ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Dannemora socken : Olands härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 241 st Naturnamn: 336 st Bebyggelsenamn: 132 st Naturnamn: 560 st
Dannemora sn Abrahamsängen ägomark Dannemora socken sn Abrahams holme ö
Dannemora sn Ackarebottnen terräng Dannemora socken sn Abrahamsängen odling
Dannemora sn Ackareåsen terräng Dannemora sn Ackarebotten kolbotten
Dannemora sn Ackareängen ägomark Dannemora sn Ackarefallet äng
Dannemora sn ?Andersbydammen terräng Dannemora sn Ackare mossen odling
Dannemora sn /Se Andersbydammen terräng Dannemora Saknas Ackarängen äng
Dannemora sn Andersby Eng äng? Dannemora gruvsamhälle Ackarängsdiket dike
Dannemora sn *Andersbyröret gränsmärke Dannemora sn Ackarängsåkern åker
Dannemora sn Askholmen, Lilla holme Dannemora sn Askholmen ö
Dannemora sn Askholmen, Stora holme Dannemora gruvor gruvor Askholmsörn ö
Dannemora sn Aspbacken terräng Dannemora gruvor, se Dannemora sn Saknas Askmyren, se Harvikadammen ö
Dannemora sn Bengtsängspussen kärr? Dannemora borna el. Dannemora bönderna inbyggarbeteckning Aspbacken terräng
Dannemora sn Bennboms hage terräng Dannemora kalvar inbyggarbeteckning Bastugärdet gärde
Dannemora sn *Bennbo ägor ägor Ackarby by Bastuåkern åker
Dannemora sn Bergensmyren myr Andersby by Bengtsängspussen vattpuss
Dannemora sn Bergmansmyren myr Andersbytorpet torp Bengtsängssjön vattpuss
Dannemora sn Bergsbottnen terräng Arstugårdarna bebyggelse Bennbobotten kolbotten
Dannemora sn Björnkällan terräng Bennarby by Bennbomossen mosse
Dannemora sn Björnvreten terräng Bennbo by Bergbotten kolbotten
Dannemora sn Blanksvedjan terräng Bennbo hp Bergmansmyren myr
Dannemora sn Blåbärsmossen mosse Bockbol, Lilla lht Björnkällan källa
Dannemora sn Bolsängen ägomark Bossarby by Björkholmstegen äng
Dannemora sn Boningsslätten terräng Broängen lht Björnhälla terräng
Dannemora sn Botenhäll klippa /Se Bräcksta by Björnvreten vret
Dannemora sn Botenhällsgruvan f.d. gruva /Se Buddby by Blanksvedjan vik
Dannemora sn *Bredängsröret gränsmärke Bullerbacken bebyggelse Blommensmyren myr
Dannemora sn Brohagen terräng Bullerbacken, Norra bebyggelse Blomgrens-Lissmyren Saknas
Dannemora sn Bränderna terräng Bullerbacken, Södra bebyggelse Blomgrensholmen ö
Dannemora förr bergslag, nu sn Brändön terräng Demmesbo Saknas Blomholmen ö
Dannemora förr bergslag, numera sn Budersholmen holme Demesbo h. Blomjansholmen ö
Dannemora förr bergslag, numera sn Busktegarna terräng Demmesbo, se Demerbo h. Blåbärsmossen mosse
Dannemora sn Busmossen mosse Falkens h. Bolsängen äng
Dannemora sn Busmossviken vik Farfarsvreten lht Bolsängsbotten kolbotten
Dannemora sn Bymossarna mosse Forsa äga Bomans Lisshagen hage
Dannemora sn Carmens källa nu Dannemora häradsbrunn /Se Forsa mossar äga Bondmyren myr
Dannemora sn Dalån å Gisselby by Botenhäll klippa
Dannemora sn Dalåviken vik Grindhålet lht Bratthagen hage
Dannemora sn /Se Dammsmyren myr Gryttjom by Brohagen odling
Dannemora sn Danmora grufwa, se Dannemora gruvor gruva Gunnlo lht Brovalls källan källa
Dannemora sn /Se Dannemora gruva Saknas Gökom Saknas Broängen äng
