ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Films socken : Olands härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 225 st Naturnamn: 778 st Bebyggelsenamn: 195 st Naturnamn: 874 st
Film sn Abrahamsdammen terräng Films socken socken Abrahamsdammen slåtter
Film sn Aftonvardshået ängsslinga /Se Film sn Aftonvardshålet slinga av äng
Film sn Agnsjöberget berg Film sn Aftonvardssten sten
Film sn Agnsjön, Lilla o. Stora sjöar Film socken Agnsjön sjö
Film sn Agnsjön, Stora o. Lilla sjöar Film socken Akademiladan lada
Film socken Agnsjön, Stora sjö Film sn Allmanshålet moss-slåtta
Film socken Allmanshålet terräng Films skator inbyggarbeteckning Allmänna-täppan åkrar
Film sn Andersbo Liss-sjön sjö Österborna inbyggarbeteckning Andersbodiket dike
Film sn Andersbo Liss-sjö sjö Österby sjuror inbyggarbeteckning Andersbo Lillsjö sjö
Film sn /Se Andersbomossen mosse Österby skjuror inbyggarbeteckning Andersbomossen mosse
Film sn Andersbomossen mosse /Se Andersbo by Anderslarsbotten kolbotten
Film sn Andersön skogsparti Arvängen Saknas Andersön skogsparti
Film by, sn Andersön terräng Arvängen utjord Anderssons åkrarne åker
Film sn Andsersön skogsparti /Se Aspbo lht Anksjöberget bergig skogsholme
Film socken Angsiöarne, se Agnsjön, Lilla o. Stora sjöar Backen torp Anksjön sjö
Film sn Anna-Johannagruvan gruva Backgårdarna gruvarbetarbost. Anna Johannagruvan gruva
Film sn Aspbo terräng Backtorpet torp Arvängsbotten kolbotten
Film sn /Se Aspbo norräng ägomark Bakfram lht Aspbacken skogsbacke
Film sn Aspboudden, se Aspudden udde Bennarby utjord Aspbo norrängenäng Saknas
Film sn Aspudden udde Bennbo by Aspbo vik
Film sn Aspudden udde Bergs utjord Saknas Aspbomossen mosse
Film sn Aspuddsholmarna holmar Blendasslott stuga Asphaget backe
Film sn Aspön terräng Blåshålet lht Aspudden udde
Film sn Augustagruvan gruva Boda torp Aspuddsberget bergkulle
Film sn Backgårdarna ägomark? Boda torp Aspåkern åker
Film sn Badstubacken backknös /Se Bodatorp torp Aspön skogsholme
Film sn Badstuvreten åkervret /Se Bolsgården utjord Augustagruvan gruva
Film sn Bastubacken terräng Bolstegen utjord Backbotten kolbotten
Film sn Bertilsvreten ?vret Bolsängen lht Backmyren myr
Film sn Bisvedden ägomark Bolsängen stuga Backvreten åkervret
Film sn Bisvedden åkervret /Se Bolsängen utjord Badstubacken backe
Film sn *Björkbygruvan, Södra gruva Bondslutet stuga Badstubacken backe med väg
Film sn Björkholmen terräng Bostället st Badstuplöjet äng
Film sn Björkholmeröret gränsmärke Botarsbo utjord Badstuvreten åkervret
Film sn Björkholmeröret terräng Brandenburg lht Badstuvretsåkern åkervret
Film sn *Björkröret gränsmärke Broängen eller Arfängen, se 1 Arvängen Saknas Bergbotten kolbotten
Film sn /Se Björkön terräng Broskogen torp Bergströmshagen hage
Film sn Björkön skogsparti /Se Brotorp torp Bertilet festplats
Film sn Björnudden udde Bryttbyn by Bertilet ängsmark
Film sn Björnuddsfladen vik Bruket = Österbybruk Saknas Betesbacken backe
Film sn Bleckslagaviken terräng Bråddby andel utjord Beteshagen hage
Film sn Blekhagen ?hage Brådskan stuga Bisvedden åkervret
Film sn Blomsbottnen terräng Brända nedlagd gård Björklund skogsbacke
Film sn /Se Blåbergs mossen, se Blåbärsmyren myr Dammsstugan stuga Björkön skogsparti
Film sn Blåbärsbottnen terräng Djupdal stuga Björnudden skogsparti
Film sn Blåbärsmyren myr Elsarbo by Björnuddsfladen mosse
Film sn /Se Blåbärsmyren myr Elsarby andal utjord Bleckslagarviken kärr
Film sn Blåbärsudden terräng Eländet stuga Blommensbotten kolbotten
Film sn /Se Blåbärsudden skogsparti /Se Ensmyren utjord Blåbärsbotten kolbotten
Film sn /Se Blåstensröret terräng Esaby andel utjord Blåbärsmyren myr
Film sn /Se Blötan lokal i skog /Se Filmensgubbo torp Blåbärsudden skogsholme
Film sn /Se Bodabergen berg Films kyrka Saknas Blåstensbotten kolbotten
Film sn /Se Bodamyren myr Filsarby andel utjord Blötan gårdstomt
Film sn /Se Bodamyren slåttermyr /Se Finnsbo stuga Bodabergen bergkullar
Film sn /Se Bolet ägomark Forsvik torp Bodahålet åker
Film sn /Se Bolsmyren myr Fridhem lht Bodamyren slåttermyr
Film sn /Se Bondfallet terräng Frommens torp Bolet gärdes och ängsmark
Film sn /Se Bondfallet skogsskifte o. backe /Se Fåfängan lht Bolsbotten kolbotten
Film sn /Se *Bondgruvan gruva Fågelsången lht Bolshalsarna del av Bolsängen
Film sn /Se Bondängen terräng Fäbodarna torp Bolshalsarna skogsbacke
Film sn /Se *Botenhäll klippa /Se Gnöte andel utjord Bolsmyren myr
Film sn /Se *Botenhällsgruvan förr gruva /Se Gruvan lht Bolsvreten slåttervall
Film sn /Se *Botenhällsgruvan förr gruva /Se Gräsbo traktnamn Bolsängen äng
Film sn /Se Brandersbo borgsruin /Se Gräsbo by Bondfallet skogsskifte
Schurer inbyggarbeteckning /Se Brandholmarna terräng Gräsbo järnvägsområde, se Gräsbo traktnamn Bondslutet gärde
sjuror (=skator) inbyggarbeteckning Bredtegen åker /Se Gubbo torp Bondängen sump- och ängsmark
Andersbo by Bredtegsmossen mosse /Se Gästgivargården nedlagd gästgivargård Bondängsån å
Andersbo by *Bredåsen gränsmärke Göksby andel utjord Boställsåkrarna åkrar
Andersbo by Bredåsen terräng Götby andel utjord Botenhäll stenhäll
Aspboda gd Bredåsgruvan gruva Hagen lht Botenhälls röret rågångsrör
Aspeboda gd /Se Broberget terräng Haglösa by Bredtegen åker
Blåshålet torp Broberget skogsbevuxen höjd /Se Harpas lht Bredtegsbotten kolbotten
?Bolsängen utjord Brobergstegen åker /Se Hellströms dagverkarboställe Bredtegsmossen mosse
Brandersbo ruin /Se Brobettnen terräng Hemmingsbo utjord Bredåsbotten kolbotten
