ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hållnäs socken : Olands härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 315 st Naturnamn: 1445 st Bebyggelsenamn: 537 st Naturnamn: 2053 st
Hållnäs sn Abborren holme Hållnäs socken socken Abelona skär
Hållnäs sn /Se *Agenäs Engsröret rör Hållnäs socken Aborrörn, se Turmansören Saknas
Hållnäs sn Alholmen holme Hållnäs sn /Se Agustsbäcken Saknas
Hållnäs sn Allmänning terräng Hållnäsarn inbyggarbeteckning Alflanket åker
Hållnäs sn Allmänningen skogstrakt Hållnäsbusarna inbyggarbeteckning Albertsören ö
Hållnäs sn Almträdsmyren ägomark Hållnäs rovorna inbyggarbeteckning /Se Alholmen holme
Hållnäs sn Alvarssvedd terräng Adolf-Jans gård Alholmen holme
Hållnäs sn Amerika terräng Adolf-Jans gård Alholmen åker
Hållnäs sn Apelbackarna terräng Adolf-Jans gård Allén åker
Hållnäs socken sn Apelhåll sankmark Adolf-Jans gård (f.d. båtsmanstorp) Allmänningen skogstrakt
Hållnäs sn Askberget grund Alfred-Karls gård Allvarsmyren åker
Hållnäs sn Aske-, se Norrasken o. Sörasken öar Anders-Anders gård Allvarssved skog
Hållnäs sn Asken, se Norrasken el. Söderasken ö Anders-Anders gård Allvarsudden udde
Hållnäs sn Asken, se Söderasken el. Norrasken ö Anders-Anders t. Amerika ängsmark
Hållnäs sn Asken, se Norrasken o. Sörasken öar Anders-Anders gård Amerika grund
Hållnäs sn Asken, se Sörasken ö Anders-Anders gård Andersbo skogstrakt
Hållnäs sn Asken ö Anders-Jans eget t. Andersbobotten kolbotten
Hållnäs sn Asken ö Anders-Jans gård Andrevet äng
Hållnäs sn? *Asken holme Anders-Jans gård Apelbackarna skog
Hållnäs sn Asken holme Anders-Karls gård Apelhåll sjö
Hållnäs sn Asken ö Anders-Lars gård Asken ö
Hållnäs sn Asken ö Anders-Lars gård Asken, Lilla, se Söderasken Saknas
Hållnäs sn Asken ö Anders-Mats gård Asken, Lilla, se Söderasken Saknas
Hållnäs sn Asken ö Anders-Ols gård Asken, Stora, se Lillasken eller Norrasken Saknas
Hållnäs sn Askgrovan ägomark Anders-Ols gård Askgrovan åker
Hållnäs sn Askgrovan ägomark Anders-Pers t. Askgrovmyren delvis odlad myr
Hållnäs sn Askhamnsbergen strandområde Anderssons torp, Mats, se Mats-Anders torp Askhagen åker
Hållnäs sn Askhamnsviken vik August-Anders gård Askhamnsbergen berg och skog
Hållnäs sn Askören, se Asken ö August-Jans gård Askhamnsbäcken bäck
Hållnäs sn Askören, se Asken ö August-Karls gård Askhamnsviken vik
Hållnäs sn Askören, se Asken ö August-Lars gård Askklinten ö
Hållnäs sn Askörn, se Asken ö August-Mats gård Askmaria berghäll
Hållnäs sn Askörn, se Asken ö Aspedal lht Askön, se Askören del av sn
Hållnäs sn Aspet skogsmark Axhagen gårdar Askörarna förr småöar, nu ö
Hålnäs sn? Axhagen ägomark Axhagmyren torp Askören holme
Hållnäs sn Backemorasiön, se Barknårekärret f.d. sjö, nu kärr Axhags torpen, se Axhagen Saknas Askörnssundet sund
Hållnäs sn Backn--ra Fierden, se Barknårsfjärden vik Backen torp Aspbotten kolbotten
Hållnäs sn *Backröret gränspunkt Backen torp Aspet äng
Hållnäs sn *Backröret rör Backtorpen, se Backen Saknas Augustsgrundet holme
Hållnäs sn Backvretarna ägomark Backtorpet gård Augustsören holme
Hållnäs sn Baddet terräng Backtorpet, Öst Saknas Axhagen åker
Hållnäs sn Baddröjningen åker /Se Barknåre traktnamn Axhag-myren åker
?Hållnäs sn Barcknarasiön, se Gammelsörsjön igenväxt sjö Barknåre Saknas Axelshagen hage och åker
Hållnäs sn Barcknåra fiählen, se Barknårsfjärden vik Barknåre by Backmossen åker
Hållnäs sn /Se Barcknåra Siön, se Gammelsörsjön sankmark Barknåre båtsmanstorp, se Barknåre traktnamn Backvreten åker
Hållnäs sn /Se Barcknår Siön, se Gammal-Södersjön sankmark Bengtras gård Backvretarna åker
Hållnäs socken socken /Se Barkarstall sankmark? Bengtras gård Backåkern åker
Hållnäs sn /Se Barkarstall ägonamn /Se Bergens gård Baddet skogsmark
Hållnäs sn /Se Barkemora Siön, se Gammelsörsjön f.d. sjö, nu sankmark Björnbacka gård Baddröjningen åker
Hållnäs sn /Se Barknarasiön, se Barknåresjön f.d. sjö, nu kärr Björnberg Saknas /Se Bakgärdet åker
Hållnäs sn /Se Barknorasjön, se Gammelsörsjön igenväxt sjö Björns fyr fyr Bakgärdet åker
Hållnäs sn /Se Barknora Siön, se Barknåre Sjön igenväxt sjö Bladäng f.d. t. Barkarstall självbärande slåtta
Hållnäs sn /Se Barknora Siön, se Gammelsörsjön f.d. sjö Boda, se Bodarna Saknas Barkarstall f.d. slåtta
Hållnäs sn /Se Barknårekärret f.d. sjö, nu kärr Boda , se Bodarna Saknas Barknårefjärden Saknas
Hållnäs sn /Se Barknåre Sjön f.d. sjö, nu kärr Bodarna gård Barknåre Sjön, f.d. Saknas
Hållnäs sn /Se Barknåre Sjön igenväxt sjö Bodarna f.d. torp Barknårekärret, se Gammal-Södersjön Saknas
Barknåre by Barknåre Sjön f.d. sjö, num. kärr Bodarne, se Prästbodarna Saknas Barknåreån å
Barknåre by Barknårn Fiälen, se Gudingefjärden fjärd Bodatorp, se Bodarna Saknas Barknårsfjärden havsvik
Barknåre by Barknårsfjärden vik Bollsbro torp Barnberget berg
Barknåre by Barknårsfjärden fjärd Boltsbro, se Bollsbro Saknas Barrkolningen åker, kolbotten
Barknåre by Barknårsfjärden fjärd Brunnmossen egna torp Basthagen beteshage
Barknåre by Barknårsfjärden vik Brännskär fiskaregårdar Basthagen åker
Barknåre by Barknårsfjärden fjärd Brännvinsbron torp Basthagen beteshage
Barknåre by Barören, se Stor-Barören skär Buska, se Buskarna Saknas Badstuhagen åker
Barknåre by Barören, Stor el. Liss- öar Buskarna gård Badstuhagen hage
Barknåre by /Se Barörn, se Stor-Barören holme Buskas gård Bastugärdet åker
Barknåre by /Se Bastuhagen terräng Buskvret gård Bastustängslet åker
Barknåre by /Se Bengtsvret ägomark Byle gård Bastustängslet åker
Barknåre by /Se Berg, se Ytterhällarna Saknas Bålsbrotorpen, se Bollsbro torp Bastuvret åker
Barknåre by /Se Bergbottnen terräng Bålverket f.d. sjöbodar Bastuvreten åker
Barknåre by /Se Bergkolningen terräng Båtsmanstorp torp Bastuvreten hage
Barknåre by /Se Bergkolningen terräng Båtsmanstorpet torp Bastuvreten åker
Barknåre by /Se Besiopzgrundet, se Biskopsgrundet skär Böle by Bastuåkern åker
*Biestadh nybygge Biskopen holme Conradslund Saknas Bengt-Andersfly skogsholme
-boda eled i bebn /Se Biskopen holme Edsätra Saknas Bengtsvreten åker
-bottnen efterled i ortnamn /Se Biskopsgrundet ö Edsätra Saknas Bengtsvret äng
?Böle by Biskopsgrundet skär Edsätra by Bergbotten f.d. kolbotten
Böle by Biskopsgrundet skär Edvalla by Bergskiftet åker
Böle by Biskopsgrundet holme Edvard-Jans gård Bergsmålet åker
Böle by Biörkskaten, se Björkskatudden udde Edvin-Karls gård Bergvret åker
Böle by Biörnen, se Björn ö Ekbo gård Biskopen klippö
Böle by /Se Björkfjärd göl Eldbo gård Björkbackåkern åker
Böle by /Se Björkskatudden udde Enbo torp Björkbacken backe med lövskog
Djupånger gd /Se Björkskatudden udde Enbotorp, se Enbo torp Björkfjärd sjö
Edsätra by Björkskatudden udde Enok-Anders gård Björkskatudden holme
Edsätra by Björkskatudden holme Enskär gård Björksmossen mosse
Edsätra by Björn ö Erik-Ers gård Björkören holme
Edsätra by Björn fyrplats Erik-Ers gård Björkören udde
Edsätra by Björn ö Erik-Ers gård Björkören äng
Edsätra by Björn ö Erik-Jans gård Björn ö
Edsätra by /Se Björn ö Erik-Lars gård Björnbacken äng
Edsätra by /Se Björn ö Erik-Lars torp Björnberg berg
Edvalla by Björn ö Erik-Mats gård Björnbås åker
Edvalla by Björn ö /Se Erik-Nils gård Björnmossen hage och äng
Edvalla by Björn holme /Se Erik-Ols gård Björnmyrsvägen skogstrakt
Edvalla by Björn ö /Se Erik-Pers gård Björnsberget ö
Edvalla by Björnberg berg Erik-Pers gård Björnsjön sjö
Edvalla by Björnsberget holme Erik-Pers torp Björnängen mosse
Edvalla by Björnsjön sankmark Eriksdal gård Björnängen mossmark
Edvalla by /Se Björnängen sankmark Fagervik, Öster Saknas Blackan f.d. sjö
Edvalla by /Se Blackan sankmark Fagerviken bond- och fiskargårdar Blackan slåtta
Edvalla by /Se Bleckan sjömärke Fagerviken, se Upplands Fagerviken poststation Bladsätersgärdet åker
*Eedzdagha Saknas Blecksnedan holme Fageräng affärslht Bladängen åker
Enskär gd Blindaren terräng Faktorns lht Bladängen åker
Finnbo gd Blocksberget berg Fallen torp Blecksneda ö
Flottskär gd Blockskär holme Finnbo gård Blindarbotten kolbotten
Fågelsundet fiskeläge /Se Blåbärsholmen mossholme Finnhar torp Blindarn skogsmark
Giwle, se Julö by Blåklubben, Lilla ö Flottskär herrgård Blindarsvägen väg
Gjula, su Julö by Blåklubben, Lilla o. Stora öar Flöejtorpet, se Flöks torp Blindarsån grävt dike
Griggebo gd Blåklubben, Stora ö Flöks eget t. Blocksberget stenbacke
Griggebo by Blåklubben, Stora ö Fredrik-Lars gård Blocksvreten åker
Griggebo by Blåklubben, Stora o. Lilla öar Fredriks, Stor- gård Blomsterängen f.d. mosse, nu äng
Griggebo by /Se Blåklubbklinten ö Fridolfs gård Blåbärsmossen del av udde
Gudinge by /Se Blötvall betesmark Fågelsundet fiskeläge Blåklubbarna öar
Hammarviken by /Se *Bockholma f.d. holme Fågelsundets fiskehamn, se Hållen traktnamn Blåklubbklinten ö
Göksnår by Bockholmsudden udde Fägubben eget torp Blåstenarna fiskeplats
Göksnår by Boda ägomark Gammalbodarna f.d. sjöbodar Bläckan, se Blecksneda ö
Göksnåret by Boggärdet ängsmark Gammalkolningen torp Bläckharn, Gamla, se Gammalblecken ö
Göksnåre by Boliviagrund grund /Se Gammallövens t. Bläckraket, se Skottörn ö
Göksnåre by Bomyren myr Garvarens gård Bläcksqvalet, se Blecksneda ö
Göksnåre by Bonamossen ägomark Gillsörstorpet f.d. torp Blötan del av f.d. Hjälmungesjön
Göksnåre by /Se Bondskär halvö Granskär fiskläge Blötvall åker
Götznörd, se Göksnår by Bondskäret halvö Griggebo Saknas Bockholmsudden udde
Hjulö, se Julö by Bondskäret o./el. Ytterhällarna halvö Griggebo by Bockskär holme
Hjälmungen by Bondskäret halvö Gröndal torp Bockstensörarna udde
Hjälmunge by Bondskäret halvö Grönhag Saknas /Se Bockörn ö
Hjälmunge by Bondskäret udde Gudinge fiskeläge och torp Bodarna åker och äng
Hjälmunge by Borrgärdet åker /Se Gudingetorpen, se Gudinge Saknas Bodarna skog och äng
Hjälmunge by Bosundsmossen mosse Guldbro lht Bodret kolbotten
Hjälmunge by Bottenmyren ägomark Gumsvret gård Bogärdet åker
Hjälmunge by Bran Siär, se Brännskär terräng Gunnarsbo gård Boliviagrundet grund
Hjälmungen by Bredbron ägomark Gustav-Anders gård Bolsbro-mossarna mossar
Hjälmunge by /Se Bredbådan holme Gustav-Jans gård Bomansgärdet åker
Hjälmunge by /Se Bredmossen mosse Gustav-Jans gård Bomosse mosse
Hjälmunge by /Se Bredmossen mosse Gustav-Karls gård Bomyren myr
Holm, se Hållen by Bredmosse röret gränspunkt Gustav-Lars gård Bonamossen f.d. mosse, nu odlad jord
*Holm Saknas *Bredmosseröret gränsmärke Gustav-Lars gård Bonasjön f.d. sjö
*Holm Saknas Brita-Stina holme Gustav-Nils eget torp Bondfjärden havsvik
Hållen by *Bromosseröret gränsmärke Gustav-Pers gård Bondhagen odlad mark
Hållen by Brunarflad vik Gåsbo torp Bondskäret udde
Hållen by Brunarholmen udde Gåsmossen torp Borgarn, se Borgarna Saknas
Hållen by Brunnarholmen, se Stor-Brunaren del av Lövholmen Gärdesbacken gård Borgarna öar
Hållen by Brunnskaten udde Göksnåre by Borrgärdet åker
Hållen by Bränderna skogsmark Hagen gård Bosundsmossen mosse
Hållen by Brännleksmaren sankmark Halinders torp , se Hollinders Saknas Bosunda skog
Hållen by Brännlekssjön göl Hallmans torpen, se Hållmans Saknas Bosvedjan åker
Hållen by Brännmossen ägomark Hammarviken fiskläge Boteskärsudden udde
Hållen by Brännskär f.d. holme Hammarvikstorpen, se Hammarviken Saknas Bottenmyren åker och äng
Hållen by Brännskär terräng Hamnskär fiskargård Botäng självbärande mossäng
Hållen by Brännskär f.d. holme, nu del av fastland Hans-Hans gård Brankmossen Saknas
Hållen by Brännskär del av Lövholmen Harickstorpet, se Harvikarna Saknas Brandbacken skogsbacke
?Hållen by Brännören holme Harvikarna egna torp och fiskargårdar Braskröjningen f.d. slåtta
Hållen by /Se Brännören ö Hermansbo gård Bredbron åker
Hållen by /Se Brännören ö Hjulö, se 1-2 Julö by Bredbådan ö
