ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Morkarla socken : Olands härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 174 st Naturnamn: 387 st Bebyggelsenamn: 124 st Naturnamn: 709 st
Olandamora, se Morkarla sn *Algnetsmoröret gränsmärke Morkarla socken sn Albotten kolbotten
Morkarla sn *Algnetsröret gränsmärke Morkarla sn /Se Almyrbotten kolbotten
Morkarla sn Almyren myr Morkarla socken Almyren myrmark
Morkarla sn Alundakärret kärr Morkarla sn Alund(a)kärret skogsmark
Morkarla sn Alundaån å Morkarla sn Anders-Ersbotten kolbotten
Morkarla sn Alundaån å /Se Backåshaget f.d. lht Anders-Jansbäcken kärr
Morkarla sn *Andersby r. gränsrör Björksta bondgård Anders-Jansvreten åker
Morkarla sn *Apalröret gränsmärke Bogården avs. Anders-Jerkbotten kolbotten
Morkarla sn *Apelröret gränsrör Bol by Apelkvistmyren myr
Olandamore sn Askdal terräng Bolet utj. Askbotten kolbotten
Morkarla sn Askmossen mosse Botbyn by Askdal skogstrakt
Morkarla sn /Se Askmyren myr Dannemora gruvallmänning, se Rasten traktnamn Askdalsbotten kolbotten
Morkarla sn Backes hage terräng Dannemora gruvors södra allmänning Saknas Askmossen åker
Morkarla sn Basten, se Rastsjön sjö Dannemora södra gruvallmänning Saknas Askmyren del av Hargviksdammen
Morkarla socken Bergmansslätten terräng Davidshem avs. Asphålet åker
Morkarla sn *Bergshopröret gränsmärke Ekbomstorp avs. Backbotten kolbotten
Morkarla sn Bergvretsmossen mosse Eriksberg gård Basbotten kolbotten
Morkarla sn Björkholmen udde Fjällen avs. Bastubacken backe
Morkarla sn Björkmyrkärret kärr Flymyra by Bastubacken backe
Morkarla sn Björkmyrmossen mosse Flymyra gd Bastuhålet äng
Morkarla sn Björkudden udde Fridhem avs. Bastmyrbotten kolbotten
Morkarla sn Björnmossen mosse Fåfängan avs. Bembomshaget beteshage
Morkarla sn Björnmossen mosse Fårmyran avs. Bergbotten kolbotten
Morkarla sn *Björnmosseröret gränsmärke Gillermossen bebyggelse Bergbotten kolbotten
Morkarla sn *Björnmosseröret gränsmärke Granboda, se Åby traktnamn Bergbotten kolbotten
Morkarla sn *Björnmossuddsröret gränsmärke Granboda bebyggelse Bergbotten kolbotten
Morkarla sn *Björnmossuddsröret gränsmärke Gruvallmänningen skogsområde Bergbotten kolbotten
Morkarla sn Bondgruvan terräng Gumtegarna avs. Bergbotten kolbotten
Morkarla sn /Se Bondgruveskogen terräng Hallbygda, se Hällbygden Saknas Bilbotten kolbotten
Morkarla sn Bondmyren myr Halltäppan avs. Björkbotten kolbotten
Morkarla sn Botmoramossen o. Stormossen mossar Halvbygda Saknas Bjrökbotten kolbotten
Morkarla sn Brakmyren myr Halvbygda, se Hällbygden Saknas Björkbotten kolbotten
Morkarla sn Brandholmarna holmar Halvöreby by Björkbybotten kolbotten
Morkarla sn Brandskatten terräng Halvöreby Saknas Björkholmen holme
Morkarla sn *Brendmoröret gränsmärke Hammaren del av Hällbygden Björkmyrbotten kolbotten
Morkarla sn /Se Brännbergen berg Hammarstaden del av Hällbygden Björkmyrmossen myrmark
Morkarla sn /Se Brännberget berg Harparhagen f.d. lht Björkudden udde
Morkarla sn /Se Brännkärret kärr Horsbol bebyggelse Björnbotten kolbotten
Morkarla sn /Se *Brännmoröret gränsmärke Horsböle, se Horsbol Saknas Björnmossen mosse
Lohärads och Morkarla korpar inbyggarbeteckning /Se Brännmyrkärret kärr Hyttan f.d. soldattorp Björnmossen mosse
Morkarla sn /Se Busbottnen terräng Häggens gård Björnvreten åker
Morkarla sn /Se Bäckamyren myr Hällbygden by Björnvreten åker
Morkarla sn /Se Dammbottnen terräng Jerk Jans gård Björnvreten åker
Morkarla sn /Se Dammen sankmark Kaggbol Saknas Björnvretsbotten kolbotten
Morkarla sn /Se Damm-myren myr Kalvhagen gård Bleckslagarslåttan slåtteräng
Morkarla sn /Se *Dannemora gruverör gränsmärke Kansarby by Bolet inäga
Morkarla sn /Se Djupmyren myr Klintars avs. Bolet utjord
Morkarla sn /Se Djupviken vik Klockarbol bebyggelse Bolinsmyren myr
*Olandamora sn /Se Djupviken vik Knaby by Bolsbotten kolbotten
