ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Söderfors socken : Örbyhus härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 46 st Naturnamn: 526 st Bebyggelsenamn: 93 st Naturnamn: 630 st
Söderfors sn /Se Alderängsholmen holme Söderfors socken socken Alderbotten kolbotten
Söderfors sn /Se Alderängsholmen holme Söderfors församling Alderängsholmen holme
Söderfors sn /Se Alderängsmyren myr Söderfors sn /Se Alderängsmossen mosse
Söderfors sn och samhälle /Se Alderängsmyren myr Skruvvärner inbyggarbeteckning Alderängsviken vik
Brusbo gård Alkärret, Norra kärr Backen del av bruk Alkärret skogstrakt
Brusbo by Alkärret, Södra kärr Backen torp Alkärrsbotten kolbotten
Brusbo by Almyren myr Bakgatan bruksgata Almänningarna stenar
Brusbo by Almyren myr Brusbo by Allmänningssten sten
Brusbo gd Anders-Pers-kärret kärr Bygget f.d. stuga Almyren myrar och backar
Brusbo by Ankarbacken terräng Båtstaden arbetarebostad Almyren f.d. åker, nu skog
Brusbo by /Se Annasviken vik Bälgnäs och Löjstrand, se Ingsån traktnamn Anders-Jonsbotten kolbotten
Brusbo by /Se Arkviken vik Bälgnäs och Löjstrand Saknas Anders-Larsbotten kolbotten
Faggbo fäbodar /Se Aspholmen holme Dalpelles f.d. torp Anders-Persbotten kolbotten
Faggbo el. Herrgårdsfäbodarna fäbodställe /Se Aspholmen holme Daltorpen f.d. torp Anders-Perskärret myr
Faggbo lht /Se ?Aspön holme Davids torp Ankarbacken landsvägsbacke
Finsved gd ?Aspön holme Finnbo f.d. torp Ankarhans holme
Grillska museet f.d. museum /Se Asudden udde Finnsved f.d. torp Ankarmästarröjningen äng
Grimsarbo by Atletholmen holme /Se Flansängarna Saknas Ansjonsslätten åker
Grimsarbo gd Bardusstenen sten /Se Fyrbo arbetarebostad Arkviken vik
Grimsarbo by Bastulandet terräng Föbodarna lht Aspgärdet åker
Grimsarbo by /Se Bengtas vik vik /Se Gammalgården förr boplats Backbotten kolbotten
Harsbo by Bengtasviken vik Drimsarbo by Badstuåkern åker
Harsbo gdr /Se Bersjerker fors /Se Grindstugan f.d. stuga Badstuåkern åker
Herrgårdsfäbodarna fäbodar /Se Bersjerkers holme holme /Se Guldsmedens stuga Bakgatan numera Skolgatan
Herrgårdsfäbodarna el. Faggbo fäbodställe /Se Björkholmen holme Harsbo gårdar Banbotten kolbotten
Lackaboda Saknas Björköströmmen sund Harvbyvallen f.d. fäbod Banvaktsbacken landsvägsbacke
Lisstemplet rivet kinesiskt tempel /Se Björköströmmen del av Dalälven Honolulu bost. Bastuberget äng
Nionberg gd Björnholmen, Lilla holme Honolulu manskapsbarack Bastufället åker
Odensläta torp Björnholmen, Lilla holme /Se Horrskog, se 1 Orrskog Saknas Bastuhagen åker
Rämsön by Björnholmen, Stora udde Hyltan, se Hyttan Saknas Bastulandet åker
Söderfors samh. Stora Björnholmen holme /Se Hyttan torp, f.d. gruvor Baggebyängen äng
Söderfors samh. Bobacke udde Ingsån traktnamn Bengtsvik vik
Söderfors bruk Saknas Bockholmen ö Ingsån by Berggrind åker
Söderfors brk. Bondsfallet terräng Jan-Jöns förr torp Björkön, Lilla holme
Söderfors bruk /Se Brattberget berg Järpens f.d. torp Björkön ö
Söderfors samhälle o. bruk /Se Bredforsen fors Jönses torp Björnbotten kolbotten
Söderfors samhälle /Se Bredviken vik Jörsön del av bruk Björndalen åker
Söderfors bruk Bristviken vik Kilbo del av bruk Björnholmen, se Björnholmen, Stora Saknas
Söderfors samhälle o. bruk /Se Brunnsundet sund Kolaretorp f.d. kolartorp Björnholmen, Lilla holme
Untra gd Brusbosundet sund Kråkslottet arbetarebostad Björnholmen, Stora holme
Untra gd Brusboängen sankmark Kuba lht Björnholmshararna stensamlingar
Untra gd Brännmyren ägomark Kvarnön och Tyllerupsön, se Untraverket traktnamn Björnholmssundet sund