Hållen by /Se Brännören ö Hjälmunge by Bredmossberget berg
Hållen by /Se Bränören, se Brännören ö Hjälmungeskogen egna torp Bredmossbotten kolbotten
Hållen by /Se Buckören udde Hollinders f.d. torp Bredmosse mosse
Hållen by /Se Buskäng ägomark Holmas f.d. torp Bredmossen mosse
Hållen by /Se Buskören ö Holmerstorpet f.d. torp Brita-Stina häll
Hästskär fiskläge *Butstensöarna skär Holmgrens torp, se Anders-Jans Saknas Bromosse sjö
Julö by Butstens Öhrana öar Holmgrens torp, se Igelhagen torp Bromosse mossmark
Julö by *Butstensörarna öar Hållen traktnamn Brosjön sjö
Julö by *Butstensörarna förr holmar Hållen by Bromstängen åker
Julö by Byaräng ägomark Hållen by Brotthällen grund
Julö by Byllbacken terräng Hållmans torp Brotthällen, se Svarvarberget (ö)
Julö by /Se Båthusfjärd sjö Hälla torpen Saknas Brudmyren åker
Julö by /Se Båthusfjärd sjö /Se Hällarna f.d. torp Bruksvret åker
Julö by /Se Båtstensörarna, se Måsörarna o. Gubbörarna Saknas Hällevik lht Bruksvretsbotten kolbotten
Julö by /Se Bärknoresjön, se Gammelsörsjön Saknas Hällhagen eget torp Brunarflad fjärd
*Kiellevijken nybygge Böleån å Hällströms torp, Olle eget torp Brunargrund grund
*Klockaregården Saknas Böljeån å Igelhagen eget t. Brunarholmen f.d. holme
-kolningen efterled i ortnamn /Se *Capelsbergen höjd Jan-Anders gård Brunnmossen åker och gårdsplats
Kuggböle gd *Lille Casen gränsmärke Jan-Anders gård Brunnmossmyren åker
Kuggböle gd /Se *Store Casen gränsmärke Jan-Anders gård Brunnmossvägen väg
Kussil by Dalarna sjö Jan-Erik-Jans gård Brunsholmen f.d. holme
Kussil by Darckmora siön, se Gammelsörsjön f.d. sjö Jan-Erik-Jans gård Brunnsmossen åker
Kussil by Degermossen mosse Jan-Ers gård Brunnstyan åker
Kussil gd Degermossen ägomark Jan-Ers gård Brunnsveden äng
Kussil by *Degermosseröret gränsmärke Jan-Ers gård Brunnsåkern åker
Kussil by Degermossröret gränspunkt Jan-Jans Saknas Brygghushagen hage
Kussil by /Se Degertrusket sjö Jan-Jans gård Brytningen åker
Kussil by /Se Degertrusket sjö Jan-Jans gård Brånskaten udde
Kvarnbo gd Degertrusket sjö Jan-Jans gård Bränderna skogsmark
Kvarnbo by /Se Degertrusket sjö /Se Jan-Jans gård Brändermosse äng
Kårbo gd Degerträsket träsk Jan-Jans gård Brännbotten kolbotten
Kårbo gd Degerträsket sjö Jan-Jans gård Brännemosse mosse och odlad jord
Kårbo by Degerträsket, se Degertrusket sjö Jan-Jans gård Brännemossholmen skogsholme
Kårbo by /Se *Degerträskröret gränspunkt Jan-Jans gård Brännhällsvreten åker
Kärven by *Degerträskröret gränsmärke Jan-Karls gård Brännleksmaren sjö
Kärven by Degerängen ägomark Jan-Lars gård Brännlekssjön sjö
*Linganore, Lignåre by Delmossen ägomark Jan-Lars gård Brännleksvreten åker
Lingnåre (Lignåre) by /Se Digerträsket, se Degerträsket sjö Jan-Lars eget t. Brännskär udde
Lingnåre f.d. by /Se Digerträsket, se Degertrusket sjö Jan-Lars gård Brännskärshålet sund
Lingnåre by /Se Digerträsket, se Degertrusket sjö Jan-Lars gård Brännstapelsörn Saknas
Lingnåre by /Se Djupfjärd, Lilla sankmark Jan-Lars gård Brännören ö
Långörn torp Djupfjärd, Stora göl Jan-Lars gård Bränskär, se Brännskär Saknas
Lönnö by Djuphamn del av Ängskärssundet Jan-Lars gård Brödraröjningen åker
Lönnö by Djupsundsörarna udde Jan-Markus gård Bukörn, se Bockörn kust
Lönnö by Djupånger sankmark Jan-Ols gård Bunkarna åker och betesmark
Lönnö by Djupängen terräng Jan-Ols gård Bunkarna åker
Lönnö by Djupängen sankmark Jan-Ols lht Bunkarna åker
Lönnö by *Djurstufudden udde Jan-Ols gård Buskäng åker
Lönnö by Djävulsön ö Jan-Pers gård Buskvret åker och äng
Lönnö by Draget vik Joel-Lars gård Buskören holme
Lönnö by /Se Draget vik Joels gård Busmossen mosse
Lönnö by /Se Draget vik Joels gård Byaräng åker
Löten förr lastplats /Se Draget vik Johan-Anders gård Byggebotten kolbotten
Lövsta tingslag förr gemensam benämning för snr /Se Draget vik Julö by Bygget skogstrakt
*Magore nybygge Draget vik Julö Saknas Bygårdsbotten kolbotten
?Magön gd Dråpet terräng Jungfrulund eget torp Byllaholmen skogsbacke
Malen by Dräggvret ägomark Järnbohamn f.d. hamn Byvreten åker
Malen by Dummelmaderna myrar /Se Kaggbacken lht Byxhamn vik
Malen gd Edsättrahörnet, se Källarberget Saknas Kalles i Kaggbacken torp Byängen betesmark
Malen by *Edsätra hornet udde Kallnäs torp Byängskyan åker
Malen by /Se Edsätrasjön, se Insjön Saknas Karl-Anders gård Bådan, V., se Västerbådan Saknas
Norrfinnbo gd Edvallabacken terräng Karl-Anders gård Båddaren, se Örnbådan Saknas
Norrfinnbo gd /Se Edzsättra Siön, se Insjön f.d. sjö, num. sankmark Karl-Anders gård Båthusfjärd sjö
»norruik» Saknas Eliviken, se Såghamn vik Karl-Anders torp Båtsmanshagen åker
Nyböle gd Ellron sankmark Karl-Anders gård Båtsmansslåttan mossmark
Nyböle gd En-kursudden, se Bondskäret halvö Karl-Ers gård Bäckarna vik
Nyböle gd *Ensebosjön f.d. sjö Karl-Ers gård Bäckeberg backe
Nyböle gd Ensiarsudden, se Bondskäret o. Ytterhällarna halvö Karl-Ers gård Bölebron bro
Nyböle gd Ensiärs udden, se Bondskäret halvö Karl-Hans gård Böle-ån å
Näsmo gd Ensiärs udden, se Bondskäret halvö Karl-Jans gård Bönhagen åker
Näsmo gd Enskärs Killing ö Karl-Jans gård Bönhagsmossen, se Bonamossen Saknas
Olarsbo gd Enskärs Killing holme Karl-Jans gård Bölskolningen skog och kolbotten
Pålsbo gd Enskärs Killingen ö Karl-Jans gård Daglösa åker
Pålsbo by Enskärs Killing ö Karl-Jans torp Dalarna insjö
*Rosaren förr by Enskärs Killing ö Karl-Jans gård Dalsängen mosslåtta
?Rossholm by Enskärs killing ö /Se Karl-Jans gård Dalsängsvreten åker
*Runfallet Saknas Enskärs udden, se Bondskär Saknas Karl-Jans gård Damsängen till Göksnåre, se Skittegarna Saknas
Rångsen gd Enskärsviken vik Karl-Jans gård Dansängen mossmark
Rångsen gd Eriksdal ägomark Karl-Karls gård Dansängen äng
*Röhne Saknas *Erjepersbergsröret gränsmärke Karl-Karls gård Degerbotten kolbotten
Segerbo gd Ersbacka terräng Karl-Karls gård Degerhagarna åker
Segerbo gd Ersberget holme Karl-Karls torp Degermossen myr
Segerbo gd Fagerviken vik Karl-Karls gård Degermossen åker
Segerbo gd /Se Fagerviken vik Karls-Karls gård Degersjön, se Degerträsket Saknas
Segerbo lht /Se Fagerviken ägomark? Karl-Ols gård Degerträsket sjö
*Sædholm by Fagerviken vik Karl-Ols gård Degerängen odlad mark
*Setholm by *Farrbodda ö Karl-Ols gård Delmossen f.d. mosse, nu äng
*Siefthielmen Saknas Finnboholmen terräng Karl-Ols gård Diket grävt vattendrag
Sikhjälma by *Finnröret gränspunkt Karl-Ols-i-myren torp Djupfjärd, Lilla sjö
Sikhjälma by Finnhällen grund Karl-Pers gård Djupfjärd, Stora sjö
Sikhjälma by *Finsvedzröret rör Karl-Pers gård Djupfjärdssj., L., se Djupfjärd, Lilla Saknas
Sikhjälma by Fiskarholmen terräng Karl-Pers gård Djupfjärdssj., St., se Djupfjärd, Stora Saknas
Sikhjälma by Fiskehamn del av Ängskärssundet Karl-Lars gård Djupmyren myr
Sikhjälma by Fiskehamn hamn Karl-Lars gård Djupsundet vik
Sikhjälma by Flatgrund ö Katrinelund lht Djupsundsdalen sund
?Sikhjälma by Flatgrund ö Kattråven eget torp Djupsundsdalen, se Larshansfjärden Saknas
Sikhjälma by /Se Flatgrund ö Kejsars eget torp Djupsundsörarna f.d. öar, nu fastland
Sikhjälma by /Se Flatgrund ö Killingskär gård Djupånger skog och mosse
Skaten gd Flatgrund holme Kilskär, se Killingskär Saknas Djupångersmossen skog och mosse
Skaten gd Flatgrundet ö Klockaregården klockareboställe Djupängen skog
Skålboda by Flatgrund ö Klubben f.d. fiskargård Djupängen äng
Skållbo gd Flatgrund ö Klunksten fiskläge Djupören holme
Skållbo by /Se Flatgrund ö Klykan gårdar Draget vik
Slada by Flatgrund ö Klykmossen, se Klykan Saknas Dragshagarna äng
Slada by Fliskan holme Knipudden fiskargård Dragssjön nu åker, vik av f.d. Lönnösjön
Slada by Flunderörarna holmar Knöding torp Dragsmossen åker
Slada by Flyn sankmark Kobackstorpen, se Koskitbacken Saknas Dragsåker åker
Slada by Fogelen, se Fågeln ö Kolvret gård Dråpsbotten kolbotten
Slada by Fogelen, se Fågeln ö Komminist.bost., se Sladaberg Saknas Dräggvret åker
Slada by Fogeln, se Fågeln ö Konjakslund del av by Dummelmarorna myrar
Slada by Fogelsundet, se Fågelsundet sund Konradslund del av by Dundern mosslåtta
Slada by Fogelsundet, se Fågelsundet sund Kopparslagares gård Duvvret åker
Slada by Folkarsmossen ägomark Kornbod f.d. t. Ekesmossarna åker
Slada by Foma torrlagd sjö Korsbacka torp Ekgärdet åker
Slada by Foma f.d. sjö, nu betesmark Korsbacka gård Ekholmen holme
Slada by Foma sankmark Koskitbacken eget torp Ekhusmossarna äng
Slada by /Se Foma sankmark Krokvarpet fiskargård Eldbo åker
Slada gd /Se Fomarn sjö /Se Kuggböle f.d. gård, nu torp Ellron f.d. sjö, nu mosse
Slada by /Se Fomarn försv. sjö /Se Kullen del av by Ellronsholmen skog
Slada gd /Se fomor, se Foma sankmark Kullen, Lilla gårdar Emmarvik vik
Slada by /Se Forma sankmark Kullen, Stora del av Kullen Engelska-hällen häll
Sladaberg gd /Se Fosnor, se Lönnömossarna mossar Kullmyren gård Enskärs-Killingskäret ö
Stenmo gd Fotogensgryndorna grund Kulltorpet Saknas Enskärsviken vik
Stenmo gd Fräkenmossen mosse Kulltorpet, Lilla gårdar Erik-Erstegarna åkrar
*Stenängen f.d. gd? Fräkensjön sjö Kulltorpet, Stora del av Kullen Erik-Matshagen äng och åker
Storboda gd *Fuvasören ö Kumlet gård Erik-Olsbotten f.d. kolbotten
Sund by Fåfängan ägomark Kummelbo gård Ersbacka berg och skogsbacke
»swidhialidhi» Saknas Fågeln ö Kungens gård Ersberget bergö
Vavd by Fågeln ö Kussil by Fagerviken vik
Vafd by Fågeln ö Kvarnbo by Fagerviksängen äng och backar
Vavd by Fågeln ö Kvarnmossen torp Fil gärde
Vavd by Fågeln ö Kyrkoherdebost., se Prästgården Saknas Finkhällen häll
Vavd by Fågeln ö Kårbo by Finnhar udde
Vavd by Fågeln triangelpunkt Källbacken gårdar Finnhällen häll
Vavd by Fågeln ö Kärven by Fiskarholmen f.d. holme
Vavd by /Se Fågeln ö /Se Kärven by Fiskartallsbotten kolbotten
Vavd by /Se Fågeln ö /Se Kärven by Fiskefjärd fjärd
Vavd by /Se Fågelsundet sund Kärven by Fiskefjärdsbleckan berghäll
Vedlösa gd Fågelsundet sund Kärfven, V., se Väster-Kärven Saknas Fiskrudan ängsmark
Vedlösa gd /Se Fågelsundet sund Kärfven, Ö., se Öster-Kärven Saknas Fjärden insjö
Vedlösa gd /Se Fågelsundet sund Kölsundsrödja f.d. t. Fjärdingstabacken skogsbacke
Åddebo gd Fågelsundet terräng Lars-Anders gård Fladan vik
Åddebo by Fågelsundet sund Lars-Anders gård Flatgrund ö
Åddebo by /Se Fågelsundets fiskehamn hamn o. vik Lars-Anders gård Flatgrund ö
Årböle by Fågelsången terräng Lars-Lars gård Flatgrundsgrundet grund
Åsmundbo gd Fågelviken vik Lars-Markus gård Flatgrundsören holme
Åsmundbo by Fåglarmossen mosse Lars-Ols gård Fliskan holme
Ängskär by Fårholm ägomark Lars-Pers gård Flottskärssundet sund
Ängskär förr lastplats /Se Fårmyren ägomark Larssons torp, Mats, se Mats-Lars torp Flugan skogshage
Ängskär by Fällsmossen ägomark Lennart-Karls gård Flundergroparna sund
Ängvreta by Fällsund ägomark Lignåre gård Flunderörarna öar
Ängvreta by Fördärvet skogsmark Lillbo gårdar Fluttret åker
Ängvreta by Gammal-Södersjön sankmark Lillkärven torp Fly åker
Ängvreta by Gammelbleckan holme Lindbo gård Fly äng
Ängvreta by /Se Gammelbodarna strandparti Lisbo Saknas Flybotten kolbotten
Ängvreta Saknas /Se Gammelglamen udde Lissbo, se Lillbo Saknas Flyn f.d. slåtteräng, nu skog
Öllminge, se Hjälmunge by Gammelrödjan ägomarker Lobacken eget torp Flyn åker
Önsbo gd Gammelrönningen ägomark Lugnet torp Fläskholm åker
Önsbo gd Gammelsörsjön igenväxt sjö Lundbo Saknas Fnoskarbo åker
Önsbo gd Gammelsörsjön sankmark Lundås gård Folkarsmossen hage
Önsbo by /Se Gammelsörsjön igenväxt sjö Långmossen gård Folkasmossen ängsmark
  Gammelsörsjön f.d .sjö Långsvedjan gård Foma f.d. sjö, nu betesmark
  Gammelsörsjön sankmark Långvretstorpen, se Lugnet Saknas Fomarn, f.d., se Foma Saknas
  Gammelsörsjön sjö Långören torp Fotogensgrundet holme
  Gammelsörsjön f.d. sjö, nu sankmark Lönnö by Framgärdet åker
