forssa Djupängen ängsmark
Altomta gd Igelkärret kärr Forsvik lht Djupängen ängsmark
Altomta gd Igelsjömyren ägomark Forsvik lht Djupängsröret gränsrör
Altomta gd Igelsjön sjö Fredriksdal hemman Djurgården beteshagar
Altomta g *Jonkersmyrröret gränsmärke Fredrikslund lht Djurgårdsbron bro
Altomta gd *Juvansangsröret gränsmärke Fridhem lht Djurgårdsbäcken bäck
Altomta gd Juvasängen ängsmark Fågelsången lht Domarmyra myr
Altomta gd Juvasängen terräng Fågelsången lht Domarmyren myr
Altomta gd »Jærstad qwern» kvarn Fågelvik lht Dysätrarna, Norra odlad mark
Altomta gd Kajsagruvorna gruvor Fäboda lht Dysätrarna, södra, odlad mark
Altomta gård Kalvsvreten ägomark Fäboda lht Ekbotten kolbotten
Altomta gd *Karlviksröret gränsmärke Fördärvet kvarn Ekdalsbotten kolbotten
Altomta gd Katthavet göl Getskinnet äng, utj. Enbergshagen hage
Altomta gd Kattön terräng Gillingboda lht Enmossen uppodlad mosse
Altomta Saknas /Se Klubben ägomark Gillingboda gård Enmossen sumpmark
Altomta gd /Se Klunsmyren myr Golvasta by Enmosshagen hage
Altomta gd /Se Knifstasiö sjö Golvasta gård Fasmabäcken avlopp
Altomta gd /Se *Knivsta högrå gränsmärke Golvasta Saknas Fibäcken bäck
Altomta gd /Se Knivstamossen ägomark Golvastebo annat namn på Dammboda Fiskgjuskärret kärr
Backåsen Saknas /Se Knivstasjön f.d. sjö Granhem lht Fiskmanskärret kärr
*Berga beb. Knivstasjön sjö Granlunda lht Fjällröret gränsrör
[Berga] Saknas Knivstasjön sjö Granvik lht Flodhagen hage
?Berget torp Knivstasjön sjö Granvik avs. lht Flotesröret gränsrör
Björkgrind? Saknas Knivstasjön sjö Gretas stuga stuga Fogdmoss nya botten kolbotten
Bockbo gd *Knivsta skog Saknas Grindstugan+ lht Fogdmossarna sumpmark
[Botwidarwaby] Saknas Koltorpgruvorna gruva Grindstugan f.d. lht Fogdmossarna mosse
Botarby gd Kummelhagen hage Grindtorpet förr t. Forssagärdet åker
Botarby by Kungsholmen terräng Grindtorp+ f.d. lht Forssahörnet vägkorsning
Botarby by Kungstomtängen ägomark Gropen bebyggelse Forslundabäcken bäck
Botarby by Kvicksätraröret gränsmärke Gropen hemman Forsamyren myr
Botarby by Kyrkdalarna dalar Gropdalen t. Framtegarna odlad mark
Botarby, L. o. St. gdr /Se Käderleksröret gränsmärke Gropdalen lht Fyrisröret gränsrör
Bredgården gård Källberga terräng Gropdalen hmd Fyrisån å
Brogård Saknas /Se Källbo vret Saknas /Se Gryta by Fyrisån å
?Brunna by Källvreten ägomark Gryta by Fyrisån å
Brunna by Kärret kärr Gryta äng äng Fåfängkärret kärr
Brunna by *Laggarängsröret gränsmärke Gryta äng Saknas Fäbodabotten kolbotten
?*Brunna by *Norra Laggarängsröret gränsmärke Grytbäcken hemman Fäboröret gränsrör
Brunna gd *Södra Laggarängsröret gränsmärke Grytbäcken bebyggelse Fägatan väg
Brunna by Linddalsvreten terräng Gränboda t. Fägårdsbotten kolbotten
Brunna by Lund terräng Gränboda lht Fägårdspussen myr
Brunna by /Se Lundsängen terräng Grändaln t. Galtarmossen mosse
Brunna by /Se Långkärret kärr Grändalen lht Galtarmossen mosse
Brunna Saknas /Se Långkärret kärr Grändalen, se Gröndalen beb. Galtmossen mosse
?Bräcksta by Långlöt terräng Gränvik avs. lht Gammelhagen hage
Bräcksta by Långlötshålet ägomark Gränvik lht Gillebacken landsvägsbacke
Bräcksta by Långlötsvreten äng Gröndal lht Gillingbodaröret gränsör
Bräcksta by Långmossen mosse Gröndal lht Gillingeboholmsröret gränsrör
Bräcksta gdar Lång Siön sjö Gröndal lht Glädjevreten odlad mark
Bräcksta by Långsjön sjö Gröndalen beb. Gillerbacken backe
Bräcksta by Långsjön sjö Grönvik lht Gäddgölen görl
Bräcksta by Långsjön sjö Grönvik+ f.d. lht Granmossen mosse
