ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Österlövsta socken : Olands härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 354 st Naturnamn: 1123 st Bebyggelsenamn: 444 st Naturnamn: 1443 st
Lövsta, se Överlövsta sn Abborrören holme Österlövsta socken sn Abborrören ö
Överlövsta sn *Agenäs Engsröret rör Lövstad kattorna inbyggarbeteckning /Se Abrahamsbotten kolbotten
Löfsta sn? *Ahlharrarna skär Österlövsta sn Albotten kolbotten
Österlövsta sn Albrektsdyveln uttorkad sjö /Se Albert-Ols gård Albottensmossen mosse
?Österlövsta sn Albottensmossen mosse Algrenstorp skogshuggarställe Alderharen, Västra holme
Österlövsta socken Alderharen holme Anders-Anders torp Alderharen, Östra holme
Österlövsta sn Alderharen, Östra udde Anders-Anders gård Alderkällan åker
Österlövsta sn Alderharen, V. o. Ö. holmar /Se Anders-Anders gård Alskär skär
?Österlövsta sn *Alhararna holme Anders-Anders gård Alskärsberget berg
Österlövsta sn Algrensmossen mosse Anders-Eriks fiskartorp (med jord) Alskärsfjärden fjärd
Österlövsta sn Algrensmossen mosse Anders-Ers gård Alskärsholmarne, se Alskärsrörarna Saknas
(Öster)lövsta sn Algrenstorp terräng Anders-Ers gård Alkärsörarna holmar
Österlövsta sn Allmarken ägomark Anders-Ers gård Anders-Andersbottnarna kolbottnar
?Österlövsta sn Alskär ö Anders-Gustavs gård Anders-Andersmyren f.d. slåtter, nu myr
Österlövsta sn Alskär ö Anders-Jans gård Anders-Ersbotten kolbotten
Österlövsta sn *Alskär f.d. holme Anders-Jons f.d. torp Anders-Ersvreten delvis åker, delvis slåttermark
Österlövsta sn Alskär skär Anders-Jons lht Anders-Jansröjningen f.d. röjning, nu skog
Österlövsta sn *Alskär förr skär, num. del av fastland Anders-Mats gård Anders-Mats hage
Österlövsta sn Alskär ö Anders-Mats gård Andrasvedjan åker
Österlövsta sn Alskärsfjärden del av Karlholmsfjärden Anders-Ols gård Arshålet holme och notvarp
Österlövsta sn Anders-Jansrönningen terräng Anders-Ols gård Askmyr f.d. slåtter
Österlövsta socken Anders-Jansrönningen terräng Anders-Ols gård Askmyrbotten kolbotten
Österlövsta sn /Se Andrasvedjan terräng Anders-Pers gård Aspbotten kolbotten
Österlövsta sn *Askeholmen holme Anders-Pers gård Asphagen slåtteräng
Löfsta sn sn *Askholmen f.d. holme Askholm fiskargårdar Aspön udde
Österlövsta sn *Aspholm skogsområde? Aspens f.d. torp Avskraporna åker
Österlövsta sn *Backröret rör August-Ers gård Backholm, se Alskärsörarna Saknas
Österlövsta sn Backängen ägomark August-Mats arbetargård Backholm Saknas
Österlövsta sn Bagaren holme August-Pers gård Backängen åker
Österlövsta sn Bastmokullen terräng Basarbo torp Barkmogrind grind
Löfsta sn Bastmon terräng Berget gård, torp och stuga Basarbovreten åker
Österlövsta sn Bissholmen udde Bockharens eget torp Bastmokullen skog
(Öster)lövsta sn *Bjurströret gränsmärke Bockholmen torp Bastmon skogsområde
(Öster)lövsta sn Björkbacken terräng Bokbindarens gård Bastubacken hage med bastu
Österlövsta sn Björkholmen terräng Borgen by Bastugärdet åker
?Österlövsta sn Björkholmeröret gränsmärke Bosvedjan f.d. torp Bastuhagen åker och skogsmark
Österlövsta sn Björkholmeröret terräng Bovreten förr arbetargårdar Bastuåkern åker
Österlövsta sn *Björkholmsröret gränsmärke Brännbäcken arbetargårdar Bastuängen åker
Österlövsta sn Björkstugu ägomark Bränneri statgård Berget hage
Österlövsta sn Björnmyren myr Byggningens gård Bergåkern åker
Österlövsta sn Björnmyren myr Byskär stuga Bergåkrarna åker
Löfsta sn Björnmyren myr Bystaden by Berkingled åker
Österlövsta sn Björnvret ägomark Båtsmanstorpet f.d. båtsmanstorp, nu lht Bertilshålet äng
Österlövsta sn Björsängsgruvan gruva Davids gård Bertilsviken äng
Österlövsta sn Blåsarhagen terräng Djupmyren gård Bertingled åker
Österlövsta sn *Bobacksröret gränsmärke Doktorgatan gata Bessmossen torvströmosse
Österlövsta sn *Bockholma f.d. holme, num. del av fastland Dunders båtmanstorp Brarönningen myr, f.d. slåtter
Österlövsta sn Bockholmen udde Elinge traktnamn Björkbacken landsvägsbacke
Österlövsta sn Bol åkrar /Se Elinge by Björkbotten kolbotten
Österlövsta sn *Bolsröret gränsmärke Elinge båtsmansboställe, se Elinge traktnamn Björkflingen åker
Österlövsta sn Bondgärdsberget berg Elingeskogen del av Gustavsbo Björkhagen skogsbacke
Österlövsta sn Bond-Hummelskär holme Erik-Anders gård Björkholmen skog
Österlövsta sn Bond-Hummelskär skär Erik-Anders gård Björkholmen skogsmark
Österlövsta sn Bond-Hundsharen ö Erik-Anders gård Björkstugan äng, nu odlad
Österlövsta sn Bond-Hundsharen holme Erik-Anders gård Björkstugan åker
Österlövsta sn Bond-Hundsharen ö Erik-Ers gård Björkstugan åker
?Österlövsta sn Bond-Hundsharen o. Herrgårds-Hundsharen skär Erik-Ers gård Björksäter ängar
?Österlövsta sn Bondrönningen ägomark Erik-Frans gård Björnmyren myr
?Österlövsta sn *Borgensröret gränsmärke Erik-Jans gård Björnstugan åker
?Österlövsta sn Borgkungen fornminne /Se Erik-Jakops gård Björnvret åker
Österlövsta sn Borgmyren myr Erik-Mats gård Björnvret åker
Österlövsta sn Borg-Tolbo sankmark? Erik-Mats gård Bleke odlad jord
Österlövsta sn *Borsröret gränsmärke Erik-Ols gård Blåbärsmossen mosse
?Österlövsta sn Bosvedjerönningen terräng Erik-Pers gård Blåsarhagen åker
Österlövsta sn *Bovhällsrören gränsmärke Erik-Pers gård Blåviken mosse
Österlövsta sn Bragnäs udde Erik-Pers gård Blöten åker
Österlövsta sn Bragnäsholmarna terräng Erik-Petter-Ers gård Blötorna åker
Österlövsta sn *Bragnäsröret gränsmärke Erik-Petter-Pers gård Bokhållarvreten åker
Österlövsta sn Braken ägomark Erik-Petter-Pers gård Bol åker
Österlövsta sn *Branderöret gränspunkt Erik-Petters gård Bol slåtteräng
Löfsta sn *Branderöret gränsmärke Eriksberg gård Bolängen åker
Österlövsta sn /Se Brasken ägomark Ermundbo gård Bomyren åker
Österlövsta sn *Bratbergsröret gränsmärke Ertomt gård Bondgärdet åker
Österlövsta sn /Se Bredmossen ägomark Eskil-Jans gård Bondgärdsberget skogsbackar
Österlövsta sn Bredmossen mosse Fallbacken arrendegårdar Bondhummelskär ö
Österlövsta kommun /Se *Brobyflyröret gränsmärke Fallen f.d. komministerboställe, nu arrendegård Bondhunsharen holme
Österlövsta sn /Se Brofall ägomark Fallskiftsskolan skola Bondröjningen åker
Österlövsta sn /Se Brottmyren terräng o. ägomark Finharstorpen, se Finnhar Saknas Borggärdet åker
?Björknäs Saknas Brudbacken terräng Finnhar fiskargårdar Borgkungen gravhög
»i bodhom» Saknas Bruksjöboden udde Finnröjningen f.d. torp Borgmyren myr
Borgen by Bruksskogen skogsområde Fiskhamn, Grönö fiskeläge Borg-Tolbo åker
Bystaden gd /Se Brunnsängen ängsmark Flygares f.d. båtsmanstorp Bosvedröjningen löväng
Bystaden gd /Se Brändberget berg Forsbacken gård Bovreten åker
Eldborde, se ?Hillebola hg Brännbäcken terräng Framnäs skola Bovretsägorna åker
Elinge by Brännholmen terräng Furubo lht Bragnäs skogsmark, udde
Elinge by Brännholmen terräng Fyrbyggningen stuga i gata Braken åker
Elinge by *Brännmossröret gränsmärke Fågelbo f.d. torp Brangnäset udde
Elinge by Bröket sankmark Fäbodvallen f.d. fäbod Brasken åker
Elinge by Burbo ägomark Fälandbo by Braskröjningen f.d. slåtteräng, nu myr
Elinge by Buskholmen f.d. holme Färgars färgeri Bredmossbotten kolbotten
Elinge by Buskholmen holme Färgeri, se Färgars Saknas Bredmossen mosse
Elinge by Busk-Systra terräng Försäter by Bredmossen mosse
Elinge by Byskär terräng Gammal-Adolfs f.d. stuga Brofall åker
Elinge by Byskärsudden udde Gammal-Anders-Jans gård Brottet skogsmark
Elinge by /Se Byskärsängen ägomark Gammalgården gård Brottmyren åker
Elinge by Båtröret gränspunkt Gammal-Mats-Jons gård Brottmyrshagen slåttermark
Elinge by /Se Båtröret gränsmärke Gammar-Rävens gård Brudbacken backe
Elinge Saknas /Se Båtröret röse Gammalsakrisberg gård Brudbacken backe
Ewastebode Saknas Bäcklasse holme Gammal-Strömboms torp Bruksskogen skog
Fallen kaplansbost. /Se Bäcktrusket mosse /Se Garvars garveri Brunnskällan f.d. hälso- och trefaldighetskälla
Forsætra, se Försäter by Bärholmen udde Gatan bruksgata Brunnsåkern åker
*Fullunge Saknas /Se Bässmossen mosse Gatan, Stora gata Brunnsåkrarna åker
Fälandbo by *Börkebyksröret gränsmärke Gatan, Södra, se Södergatan Saknas Brunnsängen beteshage
Fälandbo by *Lille Casen gränsmärke Gibo by Brändan skogs- och bergstrakt
Fälandbo tp /Se Dagsverkargrundet grund Giboda, se Gibo Saknas Brändan skogsskifte
Fälandbo gd /Se Dammholmen terräng Gideons gård Brändberget skogshöjd
Fälandbo gd /Se Daven Stora terräng Gins gård Brännbergsmyren slåtter
Fälandbo beb. /Se Degerfall betesmark Granskär, se Berget Saknas Brännbäckskroken landvägsbacke
Försäter by Djuparen terräng Gropen gård Brännholmen skogsholme
Försäter by Djuparsmyren myr Grönö by Brännholmen skogsholme
Försäter by *Djupedalsröret gränsmärke Grönö båtsmanstorp Saknas Brännholmsbotten kolbotten
Försäter by Djupmyren myr Gubben, St., se Storgubben Saknas Brännudden udde
Försäter by Djupmyrsdaven vattensaml. /Se Gundbo by Bröket sumpig slåtteräng
Försäter by Djupmyrsdaven vattensamling /Se Gustav-Anders gård Bullervret åker