Olandamoro sn /Se Dunderholmarna terräng Knaby station järnvägsstation, bebyggelse Bolshagarna hagmark
*Olandamoro, nu Morkarla sn /Se Dynesiön, se Stordammen sjö Kolsveden bebyggelse Bolsängarna ängar
*Boda Saknas Dynesiön, se Stordammen sjö Kraftkällan bebyggelse Bomansbotten kolbotten
Bol by Dyngsjön del av Stordammen Kraftvreten avs. Bondmyrbotten kolbotten
Bol by Eskilsmossen mosse Krustorpet f.d. torp Bondalmyren myrmark
Bol gd Fattigviken vik Kulla Saknas Bondmyren myr
Botby gd *Finstu--röret gränsrör Kullabacken avs. Botänget äng
Botby gd /Se *Finstuveröret gränsmärke Lugnet avs. Brakmyren kärr
Demmesbo gd Flyholmen terräng Lugnet stuga Brandbotten kolbotten
Flymyra gd Flyholmsröret gränsmärke Mittigården gård Brandholman holmar
Flymyra gd *Flyholmsröret gränsmärke Molinstorpet torp Brandskatten skogstrakt
*Granboda utjord Flymyra myr Morkarla kyrka Saknas Brandskattbotten kolbotten
Hallbygden gd? /Se Flymyra myrmark Morkullen gård Bredstenen sten
Halvbygda by Flymyrabergen berg Morkullen Saknas Bredstensvägen väg
Halvbygda by /Se Flymyraån å Mårtenskulla Saknas Brobotten kolbotten
Halvbygda gd Framholmen myrholme Nickarängen Saknas Bromossen mosse
Halvbygda by /Se Frommensmyren myr Norrby, se Åby traktnamn Bruksalmyren myr
Horsbol utjord *Fräkenmyrröret gränsmärke Norrby by Brändorna kärrmark
Hyttan bebn. /Se *Fräkenmyrröret gränsmärke Norrgården gård Brännbergen höjder
Knaby by Fårmyran terräng? Norrkulla by Brännberget höjd
Knaby gd Gammelmyrkärret kärr Norrmon gårdar Brännberget höjd
Knaby g *Getryggen ås Nyhagen bebyggelse Brännbergsbotten kolbotten
Knaby by Gillermossen mosse Pinga by Brännbotten kolbotten
Knaby f. kungsgård, nu gd Gilles odling ägomark Pinga äng Saknas Brännkärret kärr
Knaby gd Glamsmossen mosse Präsby Saknas Brännmyren myrmark
Knaby by Granbottnen terräng Prästbyn by Brännmyrkärret kärrmark
Knaby by /Se *Gripkälleröret gränsmärke Prästbyns ängar Saknas Brännmyrkärret kärr
Knaby by /Se Gränmyren myr Rasten traktnamn Bunkbotten kolbotten
Kulla, se även Norrkulla o. Söderkulla byar *Gräslejdsröret gränsmärke Rasten bebyggelse Busbotten kolbotten
Kulla byar *Gräslejdsröret gränsmärke Rasten gd Buskbotten kolbotten
Morkarla åtting åtting /Se Grävsvinsmossen mosse Risinge avs. Byxan f.d. åker
Morkullen gd Gubbaholmen myrholme Rönndal gård Bäckamyren myr
Mårtenskulla, se Morkullen gd Gullkärret ägomark Rönningen avs. Dammen äng
Norrby by Gumskätten ägomark Rövarsbo f.d. bostadslägenhet Dammrenen vik
Norrby by Hallbergsmyren myr Skarphärad by Dammsbotten kolbotten
Norrby by Hallfastekärret kärr Skogsrote rote Dammsbotten kolbotten
?Norrby by /Se Hammarbacken terräng Skräddartorp ödetorp Dammyren kärr
Norrby by Hammardammen sjö Smedshaget f.d. lht Dikesbotten kolbotten
Norrby by /Se Hammardammen sjö Smålanda by Djupkärret kärr
Norrby by /Se Hammardammen sjö Solhem avs. Djupmyrbotten kolbotten
Norrby by /Se Hammardammen sjö Spångby Saknas Djupmyren myr
Norrby by /Se Hammardammen o. Slagsmyren sjö Stenringen Saknas Djupviken vik
Norrkulla o. Söderkulla byar Hammardammen o. Slagsmyren sjö Stenringen by Djupviken vik
Kulla (Norr- o. Söderkulla) Saknas Haparandabottnen kolbotten /Se Stenringen gd Drällsbacksbotten kolbotten
Norrkulla, Söderkulla byar Harparbottnen terräng Stensarva Saknas Dunderbotten kolbotten
Norrkulla by *Hasselbobergsröret gränsmärke Storhagen bebyggelse Dunderholmarna »holmar» i mosse
+Olandamoro = Morkarla sn /Se *Hatteröret gränsmärke Stormossen bebyggelse Dundermyren skogstrakt, f.d. slåtteräng
*Ovanåkra el. Ovanåker Saknas *Hesselboröret gränsmärke Stormyren gård Dyngsjön del av Österby Stordamm
Pinga by Hestmoröret, se Hästmoröret gränsrör Strålbacken gård Döderbotten kolbotten
Pinga gd Hjortronmossen mosse Strömtorpet torp (numera obebott) Ekbommenshålet åker