Bräcksta by Långsjön sjö Guckudal lht Grindbacken landsvägsbacke
Bräcksta by Långsiön sjö Guckudal lht Grindbotten kolbotten
Bräcksta by Lånsmansängen terräng Gullkällan t Grodan ängsmark
Bräcksta by *Masugnsröret gränsmärke Gullkällan lht Grodskiftet odlad mark
Bräcksta by Moors Siön sjö Gullkällan lht Gropdalsbotten kolbotten
Bräcksta by Mossaren sjö Gunnarsbo lht Gropdals nya botten kolbotten
Bräcksta by Myran ägomark Gustafsborg lht Gropens skog skog
Bräcksta by /Se Mårdbacken terräng Gustavsborg lht Gropkvarn f.d. kvarn
Bräcksta Saknas /Se Nyckelmossen mosse Gustensbo gård Gropsängen ängsmark
Bräcksta Saknas Nynäsbusken holme Gustensbo hemman Gruvbotten kolbotten
Bräcksta Saknas /Se Nynäsbusken udde Gödåker hemman Grymmelpussen kärr
Bräcksta by /Se Nyvallabäcken bäck Gödåker gård Grytbäcksbotten kolbotten
Fasma hg Nyängen ägomark Gödåker, Lilla lht Gråladan lada
Fasma herrg. Onslunda triangelpunkt Gödåker, Lilla lht Gråmuren fornlämn.
Fasma hg *Orrebergsån gränsmärke Gödåkersäng lht Gråmurshagen betesmark
Fasma hg Orrvreten ägomark Hagaberg lht Gräntbodabacken landsvägsbacke
Fasma herrg. Oxhagen terräng Hagaberg lht Gränsröret gränsrör
Fasma hg Parken skog Hagalund lht Gränsröret, Stora gränsrör
Fasma gd Prästängen ägomark Heden t. Gränslåttan ängsmark
Fasma hgd Pussvreten ägomark Heden lht Gullkällnybotten kolbotten
Fasma hg Ramängen terräng Henriksberg lht Gullrosmossen kolbotten
Fasma hg Riddarbacken backe Hermansdal lht Gungfly myr
Fasma hg Rijshopzröret, se Rishopsröret gränsmärke Hjorttorp lht Gustensbo Storäng äng
Fasma hg *Rishopsröret gränsmärke Hjorttorp lht Gåsmossen mosse
Fasma hg *Rishopsröret gränsmärke Holvarby Saknas Gåsmossen mosse
Fasma by *Ryshopsröret gräsnmärke Holvarby traktnamn Gåsmosseröret gränsrör
Fasma by Ryssgärdet ägomark Holverby hemman Gåsmossvreten åker
Fasma by Röbo terräng Holverby gård Gåsmossängen äng
Fasma by *Römosseröret gränsmärke Holverby, Lilla t. Gärdslotten kolbotten
Fasma g Rörberget terräng Holverby, Lilla lht Gärdsröret gränsrör
Fasma hgd Salsta triangelpunkt Hummeltorpet+ torp Gödåkersberget berg
Fasma hg Salsta borg fornborg Husby hemman Gödåkersberget berg
Fasma hg *Salsta sjön sjö Husby lht Gödåkersberget myr
Fasma Saknas /Se Salstasjön uttorkad sjö Husby gård Gödhemmet ängsmark
Fasma gd /Se Sillbol terräng? Husbylund lht Gökhemsbotten kolbotten
Fasma gd /Se Sisslas terräng Hyttan lämningar efter hytta Göthyttbotten, Gamla, Södra kolbotten
Fasma gd /Se *Sivalstensröret gränsmärke Högalund lht Göthyttbotten, Norra kolbotten
*Fasma kvarn Saknas /Se *Skallby häll gränsmärke? Högalund lht Göthyttbotten, Södra kolbotten
*Finkeby Saknas /Se Skansbacken terräng (holme i ägomark) Hönshuset stuga Göthyttmossen mosse
Flotä torp /Se Skarnässjön sjö Hörnhemmanet lht Götmyren sumpmark
Forsa by Skolvägen väg Igelsjötorpet lht Hagbotten kolbotten
Forsa by Skrylet terräng (trädbevuxen holme i ägomark) Igelsjön lht Hagbotten kolbotten
Forsa by *Skvalstensröret gränsmärke Jan-Larsstugan lht Hagvreten åker
Forsa by Släsbyhällan terräng Jordtorp lht Hargärdet åker
Forsa by *Släsby rå gränsmärke Järnvägsmark, se 20 Åsby Saknas Hagröret gränsrör
Forsa by ?Slätteboda utjord utmark Järsta by Harungsröret gränsrör
Forsa by Smällbo terräng Järsta by Kattröret, Stora gränsrör
?Forsa by Stackslan, Lilla terräng Järsta kvarn avs. lht Hedbotten kolbotten
?Forsa by Stackslan, Stora terräng Järsta kvarn+ f.d. kvarn Hedsgruvan gruvhål
