ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Alunda socken : Olands härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 1110 st Naturnamn: 404 st Bebyggelsenamn: 413 st Naturnamn: 1190 st
Alunda sn *Alborån gränsmärke Nummerförteckning förteckning Abborrberget höjd
Alunda sn *Alborån röset gränsmärke Nummerförteckning förteckning Abrahamstorp festplats
Alunda sn Algneten terräng Alunda sn sn Alindersgärden gärde
Alunda sn *Algnetsmoröret gränsmärke Alunda sn Allmänningsmossen kärrmark
Alunda sn *Algnetsröret gränsmärke Alunda sn Almyran myr
Alunda sn Allmänningsmossen mosse Alunda sn Alundaslätten+ område
Alunda sn Alundaån å Alunda socken Amerika äng
Alunda sn Alundaån å Alunda sn Amerika vret
Alunda sn Amerika terräng Alunda sn Amerika skogsparti
Alunda sn Asphagen el. Hummelgårdshaget skogsbacke Alunda sn Anders Jansvreten vret
Alunda socken August Jans väg väg /Se alundabor inbyggarbeteckning Anders Pers brötan åker
Alunda socken Bakgärdet ägomark Alunda svin inbyggarbeteckning Anders Petters åkern åker
Alunda socken Bakängen ägomark Alunda svin inbyggarbeteckning Apalvreten vret
Alunda sn Baronskällan ägomark? Alunda svin inbyggarbeteckning Apalvretsbacken backe
Alunda sn Berga triangelpunkt happstarna inbyggarbeteckning Askkammaren åker
Alunda sn *Björkflisan gränsmärke? jortslundarna inbyggarbeteckning Aspbotten kolbotten
Alunda sn Björnhålsskogen terräng lundaborna inbyggarbeteckning Asphagen beteshage
Alunda sn *Björnmossuddsröret gränsmärke lundarna inbyggarbeteckning Asphagen beteshage
Alunda sn Björnmyran terräng och ägomark skoborna inbyggarbeteckning Aspvreten vret
Alunda sn *Blåröret gränsmärke skobyborna inbyggarbeteckning Backbrunnen brunn
Alunda sn *Blåröret gränsmärke spångborna inbyggarbeteckning Baddåkern åker
Alunda sn Bockfållan terräng vadarn inbyggarbeteckning Bakgärden gärde
Alunda sn Bol åkrar /Se Abrahamstorp försvunnen beb. (?) Bakgärden gärde
Alunda sn Bolet ägomark Adolfsberg avs. Bakängen äng
Alunda sn Bollungekärret kärr Akademihemmet gård Bakängsbacken äng
Alunda sn Bollungevretarna ägomark Alborån torp Baronsbacken backe
Alunda sn Bolsbacken terräng Alborån lht Baronskällan källa
Alunda sn Bomansmossen mosse Algneten f.d. stuga Båsagrindarna åker
Alunda sn Bondfallet terräng Alunda samhälle Basagrindsbacken backe
Alunda sn *Borgårdsmyren myr Alunda kyrka Saknas Bastubacken backe
Alunda sn *Brendmoröret gränsmärke Alunda station järnvägsstation Bastubrötan åker
Alunda sn Brudgatan väg /Se Alunda tertiärstation, se Mångsta traktnamn Bastugärden gärde
Alunda sn Brännberget berg Alund-Väsby by Bastuhagen backe
Alunda sn /Se *Brännmoröret gränsmärke Anders Ers» på skogen undantag Bastuhagen beteshage
Alunda sn Burdalsrån gränsmärke AndersJans i Backen gård Bastuhagen hage
Alunda sn Bystaden äng Aspdal f.d. torp Bastuhagen beteshage
Alunda sn Bystaden terräng Backen gård Bastuhaget hage
Alunda socken Bystaden område /Se Baddet f.d. torp Bastuhagskärret kärr
Alunda socken Bystaden område /Se Badvidjekärret Saknas Bastutäppan åker
Alunda socken Bystadskällan källa /Se Bakframsbyn Saknas Bastuvreten vret
Alunda sn *Bystadskällan källa /Se Berga by Berggärden gärde
Alunda sn Bystadskärret Saknas /Se Blacksta by Bergmyrskogen f.d. skog
Alunda sn Bålbergat berg Boda by Bergmästargruvan gruvhål
Alunda sn Bäckskeppen ägomark? Boda gd Bergshaget skogsskifte
Alunda sn Bärby vretar utjord Bolet Saknas Bergvreten vret
Alunda sn Dalåkrarna ägomark Bollungen gård Börkbacken backe
Alunda sn Dammen terräng Bollungen by Björkbotten kolbotten
Alunda sn Dammen terräng Bolsängen bebyggelse Björktäppan åker
Alunda sn Dammen terräng Borgen bebyggelse Björnberget höjd
Alunda sn Dammsvreten terräng Borregårdsmyran Saknas Björnfattet odling
Alunda sn Djävulsbitarna vretar /Se Borregårdsmyran Saknas Björnhålet vret
Alunda sn Drällsbacken ägomark? Borrgårdsvreten Saknas Björnhålsskogen skogsskifte
Alunda sn Ekebylands utjord el. Trallhaget utjord Bostället f.d. fanjunkarsbostad Björnmyran myr
Alunda sn Ekhagen terräng Brogården gård Björnmyran odling
Alunda sn Ekorrmossen mosse Bultet torp Björnvreten åker
Alunda sn Ekskogen skog Bultet+ rivet torp Björnvreten vret
Alunda sn Faringesjön sjö Bystadskärret Saknas Blackos mosse
Alunda sn Fillsättrarna ägomark Bålvreten bebyggelse Blommens myrar kärr
Alunda sn Fjälldiket ägomark Bärby by Blåbärsmossen mosse
Alunda sn Flatrör råmärke Bärby gd Blåbärsmossen skogsmark
Alunda sn Foghammarsån å Bärby utjord Saknas Bockänget äng
Alunda sn Framskogen terräng Bärby vretar Saknas Bodabacken backe
Alunda sn Främstmossen mosse Dammbergstorpet soldattorp Bodagärden gärde
Alunda sn Fårberget berg Dammen Saknas Bodaplöjet åker
?Alunda sn Fårberget berg /Se Dannemora utmål Saknas Bol åkrar
Alunda sn Gammelgärden ägomark Dansen torp Bolet utjord
Alunda sn Gammelkärret kärr Danviksgårdarna Saknas Bolet åker
Alunda sn Gammelmyren myr Danviks hospitalshemman bebyggelse Bolsbacken backe
Alunda sn Gammelmyren myr Dragonslåttan, Stora ängsmark Bomansmossen mosse
Alunda sn Gammelsäng terräng Dragonslåttan lht Borgbacken backe
Alunda sn Gela-Vadet natn.? /Se Dragonslåttan, Lilla ängsmark Brandsmarken sandigt område
Alunda sn GeRingen sjö Drälinge by Brandsmarket markparti
Alunda sn Geringen sjö Drälinge by Brodal äng
Alunda sn Geringen sjö Drällsbacken bebyggelse Brolins odlingen åker
Alunda sn Giningen sjö Ektomta traktnamn Bromyran lht
Alunda sn Ginningen sjö Ektomt bebyggelse Bromsvreten vret
Alunda sn Ginningen sjö Ektomta Saknas Brudgatan stig
Alunda sn Ginningen sjö Ektomta gd Brudstugberget stenparti
Alunda sn Ginningen sjö /Se Ektomtamossen, Östra, se Ektomta traktnamn Brunkomberg boskapsväg
Alunda sn Giningen sjö /Se Ektomta mosse, Östra Saknas Brunnsbohaget skogsmark
Alunda sn Giningen sjö /Se Ektomta mosse, Västra Saknas Brunnsgärden gärde
Alunda sn Golvstabergen berg Ektomtamossen västra, se Ektomta traktnamn Brunnsvreten vret
Alunda sn *Grandalsröret gränsmärke Eriksberg bebyggelse Brunnsvreten vret
Alunda sn Gransäter ägomark? Eriksberg bebyggelse Brygghushagen beteshage
Alunda sn *Grindkroken gränsmärke Erikslund avs. Brännberget höjd
Alunda sn Griningen sjö Fattigstugan gård Brötan åker
Alunda sn *Grändalsröret gränsmärke Filipsberg bebyggelse Buddbromsskiftet åker
Alunda sn Grändaröret gränsmärke Filipsborg Saknas Bunken ängsmark
Alunda sn *Gräslejdsröret gränsmärke Foghammar by Buskhaget skogsmark
Alunda sn *Gräslejdsröret gränsmärke Foghammar by Buskhägnaden hage
Alunda sn Gröngåsen ägomark Forsmans gruva Saknas Bussvreten vret
Alunda sn /Se Gröngåsen betesplats /Se Fregges gd Bygroden äng
Alunda sn Gubbvreten ägomark Fresta by Bykällan källa
Alunda sn Gundby triangelpunkt Fresta by Bykällan källa
Alunda sn Gundbybergen berg Fresta utjord Saknas Byruddekällan källa
Alunda sn Gyllmyrabäcken bäck Fridhem lht Byruddet ängsmark
Alunda sn Gyllmyran myr Fröjsta by Bystaden skogsparti
Alunda sn Gyllmyran myr /Se Fridhem torp Bystä boskapsväg
Alunda sn Gåningsmyren göl? Fröjsta by Bytä boskapsväg
Alunda sn Hammaren terräng Furby by Byxan+ åker
Alunda sn Happsta gravfält gravfält /Se Furuby by Byxrumpan åker