Untra hg Bufjärden fjärd Landavallen f.d. fäb. Blindjanstäppan förr åker, nu skog
Untra hg Bufjärdsängen terräng Lundsved by Bobacke udde
Untra gd /Se Bunkängarna terräng Lövåsen torp Bondsfallet skogstrakt
Untra gd /Se Buskhagen ägomark Mossbo f.d. bondgård Bondsfallsbotten kolbotten
  Byggeskogen terräng Nienberg, se Nionberg Saknas Bondsfallsängen äng
  Byttfallet terräng Nionberg lht Brantberget landsvägs- och skogsbacke
  Båtholmen holme Norrbo f.d. torp Brantbergsbotten kolbotten
  Båtholmen holme /Se Norrmalm del av bruk Bredviken vik
  Båtstadviken vik Norrängen torp Bristbotten kolbotten
  Daglösen ägomark Novilla skogsarbetarebost. Bristviken vik
  Daglösforsen fors Nybo torp Brobergsbacken landsvägsbacke
  Dalälven älv Nydal torp Brobergsfallet förr uthuggnad, nu skog
  Dalängen ägomark Nygatan bruksgata Brobergsängen f.d. äng, nu skog
  Dammbottensfallet terräng Nöden torp Brollans holme holme
  Dammbottensfallet höjd Nöttbo arbetarebostäder Brudvägen väg
  Dammviken vik Odensläta by Brunnsundet sund
  Davidsmossen mosse Orrskog Saknas Brusbo-husforsen fors
  Davidsmossen mosse Orrskog gård Brusbosundet sund
  Degertyllen dike /Se Orrskog järnvägsstation Brygghusfältet åker
  Djupgropen terräng Pite torp Brännmyren åker
  Djupgropen terräng Rosenlund lht Brännmyren åker
  Djupgropshällarna terräng Rämsön torp Brännmyrsbotten kolbotten
  Djupgropshällarna höjd Rämsö-skilje skiljeställe för timmer Byggegärdet åker
  Djupmyren ägomark Röjningen lht Byttfallet skogstrakt
  Djupströmmen sund Sjöbo fiskarebost. Byttfallsbron f.d. kavelbo
  Dragheden terräng Snåret f.d. torp Båtholmen holme
  Dragviken vik Skogvaktares skogv.gård Båtstadholmen holme
  Dymmelsbobäcken bäck Skolgatan bruksgata Daglösbotten kolbotten
  Eken, Stora holme Skruven torpställe Daglösen äng
  Ekholmen holme Stationen järnvägsstation Daglösforsen fors
  Ekholmen holme Stigen torp Dalbotten kolbotten
  Ekmossen mosse Storgatan bruksgata Dammbotten kolbotten
  Ekudden holme Strömgatan bruksgata Dammbottensfallet skogstrakt
  Ekön ö Svarvartorp torp Dammviken vik
  Ekön ö Söderfors station Saknas Davidsbotten kolbotten
  Ekön f.d. holme /Se Sörbo torp Davidsmossen mosse
  Ekötyllarna sund /Se Tallmon Saknas Degertyllen dike
  Entallholmen holme Tammån f.d. torp Digertyllen dike
  Entallholmen holme Tjuvröjningen lht Djupavägen åker
  Erk-Lars-fallet terräng Torvfabriken, se Torvmossen Saknas Djupen fiskevatten
  Finnbo terräng Torvfabrik, Stormosens, se Torvmossen Saknas Djupgropen dal
  Finnbobacken terräng Torvmossen torvfabrik Djupgropsbotten kolbotten
  Finnbogärdet ägomark Trebo arbetarebost. Djupgropshällarna hällar
  Finnbomossen mosse Untra f.d. by, nu gård Djupströmmen fors
  Finn-Jerker holme? Untraverket traktnamn Dorarnas-sveden äng
  Fiskeholmen holme Untraverket kraftstation Dragheden älväng
  Flakvass terräng Untraverket namnförslag å lp Dragviken vik
  Forsgrensviken vik Valbo arbetarebostad Dödgropen dal
  Fräkenmyren myr Åsbovall f.d. fäb. Eken, Stora holme
  Fräkenmyren myr Änkhuset arbetarebostad Ekorrbotten kolbotten
  *Furuberget berg Östermalm del av bruk Ekudden holme
  Furuberget berg /Se   Ekskvalet bäck
  Furubergsudden udde   Ekskvalsbotten kolbotten
  Franholmen holme /Se   Ekön holme
  Furuholmen, se Tallholmen gränsholme /Se   Ekön holme
  Furuholmen, se Tallholmen holme   Ekön, se Ekön, Stora Saknas
  *Fururöret gränsmärke   Ekön, Lilla ö
  *Fururöret gränsmärke /Se   Ekön, Stora ö
  *Fyllingeforsen sund   Ekön ö
  Fyllningsströmmen sund   Eköholmen holme