Prästbyn gd Hjortronmossen mosse Sveden bebyggelse Eliasbotten kolbotten
Rasten utjord Hoopröret el. Stenringen, se Stenringen gränsmärke Sveden gd Eliasmossen del av Stormossen
Rasten utjord *Hopröret gränsmärke Sveden lht Eskilsbotten kolbotten
Rasten gdar *Hornröret gränsmärke Svensarvet by Eskilsbotten kolbotten
Rasten utjord *Huggetegen äng Söderby by Eskilsmossen mosse
Rasten gd:ar /Se Hällbomossen mosse Söderkulla by Fattigviken vik
Skarphärad by Hällbottnen terräng Söderkulla, Norra gård Fickan åker
Skarphärad gd *Hässelbolröret gränsmärke Söderkulla, Södra gård Filsätra åker
Skarphärad by Hästhagen ägomark Transätra by Finbotten kolbotten
Skarphärad by /Se Hästmoröret gränsrör Trundby Saknas Fjällen äng
Skarphärad by /Se Hästmoröret gränsmärke Trunsby Saknas Fjällen äng
Skarphärad by /Se Hästmoröret gränsmärke Trunsby bebyggelse Flankbotten kolbotten
*Slagsmyra försv. gård Hästmyren ägomark Trundtorpet f.d. torp Flygbotten kolbotten
*Slagsmyra försv. gård Högbottmyren myr Ulsarby by Flyholmen »holme»
*Slagsmyra ?försv. gd Högbottnen terräng Ungskroken lht Flyhällbotten kolbotten
Smålanda gd Högbottnen terräng Vassängen Saknas Flymyra myrmark
Smålanda gd Högrör gränsmärke Våtvik avs. Flymyraberget höjd
Svensarvet gd Igelbäcken terräng Västergården gård Flymyrabotten kolbotten
Svensarvet by Ingvastmyren myr Åby traktnamn Flymyraån vattendrag
Söderby by Jan-Ersmyren myr Åby by Frommensmyren myr
?Söderby by Karlugnen terräng Åbylund avs. Fromsbotten kolbotten
?Söderby by Kalkugnsmossen mosse Åbytorp småstugor Frungärdet åker
?Söderby hg Kallviken igenväxt vik Östanå Saknas Främstabotten kolbotten
Söderby by Kallviken terräng Östanå by Främstabotten kolbotten
Söderby by Kansarudden udde Österby by Fåfängan äng
Söderby by Karinsmyren myr   Fåfängan beteshage
Söderby by Karl-Matsbottnen terräng   Fåfängbotten kolbotten
Söderby by Kavelbromyran, Stora myr   Fågelhagen beteshage
Söderby by Kilbergsmyren myr   Fågelhagsbotten kolbotten
Söderby by Kilbyån å /Se   Fågelsången backe
Söderby by Kinkmossen mosse   Fågelsången skogstrakt
Söderby by /Se *Klapperborgsröret gränsmärke   Fårhagen beteshage
Söderkulla o. Norrkulla byar *Klapurbergsröret gränsmärke   Fäbacken backe
Söderkulla by *Klapurbergsröret gränsmärke   Fällan slåtteräng
*Tollæ Saknas knabo hälla häll   Fällbotten kolbotten
Transätra gd Knösbottnen terräng   Fällsvreten åker
Transätra gd Kolsvedden terräng   Fängelset kolbotten
Transätra gd /Se Koltorget terräng   Färdashålet äng
Ulsarby by Komossen mosse   Gambotten kolbotten
Ullsarby gd Kopinan terräng   Gammal-Ingvastmyren myr
Ullsarby gdar /Se *Kopparrån gränsmärke   Gammelkyrkan stenkummel
Ullsarby by Korsbottnen terräng   Gammelmyrbotten kolbotten
Ullsarby gdr /Se Korsbottnen terräng   Gammelmyren inäga
Åby by Korsvägsbottnen terräng   Gammelmyrkärret sankmark
Åby by Korsvägsbottnen terräng   Gillemossen mosse
Åby gård Korsvägsmossen mosse   Gillesbotten kolbotten
Åby gd Krafthagen terräng   Gilleskärret kärr
Åby by Krafts källa källa /Se   Gillesmyren myr
?Åby by Kraftkällan terräng?   Gilles odlingen äng
Åby by Krafts källa källa /Se   Gilles tvåan kolbotten
Åby gd *Krockhälsröret gränsrör   Gimobotten kolbotten
Åby by /Se *Krockröret gränsmärke   Glamsbotten kolbotten
Ålsarby, se Ullsarby by *Krokhalsröret gränsmärke   Glamsmossen mosse
Östanå by *Krokröret eller Tallmossröret gränsmärke   Granbodaängen äng
Östanå by Kullastormyren myr   Granbotten kolbotten
Östanå by *Kullavägröret gränsmärke   Granmyrbotten kolbotten
Östanå gd Kulten, se Kultmossen mosse   Granmyren myr
Östanå gd Kulthaget terräng   Grindbotten kolbotten
?Österby by Kultmossen mosse   Grindstugbotten kolbotten
Österby by Kvarnhagen terräng   Gropbotten kolbotten
Österby bruk, samh. *Kvarnmyrröret gränsmärke   Gråthagen beteshage