Bro by Broholmen triangelpunkt Hovgården säteri Bredåsen ås
Bro by Broholmen, Lilla terräng Husmossen f.d. trumslagarboställe Bredåsgruvan gruva
Bro gd /Se Broholmen, Stora terräng Hälsinggruvan lht Bredåsgruvbotten kolbotten
Bro gästgivargård förr tingsplats /Se Brokasmyren myr Ingfredsbol utjord Bredåsvägen väg
Bryttbyn by Brokassmyren myr /Se Jerusalem lht Broberget skogbevuxen höjd
Bryttbyn by Brokassmyrskällan källa /Se Karkebo Saknas Brobergstegen åker
Bryttbyn by Bromossen mosse Karkebo by Brobotten kolbotten
Bryttbyn by Bromshålet ängsslinga /Se Karkebo utjord utjord Broholmarna skogsholmar
?Bryttbyn by Bromyren ägomark Kattsvältan lht (nu öde) Brokassmyren myr
?Bryttbyn by Bron landsväg /Se Kilen lhter Brokassmyrskällan källa
Bryttby by Broo si, se Lillbyasjön sjö Kilsmossen torp Bromshålet slinga av äng
Bryttbyn gd /Se Broskogen terräng? Kjäbbo säteri, by Bromyrbotten kolbotten
Bryttbyn by /Se Brosvedjan terräng Krutbo Slåtta utjord Bromyren myr
Dannemora gruvort Broån å Kolningen stuga Bromyren myrmark
Dannemora gruvort Broån å /Se Korsbacken lht Bromyrssträndet mosslagg
Dannemora gruvort Brudbacken terräng Kråkbo andel utjord Bron landsväg
Dannemora gruvort Brudbacken sluttning /Se Kullbol by Brosvedjan lövskogsbacke
Dannemora gruvsamhälle *Brunhällsröret gränsmärke Kyrkbyn by Broån å
Dannemora brukssamhälle o. gruva Brynsängen terräng Källsby slåtta utjord *Broängen slåtteräng
*Ekenäs Saknas /Se Bryttborönningen terräng Labbo andel utjord Brudbacken backe med väg
Elsarbo by Brådskan ägomark? Ladugården by Brunnsåkern åker
Elsarbo by Brändan terräng Lerbyggningen lht Brynsängen äng
Elsarbo by /Se Brännberget terräng Lillbo stuga Bryttbygärdet gärde
Elsarbo by /Se Brännbeget skogbevuxen höjd /Se Lillby by Bryttbyrönningen skogsskifte
Elsarbo by /Se Brännholmen terräng Lillångbron torp Brändholmarna skogsholmar
*Film Saknas Bröstmossen mosse Lugnet lht Brändledet väg
Film by Bulten vasslåtta /Se Lugnet lht Brändledsbotten kolbotten
Gräsbo by Bröstmossen mosse /Se Lydtorp torp Brändön skogsparti
Gräsbo by Bunkvreten åkervret /Se Lydtorpen torp Brännberget skogshöjd
Gräsbo by Bymossen mosse Låckbol gård Brännmossen mosse
Gräsbo by Bymossen mosse o. slåtta /Se Långbron torp Bröstmossen mosse
Gräsbo by Bålet terräng Mariebol torp Brötskiftet åker och ängsskifte
Haglösa gd Båthusröret terräng Mariebo slåtta utjord Bulten vasslåtta
Haglösa gd /Se Bäckholmen terräng Myren stuga Bunkvreten åkervret
Haglösa gd /Se Dalkarlsrönningen ägomark Nedanbacken lht Bunkvreten slåttervall
Haglösa gd /Se Dammen terräng Nordangärdet lht Buskmossen slåtta
Haglösa by /Se Dammen backknös /Se Norrbacken torp Bymossen mosse
*Helgholmsarwaby Saknas Dammsmon terräng Norrbacken stuga Bystagruvbotten kolbotten
*Helgholmsarwaby Saknas /Se Dammsmon terräng Norrbro by Bålet avrättningsplats
Hovgården gd Dammängen ägomark Norrgården torp Börjen åker
Hovgården säteri Damsgruvan ödesgruva /Se Norrtorpæn lhter Dagelösen åker
Karkebo gd *Damsgruvan gruva Norråsen lhter Dalkarlrönningen äng
Karkebo by *Damsrymningen gruva Nyby lht Dammen backknös
Kelbo, se Käbboda gd Danielsmyren ägomark Olvbo stuga Dammsbacken backe
*Koletorp Saknas ?Dannemora gruva Saknas /Se Olvbo utjord Dammspussen vattenpuss
Kullbol gd Dannemora gruva Saknas Pickhus lht Dammyren mosslåtta
Kullbol gd Dannemora gruva Saknas Pitetorpen torp Dammängen äng
Kullbol gd Dannemora gruva Saknas Prestarby mossen utjord Dannemora gruvor gruvor
Kullbol gd Dannemora gruva Saknas Prestarby tegen utjord Dannemora västra allmänning Saknas
Kullbol gd Dannemora gruva Saknas Pruttbergs tull stuga Danielsmyren äng
Kyrkbyn by Dannemora gruva Saknas Prästgårdsängen Saknas Dannemora norra allmänning = Floran Saknas
Käbboda gd Dannemora gruva Saknas Prästtegen utjord Djupdalsbotten kolbotten
*Käpabodha hytta smälthytta? Dannemora gruva Saknas Pålsbo lht Djurläkarhagen slåtta, betesmark
Käbbo by Dannemora gruva Saknas Päsarby slåtta utjord Doktorsodlingen äng
Käbboda gd Dannemora gruva Saknas Randala torp Doktorslåttan ängsslåtta
Käbboda gd Dannemora gruvfält Randersbo Saknas Dyngsjön del av Stordammen
Käbboda gd Dannemora gruvor Randersbo by Eknäset skogsbacke
Käbboda gd Dannemora gruva gruva Risön torp Elisabets gruvan gruva
Käbboda gd Dannemora järngruvor Saknas /Se Rosseln torp Eländebotten kolbotten
Käbboda gd Dannemora gruvsjön sjö /Se Rydmyran utjord Eriklarsbotten kolbotten
Käbboda gd *Dannemora hytta Saknas Råttspelet torp Ernströmsbotten kolbotten
Käbboda gd *Dannemora hytta Saknas Rönningen Saknas Farfarsodlingen uppodlad dyjord
Käbboda gd Dannemorasjön o. Gruvsjön sjöar Rönningen stuga Farfarsåkern åker
Käbboda gd /Se Dannemora sockens rågång sockengräns /Se Rönningen torp Filibacken backe, grustag
Käbboda gd /Se *Delesmossen Saknas Rönnvik lht Filmsjön sjö
Ladugården by Djupdalsbottnen terräng Rönnvik torp Filsarbymossen utjord
Ladugården gd *Djupgruvan gruva Sandmon bstuga Fingraström bäck
Lillbya gd Djupgölen göl? /Se Sibbo by Finnbodadammen utdikad damm
Lillbya gd Djupmyren myr Sibbo utjord Saknas Finnholmen skogsparti
Lillbya gd Dynesiön, se Stordammen sjö Sibirien lht Finnhägnaröret rågångsrör
lakkabodum = Lockbol? Saknas /Se *Dynesjön sjö Sixarby tegen utjord Finnränniln vattendrag
Lockbol gård Dynesiön, se Stordammen sjö Sjudars lht Finnsbo vik
Lockbol gd Dyngsjön sjö Sjötorpen torp Finnsjön sjö
Låckbol gd Dyngsjön, se Österby Stordamm sjö Skansen lht Fladen slätt
Lockbol gd *Dynsjön, se Österby Stordamm sjö Skinnarbo mosse utjord Floran allmänning, mosse och myrmark