  Fyllningen del av Dalälven   Ekötyllarna sund
  Fårbetet terräng   Entallholmen holme
  *Fäbodbergsröret gränsmärke   Erik-Larsfallet f.d. äng
  Fäbodfjärden fjärd   Fallbergsmossen förr äng, nu skog
  Fäbodrönningen terräng   Farfarsbotten kolbotten
  Föbodviken vik   Finnbobacken beteshage
  Fäbodviken vik /Se   Finnbobotten kolbotten
  Gabrielsforsen fors   Finnbogärdet åker
  Gammelängen terräng   Finnjerker holme
  Garvarforsen sund   Finnjerker holme
  Garvarmossen mosse   Finnsveden del av landsväg
  Gissan, se Gässön ö   Fisensodlingen äng
  Glucksnäs näs   Fiskeholmen holme
  Glucksnäs näs   Fladen sumpmark
  Glucksnäs udde   Flakvass vik och äng
  Glucksnäshararna öar   Fläskbacka älväng
  Glucksnäsudden ö   Fruarnas sveden åker
  Glucksnäsviken vik   Fräkenkärret åker
  Gnisterängen ägomark   Fräkenmyren myr, f.d. slåtta
  Gnisterängen ägomark   Fräkenmyrsbotten kolbotten och skogstrakt
  Graven sund   Furubergsudden udde
  Granösundet sund   Fyllningen ö
  Grimsarbobäcken bäck   Fyllningen, Lilla fors
  Grimsarboängen sankmark   Fyllningen, Stora fors
  Gruvbacken terräng   Fyllningen Saknas
  Grådkroken sund   Fyllningsströmmen sund
  Grådängen terräng   Fårbetet strand
  Grån terräng   Fäbodmossarna småmossar
  Grån sund   Fäbodröjningen självbärande äng
  Grån terräng   Fäbodviken vik
  Gråtmyren myr   Gallerbotten kolbotten och skog
  Grävlingsberget berg   Gammalbotten kolbotten
  Grävlingsbäcken bäck   Gammal-Danielsängen äng
  Gröttyllen sund   Gammalhusforsen fors
  Gällsjön vik /Se   Gammal-Ljungssveden äng
  Gällsjöströmmarna strömmar /Se   Gammaltomten f.d. äng
  Gässön ö   Gammaltomtsbotten f.d. kolb.
  Gässön ö   Gammalängen älväng
  Gässön ö   Garvarforsen fors
  Görnön, se Jörsön ö   Garvarforsen fors
  Görsöön, se Jörsön ö   Garvarmossen f.d. äng
  Görsöön, se Jörsön ö   Getryggen landsvägsbacke
  *Görtsön, se Jörsön ö /Se   Glucksnäshararna stenhar
  Hallsboön del av Kvarnön   Glucksnäsholmen udde eller holme
  Hallsboösundet sund   Glucknäsudden udde eller holme
  Harbäck sankmark   Glucksnäsudden udde
  Harrvarpet sund   Glucksnäsviken vik
  Harvbyvallen terräng   Gnisterängen äng
  Hassundafjärdarna, se Hedsundafjärdarna fjärdar   Godtemlarholmen holme
  Hedesundafjärden utvidgning av Dalälven /Se   Granbotten f.d. kolbotten
  Hedsundafjärdarna fjärdar   Granbotten kolbotten
  Helvetesmyren myr   Graven sund
  Hemängen sankmark   Gravmynningen mynning t. sund
  Hjällsjöbricken udde   Gretasholmen holme
  Hjällsjön vik   Grimsarbobäcken bäck
  Hjällsjöströmmarna sund   Groparna utlopp
  Hjällsjöängen sankmark   Gruvorna f.d. järnmalmsgruvor
  Hoftet, Lilla udde   Grådholmen holme
  Hoftet, Stora udde   Gråkroken sund
  Holmsvallen terräng   Grån skogstrakt
  Hopanfallet terräng el. ägomark   Grån Saknas
  Hunsöforsen fors   Gråtmyrarna mossar och älvängar
  Hunsön, Nedre ö   Gråtmyren skogstrakt
  Hunsön, Övre ö   Gråängen äng
  Hunsötyllen sund   Grävlingberget bergshöjd
  Hunsötyllen sund /Se   Grävlingsbäcken bäck
  Husforsen fors?   Guldfallet skogstrakt
  Stora Hyttö, se Storön ö   Gumsmossen mosse
  *Hällröret gränsmärke   Gunnarsmyren äng
  Hästmossen mosse   Gustav-Persbotten kolbotten
  Hästviken vik   Gysingen, se Storgysingen Saknas
  Ingan, se Ingsjön sjö /Se   Gällsjöbotten f.d. kolbotten
  Inga Siön, se Ingensjön sjö   Gällsjöbricken udde
  Inga Siön, se Ingensjön sjö   Gällsjön vik
  Inga Siön, se Ingensjön sjö   Gällsjön vik
  Ingen, se Ingsjön sjö   Gällsjöströmmarna Saknas
  Ingensjön sjö   Gällsjöströmmen, Norra ström