?Forsa by Starbäcken Saknas Järstalund lht Heds nya botten kolbotten
?Forsa by Stenringsmossen mosse Jödåker, se Gödåker Saknas Helvetesmyren myr
Forsa by Stenringsmossen sumpmark Karlbo lht Helvetesmyren myr
?Forsa by Stensjön sjö Karlsberg lht Hembotten kolbotten
?Forsa by Stensjön sjö Karlsbo lht Hembotten kolbotten
Forsa by Stensjön sjö Karskulla hemman Hemängen äng
Forsa by Stensjön sjö Karlskulla gård Hjortronmossen mosse
Forsa by Stensjön sjö /Se Karlsro lht Hjortronmossen sumpmark
Forsa by Stockfly ägomark Klockareboställe Saknas Holmbotten kolbotten
Forsa by Stocksjön f.d. sjö Knivsta by Holmröret gränsrör
Forsa by Stocksjön sjö Knivsta utjord Holmröret gränsrör
Forsa, Väster- o. Öster- byar Stocksjön sjö Knivsta by Holverbyängen äng
Forsa by Stocksjön sjö Knivsta Saknas Hoppet hage
Forsa by Stocksjön sjö Knivstatorp lht Hoppet kärr
Forsa by Stocksjön sjö Knoppet f.d. lht Hoppshagen ängsmark
Forsa by Stocksjön sjö Knösen lht Hoppsladan lada
Forsa by Stocksjön sjö Komministergården bebyggelse Hopröret rör på gräns
Forsa by Stocksjön sjö /Se Kumlan lht Hopröret gränsrör
Forsa by Storpussen göl? Kumlan lht Horren åker
Forsa by Storängen terräng Kungstomt hemman Horstensröret gränsrör
Forsa by Svaltorp ägomark? Kungstomt hemman Humlegårdarna åker
Forsa by *Svartmyrröret gränsmärke Kungstomt gård Husgrindshagen hage
Forsa by Såghagen terräng Kurbo hemman Hyftingsbotten kolbotten
[Forsaaby] Saknas Säby triangelpunkt Kurbo gård Rånsta fjäll ängsmark
Forsa by Sävastabäcken bäck Kyrkoherdeboställe, se Prästgården Saknas Hånstaängen äng
Forsa by Södervreten ägomark Kålaränge, se Ruddin Saknas Hällröret gränsrör
Forsa by Tenstastöm Saknas /Se Källbo by Hällröret, Lilla gränsrör
Forsa, Väster- el. Öster byar Tenstaån Saknas Källbo gård Hästhagen ängsmark
Forsa by Tenstaån å Kälbo, Lilla avs. lht Hästhagsbotten kolbotten
Forsa by Tenstaån å Källbo, Lilla lht Hästkärrbotten kolbotten
Forsa by Tjäderleken terräng Källbo, Stora lht Hästkärret sumpmark
Forsa by *Tjäderleksröret gränsmärke Källhagen lht Hästmoröret rör
Forsa by *Tjäderleksröret gränsmärke /Se Källhagen lht Hästmoröret gränsrör
Forsa by Tomtkullhagen terräng Källmyra by Hästmossen sumpmark
Forsa by Tristena terräng Källmyra gård Högbergskuren backe
Forsa by Träsundet sund Källsbo+ Saknas Högbotten kolbotten
Forssa by Träsundet sund Källslätt lht Högbotten kolbotten
Forsa by Träsundet bäck? Källslätt lht Högbotten kolbotten
Forsa by Tunaberg ägomark Källtäppan f.d. soldattorp Hökmyrarna myrmark
Forsa by Tunakärret ägomark Labbo gård Hökmyren myr
Forsa by Tuppmossen mosse Labbo hemman Hökmyren myr
Forsa by Uddfly ägomark Lagarängen t. Hökmyren myr
Forsa by Watholma åhn å Laggarängen t. Hörnet vägkorsning
?Forsa by Vattholmaån å Laggarängen lht Hörnröret för
Forsa by /Se *Watt Skole gränsrör? Lagrossla hemman Igelkärret kärr
Forsa, Östra Saknas /Se Vendelsån å Lagrossla gård Igelsjömossen sumpmark
Forsa, Västra Saknas /Se Vintermyren ägomark Lagrossla Saknas Igelsjömyrarna myrmark
Gnettet torp *Väster gräsdalsberget gränsmärke Lejdet f.d. lht Igelsjömyran odlad myr
Golvasta by *Åckmosserån gränsmärke Lerbo lht Igelsjömyren myr
Golvasta by Årstahagen terräng Lerbo avs. lht Igelsjö norra botten kolbotten
?Golvasta by Åsbyåsen terräng Lerbo lht Igelsjö södra botten kolbotten
Golvasta by Öhrs Mossen mosse Lillkälbo, se Källbo, Lilla Saknas Igelsjön sjö
Golvasta by Örsjön f.d. sjö Lillkällbo+ f.d. lht Igelsjön sjö
Golfvasta by Örsjön uttorkad sjö Lindesberg lht Iliansby gamla botten kolbotten