Österby by *Kvarnmyrröret gränsmärke   Gräsbotten kolbotten
Österby by *Kyrkovägsröret gränsmärke   Grävsvinsbotten kolbotten
Österby by *Kyrkvägsröret gränsmärke   Grävsvinsgrytet stenparti
Österby by Käbbomossarna mossar   Grävsvinsmossen mossmark
Österby by Käderleksröret, se *Tjärderlekröret gränsmärke   Gubben källa
Österby by Källbottnen terräng   Gubbohaget beteshage
Österby by Källbottnen terräng   Gubboholmen »holme» i kärr
Österby by Kämpabol terräng   Gubbåkern åker
Österby by /Se Kärrbottnen terräng   Gullbotten kolbotten
»Västerkulla Saknas Landsvägshagen terräng   Gullkärrbotten kolbotten
*Västerkulla Saknas *Lilla mosseröret gränsmärke   Gullkärret kärr
*Österkulla Saknas *Lillmossröret gränsmärke   Gullkärrsbotten kolbotten
*Österkulla Saknas Lillröraren terräng   Gumskätten vret
[Österkulla och Vesterkulla] Saknas Lillsjön sjö   Gunnarshålet åker
  Limbottnen terräng   Gustav-Andersbotten kolbotten
  Linddalsmossen mosse   Gustav-Ersmossen mosse
  Lindströmslillmyren myr   Gärdsbotten kolbotten
  Linjebottnen terräng   Gödåker utjord
  Linmossen mosse   Hagbotten kolbotten
  Lisshagen terräng   Hagersvreten åker
  Lissmyren myr   Hallbergsbotten kolbotten
  Lissmyren myr   Hallbergshålet åker
  Lissängen ägomark   Hallbergsmyren myrmark
  Lissängsbottnen terräng   Hallfasterkärret kärr och slåtteräng
  Lundins holme holme   Hammarbacken skogsskifte
  Lugnet terräng?   Hammarbotten kolbotten
  Långbrokärret kärr   Hammardammen sjö
  Långkärret kärr   Hampåkern åker
  Långmossen mosse   Haparandabotten kolbotten
  Långmossen mosse   Harbotten kolbotten
  Långudden udde   Harparbotten kolbotten
  Länsmansmyren myr   Harpars stormyren myrmark
  Lövholmen holme   Helvetesbotten kolbotten
  Lövhusbottnen terräng   Helvetesmyren myrmark
  Marstrandsbottnen terräng   Hembacken backe
  *Matsmoröret gränsmärke   Hjortronbotten kolbotten
  *Matsmoröret gränsmärke   Hjortronmossen mosse
  Mobergsholmen holme   Hjortronmossen mosse
  Mobottnen terräng   Hopbottnarna kolbottnar
  Moholmen holme   Hultet beteshage
  Molins myr myr   Hultkällan källa
  Momyren myr   Hulthagsbotten kolbotten
  *Mora äng Saknas   Humlegården beteshage
  Morkarla triangelpunkt   Hyttbacken backe
  Morkarlaån f.d. å   Häggsbotten kolbotten
  Morkullbottnen terräng   Häggsodlingen äng
  Morkullen terräng   Hällbotten kolbotten
  Myrbacken terräng   Hällbygdahöjden höjd
  Norrbottnen terräng   Hänggrinden grind
  Norrgärdet ägomark   Hästbotten kolbotten
  Norrkulla triangelpunkt   Hästhagen beteshage
  Norrmon terräng?   Hästmoröret sockenrör
  Norrskogen terräng   Hästmyren odling
  Norrvretsbacken terräng   Högbotten kolbotten
  Norrängsdammen sankmark   Högbotten kolbotten
  Norrängsdammen göl   Höllbomossen? mosse
  *Notholmsröret gränsmärke   Igelbäcken kärr
  Nybottnen terräng   Igelbäcksbotten kolbotten
  *Olanda mor skog /Se   Ingvastmyren myr
  *Olands Allmänning allmänning   Ingvastviken vik
  *Olsaby Dam Röret gränsrör   Jakobsbotten kolbotten
  Olsarby Dam, se Hammardammen o. Slagsmyren sjö   Jan-Andersvreten åkrar
  Olsarby Dam, se Hammardammen o. Slagsmyren Saknas   Jan-Ersbotten kolbotten
  Olsarbÿ Dam, se Hammardammen o. Slagsmyren sjö   Jan-Ersmyren myr
  *Olsarby dammrör gränsmärke   Jan-Olsbotten kolbotten
  Orsvallmossen mosse   Jan-Olsmossen mossmark
  Osterby Stora Dam, se Stordammen sjö   Jerk-Nilsbotten kolbotten
  Oxkärret kärr   Jonasbotten kolbotten
  Penningbergen terräng   Järnvägen skogsväg
  Pinbottnen terräng   Järnvägsbotten kolbotten
  Pinbottnen terräng   Järnvägsbotten kolbotten
  Platsen terräng   Kaggbolsängen vattensamling
  Prästmyrarna ägomark   Kaggbolsängsbotten kolbotten
  Prästängen terräng   Kallviken sumpmark
  Qvarnmyrröret, se *Kvarnmyrröret gränsmärke   Kallviksholmarna »holmar» i kärr
  Raderöret gränsmärke   Kansarudden udde