Alunda sn Happsta Sundsäng ägonamn /Se Fällan torp Byxåkrarna åker
Alunda sn Happsta vad förr bro Gela by Bålberget höjd
Alunda sn Happsta-Vadet bro /Se Gela by Bålvreten vret
Alunda sn Hemm-genlaö sjöar Geleb Saknas Bäckbröten åker
Alunda sn *Hemmingsboröret gränsmärke Glottsta by Bäcken äng
Alunda sn Hophaget område /Se Glottsta by Bäckskeppen åkermark
Alunda sn *Hopröret eller Åby sten gränsmärke Golvsta Saknas Bältarbacken backe
Alunda sn *Hornröret gränsmärke Golvsta Saknas Bönhusbacken landsvägsbacke
Alunda sn Hugo Fredrikssons väg väg /Se Golvsta Saknas Dalarna ängsmark
Alunda sn Hummelgården terräng Golvsta by Dalgroden ängsmark
Alunda sn Hummelgården terräng Golvsta by Dallandet åker
Alunda sn Hummelgårdshaget el. Asphagen skogsbacke Granlund f.d. torp Dalåkrarna åkrar
Alunda sn Husholmen bergkulle Grys torp Dammen odling
Alunda sn Husholmen terräng Grys lht Dammen vattensamling
Alunda sn Husholmen holme /Se Gråbo lht Dammen sank ängsmark
Alunda sn Huvsjön sjö Gråstugan stuga Djupmyran myr
Alunda sn Huvsjön sjö Gröngåsa avs. Djupmyran myrmark
Alunda sn Hävermossen mosse Gröngåsen gd Djävlabitarna vretar
Alunda sn Hävermossen mosse Gubbsveden bebyggelse Dragspärren vret
Alunda sn Hävermossen triangelpunkt Gundbyn by Drälingebacken backe
Alunda sn *Hävermossröret gränsmärke Gundbyn gd Drälinge brötarna åkrar
Alunda sn Höganäs terräng? Gustavsberg lägenhet Drälinge tegarna åker
Alunda sn Högrör gränsmärke Gyldstugan stuga Dubbacken backe
Alunda sn *Högröret gränsmärke Gårdbäcksvreten torp Dånkvreten vret
Alunda sn *Högröret gränsmärke Gårdsmyran och Karborönningen, se Hemmingsby traktnamn Ekbacken backe
Alunda sn /Se Högrörsmossen mosse Gårdsmyran Saknas Ekbäcken bäck
Alunda sn /Se Hökbacken terräng Gälet, se Golvsta Saknas Ekbäcken bäck
Alunda Saknas /Se Hökbergsbacken backe Gärdbyn by Ekhagen beteshage
Alunda sn /Se Hökmossen mosse Gärdebyn gd Ekhagen vret
Alunda sn /Se Igelkärret kärr Gästgivars gd Ekorrmossen moss- och kärrmark
Alunda sn /Se J. G. Fredlunds väg väg /Se Haberga by Ekskogan skogsparti
Alunda sn /Se Johan Marméns väg väg /Se Haberga by Ekskogstä boskapsväg
Alunda sn /Se Jönsängskärret kärr Habergamyran Saknas Ektomtabotten kolbotten
Alunda sn /Se Kakdraget ägomark Habergamyran Saknas Enbuskgärden gärde
Alunda sn /Se Kallboda ägomark Habergaryan Saknas England äng
Alunda sn /Se Karin Alinders väg väg /Se Haberga station järnvägsstation Ersmossen mossmark
Alunda sn /Se Kasberget berg Hammarby by Exercisplatsen plats
Alunda sn /Se *Kattholmen holme Hammarby by Farfarsåkern åker
Alunda sn /Se Kattmossen mosse Hammarens gruvor Saknas Farfarsåkern åker
Alunda sn /Se Kattmossen terräng och ägomark Happsta by Fattigstugbacken backe
Alunda sn /Se Kattmoss-skogen terräng Happsta by Fattigstuggärden gärde
Alunda sn /Se *Kavelbrohagen hage Happsta odling bebyggelse Fattigstugkällan källa
Alunda sn /Se Kilbyslätten ägomark Hargs utmål Saknas Filsätersbottnarna kolbottnar
Alunda sn /Se Kilbyån å Hemmingsby traktnamn Filsätrarna åkrar
Alunda sn /Se Kilbyån å Hemmingsby Saknas Finnhagen åker
Alunda sn /Se Kleveken terräng Hemmingsby by Finnhagen äng
Alunda sn /Se Klevseken ek /Se Henriksberg avs. Fjällarna äng
Alunda kyrka Saknas *Klevs hoprör gränsmärke Hägnaren lht Fjälldiket dike
Alunda kyrka Saknas /Se Klintbacken ägomark? Hälsinge utmål Saknas Fjällen äng
Alsby Saknas Knapelbergen terräng Hävermossen bebyggelse Fjällen ängsmark
Alunda by *Knutsbolegrund Saknas Höganäs bebyggelse Fjällen äng
»adhelunda» Saknas Kolstugan triangelpunkt Hörnan gård Fjärdedelsgärden gärde
Aspedal bs Komyran myr Jakobsberg lht Fjärdedelsskogen skogsskifte
Baddet, se Linneaberg gd Komyran ägomark Jan Petter Karls+ f.d. gård Flataret åker
Berga by Kongfiellen ägomark Jerk-Persgården gård Flånkan åker
?Berga by Kongz fiellen äng Jerusalem stuga Fläskängen mossmark
Berga by Korsängen ägomark Johannisberg bebyggelse Fläskängsbacken backe
Berga by Kotullen terräng Johannisdal f.d. torp, nu avsöndring Fläskängshaget hagmark
Berga by *Krockröret gränsmärke Johannisdal torp Frambol åker
Blacksta gård *Krokröret gränsmärke Jortslunda by Framgärden gärde
Blacksta by *Krokröret eller Tallmossröret gränsmärke Jortslunda by Framlandet gärde
Blacksta by *Kronrör råmärke Juckastorpet torp Framskiftet åker
Blacksta by *Kronröret gränsmärke Jufu f.d. torp Framskogen skogsmark
Blacksta Saknas /Se *Kronröret gränsmärke Jälsta by Framskogen skogsskifte
Blacksta by /Se *Kullavägröret gränsmärke Jälsta by Framvreten vret
Boda, se Skrikboda el. Boda gård Kungsfjället ägomark Jönsängskärret Saknas Framvreten vret
Boda, se Skrikboda gd Kungsfjällen äng Jönsängskärret, Norra, se Tranbyn traktnamn Framvreten vret
Bollungen gd Kungsfjällen äng Jönsängskärret, Norra Saknas Framänget äng
Bolsängen gd /Se Kungsfjällen skogvaktarboställe /Se Jönsängskärret södra, se Tranbyn traktnamn Framänget äng
[Boteby] försvunnen by /Se Kungsfjällsbackarna plats för husgrunder /Se Jönsängskärret, Södra Saknas Framängsbacken äng
Boteby försvunnen by /Se Kvarnbacken backe Jortslunda gård Frejgruvan gruvschakt
*Bystan stuga (försvunnen) /Se Kvarnbacken terräng Kakdraget torp Friskledsbrötan åker
Bålvreten gd /Se Kvarnbacken backe Karborännan lht Frubacken backe
Bärby gård Kvarnbacken terräng Karborönningen Saknas Främstmossen mossmark
Bärby gård Kvarnbacken backe Karlboda torp Fröja åker
Bärby gård Kvarngärdet gärde /Se Karl-Jansgården gård Frölundstomten ängsmark
Bärby gård Kvarnhagen terräng Karl-Olstorpet torp Fröängen äng
Bärby by Kvarnhaget terräng Karlsberg bebyggelse Furbygärden gärde
Bärby gd Kyrkbacken backe Kilby by Fyrkanten åker
Bärby gd Kyrkkärret kärr Kilby by Fåfängan vret
Bärby by *Kyrkvägsröret gränsmärke Klev by Fålhagen åker och skogsbacke
Bärby hg Källarhägnaden ägomark Klev by Fårgärden gärde
Bärby gd Källbergaängen ägomark Klintbacken torp Fårbäcken bäck
Bärby gd Källvreten ägomark Kokfjällen Saknas Fårhagen beteshage
Bärby gd Kämpastenen sten /Se Kolstugan bebyggelse Fårhagen beteshage
Bärby gd Kärrbottnen terräng Kongsfjellen Saknas Fårhagsberget höjd
Bärby gd Laggarbacken terräng Kransen f.d. torp Fällan kärr
Bärby by Larsledet väg Krogsta inhägnad bebyggelse Fätä boskapsäng
?Bärby by Lejdet del av allmänningsskogarna /Se Kungsfjällen bebyggelse Galbacken backe
Bärby by Lillmossen mosse Kungssvedjan bebyggelse Galthagen område
Bärby by *Lillmossröret gränsmärke Kydingeholm säteri Gammelannas kärret kärr
Bärby gd /Se Lillängen äng Kydingeholm gd Gammelgärden gärde
Bärby Saknas /Se Lindalsmyran myr Kyngamyren torp Gammelkärret kärr
*Dræglinge Saknas /Se Lissån å Kyngamyran torp Gammelmyran myrmark
Drälinge by Listabacken backe Kynge gd Gammelplöjet åker
Drälinge by Listerholmen holme Kynget+ Saknas Gammelsäng kärr
Drälinge gd Ljusmossen mossse Kyrkboden lht Gammelsängsbotten kolbotten
Drälinge by Lunda triangelpunkt Kåpbacken gård Garagehagen förr öppen plats
Drälinge by Lundsmyran myr Källberga by Garboåttingen åtting
Drälinge by Lugnet terräng Källberga by Gelinsåkern åker
Drälinge by Lusan ägomark Larsledet f.d. stuga Giningen sjö