Golvasta by Örsjön förr sjö Lindesberg lht Jaktholmen holme
Golvasta by /Se Örsjön f.d. sjö kärr? Liss-Botarbyn, se Botarbyn, Lilla gd Janbondsvreten vret
Golvvasta Saknas /Se Örsmossen mosse Lugnet lht Jan Bondes vret åker
Golvasta by /Se Örsmossen mosse Lugnet lht Jan Larsflyet sumpmark
Golvasta by /Se Örsmossen mosse Lugnet lht Jonkarmyren ängsmark
Golvasta by /Se Örsmossen mosse Lundbröte+ Saknas Juvansängen äng
Golvasta kvarn Saknas Örsmossen mosse Lundkvarn lht Juvasäng ängsmark
Golvastebo lht /Se Österkärret kärr Lundkvarn avs. lht Juvasängsbotten kolbotten
Gropen gd   Lundkvarn kvarn Jällstabotten kolbotten
Gryta by   Lundkvarn lht Järnvägsbotten kolbotten
Gryta by   Lyxet f.d. lht Järnvägsbotten kolbotten
Gryta by   Lågrossla bebyggelse Järnvägsröret gränsrör
Gryta by   Lågrossla Saknas Järstafallet fall
Gryta by   Långlöt f.d. lht Järtsta skog skog
Gryta by   Långlöt obeb. t. Järsta sågholme holme
Gryta by?   Långlöt f.d. lht Jölmyra myr
Gryta by   Lövhagen+ f.d. lht Kalkbergsbotten kolbotten
Gryta by   Lövhammar lht Kalkbergs södra botten kolbotten
Gryta by   Lövhammar lht Kallviksröret gränsrör
Gryta by   Lövlejde torp Kalvsvreten åker
Gryta by   Lövlejde lht Kalvsveden ängsmark
Gryta Saknas   Lövläjde gd Kansarmossbotten kolbotten
Gryta Saknas /Se   Marklandet lht Kansarmossen mosse
Gryta Saknas /Se   Markland lht Kanslibacken kulle
Grytbäcken gård   Marklandet Saknas Karlssons nya botten kolbotten
Grytbäcken gård   Mickel Mårs torp+ annat namn på Slyttorp Karskulla gamla botten kolbotten
Gustensbo gd   Mittegården bebyggelse Karskullamossen mosse
Gustensbo gd   Norrboda+ Saknas Karskulla nya botten kolbotten
Gustensbo gd   Norrboda lht Kattallsbotten kolbotten
Gustensbo gd   Norrgården bebyggelse Katthavet tjärn
Gustensbo gd /Se   Norrgården bebyggelse Katthavsbotten kolbotten
Gödåker gd   Norrgården gård Katthavsbotten kolbotten
Gödåker gd /Se   Norrmyra+ Saknas Kattpinavägen väg
Gödåker Saknas /Se   Norrsäby lht Kattpussen grop
Gödåker Saknas /Se   Norrsäby lht Kattsjön vattengrav
Gödåker gd /Se   Norrstensta hemman Kerstinbotten kolbotten
Gödåker gd /Se   Norrstensta f.d. by Kilarna ängsmark
Gödåker gd /Se   Nyboda stuga Kilröret gränsrör
Gödåker gd /Se   Nybygget lht Kilängen äng
Gödåker gd (gravfält) /Se   Nybygget stuga Klanghålet åker
Gödåker gård /Se   Nybygget lht Klockarvreten vret
Gödåker gd /Se   Nybygget lht Klockgölen göl
Gödåker by /Se   Nybyholm lht Klubben åkermark
Gödåker gd /Se   Nybyholm lht Klunsmossen mosse
Gödåker gd /Se   Nyckelmyrn o Bäckängarne sockenslåtta Knivsta högbotten kolbotten
Gödåker gd /Se   Nyvallamyren utjord Knivstasjön sjö
Holvarby gd   Odenslunda by Knivstasjön sjö
?Husby gd   Onslunda by Knösvreten åker
?Husby gd   Ortens lht Kohagen hage
Husby by   Olsta förr t. Kolarbron bro
Husby by   Petterslund lht Kolarbron bro
Husby by   Prästgården bebyggelse Kolarängen äng
Husby by /Se   Pussen+ förr t. Kolbotten jordbit
*Hälsingbo Saknas   Pussen lht Korsbotten kolbotten
»iærffste», se Järsta by   Rackarnäbben f.d. lht Korsk vägkorsning
»jerffstæ», se ?Järsta by   Rasselbostan inbyggarbeteckning Krokåkern åker
Järsta by   Rasselbostan lägenheter Kumla utjord Saknas
?Järsta by   Rockbo Saknas Kummelhagen hage
Järsta by   Rockbo hemman Kummelströmmen fors
Järsta by   Rockbo gård Kungsholmen holme
Järsta by   Rockbo gd Kungstomtängarna ängar
?Järsta by   Rosenlund lht Kurbo, gamla botten kolbotten
Järsta by   Rosenlund lht Kvarnkullen kulle