Dannemora sn /Se Dannemora gruvor gruvor Gökjom by Broängen odling
Dannemora sn /Se Dannemora gruva gruva Gökom by Brunnsholmen ö
Dannemora sn /Se Dannemora Gruvfält gruvfält Harvik gård Brunnshålet vik
Dannemora sn /Se Dannemora gruvsjön sjö /Se Hånstensbo h. Bränderna skog
Dannemora samh., sn /Se Dannemora hälsobrunn hälsobrunn /Se Hånstensbotorpet torp Brändviken vik
Dannemora samh., sn /Se Dannemora järngruva gruva /Se Jan-Ers h. Buddbybotten kolbotten
Dannemora sn /Se Dannemora järngruvor Saknas /Se Jerk-Ers h. Budern udde
Dannemora sn /Se Dannemorasjön sjö Jerlebo, se Järlebo by Budersholmen ö
Dannemora sn /Se Dannemorasjön sjö Järlebo by Bullerbacken, Södra terräng
Dannemora sn /Se Dannemorasjön sjö Kaggbol h. Bullern odling
Dannemora sn /Se Dannemorasjön sjö Karl-Ers h. Bullersjön sjö
Dannemora sn /Se Dannemorasjön sjö Kilsmossen bebyggelse Bullerudden udde
Dannemora sn /Se Dannemorasjön sjö Kinkabolet lht Buskhagen hage
Dannemora sn /Se Dannemorasjön sjö Klapp bebyggelse Busktegarna ängstegar
Dannemora sn Dannemorasjön sjö Kolboda lht Busmossen mosse
Dannemora sn Dannemorasjön sjö Kolhagen lht Bymossarna mosse
Dannemora sn /Se Dannemorasjön sjö Kolhagstorpet lht Dalån å
»Pyschiklutar» inbyggarbeteckning Dannemorasjön sjö Konstholmen bebyggelse Dalåviken vik
?Ackarby by Dannemorasjön sjö Koxut bebyggelse (?) Dammbron landsvägsbro
Ackarby by Dannemorasjön sjö Krikas h. Dammen odling
Ackarby by Dannemorasjön sjö Kullbol by Dammshagen hage
Ackarby by Dannemorasjön sjö /Se Kyrkohedeboställe, se Prästgården Saknas Damm(s)myrarna myrar
Ackarby by Dannemorasjön o. Gruvsjön sjöar Källbergsbacken bebyggelse Dannemorasjön sjö
Ackarby by *Djupkällsröret gränsrör Lilla glädjen krog Dannemorasjön sjö
?Ackarby by *Djupkällsröret gränsrör Lissbo lht Djup myren myr
Ackarby gd Eklundsviken vik Lugnet bebyggelse Djuprännan äng
Ackarby by /Se Fagerbacken terräng Lundbo lht Djupviken vik
Ackarby by /Se Fallet terräng Lundbo lht Djupängen äng
Ackarby by /Se *Falröret gränsmärke Lundbyn h. Dörrhällen häll
Ackarby by /Se *Fateggsröret gränsmärke Länsmans h. Dörrhällsdiket dike
Andersby by *Femstaröret gränsmärke Mittigården h. Dörrhällsåkern åker
Andersby by /Se *Finstu--röret gränsrör Mossen bebyggelse Edalsmyren myr
Askarby Saknas *Finstuveröret gränsmärke Mossgårdarna, se Mossen bebyggelse Edalsmyren myr
Bassarby, se Bossarby by *Flyröret gränsmärke Mumsarby by Eklundsfly »flytfly»
Bennarby by *Fläskröret gränsmärke Myra by Eklundsviken vik
Bennarby gd Forsensmyren myr Myratorpet torp Ekpålen terräng
Bennarby by Fulholmen udde Mångsbo h Falkensholmen ö
Bennarby by Fulmyren myr Norrgården h. Falkensmossen mosse
Bennbo gd *Furuknösen gränsmärke Norrhagen bebyggelse Fallet skog
Bennbo gd Fållmyren myr Norrsta h. Fallsmyren myr
Bennbo gd *Getryggen ås Norrängen lht Fallstäppan odling
?Bockbol, Lilla lht Gisselbydammen ägomark Nyboda lht Farfarshålet terräng
?Bockbol, Lilla lht Gottmossen mosse Nyby by Farfarsvreten vret
Bossarby by Granfallsmossen mosse Nyslätt lht Fastusmyren myr
Bossarby by Granholmen holme Per-Matts lht Faxan åker
Bossarby by Granholmen holme Perns lht Finnrönningen odling