  Gammelsörsjön sankmark Lönnö-Löten skogv. bost. Framängen äng och åker
  Gammelsörsjön träsk Löten affärslht Framängen åker
  Gammelängen ägomark Löten f.d. torp Frebbenbe äng Saknas
  Getpinan ö Lövbergs-i-Osmossen torp Fritalen åker
  Gielmånger, se Hjälmungesjön igenväxt sjö Lövlund gård Fräkenmossen mosse
  Gillsmossen mosse Magön gård Fräkensjön sjö
  *Gisterbergsröret gränsmärke Malen by Fåfängan åker
  *Gisterbergsröret gränsmärke Markus-Mats gård Fåfängan sank äng
  Giällmange, se Hjälmungesjön f.d. sjö, nu utdikad Mats-Anders eget t. Fåfängbotten kolbotten
  Giömanfielen, se Grymmarfjärd sjö Mats-Henriks gård Fåfängsmyren myr
  Gjusgrundsöarna öar Mats-Jans t. Fåglarmossen mosse
  Gjusgrundsörarna holme Mats-Lars eget t. Fågeln ö
  Gjusgrundsörarna öar Mats-Lars gård Fågelrudan åker
  Gjusholmsfjärden sjö Mats-Mats f.d. bondgård Fågelsundet sund
  Glamberget holme Mats-Mats gård Fågelviken vik
  Glamhakan holme Mats-Mats gård Fångtorn skog
  Glaskalludden udde Mossa-Jans gård Fårholm åker och äng
  Granklo sankmark Mosskulla gård Fårmyren åker
  Granskär terräng Myren torp Fårudden udde
  Griggeboträsket träsk Målares lht Fårviken åker
  Groddaven vattenpöl /Se Månstorpet Saknas Fäfotmossen mosse
  Gropen vik Mörkret fiskeläge Fällsmossen åker
  *Gruvviksröret gränsmärke Namnlösa torp Saknas Fällsundsmossen självbärande äng
  Grymmarfjärd insjö Nordenborg f.d. t. Fällsund odlad mark
  Grymmarfjärd sjö Norrbacken gård Fäskär udde
  *Grågubbröret gränspunkt Norrbacken lht Fäskärssundet Saknas
  *Grågubbsröret gränsmärke Norrbo torp Fördärvet f.d. kalhugget område
  Gråskalleudd strand /Se Norrbotorp torp Gabrielsgärdet åker
  Gråsläta strand /Se Norrfinnbo Saknas Gammalån f.d. å
  Gråtebackarna terräng Norrfinnbo gård Gammalanders del av f.d. Djupsundsörarna
  Gråtäng ägomark Norrgårdarna Saknas Gammalbleckan ö
  Gräsmyren myr Norrgården gård Gammalglamen udde
  Grävsvinsberget berg Norrgården gård Gammalgärdet åker
  Grävsninsholmen terräng Norrgården gård Gammelhamn del av hamn
  Gräsörarna öar Norrgården gård Gammalhandviken del av Handviken
  Gräsörarna holme Norrskogen egna torp Gammalkolningen kolbotten
  Gräsörarna ö Norränden del av torpargårdar Gammalkolningmossen skogsmyr
  Gräsörarna ö Norrängen t. Gammalmyren åker
  Gräsörarna ö Nyboda Saknas Gammalrödjan betesmark
  *Gräsören udde Nyboda eget t. Gammalröjningen åker
  *Gräsören förr udde (el. halvö) Nybygget gård Gammalröjningen åker
  Grönvretarna ägomark Nyböle gård Gammalröjningsdiket grävt dike
  Grötvik sankmark Nyhamn fiskeläge Gammalsveden åker, nu betesmark
  Gubbenshöllsjön sjö Nykolningen gård Gammal-Södersjön f.d. sjö, nu kärr
  Gubblä vik Nymdbacken lht Gammaltomten odlad jord
  Gubbstenen holme Nyröjningen f.d. torp Gammalvreten åker
  ?Gubbsvedsmossen mosse Nyröjningen torp Gammalåbotten kolbotten
  Gubbörarna holmar Nytomta gård Gammalån grävt dike
  ?Gubbörarna öar Näsmo gård Gammalängen åker
  ?Gubbörarna o./el. Måsörarna skär Nöttetorp, se Nöttö Saknas Gammalängen hästhage
  Gubbörarna ö Nöttö torp Gammalängen betesmark
  Gubbören holme Olarsbo gård Gammeläng Saknas
  Gubbörsraset holmar Ol-Ers gård Gatmålet åker
  Gudinge udde Ol-Lars gård Getpinan holme
  Gudingefjärden fjärd Ol-Lars gård Gillsmossen mosse
  Gudingefjärden fjärd Olov-Jans gård Gillsör betesmark
  Gudingeudden, se Hansboudden Saknas Olov-Ols gård Glamen udde
  Gudingeudden, se Hansboudden udde Olov-Ols gård Glamberget berghäll
  Gudingeudden, se Hansboudden udde Olov-Ols gård Glamhakan grund
  Gudingsjön sankmark Oskar-Karls gård Glaskalludden udde
  *Gudingsviken förr vik Osmossen torp Glaskattudden, se Glaskalludden Saknas
  Gullruddu ägomark Pehrstorpet, Eric Saknas Gloppet del av Skatviken
  *Gunnarsnäsröret gränsmärke Per-Anders gård Glubbodarna vik
  Guntaräng ängsmark Per-Anders gård Glutthamn vik
  Gåsbaddan, se Gåskänningen ö Per-Bengts gård Glutthamnsudden udde
  Gåsbodan, se Gåskänningen ö Per-Ers gård Glöggbo betesmark
  Gåsbådan, se Gåskänningen ö Per-Ers f.d. gård Godåker åker
  Gåskänningen ö Per-Ers gård Saknas, se Järnören Saknas
  Gåskänningen ö Per-Jans gård Granklo f.d. sjö, nu mest myr
  Gåskänningen holme Per-Jans gård Granklobotten f.d. kolbotten
  Gåskänningen ö Per-Lars torp Granskär åker
  Gåskänningen ö Per-Mats gård Granskärsmaren dike
  Gåsmossen ägomark Per-Ols gård Granörarna småholmar
  Gåsmossen terräng Pell-Pers gård Grickstahäll Saknas
  Gåstaddan, se Gåskänningen Saknas Pell-Pers lht Grodan källa
  Gåsviken ägomark Prästbodarna boningsplats Groddaven vattenpöl
  Gäddalen sjö Prästgården kyrkoherdeboställe Gropen insjö
  Göksbo ägomark Pyrilboden f.d. sjöbod Gropen vik
  Gökshagamossen mosse Pålsbo by Grova åker, förr sumpig slåtter-äng
  Gölarna sankmark Qvarnbo, se Kvarnbo Saknas Grovavägen väg
  Halvvägsstenarna holmar Rosenlund torp Grushällen grund ovan vatten
  Hammarviksfjärden fjärd Rossholm Saknas Grustaget grustag
  ?Hamnskär udde Rossholm fiskeläge Grymmarfjärd sjö
  Handviken vik Rundskär t. Gryten grund
  Handviken vik Rundsved t. Gråberget udde
  Handviken vik /Se Ruterbo f.d. t. Grånklo sjön, se Granklo Saknas
  Handviken vik /Se Rångsen gård Gråsläta strand
  Hansboudden udde Rångskär gård Gråtebackarna skogsbackar
  Hansbodudden udde Rångsön. se Rångsen Saknas Gråtebotten kolbotten
  Hansboudden udde Rödja gård Gråtäng åker
  Hansboudden triangelpunkt Rönbo, se Söderströms-torpet Saknas Gräsmyren myr
  Harkranken terräng Rönning, se Nyröjningen Saknas Gräsörarna ö
  Harkranken terräng Rönningen, se Nyröjningen Saknas Gräsörnssundet sund
  Harman ö Sambotorpen, se Sandbron Saknas Grävsvinsberget stenig backe
  Harman ö /Se Sandal, se Sandalsmossen Saknas Grödet åker
  *Helsinggrundet grund Sandalsmossen torp Grödet åker
  Hest Sten, se Hästen ö Sandbacken f.d. torp Grönkolbotten kolbotten
  Hest Sten, se Hästen ö Sandbo f.d. torp Grönvretarna åker
  Heststen, se Hästen ö Sandbron gård Grötkullsbacken landsvägsbacke
  Hielmunge Siön, se Lönnömossarna mossar Sandvad torp Grötvik skogsbacke och betesmark
  *Hielmångesjön förr sjö Saxtorp, se Båtsmanstorp Saknas Gubbenhåll åker
  Hjortronholmen terräng Segerbo gård Gubbenshåll sjö
  Hjortronholmen terräng Sikhjälma by Gubbenshöllsjön, se Gubbenshåll Saknas
  *Hjortronmossen mosse Sjudarhemmanet gård Gubbhamn vik
  Hjortronmossen mosse Skaten gårdar Gubblä vik
  Hjortronmossen mosse Skattgårdarna gårdar Gubbobotten kolbotten
  Hjälmungehamn strand /Se Skatviken gårdar och lht Gubbo skog
  Hjälmungesjön igenväxt sjö Skogsbo f.d. torp Gubbomossen mosse
  Hjälmungesjön f.d. sjö, nu utdikad Skogvaktares skogvakt. bost. Gubbsten ö
  *Hjälmungesjön sjö Skomakarens lht Gubbsten Saknas
  Hjälmungesjön utdikad sjö Skomakares lht Gubbudden udde
  Hjälmungesjön f.d. sjö, num. utdikad Skräddarens gård Gubbörarna ö
  Hjärtahagen terräng Sräddartorp f.d. t. Gubbören ö
  Holmen terräng Skållbo Saknas Gubbörn Saknas
  Holmfjärden sankmark Skållbo by Gubbörnsröset, se Gubbörarna Saknas
  Holmrönningen terräng Skållmossen gård Gubbörnssundet sund
  Holmsäter ägomark Skären torp och fiskargårdar Gudingefjärden havsvik
  Hornsgrundet, se Olsgrundet Saknas Skärtorpet Saknas Gudingesjön f.d. sjö, nu slåttermark
  Hornsgrundet, se Olsgrundet ö Slada by Gudingeudden Saknas
  Hornsgrundet, se Olsgrundet holme Sladaberg f.d. komministergård Gungan sten i havet
  Hornsgrundet, se Olsgrundet skär Sladabyn bondgårdar Guldbrovret åker
  *Hornsgrundet ö Slada-skären torp och fiskargårdar Guldruden äng och backar
  Horsäng ägomark Slutmossen torp Gummasviken vik
  Hummelgården ägomark Slåtten fiskargårdar Gumsvret åker
  Hummelmyren ägomark Släket torp Gumsörarna småöar
  Hundmyren myr Slätte, V. Saknas Guntarträsket träskmark
  Hundsharsstenarna holmar Slätte, Ö., se Östergrens Saknas Guntaräng åker
  Husakällan källa Slättje, se Släket Saknas Guttishagen äng
  Husfladen sankmark Smedens lht Gårdskärsvreten åker
  Husön terräng Snabben t. Gårdsvreten åker
  Hållnäs Allmening, se Allmänningen skogstrakt Solbo gård Gåskänningen ö
  *Hållnäs udde udde Solbomossen gård Gåsmossbotten kolbotten
  Hållsjön, Liss- sjö Solhem lht Gåsmossen åker
  Hållsjön, Stora sjö Spelmans gård Gåsmossen åker och äng
  Stora Hållsjön sjö Stenbo gård Gåsmosse strand
  Hållsjön, Stora sjö Stenmo gård Gåsmyrsvret åker
  Hållsjön, Stora sjö Stenolvet f.d. t. Gåsörsörarne, se Gumsörarna Saknas
  Hållsjön, Stora sjö Storbacken lht Gäddalen vik
  Hällan terräng Storboda, se Storbodarna gård Gäddskottet vik
  Hällefjärd göl Storbodarna gård Gärdet åker
  Hällefjärdsmossen mosse Storröjningen eget torp Gärdsbotten kolbotten
  Hällfjärden fjärd Storsand torpställen Gärdslanden åker
  Hällfjärden o. Hällfjärdsviken vik Storskaten gård Gärdsmossen åker
  Hällfjärden o. Hällfjärdsviken vikar Storsten fiskeläge Gärdsmossen åker
  Hällfjärdsviken vik Storsundet stuga Gärdsmossen äng
  Hällfjärdsviken o. Hällfjärden vik Strömmarna gård Gästgivargårdarna holmar
  Hällfjärdsviken o. Hällfjärden vikar Strömmarna lht Göksbo hage
  *Hälsingsgrundet kustremsa Stånggrund torp Göksbo åker
  Hästen holme Svartviken torp och fiskaregård Gökshaga f.d. odlad jord, nu skog
  Hästen ö Sven-i-Osmossen torp Gökshaga-sjön sjö
  Hästen ö Svens gård Gökshagabotten kolbotten
  Hästen ö Svens i Backen gård Gökshagamossen mosse
  Hästholmen udde Sågares lht Gölarna ängsmark
  Hästholmen udde Såghamn lht och gård Hagen åker
  Hästskär halvö Säter gård Hagen åker och äng
  Högbottnen terräng Söderströmstorpet f.d. torp Hagsbotten f.d. kolbotten
  Högholmen holme Sömicks gård Hagörn, se Högörarna Saknas
  Högvret ägomark Sömiks torp, se Sömicks Saknas Hallonörarna holmar
  Högörarna holme Sömsviken eget torp Hallonörn f.d. holme
  Högörarna ö Söndagtorpet Saknas Hallonörnsviken vik
  Högörarna holmar Sörbyn bondgårdar Halvvägsstenarna stenöar
  Högörarna ö Sörfinnbo gård Hambotten kolbotten
  Höhlwijken, se Hällfjärden o. Hällfjärdsviken vik Sörgårdarna Saknas Hammarviksfjärden vik
  Höhlwijken vik Sörgården gård Hammarviksfjärd vik
  Höhlvjken, se Hällfjärdsviken o. Hällfjärden vik Sörgården gård Hamnsjön mosse
  Hökhällan ägomark Sörgården gård Hamrarna åker
  Lilla Höllen, se Liss-Hållsjön Saknas Sörgården gård Hamphagen åker
  Hällen sjö /Se Sörtullen torp Hamphage åker
  Hällen¨, St:a o. L:a sjöar /Se Torpargårdarna torp Hamplandet f.d. åker, nu utlagd till skog
  Hölviken, se Nämmarvik Saknas Torparstaden torp Hampvret odling
  ?Idören ö Torphaga gård Handviken vik
  Igelhagen ägomark? Trindbacken gård Hansbodudden udde
  Igelmossen ägomark Tröskvret torp Harkranken åker
  Immarviken vik Tårterviken torp och fiskargårdar Harkranken myr och skog
  *Immarvikmoröret gränsmärke Udden fiskargård Harman ö
  *Immarviksröret gränspunkt Upplands Fagerviken poststation Harören ö
  Innerfjärden sankmark Urfjäll boningsplats Helena, Sankt ö
  Innersundet sankmark Vavd poststn Hembotten kolbotten
  Insjön sjö Vavd Saknas Hembotten kolbotten
  Insjön f.d. sjö, num. sankmark Vavd, se Ängskär traktnamn Hemgärdet åker
  Insjön sankmark Vavd by Hemgärdet åker
  Insjön sankmark Vavdstorpen torp Hemplogarna åkrar
  Jan-Jacksörarna holmar Vedlösa gård Hemskogen skogsskifte
  Jan-Pettrastenen grund Verkskolan folkskola Hemängen självbärande äng
  *Jetterudträsket f.d. träsk Verners gård Hemängen åker och äng
  Jufwans öhren ö Vestertorpen, se Sörtullen Saknas Hermans åker
  Jungfruhällen grund Villasnåret gård Hjortronholmen mosse
  Juvan ägomark Vretarna gård Hjortronholmen holme
  *Juvansören holme Västerbodarna f.d. torp Hjortronmossen, Lilla skogsmyr