  *Raderöret gränsmärke   Karinsbotten kolbotten
  Ramhällsbottnen terräng   Karl-Andersbotten kolbotten
  Ramsdala vik   Karl-Ersmyren myrmark
  Ramsdalsdammen terräng   Karl-Matsbotten kolbotten
  *Ramsta Dahl R. gränsrör   Karl-Persbotten kolbotten
  *Ramstadalsröret gränsmärke   Kattmossen mosse
  Siön Rasten, se Rastsjön sjö   Kavelbromyren myr
  Rasten, se Rastsjön sjö   Kavelbromyran, Stora myrmark
  Rasten, se Rastsjön sjö   Kellmodinsbotten kolbotten
  Rasten f.d. utjord, by /Se   Kilbergsmyren myrmark
  Rasten sjö /Se   Kinkmomossen mosse
  Rastmyran myr   Klappslåttan äng
  Rastmyrbottnen terräng   Klasadammen reservdamm
  Raströret gränsmärke   Klasbotten kolbotten
  *Raströret gränsmärke   Klockarvreten vret
  Rastsjön sjö   Knösbotten kolbotten
  Rastsjön sjö   Knösbotten kolbotten
  Rastsjön sjö   Kojbotten kolbotten
  Rastsjön sjö   Kojbotten kolbotten
  Rastsjön sjö   Koltorgbotten kolbotten
  Rastsjön sjö   Koltorget öppen plats
  Rastsjön sjö   Komossen mosse
  Rastsjön sjö   Komossen mosse
  Rastsjön sjö   Komossbotten kolbotten
  Rastsjön sjö   Korsbotten kolbotten
  Rastsjön sjö   Korsbotten kolbotten
  Rastsjön sjö   Korsbotten kolbotten
  Rastsjön sjö /Se   Korsmossen mosse
  Rastsjön, Rasten sjö /Se   Korsvägsbotten kolbotten
  *Rastudds eller Kansarröret gränsmärke   Korsvägsbotten kolbotten
  Rastudsröret gränsmärke   Korsvägsbotten kolbotten
  *Rastån å   Korsvägsmossen mosse
  *Ringsrör gränsmärke   Krafthagen beteshage
  Rumpan terräng   Kronhaget beteshage
  Rödmyren myr   Kronhagsbacken backe
  Rökallvikarna terräng   Krusens damm reservdamm
  Römossrna mossar   Krusesbotten kolbotten
  Rönndalsmossen mosse   Kullabotten kolbotten
  Rönndelsmyren myr   Kullamyren myr
  Rönningsmossen mosse   Kullastormyren kärrmark
  Rörbottnen terräng   Kullaverkan verka
  Rörmossen mosse   Kulthaget beteshage
  Sandbottnen terräng   Kulthagsmossen mosse
  Sandbottnen terräng   Kultmossen mosse
  Sandkärret kärr   Kultrörbotten kolbotten
  Segersgärden åker /Se   Kultröret gränsmärke
  Signemannen asp /Se   Kungsmossen mosse
  Sjömyrmossen mosse   Kvarngrodan åker
  Skarpbacken terräng   Kvarngården åker
  Skattbondängen ägomark   Kvarnhagen åker
  Skogshaget terräng   Kvarnhaget beteshage
  Skrivarmyren myr   Kvarnhagsbacken backe
  Skrivarängsmossen mosse   Kvarnåkern åker
  Skräddarhagen ägomark   Kålsängen äng
  *Skvalstensröret gränsmärke   Käbbobotten kolbotten
  Skyttröjen terräng   Käbbomossarna mossar
  *Slagsmyremossen mosse   Källarhagen beteshage
  Slagsmyren sjö   Källartäppan åker
  Slagsmyren sjö   Källbotten kolbotten
  Slagsmyren sjö   Källbotten kolbotten
  Slagsmyren sjö   Källbotten kolbotten
  Slagsmyren o. Hammardammen sjö   Källgården åker
  Slagsmyren o. Hammardammen sjö   Källgården åker
  Slaksmyr-n, se Slagsmyren sjö   Kämpabol slåtteräng
  Släthägnaden ägomark   Kämpabolsbotten kolbotten
  Slätmyren myr   Kärrbotten kolbotten
  Smedjebacken terräng   Kärrbotten kolbotten
  Smedhagen terräng   Kärrbotten kolbotten
  Smällgrind terräng   Kärrbotten kolbotten
  Spännarbacken terräng   Ladubergens myren myr
  Stavrumshomlarna terräng   Ladugärden åker
  Steenringen, se Stenringen triangelpunkt   Lammsudden udde
  Stenbromossen mosse   Liljekonvaljeholmen holme
  Stenringen triangelpunkt   Lillbasbotten kolbotten
  Stenringen gränsmärke   Lillröraren mosse
  Stenringen gränsmärke   Lillsjön sjö
  Stenringen triangelpunkt   Lillfälan ängsmark
  Stenringsrör förr gränsmärke   Limbotten kolbotten
  Stenringsrör förr gränsmärke   Linbotten kolbotten
  Storbottnen terräng   Linbotten kolbotten
  Storbottnen terräng   Linbotten kolbotten
  Storbrännmyren ägomark   Linddalsbotten kolbotten
  Stordammen sjö   Linddalsmossen mosse
  Stordammen sjö   Lindsbotten kolbotten
  Stordammen sjö   Lindsmyren myr