Bossarby by Granholmen holme Pesarby by Fly äng
Bossarby by *Gripkälleröret gränsmärke Prästgården h. Fly »flytfly»
Bossarby by Grufve Siön, se Gruvsjön sjö Prästmossen lht Fly äng
Bossarby by /Se Gruvmossen äng På fyren lht Fly äng
Bossarby by /Se Gruvsjön, se Dannemorasjön sjö Päsarby by Flybotten äng
»Brattistade», se Bräcksta by Gruvsjön sjö Ragnarby by Forsens myrer myr
»brattisstadhum» Saknas Gruvsjön sjö Ralby by Framskiftena åkrar
?Bräcksta by Gruvsjön sjö Ralby torp Framskiftena åkrar
Bräcksta by Gruvsjön sjö Ralby, Stora = 1Ralby Saknas Framtegen odling
?Bräcksta by Gruvsjön sjö Rantbacken lht Framängen odling
?Bräcksta by Gruvsjön sjö /Se Repslagars lht Framängen odling
?Bräcksta by Gruvsjön sjö Ruddu lht Fräkenbotten äng
?Bräcksta by Gruvsjön sjö /Se Ryttartorpet torp Främreslätten odling
?Bräcksta by Gruvsjön o. Dannemorasjön sjöar Rävnäset lht Fulholmen ö
Bräcksta by Gryttjomsfly sankmark Sandgropen bebyggelse Fulmyren myr
Bräcksta gd Gränholmen holme Sarby = 1-2 Pesarby Saknas Fållmyren myr
Bräcksta by /Se Grönkärret kärr Seffersbohl, se Seffrabol utjord Fållmyrsbotten kolbotten
Bräcksta by /Se *Gåshalsröret gränsmärke Seffrabol(et) utjord Fårbacken terräng
brættastadhom, se Bräcksta Saknas Harbottnen terräng Sista styvern krog Fälamon skog
?Buddby by Harvikadammen sjö Skansen lht Gallåkrarna åkrar
Buddby gdr Harvikadammen sjö Skarnäs lht Gammelbärgasmyren myr
?Buddby by Harvikadammen sjö Skarpvreten lht Gammelån bäck
Buddby by Harvikadammen vik Slagtarbo, se Slaktarbo bebyggelse Getryggen terräng
Buddby by Harviksdammen sjö Slaktarbo bebyggelse Giselbydammen odling
Buddby gd Harvikadammen sjö Snårröret bebyggelse Gisselbygärdet gärde
Byddby gd *Harviksskogen Saknas Soldattorpet f.d. st Gisselbyviken vik
Buddby by *Harviksäng Saknas Sundbacken lht Gottmossen mosse
Buddby gdr /Se *Hellsmyren myr Säfferbol, se Seffrabol utjord Granfallsmossen mosse
Buddby by /Se *Helvetesmyren myr Södergården h. Granholmen udde
Bullerbacken torp Hestmoröret, se Hästmoröret gränsrör Södernäs lht Granholmen, se Tallholmen ö
Dannemora gruva Saknas Hjorthagen terräng Söderskogen bebyggelse Granmyren myr
Dannemora gruva Saknas Hotellbottnen terräng Söderängen lht Grufmossen, se Gruvmossen äng
Dannemora gruvort *Huvudröret gränsmärke Tallröret bebyggelse Grufsjön sjö
Dannemora gruva Saknas *Hvilanstensröret gränsmärke Täppudden lht Gruvmossen äng
Dannemora gruva Saknas *Hvillätröret gränsmärke Uddarby by Gruvsjön sjö
Dannemora gruva Saknas Hyppersbolet ägomark Uddens lht Gruvvretarna vretar
Dannemora gruvort Hällröret gränsmärke Valtinstorpet lht Gryttjomsbacken vägbacke
Dannemora gruvort Hällröret terräng Vesterbol, se Västerbol by Gråten odling
Dannemora gruva Saknas Hällsmyren ägomark Vreta bebyggelse Gråten äng
Dannemora gruva Saknas *Hästhagsröret gränsmärke Västerbol by Gräsberget berg
Dannemora gruvort Hästmoröret gänsrör Västergården h. Grässveden odling
Dannemora gruvsamhälle Hästmoröret gränsmärke Vävens lht Grönkärret kärr
Dannemora gruva Saknas Hästmoröret gränsmärke Zeffersbol utjord Gröttegarna odling
Dannemora gruva Saknas Högbottnen terräng Åknarby h. Gulalven odling