Lockbol gd Eke Siön, se Älgsjön sjö Smedsbo lht Florberget skogsparti
Lockbol gd /Se Ekesiön, se Älgsjön sjö Sonbo torp Florbergsfladen sank slätt
Lockbol gd /Se Ekesiön, se Älgsjön sjö Sonbo utjord Florbergsudden skogsudde
Låckbol gd /Se Eknäset terräng Sotarbo lht Fly sumpmark
*Lund Saknas /Se Elgsiön, se Älgsjön sjö Stadsgårdarna lht Flybacken backe
Norrbro gd Elisabetsgruvan gruva Stenlösa slåtta utjord Flyrmyren sank strandäng
Pickhus ?lht /Se Elsarängen ägomark Stensbacken bs. Forsbergs lada, förr lht
Pickhus backstuga /Se Eländet ägomark Stensberg lht Framgärdet gärde
Pitetorpen tp /Se Falken ägomark? Stenslund avs. lht Framängen äng
Prästgården prästgd. /Se Femstenaröret gränsmärke Storbya gård Framängen äng
Randersbo by Filibacken backe med väg /Se Storslätten utjord Framängen äng
Randersbo by Filmers kulle fornlämning Strömamossen utjord Framängsbotten kolbotten
Randersbo gd Films, se Filmsjön sjö Stynsbo by Frommens hålet snipa
Sibbo by Films, se Filmsjön sjö Sämskarens torp torp Frustuguholmen skogsholme
Sibbo gd Filmsjön sjö Söderbacken lhter Frustuholmen skogsparti
Sibbo by Filmsjön sjö Söderbro by Fräkenmyren myr
Sibbo by /Se Filmsjön sjö Söderskogen lhter och torp Fräksmyren blötäng
Sibbo Saknas /Se Filmsjön sjö Södervika torp Fräksmyren vik
Storbya gd Filmsjön sjö Tallbacken lht Fyrkanten åker
Stynsbo gd Filmsjön sjö Tegeludden lht Fyrkanten åker
Stynsbo gd Filmsjön sjö /Se Tetorpen torp Fåfängan slåtteräng
Stynsbo gd Filmsjön sjö Tjöta torp Fåfängan åker
Stynsbo gd Filmsjön sjö /Se Trumslagaretorpet soldattorp Fåfängan åker
Styngsbo? Saknas /Se Films kulle kulle Tullen stuga Fårahagen gärde
Söderbro gd Films kulle kulle /Se Tyskboda gård Fårdöden åker
Söderbro gd films Kyrksiön, se Filmsjön sjö Uggelbo torp Fäbodarönningen ängsslåtta
Söderbro gd *Films mossar myrområde Ulvsbo slåtte utjord Fäbrobotten kolbotten
Tyskboda gd Fingraström bäck /Se Upplanda slåtta utjord Fäbroholmen skogsparti
Ursbo by Finnbodadammen terräng Ursbo by Fäbromyren myr
Ursbo by Finnbodadammen terräng Ursbo utjord Fägubbotten kolbotten
*Wrsisbodhe, se Ursbo by Finne Siön, se Finnsjön sjö Uslamitt stuga Fävägen väg
Vedskata gd Finnholmen terräng Vedskata by Fölungplöjet äng
Vedskata gd Finnholmen skogsparti /Se Vibo andel utjord Förbjudet slätt
Vedskata Saknas Finnhägneröret rågångsrör Vika by Gammelgärdet gärde
Vedskata gård /Se Finnmyrberget terräng Västergärdet lht Gammelodlingen åker
Vika gd Finnsjön sjö Zefferbacken lht Gammelån å
Vika gd Finnsjön sjö Älgarbo andel utjord Gammelösterby backen landsvägsbacke
?Vika gd Finnsjön sjö Älglösa by Gammelösterby norrgärdet gärde
Vika by Finnsjön sjö Österby by Getryggsvisen rågångsvisare
Vika gd Finnsjön sjö /Se Österby bruksamhälle Getviken mossvik
Vika gd Finnsjön sjö Österby bruksamhälle Gimogatan bruksgata
Vika gd /Se Finnsjön sjö /Se Österby Saknas Gloxutbotten, se Koxutbotten Saknas
Älglösa gd /Se Florberget berg Österby brukshandel Saknas Granvreten åker
Älglösa gd Florbergsfladen terräng Österby Egna Hem, se 7 Österby Saknas Grodan slätt- och ängsmark
Älglösa gd Flybacken terräng Österby, Gamla by Grodkällan källa
Älglösa gd /Se Flybacken terräng Östergården gård Gropstycket gärde
Österby by Framängen äng /Se   Gruvan gruvor
Österby bruksegendom Friherrinnans paradis ekdunge /Se   Gruvbotten kolbotten
*Österby förr gd Friherrinnans paradis - lustgård dunge /Se   Gruvsjön sjö
Österby hg Frustuholmen terräng   Gråtarna rörslåttor
Österby bruksegendom Fräksmyren myr   Gråten åker
?Österby hg Fåfängan terräng   Gränbotten kolbotten
Österby hg Fåfängan slåtteräng /Se   Gränröret rågångsrör
Österby bruk Fågelssången terräng?   Gränön, Lilla skogsholme
Österby bruk Fårbacken terräng   Gränön, Lilla skogsparti
Österby hg och f.d. bruk, nu samhälle Fäbodarna terräng   Gränön, Stora skogsholme
Österby hg. o bruk Fäbodarönningen ängslåtta /Se   Gränön, Stora skogsparti
Österby bruk Fäbromyren myr   Gräsmyren myr
Österby bruk Fäbromyren myr /Se   Grävsvinskällaren grottkälla
Österby bruk Fägubb-bottnen terräng   Grävsvinsolvet backe med stenrös
Österby bruk Galgbacken terräng   Gubben kärr
Österby bruk Gammelodlingen ägomark   Gubbens täppan odling
Österby bruksegendom Gammelån å   Tubbhålet vik
Österby bruk *Gammelösterby Ägor Saknas   Gubboholmarna holmar
Österby bruk /Se Getryggsvisen rågångsmärke /Se   Gubbovägen väg
Österby bruk /Se Gimogatan ?gata   Gullstigen stig
Österby bruk /Se *Glasmästarskärpningen gruva   Gullstigsrönningen betesmark
*Österby förr gård Saknas gränsmärke   Gumgärdena åkerfält
Österby samh. /Se Glädjebotten, Lilla terräng   Gumgärdeshålet vik
Österby, Gamla torp /Se Granröret gränsmärke   Gumstermyren myr
Österby, Gamla lht /Se Granröret terräng   Gyllby slåtta utjord
Österby, Gamla lht Granvreten ägomark   Gylltaholmarna skogsholmar
Österby, Gamla lht Grenvretsmyren myr   Gåsarna gärdesskiften
Österby Gamla gd /Se Grufve Siön, se Gruvsjön sjö   Gäddviken, se Getviken mossvik
Österbybruk samh. /Se Grusåsbottnen terräng   Hagbotten kolbotten
Österby rättaredöme Saknas Gruvbacken terräng   Hagholmen skogsparti
  Gruvdrängsbostället ägomark?   Halasten sten
  *Gruvmossen mosse   Halldammen del av Kjäbbomossen
  Gruvmossen äng   Hallonholmen skogsbacke
  Gruvmossen mosse   Halmlidersladan lada
  Gruvsjön sjö   Hammargatan bruksgata
  Gruvsjön, se Filmssjön sjö /Se   Hamplandet åker
  Gruvsjön sjö   Hamplandet åkerteg
  Gruvsjön sjö   Hamplandet åker
  Gruvsjön sjö   Hamplandet åker