  Ingsjön sjö   Gällsjöströmmen, Södra ström
  Ingsjön sjö   Gällsjöängen äng
  Ing(en)sjön sjö   Gässön ö
  Ingensjön sjö   Gässösundet sund
  Ingensjön sjö   Hagen äng
  Ingsjön sjö   Halsbokärret äng
  Ingsjön sjö   Hallsboröjningen äng
  Ingsjön sjö   Hallsboön del av Kvarnön
  Ingsjön sjö   Hamptäppan f.d. åker, nu skog
  Ingsjön sjö   Harbäck ängar
  Ingsjön sjö /Se   Harvbyvallen område vid Dalälven
  Ingsjön sjö   Harvbyvallen område
  Ingsjön sjö /Se   Helvetesmyren myr
  Ingsjön sjö   Hersesbotten kolbotten
  Ingsjön sjö   Hoftet vik
  Ingsjön sjö   Hoftet, Lilla vik
  Ingsjön sjö /Se   Holmen ö
  Ingsjön sjö   Hopanfallet åker och äng
  Ingensjön sjö   Hopanängen äng och skog
  Ingensjön sjö   Hugget strömfåra
  Ingsjön sjö /Se   Hunsöforsen fors
  Ingsjön sjö /Se   Hunsön, Nedre ö
  Ingen sjö /Se   Hunsön, Övre ö
  Ingsån å   Hunsöströmmen ström
  Ingsån å /Se   Hunsötyllen sund
  Jan-Olsvreten ägomark   Husmyren älväng
  Julfastan terräng   Hytt-tallåsen skogstrakt
  Julfastan terräng   Hyttvägen väg
  Jörsöbrick holme   Hällbotten kolbotten
  Jörsön ö   Hälludden udde
  Jörsön ö   Hällängarna ängar
  Jörsön ö   Hästhagen åker
  Jörsön ö   Hästlundshällen stenhäll
  Jörsön ö   Hästmossen mosse
  Jörsön ö   Högandal skogstrakt
  Jörsön ö   Högbotten kolbotten
  Jörsön ö   Högbotten kolbotten
  Jörsön ö   Inge(n), se Ingsjön sjö
  Jörsön ö   Ingesjön, se Ingsjön sjö
  Jörsön ö   Ingesån avlopp
  Jörsön ö /Se   Ingesån avlopp
  Jörtsön ö /Se   Ingsjömossen mosse
  Jörtsönoret del av Dalälven /Se   Ingsjön sjö
  Jörsövärnarna terräng   Ingsjön sjö
  Kalkberget berg   Ingsån å
  Kalkmossviken vik   Ingsåodlingarna förr sankmark, nu åker
  Kalvön ö   Jan-Jansbotten kolbotten
  Kalvön f.d. holme /Se   Johan-Andersbotten kolbotten
  Kanonkärret kärr   Johannaholm holme
  Karlsholmen holme   Johannesbotten f.d. kolbotten
  Kattfjärden fjärd   Johannesfallet skog
  Kidron terräng   Johannesmyren mosse
  Kidronsdiket bäck   Jon-Olsbotten kolbotten
  Kilarna sankmark?   Julfastan skogstrakt
  Kilholmen holme   Jägmästareviken vik
  Kilstyllen sund   Jägmästarviken vik
  Kilsängsholmen holme   Järpbotten kolbotten
  Knavelbacken terräng   Järpmossen mosse
  Knutsvall terräng   Jörsön ö
  Knylan sund   Jörtsön ö
  Kolmilön ö   Jörsöbrick äng
  Kolsängsmossen mosse   Jörsövärnarna åker och äng
  Kotyllen sund /Se   Kalkberget berg
  Kotyllsholmen ö   Kalkbergsbotten f.d. kolbotten
  Kotyllsängarna terräng   Kalkbergslåren kalkbrott
  Krokströmmen, Nedre sund   Kalkmossen mosse
  Kråkholmarna holmar   Kallbotten skog och kolbotten
  Krögarmossen mosse   Kanalåkern åker
  Kulan terräng   Kanonkärret äng
  Kungstyllen, Nedre sund   Kalvhagen hage
  Kungstyllen, Övre sund   Kalvön holme
  Kungstyllen, Övre sund /Se   Kamporöjningen äng och mosse
  Kungstyllen, Nedre sund /Se   Karl-Henrikssved äng
  *Kvarnholmen ö?   Kidron f.d. sank äng
  *Kvarnholmen ö?   Kilarna småholmar med älvängar
  *Kvarnholmen ö?   Kilen åker
  Kvarnökojan koja?   Killingholmen holme
  Kvarnön ö   Kilsängsforsen fors
  Kvarnön ö   Klitte del av Dalälven
  Kvarnön ö   Knavelbacken skogsbacke
  Kvarnön ö   Knutbotten kolbotten
  Kvarnön ö   Knutfallen f.d. fall, nu skog
  Kvarnön ö   Knylan fors
  Kvarnön ö   Knylarbotten f.d. kolbotten
  Kvarnön, Lilla ö   Kotyllen sund
  Kvarnöviken vik   Kotyllsbäcken ström
  Kågbosundet sund   Kotyllsholmen holme
  Källbrunn ägomark   Krokströmmen, Nedre fors
  Källmyren myr   Krokströmmen, Övre fors
  Käringön ö   Krokängen älväng
  Käringön ö /Se   Kråkholmarna holmar