  Stordammen sjö   Lindströms lillmyren myrmark
  Stordammen sjö   Lindströmsmyren myr
  Stordammen sjö   Linjebotten kolbotten
  Stordammen sjö   Linmossen mosse
  Storhagen ägomark?   Lissbotten kolbotten
  Storholmen terräng   Lissbotten kolbotten
  Stormon terräng   Lissbotten kolbotten
  Stormossen mosse   Lissbotten kolbotten
  Stormossen mosse   Lissbotten kolbotten
  Stormyren myr   Lissbotten kolbotten
  Stormossen mosse   Lissbotten kolbotten
  Stormossen o. Botmoramossen mossar   Lissbotten kolbotten
  Stormyrkärret kärr   Lissbotten kolbotten
  Storplogen ägomark   Lissgärden åker
  Storröraren terräng   Lisshagen beteshage
  Storskäret del av Stormossen   Lissmyrbotten kolbotten
  Strålbacken terräng?   Lissmyren myr
  Strömsberg terräng   Lissmyren f.d. äng, nu skogsmark
  Stubbfladen del av sjö   Lissängen äng
  Svartmyren myr   Lissängen äng
  Svartmyrkärret kärr   Lissängsbotten kolbotten
  Svartmyrmossen mosse   Lissängsbotten kolbotten
  Sågarmyren myr   Lissängsrönningen äng
  Sågfladen vik   Lundinsviken vik
  Sånkmossen mosse   Lundins vreten åker
  Söderslåttan terräng   Lundsbotten kolbotten
  Söderängen ägomark   Lundsmyren myr
  Söderängen ägomark   Lyssnabotten kolbotten
  Tallbottnen terräng   Långbacken skogstrakt
  *(Krokröret eller) Tallmossröret gränsmärke   Långbrobacken backe
  Tjäderleksmyren myr   Långbrobotten kolbotten
  Tjädermossen mosse   Långbrokärret kärr
  Torphägnaden terräng   Långbron bro över vattendrag
  *Tjäderleksröret gränsmärke   Långflonket åker
  *Tjäderleksröret gränsmärke   Långgärden åker
  Tobaksudden udde   Långhagen beteshage
  Tjädermossen mosse   Långhagen beteshage
  Torrakmyren myr   Långkärret kärr
  Tranbärsmyren myr   Långmossbotten kolbotten
  Transätramyren myr   Långmossen mosse
  Tutarberget berg   Långvreten åker
  *Tutarbergsröret gränsmärke   Längstabotten kolbotten
  Ullsarbyfly holme   Längstabotten kolbotten
  Ulsarby Dam, se Hammardammen sjö   Länsmansmyren myr
  ulsarby Dam, se Hammardammen o. Slagsmyren sjö   Lövensmyren utdikad myr
  Upplingsbacken terräng   Lövholmen holme
  Uvholmen terräng   Lövhusbotten kolbotten
  *Wargstensröret gränsmärke   Lövhusbotten kolbotten
  *Vargstensröret gränsmärke   Malörtsbotten kolbotten
  *Vargstensröret gränsmärke   Marstrandsbergen höjder
  Vattmyrbottnen terräng   Marstrandsbotten kolbotten
  Vattmyren myr   Marvreten åker
  Vedhuggan del av sjö   Matsbotten kolbotten
  Vinterkärret kärr   Mats-Larsmyren myr
  Vinterkärret kärr   Matssons vreten åker
  Västerbotten terräng   Mobergsholmen holme
  Åbyränslet terräng   Mobotten kolbotten
  Åmansmyren myr   Moholmen holme
  Åmansudden terräng   Molinsbotten kolbotten
  Åmansviken vik   Molinsmyren slåtteräng
  Älgbäckarna terräng   Morellsbotten kolbotten
  Älgmossen mosse   Morellshagen beteshage
  Älgmyren ägomark   Morkarlasåget f.d. såg
  Ömansbottnen terräng   Morkarlaån vattendrag
  Örgärdet ägomark   Morkullbotten kolbotten
  Östermyren ägomark   Mossan åker
      Mossbacken backe
      Mossbotten kolbotten
      Mossen äng
      Mossen äng
      Mosshaget skogstrakt
      Morskärret kärr
      Myran äng
      Myran åker
      Myran äng
      Myrbotten kolbotten
      Myrbotten kolbotten
      Myrbotten kolbotten
      Myrkärren kärr
      Myrån vattendrag
      Månbotten kolbotten
      Månskenet glänta i skog
      Månskensmyren skogstrakt, f.d. myr
      Märrpinan skogstrakt
      Mösundet skogstrakt
      Mösundsbacken backe
      Nickaränget äng
      Nilsbotten kolbotten
      Norrbotten kolbotten
      Norrbotten kolbotten
      Norrbotten kolbotten
      Norrbotten kolbotten
      Norrby stormossen mosse
      Norrflonket åker
      Norrgärden åker
      Norrhagen beteshage
      Norrhagen beteshage
      Norrhålet äng
      Norrhålet åker
      Norrlövstabotten kolbotten