  Gruvsjön sjö   Hamplandet åker
  Gruvsjön sjö   Harbotten kolbotten
  Gruvsjön o. Dannemorasjön sjöar   Harparbergen bergkullar
  Gråtorna våtängsslåttor /Se   Harparmyren slåttermyr
  Gränröret, se Granröret gränsmärke   Hellmanshålet åkerslinga
  Gränröret rågångsrör /Se   Hemgärdena gärde
  Gränön, Lilla terräng   Hemgärdena gärden
  Gränön, Lilla skogspartii /Se   Hemgärdet åker
  Gränön, Stora terräng   Hemmingsbo åker
  Gränön, Stora skogsparti /Se   Hemmingsboröret rågångsrör
  Gräsmyren myr   Herrgårdsdammen damm
  Gräsön terräng   Herrgårdsodlingen åker
  Grävsvinskällaren grotta /Se   Hindrik Andersbotten kolbotten
  Grävsvinsolvet stenrös /Se   Hindrik Andershagen hage
  Grävsvinsolvet terräng   Hindrik Andershagen vik
  Gubbens Täppan odling /Se   Hjortronmossen, Stora mosse
  Gullstigen stig /Se   Holmudden udde
  Gullstigsrönningen betesmark o. slåtta /Se   Hornavreten gärde
  Gullstigsrönningen terräng   Hornavreten åkervret
  Gullstigsvisen Saknas /Se   Hornröret rågångsrör
  Gumstermyren ägomark   Hornrörsslåttan vattenslåtta
  Gumängen terräng   Hovgården gärde
  Gyltaholmarna terräng   Hovgårdsgärdet gårde
  Gåsarna gärdesskiften /Se   Hovgårdsknösen kulle
  Gåsholmen terräng   Humlegården täppa
  Gölen göl   Humlegården åker
  Hagholmen terräng   Hundmossbotten kolbotten
  *Hagröret gränsmärke   Hundmossen mosse
  Halasten stenblock /Se   Hundmossen slåtta
  Halldammen f.d. damm?   Hundmossgruvan gruva
  Hallonholmen terräng   Hålberget slåtta och äng
  Hallonholmen skogsbacke /Se   Häggdalen Saknas
  *Halsen gruva   Häggdalshålet sig och dalgång
  Hammardammen o. Slagsmyren sjö   Häggdalsolvet? backe
  Hammardammen o. Slagsmyren sjö   Hägnaåkern åker
  Hammargatan ?gata   Hällholm holme
  *Hammarstedtsröret gränsmärke   Hällsmyren myr
  Hamplandet del av kalvhagen /Se   Hälsinggruvan gruva
  Harparbergen berg   Hästhagen betesmark
  *Harparbo utjord ängsmark   Hästhagen hage
  Harparmyren myr   Hästhagen hage
  *Hellsmyren myr   Hästhagen hage
  Hemmingsbo ägomark   Hästhagsplöjet äng
  Henrik-Andersbottnen terräng   Högbonorabotten kolbotten
  Henrik-Andershagen terräng   Högbonoran bergshöjd
  Henriksholmen terräng   Högbotten kolbotten
  Herrgårdsdammen sjö   Högbotten kolbotten
  Herrgårdsdammen damm   Högbotten kolbotten
  Hergårdsodlingen åker /Se   Högmansladan lada
  Hjortronmossen mosse   Hökholmen skogsbacke
  Hjortronmossen mosse   Hönstermyren odling
  *Hjulvindsgruvan gruva   Jan Bloms myrbotten kolbotten
  ?Hjulvindsgruvan gruva   Janjansmossen slåtta
  Hornavreten åkervret /Se   Jan Olsbotten kolbotten
  Hornröret gränsmärke   Jillsvedden äng
  Hornröret terräng   Jocksholmen skogsholme
  Hornröret rågångsrör /Se   Jocksholmsbotten kolbotten
  Hornrörsslåttan terräng   Jocksjön sjö
  Hornrörsslåttan sank slåtta /Se   Jocksmyren myr och »vattmark»
  Humlestomten tomt   Jocksmyrsbotten kolbotten
  (Humles)Tomten lövskogsdunge /Se   Jocksmyrshålet vik
  Hundmossen mosse   Johannagruvan, se Anna Johannagruvan gruva
  Hundmossen mosse /Se   Jonas Blomsmyren slåttermyr
  Hundmossgruvan nedlagd gruva /Se   Jorddammen väg
  Husmossen mosse   Jungfrukulla skogsparti
  *Huvröret Saknas   Jungfrukullabotten kolbotten
  *Huvudröret gränsmärke   Jungfrukullapussen vattenpuss
  *Hytteängen äng /Se   Järpholmen skogsholme
  Häggdalen stig /Se   Kabbhålet åkervik
  Häggdalshålet glänta /Se   Kalkbergsmossen mosse
  Hällholm holme   Kalkbrottet backe
  Hällsmyren ägomark   Kalkgruvan gruva
  Hälsinggruvan gruva   Kallviken blötmosse
  Hälsinggruvan gruva /Se   Källviksvärken spång
  Hästhagen hage   Kalvhagen äng
  Hästhagsgruvan gruva   Kalvhagsbacken skogsbacke
  Hästhagsgruven Södra gruva   Kalvholmen skogsholme
  Hästhagsmyren myr   Kamgärdshaget skogsbacke
  Hästholmen terräng   Kammarmyrsbotten kolbotten
  Högmon terräng   Kanonsgruvan gruva
  Hönstermyren myr   Kanonshagen hage
  Hönstermyren odling o. betesmark /Se   Karbotten skogsholme
  Ilsvedden terräng   Karkeboängsvreten äng
  Jan Films odling terräng   Karl Ersrönningen äng
  Jan-Janssons gruva gruva   Karllarsbotten kolbotten
  Jocksholmen terräng   Karllarsbotten kolbotten
  Jocksiön, se Andersbo Liss-sjön sjö   Karolinagruvan gruva
  Jocksmyren myr   Karlsgruvan gruva
  *Jordgruvan gruva   Kassörladan lada
  Jungfrugruvan ödesgruva /Se   Kassörstängslet betes- och slåtterhage
  *Jungfrugruvan gruva   Kattsvältan lägervall
  Jungfrukulla terräng   Kavelbromossen mosse
  Järpholmen terräng   Kavelbron mosse
  Kalkbergs järngruva gruva /Se   Keholmen skogsparti
  Kalkbergsmossen mosse   Kilen åker
  Kalkbergsmossen mosse   Kilhagen hage
  Kalkgruvan gruva   Kilholmen skogsparti
  Kalkgruvan gruva   Kilsmossen mosse
  Kallmossen mosse   Kjäbbo äng
  Kallviken num. igenväxt vik   Kjäbbogatan bruksgata
  *Kallviksmosse Saknas   Kjäbbo lillgärde gärde
  Kallviksverkan terräng   Kjäbbomossen mosse
  *Kalmageängen äng   Kjäbboån å
  Kalvhagen äng /Se   Klapphagen hage
  Kalvholmen terräng   Klapphagskällan källa
  Kamgärdet ägomark   Klockarbacken backe
  Kanonshagen terräng   Klockarsvedjan skogsskifte
  *Kaptensgruvan gruva /Se   Klotsvretarna gärde
  Karolinagruvan gruva   Klubbhålet beteshage
  Kavelbromossen mosse   Knabyhällen berghäll
  Kebbo Mossen, se Käbbomossen mosse   Kohagen beteshage
  Keholmen terräng   Kohagen nyuppodlad åker
  Keholmen skogsparti /Se   Kohagsbotten kolbotten
  Kilen ägomark   Koholmen skogsholme
  Kilholmen udde   Kolbacken backe