Drälinge by Luserne äng Linaberg avs. Gladvreten vret
Drälinge by Luserne äng /Se Linneaberg bebyggelse Glasvreten vret
Drälinge by /Se Luthers gryta terräng Lissryssland ö Gottland gärdsåker
Drälinge by /Se Lyaån å Lugnet torp Granbottmyran myrmark
Drälinge by /Se Lysenbergen berg Lugnet torp Granbortmyren myrmark
Drällsbacken ?lht Lådasbacken backe Lugnet bebyggelse Grodåkern åker
Ekeby åttung förr del av sn Långbrovreten vret /Se Lunda by Gropbotten kolbotten
Ekeby åtting åtting /Se Långhagen terräng Lunda by Gropersdalen åker
Ektomt gd Långlösta ägomark Luret torp Gropshägnaden skogsparti
Ektomta gd /Se Långlösta åker /Se Lyan by Grundet åker
Ektomta gd /Se Långlösten äga /Se Lyan by Grundet åker
[Ezbjörntorp] torp Långmossen mosse Långbron Saknas Gråtet åkrar
[Esbjörntorp] Saknas Långängen terräng Långholmen bebyggelse Gråtsta boskapsvägen
[Estby] by Långören el. Skobyör f. båtstad /Se Långängen ängsmark Gröndal vret
Estbyb försvunnen by /Se Långörsbron bro Långängen ängsmark Gröndal hagmark
Estby Saknas /Se *Löddby bro bro Lättingsvretarna Saknas Gröndal vret
*estby förr by? /Se Lövbacken ägomark och terräng Löddby by Gröngåsen öppen plats i skog
*Estby by /Se Lövhagen terräng Löddby by Gröngåstä boskapsväg
*Estby Saknas /Se Lövhaget terräng Löddby skola Saknas Gubbhuvet vret
»faghrawreta» Saknas Lövsta triangelpunkt Löfsta, Norr- by Gubbmossen kärr
*Faghrawreta Saknas /Se Marmasundet ägonamn /Se Löfsta, Söder- gård Gubbslåttan kärr
Fagravreta förr torp? /Se Mats-Antersbottnen terräng Lövlund bebyggelse Gubbvreten vret
*Flagraroretha Saknas /Se *Matsmoröret gränsmärke Mariedal avs. Gubbvreten vret
Filipsberg lht Mormors hål terräng Marina by Gubbåkern åker
Filsätran Saknas *Morån å Marma by Gumsåkern åker
Fläskängen lht Mossen ägomark Mittigården gård Gundbybergen höjdparti
Foghammar by Myran ägomark Mysslinge by Gundbyhällarna Saknas
Foghammar by Myran ägomark Mysslinge by Gundby kyrkvägen väg
Foghammar by Myrsjödiket dike Målars lht Gundbyrudan slåtterkärr
Foghammar by Mysslingemyren myr Målsängen bebyggelse Gullmyran myr
Foghammar by Måhls Eng äng Målsängsmyran Saknas Gångstockskärret kärr
Foghammar by Måsängen äng Mångsta traktnamn Gåningsmyran myrmark
Foghammar by *Mörtsjöholmen holme Mångsta by Gåningsmyrbotten kolbotten
Foghammar by /Se Mörtsjön f.d. sjö Mångsta by Gåsbrunnen brunn
Foghammar Saknas /Se Mörtsjön mosse Mälbyn by Gåshalsen åker
?Fresta by Mörtsjön sjö Mälbyn by Gåsnäbben udde
Fresta by /Se Mörtsjön igenvuxen sjö Mällby Saknas Gåsnäbben äga
?Fresta by med kvarn Mörtsjön uttorkad sjö Nergården gård Gärdsbackarna backe
Fresta by Mörtsjön igenväxt sjö Nergården gård Gärdstä boskapsväg
Fresta by Mörtsjön mosse Nipparbol bebyggelse Gölbergsvreten? vret
?Fresta by Nils Arpis väg väg /Se Norrbacken bebyggelse Habergsbacken backe
Fresta by Norrbacken terräng? Norrgårdarna gårdar Habergsgärdet gärde
Fresta by Norr-Giningen o. Söder-Giningen sjöar Norrgårdarna gårdar Hagbacken hagmark
Fresta by Norr-Giningen o. Söder-Giningen sjöar Norrgårdarna gårdar Hagerssved? vret
Fresta by Norr-Giningen sjöar Norrgården gård Haget vret
Frubacken lht Norr-Giningen sjöar Norrgården gård Hagvreten vret
Fröjsta by Norr- o. Söder-Giningen sjöar Norrgården gård Hagvreten vret
Fröjsta by /Se Norrginingen sjö Norrgården gård i Mysslinge Hagåkern åker
Frögsta by Norrängen ägomark Norrgården gård Hammarbacken backe
?Frögsta by Nyckelhägnan kärr Norrgårdshemmarnet gård Hammargärd gärde
Fröjsta by Nyckelhägnaden ägomark Norrgärde Saknas Hammarhagen hage
Fröjsta gd Nyckelhägnan kärr /Se Norrgärde by Hammarins-gruvan gruvhål
Fröjsta by Nyckelmyran ägomark Norrliden bebyggelse Hammarn skogsskifte
Fröjsta by Nykärret kärr Norrlövsta by Hammarn skog
Fröjsta by Nödvreten ägomark Norrstuggården gård Hammarskiftet åker
Fur(u)by by Offerhögen förr hög Nybygget f.d. torp Hammarsängsvreten vret
Furuby by Olandsån å Nygården avs. Hammartä boskapsväg
Furuby by Olandsån å Nyvalla soldattorp Hamphagen hage
Furby gd Olandsån å Nöden torp Hamplandet åker
Furby gd Olandsån å Odensland, se Golvsta Saknas Hampåkrarna åkrar
Furby by /Se Omaket vret /Se Odenslunda Saknas Hampåkrarna Saknas
Furby by /Se Onders hage hage Olands allmänning traktnamn Hampåkern åker
Furby by /Se Ondershörnet vägkrök Olands härads allmänning, se Olads allmänning traktnamn Hampåkern åker
Furuby by /Se *Raderöret gränsmärke Olands härads allmänning Saknas Hampåkern åker
Furuby by /Se Rappen terräng Olslandet? gård Hampåkern åker
Galbyn, se Gärdsbyn gd Raströret gränsmärke Onsby by Hampåkern åker
Galesta, se Jälsta by *Raströret gränsmärke Onsby by Hampåkern åker
Garbo åttung del av sn Rastsjöbottnen terräng Onslandet bebyggelse Hansabrötan åker
Garbo åtting /Se Rotängarna ägomark Oppgården gård Havelandsvreten vret
Garbo Åtting bebn. /Se Rotängsberget berg Oppgården gård Havervreten vret
Garnbo åtting åtting /Se Rävkullen terräng? Per-Olsgården gård Hemgärden gärde
»geetzlenne» Saknas *Rättarplats avrättningsplats? Petterslund lht Hemgärden gärde
*Geetzlenne Saknas Rönnlövs terräng Pinntorpsvreten torp Hemgärden gärde
*Getdzslenne Saknas Rörmyran myr Prästgården by Hemgärden gärde
Gela by med kvarn Rörmyrsmossen mosse Ramhäll bebyggelse Hemgärden gärde
Gela by Sibyggden trakt /Se Ramhäll gruvsamh. Hemgärden gärde
Gela by Siön Wäl-en sjö Ramhäll gruvsamhälle Hemskogen skogsskifte
Gela by Sjöbrunnsberget berg Ramhällshagen Saknas Hemvreten vret
Gela by Sjölandet strandparti Rappen bs Hemängen äng
Gela by Sjöängen terräng (kärr?) Raskbacken soldattorp Henriksvreten vret
Gela by Skanshage hage /Se Ripen, se Golvsta Saknas Herrgårdsbacken backe
Gela by Skarpruddet terräng Ripen gård Herränget ängsmark
Gela by Skarpängen ägomark Rosenberg bebyggelse Hjälpsundersvreten vret
Gela by Skobyör el. Långören f. båtstad /Se Rotängen gd Hophaget område
Gela by Skobyör bro /Se Rotängen bebyggelse Hornbotten kolbotten
Gela by Skogbymyran myr Rotänget gd Hophaget skogsmark
Gela by Skolhagen terräng Runngarnshemmanet Saknas Halmkällan källa
Gela by Slåttan terräng el. ägomark Ränniln bebyggelse Humlegården skogsbacke
Gela by Slåttsvedden äng Ränniln gd Humlegården vret
Gela by /Se Slåttsvedden äng /Se Rörby utjord Saknas Humlegårdsbacken backe
Gela by /Se Smedjebacken terräng Rörmyran, Dammen, och Västermossen traktnamn Hummelbacken backe
Gela by /Se Smedjebacken ägomark Rörmyran Saknas Hummelgården åker
Gela by /Se Smörkätten gärde /Se Sidbygdekärret kärr Husholmen holme
Gela by /Se Snedberget berg Sidbygden bebyggelse Hårdlamyr? åker
Gela by /Se Snedbergsmossen mosse Sibygden Saknas Häggåkern åker
Glottsta by Solberget ägomark? Sigbygdekärret Saknas Hägnaden beteshage
Glottsta by Språkhaget ägomark Sjöhagen bebyggelse Hägnaden betemark
Glottsta gd Spångabacken backe Sjöhagen gd Hägnaden vret
Glåttsta by Spångalandet odlad mark /Se Skansen f.d. torp Hägnaden betesmark
Glottsta by Spångalund terräng Skarpösby by Hälsinggruvan, Östra gruvschakt
Glottsta by Spångarlandet odlad mark /Se Skarpösby by Hälsinggruvan, Västra gruvschakt
Glottsta by /Se *Spångröret råmärke Skoby by Hältingen vret