Försäter by Djuprören holme Gustav-Anders gård Burbo f.d. åker, nu skog
Försäter by Djurpängen betesmark Gustav-Anders gård Burbobotten kolbotten
Försäter by Domkyrkan ägomark o. terräng Gustav-Jans gård Buskholmen del av Stångharen
Försäter by Dovärnsmossen mosse Gustav-Jans gård Byskär f.d. ö, nu skogsbacke
Försäter by Dräggmossen mosse Gustav-Lars gård Byskärsudden udde
Försäter by Drängsmossen mosse Gustav-Mats gård Byskärsängen åker
Försäter by Däggruddun ägomark Gustav-Ols gård Bystadbackarna backar
Försäter by Ekberg terräng Gustav-Pers gård Bystadberget skogsbacke
Försäter by *Ekbergsröret gränsmärke Gustavs gård Bystadsgruvan f.d. järnmalmsgruvor
Försäter by Elingemaden moss o. skogstrakt Gustavs gård Bystadängen löväng
Giboda gd Elinge Mossar, se Elingemaden moss o. skogstrakt Gustavsbo del av Elinge och Ingstarbo Byxan f.d. slåtteräng
?Giboda by Elingeviken vik Gustavsbostaden del av Elinge och Ingstarbo Byxlåret vatten
*Godwaste Saknas Elingeån å Gustavsbotorpen del av Gustavsbo Byängen åker
Grönö by Elingeån å Gåsbo Saknas Bådan, Ö. Saknas
?Grönö by Elingeön terräng Gåsbo by Bådaren holme
Grönö by Enesiön, se Ensjön sjö Gåvastbo Saknas Båtlandet f.d. strand
Grönö by Enesiön, se Ensjön sjö Gåvastbo by Båtvägsbotten kolbotten
Grönö by Enesiön, se Ensjön sjö Gärdet gård Bäckdammen slåtter
Grönö by Enesjön, se Ensjön sjö Hagels stuga Bäcklasse holme
Grönö by *Enhagsröret gränspunkt Hagelstorp stuga Bäckträsket mosse med vattensamling
Grönö by *Enhagsröret gränsmärke Hagen arbetargård Bäckträsket myr
Grönö by Ensjön sjö Halldammen, se Hålldammen Saknas Bärholmen skogsholme
Grönö by Ensjön sjö Hans-Pers gård Bärmobacken landsvägs- och skogsbacke
Grönö by Ensjön sjö Hampkullarna affärer och lht Dagsverkargrundet ö
Grönö by /Se Ensjön sjö Hamptyan gårdar Dalkarlröjningsbacken landsvägsbacke
Gundbo by Ensjön sjö Harfall by Dalkarlröjningen skog, f.d. röjning
Gundbo by Ensjön sjö Hasselbacken lht Dalkarlsröjningen sumpmark
Gåsbo by Ensjön sjö Helens gård Dalkarlsängen åker
Gåsbo by Ensjön sjö Hellstörms-torpet f.d. båtsmanstorp Dammen uppdämd sjö
Harfall by Ensjön sjö Hennings gård Dammyren myr
Harfall by Ensjön sjö /Se Herrgården gård Daven, Stora skog
Hilleboda hg Ensjön sjö /Se Herrgården gård Degerfall odlad jord
?Hillebola hg Ensjön o. Åkerbysjön sjöar Herr-Pers gård Djuparen myr
Hillebola samh. *Ermundboröret gränsmärke Hillebola gård Djuparsmyren myr
Hillebola samh. Erstomt terräng o. ägomark Holmens gård Djupmyren f.d. åker och myr
Hillebola samh. Fagerviken triangelpunkt Holmsta egen gård Djupmyren myr, f.d. slåtta
Hillebola samh. Fallbacken terräng Hornberg lht Djupmyrsdaven vattensamling
Hillebola samh. Fallen ägomark Humlegården gård Djupören ö
Hillebola samh. Fallgärdet ägomark Humlegården gård Djurängen åker
Hillebola hg Farmorsmyren myr Håkansbo by Doktorhagen hage, slåtteräng
Hillebola hg /Se *Farsmyrröret gränsmärke Hålldammen arbetargårdar Dovärnsmossen mosse och odlad ängsmark
Hillebola gd o. samh. /Se *Fartängsröret gränsmärke Hällbo stugor Dragsbottnarna kolbottnar
Hilleboda masugn, se Hillebola masugn förr masugn /Se Fasmyren ägomark Hästhagen arbetargårdar Draget åker
Hillebola masugn förr masugn /Se Femstenaröret gränsmärke Hästskär fiskargårdar Dragtillsbacken backe
Hillebola ålfiske Saknas Fimesiön, se Finnsjön sjö Högas fiskargård (med jord) Dragtillsängen åker
Holmsta gd /Se Fimmesiön, se Finnsjön sjö Högas gård Dräggarn mosse
Holmsta gd /Se Finne Siön, se Finnsjön sjö Högberget torp Dräggmossen mosse
Håkansbo gästgivaregård Finnholmarna terräng Imundbo by Drängsmossen mosse
Håkansbo gästgivaregård /Se Finningen, se Finnsjön sjö /Se Ingarsbo by Dymoholmen skog
Håkanbo gård /Se Finnmyren myr Ingstarbo by Dymon holme
Högas gd /Se Finnmyren myr Iask-Mats gård Däggrudan åker
Jlboda, se Hillebola samh. Finnmyrsberget berg Ivars gård Däggrudebotten kolbotten
Ingstarbo gd:ar Finnmyrsberget berg Ivars gård Daggrudmyren myr
Ingstarbo gdar /Se Finnmyrshalsen terräng Jan-Anders gård Dödbotten kolbotten
Ingstarbo gdr /Se *Finnmyrsröret gränsmärke Jan-Anders gård Ekberg skogstrakt
Knappens torpställe /Se Finnsbo terräng Jan-Anders lht Ekholmen holme
*Källinge Saknas Finnsjön sjö Jan-Anders gård Eklundsmyren myr
?Källviken gård Finnsjön sjö Jan-Ers gård Eklundsröjningen självbärande äng
Källviken torp /Se Finnsjön sjö Jan-Ers gård Ekåkrarna åker
*Kætilsæng gd? Finnsjön sjö Jan-Ers gård Eldäng f.d. slåtter, kärr
*Kætilsæng Saknas Finnsjön sjö Jan-Ers gård Eldmossen mosse
»i kætilsænge» Saknas Finnsjön sjö Jan-Jans gård Elingemaden moss- och skogsområde
*Kättilsäng Saknas Finnsjön sjö /Se Jan-Karls gård Elingeviken vik
*Ketilsänge gd Finnsjön sjö Jan-Karls gård Ensjön sjö
*Kättilsäng Saknas Finnsjön sjö Jan-Lars gård Engströmsmyren myr
Larsbo by Finnsjön sjö Jan-Mats gård Erik-Ersodlingen odlad mark
Ledskär gård Finnsjön sjö Jan-Ols gård Erik-Larsbotten kolbotten
Lissbo gd Finnsjön sjö Jan-Pers gård Erik-Pershagen hage, f.d. slåttermark
Lund förr gd Finnsjön sjö Jan-Pers gård Eriksviken f.d. slåtter, nu betesmark
?Lund gd Finnsjön sjö Jan-Pers gård Erkersäng kolbotten
Lövsta samh., fideikommissegendom Finnsjön sjö /Se Jan-Pers gård Fallbotten kolbotten
?Löfsta fideikommiss *Finsvedzröret rör Jan-Petter-Jans gård Fallen åkrar
Lövsta samh. Fiskruddu terräng Johns-villan f.d. båtsmanstorp, nu lht Fallgärdet åker
Lövsta bruk bruk Fittjasmyren myr /Se Jon-Jons f.d. torp Fallhålet åkrar
Lövsta fideikommiss Fjällarna ägomark Joels gård Fallkolningen skogsholme
Lövstabruk bruk /Se Flad sankmark Kalvsbo Saknas Fallskiftet skogsbacke och äng
Lövsta bruk /Se Flaten ägomark Kalvsbo by Farfarsmyren f.d. myr
Lövsta samhälle /Se Flaten åker /Se Karl-Anders gård Farfarsåkern åker
Lövstabruk bruk /Se Flatgrund ö Karl-Anders lht Fasmyren åker
Lövsta hg /Se Flatgrund ö Karl-Ers gård Femstenaröret gränsröse
Lövsta bruk gods /Se Flatgrund ö Karl-Ers gård Fetamyren åker
Löfsta bruk /Se Flatgrund ö Karl-Gilljamstomten f.d. stuga Fikrudan åker
Lövsta bruk brukssamhälle /Se Flatgrund ö Karl-Hans gård Finnholmarna skog
Lövsta gods o. fd järnbruk /Se Flatholmen holme Karl-Jans gård Finnholmsbotten kolbotten
Lövsta gd, samh. /Se Floholmen skog i mosse Karl-Johans gård Finnmyren äng
Lövsta samh. /Se Flymossen mosse Karl-Karls gård Finnmyren slåtteräng
»noruik» Saknas Flymossen mosse Karl-Karls gård Finnmyrsberget skogsbacke
Nymden gård Flymossen mosse /Se Karl-Karls gård Finnmyrsbotten kolbotten
Nymnden lht *Flyröret gränsmärke Karl-Karls gård Finnmyrshalsen smal mosse
Nymnden lht Forsbacken hyttruin Karls gård Finnsbo f.d. åker
Nymden torp Forslingsmossen mosse Karl-Lars gård Finnsbäck åker
Nymnden tp /Se Framängen ägomark Karl-Lars gård Finnsbäckröjningen åker
Nymnden tp /Se Friskrönningen terräng Karl-Mats gård Finnsjön sjö
Nymnden tp /Se Frisäng, Nedre ängsmark Karl-Pers f.d. stuga Finnvägen väg
Nymden gd /Se Frisäng, Övre ängsmark Karl-Pers gård Fittjasmyren myr, f.d. slåtter
Nymden gd /Se Fräkenäng terräng Karlsborg gård Fjällarna åker
Oljebo f.d. torp? *Fururöret gränsmärke Klockarbol gård Fjällen del av Björkstugan
Prästgården Saknas /Se *Fururöret gränsmärke Knappens eget torp Flad förr vatten, nu nästan slåttermark
?Randesbo by Fåfängan ägomark Knuters båtsmanstorp och arbetargård Flaten åker
Randersbo by /Se Fåfängan ängsmark Kobacken lht Flatgrund ö
Salberga gd *Fågelbo triangelpunkt o. gränsmärke Kolars f.d. torp Flatholmen holme
Salberga by Fågelbo ägomark Kolbo stuga Floholmen skogsholme
Sillbo torp Fågelbo terräng Kolfatmakares gård Floholmen skog i mosse
Skomakartorpet f.d. torp? Fågelbo triangelpunkt Kullen gård Flymossen mosse
Skärmarbo gd *Fågelhällens röse gränsmärke Kungsgrund stugor Flyröjningen myr, förr slåtteräng
Skärmarbo by Fågelsång ägomark Kvarnbo arbetargård Forsbacksvägen väg
Skärmarbo by Fårholmen terräng Kvarnen kvarn Forslingsmossen mosse
Skärmarbo by Fäbodlöt terräng Kyrkoherdebost., se Prästgården Saknas Forsäterholm, se Försäterholmen Saknas
Skärmarbo by /Se Fäbodrönningen ägomark Källhagen lht Framängen åker
Skärplinge by Fäbodvallen terräng Källviken gårdar Framängen åker
Skärplinge by, nu samh. Fäbroholmen terräng Källviken, L, se Källviken Saknas Fransesmossen mosse
Skärplinge by Fälandbo triangelpunkt Källviken, St., se Källviken Saknas Friskröjningen myr, f.d. slåtter
Skärplinge by Fälaren sjö Köpstadbacken förr marknadsplats Friskröjningsbotten kolbotten
Skärplinge by Fälaren sjö Köpstaden förr marknadsplats Frisäng odlad mark
Skärplinge by Fälaren sjö Körbo torp Fräkenäng äng, utdikad mosse
Skärplinge by Fälaren sjö Körbo hpl Saknas Främstategen åker
Skärplinge by Fälaren sjö Larsbo by Fåfängan åker
Skärplinge by Fälaren sjö Lars-Pers gård Fåfängan åker
Skärplinge by Fälaren sjö /Se Lars-Petters eget torp Fåfängan betesmark
Skärplinge by Fälaren sjö /Se Ledskär fiskargårdar och dagsverkaregård Fågelbo åker
Skärplinge by Fälaren sjö /Se Ledskärsharen gård Fågelbobotten kolbotten
Skärplinge by Fälarån å Lennarts gård Fågelhällarna berghällar