  Kilskogen terräng   Kojholmen skogsholme
  Kilsmossen mosse   Kolbotten Saknas
  Klockarebacken Saknas   Kolbottenmyren slåttermyr
  Klockarbacken terräng   Kolholmsmossen mosse
  Klockarhagen ägomark   Kolmossen mosse
  Klockarsvedjan terräng   Kolmossen mosse
  Klubbhålet terräng   Kolmossen mosse
  Klubbhålet skogsbacke /Se   Kolningarna ängs- och betesmark
  Klystensröret terräng   Kolningsberget skogsbacke
  Knabo hälla häll   Koltlassesvägen väg
  Knabo hälla häll   Konsten vattenpumpverk
  Kohagsbottnen terräng   Konstkarlmyren slåtta
  Koholmen terräng   Konstängen äng
  Kojholmen terräng   Kopinan stenar
  Kojholmen, Lilla terräng   Korpholmen skogsparti
  Kolarhagen ägomark   Korsal rågångsrör
  Kolbacken backe   Korsal skogsskifte
  Kolbotten terräng   Korstallen tall
  Kolholmsmossen mosse /Se   Korstallen tall
  Kolmossbottnen terräng   Korstallsbotten kolbotten
  Kolmossen mosse   Koxutbotten kolbotten
  Kolningarna skogsbacke o. betesmark /Se   Koxutmyren äng
  Kolningen terräng?   Krapelåsbotten kolbotten
  Kolningsberget berg   Krapelåsen rullstensås
  Kolningsberget skogsbacke /Se   Krapelåsgruvan gruva
  *Kongsgruvan gruva   Krapelåsmossen mosse
  Kopinan terräng   Kulgruvan gruva
  Korpholmen skogsparti /Se   Kulgruvan gruva
  *Korskulla gränsmärke   Kulgruvbotten kolbotten
  *Korsröret gränsmärke   Kullbolshaget hage
  Korstallen gränsmärke   Kullbolsmossen mosse
  Koxutmyren Saknas   Kullen jordhöjd
  Koxutmyren Saknas   Kung Films kulle backe, fornminne
  Krapelåsen triangelpunkt   Kungsbotten Saknas
  Krapelåsen ås   Kungskolningsbotten kolbotten
  Krapelåsgruvan gruva   Kungsängen slåtteräng
  Karpelåsmossen mosse   Kungsängen mosslåtta
  *Kringmossröret gränsmärke   Kvarnbacken backe
  Kullbolsmossen mosse   Kvarnkällan källa
  Kvartsbottnen terräng   Kvarnkällan källa
  Kvistbottnen terräng   Kvarterbron bro
  Kyrksjön sjö /Se   Kvartsbotten kolbotten
  Kålsängarna åker /Se   Kvistbotten kolbotten
  Käbbogatan ?gata   Kvistolles hugget skogsskifte
  Käbbogärdet gärde   Kyffebotten kolbotten
  Käbbomossen mosse   Kyffefallet fall
  Käbbomossen mosse   Kyrkan stenar i gärde
  Kungsängen terräng   Kyrksjön sjö
  Käbboån å   Kyrkvägsbotten kolbotten
  Källarbohagen Saknas   Kålsängarna åker
  Källboda rå o. rörshemman /Se   Källbergsbacken stuga
  Käringholmen holme   Källbergsgärdena gärden
  Käringön terräng   Källbotten kolbotten
  Käringön skogsparti /Se   Källslätten upplöjd äng
  Körksiön, se Filmsjön Saknas   Kärrholmen skogsholme
  Kötabergen berg   Käringön skogsparti
  Ladugårdsgärdet gärde /Se   Ladugårdsbacken landsvägsbacke
  Ladugårdsgärdet gärde   Ladugårdsgärdet gärde
  Ladugårdsmossen ägomark   Ladugårdsmossbotten kolbotten
  Ladugårdsmossen ägomark   Ladugårdsmossen mosse
  Ledängen terräng   Lagårdsdammen damm
  Ledängen blötäng /Se   Landsvägsgärdena åkrar
  Ledängshalsen del av ledängen /Se   Larsanderstomten beteshage
  Lekomossen mosse   Larsanderstomten gårdstomt
  Lekomossen mosse /Se   Larsandersvreten åker
  Liljeholmen holme /Se   Ledängen blötäng, slåtta
  *Lillbya gårds ägor Saknas   Ledängshalsen del av äng
  Lillbyasjön sjö   Lekmossen mosse
  Lillbyasjön sjö   Lerdalsgärdet gärde
  Lillbyasjön sjö   Liljeholm holme
  Lillbyasjön sjö   Lillaglädjen plats under gran
  Lillbyasjön sjö   Lillbotten kolbotten
  Lillbyasjön sjö /Se   Lillbyabacken landsvägsbacke
  Lilldammen sjö   Lillbyasjön sjö
  Lille Bya Siön, se Lillbyasjön sjö   Lillgatan bruksgata
  Lille wijk siön, se Skälsjön sjö   Lillgärdet gärde
  Lillgatan ?gata   Lillsjödiket dike
  Lillmon terräng   Lillsjödiket dike
  Lillsjön sjö   Lillsjö hjortronmossen mosse
  Lindsmyrbottnen terräng   Lillsjön sjö
  Lindsmyren myr   Lillvreten åker
  Lisasholmen holme   Lillvreten åkervret
  *Lissebergsröret gränsmärke   Lillvreten åkervret
  Ljusholmen terräng   Lillvretsgruvan gruva
  Lockbol terräng   Lillängen äng
  Lortmossen mosse /Se   Lillängen äng
  Lugnbottnen terräng   Lindbeckstomten gårdstomt
  Lugnegärdena gärdesskifte /Se   Lindorna åkerskifte
  Lundinsbottnen terräng   Lindquists odlingen åker
  Lyssten gränsrör?   Lindrotgärdet åker
  Långal terräng   Linholmen skogsholme
  Långal skogsskifte /Se   Linsholmen skogsskifte
  Långgatan ?gata   Linsmyren myr- och mossmark
  Långholmen terräng   Linsmyrsbotten kolbotten
  Långholmen skogsparti /Se   Lisasholmen holme
  Långmyren myr   Lortmossen mosse
  Långån å   Lugnbotten kolbotten
  Långåsen terräng   Lugnegärdena gärdesskifte
  Maatröret, se Matröret gränsmärke   Lugnet åker
  *Marberget gränsmärke   Lundinsbotten kolbotten
  Matröret gränsmärke   Lundsbacken lövskogsbacke
  Matröret terräng   Låckbacken skogsbacke
  Matsgruvan gruva   Låckbolsgärdet gärde
  Mats-Matsbottnen terräng   Låckbolsskogen skogsskifte
  Mattsmattsmyren slåttermyr /Se   Låckbolsängen äng
  Mora Siön, se Dannemorasjön o. Gruvsjön sjö   Låckhagen slåttervall
  *Morkarla hälla gränsmärke   Långal skogsparti
  Myrarna myr   Långbromyren myr
  Mörkbacken terräng   Långbroängen äng
  Mörkbacken barrskogsbacke /Se   Långedragsbotten kolbotten
  Mörkholmen terräng   Långgatan bruksgata
  Mörkmossen mosse   Långgärdet gärde
  Mörknäs udde   Långholmen skogsskifte
  Mörkret terräng   Långån å
  Nedanbacken ägomark   Långåsbotten kolbotten
  Nederdammen sjö   Långåsen ås
  Nerån å   Länsgränsbotten kolbotten
  Nordangärdet ägomark   Lönnkolningen kolbotten
  Nornäset, se Norrnäset terräng   Lötvreten åkervret
  Norrbacken terräng   Magen kärr och sumpmark