  Käringön, Lilla ö   Kulan vret
  Käringön, Stora ö   Kungstyllen, Nedre sund
  Kärleksforsen fors   Kungstyllen, Övre sund
  Kättingholmen holme   Kvarnforsen fors
  Lagmansholmen holme   Kvarnmyren förr odlad mark, nu skog
  Landavallen terräng   Kvarnmyrsbotten kolbotten
  Lappmossen mosse   Kvarnön ö
  Lars-Anderstyllen sund /Se   Kvarnön ö
  Lars-Hans holme holme   Kvarnön, Lilla ö
  Laxkaret sund   Kvarnöudden udde
  Laxtyllen sund /Se   Kvarnövikarna vikar
  *Laxön ö   Kvarnöviken vik
  *Laxön ö   Kågbosundet sund
  Lillgrån sund   Kålsängsmossen mosse
  Lillgrån sund /Se   Källmyren äng
  Lillgytingen sund   Källmyren åker
  Lindfält ägomark   Källmyrsbotten kolbotten
  Lisskobet ägomark   Käringön holme
  Lissrönningen terräng   Käringön ö
  Lissrönningen terräng   Kärleksforsen delvis igenfylld fors
  Lisstempeludden udde /Se   Kärrbotten åker
  Lundbyön ö   Kärret åker
  Lundek ägomark   Kättingholmen udde
  Lutängen ängsmark   Ladugårdsåkern åker
  Långbacken terräng   Ladåkern åker
  Långblå terräng   Lankarforsarna forsar
  Långblå terräng   Lappmossen mosse
  Långbromyren ägomark   Lars-Anderstyllen sund
  Långbromyren myr   Lars-Ersbotten kolbotten
  Långholmen holme   Larshansholmen holme
  Långholmen holme   Laxtyllen sund
  Långplogen ägomark   Liggmilbotten kolbotten
  Långsvad terräng   Lillandsbotten kolbotten
  Långsvad sankmark   Lillbotten f.d. kolb.
  Långängen ängsmark   Lillgrån sund
  Lövlundskärren kärr   Lillgysingen f.d. fors
  Lövlundskärren kärr   Lillhagan åker
  Marsjön sjö /Se   Lillknutmossen mosse
  Marstrand terräng   Lillkobet vret
  Marstrandsrönningarna terräng   Lillkobetsbotten kolbotten
  Matsesfallet terräng   Lillkärret f.d. äng, nu skog
  Matsesmyren myr   Lillmossen mosse
  Mattisgården f.d. torp?   Lillröjningen skogstrakt
  Mellanforsen gren av Dalälven /Se   Lillröjningsbotten kolbotten
  Mellanmyren ägomark   Lillsveden åker
  Mjölkhålet terräng   Lillviktors-ängen äng
  Mygghålet terräng   Lindbotten f.d. kolbotten
  Mälderforsen fors   Lindfitt holme
  Mälderforsholmen holme   Lindön ö
  Mörkdal terräng   Linjebotten kolbotten
  Mörkholmen holme med gränsmärke   Linjebottensfallet skogstrakt
  Mörtön ö   Linkröjningen f.d. äng
  Nederfallet ägomark   Linkröjningsbotten f.d. kolbotten
  Niendeberg Siön, se Nionbergssjön sjö   Lisshoftet vik
  Niendebergs-Siön, se Nionbergssjön sjö   Lorthålet äng
  Niendeberz Siön, se Nionbergssjön f.d. sjö, nu göl   Lovreten äng
  Niendebergsiön, se Nionbergssjön sjö   Lundek åker
  Nionbergssjön sjö   Lågbobodarna fiskarbodar
  Nionbergssjön sjö   Långbrobacken landsvägsbacke
  Nionbergssjön f.d. sjö, nu göl   Långbrobotten kolbotten
  Nionbergssjön sjö   Långbromyren förr sank mark, nu åker
  Nionbergssjön göl   Långbromyren kärr
  Norrmarken terräng   Långsvad skogstrakt
  Notholmen holme   Långsvadbotten kolbotten
  Nybomossen mosse   Långängen älväng
  Nyckelsvreten ägomark   Lövlundskärren sumptrakt
  Nygärdet ägomark   Lövåsbotten kolbotten
  Näsbrick vik   Malderforsen fors
  Nävsängen terräng   Malderön ö
  Nöten f.d. torp?   Marstrand strand
  Nödkärret kärr   Marstrandsröjningarna röjningar
  Nödmyren myr   Marstrandsviken vik
  Nötholmen holme   Matsfallet äng
  Nöttboviken vik   Mehedesundet sund
  Ormholmen f.d. holme /Se   Mellanbron f.d. laxfiske
  Ormmyren myr   Mellangrån sund
  Orrberget berg   Mittåkern åker
  Orsaängen terräng   Mittängen åker
  Oxrönningen terräng   Mittängsbacken backe m. lövträd
  Pellesmyren ägomark   Mjölkhålet f.d. fall, nu skog