      Norrskogen skogstrakt
      Norrskogen skogsskifte
      Norrspångsbotten kolbotten
      Norrvreten åker
      Norrvreten åker
      Norrvreten åker
      Norrvreten åker
      Norrvretsbacken backe
      Norrängsdammen sankmark
      Notholmen höjd
      Nybotten kolbotten
      Nybotten kolbotten
      Nybotten kolbotten
      Nybyhålet åker
      Olsvallmossen? mosse
      Opplandet ängsmark
      Ormbotten kolbotten
      Oxbotten kolbotten
      Oxkärrbotten kolbotten
      Oxkärret kärr
      Penningbergen höjder
      Penningbergsbotten kolbotten
      Per-Ersbotten kolbotten
      Persbotten kolbotten
      Persbotten kolbotten
      Persbotten kolbotten
      Pinbotten kolbotten
      Pinbotten kolbotten
      Pink-Pelles källan källa
      Platsen hagmark
      Platshagen beteshage
      Polackverkan verka
      Postmyren myr
      Prästängen äng
      Ramhällsbotten kolbotten
      Ramruddebotten kolbotten
      Ramruddet kärr
      Ramsdala vik
      Ramsdalsbotten kolbotten
      Ramsdalsdammen reservdamm
      Ramdalsdammsbotten kolbotten
      Ras--------- åker
      Rasthålet åker
      Rastmyren myr
      Rastmyran myr
      Rastmyrbotten kolbotten
      Rastsjön sjö
      Rastsjön sjö
      Rastsjön sjö
      Rastsjön sjö
      Rastängen äng
      Rissignaren? aspträd
      Rosenbergsbotten kolbotten
      Rudbotten kolbotten
      Rumpan skogstrakt
      Rumpåkern åker
      Rutmatsön holme
      Ryan vret
      Ryan åker
      Ryebotten kolbotten
      Ryttarbotten kolbotten
      Råbotten kolbotten
      Rännilbotten kolbotten
      Rännilhagen beteshage
      Rävbotten kolbotten
      Rödkallvikarna sumpmark
      Rödmossarna mossmark
      Rödmyren myrmark
      Rönndalsmossen mosse
      Rönndalsmyren myr
      Rönningarna hagar
      Rönningen äng
      Rönningsbotten kolbotten
      Rönningsbotten kolbotten
      Rönningsmossen mosse
      Rönningsmossen mosse
      Rönnlövsvägen väg
      Rönnsmossen mosse
      Rönnsmyren myrmark
      Rörbotten kolbotten
      Rörbotten kolbotten
      Rörmyrbotten kolbotten
      Rörmyren inäga
      Sandarhålet åker
      Sandbergsverkan verka
      Sandbotten kolbotten
      Sandbotten kolbotten
      Sandbotten kolbotten
      Sandgropsbotten kolbotten
      Sandkällan källa
      Sandkärrbotten kolbotten
      Sandkärret åkermark
      Sankbotten kolbotten
      Sefferbacken? backe
      Segersgärden åker
      Sinkbotten kolbotten
      Sinkbäcken kärr
      Sjudarmyren myr
      Sjömyrmossen mosse
      Skarpbacken beteshage
      Skrikmossen mosse
      Skrivarbotten kolbotten
      Skrivarbotten kolvbotten
      Skrivarmyren myrmark
      Skrivarängen mosse
      Skräddarvreten åker
      Skyttröjen »vik» av Åbymossarna
      Slagsmyren sjö
      Slinkbotten kolbotten
      Slupen mosse
      Slåttmossbotten kolbotten
      Slåttmossen äng
      Slätbotten kolbotten
      Släthägnaden beteshage
      Släthägnebotten kolbotten
      Slätmyren myrmark
      Smedjebacken backe
      Smedjehagen beteshage
      Smedsbotten kolbotten
      Smedstäppan åker
      Smålandabotten kolbotten
      Smålandafjällen ängsmark
      Smålandagärden åker
      Smällbotten kolbotten
      Smällgrinden grind
      Snedkojbotten kolbotten
      Spångbotten kolbotten
      Spånghaget beteshage
      Spännarbacken backe
      Spännarhaget beteshage
      Spännarhagskällan källa
      Stakelbobotten kolbotten
      Stakelbovägen skogsväg
      Stavrumsbotten kolbotten
      Stavrumsholmarna »holmar» i sumpmark
      Stenbromossen mosse
      Stenringsgruvor gruvor
      Stolpmossbäcken kärr
      Stolpmosshaget beteshage
      Storaspen aspträd
      Storbotten kolbotten
      Storbotten kolbotten
      Storbotten kolbotten
      Storbäcken vattendrag
      Storflonket åker