Skärplinge by Lilla Fölsiön, se Lissvass sjö Lillvreten lht Fågelsång äng
Skärplinge by Förstasvedjan terräng Lillys gård Fågelsångssträndet mosse
Skärplinge by Försäterholmen holme Linfröberg gård Fäbodlöt åker
Skärplinge by Försätermossen mosse Lissbo gård Fäbodvallsbotten f.d. kolbotten
Skärplinge by Gallkohålet del av Karlholmsfjärden Liss-Erik-Ols gård Fäbrohagen odlad mark
Skärplinge by Gallkon skär Liss-Ingarsbo gård Fäbromyren odlad mark
Skärplinge by *Galten gränsmärke Liss-Kalles gård Fäbron ställe
Skärplinge by Galten holme Lisslebo Saknas Fälaren sjö
Skärplinge by Gammel-Andersbottnen terräng Lisslebo, se Lissbo Saknas Fälarån å
Skärplinge by Gammelberget terräng? Lisstrånget lht Fätä vallgata
Skärplinge by Gammel-Labbo ägomark Lissäng gård Förstasvedjan åker
Skärplinge by Gammelrönningarna ägomark Litslebo Saknas Försäterholmen holme
?Skärplinge by Gammelstället terräng Lugnet förr båtsmanstorp Gallkon holme
Skärplinge by Gammelån å Lund förr gårdar Gallkohålet sund
Skärplinge by *Getingeviksröret gränsmärke Lundbacken lht Galten, se Suggan Saknas
Skärplinge by *Getingeviksröret gränsmärke Lundberget lht Galten holme
Skärplinge by Gelingviken terräng Långbron arbetarbostäder Gammalgruvbotten kolbotten
Skärplinge by Getpinan ö Långgatan gata Gammalgården åkrar
Skärplinge by Getryggen terräng Långgärdet gårdar Gammalhästhagen skog
Skärplinge by Getudden udde Länsmans gård Gammalmyren åker
Skärplinge by *Gibboudsröret gränsmärke Lönnas gård Gammalröjningarna åker
Skärplinge by Gillsbo ägomark Löten by Gammalstället beteshage
Skärplinge gästgivaregård förr tingsplats /Se *Gisterbergsröret gränsmärke Lövhem gård Gammalån krok på å
Skärplinge by /Se Gistvret ägomark Lövsta bruk bruk Gammalängen f.d. äng, nu skog
Skärplinge by /Se *Glalisslastenen gränsmärke Lövsta-bruk bruk Getingviken mosse
Skärsätra gd Glasberget berg Lövstaholm lht Getryggen landsvägsbacke
Skärsäter gd Glasmästars ägomark Martins gård Getudden udde
Skärsäter gd Glo sund Mats-Isaks gård Gibo-gärdet åker
Skärsäter gd /Se Glosbäcken terräng Mats-Jans gård Gibo-Hästhagen skog
Spjutbo gd Granholmen terräng Mats-Karls gård Gillsbo åker
Spjutbo gd Granholmen holme Mats-Mats gård Gillsbo åker
Spjutbo gd Granholmen, Mellan- holme Mats-Mats gård Gistvret åker
Spjutbo gd /Se Grindviken strandområde Mats-Ols gård Glasberget skogsbacke
*Storegården gd Griskam, se Grissleskär skär Mats-Pers gård Glasmästaren åker
*Styrmansäng förr gd Grisselskär holme Mejeriet mejeri Glasmästares äng
?Sund by Grisselskär skär Mittergårdshemmet tårdar Glo vik
Sund by Grisselskär holme Mjölnarbo gård Glosbäcken mosse
Sund by Grisselskär skär Murartorpet f.d. torp Glosbäcksbotten kolbotten
Sund by Grisselskärsörarna skär Mörkmossen, se Ol-Anders och Lars-Petters torp Glupen plats i skog
Sund by Grisselö ö Nordberga gård Gnisselskär, se Grisselskär Saknas
Sund by Grohagen ägomark Naturelle lht Gossbotten åker
Sund by Grymnäs ägomark Norrbacken skogsarbetarboställe Granskär beteshage
Sund by /Se Grymnäsberget berg Norrgatan gata Granskärsberget berg
Sund by /Se Gryssjan sankmark Norrgårdarna gårdar Grindmålsåkern åker
Sund by /Se Gryssjemossen mosse Norruddarna skogsabetarboställe Grindvikarna vik
Sund by /Se Gråten ägomark Notte, se Långbron Saknas Grindåkrarna åker
Sund by /Se Gråthar åker /Se Nybron gårdar Grisselskär ö
»i swidhialidhi» Saknas Gränskär ägomark Nyland torp Grisselskärsörarna holmar
*Synby by Gräsmyren myr Nymanstorp f.d. båtsmanshus Grohagen åker
Sälaberge, se Salberga gd *Grönbergsröret gränsmärke Nymden gård Grossäng f.d. slåtter och kärrmark
Säterstorp f.d. torp? Grönholmen udde Nynäs gård Groven åker
Sätra förr gd Gubbensholmen holme Nyvillan hemman Grustagsbotten kolbotten
Sävastbo gd Gullberget berg Nyvret gård Gruvskogen skog
?Sävastbo by *Gumsharen holme Näsmo arbetargård Grymnäs odlad mark
Sävastbo Saknas /Se Gumsharn, se Jungfruharen skär Nötbacken gård Grymnäs åker
Sävastbo gd /Se *Gunnarsnäsröret gränsmärke Ol-Anders gård Grymnäsberget skogsbacke
*Södergården gd Gunnäng ägomark Ol-Anders torp Gryssjan f.d. slåtter
*Södergården gd Gunnängshagen terräng Ols-Ers gård Gråten åker
Tolbo gd Gunnängshagen terräng Ol-Ers gård Gråthar åker
Tolbo gd Gustavsbogruvan gruva Olov-Jöns f.d. torp, nu skogsarbetarebostäder Gråtängarna f.d. slåtter
Torpet f.d. torp? *Gåsbergsröret gränsmärke Olov-Jönstorp f.d. torp, nu skogsarbetarställen Gräsgärdet åker
Torpet ägomark? (f.d. torp?) *Gåsbostenen gränsmärke Ol-Mats gård Gräsmyren myr, nu skog
Valnäs by *Gåsebergsröret gränspunkt Ol-Mats gård Grönabotten kolbotten
Valnäs by Gåsnäs udde Olov-Ols gård Gubbensholm, se Slåtterharsholen Saknas
Valnäs by Gåsviken vik Olov-Ols gård Gubbensholmen holme
Valnäs by Gälden ägomark Olov-Ols gård Gubbensåkern åker
Valnäs by *Göksbyröret gränsmärke Orsbo Saknas Gubbensåkern åker
Valnäs by Gökshage terräng Orsbo by Gubbmyren slåtter
Valnäs by Hackgårdsmyren myr Oskars gård Gubbmyren åker
Valnäs by Hackslätten terräng Pell-Pers nu gård, förr bondgård Gubbrännmyren f.d. åker, nu skog
Valparbo by Hammargärdet ägomark Pell-Pers gård Guldberget åkrar
Valparbo by /Se *Hammarstedtsröret gränsmärke Pell-Pers gård Gumferharen holme
Vidväg by Hampkullarna ägomark Per-Anders gård Gummasåkern åker
Vidväg by *Hararna holmar Per-Anders gård Gunnäng åker
Vidväg by /Se Haerfallsberget berg Per-Anders gård Gunnängshagen skog
*Vigbardhum Saknas *Harnberg holme Per-Ers gård Gustav-Larshagen hage
*Vighbardha gd /Se *Harnberget holme Per-Ers gård Gälarmoravägen f.d. skogsväg
Åkerby by *Hel Olofs holmar holmar Per-Gustavs gård Gårdsmålen åker
Åkerby by Helvetesmyren myr Per-Jan-Pers gård Gårdstomten självbärande äng
Åkerby by Henriksmyren myr Per-Jans gård Gåsviken vik
Åkerby by Herrgårds-Hummelskär holme Per-Karls gård Gåsvikstegarna f.d. slåtter
Åkerby by Herrgårds-Hummelskär skär Per-Mats bondgård Gåvastbomossen mosse
Åkerby by Herrgårds-Hundsharen ö Per-Micks gård Gärdet åker
Åkerby by Herrgårds-Hundsharen holme Petrus gård Gärdet åker
?Åkerby by Herrgårds-Hundsharen o. Bond-Hundsharen skär Pilbo f.d. torp Gästgivaregården vatten
Åkerby by Herrgårds-Hundsharen ö Piparbo skogshuggartorp Gästgivaren holme
Åkerby by Hillebola triangelpunkt Prästgårde prästgård Gökhagen åker
Åkerby by Hillebolamossen mosse Qvarnbo, se Kvarnbo Saknas Gökshaga sjö
Åkerby by *Hjr: Olofs HOlmar holmar Randala by Gökshagssjön sjö
Åkerby by Hjularäng ägomark Randesbo by Hackarbobacken beteshage
Åkerby by Hjularängsvreten terräng Repslagarens stuga, nu fallfärdig Hackgårdsmyren myr, f.d. slåtteräng
Åkerby by Hjälpgärdet ägomark Rickards gård Hackningen sank slåttermark
Åkerby by *Hogstensröret gränsmärke Risön by Hackslätten lertag
Åkerby by Holmbergsgrund grund Rudan lht Hagbergsbo betesskog
Åkerby by Holmen i sundet holme Ruddo? äga /Se Hagmossen slåtteräng
Åkerby by Holmrönningen terräng Ruddotorpet, se Rudan lht Hakåkern åker
Åkerby by *Holmröret gränsmärke Ryttarbacken gårdar Halsen åker
Åkerby by *Holmröret gränsmärke Röret skogsarbetargård Hammarbacken landsvägsbacke
Åkerby by Hopmyren myr Sakrisberg Saknas Hammargärdet åker
Åkerby by /Se *Horbergsröret gränsmärke Sakrisberg gård Hammarsmedsviken f.d. slåtter, nu betesmark
Åkerby Saknas /Se Hornberg berg? Sakris-Ols gård Hampgärdet åker
Åkerby nu by, förr bruk /Se *Humelskär skär Salberga by Hampkullarna åker
Åkerby by /Se *Humleskär holme Sandberget gård Hamplandet åker
Åkerby by /Se Hummelgårdsflingen ägomark Sandbo båtsmanstorp Hamplandet åker
*Ögårdby Saknas Hummelskär Bond- ö Sandgropen eget torp Hamplandet åker
Österänge by Hummelskärsharen skär Sigfrids gård Hamptemyren åker
Österänge by Hummeskär Herrgårds- ö Sillbo Saknas Hampstyan åker
Österänge by Hundholmen holme Sillboda, se Sillbo Saknas Harvretsfältet åker
Österänge by Hundkyrkan terräng? Sillbo by Helvetesmyren myr
Österänge by Hundkärret kärr Sixsved torp Hembotten kolbotten
Österänge by Hundshararna öar Själsjötorpen, se Sälsjötorpen Saknas Hemgärdet åker
Österänge by Hundshararna Saknas Skrammel-skomakarens gård Hemvreten åker
Österänge by Hundsharsstenarna holmar Skarpfall lht Hemängen äng
Österänge by Hundzharrarne, se Herrgårds- o. Bond-Hundsharen skär Skeppsviken torp Hemängen åker
Österänge by *Hurnblegarsröret gränsmärke Skogsbo arbetargård Hemängen åker
Österänge by *Håkanbomon gränsmärke Skogsbo f.d. torp Hemängen åker
Österänge by /Se Hållnäsbråttom terräng Skogvaktares gård Hemängen åker
Österängen Saknas /Se ?Hällarna gränsmärke? Skomakarens gård Henriksmyren myr, f.d. slåtter
  Hällarna röse? Skomakares stuga Herrgården åker
  Hällholmen terräng Skräddarens gård Herrgårdsbol äng
  Hällholmen holme Skräddar-Kalles stuga Herrgårdshummelskär ö
  Hällvret terräng Skyttens gård Herrgårdshunsharen holme
  Hällvreten ägomark Skälsjö gårdarne, se Sälsjötorpen Saknas Hillbomsröjningen myr
  Hässjeäng betesmark Skärmarbo Saknas Hillebolamossen mosse
  Hästholmsbottnen terräng Skärmarbo by Hillebolshagen skogsmark