  Pellesmyren ägomark   Mjölkhålsbotten, Norra kolbotten
  Pell-Pers-holmen holme   Mjölkhålsbotten, Södra kolbotten
  Pingstaholmen udde   Mossbotten kolbotten
  Pitemon terräng   Mossen f.d. äng, nu betesmark
  Prästholmen holme /Se   Mygghålet äng
  Prästnäsbrick udde   Myrbotten f.d. kolbotten
  Påfundet terräng   Myren äng
  Rams Öhn, se Rämsön ö   Målardörren f.d. kolbotten
  Rangilsholmen holme   Målardörrsbotten f.d. kolbotten
  Rismyren myr   Mårtensön ö
  Rosslarna terräng   Mästerforsen fors
  Runnfallet terräng el. ägomark   Märkdal skog med kolbotten
  Runnåker ägomark   Mörthällarna udde
  Runön ö /Se   Mörthällarna holme
  Rämsömyren myr   Mörtöharen ö
  Rämsön ö   Mörtön ö
  Rämsön ö   Nederfallet åker
  Rämsön ö   Nionbergsbotten kolbotten
  Rämsön ö /Se   Nionbergsgärdet åker
  Rävnäbbsuddarna öar   Nionbergssjön f.d. sjö
  Rödderviken vik   Norrbotten f.d. kolbotten
  Röddret udde   Norrgrind åker
  Röddret udde /Se   Norrgärdet åker
  Röhällen udde   Norrgärdet åker
  Rörholmen udde   Norrkyan beteshage
  Rörholmen f.d. holme, nu förenad med Jörtsön /Se   Norrmarken skogtrakt
  Rösslarna ängar /Se   Norrmarksbotten kolbotten
  Sandarna holmar   Norrvreten åker
  Sandholmarna udde   Norrån älvfåra
  Sisslasholmarna holmar   Norrängsplogarna åkrar
  Sjöboviken vik   Notholmen holme
  Sjömossen mosse   Notholmen holme
  Sjömossen mosse   Nybotten kolbotten
  Skiljan vatten /Se   Nybomossen mosse
  Skiljaren sund   Nyckelsvretbotten kolbotten
  Skomakarängarna terräng   Nyckelsvreten åker
  Skrammelbergen berg   Nylandet åker
  Skrammelbergen höjd   Nyodlingen åker
  Skrammelholmen holme   Nyvreten åker
  Skrammeln holme /Se   Näsbotten kolbotten
  Skånska sjön damm   Nävsängen älväng
  Skällholmen holme   Nävsängsforsen förr fors
  Slaggudden udde /Se   Nödtallåsen skogsbacke
  Slinkmossen mosse   Nödkärret äng och åker
  Slinkmossen mosse   Nöttbosvedarna betesmark
  Smedströmmen gren av Dalälven   Nöttbotä landsväg
  *Smidforsen, se Smedströmmen gren av Dalälven /Se   Nötholmen holme
  Småholmarna holmar   Odenslättbotten kolbotten
  Smörgåsen gärde /Se   Odlingsbotten kolbotten
  Solhallsdammen fördämning /Se   Ormmyren äng
  Stardalarna terräng   Ormslån myr- och kärrmarker
  Stares terräng   Orrberget berg
  Startaråsbacken terräng   Orrbergshällarna hällar
  Starängsholmen holme   Orrleken åker och backe
  »Stempnobek» bäck? /Se   Orrskogsgärdet åker
  »Stempnobek» bäck? /Se   Ottosvreten åker
  Stenharen udde   Oxröjningen äng
  Stockholmen holme   Peppar-Jannessveden äng
  Storforsen fors   Per-Larsmyren äng
  Storforsen fors   Per-Persbotten kolbotten
  Storforsen sund   Pettersängen vik
  Storforsen sund /Se   Pingstholmen holme
  Storgrån sund   Pitebotten kolbotten
  Storgysingen sund   Pitemon skogstrakt
  Storholmen holme   Plogen åker, land
  Storholmen holme   Prästnäsbrick äng
  Stormossen mosse   Prästön ö
  Stormossen mosse   Påfundet skogstrakt
  Storön ö   Qvarnön, se Fyllningen och Kvarnön Saknas
  Storön ö   Qvarnön, se Kvarnön Saknas
  Strömbäcken, Norra bäck   Qvarnforsarna, se Kvarnforsen Saknas
  Strömbäcken, Södra bäck   Ranjiln älväng
  Styggmyren myr   Rillrikärret åker
  Styggmyren myr   Rosessveden äng
  Svartholmen holme   Rosslarna äng
  Svarthålet terräng   Rudan åker
  Svarthålet sund   Rudan förr äng, nu åker
  Svartviken göl   Rudgroarna förr äng, nu åker
  Svartån sund   Rundbron bro
  Svarvartorp triangelpunkt   Rundfallet åker och äng
  Sveddarna terräng   Runnåker åker
  Svinningen sund   Runåker åker
  Svinön, Lilla ö   Rämsömyren myr och vik