Dannemora gruva Saknas Högholmen holme Åsarby h. Gyllbyängen odling
Dannemora brukssamhälle o. gruva Högholmen holme Österby egnahem Saknas Gården fiskeplats
Dannemora samh. /Se Högholmen holme   Gärdet gärde
Dannemora samh. /Se Högmon terräng   Gärdet gärde
Lemmersbo gd Ilsvedden terräng   Gärdet gärde
Gisselby by Järlebo äng Saknas   Gärdet gärde
Gisselby by Kaggbolsflyet holme   Gökomsbotten kolbotten
Gisselby by Kaggbolsgärdet åker   Haguddarna åkrar
Gisselby by Kaggbolsholmen holme   Hammarn åker
Gisselby gdr /Se Kaggbolsängen terräng   Hammarströmshagen hage
Gruvmossen lht Karmensdamm sjö   Harvikadammen sjö
Gryttjom gård Karmensdammen sjö   Harvikadammen Saknas
Gryltjom gd Karmdammen sjö   Harvikagärdet gärde
Gryttjom gd Karmdammen damm   Harviksdammen, se Harvikadammen sjö
Gryttjom gd Kinkabolet odling   Harvikssjön sjö
Gryttjom by *Klappvretsröret gränsmärke   Havrelandet åker
Gryttjom by /Se Klappängen ägomark   Hemgärdet gärde
Gryttjom gd /Se Klings gruva gruva   Hemgärdet gärde
Gryttjom gd /Se Knyppelskogen terräng   Hemgärdet gärde
Gryttjom by /Se Kofly terräng   Hemängen odling
Gökjom gd *Kolbottenröret gränsmärke   Hjorthagen hage
Gökjom gd *Kolbottenröret gränsmärke   Holtoven odling
Gökjom gd Kolbottnarna terräng   Holtovsvreten vret
Gökjom gd Karlhagen ägomark   Hotellbotten kolbotten
Gökom by ? Konstdamen, se Karmdammen sjö   Humlegårdsbacken terräng
Gökjom by /Se Konstholmen terräng   Hundholmen ö
Gökjom by /Se *Konshjulet Saknas   Hyftingarna åkrar
Gökjom lht /Se Konstkarlsrönningen terräng   Hyppersbolet odling
Gökjom lht /Se *Konstrymningen gruva?   Hånstensbobotten kolbotten
Gökjom gd /Se Konstån å   Hånstensbobotten kolbotten
Gökom, se Gökjom lht Konstängen ägomark   Hånstensbomyren myr
Harvik hg Konstängsgruvan gruva   Hällsmyren odling
Harvik hgd Korsgransbottnen terräng   Hälltegen ängsteg
Harvik hg Korstallen gränsmärke   Hästhagen vret
Harvik gd Kosvedbacken terräng   Hästhagen odling
Harvik by Koxutmyren myr   Högberget berg
Harvik hg Koxutmyrn Saknas /Se   Högbotten kolbotten
Hånstensbo gd *Krassmyrröret gränsmärke   Högbotten kolbotten
Juvansbo by /Se Krikören holme   Högholmen ö
Jolebo by *Krogsen gränsmärke   Högmon skog
Järlebo by Kråkhagen ägomark   Ilsveden skog
Järlebo by Kråkhagskärret kärr   Jubbolet odling
Järlebo gd Kubbolbacke terräng   Kabbo ängsteg
Järlebo by Kullersmyren del av Harvikadammen   Kabboslåttan ängsteg
Järlebo by /Se Kvarndammen terräng   Kaggbolsgärdet gärde
Järlabo by /Se Kvarnmyren myr   Kaggbolsholmen ö
Kackebo, se Kaggbol gd Kvarnängen ägomark   Kaggbolsvreten vret
Kaggbol gd /Se Kyrkholmen terräng   Kaggbolsängen myr
Kaggbol gd Kyrkkullen kulle /Se   Kalkberget berg
Kullbol gård *Källarmyrröret gränsmärke   Kalvhagarna åkrar
Kullbol gd Källbergsbacken terräng   Kalvhagsskiftena åkrar
Kullbol gd Källbergsfly terräng (sankmark?)   Kanalen dike
Kullbol gd Käringholmen holme   Karmdammen sjö
Kullbol gd /Se Liljasmyren myr   Karmens damm, se Karmdammen sjö
*Löten bebyggelsenamn? Liljeforsholmen holme   Katrinas holmar öar
Mumsarby by Lindmyren myr   Kerstinåker vret