  *Juvansören förr skär, nu del av fastland Västergården gård Hjortronmosssen, Stora skogsmyr
  *Jufwansören förr holme Väster-Kärven del av by Hjortronröjningen f.d. odling, nu skog
  Jåsmossen ägomark Västermossen f.d. torp Hjälmungehamnen strand
  *Jåtträsket träsk Västerrödjningen gård Hjälmungemossarna f.d. sjö, nu utdikad
  Järnbohamnen hamn Västervreten f.d. t. Hjälmungesjön f.d. sjö, nu utdikad
  *Järngruva gruva Västerön gård Hjärtehage mosse
  Järnören ö Åddebo Saknas Hjärtahagen förr hage, nu skog
  Jönsruddu ägomark Åddebo by Holmarna mosslåtta
  Kaggbacken backe? Årböle by Holmen äng
  Kallviken göl Årböle, N., se Norrgårdarna Saknas Holmen skogsmark och åker
  Kalskärsviken, se Fågelsundets Frokehamn Saknas Årböle, Norra, se Norrgårdarna Saknas Holmfjärden, se Mossen Saknas
  Kalvmyrarna ägomark Årböle, S, se Sörgårdarna Saknas Holmfjärden delvis torrlagd sjö
  Kalvskäret terräng Årböle, Södra, se Sörgårdarna Saknas Holmröjningen slåttermark
  Kalvskärsudden udde Åsmundbo by Holmstedtshällarna hällar
  *Kalören holme Ängskär traktnamn Holmsvreten åker
  *Kanikören ö Ängskär by Holmsäter åker
  *Kapalsbergen berg Ängvreta by Hornsgrund, se Olsgrundet Saknas
  Kappalshamnen vik Öbrobacken, se Öbron Saknas Horsgrundet, se Olsgrundet Saknas
  *Kapellbergen höjd Öbron eget torp Horsgöksmossen mosse
  *Kappelbergen berg Önsbo by Horsäng åker
  Kapplasse triangelpunkt Önsbo-säter gård Humlegårdarna åker
  Kasberget udde Önsbotorpen Saknas Humlegården f.d. kolbotten
  ?Kashällen gränsmärke? Östansjögårdarna gårdar Humlegården betesmark
  Kassundet sund Östergrens torp Humlegården äng
  Kasudden udde Östergården gård Humlegårdsbotten f.d. kolbotten
  Kasören udde Öster-Kärven del av by Humlegårdsmossen odlad mark
  Östra Kijhlskiäret, se Enskärs Killingen ö Östertorpen förr del av fiskeläge Humlegårdsåkern åker
  Östra Kijhlskiäret, se Enskärs Killing ö Östervreta Saknas Humlegårdsåkern åker
  Kijlskäret, se Killskär halvö Östlunds torp Humlemyren åker
  Kilholmen, se Kilskäret holme   Humlemyren mosslåtta
  Killing, Enskärs ö   Humlemyren äng
  Killskär udde   Humlemyrsfjärdarna sjö
  Killskär halvö   Humlemyrsvreten åker
  Killskär halvö   Hundmyren f.d. slåtteräng, nu betesmark
  Killskäret udde   Hundviken vik
  Killskär halvö   Hunsharsstenarne Saknas
  Killskär förr ö, num. halvö   Husfladan våt ängsmark
  Killskär udde   Hustomten udde
  Kilskäret holme   Husön skogsholme
  Norra Kilskäret, se Killskär Saknas   Hvitörn, V., se Vitörn, Norra Saknas
  Östra Kilskäret, se Enskärs Killing Saknas   Hvitörn, Ö. se Klubbraset Saknas
  *Kinkören holme   Hållbergsören holme
  Kitteln holme   Hållboskärgården öar
  Kjällen klippa   Hållboskäret förr ö, nu udde
  Klinten holme   Hållen skog
  Klubbarna öar   Hållmossen äng
  Klubbarna holmar   Hållröjningen f.d. slåtteräng, nu skog
  Klubbarna öar   Hållsjön, Stora sjö
  Klubbarna skär   Hållskiftet skog
  Klubbarna skär   Hägmossdaven sumpig myr
  Klubbarna öar   Hägnaden hästhage
  Klubben, se Klubbarna öar   Hägnadsbotten f.d. kolbotten
  Klubben halvö   Häggholmen holme
  Klubben halvö   Hällefjärd sjö
  Klubben holme   Hällefjärdsbotten kolbotten
  Klubben ö   Hällefjärdsmossen Saknas
  Klubben halvö   Hällshällarna berg
  Klubben halvö   Hällshällsberget berg
  Klubben holme   Hästen ö
  Klubben ö   Höllen, L., se Lillhållsjön Saknas
  Klubben halvö   Höllen, St., se Hållsjön, St. Saknas
  Klubben ö   Höllsjön, Lilla, se Lillhållsjön Saknas
  Klubben udde   Höllsjön, Stora, se Hållsjön, Stora Saknas
  Klubben udde   Hönskyan åker
  Klubben halvö   Hästfallet skog och myr
  Klubbergen, se Bredbådan Saknas   Hästegrav myr
  Klubbergen, se Blåklubbeklinten el. Blåklubben ö   Hästhagen skogsmark
  Klubbergen, se Blåklubben el. Blåklubbeklinten ö   Hästhagen skogsmark
  Klubbergen, se Blåklubben, Stora o. Lilla öar   Hästhagen äng
  Klubbergen, se Blåklubben, Stora ö   Hästhagen betesmark
  Klubbergen, se Blåklubben, Stora o. Lilla öar   Hästhagen f.d. hage, nu skog
  Klubbhällan udde   Hästhagen hage
  Klubbhällen del av ö   Hästhagen skog
  Klubbhällen udde   Hästhagen betesmark
  Klubbhällen f.d. holme, nu del av klubbe   Hästhagen betesmark
  Klubbhällen udde   Hästhagsbotten kolbotten
  Klubbkasen triangelpunkt   Hästhagshålet åker
  Klubbraset udde   Hästhagudden udde
  Klubbraset del av Klubben   Hästholmen udde
  Klykmossen ägomark   Hästskärsudden udde
  Klövstenarna öar   Högbacken backe
  ?Knickskärsudden udde   Högbackensbotten kolbotten
  Knickskärsudden udde   Högbotten kolbotten
  Knickskärsudden f.d. holme, nu. udde   Högbotten kolbotten
  Knickören, se Knickskärsudden udde   Högbotten åker
  Knickören, se Knickskärsudden f.d. holme, num. udde   Högbotten kolbotten
  Knödingsholmen skog   Höghällarna åker
  *Knödingsröret gränspunkt   Högkarlen ö
  *Knödingsröret gränsmärke   Högvret åker
  Kobåset ängsmark   Högvreten åker
  Koholmen mossholme   Högåkern åker
  Kojbådan holme   Högörarna ö
  Kokgrytan udde   Högörnssundet sund
  Kollersbukten bukt   Hökröjningen äng
  Kolningsrönningen terräng   Idkvistträsket sumpig skogsmark
  Kon ö   Idören holme
  Kon holme   Igelhagen äng
  Kon holme   Igelhagen odlad mark
  Kon ö   Igelhagsfluken sjö
  Kopärset terräng   Igelhagsvreten åker
  Korsholmarna holmar   Igelkärr myr
  *Korsmoröret gränspunkt   Igelmossen äng
  *Korsmoröret rör   Igelmossen åker
  *Korsröret gränspunkt   Igelmyren åker
  *Korsröret gränspunkt   Innersundet sund
  *Korsröret gränsmärke   Inrefjärden f.d. sjö, nu mossmark
  *Korsröret rör   Insjön sjö
  Korsudden udde   Intago odlad jord
  *Kortmoröset gränsmärke   Isarudan åker
  Kosveddholmen terräng   Iskällarhagen åker
  Krakhällen holme   Jakobsskaten holme
  Kroken terräng   Janjacksörarna stenholmar
  Krokmossen mosse   Jan-Olsbotten kolbotten
  Krukören ö   Jan-Pettrasten sten i havet
  Kråkgrundet grund   Jersberget, se Ersberget bergö
  Kråkmar sankmark   Jungfruhällen häll
  *Kråknäs udde   Juvarthagen beteshage
  *Kråkstensröret gränsmärke   Jåsmossen hage
  Kubben halvö   Järngrundet grund
  *Kuboröret rör   Järnören ö
  Kullen triangelpunkt   Järpskär skogstrakt
  Kullholmen terräng   Jönsrudan åker
  Kullmyren myr   Kalan ängsmark
  Kummelören udde   Kallnäs-viken vik
  Kummelörsviken vik   Kallviken sjö
  Kvarnhugstret sankmark   Kalvhagen skog
  Kvarnmossberget berg   Kalvhagen åker
  Kvarnmossen mosse   Kalvhagsmossen åker
  Kvarnmossen mosse   Kalvhagsplogarna åker
  *Kvarnröret gränsmärke   Kalvmyrarna äng
  Östra Kyhlsiäret, se Enskärs Killing ö   Kalvmyren åker
  Kylörsgryndan udde   Kalvmyrröjningen åker
  Kyrkvägsröret gränspunkt   Kalvmyrån å
  *Kyrkvägsröret gränsmärke   Kalvskäret f.d. äng, holme
  *Kåboröret gränspunkt   Kalvskärsudden udde
  *Kålskärsviken vik   Kamsgrund grund
  *Kålören f.d. holme, nu trol. del av Slåtaren   Kamsgrundet grund
  Kårbo terräng   Kaparshamnen vik
  Kårbomyren ägomark   Kaplasse udde
  Källarberget udde   Kaplasskrapeln stenhögar
  Källarberget triangelpunkt   Kasberget udde
  Källen ö   Kasbergsudde, se Kasberget Saknas
  Källhamnen vik   Kasbergsudden, se Kasberget Saknas
  Källspången ägomark   Kashällarna hällar
  Känningen holme   Kassundet sund
  Käringmyren ägomark   Kasudden udde
  Käringsjön sjö   Kattstenarna stenig backe
  Käringskaten udde   Kattråvskiftet skog
  Käringäng ägomark   Kilen hage med åker
  Kärven triangelpunkt   Kilen åker
  Lackhamnen vik   Killing, Enskärs, se Enskärs-Killingskäret Saknas
  Ladugårdsgropen ställe i hav /Se   Killingskär ö
  *Lagge Engsröret rör   Killingskär, N. Saknas
  *Laggeängsröret gränspunkt   Killskäret, se Killingskär Saknas
  Langr:, se Långryndan ö   Kilskäret holme
  Lars-Hansfjärden göl   Kjäll-Bengtsudden udde
  Lars-Larsholmen holme   Kjällen Saknas
  Lars-Persören udde   Kjällhamn vik
  Laskansviken, se Luckaviken Saknas   Klasbacken äng
  Laskarswijken, se Luckaviken vik   Klinten ö
  Laskarswijken, se Luckaviken vik   Klinten bergö
  Lasse holme   Klockardal f.d. åker, nu kyrkogård
  Lasseshällen udde   Klockarhugget hugge
  Lasshage ägomark   Klockarsundet sund
  *Laxebergsröret gränsmärke   Klockaråkern åker
  Laxvarp vik   Klubbarna öar
  *Leden igenväxt sjö   Klubben ö
  *Leden f.d. sjö   Klubben ö
  *Leden sjö   Klubben slåtteräng
  Ledsäter betesmark   Klubben udde
  Lerorna sankmark   Klubben udde
  Lilholmen, se Liss-Lövholmen f.d. holme, num. halvö   Klubbhäll, se Klubbarna Saknas
  Lilla hölen, se Liss-Hållsjön sjö   Klubbhällen häll
  *Lillfallet ängsmark?   Klubbhällen ö
  Lillgästgivaren holme   Klubbkasen udde
  Lillholmen, se Liss-Lövholmen Saknas   Klubbraset holme
  Lindbergsgrundet holme   Klubbuten skär
  *Lingnora äng äng   Klunkhällarna skogsskifte
  *Linnora äng äng   Klunkhällsbergen berg
  Linkarhällen udde   Klunksten f.d. sten
  Linkarmossen ägomark   Klykan ö
  Linkerhäl, se Linkarhällen udde   Klykmossen mosse
  Linkerhäll udde   Knarrvik slåtteräng
  Liss-Barören holme   Knickskärsudden udde
  ?Liss-Barören ö   Knipören gräsvall
  Liss-Barören skär   Knipörnssundet sund
  Liss-Barören holme   Knjappmyren myr
  Liss-Brunaren holme   Knosa äng
  Liss-Brunargrunden holmar   Knosa åker
  Lissfjärden sankmark   Knäröret skogstrakt
  Lissfjärden sankmark   Knöding åker
  Lissfjärden vik   Knöding äng
  Lissglo sankmark   Knödingsholmen löv- och granskog
  Lissglosjön sjö /Se   Knödingsholmen skogsmark
  Liss-Hållsjön sjö   Knödingsholmen åker och skog
  Liss-Hållsjön sjö   Kobåset åker
  Liss-Hållsjön sjö   Koholmen holme
  *Lisshålsröret gränsmärke   Koholmen skogsdunge
  Liss-Lövholmen udde   Kojbådan ö
  Liss-Lövholmen fd. holme, num. halvö   Kokgrytan sten
  Liss-Lövholmen udde   Kolarbotten kolbotten
  Lissmaren göl   Kolarhagen skogsbacke
  Lissmaren göl /Se   Kolbotten åker
  Liss-Olle holme   Kolbotten hage
  Lissrönningsberget berg   Kolbotten åker
  Liss-sjön terräng   Kolbotten åker
  Liusgrundet, se Ljusgrundsudden udde   Kolbotten åker
  Ljusgrundet, se Gjusgrundsörarna Saknas   Kolbotten åker
  Ljusgrundet, se Gjusgrundsöarna öar   Kolbotten åker
  Ljusgrundsudden udde   Kolbotten åker
  Ljusgrundsudden udde   Kolbotten åker
  Lofholm, se Lövholmen halvö   Kolbottensröjningen mosse
  Lomossen ägomark   Kolbottensvreten åker
  Lorthusören ö   Kolbottenvreten äng
  Luckaviken vik   Kolmobotten kolbotten
  Luckaviken vik   Kollersbukten bukt
  Luckaviken vik   Kollersviken vik
  Luckaviken vik   Kolningmyren myr
  Luckaviken vik   Kolningsröjningen skogsbacke, åker och kolbotten
  Lugnet ägomark   Kolningsröjningsbotten kolbotten
  Långarsberg sankmark   Kolningsvreten åker
  Långarsmyren ägomark   Kolningvretarna åker
  *Långbergsröret gränspunkt   Kolsängen åker
  Långbådan skär /Se   Kolvreten f.d. kolbotten
  Långgrundet, se Långgryndan ö   Kolvreten åker
  Långgrundet, se Långgryndan ö   Kon stenholme
  *Långgrundet holme   Kon, Svarta Saknas
  *Långgrundet skär   Kopärset mosse
  Långgrundet holmar   Kornvreten åker
  Långgryndan ö   Korsbergen skog
  Långgryndan ö   Korset plats
  Långgryndan ö   Korset udde
  Långgryndan ö   Korsholmarna holmar
  Långgryndan ö   Korsspell åker
  Långmaren sankmark   Korsudden, se Gråberget Saknas
  Långmossen mosse   Korsudden udde
  Långmossen ägomark   Korsvret åker
  Långmossen mosse   Korsön, se Örnsten Saknas
  Långmossviken, se Handviken Saknas   Kosved åker
  *Långmossvisen gränsmärke   Kosvedholmen f.d. holme
  Långorn, se Långören ö   Krakhällen ö
  Långspången terräng   Kraksten f.d. slätta
  *Långsten gränsmärke   Kraplarna åker
  Långsvedjan ägomark   Kringelvreten åker
  Långudden ö   Krogmyren slåttermark
  Långudden holme   Krogmyren åker
  Långviken sankmark   Krokaskbron bro