  Hästskär förr ö, nu halvö Skärplinge traktnamn Hillebolsmossarna mosse
  Hästskär f.d. skär, nu udde Skärplinge by Hjortronmossen mosse
  Hästskär f.d. holme Skärplinge båtsmanstorp, se Skärplinge traktnamn Hjularäng äng
  Hästskär f.d. holme, nu udde Skärsäter gård Hjularängsvreten åker
  Hästskär terräng Skärsättra traktnamn Hjälmungsberg skogsbacke
  Hästskär udde Skärsättra järnvägsområde, se Skärsättra traktnamn Hjälpgärdet åker
  Hästslätan terräng Slarsbo f.d. arbetargård, nu hemman Holmarna skogsmark
  Högas ägomark Slottet lht Holmarna odlad jord
  *Högbackeröret gränsmärke Slätbacken gårdar Holmbrändan odlad jord
  Högbottensmossen mosse Smedbacken lht Holmen-i-sundet holme
  *Höghällsröret gränsmärke Smedens lht Holmgrensmyren åker
  *Högsveden naturnamn? Smedens lht Holmröjningen åker
  *Högsvedsröret gränspunkt Smedtorpet f.d. torp Holmstabotten kolbotten
  *Högsvedsröret gränsmärke Snåret arbetargårdar Hopmyren f.d. slåtter, nu myr
  *Hörnröret gränsmärke Solhall stuga Hopmyrsbotten kolbotten
  Ingarsbomyren ägomark Spjutbo gård Hornberg backe
  Ingstarboängarna terräng Sporrongstomten f.d. stuga Humbharn, se Hummelskärsharen stenholme
  Jan-Olof-Olsbotten terräng Spånga f.d. skogsarbetarställe Humbskär, V. Saknas
  Jerkersholmen terräng Stenhagen gård Humbskär, Ö. Saknas
  Jerkosmyren myr Stjärnbo skogsarbetargård Humbskäret, V. Saknas
  *Jokebergsröret gränsmärke Storbyggningen förr gård Humlegården åker
  Jordal ägomark Storgubben torp Humlegårdsbacken backe
  Jordmossen mosse Storhuset gård Humlegårdsflingen åker
  Jungfruharen skär Storsveden torp Humlegårdsgärdet åker
  Jungfruharen holme Strotrånget förr stugor Hummelgårdsåkern åker
  Jungfruharen ö Stubbarna statargård Hummelskär, Västra ö
  Jungfruharen holme /Se Stängslan f.d. torp Hummelskär, Östra ö
  Junkarna vik Sund by Hummelskärsharen stenholme
  Järnören skär Sundins-Pelles fiskargård Hundholmen holme
  Järnören holme Svedbacken lht Hundhålet f.d. slåtteräng
  *Kaflebroröret gränsmärke Svedjan arbetargård Hundkyrkan sten i havet och udde
  Kalkugnsholmen holme Svenbo arrendegård Hundkärret kärr
  Kallesvretsberget berg Svinvret gård Hundsharen, Västra holme
  *Kanteberget naturnamn? Sällvassen gårdar och lht Hunsharen, Östra holme
  Kapellbacken terräng Sälsjön stugor Hunsharsstenarna stenholmar
  Kapellmossen mosse Sälsjötorpen torp Håkansbogruvorna f.d. järngruvor
  *Karhallsröret gränsmärke Säterns eget torp Hållnäsbråttom backe
  Karlholmsfjärden fjärd Säterns-Jans f.d. båtsmarnstorp Häggåkrarna åker
  Karlknupp terräng Sätra gård, nu flyttad Hällarna skogstrakt
  Karl-Larsbottnarna terräng Sävastbo Saknas Hällholmen holme
  Karmstenen sten Sävastbo by Hällvret åker
  Karsier, se Kuskär förr ö, nu del av ö Söderbacken förr stugor, nu torp Hällvret förr åker, nu skog
  Karskär, se Kuskär Saknas Södergatan gata Hällvret åker
  Lille Kasen, se Röset Saknas Södergården gård Hällvreten åker
  ?Kashällen gränsmärke? Söri gård Hässjeäng åker
  Kaskhällen gränsmärke? Tallbacken statargårdar Hästhagen skog
  Kassörsmossen ägomark Tegelbruket förr tegelbruk Hästhagen beteshage
  Kastudden terräng? Tjärdalen gård Hästhagen åker
  Kattröven offerkälla Tjärdalen stuga Hästhagen skogsbacke
  Kavelbromossen mosse Tolbo by Hästhagen skog
  Kavelbromossen mosse Tomta-Jans gård Hästhagen beteshage
  *Kielmosseröret gränsmärke Tomten f.d. stuga Hästhagen skogsmark
  Kilarna ägomark Tomterna del av Försäter Hästhagsbotten kolbotten
  Kilholmarna holmar Torbo by Hästhagsbotten kolbotten
  Kilsholmen terräng Torskens lht Hästhagsmyren myr
  Kilsmossen mosse Trumfors gård Hästhagssidan åker
  *Kilsmosseröret gränspunkt Trånget torp och lht Hästhagsvret åker
  Kjulsäcken terräng Täbo lht Hästholmsbotten kolbotten
  *Klaperbergsröret gränspunkt Vadmanstorp skogshuggarboställe Hästskär udde
  *Klappebergsröret gränsmärke Valfrids gård Hästslätan slätt
  Klockarberget berg Vallberg statargård Högarna f.d. »vikingahögar»
  Klockarmossen mosse Valnäs by Högbacken landsvägsbacke
  Klockarvändaren skär Valparbo by Högberget berg
  Klötharn, se Klöverharen ö Vaman, se Vadmanstorp Saknas Högbotten kolbotten
  Klöfverharn, se Ålskär skär Vantbacken dal av Försäter Högbotten kolbotten
  Klöverharen ö Vattengärdsbacken lht Högbotten kolbotten
  Klöverharen holme Vetgärdet torp Högbotten kolbotten
  Knaperhällen terräng Vidväg by Högbottensmossen mosse
  Kanperhällsgruvan gruva Vretarna f.d. smedsgårdar Högknösen skogsholme
  Knappön holme Västerbacken arbetargårdar Ingarsbomyren åker
  Knuters terräng Västergården gård Ingstarbomossen mosse
  Knuters terräng Yttergrund gård Iskroken landsvägskrok
  Kobbo terräng Åkerby gård gård Iskällarbacken backe
  *Kobboröret gränsmärke Åkerby by Jakopsbotten kolbotten
  Kojbådan holme Älgens torp Jakobsmyren myr
  *Koklningsröret gränsmärke Engelsberg gård Jakopsviken f.d. slåtter, nu betesmark
  Kolarmyren myr Öbacken del av Köpstadbacken Jan-Eriksbotten kolbotten
  Kolbo terräng Österbacken torp och lht Jan-Jansbotten kolbotten
  Kolmon sankmark Österberget del av Skärplinge Jan-Olsbotten kolbotten
  Kolmorönningen terräng Österberget gårdar Jan-Petters-holmar skogsmark, holmar i myr
  Kolningsmyren ägomark Österbergstorpet eget torp Jan-Tillmans holme holme
  Kolningsmyren myr Österväga gårdar Jerngrufvor, se Randbogruvorna Saknas
  *Kolsungeröret gränsmärke Österänge by Johanna sten
  Kopperstyan terräng   Jordalsvreten åker
  *Kornhatten gränsmärke   Jungfruharen holme
  Korsholmarna holmar   Junkarna vik
  *Korsholmsröret gränsmärke   Järngruvan gruva
  *Korskulla gränsmärke   Järngruvvägen väg
  *Korskulle rör gränsmärke   Järnören ö
  *Korsmoröret gränspunkt   Järpensbotten kolbotten
  *Korsmoröret rör   Kaffehagen åker
  *Korsröret gränsmärke   Kallkuttavreten åker
  *Korsröret rör   Kallkällan åker
  *Korsröret gränsmärke   Kaluri åker
  *Kortmoröset gränsmärke   Kalursdiket skogsdike
  Koxen hage /Se   Kalvhagen skog
  Koxen hage /Se   Kanonbacken backe
  Krapelberg berg   Kapellbacken landsvägs- och skogsbacke
  *Kringmossröret gränsmärke   Kapellbron bro
  Krokmyr ägomark   Kapellshagen åker
  *Krokängsröret gränsmärke   Kapellsmossen mosse
  Kråknäsmossen mosse   Karmsten berghäll
  Kråkvilan holme   Karlknopp f.d. odlade åkrar
  Kullarna strandområde   Karl-Petter-Karlsbotten kolbotten
  Kumma terräng o. betesmark   Kashällen berghäll
  Kungshögen fornminnesmärke /Se   Kassörsmossen odlad mark
  Kungsängen terräng   Kavelbrobotten kolbotten
  Kuskär holme   Kavelbrobotten kolbotten
  Kuskär förr ö, nu del av ö   Kavelbrobotten kolbotten
  Kuskär skär   Kavelbromossen mosse
  Kvarndammen sankmark   Kavelbromossen mosse
  *Kvarndammsröret gränsmärke   Kavelbromossen mosse
  Kvarnmyren myr   Kilbotten kolbotten
  Kvarnmyren myr   Kilgärdet åker
  Kvarnsäng terräng   Kilholmarna holmar
  *Kygskär förr del av ö, nu del av Skyttskär   Killingholmen höjd
  Kyrkholmen mossliknande terräng   Kimtasbotten kolbotten
  Kyrkhällarna terräng   Kjolsäcken mosse
  *Kyrkvägsröret gränsmärke   Klockarberget berg
  Kårbomyren ägomark   Klockargärdet åker
  Käbboslätten terräng   Klockarmossen mossmark
  Källmyren myr   Klockarpannkakan åker
  Käringdansen å   Klockarrudan åker och äng
  Käringmyren ägomark   Klockarvretarna åker och skogsbacke
  Käringören holme   Klockarvreten åker
  Käringörsgrundet grund   Klockarängen åker
  Kärrbottnen terräng   Klockstapelhagen åker
  *Kætilsæng Saknas /Se   Klockvändaren sten
  Körartorpet f.d. torp?   Klubbarna åker
  *Körhällsröret gränsmärke   Klubbarna åker
  *Körstorören gränsmärken   Klubben åker
  Köttron ägomark   Klubben åker
  Labbo ägomark   Klubben åker
  *Labboängsröret gränsmärke   Klöfharn, se Klöverharen Saknas
  *Lackröret gränsmärke   Klöverharen holme
  Landholmssjön sjö   Knaperhällsgruvan f.d. gruva
  *Laxebergsröret gränsmärke   Knuterstigen skogsstig
  Ledskär förr ö, nu del av fastland   Kobbo skog
  Ledskär ö /Se   Kobo, se Kobbo utjord
  *Ledskärsharn förr holme, nu del av fastland   Kohagen skog
  *Lemboröret gränsmärke   Kohagsberget skogsbacke
  Lerdavsbottnen terräng   Kohagsbotten kolbotten
  *Lieskär ö   Kojbådaren holme
  Lijesiär, se Ledskär förr ö, nu del av fastland   Kolarmyrsbotten kolbotten
  Lille Siön, se Lissvassjön sjö   Kolaråkern åker
  Lille siön, se Lissvass sjö   Kolbottenshagen hage
  Lill-Kråknäs terräng   Kolbovret odlad mark
  *Lillskär f.d. holme   Kolmon skogstrakt
  *Lillskärsharen f.d. holme   Kolmoröjningen f.d. röjning, nu myr
  Lill Wassiön, se Lissvass sjö   Kolningmyren odlad jord
  *Lillvretsröret gränspunkt   Kolningsmyren myr och skog
  Lillängen ägomark   Kon notvarp
  Lindholmen udde   Koppelstya myr
  Lindströmsmyren myr   Korsbotten kolbotten
  Lisadal ägomark   Korsholmarna holmar
  *Lisboröret gränspunkt   Korsholmen holme
  *Lismoröret gränspunkt   Korset skogstrakt
  *Lisserdalsröret gränsmärke   Korsmyren myr, f.d. slåtteräng
  Lissfjärden sjö   Korsmyrsbotten kolbotten