      Storgärden åker
      Stormobotten kolbotten
      Stormon skogsmark
      Stormossen mosse
      Stormossen mossmark
      Stormossen mosse
      Stormoverkan verka
      Stormyrbotten kolbotten
      Stormyrbotten kolbotten
      Stormyren myrmark
      Stormyrkärret kärr
      Storröraren mosse
      Storröraren kärr
      Storskogen skogsskifte
      Storskäret del av Stormossen
      Storviksbotten kolbotten
      Storviksmyren slåtteräng
      Storåkern åker
      Strömsberg höjd
      Strömsberg inäga
      Strömbotten kolbotten
      Stubbfladan del av Slagsmyren
      Ståndbotten kolbotten
      Sundinshaget beteshage
      Svartbotten kolbotten
      Svartkullen kolbotten
      Svartmyren myrmark
      Svartmyrkärret kärr
      Svartmyrmossen mossmark
      Svedjelandet skogsbacke
      Svillbotten kolbotten
      Svinbotten kolbotten
      Sågbotten kolbotten
      Sågarmyren slåtteräng
      Sågfladan del av Hammardammen
      Sågparken skogsområde
      Sälön holme
      Säterbacken backe
      Sävbotten kolbotten
      Söderbotten kolbotten
      Söderbybotten kolbotten
      Söderbytrean kolbotten
      Södergärden åker
      Söderkvistbotten kolbotten
      Södermyren ängsmark
      Söderslåttan äng
      Södervreten åker
      Söderänden ängsmark
      Söderänget äng
      Söderängen äng
      Söderängsbotten kolbotten
      Sörbotten kolbotten
      Tallbotten kolbotten
      Tallbotten kolbotten
      Tallholmen högre parti i mossmark
      Tjäderbotten kolbotten
      Tjädermossbotten kolbotten
      Tjädermossbotten kolbotten
      Tjädermossen mosse
      Tjädermossen mosse
      Tjärdalsbotten kolbotten
      Tjärdalsbotten kolbotten
      Tobaksudden udde
      Tompannkärret kärr
      Tomtbacken backe
      Tomtmyren myr
      Tomtmyrkällan källa
      Torpbolet kärr
      Torpbolsbotten kolbotten
      Torpbolsmossen mosse
      Torpbotten kolbotten
      Torphägnaden ängsmark
      Torphägnsbotten kolbotten
      Torpänget äng
      Torrakbotten kolbotten
      Torrakmyren skogsmark, f.d. slåtteräng
      Tranbotten kolbotten
      Tranbärsmyren myr
      Transätrabotten kolbotten
      Transätrafjällen äng
      Transätrahålet äng
      Transätrahägnaden gärde
      Transätramyren myr
      Trundbydiket bäck
      Tullbotten kolbotten
      Tutarberget höjd
      Tutarbotten kolbotten
      Tälbotten kolbotten
      Täppan åkrar
      Uddbotten kolbotten
      Ulsarbyfly udde
      Ulsarbyspången bro
      Ungsbacken backe
      Ungsbacken backe
      Upplingsbacken backe
      Uvbotten kolbotten
      Uvholmen holme
      Vackerbotten kolbotten
      Vackerbotten kolbotten
      Vallsbotten kolbotten
      Vatthålet åker
      Vattmyrbotten kolbotten
      Vattmyren myrmark
      Vedhuggan vik
      Vikbotten kolbotten
      Vinterkärret kärr
      Vintersbacken backe
      Vretbotten kolbotten
      Vretkärret kärr
      Vägbotten kolbotten
      Vägglusbacken kulle
      Vägåkern åker
      Västen+ åker
      Västerbotten kolbotten
      Västergärdet åker
      Västerängen äng
      Västerängen äng
      Yttergärdarna äng
      Åby mossar mossar
      Åbyränslet slåtteräng
      Åkällan källa
      Åmansbotten kolbotten
      Åmansmyren myr
      Åmansudden skogsmark
      Åmansviken vik
      Älgbotten kolbotten
      Älgbäckarna kärr
      Älghålet åker
      Älgmossen mosse
      Ändelsbotten kolbotten
      Ändelsmyren myrmark
      Ängsbotten kolbotten
      Ömansbotten kolbotten
      Ömanshagen inäga
      Örgärdet åker
      Östens fårhagen beteshage
      Österbotten kolbotten
      Österbyn åker, f.d. bebyggelse
      Östermyren ängsmark
      Österängarna ängsmark
      Österängen äng
      Österängen äng
      Österängsbotten kolbotten

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.