  Norrbacken backe   Malmvägsladan lada
  Norrberget berg   Mariebolsgruvan gruva
  Norrberget berg   Marängen slåtteräng
  Norrberget berg   Marängsbacken skogsbacke
  Norrbergsmossen mosse   Marängsslätten slätt
  Norrbergsån å   Maskinsgärdet gärde
  Norrgruvorna gruvor /Se   Masugnen backe
  Norrmossen mosse   Matröret rågångsrör
  Norrnäset terräng   Mattsersängen äng
  Norrnäset del av strand   Mattsessten sten
  Norrnäset näs   Mattsgruvan gruva
  Norrnäset terräng   Mattsmattsgruvan gruva
  Norrtegen åker /Se   Mattsmattshagen ängsskifte
  Norråsen del av rullstensås /Se   Mattsmattsmyren slåttermyr
  Norrängen ägomark   Matts Persbotten kolbotten
  Norrängen äng /Se   Mor Strömsholmen skogsholme
  Norrängsgruvan gruva   Mossbacken skogsbacke
  Norrängsmyren slåttermy /Se   Mossen mosse
  Notholmen, Lilla udde   Mosslaggen mosslagg
  Notholmen Stora udde   Myren skogsparti
  Nyckelfallet ägomark   Myren äng
  Nyländet ägomark   Myren äng
  Nyländet äng o. åker /Se   Myrhaget skogsbacke
  Nyländet åker /Se   Målarrönningen åker
  Nämsmossen ägomark   Mönstraled stenar
  Oldbergsmyren myr   Mörkbacken skogsbacke
  Olpersgruvan gruva /Se   Mörkmossen mosse
  Olsarby Dam, se Slagsmyren o Hammardammen sjö   Mörknäs udde
  Olsarby Dam, se Slagsmyren o Hammardammen Saknas   Nerdammen damm
  Olsarbÿ Dam, se Hammardammen o Slagsmyren sjö   Nerån å
  Olvbokullen terräng   Norrbacken Saknas
  Olvbokullen berg /Se   Norrbacken skogsbacke
  Olvboängen ägomark   Norrbacken backe
  Orvholmen terräng   Norrbacken skogsparti
  Oppdammen damm   Norrberget skogsparti
  Oppvreten åkervret /Se   Norrberget skogsparti
  Orrbacken terräng   Norrbergsmossen mosse
  Orrholmen terräng   Norrbergsån å
  Osterby Stora Dam, se Stordammen sjö   Norrgärdena gärden
  *Oxeängen Saknas   Norrgärdet gärde
  Oxholmen terräng   Norrgärdet gärde
  Paradiset terräng   Norrgärdet gärde
  Pickhushagen beteshage /Se   Norrgärdet åker
  Pittibottnen terräng   Norrladan lada
  Pjärtomsbottnen terräng   Norrnäset del av strand
  Pjärtomsmyren myr   Norrskogen skogsskifte
  Porsmossen mosse   Norrtegarna åkertegar
  Prästholmarna terräng   Norrtegen åker
  Präströnningen äng /Se   Norrvreten åker
  Prästängen ägomark   Norråsen ås
  *Pumpgruvan Saknas /Se   Norrängen ängs- och åkermark
  Ragnhildsgruvorna gruvor   Norrängen åker och ängsmark
  Ragnhildsgruvan nedlangd gruva /Se   Norrängen äng
  *Ranndalsröret gränsmärke   Norrängsbotten kolbotten
  *Rastsjön sjö?   Norrängsbotten kolbotten
  Ressaren terräng   Norrängsgruvan gruva
  Risön terräng   Norrängsmyren slåttermyr
  Risön terräng   Notholmen skogsholme
  *Rochetsgruvan gruva /Se   Nyckelfallet äng
  Rosseln terräng   Nyckelfallsbotten kolbotten
  Rudbergsbacken terräng   Nygärdet gärde
  Rugrindsbacken backe /Se   Nyländet åker
  Rundbodiket bäck   Nyländet äng
  ?Rydmyren myr   Nyländsmossen mosse
  Rydmyren myr   Nämsmossbotten kolbotten
  Rågång, Dannemora sockens sockengräns /Se   Nämsmossen mosse
  Rännilshagen ägomark   Odlingsbackarna backsluttning
  Rävhålet terräng   Oldbergsmyren slåttermyr
  Rävhålet betesmark o. slåtta /Se   Ollesbacken skogsbacke
  Rödgötan terräng   Ollesodlingen åker
  Rödmossen ägomark   Olpersgruvan, se Hälsinggruvan gruva
  Rödängen ägomark   Olpershagen hage
  *Röjningsröret gränsmärke   Olvbokullen berg
  Römossarna mossar   Olvboängen äng
  Römossen mosse   Olvholmen skogsholme
  Römossen mosse /Se   Oppdammen damm
  Rönningen åker o. ängsparti /Se   Oppevreten åkervret
  Rönnvik terräng   Oppvreten åkervret
  *Römyran utjord = Rydmyren? ängsmark   Orrbacken lövskogsbacke
  Rörmyren myr   Orrhålet blötäng
  Sakris-Knösbottnen terräng   Oxhagen beteshage
  Sakristihålet dal   Oxhagen betesmark
  Sakristihålet grop el. dal /Se   Oxhagsbotten kolbotten
  Sakristihålet dal /Se   Oxholmen skogsholme
  Sandbäckarna ägomark   Oxstallet backe
  Sandgärdena gärden /Se   Paradiset blötäng
  Sandmon terräng   Per Persbotten kolbotten
  Sevarsbolet ägomark   Persbylångs slåtta utjord
  Sibboviken vik   Pickhushagen beteshage
  Sibboviken vik   Pissarbacken backe
  Sibirien terräng   Pitemyren äng
  *Silvberget Saknas   Pjärtomsbotten kolbotten
  *Silverbergsgatan gruva   Pjärtomsmyren vik
  Silvergruvan gruva /Se   Plågarbo rännil
  Silvergruvan gruva   Plåtbrunn brunn
  Sinkmossarna mosse   Plåten del av Opphammaren
  Siällsiön, se Skälsjön sjö   Plåtgärdet gärde
  Sjudars terräng?   Plöjet åker
  Sjöblackholmen terräng   Poppelallén allé
  Skansen ägomark?   Präströnningen äng
  Skeppsmossen ägomark   Prästängen äng
  *Skeppsröret gränsmärke   Prästängen äng
  Skinnblackholmen terräng   Pålsbodiket dike
  Skobolandsmossen mosse   Ragnhildsgruvan gruva
  Skogshagen terräng   Randalaberget bergkulle
  Skogvaktarmyren ägomark   Rasbohagen hage
  Skyttbacken backe   Rasbovreten åkervret
  Skyttbacken terräng   Rolighetsgropen slått
  Skytthägneröret gränsmärke   Rostbacken backkrön
  Skälsjön sjö   Rovgården åker
  Skälsjön sjö   Ruberget backe el. berg
  Skälsjön sjö   Rubergs diket dike
  Skälsjön sjö   Rubergsladan lada
  Skälsjön sjö   Rugrindsbacken backe
  Skälsjön sjö   Rumbodiket dike
  Skälsjön sjö /Se   Rundbotten kolbotten
  Skölvreten åkervret /Se   Råbergsudden skogsudde
  Skölvretsmossen mosse /Se   Råckholmen skogsholme
  *Slagsmyremossen ?mosse   Rännilhagen slåtterhage
  Slagsmyren o. Hammardammen sjö   Rännilhagen vik
  Slagsmyren sjö   Rävbotten kolbotten