  Liss-Jerkers-äng terräng   Koxen beteshage
  *Lissleboröret gränsmärke   Korsäng myr, förr slåtteräng
  *Lissmoröret gränsmärke   Krapelberg moras
  Lissmyren myr   Krapelsbergsbotten kolbotten
  Lissrönningen terräng   Kroken åker
  Lissvass sjö   Krokmyr myr
  Lissvass sjö   Krokmyrsbotten kolbotten
  Lissvass sjö   Kroktallsbotten kolbotten
  Lissvass sjö   Kroktegarna åker
  Lissvass sjö   Kråkassten sten
  Lissvassjön sjö   Kråknäs, Stora skogsmark
  *Lissvretzröret gränsmärke   Kråknäsmossen mosse
  Lissäng ägomark   Kråkvilan ö
  Lissängen ängsmark   Kråkvilan åker
  Lissängen terräng   Kråkvilan backe
  Lissön ö   Krånglan åker
  Lissön terräng   Kullarna beteshage
  *Ljusgropsröret gränsmärke   Kullarna betesäng
  Ljusteräng ängsmark   Kumma förr odlad mark, nu beteshage
  Lockaräng terräng   Kummahålet åker
  Lartenäng ängsmark   Kungsängen skogsmark
  Lortmossen mosse   Kuskär holme
  Lortängsmossen mosse   Kvarndammen f.d. kvarndamm, nu mosse
  Lundberget berg   Kvarnholmarna f.d. slåtter, nu betesmark
  Långboängen terräng   Kvarnmyren f.d. slåtter, nu skog
  Långbromossen terräng o. ägomark   Kvarnmyr mosse
  *Långbroröret gränsmärke   Kvarnsmyren myr
  Långgärdet terräng   Kvarnmyren förr odling, nu betesmark
  *Långharen f.d. holme   Kvarnsvreten åker
  *Långharn förr skär, num. trol. del av fastland   Kyrkhällarna berg
  Långholmarna strandområde   Kyrkstigen gångstig
  Långholmen udde   Kyrkvägen väg
  Långkolningsudden terräng   Kyrkvägen väg
  Långkällan terräng?   Kålgrundsgroden åker
  Långmossen mosse   Kålsäng åker
  Långmyren myr   Kålsängen åker
  Långmyren myr   Kålsängen åker
  *Långspången myr   Kårbobotten kolbotten
  *Långspångsröret gränsmärke   Kårbomyren åker, förr slåtter
  *Långsten gränsmärke   Käbbohagen åker
  *Långsten förr gränsmärke   Käbboslätten f.d. slåtteräng, nu mosse och kärr
  *Långstena gränsmärke   Käbbovretarna åker
  *Långstenen gränsmärke   Källarbacken skogsbacke
  *Långstenvadsröret gränsmärke   Källbacken beteshage
  Långviken terräng   Källbacksvreten åker
  *Långåkersröret gränsmärke   Källbotten kolbotten
  Långån å   Källgroden åker
  Långängen ägomark   Källgrodhagarna åker
  ?Långören förr skär, num. trol. del av fastland   Källgärdet åker
  Länsman holme   Källgärdet åker
  Löfstafierden, se Lövstabukten bukt   Källhagen åker
  Lönnasholmen terräng   Källmyren myr med skog
  Lönnas-stallbottnen terräng   Källmyren åker
  Löpskåhlen, se Båtröret gränsmärke   Källmyren skogsäng
  Löpskålen, se Båtröret Saknas   Källmyrsberget berg
  Lövskärsbackarna ägomark   Källmyrsbotten kolbotten
  Lövstabukten bukt   Källsand åker
  Lövstabukten vik   Källsåget f.d. slåtteräng
  Lövstabukten bukt   Källsågsbron vägbro
  Lövstabukten bukt   Källviken åker
  Lövstabukten bukt   Källåkern åker
  Lövstafiählen, se Lövstabukten bukt   Käring, se Käringören holme
  *Lövstafjärden del av Lövstabukten   Käringdansen å
  *Lövstaskogen skog /Se   Käringören holme
  Löfstaån förr namn på Riforsån /Se   Käringörnsgrundet ö
  *Majboröret gränsmärke   Körarledet ängsmark
  Malmudden udde   Körarledet förr odlad mark
  Mariebo terräng   Körröjningen åker
  *Marieboröret gränsmärke   Köttrudan äng
  Marryggen skär   Labbo skogsskifte och åker
  Martinellsvreten terräng   Labbobotten kolbotten
  Marusbacken terräng   Ladugårdsgärdet åker
  Masan ängsmark   Landholmssjön sjö
  Mats-Ersholmsröret gränsmärke   Landsvägshagen skogsbacke
  Mats-Lars f.d. torp?   Landsvägåkern åker
  *Medmyrsröret gränsmärke   Larsbobotten kolbotten
  Mellesten, se Mälsten ö   Larsbogärdet åker
  Mellesten, se Mälsten halvö   Larsbomossarna åker
  *Mellesten holme   Lastageplats, se Malmudden Saknas
  Mellrorna ägomark   Ledskär förr ö. nu udde
  Mell--ten, se Skyttskär ö   Ledskärsharen udde
  *Middagsröret gränsmärke   Lerdavsbotten kolbotten
  Minörsmossen mosse   Lergroparna åker
  Moarna terräng   Libbenvret åker
  Moarna terräng   Lillgärdet åker
  Mockrun ägomark   Lillgärdet åker
  Mossbo ägomark o. terräng   Lillrudan åker
  Mossbo ägomark   Lillsidan åker
  *Mossebergröret gränspunkt   Lillängen äng
  *Mossebergsröret gränsmärke   Lindberg åker och skogsbacke
  *Mosseröret gränsmärke   Lindbomsstycket äng
  Muffrönningen ägomark?   Lindgärdet åker
  Murargärdet ägomark   Lindholmen holme
  Murarmossen mosse   Lindholmen skogsholme
  Murarmossen ägomark   Linfröbergsgärdet åker
  *Myrgällsbroängsröret gränsmärke   Lisadal åker
  *Myrgälls vintervägsröret? gränsmärke   Lisadalsbotten kolbotten
  *Myrholms rör gränsmärke   Lissand åker
  Myrmossen mosse   Liss-Björnmyren kärr
  *Myrmossröret gränsmärke   Lissbotten kolbotten
  Mårdberget berg   Lissbottensmossen mosse
  Mälsten ö   Lissbottnarna kolbottnar
  Mälsten halvö   Lissfjärden numera insjö
  Märgäng ägomark   Lissgärdet åker
  Märrhålet del av Karlholmsfjärden   Lisskråknäs skogsmark
  Märrviken strandområde   Lissmossen mosse
  Mökresiön, se Åkerbysjön sjö   Lissmossen mosse
  Mökresiön, se Åkerbysjön sjö   Lissmossbotten kolbotten
  Mökresiön, se Åkerbysjön sjö   Lissmyren förr myrslåtter, nu skog
  Möljersiön, se Åkerbysjön sjö   Lissnorrängen åker
  Möllier Siön, se Ensjön o. Åkerbysjön sjö   Lissostkaret f.d. slåtteräng
  Mölnarrönningen terräng   Lissröjningen f.d. slåtter, nu skog
  Mörkjan ägomark   Lisstorpet åker
  Mörkmossen ägomark   Lissvass sjö
  Nabben terräng   Lissvassbotten kolbotten
  Norrafjärden del av Karlholmsfjärden   Lissvassjön sjö
  Norrafjärden fjärd   Lissängen äng
  Norrberget berg   Lissängen åker
  Norrbo terräng   Lissängen mosslåtteräng
  Norrhagen ägomark   Lissängshagarna åker
  Norrlångan ägomark   Lissängsmålen åker
  Norrlöten ägomark   Lissänstegarna åker
  Norrmossarna mosse   Lissön skog
  Norrmyren ägomark   Lissön holme
  Norrmyren myr   Ljusteräng öppen slätt
  Norrmyrorna myrmark   Ljusterängsbotten kolbotten
  Norrskäret terräng   Ljuvassen åker
  Norrängen ägomark   Ljuvassvreten åker
  Norrängen ägomark   Lockaräng äng
  Norrängen ägomark   Logåkern åker
  Norrönningen ägomark   Lortdaven skog
  *Norröret gränsmärke   Lortenäng slåtteräng
  Notholmen terräng   Lortmossen mosse
  Nybroholmen terräng   Lortmossen mosse
  *Nybroröret gränsmärke   Lortmossen mosse
  Nybroån å   Lortmossbotten kolbotten
  Nyckelfall ägomark   Lortängen äng
  Nyckelfall ägomark   Lortängsmossen mosse
  *Nyckelfallsröret gränsmärke   Lotten åker
  Nydammen del av Strömarån   Lugnemyren äng
  Nyland ägomark   Lugnhagen åker
  Nymdängen terräng   Lumpplogarna åker
  Nymdängen äng /Se   Lundbacken backe, beteshage
  Nämmarmossen mosse   Lundersgärdet åker
  Nämmarmossen mosse   Lurbacken beteshage
  Nötbacken terräng   Lursten sten
  Nötbomyren myr   Lynkan åker
  Nötboviken sankmark   Långarna åker
  Odlingen ägomark   Långbacken landsvägsbacke
  Orholmen, se Orrholmen udde   Långboängen myr
  Ormhagen terräng   Långboängsbotten kolbotten
  Orrhagen ägomark   Långbromossen åker
  Orrholmen udde   Långbäcksbotten kolbotten
  Oxholmen terräng   Långfarstun myr
  Oxholmen, Västra holme   Långfarstubotten kolbotten
  ?Oxholmen, Västra, Tjuvholmen o. Slanten holmar   Långgrodorna åkrar
  ?Oxholmen, Östra skär   Långgrundet stengrund, nu övervattensgrund
  Oxholmen, Östra holme   Långhagsbotten kolbotten
  Oxlöten terräng o. ägomark   Långholmarna del av udde
  Oxmyren myr   Långholmen skogshöjd
  Per-Olsbotten terräng   Långholmen förr ö
  Pilbo terräng   Långkolningen förr slåtteräng, nu myr
  Pilrönningen terräng   Långkällan åkrar och källa
  Pingstaberget berg   Långmossen hjortronmosse
  Pingstören holme   Långmyren mosse
  Predikstolen terrängformation   Långmyren mosse
  Prästgravarna gravar   Långpelleskrokarna krökar på landsvägen
  Prästgrundet holme   Långplogarna åker
  Prästmossrna ägomark   Långröjningarna f.d. slåtter, nu mossmark
  Präströnningen ägomark   Långsund åker
  Psilandersmyren myr   Långtegarna åker
  Pustabottnen terräng   Långtytan åker
  Ramsla ägomark   Långtä väg
  *Ramteberget gränsmärke   Långviken åker
  Randbomossarna mosse   Långåkrarna åker
  *Ranndalsröret gränsmärke   Långån å
  Riddarmyren myr   Långängen åker
  Rimpholmarna terräng   Långängen åker
  Ringen betesmark   Långörnsbacken backe
  Risfors terräng   Lägdtegarna åker
  Risforsån å   Länsman holme
  Risforsån å   Länsmansholm, se Länsman Saknas
  *Risholmsröret gränsmärke   Lönnasholmsbotten kolbotten
  Risömossarna mosse   Lönnasstallbotten kolbotten
  Risön moss o. skogsområde   Löten åker
  Risön terräng   Löten åker
  Rosendal terräng   Löthagen åker
  Rossjelöv terräng   Lövensvreten åker
  Rotarna terräng   Lövsalsbotten kolbotten
  Rovgrytan terrängformation?   Lövskär åker
  Ruddadaven göl   Lövstabukten bukt
  Rudadaven sjö /Se   Malmudden udde
  Rudadaven sjö /Se   Malmvägen vinterväg
  Ruddo äga /Se   Marjebo slåtteräng
  Ruddu ägomark   Marjebobotten kolbotten
  Ruddubacken terräng   Marjängsbacken skog