  Svinön, Stora ö   Rämsön ö
  Sviängen äng /Se   Rävlanden skogstrakt
  Sågtyllen sund /Se   Rävlandsbotten kolbotten
  Söderforsen, se Storforsen fors   Rävnäbben udde
  Söderforsen sund   Rödderudden udde
  *Söderforsen, se Storforsen sund /Se   Rödderviken vik
  Söderforsen fors /Se   Rödhällen udde
  Söderforsen, se Storforsen fors   Rödjan äng
  Söderkvarn fors   Röjningen äng
  Sörjeforsen fors   Röjningen åker
  Sörjesforsen, Nedre fors   Röjningen åker
  Sörjesholmen, Nedre holme   Rörholmen f.d. holme
  Sörmossen ägomark   Sandbotten kolbotten
  Sörmyren myr   Sandholmarna skogstrakt
  Sörmyren myr   Sankhagen uppodlad myrmark
  Tallholmen gränsholme   Siggbobotten kolbotten
  Tallholmen holme   Simhålet mosse
  Tallholmen gränsholme /Se   Sissla fors
  Tallholmen ö /Se   Sisslasholmen holme
  *Tallholmsröret gränsmärke   Sjöbodviken vik
  Tallmorör terräng   Sjömossen mosse
  Tallmoröret gränsmärke   Sjövreten f.d. äng
  Tallåsbacken terräng   Sjövretsbotten kolbotten
  Tallåsen terräng   Skarpvreten åker
  Tallåsen höjd   Skiljan vatten
  Tammsforsen fors   Skolgatan gata
  Tammsfors fors /Se   Skrammelbergen skogstrakt
  Tammån del av Dalälven   Skrammelbergsbotten kolbotten
  Tammåtorp f.d. torp?   Skrammelholmen holme
  Templarholmen udde   Skripe skogstrakt
  Tierpa sjöbodar bod   Skripebotten kolbotten
  Tjädermossen mosse   Skräddarbotten kolbotten
  Tjädermossen mosse   Skumpen strömfåra
  Tjärdalen terräng   Skumpen strömfåra
  Tjärdalen sankmark   Skällholmen holme
  Torsholmen holme   Skällkärret f.d. äng, nu skog
  Torvmossen mosse   Skärpan åker
  Torvmossen mosse   Skärphagen åker
  Torvmossen mosse   Slagglandet förr åker, nu skog
  Trappladan ägomark   Slaggudden udde
  Tre stubbar udde   Slinkmossbotten kolbotten
  Tretallholmen holme   Slingmossen mosse
  Tylleropp ö /Se   Smedströmmen del av Dalälven
  Tylleroppsön, Stora ö   Småholmarna holmar
  Tylleroppsön, Övre ö   Smörgåsen förr äng, nu odlad jord
  Tyllerupsön ö   Snåret förr åker, nu skog
  Tyllänget äng /Se   Snårsbotten kolbotten
  Uddarna uddar   Solhallsbackarna äng
  Ulriksberg terräng   Solhallsbäcken bäck
  untna ferde, se Untrafjärden fjärd   Solhallsdammen byggd damm
  Untradammen terräng   Sporrmossbotten kolbotten
  Untra Fiälen, se Untrafjräden fjärd   Sporrmossen mosse
  Untrafjärden utvidgning av Dalälven   Stardalarna skogstrakt
  Untrafjärden fjärd   Stardalsbotten kolbotten
  Untrafjärden fjärd   Starmossbotten kolbotten
  Untrafjärden fjärd   Stenbotten kolbotten
  Untrafjärden fjärd   Stertaråsbacken landsvägsbacke
  Untrafjärden utvidgning av Dalälven   Stertaråsen del av ås
  Untrafjärden fjärd   Storberget berg och skog
  Untrafjärden utvidgning av Dalälven /Se   Storbergsbotten kolbotten
  Untrakilen terräng   Storbotten f.d. kolbotten
  Untratyllen bäck   Storbotten kolbotten
  Untratyllen dike /Se   Storbåten vik
  Urnadiket dike /Se   Storforsen fors
  Utjorden ägomark   Storfyllningen sund
  Uvholmen holme   Storfyllningen fors
  Vallen f.d. äng /Se   Storhoftet vik
  Villan ägomark? (ev. gård?)   Storgrådan sund
  Vinternatten ägomark   Storgrån sund
  Vintervägsröret gränsmärke   Storgysingen fors
  Vintervägsröret gränsmärke /Se   Storhagen uppodlad myrmark
  Vissjön myrsjö   Storholmen holme
  Vissjön igenväxt sjö   Storkärret f.d. äng, nu skog
  Vissjön f.d. sjö, nu göl   Stormossen mosse
  Vissjön göl   Storröret gränsröse
  Vissjön myrsjö   Storrörsbotten kolbotten
  Vriden holme   Storsten sten
  Vridlandet holme(?) /Se   Storsträckan del av Dalälven