Glottsta gd /Se Stamsjön sjö Skoby by Hästhagen hage
Golvsta by Stamsjön sjö Skobybyn del av by Hästhagen beteshage
Golvsta by Stamsjön sjö Skogshyddan lht Hästhagen beteshage
Golfsta by Stamsjön sjö Skrikboda by Hästhaget beteshage
Golvsta by Stamsjön sjö Skrikboda gd Hästhaget skogsmark
?Golvsta by Stamsjön sjö Skrubbens torp Hästhaget beteshage
Golvsta by Stamsjön sjö Skvallerbo torp Hästhagsvreten vret
Golvsta by Stamsjön sjö /Se Skyndeln bebyggelse Hästmossen mossmark
?Golvsta by Stamsjön sjö /Se Skyndeln lhtr Hävermossbotten kolbotten
Golvsta by Stamsjön sjö Snedbacken gård Hävermosståttan betesmark
Golfsta by Stamsjön sjö Sommaräng bebyggelse Högbacken backe
Golvsta by Starängarna ägomark Solbacken lägenhet Högbotten kolbotten
Golvsta by Storbacken terräng Solbaddet torp Högbrötan åker
Golvsta by Storkullen terräng (holme i ägomark) Solberget gård Högrörsmossen mosse
Golvsta by *Stormosseröret gränsmärke Solhem lägenhet Högrörsmossen mosse
Golvsta by Stormyren myrmark Sprötslinge traktnamn Hökbergsbacken backe
Golvsta by Stormyran ägomark Sprötslinge by Hökbergsbacken höjd
Golvsta by *Storrudu tege rör råmärke Sprötslinge by Hökgärdsbacken höjd
Golvsta by Storskogen terräng Sprötslinge soldattorp, se Sprötslinge traktnamn Igelbäcken sankmark
Golfsta by Storslättan del av allmänningsskogarna /Se Spånga by Igelbäcken bäck
Golfsta by Storvreten ägomark Spånga by Igelbäcken bäck
Golvsta by Storängen ägomark Spångby Saknas Igelbäcken kärrmark
Golvsta by Strybomska tomtningarna förstörda fornminneslämningar Spångby by Igelbäcken kärr
Golvsta by Strybomyran myr Spångby by Igelkärret uppodlad kärrmark
Golvsta by Slummelbacken terräng Spångby, Västra del av Spångby Igelkärret kärrmark
Golvsta by Sundet äng(?) /Se Spångby, Östra del av by Igelkärret kärr
Golvsta by Sundsängen äng /Se Spångbylund lht Igelkärret sankmark
Golvsta by Svarthålet äng Spångbylund lht Igelkärrsvreten vret
Golvsta by Svarthålet Saknas /Se Stenhuset gård Jan Bengts slåttan slåtteräng
Golvasta by Svedden terräng Sticksvedjan f.d. torp Jan Mats» täppan åker
Golvasta by Svedden terräng Strömsborg avs. Jan-Pershagen beteshage
Golvasta by Sveden del av skog Strömsbro bebyggelse Janssons hagen beteshage
?Golvsta by Svinmyran ängsmark /Se Strömsbro bebyggelse Jekhaget hage
Golvsta by Söder-Giningen o. Norr-Giningen sjöar Sund by Jerkersvreten vret
Golvasta by Söder-Giningen o. Norr-Giningen sjöar Sund by Jerkers åkern åker
Golvsta by Söderskogarna skog Svarvarbo Saknas Johannesdalsstycket åker
Golvsta by /Se Söderängarna ängar Svinmyran och Långängen, se Olands allmänning traktnamn Juntåkern åker
Golvsta Saknas /Se Söderängarna ägomark Svinmyran bebyggelse Jönsängskärret kärr
Golvsta by /Se Söderängarna ägomark Svinmyran bebyggelse Kakdraget åkermark
Golvasta by /Se Söderängen äng /Se Svista by Kalkugnsdalen åker
Golvsta by /Se Söderängsbottnen terräng Svista by Kallbodaängen äng
Golvsta by /Se Tallhammar ägomark el. terräng Sydinge by Kalvhuvet vret
Granlund torp Tallmossen mosse Sydinge by Kalvskallen vret
Granlund torp *Tallmossröret gränsmärke Sydingösbyn by Kalvskogen skog
Granlund torp Tolvmansbacken backe Sydingösby by Karl-Jans vreten vret
»gulfuista» Saknas *Torprån gränsmärke Sällens f.d. torp Karl-Matstorpet stuga
*?Guluæ by /Se Torsgärden ägomark Söderby by Kasbergen höjd
Gunbyn gård Torvmyran myr Söderby by Kattgruvan gruvschakt
Gundbyn gd Trallberget el. Ekebylands utjord utjord Södergårdarna gårdar Kattkärret kärr
Gundbyn gd /Se *Tranboröret gränsmärke Södergårdarna gårdar Kattmossen mossmark
Gündbyn gd /Se *Tranboröret gränsmärke Södergårdarna gårdar Kattmossen mossmark
Gunbyn Saknas /Se *Trettrören råmärke Södergårdarna gårdar Kattmosshaget hage
Gundbyn gd /Se Trollbergen berg Södergården gård Kattmosskogen skogsskifte
Gåttestad, se Glottsta by Tröskvreten vret /Se Södergården gård Kattmosstä boskapsväg
Gärdsbyn gd *Tutarbergsröret gränsmärke Söderlövsta gd Kattsjön Saknas
Gärdeby gd /Se Tåsjön sjö Södertorp f.d. soldattorp Kilbyån vattendrag
Gärdebyn gd /Se Tåsjön förr sjö Söderängskärret Saknas Kilen åker
Gärresta, se Jälsta by Tåsjön f.d. sjö Tallgården gård Kilen åker
Haberga by Tåsjön sjö Tallhammar torp Kilströmsbacken backe
Haberga by Tälgruvan terräng Tappen Saknas Kingelipass? jordkulle
Haberga by Tälmossen mosse Tolvöreby Saknas *Klangvreten vret
Haberga by *Ubby högrå gränsmärke Tolvöreby f.d. gård Klappervreten vret
Haberga by Uppsalakällan källa /Se Torpet försvunnen beb. (?) Klappslåttan slåtteräng
Haberga by Varggårdskilen terräng Torsne Saknas Klavsbotten kolbotten
Haberga by Varggärden ägomark Torsne by Klavs grusgroparna grustag
Haberga by Varggärdet el. Vargvreten ?gärde Torsne by Klevsgärden gärde
Haberga by Varggärdsbacken terräng Torssen Saknas Klimpvreten vret
?Haberga by Vargvreten el. Varggärdet ?gärde Tranbyn traktnamn Klintbacken backe
?Haberga by *Wassar dijles rör råmärke Tranbyn by Klockaretegen äng
Haberga by Wellen sjö Tranbyn gd Klubben åker
Haberga by Wellen sjö Tranbäcken f.d. torp Knappelbergen höjd
Haberga by Wellen Siön sjö Tranbäcken torp Knivröra? vret
Haberga by Siön Wellen sjö Vadet gård Knopparn äng
Haberga by /Se *Vintertorpshägnaden inhägnad Vadet gd Knutsbordsvreten vret
Haberga Saknas /Se Våmhänget ägomark Vaksala f.d. torp Kobeten äng
Haberga by /Se Vällen sjö Vaksalastugan stuga Kobetarna äng
Haberga by /Se Vällen sjö Vaksalen? f.d. torp Kojberget höjd
Hammarby by Vällen sjö Vassängen bebyggelse Kohagen beteshage
?Hammarby by Vällen sjö Vettsta by Kohagen beteshage
Hammarby by Vällen sjö Vilhelmslund lht Kohaget skogsmark
Hammarby by Vällen sjö Vintertorp gård Kohaget åker
Hammarby by Vällen sjö Vintertorpet gd Kohålet gärde
Hammarby by Vällen sjö Våxome Saknas Kohålet grindhål
Hammarby by Vällen sjä Våxome byar Komyran myrmark
Hammarby by Vällen sjö Våxome soldattorp Saknas Kopparlagaråkern åker
Hammarby by Väsgårdarna ägomark Voxome, Väster- by Korsängen vret
Hammarby by Västerslåttan ägomark Våxome Östra Saknas Korumpan boskapsväg
Hammarby by Västerängen ägomark Voxome, Öster- by Korsvältan åker
Hammarby by /Se *Åby sten gränsmärke? Väsby by Kotullbrunnen brunn
Hammarby Saknas /Se *Åby sten gränsmärke Väsby by Kotä boskapsväg
Happsta by Åsmyran terräng el. ägomark Väskinge by Kotä boskapsväg
Happsta by Älgmossen mosse Väskinge by Kraftbacken backe
Happsta by Ängjär äng Väskinge by Krokan åker
Happsta by Ängjär äng /Se Västergården gård i Sprötslinge Krokarn åker
Happsta by Ängshaget terräng Västergården gård Krokhagen beteshage
Hapsta by Örsbacken terräng Västergården gård Krokkärret vret
Happsta by Örsbron bro /Se Västergården gård Kronprinsvreten vret
Happsta by Örsmossen mosse Västergården gård Kronrörsberget höjd
Happsta by Örvallen ägomark Västergården gård Kronrörsmossen mosse
Happsta by Ösmärket ägomark? Västermossen Saknas Kungstomten vret
Happsta by   Västras stuga Kungsängen äng
Happsta by   Vättesta Saknas Kunsarn åker
Happsta by   Vättsta by Kusenskällan källa
Happsta by   Vättsta station järnvägsstation Kvarnbacken backe
Happsta by /Se   Ål gård Kvarnbacken backe
Happsta Saknas /Se   Ål gd Kvarnbacken höjd