  Ruddune ägor /Se   Marryggen holme
  Ruddune ägor /Se   Martinellvreten åker
  Rumbogruvorna gruvor   Marusorna åker
  Rumsjön sjö   Masan äng
  Rumsjö sjö   Masugnshästhagen nu skog, f.d. hage och slåttermark
  Rundholmen terräng   Mats-Lars äng och hage
  Runnesiön, se Rumsjön sjö   Mellanbackarna åker
  *Ryggskär ö   Mellangärdet åker
  *Ryggskär f.d. holme   Mellanängen äng, odlad jord
  *Rygskär ö   Mellanängstä väg
  *Rysholmsröret gränspunkt   Mellrorna åker
  Ryttarbacken ägomark   Mickelsbo åker och slåttermyr
  Räbbo Eng, se Räbbohagen terräng   Mickelsbotten kolbotten
  Räbbohagen terräng   Mickelsmyren myr, f.d. slåtter
  Räbbohagen terräng   Mineursmossen f.d. slåtter, nu mosse
  Rödgötholmen holme   Mjölnarröjningen röjning
  Rödhällen triangelpunkt   Mjölnarröjningen äng
  *Rögningsröret gränsmärke   Moarna skogsområde
  Römyran, se Rörmyren åker   Mobotten kolbotten
  Rönnharen del av holme /Se   Mon skog
  Rönnamossen mosse   Mon hästhage
  Rönnamossen mosse   Mor-Karinsvreten åker
  Rönnharen udde   Moseholmen skog
  Rörbacken terräng   Mossarna åker
  Rörbergsmyren myr   Mossarna åker
  Röret udde   Mossarna mossar
  *Rörgaffeln vik?   Mossberget skogsbacke
  *Rörgaflen holme   Mossbo åker
  Rörgolvet skär   Mossbo skogstrakt
  Rörgolvet holme   Mossbobotten kolbotten
  *Rörhararne holme   Mossen åker
  Rörharrarne, se Rörgolvet skär   Mossledet åker
  ?Rörholmarna holmar   Mossmyren åker
  Rörholmarna holmar   Muffröjningen åker
  *Rörhällen gränsmärke   Muffröjningsbotten kolbotten
  Rörmyren åker   Murargärdet åker
  Rörmyren myr   Murarmossen odlad mark
  *Rörmyrröret gränsmärke   Musen holme och notvarp
  Rörudden udde   Myrarbacken landsvägsbacke
  Röset gränspunkt   Myrarna åker
  ?Röset gränsmärke   Myrarna åker
  Röset triangelpunkt   Myren åker
  *Saggasholmsröret gränsmärke   Myrmossbotten kolbotten
  Salsgrundet grund   Myrmossen högmosse
  Salsiön, se Skälsjön sjö   Mårdberget skogsholme
  Saltbäcken ägomark   Mårdbergsbotten kolbotten
  *Sanboröret gränspunkt   Mämyren åker
  Sandberget berg   Mässingsodlingen åker
  Sandbo terräng   Mörkhusbacken skogsbacke
  *Sandboröret gränsmärke   Mörkhusbotten kolbotten
  Sandgärdet ägomark   Mörkhusmossen mosse
  Sandkolningen terräng   Mörkjan åker
  Saxberg berg   Mörkmossen åker
  Saxholmen holme   Mörkrudan åker
  Saxmarken terräng   Nedangården åker
  Scarsiön, se Skälsjön sjö   Nedangården åker
  Sevedsmossen mosse   Nickarvret åker
  ?Sibbenskär skär   Nickelsbo åker
  Sibbenskär ö   Nils-Ers gräsvall, ängsbitar
  *Sidlänne f.d. udde?   Norrbacken skogsbacke
  *Sidlänne f.d. utbuktning? av fastland   Norrbacken landsvägsbacke
  Siggelbo terräng   Norrbacken skog
  *Silkebergsröret gränsmärke   Norrberget skogsbackar
  *Sillbo lejde gränsmärke   Norrberget skogsbacke
  *Sillingeröret gränspunkt   Norrbo f.d. betes- och slåttermark, nu skog
  *Sillingeröret gränsmärke   Norrfall hage
  Sillreken terräng   Norrflingen åker
  Sillungen ägomark   Norrflingen åker
  *Simpviksröret gränsmärke   Norrgärdet åker
  *Siomoröret rör   Norrgärdet åker
  Sisslan holme   Norrgärdet åker
  Siählsiön, se Skälsjön sjö   Norrgärdet åker
  SiäleSiön, se Skälsjön sjö   Norrgärdet åker
  Siälesiön, se Skälsjön sjö   Norrgärdet åker
  Siäl Siön, se Skälsjön sjö   Norrgärdet åker
  Siälsiön, se Skälsjön sjö   Norrgärdet åker
  Siälsiön, se Skälsjön sjö   Norrhålet mosse, nu odlad
  *Själören f.d. holme   Norrkolningsbotten kolbotten
  *Själören förr skär, num. del av fastland   Norrlångan åker
  Sjöbodören holme   Norrgärdet åker
  Sjöhålet göl   Norrlöten äng
  *Sjölykröret gränsmärke   Norrmossbotten kolbotten
  Sjörönningen ägomark   Norrmossen äng
  Sjöängen strandäng   Norrmossen mosse
  Skansudd udde   Norrmossen åker
  Skarpfall ägomark   Norrmossen mosse
  Skarprönningen ägomark   Norrmosshagen åker
  *Skinnarhatten gränsmärke   Norrmyr hästhagar
  *Skinnarnålen gränsmärke   Norrmyrarna f.d. slåtteräng, nu kärr
  Skitskiär, se Skyttskär udde   Norrmyren åker
  Skitskär, se Skytteskär halvö   Norrmyren odling
  *Skivröret gränsmärke   Norrmyren åker
  Skiärsiön, se Skälsjön sjö   Norrmyrsbotten kolbotten
  Skiärsiön, se Skälsjön sjö   Norrskiftet skog
  Skogholmsgrundet ö   Norrskäret udde
  Skogsbo terräng   Norrsveden skog
  Skomakarhålet betesmark   Norrudan åker
  Skrivarbo ägomark   Norrunder åker
  Skrivarbobottnen terräng   Norrvikarna åker
  Skrivarmyren myr   Norrvretarna åker
  Skutholmen holme   Norrvreten åker
  Skutholmen holme   Norrvreten åker
  Skvaltrumman terräng   Norrvreten åker
  Skyttskär halvö   Norrvretsbackarna berghällar
  Skyttskär f.d. holme, nu del av fastland   Norrvretsbotten kolbotten
  Skyttskär ö   Norråkern åker
  Skyttskär udde   Norrängen åker
  Skyttskär förr ö, nu sammanväxt med fastlandet   Norrängen åker
  Skyttskär triangelpunkt   Norrängen åker
  Skyttskär ö   Norrängen åker
  *Skäggeröret gränsmärke   Norrängen åker
  Skälsjön sjö   Norrängen f.d. slåtteräng, nu skog
  Skälsjön sjö   Norrängen åker
  Skälsjön sjö   Norrängsmyren odlad mark
  Skälsjön sjö   Norrängsvreten åker och skog
  Skälsjön sjö   Norröjningen åker
  Skälsjön sjö   Norröjningen åker
  Skälsjön sjö   Nybron landsvägsbro
  Skälsjön sjö   Nybroån å
  Skälsjön sjö   Nyckelfall åker
  Skälsjön sjö   Nyckelfallsbotten kolbotten
  Skälsjön sjö   Nydammen övergång av Strömmarån
  Skälsjön sjö   Nygrindsbacken backe
  Skälsjön sjö /Se   Nygärdet åker
  Skälsjövägen triangelpunkt   Nyland åker
  Skärkilsbobottnen terräng   Nymdängen äng
  Skärsiön, se Skälsjön sjö   Nymyren myr, f.d. slåtter
  ?Slanten, Tjuvholmen o. Oxholmen, Västra holmar   Nymyren åker
  Slanten holme   Nyröjningen åker
  Slokbjörken terräng   Nytäppan åker
  Slotterharn, se Slåttharen f.d. holme, num. del av Torkeln   Nyvret åker
  Slumpuddarna terräng   Nyvreten åker
  Slåttharen holme   Nyvreten åker
  Slåttharen f.d. holme, num. del av Torkeln   Nyvretsplogarna åker
  Slåttharen ö   Nyängen åker
  Slåttharsholmen holme   Näbbäng f.d. äng, nu skog
  Slätan terräng   Näbbängskällan källa
  *Släteröret gränsmärke   Närmaremossen mosse, delvis odlad
  Slätmyrorna ägomark   Närmsthällarna hällar
  *Smedsmyrröret gränsmärke   Näset udde
  Smedstorp terräng   Nöden åker och äng
  Småholmarna holmar   Nödåkern åker
  Snickarbacken terräng   Nöttbomyren myr, f.d. slåtter
  Sotensviken terräng   Obyttholmarna skog
  Spelarharen terräng?   Odlingarna åker
  Spelarharen förr ö, nu fastland /Se   Odlingen åker
  Spikmossen mosse   Odlingen åker
  Spångagårdarna f.d. torp?   Odlingen åker
  Spångledslätten terräng   Odlingen åker
  ?Spångmyrorna myrar   Ol-Anderstä landsväg
  Spångmyrorna myr   Oljebo åker
  Spökmyren myr   Oljebobotten kolbotten
  Stackmyren myr   Ol-Jönsvreten åker
  Stallsbottnen terräng   Ol-Matsröjningen åker
  Stavrummen terräng   Ol-Matsröjningsbotten kolbotten
  Stavsrumsmarken terräng   Ollesvarpet plats
  Stegelharen holme   Olversmyren f.d. slåtta, nu myr
  Stegelharen skär   Olvret stenröse
  Stegelharen holme   Ormhagen f.d. åker, nu skog
  Stegelharen holme /Se   Ororna åker
  Stenhagen ägomark   Orrhagen åker
  *Stenskärvan gränsmärke   Orrholmen udde
  Stora Daven skog (förr sjö) /Se   Orsbobotten kolbotten
  *Store Casen gränsmärke   Orsbogärdet åker
  *Store Gubben gränsmärke   Ostkaret, Stora f.d. slåtteräng, nu kärr
  *Storeholm gränsmärke   Oxholmarna holmar
  *Storemoröret gränspunkt   Oxholmen del av strand
  *Storeslättsröret gränspunkt   Oxholmen, Västra holme
  *Storgubben gränsmärke   Oxholmen, Östra holme
  *Storgubben gränsmärke   Oxholmen, N., se Västra Oxholmen o. Oxholmarna Saknas
  Storgärdet ägomark   Oxholmen, Södra, se Östra Oxholmen o. Oxholmarna Saknas
  Storgärdsberget berg   Oxlöten åker
  Storholmen terräng   Oxmyren f.d. slåtteräng
  Storhällberget berg   Parkbotten kolbotten
  Stor-Kråknäs terräng   Parken skog
  *Storlejdsröret gränsmärke   Per-Bergsdelen hemmansdel
  *Stormoröret gränsmärke   Per-Karlsbotten kolbotten
  Stormossen mosse   Pelle-Linds åker, stenrösen, berghällar
  Stormossen mosse   Pilröjningen f.d. slåtter
  Stormyren myr   Pilvret myr, f.d. slåtter
  Stormyren myr   Pingstaberget skogsbacke
  Stormyren myr   Pingstakroken landsvägskrok
  Stormyren myr   Pipan åker
  *Storröret gränsmärke   Pjärs dammlucka
  *Storröret gränsmärke   Pjärslutan dammluckor
  *Storslättsröret gränsmärke   Plankbotten kolbotten
  Storstackängen terräng   Plankbotten kolbotten
  *Storsten gränsmärke   Plågarbobotten kolbotten
  *Storsten gränsmärke   Porsmyren myr
  Storstensbacken terräng   Predikstolen f.d. stor sten
  Storsvedden ägomark   Prästgravarna gravrösen
  *Storsvedsröret gränsmärke   Prästgrundet ö
  Storvreten ägomark   Prästgårdsrudan åker, äng
  Storängen ägomark   Prästmossarna f.d. slåtteräng, nu delvis sank äng
  Storängen terräng   Präströjningen åker
  Storängsmyren ägomark   Prästskogsbo åker
  Storön ö   Prästängen f.d. äng
  Standholmen holme   Pungen åker
