ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tolfta socken : Örbyhus härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 189 st Naturnamn: 205 st Bebyggelsenamn: 102 st Naturnamn: 65 st
Tolfta sn Anders-Persbotten terräng Tolfta församling församling Arvesboslåttern äng
Tolfta sn Arrestbottnen terräng Tolfta sn Björknabben udde
Tolfta sn Axsäter ägomark Strömsbergs svartfötter inbyggarbeteckning Björnbo äng
Tolfta sn Backbo ägomark Tolfta kajorna inbyggarbeteckning Braxenströmmen fors
Tolfta sn Backhagen terräng Tolftalappar inbyggarbeteckning Brabron bro
Tolfta sn Basdiket bäck Tolftatapparna inbyggarbeteckning Bromyren äng
Tolfta sn Bengtrönningen terräng Tolftatapparna inbyggarbeteckning Brudhällen berg
Tolfta sn Bengtsbo terräng? Andersbo hemmansdel Brännvins-Eriks hygge o. kolbotten
Tolfta sn Bergmyren myr Backgården torp Bränselängen äng
Tolfta sn /Se Björknabben udde Bengtsbo torp Dalkarsvägen väg
Tolfta sn Björnbo änomark Berget lht Dunderbacken skogshage
Tolfta sn Björnbo utjord /Se Björnbo utjord Dunders skogshage
Tolfta sn Björnboberget berg Bläcken hemmansdel Dönvägen väg
Tolfta sn Björnbottnen terräng Bro by Fransängsvägen väg
Tolfta sn Björnängen ägomark Bro äng Gammalängen äng
Tolfta sn Blecksbottnen terräng Bro gård gård Grannvreten äng
Tolfta sn *Borsröret gränsmärke Bruket, se Strömsberg bruk Gunnarsbo backar
Tolfta sn Boäng ägomark? Brunksgatan gata Gårdsätershällarna berg
Tolfta sn Boängen terräng Brändäng torp Holmen holme
Tolfta sn *Brobyflyröret gränsmärke Buckäng hemmansdel Hästhagen äng
Tolfta sn Bromossen mosse Domarbo by Igelbäck äng
Tolfta sn Bromossen ägomark Dorkarby by Kiksholmshällarna berg
Tolfta sn Brändäng ägomark Elinge äng Kvarnbobäcken bäck
Tolfta sn *Brännbergsröret gränsmärke Ersta by Kvarnbäcken tillflöde
Tolfta sn Brännmossen mosse Ersta skola Saknas Kålbogärdet åker
Tolfta sn Bysmyren ägomark Fagerdal hemmansdel Lillsjön, se Lissjön insjö
Tolfta sn Daren terräng Fattighuset lht Lillsträcken förgrening av Tämnarån
Tolfta sn /Se Djupmyren myr Flathagen hemmansdel Lindön ö
Tolfta sn /Se Djupmyren myr Fransäng lht o torp Lissjön insjö
Tolfta sn /Se Dorkarby triangelpunkt Fridhem lht Lunsängen äng
Tolfta sn /Se Dunderbacken terräng Fäbodarna fäbodplatser Långvretasätret skog
Tolfta sn /Se Dygroparna terräng Gillberga by Maskinen, Gamla lokalitet
Tolfta sn /Se *Fartängsröret gränsmärke Groningen hemmansdel Mossarna äng
Tolfta sn /Se Flarn ägomark Gråtgärdet hemmansdel Norrbacken backe
Tolfta sn /Se Fornbone ägomark Guldrudde hemmansdel Norrbybäcken bäck
Tolfta sn /Se Fransäng triangelpunkt Gunnarsbo lht Norrgärdet åker
Tolfta sn /Se Fåfängan terräng Heden lht Norrvreten äng
Tolfta sn /Se Fäbodsvedden ägomark Hemmingsbo by Nötbo åker
Tolftakyrka = Tolfta sn Saknas /Se Fäbodvallsbottnen terräng Heräng lht Ralbosjön, se Ralbosträsket f.d. insjö
Tolfta sn /Se Gammelodlingen ägomark Hummelgårdarna lht Ralboträsket f.d. insjö
Tolfta sn /Se Gammelslumparna ägomark Hästsveden hemmansdel Ralboviken vik
Tolfta sn /Se Gammelängen terräng Kilen lht Risbäck tillflöde
Tolfta kyrka Saknas /Se Gottradiket bäck Klockarbol gård(?) Rocksjön insjö
Björnbo förr beb? Grannvreten ägomark Kolbo hemmansdel Ruddaven f.d. sjö
Bro by Gropberget berg Krogtomten lht Rudsjön insjö
Bro by Gråtgärdet terräng? Kvarnbo torp Råcknöbäcken bäck