Happsta by /Se   Ålsunda by Kvarnbacken backe
Happsta by /Se   Ålsunda by Kvarnbacken backe
Happsta by /Se   Östergården gård Kvarnbacken backe
Happsta by /Se     Kvarnbacken backe
Hemmingsby gd     Kvarnbacken beteshage
Hemmingsby gd /Se     Kvarnbacken backe
Hengunneby, se Gunbyn by     Kvarnbacken backe
»hengünneby» gd /Se     Kvarngärdet gärde
*Herseby Saknas     Kvarnhagen vret
Hjortsberga Saknas     Kvarnhagsbotten kolbotten
Hjortslunda, se Jortslunda by     Kvarnhaget hagmark
Ingvasta Saknas     Kvarnhägnaden vret
Jordzlunda, se Jortzlunda by     Kvarnkällan källa
Jorslandet, se *Jortslandet gd     Kvarnskiftet åker
Jorslunda, se Jortzlunda by     Kvarnvreten vret
*Jortzlandet gd     Kvarnåkern åker
Jortslunda by     Kycklingkärret kärr
Jortslunda by     Kyrkbacken backe
Jortslunda by     Kyrkgärdet gärde
Jortslunda by     Kyrkgärden gärde
Jortslunda by     Kyrkkärret kärr
Jortslunda by /Se     Kållandet åker
Jortslunda by /Se     Kålsängen åker
Jortslunda by /Se     Kålsängen äng
Jortslunda by /Se     Kålsängen äng
Jortslunda by /Se     Kålsängen äng
Jälsta by     Kålsängskällan källa
Jälsta by     Kålsängstäppan äng
Jälsta by     Kåphålet åker
Jälsta by     Källarhägnaden åker
Jälsta by     Källarängsbotten kolbotten
?Jälsta by     Källgrens gruvan betesmark
Jälsta by     Källgrensvreten vret
Jälsta by /Se     Källgärd gärde
Jälsta by /Se     Källtä boskapsväg
Jälsta by /Se     Källvreten vret
Jälsta by /Se     Källåkern åker
Kallboda torp /Se     Kärret vret
Karlboda torp     Kärret vret
Karlboda Saknas /Se     Källgärdet gärde
Karlboda torp     Ladubacken backe
[Kalsmora] försvunnen gård     Ladubacken backe
Karlsmora Saknas /Se     Laggbacken backe
Karlsmora försvunnen by /Se     Laggbacken backe
Kilby by     Landsbrotä+ f.d. boskapsväg
Kilby by     Landskälnet? väg
Kilby by     Landsvägsbotten kolbotten
Kilby by     Landsvägshagen hästhage
Kilby by /Se     Larsledsbotten kolbotten
Kinghe, se Kydingeholm hg     Lejdemossen mosse
Klev by     Lerdalen åker
Klev by     Liljekonvaljeåkern åker
?Klev by     Lilla Olandsån biflöde
Klev by     Lindbergsvreten vret
Klef by     Linddalsmyren myr
Klev by     Lindgrens bröta åker
Klev by     Lindmansvreten vret
Klev by     Lindströmstäppan åker
Klev by     Linneabergsstycket åker
Klev by     Linvreten vret
Klev by /Se     Lissbergsbacken backe
Klev by /Se     Lissbolet åker
Klev by /Se     Lissbotten kolbotten
Klev by /Se     Lissgrandalen ängsmark
Klev Saknas /Se     Lissgråtet åker
Klevbo, se Klev by     Lissgabben åker
Klockaregården Saknas     Lissgärden gärde
Kolstugan ?lht     Lissgärden ängsmark
Kungssvedjan kronoskogvaktarboställe     Lissgärden åker
Kungssvedjan lht /Se     Lissgärden gärde
Kydingeholm hg     Lissgärdsbrunnen brunn
Kyinge gd     Lissholmen skogsparti
(Kyinge?), Kydingeholm hg     Lisshuvet äng
Kydingeholm hg /Se     Lissidan åker
Kydingeholm hg /Se     Lisskobotten kolbotten
Kydingeholm herrg.     Lisskogen skogsskifte
Kydingeholm hg     Lisskovreten vret
Kydingeholm hg /Se     Lissladubacken backe
Kydingeholm hg     Lisslensbacken höjd
Kydingeholm säteri     Lillensåkern åker
Kydingeholm säteri     Lissmossen mosse
Kydingeholm hg /Se     Lisstä boskapsväg
Kydingeholm hg /Se     Lisstä boskapsväg
Kydingeholm hg /Se     Lissvreten vret
Kydingeholm gd /Se     Lissån biflöde
Kydinge hg /Se     Lissån biflöde
Kydingeholm, (förr Kynge) hgd /Se     Lissäng äng
Kydingeholm hgd /Se     Lissängen äng
Kydingeholm hgd /Se     Lissängen äng
Kyle by, se Kilby by     Lissängen äng
*Kynge, se Kydingeholm herrg.     Lissängen äng
Kynge, äldre namn på Kydingeholm hgd /Se     Lissängsbacken backe
Kynge hgd /Se     Ljusmossen moss- och kärrmark
Kynge, äldre namn på Kydingeholm hgd /Se     Ljusmossen mossmark
Kyngeholm, se Kydingeholm hg /Se     Ljusmossen mosse
Källberga by     Lundbacken backe
Källberga by     Lundbomsvreten vret
Källberga by     Lundellsvreten vret
Källberga by     Lundholms storåkern åker
Källberga by     Lundsdammen utvidgning
Källberga by     Lanthagen beteshage
Källberga by     Lurvreten vret
Källberga hg     Lusan äng
Källberga by     Lushaget skogsmark
Källberga by     Lyasågen bebyggelse
Källberga by     Lyavreten vret
Källberga by     Lyaån biflöde
Källberga hg     Lysenbergen höjdparti
Källberga by     Lådasbacken backe
Källberga by     Lådasbäcken vattendrag
Källberga by     Långbacken backe
Källberga by     Långbrohagen beteshage
Källberga by     Långbrohaget hage
Källberga by     Långbron riven? bro
Källberga by     Långbrovreten vret
Källberga by /Se     Långbrunnen brunn
Källberga Saknas /Se     Långbrunnstä boskapsväg
Källberga by /Se     Långgrodan åkrar
[Lilleby] försvunnen by     Långhagen åker
Lilleby försvunnen by /Se     Långkärret kärrmark
Linneaberg gd /Se     Långleran åker
?Lunda by     Långlösta? åker
Lunda gård     Långmossbotten kolbotten
?Lunda by     Långmossen mossmark
Lunda gd     Långmossen mosse
Lunda by     Långmyran kärr
Lunda by     Långripan åker
Lunda by     Långskiftet åker
Lunda by /Se     Långsprättan? åker
Lunda by /Se     Långtegarna ängsmark
Lunda by /Se     Långtä boskapsväg
Lyan by     Långtä boskapsväg
Lyan by     Långvreten vret
Lyan by     Långåkern åker
Lyan by     Långåttingen åtting
Lyan by     Långängen äng
Lyan by     Långörsmyran äng
Lyan by     Länsmansslåttan betesmark
Lyan Saknas     Lästvreten vret
Lyan by     Lötgården gärde
Lyan by     Lötsbacken ängar och beteshage
Lyan by     Lötshagen hage
Lyan by     Lövbacken backe
Lyan by     Lövhagen hage
Lyan by     Majasbrötan åker
Lyan by     Mamsell Hedbergs backe beteshage
Lyan by     Mariabäcken sumpmark
Lyan by     Markgärden gärde
Lyan by     Markgärden gärde
Lyan by     Markvreten vret
Lyan by     Mats Ers» groden åker
Lyan by     Mats Mats» backen backe
Lyan by     Mats Mats» myran myrmark
Lyan by     Marsåkern åker
Lyan by     Mejeridammen vattensamling
Lyan by     Messdalen? vret
Lyan by     Mickelsvreten vret
Lyan by     Mickelsvreten äng
Lyan by     Mittigårdshagen beteshage
Lyan by     Mittiled åker
Lyan by     Mobacken backe
Lyan by     Mobacksskogen skogsskifte
Lyan by     Mobacksvreten vret
Lyan by     Morgroparn skogsparti
Lyan by     Morgroparbacken backe
Lyan by     Morgropavägen väg
Lyan by     Mormorshålet kärr
Lyan by     Mormors plöjet vret
Lyan by     Mossen äng
Lyan by     Mossen äng
Lyan by     Mose grav sumpmark
Lyan by /Se     Murarhägnaden betesmark
Lyan Saknas /Se     Murarhägnaden åker
Lyan by /Se     Murarhägnaden äng
Långåttungen del av sn     Myran åker
Långe åtting åtting /Se     Myran ängsmark
*Långören ort med rundsten /Se     Myran äng
Långören ort med runsten /Se     Myran åker
*Långöre Saknas /Se     Myran beteshage
*Långöre förr ort /Se     Myrbergs tomten åker
?Löddby gård     Myrhaget skogsmark
Löddby gård     Myrsjödiket dike
Löddby gd     Myrsjön f.d. sjö
Löddby gd     Myrsjöängen äng
Löddby gd     Myrskogen skogsskifte
Löddby gd     Myrskogen skogsskifte
Löddby by     Mysslingemyran myr
Löddby g     Målsängen bebyggelse
Löddby gd     Måsängen äng
Löddby by     Måsängsmyran myrmark
Löddby by     Målboängen äng