  Strommaren, se Strömaren sjö   Pustabotten kolbotten
  Strömaren sjö   Putten åker och äng
  Strömaren sjö   Ramsta åker
  Strömaren sjö   Randalamyrarna myr
  Strömaren sjö   Randalanybotten kolbotten
  Strömaren sjö   Randalavreten åker
  Strömaren sjö   Randbogruvorna f.d. järngruvor
  Strömaren sjö   Randbomossarna mosse
  Strömaren sjö   Rangelbo åker
  Strömaren sjö   Rebben åker
  Strömaren sjö   Rebbomossen mosse
  Strömaren sjö   Riddarmyren myr
  Strömmaren sjö /Se   Ringen åker
  Strömaren sjö /Se   Risforstegarna f.d. slåtter
  Strömmaren, se Strömaren sjö   Risforsån å
  Siöön Strömmaren, se Strömaren sjö   Risömossarna mosse
  Strömarån å   Risön till Elinge, se Elingemaden Saknas
  Strömarån å   Roparbo åker
  Strömarån å   Rosendal skogsmark
  Strömarån å   Rosendal slåtteräng med skog
  Strömarån å   Rossjelöv odlad mossmark
  Strömmarån å /Se   Rotarna åker
  Stubbarna terräng o. betesmark   Rotarna åker
  Stubbmyren myr   Rothugget skog och myr
  Stubbrönningen ägomark   Rovgrytan myr
  Stubbrönningen terräng o. ägomark   Rovlandsåkern åker
  Stubbrönningen terräng   Rudadaven sjö
  Styggsnåret ägomark?   Rudan åker
  *Styrmansröret gränsmärke   Rudan åker
  Styrmansäng terräng   Rudbacken hage
  Stångharen holme   Rudbacken beteshage
  Stångharen ö   Rudbacksvreten f.d. åker, nu beteshage
  Stångharen ö   Rudvreten åker
  Stångharen holme   Rumsjön sjö
  Stångharen ö /Se   Runsjön, se Rumsjön Saknas
  Stångharen holme /Se   Ryssgraven stenröse
  Stångharsholmen f.d holme   Rågångsbotten kolbotten
  Ställberget berg   Rödbergsmyren åker
  Ställbergsmossen mosse   Rödgötan holme
  Ställören holme   Rödhäll häll
  Stängslen terräng   Rödhällen stenhäll
  Stängslen ägomark   Rödjan äng
  *Stödsmorsröret gränsmärke   Rödjan f.d. odling
  *Stödsnorsrören gränsmärken   Rödmossen åker
  *Suggeröret gränspunkt   Röjningarna mosse
  *Suggeröret gränsmärke   Röjningarna odlad mark
  Sundet ägomark   Röjningen åker
  Sundet ägomark   Röjningen åker
  *Sundskär f.d. holme   Röjningen hage och ängsmark
  *Sunssiär förr skär, nu del av fastland   Rönharen ö
  Svartharen ö   Rönnamossen mosse
  Svartharen holme   Rönnbotten kobotten
  Svartharen ö   Rörbacken skogstrakt
  Svartharen holme   Rörgolvet ö
  Svartharen ö   Rörholmarna holmar
  Svartharen ö /Se   Rörmyren mosse
  Svartmyren myr   Rörmyren del av Stormossen
  *Svartmyrsröret gränsmärke   Rörmyren åker
  *Svartskärröret gränspunkt   Rörmyrskiftet skog
  *Svartskärsröret gränsmärke   Sakrisbergsmossen mosse
  Svedden terräng   Salbergsgärdet åker
  Svedden terräng   Salbergskällan källa
  *Svedjeröret gränsmärke   Salbergsmyren kärr
  Svedjorna terräng   Salbergstä väg
  Svifallsrönningen ägomark   Salsgrundet ö
  *Svinhällan gränsmärke   Saltbäcken äng
  Svinvret ägomark   Saltbäcksvreten äng
  Syltholmarna holmar   Sandarna åker
  Syltholmarna holmar   Sandarna åker
  Systermyrarna myr   Sandbergsvretarna åkrar
  Sågas ägomark   Sandbotten kolbotten
  Sågasbo terräng   Sandbotten kolbotten
  Sågasbottnen terräng   Sandbotten kolbotten
  Sågdammen damm   Sandflingen, Lilla åker
  Söderströmsmyren myr   Sandgropsvreten åker
  *Söderängsröret gränspunkt   Sandlingen, Stora åker
  *Söderängsröret gränsmärke   Sandgärdet åker
  Sörbottsmyren ägomark   Sandhagen odlad mark
  Sörmossarna mosse   Sandkolningen kolbotten
  Sörmyren myr   Sandviksåkern sandåker
  Sörmyrsbottnen terräng   Saxberg äng
  Sörrönningarna terräng   Saxholmen holme
  Sörrönningen terräng   Sevesmossbotten kolbotten
  Sörängen ängsmark   Sevesmossen mosse
  Tallgrodorna betesmark o. terräng   Sibbenskär holme
  Tallriken holme   Sibbenskärsviken vik
  Tannsjön sjö   Siggelbo f.d. odling, nu skog
  Tannsjön sankmark   Siggelbobotten kolbotten
  Tannsjön f.d. sjö   Sigridstomten f.d. bostadsgrund
  Tegelugnen ägomark   Sillbohästhagen åker
  Tillmansholmen holme   Sillbomossarna skogsängar
  Timmermomyren, se Nämmarmossen Saknas   Sillerberken till Elinge, se Sillreken Saknas
  *Timmermomyren f.d. myr   Sillreken skogstrakt
  *Tingstenen gränsmärke   Sillugnen åker
  Tingställsbacken terräng   Simonsrudan åker
  Lilla Tinsiön, se Lissvass sjö   Sion skog och myr
  Tjuvholmen holme   Sionsbotten kolbotten
  ?Tjuvholmen, Slanten o. Oxholmen, Västra holmar   Sisslan holme
  Tjåsashålet terräng   Sjungarmyren f.d. slåtteräng, nu myr
  *Tjäderleksröret gränsmärke   Sjungarmyrsbotten kolbotten
  Tjärdal terräng   Själ Sjön, se Sälsjön Saknas
  Tjärdalen betesmark   Sjöbotten kolbotten
  Tolbo triangelpunkt   Sjöboören öar
  Tolbomossarna mosse   Sjögrindsgärdet åker
  Tomtarna äga /Se   Sjöröjningen åker
  Tomtarönningen terräng   Sjöslåttan åker, f.d. slåtteräng
  Tomterna äga /Se   Sjöslåttbacken backe
  Torbo terräng   Sjövägen väg
  Torkeln ö   Sjöängsgärdet åker
  Torkeln holme   Sjöängen åker och äng
  Torkeln ö   Skansudd udde
  Torkeln ö   Skarmyren mosse
  Torkilsiär, se Torkeln ö   Skarpfall odlad jord
  Torkilskar, se Torkeln ö   Skarpgatan åker
  Torparsmyr myr   Skarpröjningen åker
  Torpet terräng   Skeppsviken vik
  Torpgruvan gruva   Skeppöbotten kolbotten
  Trippeberget berg   Skeppön udde
  Trusket binamn på Ensjön /Se   Skitlådan kolbotten
  Trångskogen terräng   Skitlådasmyren myr
  Träffarören holme   Skogsvret åker
  Träsket sjö   Skolgärdet åker
  Träsket träsk   Skolmästarmyren myr, f.d. slåtter
  *Träskröret gränsmärke   Skolmästarröjningen åker
  Tårsand ägomark   Skomakargärdet åker och slåtteräng
  Täften terräng   Skomakarhålet åker
  Täfettboda terräng   Skomakarröjningen vattenäng
  Tätettboda terräng   Skomakartorpet åker
  Urmakarskogen skogsområde   Skorven åker
  Uttergrund, se Yttergrundsören förr ö, num. udde   Skralten åker
  Uvholmen terräng   Skramlorna skogsmark
  Valbo terräng o. ägomark   Skrammelgärdet åker
  *Walten gränsmärke   Skrikasbotten kolbotten
  Vantbacken ägomark   Skrivarbo åker
  *Vargenröret gränsmärke   Skrivarbobotten kolbotten
  *Vargstufsröret gränsmärke   Skrivarmyren myr, f.d. slåtter
  Vedäng ägomark   Skrivarröjningarna åker
  (Segelleden till Löfsta och Wesslandz Fiehlar) fjärd   Skrivarröjningsbotten kolbotten
  Vetgärdet ägomark   Skräckholmsbacken betesbacke
  Viargsmyren myr   Skräckholmskällan källa
  Vidväg triangelpunkt   Skräckholmsåkern åker
  Vinglaset del av Karlholmsfjärden   Skräddarvreten åker
  Vissomossen mosse   Skräddarvreten åker
  Vissomossen mosse   Skräddarvreten åker
  Wisönfly, se Vissomossen mosse   Skräddarvretsbacken betesbacke
  Viängarna terräng   Skutholmen holme
  Vrakholmen terräng   Skvaltrumman kolbotten
  Vreten ägomark   Skvaltrumsmyren myr
  *Vägröret gränsmärke   Skymyrarna myr
  Västerbol ägomark   Skyttenrudan åker
  Västerbotten ägomark   Skyttfältet åker
  Västergärdet ägomark   Skyttskär skär
  Västerhumleskär, se Herrgårds-Hummelskär Saknas   Skällbäcksdiket dike
  Västermossen mosse   Skällbäckshålet åker
  Västermossen mosse   Skälsjön, se Sälsjön Saknas
  Wästerträsket, se Träsket sjö   Skärkilsbobotten kolbotten
  Västeräng äng   Skärkilsbomyren myr
  Västeräng sankmark   Skärsätersgärdet åker
  Västerängen ägomark   Skärsäterängen, Mellersta åker
  Västerängen ägomark   Slanten holmar
  Västerängen äng   Slantholmarna holmar
  Wäst Humelsiär, se Herrgårds-Hummelskär skär   Slarsbogärdet åker
  Västlandsmyren myr   Slumpuddarna skogstrakt
  Üttergrund, se Yttergrund udde   Slutstycket mossäng
  Yttergrund udde   Slåtarn, se Slåtterharen Saknas
  Yttergrund f.d. holme   Slåtterharen holme
  Yttergrundsören förr ö, num. udde   Slåtterharsholmen holme
  Yttergrundsören udde   Slåttmyren myr
  *Yvrebergsröret gränsmärke   Slätan åker
  Åberget berg   Slätan slåtteräng
  Åhagarna ägomark   Slätmyrarna dyjord
  GI: Åhroret, se Femstenaröret gränsmärke   Smedhagen slåtter
  Åkerby triangelpunkt   Smedhagen hage
  Åkerbygruvan gruva   Smedhagen åker
  *Åkerby hammare förr hammare   Smed-Olovskolbotten kolbotten
  *Åkerby masugn förr masugn   Smedåkern åker
  Åkerbymossen mosse   Smedåkern åker
  Åkerbysjön sjö   Smedåkern åker
  Åkerbysjön sjö   Smedåkern åker
  Åkerbysjön sjö   Smedåkern åker
  Åkerbysjön sjö   Småmyrarna myr
  Åkerbysjön sjö   Småängarna åker
  Åkerbysjön sjö   Småängarna åker
  Åkerbysjön sjö   Smedbacken backe
  Åkerbysjön sjö   Snickarbacken skogsbacke
  Åkerbysjön sjö   Snårsbotten kolbotten
  Åkerbysjön o. Ensjön sjöar   Sockenskogen skog
  Åkerlundsbottnen terräng   Solbaddarhagen hage
  Åkermansodlingen ägomark   Sotensviken mosse
  Ålskär skär   Spelarharen förr ö, nu fastland
  Ålskär ö   Spikmossen mosse
  Ålskärsholmen holme   Spjällen åker
  Ångselemyren ägomark   Spjällen åkrar
  Årböleån å   Spjället ängsmark
  Årännbackarna terräng   Spjället åker
  Årännet terräng   Spjällvreten åker
  *Åröret gränsmärke   Spångbotten f.d. kolbotten
  *Ändesboröret gränsmärke   Spångbottnarna kolbotten
  *Ängsskär f.d. holme   Spångledslätten mosse