  Långviken vik   Krokasken skogsbacke och slåtteräng
  Långörarna, se Lötlångören Saknas   Krokaskbotten kolbotten
  Långörarna, se Lötlångören holmar   Kroken åker
  Långörarna, se Lötlångören ö   Krokmossen sank mark
  Långören ö   Krokvarpet vik
  Långören ö   Krommet åker
  Långören holme   Krukmarssjön, se Kråkmar Saknas
  Långören ö   Krusensröjningen åker
  Långören ö   Kryckäng äng och mossmark
  Långören ö   Kråkfot äng
  Långören ö   Kråkgrundet stengrund
  Långörsudden udde   Kråkmar sjö och mosse
  Långörsudden udde   Kråkören holme
  Lånörana, se Långudden ö   Kullern holme
  *Lånören holme   Kullerudden udde
  Låskansvijken, se Luckaviken vik   Kullgrenen å
  Länsman holme   Kullholmen skogsholme
  Löfstafierden, se Lövstabukten bukt   Kulltorpet hage
  Löfstafiählen, se Lövstabukten bukt   Kummelören del av Lövholmen
  Lönnöhällarna terrängformation?   Kummelörnsviken vik
  Lönnömossarna mossar   Kuppelsören ö
  Lönnömossarna mossar   Kvarnbacken backe
  Lönnö Siön, se Lönnömossarna mossar   Kvarnbacksåkern åker
  Lönnösjön igenväxt sjö   Kvarnbotten kolbotten
  Lönnösjön f.d. sjö   Kvarnbron landsvägsbro
  Lönnösjön sankmark   Kvarnfallet skog
  Lönnösjön kärr   Kvarnhugget förr beteshage, nu skog
  Lönnösjön kärr   Kvarnmossen mosse
  Lötaräng ägomark   Kvarnmossen åker och äng
  Lötholmen, se Lövholmen halvö   Kvarnmossberget berg
  Lötlångören ö   Kvarnmossvreten åker
  Lötlångören holme   Kvarnmyren äng
  ?Lötlångören holme   Kvarnröjningen äng
  Lötlångören holme   Kvarnströmmen bäck
  Lötlångören ö   Kvarnströmmen grävt vattendrag
  Lövholmen udde   Kvarnströmsbacken landsvägsbacke
  Lövholmen halvö   Kvarntegarna åker
  Lövholmen halvö   Kvarnängen åker
  Lövholmen halvö   Kvarnängen åker
  Lövholmen udde   Kvarnängen äng
  Lövholmen f.d. ö, num. halvö   Kylörnsgrundet grund
  Lövholmen udde   Kyrkbackåkern åker
  Lövhusskiftet ägomark   Kyrkbotten kolbotten
  Lövstabukten bukt   Kyrkogården f.d. kyrkogård
  Lövstabukten vik   Kyrkvreten åker
  Lövstabukten bukt   Kålsängen åker
  Lövstabukten bukt   Kålsängen åker
  *Lövstafjärden del av Lövstabukten   Kålsängen hage
  Magviken vik   Kålsängen åker
  Magviken vik   Kålsängen åker
  Mal-Karin terräng   Kålsängsbotten kolbotten
  *Marberget gränsmärke   Kålsängssveden skog
  Marorna terräng   Kålvreten åker
  Marskär udde   Kålvreten åker
  Marskär halvö   Kårbobotten kolbotten
  Marskär halvö   Kårbomyren åker och äng
  Marskäret halvö   Kårbovreten åker och äng
  Marskär udde   Källarberget lotsplats
  Marskär halvö   Källarbergsudden udde
  Marskär udde   Källbacksvreten åker
  Marslätt terräng   Källgroden åker
  Marstrandsfjärden vik   Källmossen åker och betesmark
  Marören, se Marskäret halvö   Källspången åker
  Marören, se Marskär udde   Källvreten åker
  Marören, se Marskär halvö   Känghällen stenö
  Marören udde   Känningen berg i havet
  Marörn, se Marskär halvö   Käringdalarna betesbacke
  Marörn, se Marskär udde   Käringmossen mosse
  Mastarsfjärden vik /Se   Käringmyren äng
  *Matsäcksröret gränsmärke   Käringsjön sjö
  Mellan-Skogholmen holme   Käringsjön sjö
  Mellan-Skogholmen, Skogholmen, Skogholmsörarna holmar   Käringskaten udde
  Mellan-Skogholmen ö   Käringäng åker och backar
  Melängen ägomark   Käringäng åker
  Mickelsgrund ö   Käringängsbotten kolbotten
  Månsasskäret terräng   Kärrvreten åker
  Mås-Andersviken vik   Kärvsgrenen å
  Mås-Andersviken vik   Kölsund skog
  Måsgrundet holme   Kölsundsbotten kolbotten
  Måsörarna halvö   Kölsundsglo sjö
  ?Måsörarna udde   Lackhamnen vik
  ?Måsörarna o./el. Gubbörarna skär   Lackhamnudden udde
  Måsörarna udde   Ladholmen, se Loholmen ö
  Måsörarna udde   Ladugårdsgropen djupt ställe i hav
  Mörten holme   Ladugårdsåkern åker
  Nedansjö sankmark   Ladåkern åker
  Nolingsviken vik   Ladängen mosse
  *Stora Norbylinjen (gångstig?)   Lagoängsmyren myr
  Nordenborg ängsmark?   Landbrovreten åker
  Norr Ahs Siön, se Norra Åsjön sjö   Landsvägsgärdet åker
  Norra Kijhlskiäret, se Killskär halvö   Landsväg-gärdet, Västra åker
  Norr Asiön, se Åsjön, Norra sjö   Landsvägsgärdet åker
  Norrasken ö   Landsväg-gärdet åker
  Norrasken el. Söderasken ö   Lantonshällen häll under vatten
  Norrasken o. Sörasken öar   Lappmossen åker
  Norra Åsjön sjö   Larsboäng äng
  Norra Åsjön sjö   Lasshagen hage
  Norre Kylskiäret, se Killskär udde   Larshansfjärden nästan torr vik
  Norreå Siön, se Åsjön, Norra sjö   Lars-Hansören ö
  Norre Ååssen, se Åsjön, Norra sjö   Lars-Larsholmen holme
  Norrgärdet ägomark   Larsmossen myr
  Norr Kyhlsiäret, se Killskär förr ö, num. halvö   Lars Persörn Saknas
  Norrmosse mosse   Lars-Persören f.d. ö
  Norrmossen ägomark   Lasse udde
  Norrmossen mosse   Laxvarpet vik
  Norrmossån å   Laxvarpsudden udde
  Norrmyren ägomark   Laxvreten Saknas
  Norro Kijhlskiäret, se Killskäret udde   Ledsäter åker
  Norrsjön sankmark   Lejdhagen grustag
  Norrskaten udde   Lergropshagen åker
  Norrskaten triangelpunkt   Lerorna myr, beteshage
  Norrstuggu del av udde   Leråkern åker
  Norr-Truthällen ö   Leråkern åker, lerjord
  Norrviken vik   Leråkrarna åker
  Norra Åhsiön, se Åsjön, Norra sjö   Levervik åker
  Norrönningen ägomark   Lindbergsgrundet grund
  *Norängsröret gränsmärke   Linboviken vik
  Nusand vik   Lignåre äng och betesmark
  Nusandsudden udde   Lillan odling
  Nybomossen mosse   Lillarnrev f.d. sjö, nu mosse
  *Nygrundet ö   Lillasken ö
  *Nygrundet grund el. holme   Lillbarören klippholme
  *Nygrundet holme   Lillbo f.d. åker, nu skog
  Nÿgrundet, se Stenarna skär   Lillboberget berg
  Nykolningen terräng   Lillbomosse mosse
  Nymda, N. ängsmark /Se   Lillbomossen mosse
  Nymda, S. ängsmark /Se   Lillbotten f.d. kolbotten
  Nymdabacken skog /Se   Lillbotten kolbotten
  Nymden åker /Se   Lillbrunan holme
  Nymden åker /Se   Lillfjärden f.d. sjö, nu mosse
  Nymden skogshage /Se   Lillfjärden del av Ängskärsviken
  Nymden åker /Se   Lillfjärden f.d. havsvik, nu sumpsjö
  Nyrönningen ägomark   Lillglo sjö
  ?Nämarviken vik   Lillgärdet åker
  Nämmarvik vik   Lillgärdet åker
  Nämmarvik vik   Lillgärdet åker
  Nämmaräng ägomark   Lillgärdet åker
  Nämndeman holme   Lillgärdet åker
  *Näsmoröret gränsmärke   Lillhordret f.d. sjö, nu mosse
  Nätören udde   Lillhållsjön sjö
  Nöttömyren ägomark   Lillklubben f.d. holme, nu udde
  Olarsbotrusket mossmark /Se   Lillkolbotten kolbotten
  Ollessjön sankmark   Lillkolningen åker, f.d. kolbotten
  Ollestar grund   Lill-Malin ö
  Ollestarsören holme   Lillmaren sjö
  Olsgrundet holme   Lillolle stenholme
  Olsgrundet ö   Lillråglösa åker
  Olsgrundet holme   Lillrödjan åker
  Olsgrundet skär   Lillröjningen åker
  Olsgrundet ö   Lillröjningen hage
  Onsebo Siön, se Önsbosjön f.d. sjö, nu slåttermark   Lillröjningen åker
  *Onselbosjön sjö, igenväxt sjö   Lillröjningen åker
  Ormträsket sumpmark /Se   Lillröjningsberget berg
  Orraren ägomark   Lillröjningsbotten kolbotten
  Orrmossen mosse   Lillsand åker
  Osmossen ägomark   Lillsand vik
  Ovansjö sankmark   Lillsjön nästan torrlagd sjö
  Per-Göran holme   Lillskär f.d. holme
  *Per Skytts rör gränspunkt   Lillsvalen myr
  *Perskytzröret gränsmärke   Lillsvalen Saknas
  Piparsvedjan ägomark   Lillsvalsmyrarna sumpmark
  *Pretensjön vatten   Lillvreten f.d. åker, nu skog
  Prästbodarna ägomark   Lillvret äng
  Prästbäcken sjö   Lillvret åker
  Prästmossarna ägomark   Lillvret åker
  Prästmossen ägomark   Lillån å
  Präströnningen terräng   Lillängen äng
  Prästängen ägomark   Lillängen åker
  Rackgropen vik   Lillängen betesmark
  Revelhålet sund   Lillörnberg åker
  Reveln, Inre ö   Lillövholmen holme
  Reveln, Yttre öar   Lindals åker
  Riaren halvö   Lindslättbotten kolbotten
  *Rismosseröret gränsmärke   Lindsveden åker
  Romsmaren göl   Linkarhällen stenholme
  Rosbobergen triangelpunkt   Linkarhällen udde
  Rossholmsviken vik   Linkarmossen äng
  Ruddammen damm   Ljusgrundsudden udde
  Ruddmossen mosse   Ljusgrundsviken vik
  Ruddmossen mosse   Ljusgrundsörarne förr öar
  Ruddmossen ägomark   Ljusholmsfjärden havsvik
  Ruddmossen ägomark   Ljusholmsören f.d. ö
  Ruddo terräng   Ljuva åker
  Ruddo terräng   Loholmen ö
  Ruddun ägomark   Lomossen åker
  Rudtrusket terräng   Lomossbacke backar
  Rudträsket mossmark /Se   Lortbron äng
  Rumsjön sjö   Lortgroparna skogshage
  Rumsjö sjö   Luccaviken, se Luckaviken Saknas
  Runnesiön, se Rumsjön sjö   Luckaviken vik
  Runnfallet sankmark   Lorthusören ö
  Ryssjebacken terräng   Ludinbotten kolbotten
  Råmyren ägomark   Luffasmyren myr
  *Rångseberget berg (el. höjd)   Lukarviken, se Luckaviken Saknas
  Rännan vik   Lundbergsskäret f.d. sjöslåtta
  Rävberget berg   Lusaren myr
  Rödgöten udde   Lussimossen mosse
  *Rödhatt del av Rönngrund   Lyckansgrundet grund
  *Rödhatt del av holme   Långarsberg skog och dyjord
  Rödhäll udde   Långarsmyren äng
  Rödhäll förr ö, num. del av fastland   Långarsvreten åker och äng
  Rödhäll halvö   Långbron slåttermark
  Rödhäll halvö   Långbrovreten åker
  Rödhäll udde   Långbådan, se Storskäret Saknas
  Rödhäll förr ö, nu del av fastland   Långbåd(d)an skär
  Rödhällsbleckan grund   Långgrundet grund
  Rödhällsfjärden sjö   Långgryndan grund
  *Rögningsröret gränsmärke   Långgryndan holme
  Röhättan, se Rödhäll förr ö, num. del av fastland   Långhagen hage
  Röhättan, se Rödhäll halvö   Långhagen hage
  Röhättan, se Rödhäll udde   Långhagen slåtta
  Röhättan, se Rödhäll udde   Långholmen holme
  Röhättan, se Rödhäll förr ö, nu del av fastland   Långholmen skogsholme
  Römyren ägomark   Långmossen åker
  Rönnfjärd sankmark   Långmossen äng och mossmark
  Rönfjärden sjö /Se   Långmossen mosslåtta
  Rönngrund halvö   Långmossen äng
  Rönngrund del av halvö   Långmossen mosse
  Rönnören udde   Långmossen äng
  *Röret gränsmärke   Långmossen mosse
  Rörhällarna terräng   Långmyren äng
  *Rörhällen gränsmärke   Långmyren myr
  Rörvarpet vik   Långrudan åker
  ?Röset gränsmärke   Långrudan åker
  Röstenarna ö   Lång Rudin, se Långrudan Saknas
  Rövarsund ägomark   Långröjningen åker
  Sahl Siön, se Själsjön sjö   Långrörsberg skogsbacke
  Sahl Siön, se Själsjön sjö   Långskogen skogsmark
  Sahlsiön, se Själsjön sjö   Långsjön nästan torrlagd sjö
  Salsiön, se Själsjön sjö   Långslätan skogsmark
  Salsjön, se Själsjön Saknas   Långspången sumpmark
  *Salsjöröret gränspunkt   Långstranden kust
  Saltpannan vik   Långsylt åker
  Salören, se Liss-Barören Saknas   Långviken vik
  Salören, se Liss-Barören skär   Långviken åker och kolbotten
  Salören ö   Långviken vik
  *Salörn holme   Långören ö
  Samnörn, se Sömnören ö   Långörn förr ö, nu udde
  Samnörn, se Sömnören ö   Långören ö
  *Sanboröret gränspunkt   Långörnssundet sund
  Sandbokilen terräng   Långörnsudden udde
  *Sandboröret gränsmärke   Långörnsudden förr ö, nu udde
  Sanddalsmossen ägomark   Lägdet skog och betesmark
  Sandersmossen ägomark   Lägdebacken betesbacke
  Sandmossen ägomark   Läggvret åker
  Sandmålet terräng   Läggvreten åker och backar
  Sandsaren terräng   Längstabotten kolbotten
  Sandvarpen ägomark   Länsman ö
  Sandvarpet del av Handviken   Lönnsholmen äng
  Sankthällarna höjder?   Lönnöhällarna berghällar
  *Sattarsboröret gränsmärke   Lönnökärret, se Lönnösjön Saknas
  Saxmaren, Västra terräng   Lönnömossarna mosse
  Saxmarken, Östra terräng   Lönnösjön f.d. sjö
  Segermossen mosse   Lönnöängen äng
  Segermossen igenlagd åker och ängsmark /Se   Lönnörarna holmar
  Severmosse mosse   Löpenvik hage
  Sikhjälma by   Löpenvikar åker och äng
  Sijkhielma Siön, se Västersjön sjö   Löpenviken, se Nybomossen Saknas
  Sijkhielmasiön, se Västersjön sjö   Löpenvikssjön, Lilla, se Romsmaren Saknas