Löddby by     Mälbyhägnaden betesmark
Löddby gd     Mösskärmen åker
Löddby by     Mörtsjön sjö
Löddby by     Mörtsjön sankmark
Löddby gd /Se     Nedangärd? gärde
Löddby by /Se     Nederbackstäppan åker
Löddby by /Se     Nederbrunnen f.d. brunn
Löddby åttung del av sn     Nervreten vret
Løsta, se Norr- el. Söderlövsta byar     Nils» bäcken bäck
Lösta, se Norrlövsta by     Nils» skogen skog
Lövsta, se även Norrlövsta och Syderlövsta byar     Nilsvreten vret
Lövsta by och gård     Nordangrenen? vret
Lövsta, Norr- och Söder- byar     Nordins gölen åker
Lövsta åttung del av sn     Nordstättan åker
Lövsta åtting åtting /Se     Norra skogen skogsskifte
*Makebo Saknas     Norrbacksbergen höjd
Marma by     Norrbacken hage
Marma by     Norrbacken backe
Marma by     Norrbäcken kärr
Marma by     Norrgårdsvreten vret
Marma by     Norrgärdarna gärde
Marma by     Norrgärden gärde
Marma by     Norrgärden gärde
Marma by     Norrgärden gärde
Marma by /Se     Norrgärden gärde
Marma by /Se     Norrgärden åker
Marma by /Se     Norrgärden gärde
Marma by /Se     Norrgärden gärde
Marma by /Se     Norrhaget hagmark
Marma by /Se     Norrhålet vret
Marma by /Se     Norrkällan källa
Marma by /Se     Norrlöten äng
Marma by /Se     Norrskiftena åker
Marma by /Se     Norrskogen skogsskifte
Marma by /Se     Norrstugträdgården hage
Mickels lhtr     Norrvreten vret
[Mora] försvunnen by     Norrvreten vret
Mysslinge by     Norrvreten vret
Mora försvunnen by /Se     Norrängarna ängar
Morkarla åtting åtting /Se     Norrängen äng
[Musabol] försvunnen by /Se     Norrängen äng
Musabol (el. Musaby) försv. by /Se     Norrängen äng
Mysslinge by /Se     Norrängen äng
Mysslinge by     Norrängen äng
Mysslinge by     Norränget äng
Mysslinge by     Norrängsbotten kolbotten
Mysslinge by     Norrängsgärdet gärde
Mysslinge by     Norrängshaget betesmark
Mysslinge by     Nutte storåkern åker
Mysslinge by /Se     Nybyggavreten vret
Mysslinge by /Se     Nyckelhägnaden beteshage
Mysslinge by /Se     Nygårdskällan brunn
Mysslinge by /Se     Nygårdsängen äng
Mysslinge by /Se     Nygärden gärde
Mysslinge by /Se     Nyhagen beteshage
Mångsta by     Nyvreten vret
Mångsta by /Se     Nyvreten vret
Mångsta gd     Nyvreten vret
Mångsta by     Nyvägen väg
Mångsta gd /Se     Nålhuset åker
Mälbyn by     Nämmamyren? vret
Mällby by     Nästavreten vret
Mälby gd     Nöden skogsparti
Mälbyn by     Nödvreten vret
Mälbyn by /Se     Nöttöbacken backe
Mälbyn by /Se     Odensgruvan gruvschakt
Mälby by /Se     Odlingen vret
Norrgärde gd     Odligen vret
Norrgärde gd     Olandsån å
Norrhaget lht     Olasmyran? myrmark
?Norr-Lövsta gård     Ol-Jansvreten vret
Norrlövsta by     Omaket vret
Norrlövsta by     Omaket vret
Norrlövsta by     Omaket åker
?Norrlövsta by     Ondersgruvan gruvhål
Norrlövsta by     Ondershagen beteshage
Norrlövsta by     Onsbygärden åker
Norrlövsta by     Ormbrötan åker
Norrlövsta by     Ormgranen skogsparti
Norrlövsta by     Ormgroden äng
Norrlövsta by /Se     Ormränniln vattendrag
Norrlövsta by /Se     Ormyngelsbacken? backe
Norrlövsta gd /Se     Oskinnsbotten kolbotten
Nyvalla gd /Se     Oskinnshagen? hage
*Odensland kvarn     Oxbäcken bäck
Odenslunda utjord     Oxmyren åker
Odenslunda utjord     Pannkaksstenen sten
Odenslund utjord     Paradiset åker
Odenslunda gd /Se     Pelleskärret vret
Odenslunda, se Onslandet lht     Pell-Pers plöjet åker
»Odhinsland» utjord /Se     Pell-Persåkern åker
Odhinsland, se ?Onslandet lht     Per Jans kärret kärr
Odinslandet bebn /Se     Pinan vret
Onsby by     Piparbacken höjd
Onsby gd     Plogbacken backe
Onsby by     Plogan gärde
Onsby by /Se     Plogen vret
Onsby by     Pluggen åker
Onsby by /Se     Plöjet vret
Onsby by /Se     Plöjet åker
Onsby by /Se     Portnyckeln+ åker
Onsby by /Se     Prångan åker
Onsby by /Se     Prästgårdsgärdet bebyggda åkrar
Onslandet? lht     Prästgårdslunden ängsmark
Odenslandet utjord     Prästgårdslunden betesmark
Onslandet lht     Prästtä boskapsväg
Onslandet lht     Puttvreten vret
Onslandet lht     Saknas åker
Onslandet lht     Pölsa åker
Onslandet gd /Se     Rackan backe
Onslandet lht /Se     Ramhällsgruvan järngruvor
Onsåker torp /Se     Rammelstycket åker
»othænsland» jord     Ramsvreten åker(?)
Othænsland, se Onslandet lht     Ramskällan källa(?)
Prästgården prästgd /Se     Rappvreten vret
Ramhäll järnmalmsfält /Se     Ramskällan källa
Ramhäll järnmalmsfält /Se     Ramsvreten vret
Ramhäll jvgst, gruva     Ravallen vret
*Regesta by /Se     Remlaret+ f.d. ängsmark
Regesta försvunnen by /Se     Remlakällan källa
»Rigesta» försvunnen by     Rens täppan vret
Rotängen gd     Risbron vret
Rotängen gd     Roligersängen äng
Sjöhagen gd /Se     Rotängarna ängar
Skarphärad Saknas     Rotängen bebyggelse
Skarp-Ösby by /Se     Rotänget äng
Skarp-Ösby el. Syding-Ösby byar     Rotängsberget höjd
Skarpösby by     Rudbacken vret
Skerpösby by med kvarn     Ruddammen vattensamling
Skarpösby l. Sydingösby byar     Ruddammen kärr
Skarpösby by     Ruddebotten kolbotten
Skarpösby el. Sydingösby byar     Ruddet äng
Skarpösby by     Ruddet vretar
Skarpösby by /Se     Ruddet åker
Skarpösby by     Ruddet åker
Skarp-Ösby by /Se     Ruddun åker
Skarpösby, se Ösby by     Ruddvreten vret
Skogby by     Rundtäppan vret
Skogby by     Ryttarvreten vret
Skoby by     Rådjurshörnet odling
Skogby by     Ränniln beteshage
Skogby by     Rännilsrudorna slåtterkärr
Skogby by     Rättargärdena gärde
Skoby by     Rättarskogen skogsskifte
Skoby by     Rävhalsen åker
Skoby by     Rävhålet vret
Skoby by     Rävstenen sten
Skoby by     Rävstenskärren kärr
Skoby by /Se     Röddaksladubacken backe
Skoby by     Rönningarna äng
Skoby by /Se     Rönningsbotten kolbotten
Skoby by /Se     Rönnlövsodlingen ängsmark
Skrikboda by     Rönnsvreten vret
Skrikboda el. Boda gård     Rörkällan källa
Skrikboda by     Rörkällstäppan åker
Skrikboda by     Rörmyran odling
Skrikboda el. Boda gd     Rörmyran slåttermark
Skrikboda by     Rörmyrsmossen mossmark
Skrikboda by     Rörns slåtta myr
Skrikboda by     Sabbatmossen mosse
Skrikboda by     Salpeterladan f.d. sjuderi
Skrikboda gd     Sandaren åker
Skyndeln by     Sandarna ängsmark
Skyndeln by /Se     Sandbergs vreten vret
Snebacken gd /Se     Sandbäcken beteshage
Sockenstugan sockenstuga /Se     Sandbottnen kolbotten
Solbergsbackarna gårdar     Sandfladen åker
Sommaräng ?lht     Sandgropsbotten kolbotten
[Spinalanda] försv. by     Sandhalsen åker
Spinnlanda försvunnen by /Se     Sandvrån skogsbacke
Sprötslinge by     Sandvretarna vretar
Sprösslinge by     Sandåkrarna åker
Sprötslinge by     Sedergrens vreten vret
Sprötslinge by     Simpbäckarna skogslåtter
Sprötslinge by     Simpbäcksbotten kolbotten
Sprötslinge by     Sinkarlandet vret
Sprötslinge by     Sjuknogatäppan åker
Sprötslinge by     Sjöbergskan slåtteräng
Sprötslinge by     Sjöbrunnsberget höjd
Sprötslinge by     Sjögruvan gruvschakt
Sprötslinge by     Sjögärden äng
Sprötslinge by     Sjölandet slåtteräng
Sprötslinge by     Sjölindan åker
Sprötslinge by /Se     Sjöängen sank äng
Spröslinge by /Se     Skampasmyran myrmark
Sprötslinge by /Se     Skamphusen vret?