Järsta by   Ruddin utj. Kvickslättröret gränsrör
Järsta by   Rysstorpet f.d. lht Kvicksätraröret gränsrör
Järsta by /Se   Råsta by Kvistgransbacken backe
Järsta by   Råsta by Kvistgransröret gränsrör
Järsta by   Råstaberg lht Kyrkgärdet gärde
Järsta by   Råstaboden lht Kyrkgärdet åker
?Järsta by   Råstaholm lht Källmomyren myr
Järsta by   Råstaholm lht Källbo grund förr ö, nu udde
Järsta by   Rörslätt lht Källhags gamla botten kolbotten
Järsta förr länsmansboställe o. tingsställe /Se   Rörslätt lht Källhagsmyran förr myr
Järsta by /Se   Sandbolund t. Källhags nya botten kolbotten
Järsta by /Se   Sandbrolund lht Källhålet backe och åker
Järsta by /Se   Sillbol lht Källmossen mosse
Järsta by /Se   Sillbol lht Källmyren myr
Järsta kvarn Saknas   Sissbokärret obeb. lht Källsvedjan hage
Kaplansbostället prästgd /Se   Skarnäs lht Källsvedjan ängsmark
Karskulla g.   Skarnäs lht Källtäppan åker
Karskulla hemman /Se   Skaten+ annat namn på torpet Slätten Källvreten åker
?Knivsta gd:ar   Skatmyra och Delmyra Saknas Källängarna ängsmark
Kumlan lht   Skattorpet+ annat namn på torpet Slätten Källängsröret gränsrör
Kumlan gd /Se   Skinnars t Käringholmen holme
Kursbo gd /Se   Skinnartorpet t Kärret odlad mark
?Källbo gård   Skinnartorp lht Köpkyholmen mosse
?Källbo gård   Skogstibble förr bs Körlingeängen äng
Källbo gård   Skogstibble f.d. lht Laggarängen odling
Källbo by   Skogstorpet lht Lagrosslaröret gränsrör
Källbo g   Skogstorp lht Tegslätten ängsmark
Källbo gd   Skyttorp traktnamn Lenavägen väg
Källbo gd   Skyttorp stationssamhälle Lilla Botarby gamla botten kolbotten
Källbo gd   Skyttorp järnvägsstation Lilla Botarby nya botten kolbotten
Källbo g   Skyttorp järnvägsstation Lillkällbovreten åker
Källbo gd /Se   Skyttorp stationssamh. Lillvaxellröret gränsrör
Källmyra gd   Skyttorp torvströfabrik Saknas Lillängen äng
Källmyra gd /Se   Skyttorps torvströfabrik, se Skyttorp traktnamn Lindalsbotten kolbotten
Katilbernabodhum, se Källbo gård   Slesbyn, Lilla lht Lindalsmossarna sumpmark
Labbabodha, se Labbo gd   Slesby, Lilla lht Lindalsvreten skogsmark
Labbo g   Slesbyn, Stora lht Lindvreten vret
Labbo g   Slesby, Stora lht Linjebotten kolbotten
Labbo gd   Slubbol t Linjebotten kolbotten
Labbo gd   Slubbol lht Linvreten ängsmark
Labbo gd   Släsby Saknas Lissandåsen ås
Labbo gd   Släsby gd Lissgärdet åker
Labbo gd   Släsby, Lilla lht Lissmossen mosse
Labbo gd   Släsby, Stora gd Lillohagen ängsmark
Labbo gd   Slätten lht Lodens backe backe
Labbo gård /Se   Slätten lht Lortmyra myr
Labbo Saknas /Se   Slätten lht Lund hage
Lagrossla gd   Smedens lht Långbacken landsvägsbacke
Lågrossla Saknas   Smedsholm lht Långbrobotten kolbotten
Långlöt Saknas /Se   Snusenlund lht Långkärn åker
Onslunda by   Snusenlund lht Långkärret kärr
Onslunda förr tingsställe, by   Sofieberg lht Långkärret kärr
Onslunda by   Sofieborg lht Långlötshålet gärde
Odenslunda by   Solgården lht Långlötsröret gränsrör
Odenslunda by   Solhem lht Långlötsvretarna f.d. soldattorp
Odenslunda by   Sommarängen beb. Långmossbotten kolbotten
Onslunda by /Se   Sommarängen by Långmossen sumpmark
O(de)nslunda by /Se   Sommarängen by Långmossen mosse
Odenslunda Saknas /Se   Spångarängen lht Långmossen mosse
Odenslunda Saknas /Se   Spångarängen lht Långgrätorna, odlad mark
Odenslunda Saknas /Se   Spångbo hemman Långsjöbäcken bäck
Odenslunda Saknas /Se   Spångbo gård Långsjön sjö
Onslunda by   Spånghagen lht Lånåkersröret gränsrör