Bro by Gråtmyren myr Källmyra hemmansdel Rödjningarna ängar
Bro by Gårdsäter ägomark Lillfallet hemmansdel Sandgatsgärdet åker
Bro by /Se *Göksbyröret gränsmärke Lillskallbo, se Skallbo hemmansdel Sjukarbybäcken bäck
Bro by /Se *Gösen gränsmärke Lisslebo Saknas Skomakarbro äng
Bro by /Se Götbrunnabottnarna terräng Lugnet hemmansdel Storbottnarna kolbottnar
Domarbo by Harbacken backe /Se Lunda hemmansdel Storfallet äng
Domarbo by Hjortronmossen mosse Långvreta by Storsjön insjö
Domarbo gd Håistädar äga /Se Långvreta gård Storsvedden äng
Dorkarby by Hållbottnen terräng Mansäng hemmansdel Strömmaren insjö
Dorkarby by ?Hällarna gränsmärke? Nedervallskoga hemmansdel Stubbmyra äng
Dorkarby by Hällarna röse? Nordanbäcken, se Sjukarby by Svanbyängen äng
Dorkarby f.d. by Hästsvedden terräng Norrby by Svarthålet äng
Dorkarby by *Hörnröret gränsmärke Norrgårdarna lht Svinskinnet äng
Dorkarby by Jalkarshålet äng o. skogsmark /Se Norrsjukarby, se Sjukarby by Sörbrunnen brunn
Dorkarby gd Kaluren ägomark Odensläta lht Tämnarån å
Dorkarby by Kalvhagen terräng Orkebo utjord Valsbäck tillflöde
Dorkarby by Kastbomossen mosse Pålbo by Vittjarsvreten åker
Dorkarby förr ben. på Strömsbergs bruk /Se Kavelbromyren myr Ralbo Saknas Åkarshällen häll
Dorkarby by /Se Kicksholm ägomark Ralbo by Änglösen äng
Dorkarby by /Se Kicksholmshällarna terräng Rosendal, se Buckäng hemmansdel  
Dorkarby, se Strömsberg järnbruk Kilarna ägomark Rosenlund hemmansdel  
Dorkarby by /Se Kilan ägomark Rovkyan lht  
Dorkarby by /Se Knutbo terräng Råcknö by  
Dorkarby gd /Se Kroken ägomark? Sandbo hemmansdel  
Dorkarby by /Se Kyrkmyren ägomark Siggbo lht  
Dorkarby by /Se Kålbogärdet ägomark Siggeboda torp  
Dorkarby gd /Se Källmyrängen terräng Sjukarby by  
Dorkarby gd /Se Källrörsbottnen terräng Sjukarby by  
Dorkarby Saknas /Se Källvreten ägomark Skallbo by  
Dödkarleby, se Dorkarby by Legeberg höjd Skansen lht  
?Ersta by Lillfallet ägomark Skogshagen hemmansdel  
Ersta by Lillsjön sankmark Skolhustomt, se 1 Ersta skola Saknas  
Ersta by /Se Lunsängen ägomark Skramla lht  
Ersta by /Se Lunsängsberget berg Skälsvedd lht  
Ersta fäbodar /Se Långbromyren ägomark Skälsvedd lht  
Ersta by /Se Långmyren myr Storfallet hemmansdel  
Finnbo beb? /Se *Långstenen gränsmärke Storskallbo, se Skallbo hemmansdel  
Gillberga by Långvreta ägomark Strömsbergs bruk Saknas  
Gillberga by Långängsrönningen terräng Strömsberg bruk  
Gillberga by Mansäng ägomark Stubbmyra lht  
Gillberga by /Se Mansängsmossen ägomark Sunnanbäcken, se Sjukarby by  
Gillberga by /Se Melankoliska gången Saknas /Se Sunnanänge by  
Gillberga by /Se Mellanbrunn terräng Söderboda utjord  
Gillberga Saknas /Se Mittskogsmyren myr Söderby by  
Gillberga by /Se Mossbotten terräng Södersjukarby, se Sjukarby by  
Hemmingsbo by Mossen ägomark Tolftabro järnvägsstation  
Hemmingsbo by Mossängarna ägomark Tomten, se Skogstomten lht  
Hemmingsbo by Nilsesvreten ägomark Trundhem båtsmanstorp  
Hemmingsbo gd Norrbacken backe /Se Uggelbo torp  
Hemmingsbo by /Se Norrmyren ägomark Vallskoga by  
Kolbo hd /Se Norrmyren myr Vinsätra by  
Lill-Skallbo torp? Norrvreten ägomark Vretmo gd(?)  
Långvreta gd Norräng ägomark Vretmo gård  
Nordanbäck fäbodar /Se Norrängen ägomark Åmyra hemmansdel  
Norrby by *Nyckelfallsröret gränsmärke Östanå, se Östanås torp  
Norrby by Nyäng sankmark Östanås torp  
Norrby by Nötbo ägomark?    