  Sijkhiolma Siön, se Västersjön sjö   Löpenvikssjön, se Nymossen Saknas
  Sikhjelmasjön, se Västersjön Saknas   Lötaräng äng
  *Silkebergsröret gränsmärke   Löten skogsmark
  *Sillbo lejde gränsmärke   Löthagen åker
  Sillören holme   Lötlångören ö
  Silverberget holme   Lövensvreten åker
  Simonsrönningen ägomark   Lövholmen ö
  *Siomoröret rör   Lövhusskiftet skogsskifte
  *Siorfallet fall   Lövstabukten havsbukt
  Sissla holme   Lövvret åker
  Sixhielma Siön, se Västersjön sjö   Lövvreten åker och backe
  Själesåsen grund   Magviken vik
  Själhuvudet holme   Malin ö
  Själhällarna holme   Malins-klyka ö
  Själsjön sjö   Malören ö
  Själsjön sjö   Margatan åker
  Själsjön sjö   Marhagen hage
  Själsjön sjö   Mariashagmyren myr och skog
  Själsjön sjö   Markarin myr
  Själsjön sjö   Markarinsbotten kolbotten
  *Själsjöröret gränsmärke   Marorna mosse
  Själviken, Lilla vik   Marskär ö
  Själviken, Stora vik   Marslätt åker opch backar
  Sjöbodmossen betesmark   Marslättsbacken backe
  Sjögrindsberget berg   Marstrandsfjärden vik
  Sjögrindsmossen mosse   Marören ö
  Sjön Fonne, se Foma Saknas   Mastars fj., se Marstrandsfjärden Saknas
  Sjörönningen ägomark   Matsagrav grund
  Sjöslåttan terräng   Matsandersören ö
  Skaten triangelpunkt   Matsandersviken vik
  Skattskogen skogsområde   Mats-Ersängen åker
  Skatudden udde   Mellangrundet grund
  Skatviken vik   Mellangärdet åker
  Skeppsbleckarna småholmar   Mellanskogholmen holme
  *Skeverbergröret gränspunkt   Mellanskärsviken vik
  *Skeverbergröret gränsmärke   Mellanvretarna beteshage
  Skinkan holme   Melängen självbärande äng
  Skitskiär, se Skyttskär ö   Mickel berghäll
  *Skivröret gränsmärke   Mickelmatsbotten kolbotten
  Skiäret Klubben, se Klubben halvö   Mickelsgrund grund
  Skogholmen, Norra, Mellan el. Södra öar   Middagsbacken landsvägsbacke
  Skogholmen, Norra o. Södra holmar   Mjölkbyttan sten
  Skogholmen, Skogholmsörarna holmar   Mjölnarplogarna åker
  Skogholmen, Södra o. Norra holmar   Mjölnarörarna förr öar
  Skogholmen, Skogholmsörarna holmar   Mobotten kolbotten
  Skogholmen, Norra ö   Mor-Ingrids-hagen åker
  Skogholmen, Södra ö   Mossarna slåtteräng
  Skogholmsgryndorna grund   Mossarna slåttermark
  Skogholmsörarna holmar   Mossarna mosslåtta
  Skoghoimsörarna, Skogholmen holmar   Mossarna mosslåtta
  Skogholmsörarna öar   Mossbacken skogsbacke
  Skogsiärsholmar, se Skogholmen öar   Mossbacken beteshage
  Skogsiärs holmarna, se Skogholmen holmar   Mossbotten, Norra kolbotten
  Skogsiärsholmarna, se Skogholmen holmar   Mossbotten, Södra kolbotten
  Skogskolningen terräng   Mossen äng
  Skorvan ö   Mossen åker
  Skottören holme   Mossen sumpmark
  Skrammeludden udde   Mossen sjö och mosse
  *Skratstenen gränsmärke   Munkarna äng
  Skrikböle terräng   Myggbo åker
  Skrikböle sumpäng /Se   Myrarna äng och betesmark
  Skräddarören udde   Myren åker
  Skutskaten udde   Myren hage
  Skvallermyren myr   Myren åker, f.d. myr
  Skysslafallet terräng   Myren självslåtta (=självbärande äng)
  Skyttskär ö   Myren åker
  Skäret Klubben, se Kubben Saknas   Myren slåttermark
  Skäret klubben, se Klubben halvö   Myrtegarna åker
  Skötören ö   Måns-Andersviken vik
  Slada triangelpunkt   Månsviken vik
  Slada Fierden, se Draget vik   Måsgrundet grund
  Slada Fierden, se Draget vik   Måsskär skogsholme
  Slada Fierden, se Draget vik   Måsskärsmossen mosse
  Sladafiählen, se Draget vik   Måsörarna ö
  Sladafjärden, se Draget Saknas   Måsörarna ö
  Sladaån å   Måsörnsfjärd vik
  *Slatterholmen udde   Mälängsvreten åker
  Slotterholmen, se Slåtholmen halvö   Mörten ö
  Slurbacka terräng   Mörtören udde
  Slutmossen betesmark   Nabacken skogsmark
  Slåtaren halvö   Nabacksbotten kolbotten
  Slåtholmen holme   Natfjärd mossmark
  Slåtholmen halvö   Neckeludden, se Näkla Saknas
  *Slåtterholmen förr holme, nu del av fastland   Neckelörn kust
  Slåttholmen halvö   Nedansjö f.d. sjö, nu slåttermark
  Slåtholmen udde   Nils-Jansviken vik
  Slåtholmen halvö   Nils-kolninghällarna berg
  Slåtholmsudden udde   Nordan Sjön, se Nedansjö Saknas
  Slåtholmsviken vik   Nordanvreten åker
  Slåtterholmen, se Slåtholmen udde   Nordvästgrundet grund
  Slåtterholmen ö   Nordängen f.d. mossmark, nu skog
  Slåttmyren ägomark   Nordängssjön sjö
  Slåtvreta terräng   Norrasken ö
  Släket sankmark   Norrberget berghäll
  *Slätgålsröret gränsmärke   Norrfjärden, se Norrsjön Saknas
  *Slätlandsröret gränsmärke   Norrgrundet, se Långgrynden Saknas
  Slätsvalan sankmark   Norrgärdet åker
  Smalsundet sund   Norrgärdet åker
  Smutterberget berg   Norrgärdet åker
  Småholmarna del av Lövholmen   Norrgärdet åker
  Smörbro röret rör   Norrgärdet åker
  *Smörbroröret gränsmärke   Norrgärdet åker
  Smörgrundet grund   Norrgärdet åker
  Snabbskär terräng   Norrgärdet åker
  Snabben terräng   Norrgärdet åker
  Snabbörarna sankmark   Norrgärdet åker
  Snickarbacken terräng   Norrgärdet åker
  Soluret fornlämning /Se   Norrgärdet åker
  Sporrmossen ägomark   Norrgärdet åker
  Sprättarna holme   Norrhagen åker
  Sprättarna holme /Se   Norrhagen beteshage
  Sprätten Saknas /Se   Norrhagen åker
  Sprättmossen mosse   Norrklinten grund
  Sprättmossen Saknas /Se   Norrklubben, se Klubben Saknas
  Spångmossen ägomark   Norrkolningsvreten åker
  Spångmyren myr   Norrmosse mosse
  *Standarängsröret gränspunkt   Norrmossen åker
  Stavrumsbergen berg   Norrmossen mosse
  Stenaberget holme   Norrmossen f.d. slåttermark, nu mossmark
  Stenarna skär   Norrmossen dyjord
  Stomaren, se Strömaren holme   Norrmossån å
  Stenarna holmar   Norrmyren åker
  Stenbergsviken göl   Norrsjön delvis torrlagd sjö
  Stenbromossen ägomark   Norrskaten udde
  Stenbromossen mosse   Norrskaten udde
  *Stenröset gränsmärke   Norrskatudden udde
  Stomaren, se Strömaren holme   Norrskiftet åker
  Stora hölen, se Hållsjön, Stora sjö   Norrskogen skog
  St: Hölen, se Hållsjön, Stora sjö   Norrskogen skogsskifte
  Storarnrev sankmark   Norrskogsvretarna åker och äng
  Storbacken terräng   Norrskär del av fastlandet
  Stor-Barören holme   Norrskärsdalen vik
  Stor-Barören holme   Norrskärgården öar
  Stor-Barören skär   Norrstugan udde
  Stor-Barören ö   Norrstugeskäret, se Norrstugan Saknas
  Stor-Barörsgrundet holme   Norrstängslet åker och backar
  Storberget berg   Norrsundet sund
  Storbleckan holmar   Norrsvedjan lastplats
  Stor-Brunaren f.d. holme   Norrtruthällarna hällar
  Stor-Brunaren del av Lövholmen   Norrviken vik
  Stor-Brunaren del av Lövholmen   Norrvret åker
  Storbådan holme   Norrvretarna åker
  Stordaven åker /Se   Norrvreten åker
  *Storfallet ängsmark?   Norrvreten åker
  Storfjärden sjö   Norrvreten åker
  Storfjärden sjö   Norrvretsbacken åker
  Storfjärden sjö /Se   Norräng åker o. beteshage
  Storfly sankmark   Norrängen äng
  Storgryndan öar   Norrängen äng
  Storgästgivaren holme   Norrängen betesmark
  Storhamnen strand /Se   Norrängen åker
  Storhamnen vik   Norrängen självbärande äng
  Storholmen terräng   Norrängen åker
  Stormaren göl   Norrängen äng
  Stormaren sjö /Se   Norrängen äng
  Stormyren ägomark   Norrängen åker
  Storrönningen ägomark   Norrängssjön, se Nordängssjön Saknas
  *Storröret gränsmärke   Norrängsträsket, se Nordängen Saknas
  Storsand ägomark   Norröjningen åker
  Storsand strandparti   Norröjningsbron landsvägsbro
  Storsandshålet vik   Norröjningsån grävt dike
  Storsjön sankmark   Nosterskäret, se Norrstugan Saknas
  Storskogen skogsområde   Notholmen holme
  Storskäret halvö   Nusand vik
  Storskäret halvö   Nusandsudden udde
  Storskäret holme   Nybomossen sjö
  Storskäret halvö   Nybotten kolbotten
  Storskäret halvö   Nybotten kolbotten
  Storskäret halvö   Nybotten kolbotten
  Storskäret f.d. skär, num. terräng   Nybottensmyren myr
  ?Storskäret skär   Nybovägen väg
  Storskäret förr ö, num. halvö   Nyböls-viken vik
  Storskäret terräng   Nygrundet grund
  Storskäret del av udde   Nygårdsbacke backe och åker
  Storskäret ö   Nygärdet åker
  Storstensbäckarna gölar   Nygärdet åker
  Storsundet sund   Nygärdet åker
  Storsundet terräng   Nygärdet åker och backe
  Storängen ägomark   Nyhållsviken, se Nusand Saknas
  *Strandanängsröret gränsmärke   Nyhägnaden åker
  Strandaräng sankmark   Nykolningen kolbotten
  Stromeren, se Strömmaren ö   Nykolningen f.d. kolbotten
  Strömaren holme   Nykolningen skogsskifte
  Strömaren holme   Nykolningshugget f.d. uthuggnad i skog
  Strömmaren ö   Nylandet åker
  Strömaren holme   Nylandet äng
  Strömaren ö   Nymda åker
  Strömarören holme   Nymda åker
  Strömarören ö   Nymda skogshage
  Strömsviken terräng   Nymda åker
  Strönningsvik sjö   Nymda, N. Saknas
  Strönningsvik sjö   Nymda, S. Saknas
  ?Strönningsvik triangelpunkt, gränsmärke?   Nymdabacken skog
  Strönningsvik triangelpunkt   Nyröjningen åker och äng
  Strönningsvik sjö   Nyröjningen åker och betesmark
  *Stånggrundsröret gränsmärke   Nysholmarna f.d. äng, nu betesmark
  Stånggrundsudden, se Hästholmen Saknas   Nysved åker
  Stångören holme   Nyvret åker
  Stångörssundet sund   Nyvret åker
  Stängslet ägomark   Nyvret åker
  Stömningsvjk, se Strönningsvik sjö   Nyvreten åker
  *Suggeröret gränspunkt   Nyvreten åker och boningsplats
  *Suggeröret gränsmärke   Nyvretsröjningen åker
  Suggmossen mosse   Nyängarna åker
  Sundbleckan holme   Nyängen åker och äng
  Sunnarholmen, se Stor-Brunaren Saknas   Nyängsholmarna f.d. äng, nu betesmark
  Svalvik sankmark   Nyängsmossen åker
  Svartboddan, se Svartbådan udde   Näkelröjningen f.d. röjning, nu skog
  Svartbådan halvö   Näkla f.d. holme, nu udde
  Svartbådan udde   Nämndeman klippa
  Svartbådan udde   Närmarvik vik
  Swartkon, se Svartören ö   Närmarviksudden udde
  Svartkon, se Kon Saknas   Närmarängen åker
  Svartkon, se Kon holme   Närmarängsröjningen åker
  Svartkon, se Kon ö   Nätören udde
  *Svartvijröret gränspunkt   Nätören udde
  *Svartviksröret gränsmärke   Nötbuskarna beteshage
  Svartören ö   Nöttemyren åker
  Svartören ö   Odensgrundet stengrund
  Svartören holme   Odlingen åker
  Svartören ö   Odlingen äng
  Svartören ö   Ol-Larsbotten kolbotten
  Svartören ö   Olarsboträsket mossmark
  Svartören holme   Ol-Larsholmen holme
  Svartören ö   Ol-Larsmossen mosse
  Svarvarberget holme   Ol-Larsviken vik
  Svedsviken, se Mås-Andersviken Saknas   Olarsvret åker
  Svinborstmossen mosse   Ollersgropen djupt ställe i havet
  Svinören holme   Olleshage åker
  Svinören holme   Ollesmossen mosse
  Syltan ägomark   Ollessjön sjö
  *Syltbaksröret gränsmärke   Ollestar holme
  *Syltbäckröret gränspunkt   Ollestarsören holme
  *Syltröret gränsmärke   Ol-Nilsröjningen åker
  Syningsmossarna ägomark   Olsgrundet ö
  Såghamn vik   Olshällberget berg
  Såghamn vik   Olsmossen mosse
  Såghamn vik   Olsmossen åker
  Sågmyren myr   Olsvik betesmark
  *Sågskärsholmarna holmar   Ormbådan ö
  Sågströmmen å   Ormträsket sumpmark
  Sågviken vik   Ormörn, se Måsörarna förr ö
  Sämnöran, se Sömnören ö   Orrarbotten kolbotten
  Sämnören, se Sömnören ö   Orraren skogstrakt
  Sämnören, se Sömnören ö   Orrkojan skogsmark
  *Sätholmsröret gränspunkt   Orrmossen myr
  *Sättholmsröret gränsmärke   Osen skogsmark
  Söderasken el. Norrasken ö   Osmossen mosse
  Söderören ö   Ovansjö f.d. sjö, nu slåttermark
  Sömnören ö   Oxelbacken skogsbacke
  Sömnören ö   Pellarsgrundet f.d. grund, nu över vattnet
  Sömnören holme   Pellas methällen häll
  Sömnören ö   Pellesgrundet grund
  Sömnören ö   Pellesmossen mosse
  Sömnören ö   Per-Ershagen åker
  Sömsviken ägomark   Per-Ersskiftet skog
  Sörasken ö   Perskatarna udde
  Sörasken ö   Pikmossen mosse och skog