Sprötslinge by /Se     Skansgrinden f.d. grind
Sprötslinge by /Se     Skansgärden gärde
Spröslinge by /Se     Skanshagen beteshage
Spånga by     Skarpgärdarna gärden
Spånga by     Skarpsuddet äng
Spånga by     Skarpsprättan? åker
Spånga by     Skarpängen äng
Spånga by     Skarpängen äng
Spånga by     Skarpängen äng
Spånga by     Skarpängen äng
Spånga by     Skarpängsbacken backe
Spånga by     Skarpängshagen beteshage
Spånga by     Skarpvreten vret
Spånga by     Skinnbyxan åker
Spånga by     Skinnbyxanåkern åker
Spånga by /Se     Skivarängen ängsmark
Spånga by /Se     Skobymyran kärr
Spånga by /Se     Skobyör f.d. båtstad
Spånga by /Se     Skogsgrundet åker
Spångby by     Skogshagen beteshage
Spångby by     Skogshagen beteshage
Spångby by     Skogshagekärret sumpmark
Spångby by     Skogsripan skogsskifte
Spångby by     Skogstä boskapsväg
Spångby by     Skogstä boskapsväg
Spångby by     Skogstäet väg
Spångby by     Skogstäppan åker
Spångbyn by     Skogsvreten vret
Spångby by     Skogsvreten vret
Spångby by     Skogsvreten vret
Spångby by /Se     Skogsvreten vret
Spångby by /Se     Skogsvreten vret
Spångby by /Se     Skogsvreten vret
Spångby by /Se     Skomarkardalen åker
Spångby by /Se     Skomakarvreten vret
Spångby by /Se     Skomakarvreten vret
Stavby gd /Se     Skomakarvreten vret
Stavby by /Se     Skopbacken backe
Storkällberga gd /Se     Skramlet åkrar
Sund by     Skraltet backe
Sund by     Skrikviket gärde
Sund by     Skräddarvreten vret
Sund by     Skränbergen höjdparti
Sund by     Skränbergsdalen åkermark
Sund by     Skälängen äng
?Sund by     Slitevreten vret
Sund by     Slåttsveden ängar och vretar
Sund by /Se     Slåttan slåttermark
Sund by /Se     Slättlöt äng
Sund by /Se     Slättängen äng
Svarvarbo bs     Smalripan åker
*Sved Saknas     Smeddammen vattensamling
Svista by     Smedjebacken backe
Svista by     Smedjebacken höjd
Svista by     Smedjebacken kulle
Svista by     Smedjebacken del av skogsbacke
Svista by     Smedjeberget höjd
Svista by     Smedjebrötan åker
Svista by     Smedjebrötan åker
Svista by     Smedjebrötan vret
Svista by     Smedjebäcken damm
Svista by     Smedjegärden gärde
Svista by     Smedjehagen hage
Svista by     Smedjeåkern åker
Svista by     Smedsvreten vret
Svista by     Smedsänget äng
Svista by     Smörkätten beteshage
Svista by     Snattarbacken backe
Svista by     Snattarbacken backe
Svista by     Snattarbobacken backe
Svista by     Snedberget höjd
Svista by /Se     Snedbergsmossen mossmark
Svista Saknas /Se     Snus-Jansåkern åker
Svista by /Se     Snusvreten vret
Svista by /Se     Solbergskällan källa
Svista by /Se     Soldathagen beteshagar
Svista by /Se     Soldatvret vret
Sydinge by     Soldatvreten vret
Sydinge by     Soldatvretarna vretar
Sydinge by     Sommarvägen väg
Sydinge by     Spjällgärden gärde
Sydinge by     Springberget höjd
Sydinge by     Sprängtä boskapsväg
Sydinge by     Spångagrinden grind
Sydinge by     Spånga lund beteshage
Sydinge by /Se     Spångaskogen skog
Sydínge by /Se     Spångbyåkern åker
Sydinge by /Se     Spännarkällan källa
Sydinge by /Se     Spännarvreten vret
Sydinge by /Se     Stamsjön sjö
Sydingösby by     Stamsjö sjö
Syding-Ösby by /Se     Statgärden gärde
Syding-Ösby el. Skarp-Ösby byar     Stathagen beteshage
Sydingösby el. Skarpösby byar     Starrängarna ängsmark
Syding-Ösby by     Starräng äng
Sydingösby by     Stavbygruvan gruvhål
Sydingösby by     Stenhaget skogsmark
Sydingösby el. Skarpösby byar     Stenhusgärden gärde
Sydingösby by /Se     Stenhusmossen mosse
Syding-Ösby by /Se     Stenskiftet gärde
Sydingösby, se Ösby by     Stentäsbacken backe
Söderby by     Stenvreten vret
Söderby by     Stopet åker
?Söderby by     Storbacken backe
?Söderby by     Storbacken backe
Söderby by     Storbolet åker
Söderby by     Storbäcken kärr
Söderby by /Se     Storgrandalen ängsmark
Söderby by     Storgråtet åker
Söderby by     Storgubben åker
Söderby by     Storgärderna gärden
Söderby by     Storgärden gärde
Söderby by     Storgärden gärde
Söderby by     Storhuvet äng
Söderby by     Storklumpen åker
Söderby by     Storkärret ängsmark
?Söderby by     Stormossen mosse
Söderby by     Stormossen mosse
Söderby by     Stormyran myrmark
Söderby by     Stormyrhaget skogsmark
Söderby by     Storsandan åker
Söderby by /Se     Storskogen skog
Söderby by /Se     Storskogen skogsskifte
Söderby by /Se     Storslåttan torp
Söderby Saknas /Se     Storvretarna vretar
?Söder-Lövsta gård     Storvreten vret
Söderlövsta gård     Storvreten vret
Söder-Lövsta gd     Storvreten vret
Söderlövsta gd     Storvreten vret
Söderlövsta gd     Storvreten vret
Söderlövsta by     Storvreten vret
?Söderlövsta by     Storvretsbacken backe
Söderlövsta gd     Storängen äng
Söderlövsta gd     Storängen äng
Söderlövsta gd     Storängen äng
Söderlövsta gd     Storängen äng
Söderlövsta by     Storängen äng
Söderlövsta gd     Storängen äng
Söderlövsta gd /Se     Storängsbacken backe
Söderlövsta gd /Se     Stummelbacken backe
Tolvörebyn förr gd     Stumlan åker
Tolvörebyn gd     Strybo plats med rester av gård
Torsne by     Strykbobotten kolbotten
Torsen by     Stryparbacken backe
Torsen by     Stöveln åker
Torsen by     Stöveln åker
Torsne by     Stöveln åker
Torsne by     Stöveln åker
Torsne by     Stöveln åker
Torsne by     Stövelåkern åker
Torsne by     Stövelåkern åker
Torsne by     Sudargropen öppen plats
Torsne by     Sundbotegarna åker
Torsne by     Sundet äng och åker
Torsne by     Sundsbacken höjd
Torsne by /Se     Sundskogen skogsskifte
Torsne Saknas /Se     Sundsvreten vret
Torsne by /Se     Sundsängen äng
Torsne by /Se     Surbrunnen brunn
Torsne by /Se     Svalvik åker
Torsne by /Se     Svansvret vret
Torsne by /Se     Svartkärret kärrmark
Torsne by /Se     Svartkärret sumpmark
Torsne by /Se     Svartmyllehålet åker
Torsne by /Se     Svartåkrarna åker
Tranbyn gård     Svedden? skogsbacke
Tranbyn g     Sveden åker
Tranbyn gd     Sveden vret
Tranby gd     Svedhaget skogsparti
Tranby gd     Svinkällan källa
Tranby(n) gd /Se     Svinlandet vret
Tranby gd /Se     Svinåkern åker
Tranbyn gd /Se     Svältgrinden grind
Tranbyn gd /Se     Svältan skogsmark
Tuna åtting åtting /Se     Svältan vret
Vadet gd     Svältbacken skogsbacke
vadet gd     Svältbacken sankmark
Vadet gd /Se     Sylthagen beteshage
Vadet gd /Se     Syltänden äng
»waxem» Saknas     Sågarmyran odling
*Waxem, se Voxome by     Sågvreten vret
*Vinninge Saknas     Sågvreten vret
in vinnungi Saknas /Se     Sävkärret kärrmark
Vinnunge försv. by /Se     Söderbygrinden grind
Vintertorpet gd /Se     Södergård åker
Vinunge försvunnen by /Se     Södergårdsängen ängsmark
Vittja by     Södergärden gärde
Voxome by     Sörgärden gärde
Voxome by     Södergärden gärde