  Slagsmyren sjö   Rävhålet slåtta, betesmark
  Slagsmyren sjö   Rävsten kolbotten
  Slagsmyren sjö   Rödjan äng
  Slagsmyren o. Hammardammen sjö   Rödjbotten kolbotten
  *Slagsmyreängen äng   Rödängen åker- och ängsmark
  Slakers gruva gruva   Rödängsbotten kolbotten
  Slaksmyr-n, se Slagsmyren sjö   Röjötan moss- och sumpmark
  Slåttberget berg   Römossen mosse
  Smedbottnen terräng   Rönningen äng
  Smedjebacken ängsbacke /Se   Rönningen åker- och ängsparti
  Smörkyeröret gränsmärke   Rönningen slåtta
  Smörkyeröret terräng   Rönningen slåtta
  Snebergsbottnen terräng   Rönningen ängsmark
  *Snärröret gränsmärke   Rönningen åker
  Sonbolejdet rågångsrör   Rönningen äng
  Sparröret gränsmärke   Rörmyren moss- och myrmark
  Spelmon terräng   Rörmyrsbotten kolbotten
  Spetstallen udde   Rörmyrsdiket dike
  Sporrbacken Saknas   Sadelmakarbacken backe
  Spångbron landsvägsbro /Se   Sadelmakarhagen slåtterhage
  Spångholmen terräng   Sakristigropen Saknas
  Spångholmen f.d. skogsholme /Se   Sakristihålet dalgång
  Spångmossen mosse   Sandbotten kolbotten
  Spångån å /Se   Sandbäckarna åker- och ängsmark
  Spånholmen terräng   Sandbäckarna slåtta
  Spöklund terräng   Sandbäcksbotten kolbotten
  Staffansholmen terräng   Sandgärdena gärden
  Stallmästarmyren ägomark   Sandgärdet gärde
  Stenboms slåtta /Se   Sandins skiftet åker
  Stenhagen betesmark o. slåtta /Se   Sandklykan åker
  Stenholmen holme   Sandmovreten åker
  Stenstamofladen terräng   Selsjömossen mosse
  Stenstamon terräng   Sevarsbolet åkervret
  Stina-Johannagruvan gruva   Sibboviken vik
  Storblötbottnen terräng   Sibbovärken »spång»
  Storbya hjortronmosse mosse   Silverdalsbotten kolbotten
  Stordammen sjö   Silvergruvan gruvhål
  Stordammen sjö   Sinkmossen mosse
  Stordammen sjö   Sjöbergsodlingen åker
  Stordammen sjö   Sjöblackholmen skogsholme
  Stordammen sjö   Sjöbotegen mosse
  Stordammen sjö   Sjögärdet gärde
  Stordammen sjö   Sjölaggen sank gräsmark
  Stordammen sjö   Sjöängen slåtteräng
  Stordammsbryggan ?brygga   Sjöängen slåtteräng
  Stordammsbröstet ?dammbyggnad   Skalamossen utjord
  Stordiket dike /Se   Skallerbergsröret rågångsrör
  Store vika, se Vikasjön sjö   Skansen bergkulle
  *Storgruvan gruva   Skaten Saknas
  Storholmen terräng   Skatholmen skogsholme
  Storholmen terräng   Skinnarnålen rågångsrör
  Storholmen terräng   Skinnblackholmen skogsparti
  Stormofladen terräng   Skobolandsmossen mosse
  Stormokojan terräng   Skobolandstegarna slåtta
  Stormon   Skogshagen äng
  Stormon terräng   Skogvaktarmyren slåtteräng
  Stormon terräng   Skollen åker
  Stormon terräng   Skomakarbacken backe
  Stormossarna mosse   Skomarkarhagen Saknas
  *Stormosseröret gränsmärtke   Skvalbacken slåtta
  Stormoverkan fiskeverke?   Skvalbacksbotten kolbotten
  Stormyren myr   Skvallerbacken skogsbacke
  Stormyren myr   Skvalthammar bäck
  Stormyren myr   Skyttbacken skogsbacke
  Stormyren myr   Skytthägneröret rågångsrör
  Stormyren ägomark   Skyttkojbotten kolbotten
  *Storrymningen gruva /Se   Skållbobotten kolbotten
  ?Storrymningsgruvan gruva   Skälsjön sjö
  Storslätten ägomark   Skölvreten åkervret
  Storvreten Saknas   Skölvretsmossen mosse
  ?Storängen äng?   Slagsmyren sjö
  Storängen äng   Slomossbotten kolbotten
  Storängen ägomark   Slomossen mosse
  Stryan åker /Se   Slåttberget backe
  Strybron bro   Slåttbergsdiket dike
  Strybron bro /Se   Slåtterdammen äng
  Strydiket bäck   Slätdammen äng
  Strydiket dike /Se   Smaltegsbotten kolbotten
  Ständet terräng   Smedjan gärde
  Strändet vik /Se   Smedjebacken backe
  *Stubbröret gränsmärke   Smältarhagen hage
  Stynsbo triangelpunkt   Smörkyeröret rågångsrör
  Stynsbo damm terräng   Snubbofit dalgång
  Stynsboholmarna terräng   Sonboarnsängen äng
  Stynsboskogen Saknas   Sonbolejdet rågångsrör
  Stynsboskogen terräng   Sonboängen äng
  Sundbroån å   Sparröret rågångsrör
  Svartbäcken göl   Spelmon skogsparti
  Svartmon holme   Spetstallen skogsholme
  Svartmyren myr   Spjället åker
  Svartmyren slåttermyr /Se   Spjällmon skogsholme
  Svartudden udde   Sporrbacken slåtta
  *Svavelgruvan gruva /Se   Spångbron bro
  Svedden terräng   Spångholmen skogsskifte
  Svedden ägomark   Spångån å
  Svedjan terräng   Spöklund blötäng
  Svedjan terräng   Staffansholmen skogsholme
  *Svegsmyren äng   Stallmästarmyren myr
  Svinmyren ägomark   Stallsgärdet gärde
  Sågdammen damm   Stenboms slåtta
  Söderhaget terräng   Stenhagen betesmark
  Södermossen mosse   Stenholmen holme
  *Södermäsgruvan gruva /Se   Stenklykan åker
  Södertegen åker /Se   Stenstamofladen sank slätt
  Tallbacken Saknas   Stenstamon skogsparti
  Tegelslagarmyren myr   Storbacken skogsbacke
  Thynnesjön, se Österby Stordamm sjö   Storblötan sumpmark
  Tigersmyren myr   Storbyabotten kolbotten
  Tigers odling ägomark   Storbya hjortronmossen mosse
  Tjurbottnen terräng   Stordammen damm
  Tjuvholmarna terräng   Stordammsbröstet dammsbröst
  Tjuvtomten backe /Se   Stordiket dike
  Torvströmossen mosse   Storgransbotten kolbotten
  Tranasmyren ägomark   Storhagen hage
  Tranmossbottnen terräng   Storhammarbron bro
  Tranmossen mosse   Stormofladen sankmark
  Tranmossen mosse /Se   Stormon holme
  Tranmosskärret kärr   Stormon skogsparti
  Tranmossröret f.d. rågångsrör /Se   Stormon skogsparti
  Tretalludden terräng   Stormoskiftet åker- och ängsmark
  Trumslagartorpet terräng?   Stormossbotten kolbotten
  Trädgårdsholmen terräng   Stormossen mosse
  Träskmossen mosse   Stormossen mosse