  Sörasken o. Norrasken öar   Pinnarholmen holme
  ?Sörgårdsskäret udde   Piparssvedjan ängsmark
  ?Sörgårdsskäret förr holme, nu del av fastland   Piksten sten
  Sörgårdsskäret terräng   Pitudden åker
  Sörgårdsskäret udde   Plogängen äng
  Sörmossen mosse   Porsgärdet åker
  Sörskaten udde   Portvreten åker
  Sör-Truthällen holme   Pråmarna lastplats
  Sör-Truthällsskvalet holmar   Pråmören ö
  *Tallbackaröret gränsmärke   Prästbodarna skog och äng
  tarrboddan, se Tärran ö   Prästbäcken sjö
  tarrboddan, se Tärran ö   Prästhagen hage
  Tarrboddan ö   Prästholmen odlad mark
  Tarrören ö?   Prästmossarna mosse o. mossvall
  *Tarrören udde   Prästmossen odlad jord
  Tarören, se Strömarören Saknas   Präströjningen f.d. äng, nu skog
  tavrören, se Svinören holme   Prästtegen äng
  Tjäder skogsmark   Prästängen äng och skogsbacke
  Tjärderholmen terräng   Pålackhamnen, se Lackhamnen Saknas
  Tjärviken sankmark   Qvarnäng Saknas
  Tomas göl   Rackan häll
  Torplångören udde   Rackgropen vik
  Torpsjön sankmark   Rackhamnen hamn
  *Torslunds backe Saknas   Rammelbobotten kolbotten
  Tranhålet sankmark   Ramsta skogsåker
  Truskesjön sankmark   Ramstabotten f.d. kolbotten
  Truskesjön sankmark /Se   Rekord grund
  Truthällen holme   Reveln bergö
  *Träskrören rör   Riaren holme
  *Träskröret gränspunkt   Riddarängen skogsmark
  Träsksjön, se Trösksjön sjö   Ringo åker
  Trösksjön sjö /Se   Risbackmyren myr
  Tröskvreten åker o. backe /Se   Risbron sund
  Turmansören ö   Romsmaren sjö
  Tyan åker /Se   Rosbo mosse
  Täbolvjken, se Tårterviken vik   Rosbobergen berg
  Tågstumparna holmar   Roskär f.d. holme, nu skog
  Tårterrviken vik   Rossholmsudden, se Norrskaten Saknas
  Tärnbådan, se Tärran Saknas   Rovstängslet äng
  Tärran holme   Rudan åker
  ?Tärran ö   Rudan äng och backar
  Tärran ö   Rudan mosslåtta
  Tärran ö   Rudan äng
  Tärran ö   Rudan åker
  Tättingen holme   Rudan åker och backe
  Tättingen holme   Rudan åker
  Tättingen holme   Rudan åker
  Tättingen ö   Rudan åker
  *Uddboskäret f.d. skär, num. trol. terräng   Rudan åker
  Underlandsbleckan holme   Rudhagsmyren myr
  Uttersmyren myr   Rudin, Elgsand, se Isaruden Saknas
  Uttersmyren myr   Rudin, Lång, se Långrudan Saknas
  Uttersmyren myr   Rudmossbotten kolbotten
  Uttersmyren myr   Rudmossen mosse och kolbotten
  Wallamsörarna udde   Rudmossen mosse
  Vallamsörarna uddar   Rudmossen äng
  Vallamsörarna halvö   Rudmossen slåttermark
  Vallamsörarna udde   Rudmossvreten åker
  Vallamsörarna del av halvö   Rudträsket mossmark
  Wallansoren, se Vallamsörarna del av halvö   Rudträsksjön sjö
  Wallansören, se Vallamsörarna udde   Rudträskån å
  Vallboån å   Rudvreten åker
  Vallboöarna öar   Rumpan åker
  Vallgrenshagen terräng   Rumsjön sjö
  Vargmötet skogsgöl /Se   Rumsjömosse mosse
  Vasset ägomark   Rundplogen åker
  Vattgården terräng   Runnfallet skogsmark med runsten
  Vedlösaviken vik   Runsjön, se Rumsjön Saknas
  Verkskär ägomark   Runstensfallet skogsmark med runsten
  Verkskäret terräng   Rutarvreten åker
  Verksundet sund   Rysshage åker
  Vikänget ägomark   Ryssjebacken betesmark
  Vitören, Norra holme   Råglösa, Stora åker
  Vitören, Södra holme   Rågången åker
  Vågsjön sankmark   Råmyrsvreten åker
  Vällskaten holme   Rångsörnbådan ö
  *Välåsudden Saknas   Räfsten, se Reveln Saknas
  Väntalite grund   Rävberget berg
  Värstuberget stenhäll /Se   Rävstenarna stenar
  Västerbådan ö   Rödgetholmarna förr holmar
  Västerhällen ö   Rödhäll udde
  *Västermossen sankmark   Rödhällsbotten kolbotten
  Västermossen ägomark   Rödhällsbleckan berghäll i havet
  Västermossen ägomark   Rödhällsfjärden vik
  Västerrönningen ägomark   Rödhällsudde, se Rödhäll Saknas
  Västersjön sjö   Rödhällsörn Saknas
  Västersjön sjö   Rödjabotten kolbotten
  Västersjön sjö   Rödjan åker
  Västersjön sjö   Rödjan f.d. slåtteräng
  Västersjön sjö   Rödjan åker
  Västersjön sjö   Rödjan åker
  Västerskian ö   Rödjan åker
  Yndel ägomark   Rödjet åker
  Ytterhällarna skär   Rödningen, Sör Saknas
  Ytterhällarna udde   Rödstenarna stenholme
  Ytterhällviken vik   Rödstenarna holme med stenar
  Yttersundet strandparti   Röjningarna äng
  Åkerlövsmyren myr   Röjningarna åker
  *Årböle kvarnar förr kvarnar   Röjningen äng
  *Årböleröret gränsmärke   Röjningen åker
  Årböleån å   Röjningen åker
  ÅhsSiön, Norra, se Åsjön, Norra sjö   Röjningen f.d. odling, nu skog
  Åsensal sankmark   Röjningsbotten kolbotten
  Åsjön, Norra sjö   Röjningsmyren odlad jord
  Åsjön, Norra sjö   Rönklubben, se Lillklubben Saknas
  Åsjön, Norra sjö   Rönnfjärd sjö
  Åsjön, Norra sjö   Rönngrund udde
  Åsjön, Norra sjö   Rönnåkern åker
  Åsjön, Norra sjö   Rönnängen äng
  Åsjön, Norra sjö   Rönnören ö
  Åsjön, Norra sjö   Rörhällarna berg
  Åsjön, Norra sjö   Rörmyr åker
  Åsjön, Norra sjö   Rörsjön sjö
  Åvreten ängsmark   Rörvarpet vik
  Älgmyren ägomark   Rövarsjön åker
  Älgmyren myr   Saltpannan fjärd
  Älgviken, se Såghamn Saknas   Saltpannahamn fjärd
  Ängskärssundet sund   Sambo åker
  Ängskärsviken vik   Samuel bergö
  *Ängssjömoröret gränspunkt   Sandalsmossen åker och äng
  Ärnrev sjö /Se   Sandaåkrarna åker
  Öbron ägomark   Sandbobotten kolbotten
  Öhrn Sten, se Örnstenen udde   Sandbokilen skogsmark
  Öhrsten, se Örnstenen udde   Sandbotten kolbotten
  Ömossjön göl   Sandbotten f.d. kolbotten
  Öne terräng   Sanden vik
  Öne terräng   Sanden sandig åker
  Önsbomossen terräng   Sandgropen åker
  *Önsboröret gränspunkt   Sandgropsbotten kolbotten
  Önsbosjön f.d. sjö, nu slåttermark   Sandgärdet åker
  Önsbo-sjön igenväxt sjö   Sandgärdet åker
  Önsbosjön f.d. sjö, nu slåttermark   Sandmossen åker
  Önsbosjön num. torrlagd sjö   Sandmålet ängsbacke
  Önsebo siön, se Önsbo-sjön igenväxt sjö   Sandsharen f.d. sjö, nu mosse
  Öraboddan, se Örnbådan ö   Sandslätten betesmark
  Öraboddan, se Örnbådan ö   Sandtäppan äng
  Öregrundsgrepen sund   Sandtäppan åker
  Öregrundsgrepen fjärd   Sandvarpen åker
  Öresten, se Örnstensskäret skär   Sandvarpet vik
  öresten, se Örnstenen f.d. holme, nu udde   Sandvik åker
  Öresten, se Örnstenen halvö   Sandvreten åker
  Örnberg berg   Sandvreten åker
  Örnberg berg   Sandåkrarna åker
  Örnberg berg   Sandäng åker
  Örnbådan ö   Sankmossen f.d. slåtteräng, nu skog
  Örnbåden holme   Sankmossen åker
  Örnbådan holme   Sankthällarna berg
  Örnbådan ö   Saxmarken skog
  Örnbåden holme   Saxmarksskogen skog
  Örnbådan ö   Segelmosse åker
  Örnbådan ö   Segerbomossen mosse
  Örnbåden ö   Severmossbotten kolbotten
  Örnstenen udde   Severmosse mosse
  Örnstenen halvö   Segermossen äng
  Örnstenen udde   Sillboledet åker
  Örnstenen f.d. holme, nu udde   Sillvret åker
  Örnstenen halvö   Silverberget bergö
  Örnstenen förr ö, nu halvö   Silverbergssundet sund
  Örnstenen halvö   Simonssved åker och backar
  Örnstenen udde   Sissla berghäll
  Örnstensskäret skär   Sisslaberget berghäll i havet
  Örnstensviken vik   Sittvret åker
  Östergrundet holme   Själbådan, N., se Sprättarna öar
  Österhällarna holmar   Själbådan, Yttre, se Gubbsten ö
  Östermossbacken terräng   Sjöbodlappen f.d. sjöbod, nu åker
  Östermossen mosse   Sjöbodmossen äng
  Österrönningen ägomark   Sjöbodudden udde
  Österrönningen ägomark   Sjöbodviken vik
  Österskian udde   Sjöbotten f.d. kolbotten
  Österskogen skogsmark   Sjöboviken Saknas
  Östervreten ägomark   Sjögrind åker
  Österängen ängsmark   Sjögrindsberget berg
  Östra Kylskiäret, se Enskärs Killing ö   Sjögrindsmålet åker
      Sjön, Söder, se Sandsharen Saknas
      Sjöröjningarna äng
      Sjöröjningen åker
      Sjöröjningen åker
      Sjöröjningen självbärande äng
      Sjöslåttan f.d. slåtta
      Sjöslåttbotten kolbotten
      Sjöslåttudden udde
      Sjöslåttviken vik
      Sjövreten åker
      Skarprudan åker
      Skarpsved åker
      Skathålet åker
      Skatsundet vik
      Skatsveden åker
      Skatsvedsmyren myr
      Skattenborg skogsbacke
      Skatviken (havsvik)
      Skatån å
      Skedtomtarna åker
      Skepparören holme
      Skeppsblackarna hällar
      Skian, V., se Västerskian Saknas
      Skian, Ö., se Österskian Saknas
      Skibleckan bergö
      Skihålet sund
      Skinnarmossen f.d. mosse, nu äng
      Skinnarmossen äng
      Skithusudden udde
      Skittegarna äng
      Skitörn holme
      Skjutsundsörn, se Skutsundsrören Saknas
      Skogholmarna Saknas
      Skogholmen, Norra holme
      Skogholmen, Södra holme
      Skogholmsörarna holmar
      Skogsbobotten kolbotten
      Skoholm, Mellan Saknas
      Skoholmen, N,, se Skogholmen, Norra Saknas
      Skoholmen, S., se Skogholmen, Södra Saknas
      Skomosse mosse
      Skomossen mosse
      Skoruda åker
      Skorvan ö
      Skorvhällen häll
      Skorvhällshålet f.d. sund
      Skottmålsbacken ängsbacke
      Skottörn ö
      Skrabbvreten åker
      Skrammelhagen f.d. åker, nu skog
      Skrammelhagsbotten kolbotten
      Skrammeludden udde
      Skrammelvret f.d. åker, nu skog
      Skrammelören udde
      Skravelbacken backe
      Skravelbotten f.d. kolbotten
      Skrikböle självbärande sumpäng
      Skrikbölsberget berg
      Skräddarholmen, se Skräddarören Saknas
      Skräddarröjningen mosse
      Skräddarören holme
      Skutskaten udde
      Skutsundet sund
      Skutsundsören ö
      Skutviken, St., se Sälvikarna Saknas
      Skutören holme
      Skvallerbotten kolbotten
      Skvallermyren myr
      Skvato skogsbacke, f.d. holme
      Skälbådan, Yttre, se Gubbsten ö
      Skälbådan, S., se Sprättarna öar
      Skälbådarne, se Sälhällarna hällar
      Skälsjön, se Sälsjön Saknas
      Skäret udde
      Skäret åker
      Skäret, Stora, se Storskäret o. Hållboskären Saknas
      Skötören ö
      Slada fjärden, se Draget Saknas
      Slada-ån å
      Slada-ån å
      Slipstensmyren förr myr, nu skog
      Slottmyren, se Slåttmyren Saknas
      Slurbacka åker och kolbotten
      Slutmossen äng o. åker
      Slutviken vik
      Slutudden udde
      Slåtarn, se Slåttaren Saknas
      Slåttaren udde
      Slåttholmen förr ö, nu udde
      Slåttholmsviken vik
      Slåttholmsudden udde
      Slåttmyren odlad mark
      Slåttmyren myr
      Släket hage och åker
      Släkröjningen äng
      Slätholm, se Slåttholmen Saknas
      Slätramossen mosse och äng
      Slätsvalan f.d. åker, nu skog
      Slätthäll Saknas
      Slätvreten åker
      Smalsundet del av sund
      Smedbotten kolbotten
      Smedhagen hage
      Smedmossen åker
      Smedsmyrsberget berg och mosse
      Smedviken vik
      Smedviken äng
      Smedvreten åker
      Smutterberget berg
      Smutterbotten kolbotten
      Småholmarna förr holmar
      Småmossarna mosse
      Småängarna åker
      Smörkoppen ö
      Snabbskär f.d. holme
      Snickarbacken skog
      Somnörn, se Sömnören Saknas
      Somsviken f.d. sjö
      Soppertellsbotten kolbotten
      Sporrmossen åker
      Sprättarna öar
      Sprättarna mossmark
      Sprätten, se Sprättarna öar
      Spångmossen mosse
      Spångmossen åker
      Spångmyrarna myr, betesmark
      Spädängen mosse
      Stacksveden åker
      Stavenshällarna bergöar
      Stavreten åker
      Stavrummen skogsskifte
      Stavrumsbergen skogstrakt
      Stavrumsmyren myr
      Sten, Hvita, se Vitsten Saknas
      Stenaberget småöar
      Stenarna stenar i havet
      Stenbergsviken sjö
      Stenberksviksjön, se Stenbergsviken Saknas
      Stenbromossbotten kolbotten
      Stenbromossen odling
      Stenkojan kolbotten
      Stenmuren åker
      Stensängen äng och åker
      Stockholm berg
      Stockängsmyren myr
      Stolpåkrarna åker
      Storarnrev nästan torrlagd sjö
      Storbacken backe