Voxome by     Södergärdet gärde
Våxåme by     Södergärdet gärde
Voxome by     Söderlunds kärret kärr
Voxome by     Söderslåttan slåtteräng
Voxome by     Söderslåttbotten kolbotten
Voxome by     Söders odlingen odling
Våxåme g     Söderskogen skogsskifte
Voxome by     Södervreten vret
Våxome by     Södervreten vret
Våxome by     Söderängsbotten kolbotten
Voxome by     Söderängskärret kärr
Voxome by     Söderängarna äng
Voxome, Övre by     Söderängen äng
Voxome by     Söderängen äng
Voxome by     Söderängen äng
Voxome by     Söderängen äng
Våxome by     Söderänget äng
Voxome by     Söderänget äng
Voxome by     Söderängstegarna åkrar
Våxome by     Tallbacksgrundet åker
Våxome by     Tallbrötan åker
Våxoma (Voxome) by     Tallkällan källa
Voxome by     Tallmossbotten kolbotten
Våxome by     Tallmossen mossmark
Våxome by     Tallvreten vret
Våxome by     Tallvreten vret
Våxome by     Timmertorget öppen plats
Voxome by     Timotelandet? åker
Voxome by     Tingstadåkern åker
Voxome by     Tingstugbacken backe
Voxome by /Se     Tingstuggrinden f.d. grind
Våxome, Östra och Västra byar     Tjuvkällarberet höjd
Voxome, Öster- och Väster byar     Tjuvkällarmossen mosse
Voxome, Västra och Östra byar /Se     Tjädervreten vret
Voxome, Östra Saknas /Se     Tjärdalen gärde
Voxome by /Se     Tolvöregrenarna? åkermark
Voxome by /Se     Tolvörelandet åker
Voxome by /Se     Tolvöregrinden grind
Voxome by /Se     Tolvöregrindsåkern åker
Våxome by /Se     Tomtbacken backe
Väsby by     Tomten vret
Väsby by     Tomtgärden gärde
Väsby by     Tomthagarna hagmark
Väsby by     Tomthagen beteshage
Väsby by     Tomtlandet åker
Väsby by     Torparskogen skogsskifte
Väsby by     Torpet festplats
Väsby by     Torpgärden åker
Väsby by     Torpgärden gärde
?Väsby by     Torpvreten vret
?Väsby by     Torsgärden gärde
Väsby by     Torsmyran? myrmark
Väsby by     Trollgärdet gärde
Väsby by     Tranby sjöängsbotten kolbotten
Väsby by     Tranby kyrkvägen väg
Väsby by     Trandiket vret
Väsby by     Tranknoppskiftet åker
Väsby by     Transformatorbacken backe
Väsby by     Trefaldighetskällan källa
Väsby by     Trefaldighetskällan källa
Väsby by     Trefaldighetskällan källa
Väsby by     Trekanten vret
Väsby by /Se     Tremänningarna åker
Väsby by /Se     Trollbergen höjd
Väsby Saknas /Se     Trollberget höjd
Väsby by /Se     Trollbergen höjd
Väsby by /Se     Trollberget höjd
Väskinge by     Tröskvreten vret
Väskinge by     Tröskvreten vret
Väskinge by     Tuleden öppen plats
Väskinge by     Tunnakannan åker
Väskigne by     Tuppkällan källa
Väskinge by     Tuppvreten vret
Veskinge by     Tuppänget äng
Väskinge by     Tutberg höjd
Väskinge by     Tuvet äng
Väskinge by     Tuvlandet åker
Väskinge by     Tuvåkern åker
Väskinge by     Tvillingarna vretar
Väskinge by /Se     Tvillingbottnarna kolbottnar
Väskinge Saknas /Se     Tvärskiftet åker
Väskinge by /Se     Tvärtegarna åker
Väskinge by /Se     Tväränget äng
Väskinge by /Se     Tången+ åker
Väskinge by /Se     Tårsjön Saknas
Väskinge by /Se     Tåsjön sjö
*Västinge, se Väskinge by     Tåsjön sankmark
Vättsta by     Täet brukningsväg
Vättsta by     Tälan? mosse
Vättsta by     Tälbotten? kolbotten
Vettsta by     Täkällan källa
Vättsta gd     Tälmossen mosse
Vättsta by     Täppan åker
Vättsta by     Törnbuskgrundet ängsmark
Vättsta by /Se     Tövelösan? sankt område
Vettsta by /Se     Udden Saknas
Ål gård     Ungmelet? åker
Ål utjord     Uppsala källberget höjd
Ål gd     Uppsalakällan källa
Ål gd     Utjordsbacken backe
Ål gd     Utjordsskogen vret
Ål gd     Utjordsvreten vret
Ål by     Vadet f.d. höjd
Ål gård     Vadet ängsmark
Ål gård     Vadsgropen åker
Ål by     Vaksalatä boskapsväg
Ål gd     Vaksalen? vret
Ål g     Vallbergsmossen mosse
Ål gd     Vallbergsvreten vret
Ål by     Vallmyran? myrmark
Ål gd /Se     Valltä boskapsväg
Ål by /Se     Valltäet brukningsväg
Ål gd /Se     Vallvägen stig
Ål gd /Se     Valströms vreten vret
Ålsunda by     Varggropen skogsparti
Ålsunda by     Varggårdskilen äng
Ålsunda by     Varggärden åker
Ålsunda by     Varghaget hage
Ålsunda by     Varghagskällan källa
Ålsunda by     Vargkullbacken backe
Ålsunda by     Vargkullbäcken sumpmark
Ålsunda gd     Vargkullen gärde
Ålsunda by     Vargkullvreten vret
Ålsunda by     Vargvreten vret
Ålsunda by     Vaskarhägnaden vret
Ålsunda gd     Vassvreten vret
Ålsunda gd     Vassängsbotten kolbotten
Ålsunda gd /Se     Vassängen äng
Ålsunda by /Se     Vassängshagen beteshage
Ålsunda by /Se     Vassängshaget hagmark
Ösby by /Se     Vassängstegen åker
Ösby, se Sydingösby by     Vassängsån vattendrag
Ösby, se även Skarp-Ösby och Syding-Ösby byar     Vattruddet vret
Ösby, Syding Saknas /Se     Viboms odlingen odling
      Vigensvreten? vret
      Viken åker
      Vinbäcken bäck
      Vindbrunnen brunn
      Vindbrunnstä boskapsväg
      Vintergärd åker
      Vomlet hagmark
      Voxomehagen beteshage
      Vretsbacken åker
      Våmbänget äng
      Vällen sjö
      Väsgärdarna gärden
      Väsgärdstä boskapsväg
      Västerberg höjd
      Västerbergsbacken backe
      Västerbol åker
      Västerbotten kolbotten
      Västerbotten kolbotten
      Västergårdshagen beteshagen
      Västergärden gärde
      Västerhagen beteshage
      Västrerhaget hagmark
      Västerkällbäclen uttorkad bäck
      Västermossen mosse
      Västerskiftet åker
      Västerskogen skogsskifte
      Västeräng äng
      Västerängen äng
      Västerängen äng
      Västerängen äng
      Västerängen äng
      Västra skogen skogsparti
      Yxan+ åker
      Åbron bro
      Åbyån bäck
      Åhagen beteshage
      Åmans brötan åker
      Åsmyran åker
      Åängarna ängar
      Älgkalvsmossen? mosse
      Älgkullan krok
      Ängen ängsmark
      Ängsbacken skogsskifte
      Ängsbacken ängsmark
      Ängsbacken ängsmark
      Ängsbacken skogsskifte
      Ängsbacken hage
      Ängsbunkarna äng
      Ängsvreten åker
      Ärtgishagsbrötan åker
      Ängjan ängsmark
      Ängsgärdarna gärden
      Ängsgärden gärde
      Ängshagen hage
      Ängjarstorp f.d. torp
      Ängshaget hagmark
      Ängslandet åker
      Ängstä boskapsväg
      Ängstä boskapsväg
      Ängsvreten äng
      Ängsvreten vret
      Ökdiket bäck
      Örsbacken backe
      Örsbron bro
      Örsgrundet åker
      Örstä boskapsväg
      Örvallen f.d. exercisplats
      Ösmärket äng
      Östanäng åker
      Östergårdsdammen vattensamling
      Östergårdskärret kärrmark
      Östergärden gärde
      Östergärden gärde
      Österhålet åker
      Österskogen skogsskifte
      Österskogen skogsskifte
      Österängarna ängar
      Österängen äng
      Övergärden gärde
      Överängen äng

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.