Mumsarby by Lindören udde   Kilbommensmyren myr
Mumsarby by /Se Lisasholmen holme   Kilsmossen mosse
Musmarby by /Se *Lisingsröret gränsmärke   Kinkabolet odling
Mumsarby by /Se Lissholmen holme   Klappängen odling
Myra by Lissmossen mosse   Klockarholmen ö
Myra by Lissängen terräng el. ägomark   Klockarmyren myr
Myra by Lugnet terräng? (ev. gård)   Klockartäppan odling
Myra by *Lundbyröret gränsmärke   Klockarängen äng
Myra by Lyssnarberget berg   Klockarängsberget berg
?Myra by *Lyssten gränsrör?   Klockarängskällan källa
Myra gd Långholmen näs   Klockstapelsbacken terräng
Myra by Långholmen udde   Klockstapelsskiftena åker
Mångsbo gd Långkärret kärr   Klubben odling
Mångsbo gd Långkärret kärr   Klyftaspussen vattpuss
Norrby by /Se Långmossen mosse   Klämsen åker
Nyby gd Långmyren myr   Knyppelmossen mosse
?Pesarby by Långmyren myr   Knyppelskogen skog
?Pesarby by Långsion, se Dannemorasjön sjö   Kofly udde
Pesarby by Lång Siön, se Dannemorasjön sjö   Kohagen hage
Pesarby by Lång Siön, se Dannemorasjön sjö   Koholmen udde
Pesarby by Långsiön, se Dannemorasjön sjö   Kolbottnarna terräng
Pesarby by Långören terräng   Kolbottshagen hage
Pesarby by »Lödäncs» näs?   Kolhagen hage
Pesarby by *Löten ägonamn?   Kolåkern åker
Pesarby by /Se Marhällsbottnen terräng   Komossen mosse
Pesarby by /Se *Marhällsrören, Västra o. Östra gränsmärken   Konstholmsdammen sjö
Pesarby by /Se *Marhällsrören, Östra o. Västra gränsmärken   Konstån dike
Ragnarby by *Masugnsröret gränsmärke   Konstängen, se Kanalen äng
Ragnarby gd Mora Siön, se Gruvsjön o. Dannemorasjön sjö   Konstängsgruvan gruva
Ragnarby by /Se ? Moora Siön, se Dannemorasjön sjö   Konstängskanalen dike
Ralby gdr Morströms gruva gruva   Korsgransbotten kolbotten
Ralby gd Mossberget berg   Korsröret
Ralby by Mossen ägomark   Korstallen
Ralby gdr /Se Mumsarmossen mosse   Kosvedbacken terräng
Rudde torp Mångsbo triangelpunkt   Koxutmyren odling
Ruddu Saknas /Se Mångsbomyren myr   Krikbacken terräng
Skarnäs lht Norrhagen terräng   Krikör(n) udde
Uddarby by Norrmyren myr   Kroken, Liss- åker
Uddarby by /Se Norrskogen terräng   Kroken, Storkroken åker
Uddarby by /Se Norrängen terräng   Kråkhagen odling
Uddarby by Notholmen ö   Kråknäset udde
Uddarby by ?Notholmen holme   Kråknäsudden udde
Uddarby by Notholmen holme   Kräftdiket dike
Uddarby by Notholmen holme   Kullbolsbotten kolbotten
Uddarby by Nybottnen terräng   Kullersmyren vik
Uddarby by /Se Nykolningen terräng   Kullåkern åker
Uddarby by /Se Nymyren myr   Kvarnberget berg
Västerbol gd Näbben ägomark   Kvarndammen myr
*Åkerby Saknas Ol-Jansmyren myr   Kvarnmyren myr
»Åkerby Saknas Oppbotten triangelpunkt   Kvarnängen odling
?Åknarby by *Ortviksröret gränsmärke   Kvanrängen odling
Åknarby gd Oxmyren myr   Kvarnängen odling
Åsarby gd *Oxmyrsröret gränsmärke   Kvarnängsbotten kolbotten
*Äng Saknas Paskan del av Harvidadammen   Kyrkgrinden väggrind
Ødaruaby, se Uddarby by /Se Paskmyren myr   Kyrkholmen terräng
  Per-Ersbottnen terräng   Kyrkkullstäppan åker
  Persbo gruva gruva   Källaråkern åker
  Persbomossen mosse   Källbergsbacken terräng