Onslunda by   Spånghagen lht Länsmansberget berg
Onslunda by /Se   Spångtorp lht Löthagarna ängsmark
Onslunda by /Se   Spångtorpet lht Lövhagen hage
Onslunda by /Se   Spångtorp lht Lövlejdesmyren myr
Råsta by   Stenlunda f.d. lht Lövsalsbotten kolbotten
Råsta by   Stentorpet lht Magnivreten åker
Råsta by   Stentorp lht Moss-Mass-storsten sten
Rysta Saknas   Stocksjön t. Masugnsströmmen bäck
Råsta by   Stocksjötorp lht Matsmatstegen åker
?Råsta by   Stocksund torp Matssonsmyren myr
Råsta Saknas /Se   Stocksund lht Mattsonsvreten åker
Råstaholm Saknas /Se   Storgården lht Mellanmoåkrarn åker
Salsta hg   Storhagen t. Messmossen mosse
Skyttorp pst, jv   Storhagen lht Mickel Svedsröret gränsrör
Sommaränge by   Storkällbo by Mittröret gränsrör
Sommaränge by   Storsten f.d. lht Mjölångssjön sjö
Sommaränge by   Strids stuga f.d. lht Mobotten kolbotten
Sommaränge by   Stängslet lht Modinsbotten kolbotten
Sommaränge by   Stängslet lht Morfarsvreten vret
Sommaränge by   Sundsängen+ f.d. lht Mors-Stinas-backen backe
Sommaränge by   Svartmyrn lht Moröret gränsrör
Sommaränge by   Svartmyren lht Mossbotten kolbotten
Sommaränge by   Svedja lht Myran äng
Sommaränge by   Svedjan lht Myrhagen hage
Sommaränge by   Svian lht Myrkärret odlad myr
Sommaränge by   Svian lht Myrskogsbotten kolbotten
Sommaränge by   Sågartorpet+ förr t. Mårdbacken backe
Spångarängen Saknas /Se   Säby hemman Märrsvältan betesmark
Säby gård   Säby gård Norra Källmyra urfjäll Saknas
Säby g   Säbylund lht Norrbotten kolbotten
Säby by /Se   Säbylund lht Norrdammen åker
Säby gd   Säbytorp lht Norrgrindsbotten kolbotten
Tensta by o sn   Sätuna ängar ängar Norrgårdsmyren sumpmark
Tensta kyrkoby   Södergården bebyggelse Norrgärdet gårde
Tensta kyrkoby   Södergärde by Norrgärdet gärde
Tensta by   Södergärde gård Norrhagarna hagar
Tensta by   Södernäs lht Norrhagen åker
Tensta by   Södernäs lht Norrhagen hage
Tensta by   Södernäs lht Norrhagen hage
Tensta by   Sörmyra by Norrängen äng
Tensta by   Tensta by hemman Norrängsröret rör
*Tensta kvarn kvarn   Tensta Norra Saknas Nyboholmste väg
Tensta mola förr kvarn   Tibblle förr bs Nybotten kolbotten
Tensta mola förr kvarn   Tibble lht Nybotten kolbotten
Tranhäll torp   Tingsvallen lht Nybotten, Gamla kolbotten
Travenberg Saknas /Se   Tingsvallen lht Nyhagsvreten åker
Travenberg Saknas /Se   Travenberg herrgård Nynäsbusken förr ö, nu udde
Tuna hg   Travenberg gård Nyodlingsrörete gränsrör
Tuna gd   Travenberg Saknas Nyströmsbotten kolbotten
Tuna hg   Träkuttebo+ lht Nyströms nya botten kolbotten
Tuna Saknas /Se   Tuna by Nyvallaholmsröret gränsrör
Tuna by /Se   Tuna by Nyvallamyren myr
Tuna by /Se   Tunaberg lht Nyvallaröret, gränsrör
Tunalund lht /Se   Tunaberg lht Nyängen ängsmark
?Vansta by   Tunalund lht Nyängskällan källa
Vansta by   Tunalund lht Näckroskärret kärr
Vansta by   Uggelbo lht Odenslunda fjällen del av utjord
Vansta by   Uggelbo lht Odlingen ängsmark
Vansta by   Vagnmakars = Nybyholm Saknas Olas hage hage
Vansta by   Vansta by Olsta hage hage
Vansta by   Vansta by Olsta äng äng
Vansta Saknas /Se   Vargstugan t. Ormgölen göl
Vansta rättaredöme f. rd   Vargstugan lht Orrsjömossröret gränsrör
Vansta rättaredöme Saknas   Vernersborg lht Orrvreten gärde
Venersborg Saknas /Se   Vernersborg lht Orrvreten ängsmark
Åsby by   Viken lht Orrvrets gamla botten kolbotten
Åsby by   Viken lht Orrvretens nya botten kolbotten
Åsby by   Viklundstorpet lht Oxhagen hage
Åsby trol. by   Vilan lht Oxhagen ängsmark