  *Ängskär förr del av ö, nu del av Skyttskär   Spångmyrarna mossar
  Önbron betesmark   Spögubbåkern åker
  Örsböle ägomark   Spökmyren myr
  Örsböle åker /Se   Stackmyren myr
  Österbacken terräng   Starbrobotten kolbotten
  Österhumleskär, se Bond-Hummelskär Saknas   Starsgärdet åker
  Österrönningarna ägomark   Starröjningsmyren myr
  Österrönningarna ägomark   Stavrummen skogsmark
  Österskogen terräng   Stavrumsmarken skogstrakt
  Öst Humelsiär, se Bond-Hummelskär skär   Stegelharen holme
      Stendammen åker
      Stenkullarna potatisåker
      Stenlösen åker
      Stenrösåkern åker
      Stockmossrna slåtteräng
      Stonnagärdet åker
      Storberget skogstrakt
      Stor-Björnmyren kärr
      Storflingen åker
      Storfriarbacken landsvägsbacke
      Storgärdet åker
      Storgärdsberget berg
      Storholmen skog
      Storholmen skog
      Storholmsbotten kolbotten
      Storhällarna berghällar
      Storhällberget berg
      Storkråknäs skogsmark
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Stormossholmarna holmar
      Stormosstegarna f.d. slåtter
      Stormyren myr
      Stormyren mosse
      Stormyren mosse
      Stormyren slåtterängar
      Stormyren f.d. odlad mark, nu betesmark
      Stormyrsbacken förr slåtter
      Stormyrsbotten kolbotten
      Storodlingen f.d. odling
      Storqvarn Saknas
      Storröjningen slåtteräng
      Storskogen skog
      Storstackängen nu odlad mark
      Storstensbotten kolbotten
      Storsveden åker
      Stortorpet åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storån å
      Storängen äng
      Storängen åker
      Storängen skogsmark
      Storängen äng
      Storängsmyren åker
      Storön ö
      Strandholmen holme
      Strömmaren sjö
      Strömmarån å
      Strömmingsbotten kolbotten
      Strömmingskällan källa
      Strömmingskällabotten kolbotten
      Stubbfältet åker
      Stubbmyren myr
      Stubbröjningen åker
      Stubbröjningen myr
      Stubbröjningen betesmark och åker
      Stubbröjningen åker
      Stubbröjningsbotten kolbotten
      Stubbröjningsslåttern kolbotten och f.d. slåtter
      Styggsnåret mosse
      Styrmansäng slåtter
      Styrmansäng slåtteräng
      Stålbergsmobottnarna kolbottnar
      Stångharen holme
      Stångharsholmen del av Stångharen
      Stångharsån f.d. sund, nu vik
      Ställberget berg med hällar
      Ställbergsbotten kolbotten
      Ställörn ö
      Stängslan åker
      Suggan holme
      Sundet åker
      Sumparna odlad jord
      Sumpmossen mosse
      Sundinsbacken backe
      Surtorpsbacken nu beteshage, förr slåtter
      Svartgärdet åker
      Svartharen holme
      Svartharnsgrund holme (förr grund)
      Svartkullbotten kolbotten
      Svartledet åker
      Svartmyr myr
      Svartmyren mosse
      Svart-Nilshagen hage, nu skog
      Svedarna åker
      Svedarna åker och beteshage
      Svedatä väg
      Sveden åker
      Sveden åker
      Sveden åker
      Sveden skogstrakt
      Sveden äng
      Svedfallsröjningen åker
      Svedjan åker
      Svedjorna åker
      Syltan åker
      Syltgrodan åker
      Syltholmen holme
      Sysslabotten kolbotten
      Systermyrarna f.d. slåtteräng, nu skog
      Sågdammen damm
      Sågodlingen f.d. odling, nu utlagd till skog
      Sällvasskroken landsvägskrok
      Sälsjön sjö
      Säterbergsröjningen odlad mark
      Sävesmossen mosse
      Söderbottsmyren åker
      Söderflingen åker
      Södergärdet åker
      Södergärdet åker
      Södergärdet åker
      Södergärdet åker
      Söderhagen äng
      Söderlundsodlingen åker
      Södermossen mosse
      Södermyren myr och mosse
      Södermyren myr
      Södermyren åker
      Södermyrsbotten kolbotten
      Södern åker och landsväg
      Söderröjningarna f.d. slåtter
      Söderröjningen skogstrakt
      Söderröjningen åker
      Söderröjningsbotten kolbotten
      Södersand åker
      Södervarpet notvarp
      Södervreten åker
      Söderåkern åker
      Söderäng åker
      Söderäng åker
      Söderängarna slåtteräng
      Söderängen åker
      Söderängen åker
      Söderängsbotten kolbotten
      Södrafjärden vik
      Söri åker
      Tallbacken skog
      Tallgrodorna åker
      Tallmarken åker
      Tallriken sten i havet
      Tannsjön sjö
      Tegelhossjan sten
      Tegelugnsbacken backe
      Tegelugnsslogen åker och loge
      Tingsthällsbacken landsvägs- och skogsbacke
      Timmerkojbotten kolbotten
      Timmermon skog
      Tjuvholmen holme
      Tjuvhålet åker
      Tjuvvreten åker
      Tjäsashålet myr och skog
      Tjäbo åker
      Tjäderberget berg
      Tjärdal skogsmark
      Tjärdalen åker och skogsbacke
      Tjärdalsbotten kolbotten
      Tjärdalsbotten kolbotten
      Tjärdalsåkern åker
      Tolbohålet åker
      Tomtaröjningen f.d. röjning, nu skog
      Tomtberg skogsbacke och åker
      Tomten hage
      Tomten åker
      Tomterna åker
      Tomterna åker
      Tomterna åker och mosse
      Tomthagen åker och äng
      Torka bo skog (förr hästhage)
      Torkaboskiftet åker
      Torkeln holme
      Torkelskär holme
      Torpet åker
      Torpet åker
      Torpet åker
      Torpet hage
      Torpgruvan f.d. gruva
      Torrudbacken landsvägsbacke
      Torrvedsslätten slätt
      Tovvretarna åker
      Tranvret åker
      Trekanten åker
      Trestenaröret gränsröse
      Trippeberget berg
      Trollkäringberg kulle
      Tråkgärdet åker
      Trångbacken landsvägsbacke
      Trångskogen skog
      Trädgårdsbacken åkerbacke
      Träbron bro
      Träffarören ö
      Träsket sjö
      Träskressiln vattendrag
      Tvillingbotten kolbottnar
      Tvillingbottnarna kolbottnar
      Tvillingbottnarna kolbottnar
      Tvåbottnarna kolbottnar
      Tårsand åker och äng
      Täften självbärande äng, f.d. slåtter
      Täfättbodarna skog
      Uggelbo åkrar
      Urmakarskogen skog
      Uthuggningsmossen mosse
      Valbo odlad mark
      Valmansmyren myr
      Vantbacken backe
      Varggropsfältet åker
      Vargholmen skogsbacke
      Vargholmen holme
      Varghålet mosse
      Vargmyren åker
      Varstuhagen åker
      Vattbo mosse
      Vattbobotten kolbotten
      Vattengärdet åker
      Vattenlötarna åker
      Vessbladsgärdet åker
      Vestlandsfjärden del av hav
      Vetgärdet åker
      Vetlandet åker
      Viarga myr
      Viargsmyren myr
      Viargstrecket älgstreck
      Viken åker
      Vikensbotten kolbotten
      Vikshagen åker
      Vildmossen åker
      Vilkullen skogskulle
      Vimyren åker
      Vimyrslätten självbärande äng
      Vinglaset notvarp
      Vinterledsplogarna åker
      Visso mosse
      Vissomossen mosse
      Vreten äng
      Vreten åker
      Vretlandet åker
      Vretlandet åker
      Vretlandet åker
      Vretlandsmossen mosse
      Vretsbotten kolbotten
      Vråkbotten kolbotten
      Väderkvarnsbacken backe
      Väderkvarnsbacken landsvägsbacke
      Västerbacken backe
      Västerbacksåkern åker
      Västerbol åker
      Västerfjärden vik
      Västergårdsbacken landsvägsbacke
      Västergärdet åker
      Västergärdet åker
      Västergärdet åker
      Västergärdet åker
      Västergärdsbacken backe, hage
      Västergärdsbotten kolbotten
      Västerholmen holme
      Västerkilen åker
      Västerlotten åker och äng
      Västerlångan åker
      Västermossbacken landsvägsbacke
      Västermossen mosse
      Västermossen mossmark
      Västermossåkern åker
      Västerskogen skog
      Västerskogen skog
      Västervreten åker
      Västervreten åker
      Västeråkern åker
      Västerängen äng
      Västerängen åker
      Västerängen åker
      Västerängen åker
      Västerängen åker
      Västerängen jord
      Västerängshagen åker
      Åhagarna åkrar
      Åkarhällarna berg
      Åkerbygruvan f.d. gruva
      Åkerbymossarna mossar
      Åkerbymossen mosse
      Åkerbysjön sjö
      Ålberget berg
      Ålbergsbotten kolbotten
      Ålholm, se Ålskärsholmen Saknas
      Ålskär holme
      Ålskärsholmen holme
      Åmynne plats där Risforsån mynnar ut
      Åmynne plats där å mynnar ut
      Ångfallet åker
      Ångselemyren åker
      Årböleån å
      Årännbackarna backar
      Årännebocken övergång på Strömmarån
      Årännet slåtteräng
      Åsbotten kolbotten
      Åtala slåtta tillh. Åkerby by Saknas
      Åttondelsskiftet skogsskifte
      Åängen slåtteräng
      Äldharn, V., se Västra Alderharen Saknas
      Äldharn, Ö., se Östra Alderharen Saknas
      Älgensmyren myr
      Älgstupet bergknallar
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen äng
      Ärtlandet åker
      Öbacken backe
      Önbron åker
      Örsböle åker
      Österbådaren holme
      Östergärdet åker
      Österhagsbacken berg och beteshage
      Öster-i-gärdet åker
      Österkilen åker
      Östermyrarna åker
      Östermyren åker
      Österskogen skogstrakt
      Östervreten åker
      Österängen åkrar
      Österängen åker

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.