Norrby by Ol-Jansbottnarna terräng    
Norrby by Ormbacken terräng    
Norrby by Ormdaven göl    
Norrby by Prästkällarrönningen terräng    
Norrby by Rafsäng ägomark    
Norrby ny Ralbomossen mosse    
Norrby by Ralbomossen mosse    
Norrby by Ralbotrusket f.d. sjö /Se    
Norrby by /Se Ralboviken vik    
Pålbo g Rappabottnen terräng    
Pålbo by Rocknöbäcken bäck    
Pålbo gd Ruddaven terräng?    
Ralbo gård Rävsbotten terräng    
?Ralbo gd Rödjan ägomark    
Ralbo gd Rönningarna ägomark    
Råcknö by Rönningshagen ägomark    
Rocknö by Rörmyren myr    
Rocknö by Sandbromyren myr    
Rocknö by Sandgatsgärdet ägomark    
Rocknö by Sandsvödden ägomark    
Råcknö by Siggebomossen ägomark    
Rocknö by *Skallboröret gränsmärke    
Rocknö by /Se Skarpvreten ägomark    
Rocknö by /Se Skinkberget berg    
Norra Rocknö fäbodar Saknas /Se Skogshagen ägomark    
Södra Rocknö fäbodar Saknas /Se Skomakarbacken terräng    
Sjukarby by Skrikmossen mosse    
Sjukarby by *Skärva gränsmärke    
Sjukarby by Slåssbo terräng    
Sjukarby by Slätkärret ägomark    
Sjukarby by Smedbacken terräng    
Sjukarby by Smibackarna terräng    
Sjukarby by Småängsbottnen terräng    
Sjukarby by Spögubben terräng    
Sjukarby, Norr- o. Söder- byar Starmyren myr    
Sjukarby by /Se Starrdaven terräng    
Sjukarby by /Se Stavrumsmyren myr    
Sjukarby by /Se Stigbottnen terräng    
Sjukarby by /Se Storfallet ägomark    
Sjukarby by /Se *Storgubben gränsmärke    
Sjukarby by /Se Stormyren myr    
Sjukarby by /Se Storroten terräng    
Sjukarby by /Se Storrotsdiket bäck    
Sjukarby by /Se Storsjön sankmark    
Sjukarby by /Se Storsvedden terräng    
Sjukarby by /Se Strömaren sjö    
Sjukarby by /Se Strömaren sjö    
Sjukarby by /Se Strömaren sjö    
Sjukarby by /Se Strömaren sjö    
Sjukarby by /Se Strömaren sjö    
Sjukarby by /Se Strömaren sjö    
Sjukarby by /Se Strömaren sjö    
Sjukarby by /Se Strömaren sjö    
Sjukarby by /Se Strömaren sjö    
Norra o Södra Sjukarby fäbodar Saknas /Se Strömaren sjö    
Sjukar åtting åtting /Se Strömmaren sjö /Se    
Skallbo gd Strömaren sjö /Se    
Strömsberg järnbruk /Se Strömmaren, se Strömaren sjö    
Strömsberg bruksegendom /Se Siöön Strömmaren, se Strömaren sjö    
Strömsberg bruksegendom /Se Stubbmyren ägomark    
Strömsberg bruksegendom /Se Stubbmyren ägomark    
Strömsberg Saknas /Se Sunnanängshagen terräng    
Strömsberg bruk /Se Svansängen terräng    
Strömsberg fd bruk /Se Svarthålet sankmark    
Strömsbergs bruk järnbruk /Se Svartmyren myr    
Sunnanänge gård Sviarna ägomark    
Sunnanänge gd Svinskinnet terräng    
Söderby by Sätersbränderna terräng    
Söderby by Sätersplan terräng    
Söderby by /Se Säva sankmark?    
Vadkar åtting åtting /Se Sörboda terräng el. ägomark    
?Vallskoga by Sörgårdsbottnen terräng    
?Vallskoga by Sörvreten ägomark    
Vallskoga by Sörängen ägomark    
Vallskoga by *Tallmoröret gränsmärke    
Vallskoga by Temnareån å /Se    
Vallskoga by Timmermossen mosse    
Vallskoga by Tjärdalsmossen mosse    
Vallskoga by Trollberget stenkummel /Se    
Vallskoga by Trollbottnen terräng    
Vallskoga by /Se Truskhålet terräng    
Vallskoga by /Se Truskhålet terräng /Se    
Vinsäter gd Trusksjön sjö    
Vinsätra gd Trusksjön sjö /Se    
?Vinsäter by Trädbacka ägomark    
Vretmo gd Täborönningen terräng    
  Tämnarån, se Örbyån å /Se    
  Tämnarån å    
  Tämnarån å    
  Tättingrönningarna terräng    
  Vadskogsdiket bäck    
  Vallskogabäcken bäck    
  Valströmsbotten terräng    
  Vargkulbacken terräng    
  vut--a fierden, se Untrafjärden fjärd    
  Värkebacken backe /Se    
  Västermyren myr    
  Ågotta terräng    
  Ängen ägomark    
  Ödemarken terräng    
  Örbyån del av Tämnarån /Se    
  Ösängsbotten terräng    

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.