Åsby by   Vilan lht Oxhagsbotten kolbotten
Åsby by   Vrethusen lht Pellersbotten kolbotten
Åsby Saknas /Se   Vrethusen avs. lht Pell-Perstäppan åker
Åsby by /Se   Vrethusen lht Penningkällan källa
*Örkulla Saknas   Vänersborg lht Penningkällbotten kolbotten
Örskälla torp   Västergården = 1 Forssa Saknas Pers-Ers-gärde åker
    Ymlinge beb. Piskmossen mosse
    Ågården gård Ploglandet åker
    Åsby Saknas Port Artur backe
    Åsby by Postvägen gammal väg
    Åsby by Prästfjällen odlad mark
    Åsby by Präströret gränsrör
    Åsbylund lht Pussbotten kolbotten
    Åsbylund lht Pussen åkermark
    Åsbysågen såg Pussvreten vret
    Åsby sågen+ såg Rexmyrarna sumpmark
    Åsbytorp lht Riddarbacken gravhög
    Åsbytorp f.d. torp Riddarbacken kulle
    Ängeby lht Rippeboröret gränsrör
    Ängeby f.d. lht Rockbobacken landsvägsbacke
    Ängstorp t. Rockbomyran myr
    Ängstorp lht Rockbo såg f.d. såg
    Ör lht Rocksmyran myr
    Ör lht Rudden skogspari
    Örgården lht Ruddurne äng ängsmark
    Örgården lht Rudduröret gränsrör
    Örskällan lht Rumphagarna hage
    Örskällan lht Rumphagsberget berg
    Öräng lht Runstensgärdet hage
    Öräng lht Ryssgärdet åker
      Rysstorpsgärdet gärde
      Ryssvretarna odlad mark
      Ryttarhästhagen hage
      Ryttarevreten åker
      Ryttarängen äng
      Rågångsbotten kolbotten
      Rävberget berg
      Rönningsbotten kolbotten
      Rönningsröret gränsrör
      Rörberget berg
      Rörbotten kolbotten
      Rörgränaröret gränsrör
      Rörslättaröret gränsrör
      Rövarkulan grotta
      Rövarkulan berg
      Saltavägen landsväg
      Sandårsbotten kolbotten
      Sandårsbotten, Nya kolbotten
      Saxbotten kolbotten
      Saxkällan källa
      Serven ängsmark
      Sillbolsbotten kolbotten
      Sisslapussen kärr
      Sjöviksbotten kolbotten
      Sjövreten ängsmark
      Skallbybotten kolbotten
      Skarnäs mosse
      Skarnäsbotten kolbotten
      Skarnäsmossröret rör
      Skarnässjön Saknas
      Skarpan odlad mark
      Skarpvreten odlad mark
      Skatmyren myr
      Skiverröret gränsrör
      Skogsbrötan odlad mark
      Skogstorpshygget skogshygge
      Skrytet gärde
      Skvalbotten kolbotten
      Skyttorpbacken landsvägsbacke
      Skyttsbotten kolbotten
      Skytts gamla botten kolbotten
      Skyttorpsbotten kolbotten
      Skärtomtängen äng
      Sköln åker
      Skjölen ängsmark
      Slesby gruva gruvhål
      Slesbyhällan berg
      Slensbymyren myr
      Slubbols gamla botten kolbotten
      Slumpstiftet odlad mark
      Slåtthagen hage
      Slåtthagen ängsmark
      Slåttmyrsmossen sumpmark
      Slängbäcksbotten kolbotten
      Slättbacken backe
      Släthagen ängsmark
      Slättbotten kolbotten
      Slättmyren myr
      Slätts gamla botten kolbotten
      Smedjehagen hage
      Smedsholmen holme
      Smihagen hage
      Solbergen berg
      Soldatmyran förr myr
      Soldatvretarna odlad mark
      Spjällen åker
      Spjället åker
      Spjutåkern åker
      Spånbotten kolbotten
      Spångbomyrsbotten kolbotten
      Spångboröret gränsrör
      Spångmyren myr
      Stackslan, Lilla o Stora kärr
      Stackslan, Lilla kärr
      Stackslan, Stora kärr
      Startegarna ängar
      Startegen ängsmark
      Stenhagen hage
      Stenhagen hage
      Stenlundavreten vret
      Stenringsmossen sumpmark
      Stensjön sjö
      Stenspjället åker
      Stensveden åker
      Stensängen ängsmark
      Stentorpsröret gränsrör
      Stenvad vad