  Prestholmen, se Prästholmen, Stora o. Lilla holme   Källbergsfly äng
  Prästholmen holme   Källbergsmossen mosse
  Prästholmen holme   Källgärdet gärde
  Prästholmen ö /Se   Källtegarna ängstegar
  Prästholmen, Stora o. Lilla holme   Källängen odling
  Prästmossen mosse   Källängsbotten kolbotten
  Prästängen ägomark   Kärret kärr
  *Raderöret gränsmärke   Ladtegarna odling
  Ragnareängen ägomark   Lekvallarna terräng
  Ralbydammen terräng   Lergropen terräng
  Rambergs gruva gruva   Likbodbacken terräng
  Rantbacken terräng   Liljasmyren myr
  *Rensbroröret gränsmärke   Liljeforsholmen ö
  *Ringsrör gränsmärke   Lindörn ö
  *Rotröret gränsmärke   Linnmyrbotten kolbotten
  Ryttarhagen terräng   Linnmyren myr
  Rådlöshagen terräng   Lisasholmen ö
  *Rävgropsröret gränsmärke   Lissbo odling
  *Rörmyrsröret gränsmärke   Lissbovreten vret
  Sandbacken terräng   Lissholmen, Ralby- ö
  Sandgropen terräng?   Lissmossen mosse
  *Seffrabol utjord ängsmark   Lissutloppet rännil
  Segerspussen odling /Se   Lissvreten vret
  *Sifferhällsröret gränmärke   Lissängen äng
  Sigersmyren myr   Lissängen äng
  Sigersmyren myr /Se   Lissängen odling
  Skarpvreten ägomark   Luderplatsrumporna åkrar
  Skogsförvaltarholmen holme   Lugnet odling
  Skogshuggarmyren ägomark   Lundströmsvreten vret
  Skomarkarmyren myr   Lyssnarberget berg
  Skomakarviken vik   Långholmen ö
  Slubbolskärret kärr   Långholmen ö
  *Slubbolsröret gränsmärke   Långmossen mosse
  *Slutholmen holme   Långmyrarna myr
  Slåtthalsen ägomark   Långmyren myr
  Slåttmossen mosse   Långmyrbotten kolbotten
  Smigruvan gruva   Långtegarna äng
  Smikällan källa   Långörn skog
  Smörkyeröret gränsmärke   Lägdet odling
  Smörkyeröret terräng   Länsmansholmen ö
  Snårröret terräng   Marbackarna terräng
  *Snärröret gränsmärke   Marhälla terräng
  Spinnsbacken holme   Marhällsbotten kolbotten
  Spåbottnen terräng   Marias myren myr
  Spångmyren myr   Marknadsplatsen öppen plats
  Starfallet ägomark   Masugnsströmmen dike
  Stenringsrör förr gränsmärke   Mittiskiftena åkrar
  Stenringsrör förr gränsmärke   Mobergsholmen ö
  *Storgällsröret gränsmärke   Morfarsgruvor gruvor
  Stormossen mosse   Mossarna mosse
  Stormyren myr   Mossberget berg
  Stormyren myr   Mossen mosse
  *Stortime-noröret gränsmärke   Mossen odling
  Storängen ägomark   Mossen mosse
  Storängen terräng   Mossen odling
  Storängen ägomark   Mossviksbacken terräng
  Strändet ägomark   Mossviksstängslet odling
  Stundshagen terräng   Mossviksåkern åker
  Stängslen terräng   Mumsarebotten kolbotten
  Sundbron, se Sundbron landsvägsbror   Mumsarbotten kolbotten
  Sundbacken terräng   Mångsbogärdet gärde
  Sundbron landsvägsbro   Mångsbomyren myr
  Sundbroån å   Mångsboängen äng
  Svedden teräng   Norgrens hagen hage
  Svedden terräng   Norrgärdet gärde
  Svedjelandet terräng   Norrgärdet gärde
  *Svigröret gränsmärke   Norrgärdet gärde
  Söderbottnen terräng   Norrgärdet gärde
  Södernäs terräng   Norrgärdet gärde
  Södernäset terräng   Norrgärdet gärde
  Söderängen ägomark   Norrgärdet gärde
  *Tallmoröret gränsmärke   Norrgärdet gärde
  Trångsundsbottnen terräng   Norrgärdet gärde