  Tunnsten sten /Se   Stormovärken »spång»
  Tuppmossen mosse   Stormyren myr
  Tvesten terräng   Stormyren myr
  *Tynneviksängen äng   Stormyren myr
  Tyskboda terräng?   Stormyren slåttermyr
  Täpporna terräng   Stormyren myr- och mossmark
  ulsarby Dam, se Hammardammen o slagsmyren sjö   Stormyrsbotten kolbotten
  *Vattholmagruvan gruva /Se   Stormyrsbotten kolbotten
  *Vattholmagruvan gruva   Storplöjet åkerfält
  *Vattugruvan gruva /Se   Storskogen skogsskifte
  Vedskatabroängen slåtteräng /Se   Storstuckhäll stenhäll
  *Vedskata gård ägor Saknas   Storvreten åker
  Vedskataängen slåtteräng /Se   Storvretsgruvan gruva
  *Verviersgruvan gruva   Storåkern åker
  Veskatagölen grop /Se   Storån å
  Wijkasiön, Lille, se Skälsjön sjö   Storängen äng
  Lille wijksiön, se Skälsjön sjö   Storängen äng
  Lille Wijka Siön, se Skälsjön sjö   Stryan åker
  Store Wijka Siön, se Vikasjön sjö   Strybron bro
  *Vika mossar myrområde   Strydiket del av dike
  Vikasjön sjö   Strändebotten kolbotten
  Vikasjön sjö   Strändet mosslagg
  Vikasjön sjö   Strändet vik
  Vikasjön sjö   Strömsvreten åker
  Vikasjön sjö   Stynsboholmarna holmar
  Vikasjön sjö   Stynsbomossen odlingsjord
  Vikasjön sjö   Stynsboskogen skog
  Vikasjön sjö   Stynsboån å
  Vikasjön sjö   Stålboden stålsmedja
  Vikängsgruvan gruva   Sundån å
  Vretarna åkerlappar /Se   Svartbäcken puss
  Västergärdet ägomark   Svartbäcken kärr och sumpmark
  Västermossen mosse   Svartmon holme
  *Västerängen äng   Svartmyren slåttermyr
  Västgata Saknas /Se   Svartudden udde
  Åsbacken backe /Se   Svedbergsbotten kolbotten
  Älgbottnen terräng   Svedden åker
  Älgmon terräng   Svedjelandet åker
  Älgmyren myr   Svia gårdar, torp
  Älgmyren myr /Se   Svian skog
  Älgsjön sjö   Svinborsthägnan skogsparti
  Älgsjön sjö   Svinmyren ängs- och myrmark
  Älgsjön sjö   Sälsjön = Skälsjön sjö
  Älgsjön sjö /Se   Sämskarvreten åkervret
  Älgsjön sjö   Södergärdena åker
  Älgsjön sjö   Södergärdet gärde
  Älgsjön sjö   Söderhaget skogsbacke
  Älgsjön sjö   Söderlundsbottnarna kolbottnar
  Älgsjön sjö   Söderplöjet åkerskifte
  Älgsjön sjö /Se   Söderskogsladan lada
  Ängsbacken ängsbacke /Se   Södertegen åker
  *Ödesgruvan gruva   Södervikavreten åkervret
  Ölbokullen Saknas   Söderängen ängsmark
  Österby-Stordamm sjö   Södramossen mosse
  Österby Stordamm sjö   Tallholmshagen åker
  Österby Stordammen sjö   Tebacken backe
  Österby Stordamm sjö   Tegelbergsbacken landsvägsbacke
  Östeby Stordamm sjö   Tegelbruk = Tegelugnen Saknas
  Österby Stordamm sjö   Tegelmyren slåtteräng
  Österby Stordamm sjö   Tegelslagarmyren slåttermyr
  Österbysjön, se Österby Stordamm sjö   Tegelugnssandarna strandäng
  *Österbyängen äng   Tigersmyren slåtteräng
  *Österbyäng äng?   Tigers odling åkervret
  Östermossen ägomark   Timmerholmsbotten kolbotten
  Östmansmyren slåttermyr /Se   Tiolcks mosse mosse
      Tjurbotten kolbotten
      Tjuvholmen skogsholme
      Tjuvtomten backe, hagmark
      Tjäderspelsbotten kolbotten
      Tjölngatan gata
      Tjötaberget bergknalle
      Toboslätten utjord
      Tomten Saknas
      Tomtgärdena gärde
      Tranasmyren myr
      Tranmossbotten kolbotten
      Tranmosskärret kärr
      Tranmossen mosse
      Tranmosskärret kärr o. mossmark
      Transhagen beteshage
      Tretallholmen skogsholme
      Tretalludden skogsudde
      Trollbotten kolbotten
      Träskdiket dike
      Träskmossen mosse
      Trädgårdsholmen skogsparti
      Tunnsten sten
      Tuppmossen mosse
      Tvesten skogsskifte
      Tyskbodagärdet gärde
      Tyskbodaängen slåtteräng
      Täppbotten kolbotten
      Täppdiket dike
      Täpporna skogsskifte
      Utdammen äng
      Vaggbackarna landsvägsbacke
      Vallénsbotten kolbotten
      Vallmoshugget slåtta
      Vargbotten kolbotten
      Vattenhagen hage
      Vedskata Broängen slåtteräng
      Vedskatagruvan kalkgruva
      Vedskatagärdena gärden
      Vedskatagölen grop
      Vedskataängen Saknas
      Vetehålet åkervik
      Vikasjön, Lilla = Skälsjön Saknas
      Vikasjön sjö
      Vikenshagen hage
      Vikensvreten odling
      Vintervägshålet slåtta
      Vitstensbotten kolbotten
      Vretarna »åkerlappar»
      Vretarna åkerskifte
      Vretbotten kolbotten
      Vreten åker
      Vreten åker
      Vägbotten kolbotten
      Vägbotten kolbotten
      Västergårdsvreten åker
      Västergärdena åker
      Västergärdet gärde
      Västergärdet gärde
      Västergärdet gärde
      Västerhagen hage
      Västerlandet skogsbacke
      Västerlundsbotten kolbotten
      Västermossen mosse
      Västermossen mosse
      Västerpussen skogsskifte
      Västerpussen vattenpuss
      Västertäppan åker
      Västerängen äng
      Västerängen utjord
      Västerängen äng
      Västerängsbotten kolbotten
      Västra allmänningen allmänning
      Ytterängen äng
      Zackris Knösbotten kolbotten
      Åknarbomossen mosse
      Åsbacken backe med väg
      Älgbotten kolbotten
      Älgelkällan källa
      Älglösabacken landsvägsbacke
      Älgmon skogsparti
      Älgmyren myr
      Älgsjön sjö
      Älgsäter åker och ängsområde
      Älgsätersgärdet åker
      Älgsätersröret rågångsrör
      Ängen äng
      Ängsbacken skogsbacke
      Ängsbacken backe
      Ängsvreten åker
      Ögrensholmen skogsholme
      Ökstocksdiket dike
      Österby Stordammen Saknas
      Östergärdet gärde
      Österhagen ängsslåtta
      Östermossen äng
      Östmansmyren myr

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.