      Stickslan kärr och gryta
      Stigröret gränsrör
      Stockfly åker
      Stocksjön sjö
      Stocksjön sjö
      Storberget berg
      Storbergshagen hage
      Storbergsmossen sumpmark
      Storbotten kolbotten
      Storhagsbotten kolbotten
      Storhållsröret gränsrör
      Storhällsröret gränsrör
      Stormossen mosse
      Stormyran sumpmark
      Storsandåsen ås
      Storstenshällarna berg
      Stortegarna äng
      Storängen äng
      Stumpan åker
      Strömbotten kolbotten
      Stubbhagen hage
      Stålhanspussen myr
      Stångmyren myr
      Stängslan åker
      Stöveln åker
      Svedjebacksvreten odlad mark
      Svedjelandsvreten åker
      Svian skogsbacke
      Svinsjön kärr
      Svinsjön myr
      Svinvallen gärde
      Svängbacken landsvägsbacke
      Sågholmen holme
      Säby norrbotten kolbotten
      Säterbrunn ängsmark
      Säterbrunnskärret kärr
      Säterröret gränsrör
      Sätunabäcken bäck
      Sätunasjön sjö
      Södergärdet gärde
      Södergärdet åker
      Södergärdsbotten kolbotten
      Södergärdsbotten kolbotten
      Södergärdsröret gränsrör
      Söderhagsbergen steningt område
      Söderhagsbergen berg
      Södernäshålet gärde
      Södervreten ängsmark
      Söderängen äng
      Sörgrodsskiftet odlad mark
      Sörgärdet åker
      Tallmobotten kolbotten
      Tallmo nya botten kolbotten
      Tallriksbacken landsvägsbacke
      Tallröret gränsrör
      Tallröret gränsrör
      Tapperskärret kärr
      Tenstaröret, gränsrör
      Tibblekärret kärr
      Tidlunds vretarna åker
      Timmermossen mosse
      Tingsvallen gärde
      Tingsvallskyrkan sten
      Tomkullen åker
      Tomtkullen backe
      Tomtkullen backe
      Torpröret gränsrör
      Travarhagen hage
      Travarhagen hage
      Trekanten åker
      Trindmyren myr
      Tristena sten
      Träsundet sund
      Träsundet sund
      Träsunds gamla botten kolbotten
      Tunarönningen skogsäng
      Tunaröret gränsrör
      Tunaröret gränsrör
      Tuna skog skog
      Tvillingbotten kolbotten
      Tvillingbotten kolbotten
      Tväråkern åker
      Tängerna åker
      Uddfly åker
      Uggelbobotten kolbotten
      Uggelbo gamla botten kolbotten
      Valltä väg
      Vargstuguskiftet ängsmark
      Vassröret gränsrör
      Vattholmaskogen skog
      Vattholmavägen väg
      Vattsvalsröret rör
      Vestugärdet gärde
      Viksbotten kolbotten
      Vikstavägen väg
      Vintermosskärret f.d. kärr, nu odlad mark
      Vikängsröret rör
      Vintermyren uppodlad myr
      Vintermyren myr
      Vintermyrshalsen myr
      Visgärdet åker
      Visgärdet åker
      Vitberget berg
      Vägbotten kolbotten
      Vägbotten kolbotten
      Vägröret rör
      Västergårdsbacken landsvägsbacke
      Åbrobacken landsvägsbacke
      Ågärdet åker
      Åloppsdiket dike
      Årstagärdet odlad mark
      Årängarna ängar
      Årängsån Fyrisån
      Årängsån del av Fyrisån
      Åsbybotten kolbotten
      Älgmossen mosse
      Älgmyren myr
      Älvkroksröret, gränsrör
      Ändsbroröret gränsrör
      Ängsbacken äng
      Ängsröret gränsrör
      Ängsstonan betesmark
      Ömyren myr
      Örsjöbacken landsvägsbacke
      Örsjön sjö
      Örsjön sjö
      Örsmossen mosse
      Örsmossen mosse
      Örsmossröret gränsrör
      Östaskogen skog
      Österbotten kolbotten
      Österlyan åker
      Österängen äng
      Övergångsbotten kolbotten

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.