  Uddtäppan terräng   Norrgärdet gärde
  Vargstensbottnen terräng   Norrgärdet gärde
  Watt Skole gränsrör?   Norrhagen odling
  Viholmen udde   Norrhålet odling
  Vreta ägomark? (ev. gårdar)   Norrmyren odling
  Vretfallet terräng   Norrn Saknas
  Vretmyren ägomark   Norrskogen skog
  *Vretsröret gränsmärke   Norrspjället terräng
  Västermyren ägomark   Norrstängslen åker
  Västervreten ägomark   Norrändan del av sjö
  Åkerdammen ägomark   Norrängen odling
  Åknareberget berg   Norrängen odling
  Åknaremossen mosse   Norrängen odling
  Åsarby triangelpunkt   Norrängen odling
  *Åsarby äng äng   Norrängen äng
  Älgmyren myr   Norrängen odling
  Ölbacken terräng   Norrängen odling
  Örarna holmar   Norrängen odling
  Österkarbodabottnen terräng   Norrängsvreten vret
      Notholmen ö
      Nybodabotten kolbotten
      Nybotten kolbotten
      Nybröte, Stor- åker
      Nykolningen kolbotten
      Nymyren myr
      Näbbarna ängsteg
      Nämmarrönningen myr
      Näset näs
      Nötlunden terräng
      Nötåsen terräng
      Odensfallen åker
      Odlingen odling
      Onsfallen, se Odensfallen åker
      Ormberget ängsteg
      Oxmyren myr
      Paskan vik
      Paskmyren myr
      Per Jansbotten kolbotten
      Persbogruvor gruvor
      Persbomossen mosse
      Persängshålet odling
      Pesarevreten vret
      Plogarna åker
      Pousettsmyren myr
      Pratbacken terräng
      Prestholmen, se St. Prästholmen ö
      Prästholmarna öar
      Prästholmen, Lilla ö
      Prästholmen (Stora) ö
      Prästmossen mosse
      Prästskogen skog
      Prästängen äng
      Ragnareängen äng
      Ralbydammen myr
      Ralbygärdet gärde
      Rantbacken terräng
      Rantbacken vägbacke
      Rudbergensån å
      Ruddammen odling
      Ruddmyren myr
      Ruddu myr
      Ruddu odling
      Ruddumyren myr
      Rullkersbacken terräng
      Rumpan äng
      Rundbobotten kolbotten
      Ryttarhagen hage
      Ryttarhagsbotten kolbotten
      Rådlösan äng
      Rådlöshagen hage
      Rävgrytet terräng
      Rävnäset terräng
      Rävsten åker
      Rönningen myr
      Rörberget berg
      Rörmyren myr
      Sanda åker
      Sandbacken terräng
      Saxgärdet gärde
      Sefferhällen berghäll
      Seffrabolet, Bak- odling
      Seffrabolsbotten kolbotten
      Segerspussen odling
      Sigersmyren myr
      Sisselviken åker
      Sjöstedtsmyren odling
      Sjöängen äng
      Skarnäsmyren myr
      Skarpnäbbarna ängsteg
      Skarpvreten vret
      Skogsgrindsbacken terräng
      Skogshagen hage
      Skogshagsbotten kolbotten
      Skogshuggarmyren odling
      Skollkuttan äng
      Skomakarmyren odling
      Skomakarviken vik
      Skratten odling
      Slagmyren sjö
      Slaktarholmen ö
      Slubbolsbotten kolbotten
      Slubbolskärret kärr
      Slåttgärdet gärde
      Slåttgärdet gärde
      Slåtthagen hage
      Slåtthalsen terräng
      Slätmossen mosse
      Smalskiftena åkrar
      Smalskiftena åker
      Smalåkrarna åkrar
      Smedjeåkrarna åkrar
      Smörhålet odling
      Snårrörbotten kolbotten
      Snårröret
      Spinnsbacken ö
      Spångmyrbotten kolbotten