  vut--a fierden, se Untrafjärden fjärd   Storängen älväng
  Vällansholmen holme   Storängsbotten kolbotten
  Värboholmen holme   Storön ö
  Västergrån sund   Stränderna älväng
  Västergrån sund /Se   Stubbmilsbotten kolbotten
  Västermyren myr   Styggmyren äng
  Västerskogen terräng   Styggmyren f.d. äng
  Årstahålet sund   Styggmyrsröjningarna ängar
  Åsbyvallen allmänning /Se   Stålsbotten kolbotten
  Åsen terräng   Störhuslandet f.d. åker, nu äng
  Ölbyängarna sankmarker /Se   Stöveln holme
  Ölbyängsstenarna stensamling /Se   Sundet sund
  Östergrån sund /Se   Svamprisbotten kolbotten
  Östvedasjön del av Dalälven   Svampriset skogstrakt
  Östvedasjön vik /Se   Svanbybotten kolbotten
      Svartholmen holme
      Svathålet skogstrakt
      Svarhålsvikarna vikar
      Svartviken vik
      Svedarna äng
      Svinhålet f.d. äng, nu betesmark
      Svinningen fors
      Svinningsbotten f.d. kolbotten
      Svinrumpan holme
      Svinön, Lilla ö
      Svinön, Stora ö
      Sågbotten kolbotten
      Sågtyllen sund
      Sälgmyren åker
      Sälgmyrsbotten kolbotten
      Söderbotten kolbotten
      Södervreten åker
      Södervreten åker
      Söderåsbotten kolbotten
      Söderåsen del av ås
      Söderängsplogarna åker
      Södrabotten kolbotten
      Sörbobotten kolbotten
      Sörhagen äng
      Sörje holme m. älvängar
      Sörjesforsen fors
      Sörjessten sten
      Sörmossen f.d. mosse, nu odlad jord
      Sörmyren förr äng, nu skog
      Tallmoröret gränsröse
      Tallmossen mosse
      Talltäppan åker
      Tallåsbacken skogsbacke
      Tallåsbotten kolbotten
      Tallåsen skogstrakt
      Tammsfors fors
      Tammån älvfåra
      Templarholmen holme
      Tistelfallet skog och kolbotten
      Tjockholmen holme
      Tjockholmen holme
      Tjurhagen åker
      Tjuvröjningsholjan f.d. äng, nu betesmark
      Tjädermossbotten kolbotten
      Tjädermossen mosse
      Tjärdalsbotten f.d. kolbotten
      Tjärdalslandet förr åker, nu skog
      Torsholmen holme
      Tre-stubbar udde
      Trindbotten f.d. kolbotten, nu skog
      Trindlandet åker
      Trånghålsbotten kolbotten
      Trädgårdsbotten kolbotten
      Trädgårdsstycket åker
      Tutta ängar
      Tuvön ö
      Tvillingsladorna lador och ängar
      Tvistbotten kolbotten
      Tylleropp ö
      Tyllerupsön, se Tylleropp Saknas
      Tyllängen älväng
      Tähagen åker
      Tältbacken backe
      Tärnsten sten
      Täåkern f.d. åker, nu skog
      Uddslätten förr äng, nu skog
      Ulriksberg bergshöjd
      Untradammen vall
      Untrafjärden del av Dalälven
      Untrahusforsen fors
      Untranäset udde
      Untratyllen vattendrag
      Utjorden åker
      Utjorden skogstrakt
      Utängsforsarna forsar
      Uvholmen holme
      Vackerrisbotten kolbotten
      Vallen f.d. äng
      Vassgrunden småöar
      Viholmen f.d. holme
      Viholmen f.d. holme
      Vinternatten åker
      Vintervägsbotten kolbotten
      Vissjön f.d. sjö, nu torr
      Vriden sund
      Vridströmmen ström
      Västerbotten skog och f.d. kolbotten
      Västergrån sund
      Västern skogstrakt
      Västeråkern åker
      Västerängen åker
      Åkroken sund
      Årbovallsviken vik
      Åsen skog
      Älgbotten kolbotten
      Älgmyrbotten kolbotten
      Ängsbotten kolbotten
      Espön holme
      Ölboängen älväng
      Österbotten f.d. kolbotten
      Österkolningsbotten kolbotten
      Östervreten åker
      Östervretsbotten kolbotten
      Östvedasjön vik

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.