      Stacksnäset udde
      Starrbotten odling
      Starrfallet odling
      Starrfallsbottnarna kolbottnar
      Stenbotten kolbotten
      Stendiket dike
      Stenhagen hage
      Stenhammarn åker
      Stockhusberget berg
      Stordiket dike
      Storgärdet gärde
      Storkullen åker
      Storkullen kulle
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Stormyrbotten kolbotten
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren odling
      Storslätten odling
      Storstensåkern åker
      Storstängslen åkrar
      Storvreten vret
      Storåkern åker
      Storängen odling
      Storängen odling
      Storängen odling
      Storängen äng
      Strände terräng
      Stängslen odlingar
      Stängslet hage
      Sundbron landsvägsbro
      Sundbroängen äng
      Sundbacken terräng
      Sundshagen hage
      Sundängarna ängar
      Svartgruvan gruva
      Svartkilsmossen mosse
      Svartmyren odling
      Svartmyren myr
      Svartsveden odling
      Svartsvedkällan källa
      Sveden terräng
      Sveden terräng
      Sveden äng
      Svedjan terräng
      Svedjan hage
      Svedjehagen odling
      Svedjelandet äng
      Sånkängen odling
      Sånkängsbotten kolbotten
      Sälgåkrarna åkrar
      Södergärdet gärde
      Södergärdet gärde
      Södergärdet gärde
      Södergärdet gärde
      Södergädet gärde
      Södergärdet gärde
      Södergärdet gärde
      Söderhagen hage
      Södermanshagen hage
      Södermansmyren myr
      Södernäs terräng
      Söderskiftbacken terräng
      Söderskiftena åkrar
      Söderskiftena åkrar
      Söderskogen skog
      Södertegarna äng
      Södertegarna ängstegar
      Söderändan del av sjö
      Söderängen äng
      Söderängen odling
      Söderängen äng
      Söderängen odling
      Söderängen äng
      Söderskogsbotten kolbotten
      Sörstängslet odling
      Tallholmen ö
      Tallholmen, se Länsmansholmen ö
      Timmernäs udde
      Tobaksdalarna terräng
      Torpmossen mosse
      Torptegarna ängsteg
      Torpvreten vret
      Trångsundsbotten kolbotten
      Tröttbackarna terräng
      Tuvängarna äng
      Tängerna åkrar
      Täppudden udde
      Uddens terräng
      Uddtäppan odling
      Valtinsmossen odling
      Varggårdsskiftena åkrar
      Vargstensbotten kolbotten
      Venngrensbottnarna kolbottnar
      Vretarna vretar
      Vreten vret
      Vretenspussen vattpuss
      Vretfallet terräng
      Vretfallsbotten kolbotten
      Vretmyren odling
      Västergärdet gärde
      Västergärdet gärde
      Västergärdet gärde
      Västergärdet gärde
      Västergärdsbotten kolbotten
      Västermyren odling
      Västervreten vret
      Västervreten vret
      Västervreten vret
      Västerängen odling
      Åkerdammen odling
      Åknareberget berg
      Åknaremossen mosse
      Älgmyren myr
      Ängen odlingar
      Ängsbotten kolbotten
      Ängsvreten vret
      Ölbacken terräng
      Örarna öar
      Östergårdsskiftet skifte
      Österhagen hage
      Österkarbodabotten kolbotten
      Österrönningarna odling
      Östersidan Saknas

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.