      Storbacken åker, skogsskifte och landsvägsbacke
      Storbarören ö
      Storberget berg
      Storbleckan berg
      Storbotten kolbotten
      Storbrunan f.d. holme
      Stordaven åker
      Storfjärden f.d. havsvik, nu sumpsjö
      Storfjärden f.d. sjö, nu mosse
      Storfly mosse
      Storgranen småholmar
      Storgrundet holme
      Storgryndan holme
      Storgärdet åker
      Storhagen bergbacke
      Storhagen hage
      Storhagen åker
      Storhagen åker
      Storholmen äng
      Storholmen skog och betesmark
      Storhamn strand
      Storhamnsmaren strand
      Storhordret f.d. sjö
      Storkolbotten åker och äng
      Storkolningen kolbotten
      Storkolningshugget f.d. uthuggnad, nu skog
      Storlasse åker
      Storlisa vik
      Stor-Malin ö
      Stormaren sjö
      Stormossarna mosse
      Stormosse f.d. mosslåtta
      Stormossen åker
      Stormoss-myran mosstrakt
      Stormyren åker
      Stormyren åker
      Storoxeln åker
      Storplogarna åker
      Storrödjan åker
      Storröjningen åker
      Storröjningen åker
      Storsand åker
      Storsand åker
      Storsand åker
      Storsand sandstrand
      Storsandshålet vik
      Storsandsslätten gräsvall
      Storsandsviken, se Storsandshålet vik
      Storsandsvreten åker
      Storsjön delvis torrlagd sjö
      Storsjövägen väg
      Storskär f.d. holme
      Storskäret ö
      Storskäret förr ö, nu udde
      Storskärsdalen f.d. sund
      Storslätan åker
      Storstensbäckarna bäckar och gölar
      Storsundet sund
      Storsundsbotten kolbotten
      Storsundsodlingen åker
      Storsvedbotten kolbotten
      Storsveden åker
      Storsvedjan äng
      Stortunnan sten
      Stortuven åker
      Storvreten åker
      Storvreten åker
      Storängen äng
      Storängen f.d. sjö, nu odlad äng
      Storörnberg åker
      Strandaräng äng
      Strandarängsbotten kolbotten
      Strömarn, se Strömmaren Saknas
      Strömarörn, se Strömmarören Saknas
      Strömbotten kolbotten
      Strömsbotten kolbotten
      Strömmaren ö
      Strömmarna dike (förr diken)
      Strömmarören ö
      Strömmingsvik, se Strönningsvik Saknas
      Strömsviken åker och äng
      Strönningsvik sjö
      Strönningsviksmossen mosse
      Stugvreten åker
      Stummelvreten åker
      Stånggrundsbacken skogsbacke
      Stångmålan åker
      Stångören ö
      Stångörnssundet sund
      Stängselmyren åker
      Stängselvreten åker
      Stängsla åker
      Stängslet äng
      Stängslet äng och åker
      Stängslet beteshage och skogsmark
      Stöningsvik, se Strönningsvik Saknas
      Suggmossen mosse
      Sundblackan berg i havet
      Sundet sund
      Sundet vatten
      Sundet, Södra skogstrakt
      Sundinsgrundet grund
      Sunnanvreten åker
      Surbrunn f.d. hälsokälla
      Svalonberget berg
      Svalvik myr
      Svanhällen ö
      Svartbodudden, se Svartbådan Saknas
      Svartbådan udde
      Svartbådbäcken bäck
      Svarthålet myr
      Svarthålet berg och skog
      Svartmyren myr
      Svartviksjön sjö
      Svartviksudden udde
      Svartören ö
      Svartören ö
      Svartörn Saknas
      Svarvarberget ö
      Svedarna åker
      Svedarna åker
      Svedbacken beteshage, delvis skog
      Svedbacken åker
      Sveden åker
      Svedlandet åker
      Svedlandet åker och hage
      Svenshagen skog, förr slåtta
      Svinvall allmän plats för by
      Svinören ö
      Svinören berghäll
      Syltan f.d. slåttermyr
      Syltan f.d. sjö, nu åker
      Syningsmossarna åker
      Såghamn vik
      Såghamnsvik, se Såghamn Saknas
      Sågmyren mosse och äng
      Sågströmmen ström
      Sågviken vik
      Sånsarsjön, se Sandsharen Saknas
      Sälgvreten åker
      Sälhuvudet klippholme
      Sälhällarna hällar
      Sälpellesgrynda grund
      Sälsjön sjö
      Sälsjöröjningen f.d. slåtta, nu sank mark
      Sältan åker
      Säluddarna uddar
      Säluddsundet sund
      Sälvikarna vikar
      Särsjön, se Sälsjön Saknas
      Sävmyren myr
      Sävmyren myr
      Söderasken ö
      Södergrundet grund
      Södergårdsskäret f.d. ö, nu udde
      Södergärde åker
      Södergärdet åker
      Söderholmen holme
      Söderkolningen kolbotten
      Söderkolningen kolbotten
      Söderklubben udde
      Södermosse mosse
      Södermyren äng
      Söder-på-Rönngrund vik
      Söderröjningen åker
      Södersjön ängsslåtta
      Söderskaten udde
      Söderskogen skog
      Söderskogen skogsmark
      Söderskogen skogsskifte
      Söderskogen skog
      Södersvedjan lastplats
      Södertruthällen ö
      Söderviken åker
      Södervreten åker
      Södervreten åker
      Söderklubbviken vik
      Söderklubbsviken, Norra vik
      Söderklubbsviken, Södra vik
      Söderäng beteshage
      Söderängen äng
      Söderängsholmen skogsbacke
      Söderören ö
      Sömicksträsket, se Somsviken Saknas
      Sömnören ö
      Sömnörnsflacket hav
      Sömnörnssundet sund
      Talgyxan åker
      Tallören f.d. ö
      Tallören holme
      Tallörsdalen vik
      Tegsta åker
      Tistronörarna förr holmar
      Tjuvlyckan åker
      Tjäder udde
      Tjädrashagen åker och backar
      Tjäll skär Saknas
      Tjärberget skogstrakt
      Tjärbergsbotten kolbotten
      Tjärdalsbotten kolbotten
      Tjärviken mosse
      Tomas vik
      Tomasdalen vik
      Tomasören f.d. ö
      Tomtarna åker
      Tomten åker
      Tomten åker
      Tomten äng och åker
      Tomterna åker
      Tomtgärde åker
      Tomtmyren åker
      Torgsjön, se Torpsjön Saknas
      Torparbo åker
      Torparsmossen odlad jord
      Torparsmyren äng
      Torpsjön sjö
      Tortervik vik
      Torterviksudden udde
      Tranhålet åker och sumpmark
      Tranledsbotten kolbotten
      Tranledsmossen mosse
      Tranmossen mosse
      Tranäng äng
      Tranängsvreten åker
      Trebrödershällarna hällar
      Trekanten mosse och kolbotten
      Treörarna förr ö
      Treörnssundet sund
      Treörnssundsgropen djupt ställe i hav
      Trindalen nu kärr, förr slåtta
      Trindalsbotten kolbotten
      Trindsören holme
      Trollbacke skog och sank mark
      Trollberget berg
      Trollberget berg
      Truthällarne, se Norrtruthällarna Saknas
      Truthällen ö
      Träsksjön sjö
      Träsksjön sjö
      Träskvreten åker och backe
      Trätmossen Saknas
      Trösksjön sjö
      Turmansören ö
      Tvillingbottarna kolbotten, förr kolbottnar, nu kolbotten
      Tyan åker
      Tysksfästningen holme
      Tågstumparna bergöar
      Täppan åker
      Täppan åker
      Täppan åker
      Täppdalen myr
      Täpporna betesmark
      Tärnan stenhäll
      Tärnhällen stenhäll
      Tärnören udde
      Tärnörnsviken vik
      Tärrörn, se Tärnören Saknas
      Tättingen ö
      Törnbäck bäck
      Uddarna åker
      Udänge självbärande äng
      Udängsmyran beteshage
      Uggelvret åker
      Underflod sank slåtta
      Underlandsbleckan berg i havet
      Urfjällsbotten kolbotten
      Urfjäll skog och äng
      Utagårdarna äng
      Utare åker
      Utarsholmen skogsmark
      Utterkyrkan holme
      Uttersmyren slåttermark
      Vadvreten åker
      Vallamsröjningen åker
      Vallamsverkarna å
      Vallamsörarna skogsmark
      Vallbofjärd vik
      Vallbogryndorna öar
      Vallboån å
      Valltä fägata
      Vargbacken åker
      Varggården skogsmark
      Vargmötet skogsgöl
      Vassen slogäng
      Vassen åker
      Vattengården skogsmark
      Vattsfladen åker
      Vavdsbotten kolbotten
      Vedermossen, se Västermossen Saknas
      Vedlösamossen mosse
      Vendelsvreten åker
      Verkarröjningen skogsmyr
      Verkbron bro
      Verkskär åker
      Verkskär slåtteräng
      Verkvreten åker
      Vestbergshällen häll
      Vesterfjärden, Lilla, se Lillfjärden Saknas
      Vester fjärden, Stora, se Storfjärden Saknas
      Vesterhällen, se Känghällen Saknas
      Vikeberg bergbacke
      Viken åker
      Viken äng
      Viklund åker
      Vikmyren myr
      Vikängen sumpäng, nu delvis odlad
      Villasnårsåkern åker
      Villstensmossen mosse
      Villstensmyren åker
      Vinterbomyren beteshage
      Vitsten sten i havet
      Vitsuggan berg i havet
      Vitören, Södra holme
      Vitörn, Norra ö
      Vresilt åker
      Vretarna åker
      Vretarna åker
      Vretarna åker
      Vretarna åker
      Vretarne Saknas
      Vreten åker
      Vreten åker
      Vreten åker
      Vretenäng äng och åker
      Vretslandet åker
      Vretsröjningen åker
      Vågsjön sjö
      Välskaten ö
      Välskatudden ö
      Välsten åker
      Vänhagen åker
      Värlandsfjärden vik
      Västanbo skog
      Västankänningen berg
      Västerbacken gårdsplats
      Västerbacken beteshage
      Västerbobotten kolbotten
      Västerbodarna kolbotten
      Västerbådan ö
      Västergrundet grund
      Västergrundet grund
      Västergärdet åker
      Västergärdet åker
      Västergärdet åker
      Västerhunsharsstenen holme
      Västerkjällen del av ö
      Västermosse äng
      Västermossen mosse
      Västermossen åker
      Västerröjningen åker
      Västerröjningen åker
      Västersjön sjö
      Västersjön sjö
      Västerskian ö
      Västerskogen skogsskifte
      Västerskogen skog
      Västervreten åker
      Västervreten åker
      Västervreten åker
      Västervreten åker
      Västervreten åker
      Västervreten åker
      Västeräng åker
      Västerängen åker
      Västerängen åker
      Västerängen betesmark
      Västerängen åker
      Västerängen åker
      Västerängsvreten åker
      Yndel åker
      Ytterfjärden Saknas
      Ytterhällarna f.d. ö
      Yttersundet sund
      Åddebogrytet backe
      Åkergärdet åker
      Åkerlövsmyren åker
      Ålnäsviken vik
      Ålöpet åker
      Åmynnet, Norra åmynning
      Årböle-ån å
      Åsbomossen åker
      Åsböle äng Saknas
      Åsen slåttermark
      Åsensal skogsholme och äng
      Åsenvret åker
      Åsjön, Norra sjö
      Åskklinten Saknas
      Ås Sjön, Norra, se Åsjön, Norra Saknas
      Åvreten åker
      Älgmossen mosse
      Älgmosstrände mosse
      Älgmyren myr
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen äng
      Ängen äng
      Ängen åker
      Änkasmyren myr
      Ängsbacken betesmark
      Ängsbacken betesmark
      Ängsbobacken skogsbacke och åker
      Ängshagen åker
      Ängskärsklubben udde
      Ängskärsviken vik
      Ängslätten åker
      Ängsplogarna åker
      Ängsplogarna åker
      Ängvretamossarna mosse
      Ängvretastenen runsten
      Ärnref, se Storarnrev Saknas
      Öbotten kolbotten
      Ömossarna mosse och f.d. sjö
      Ön ö
      Öne skogsmark
      Önsbo-sjön slåttermark
      Örnberg udde
      Örnberg, Lilla åker
      Örnberg, Stora åker
      Örnbergsudden, se Örnberg Saknas
      Örnbergsviken vik
      Örnbådan ö
      Örnsten f.d. ö, numera udde
      Örnstensskäret udde
      Örnstensskäret, se Örnsten Saknas
      Örnstenssundet f.d. sund
      Österbackarna åkerbackar
      Österbådan, se Kojbådan Saknas
      Östergrundet ögrupp
      Östergrundet grund
      Östergärdet åker
      Österhunsharsstenen holme
      Österhällarna hällar
      Österkjällen del av ö
      Österkolning skogsmark och kolbotten
      Österkolningen kolbotten
      Östermosse åker
      Östermossen åker
      Östermossen f.d. slåtta, nu åker
      Östermossen mosse
      Östermossen mosslåtta
      Östermossen äng
      Östermossen åker och äng
      Österröjningarna åker
      Österröjningen f.d. sjö
      Österskian ö
      Österskogsbotten kolbotten
      Österviken vik
      Östervretarna åker
      Östervreten åker
      Östervreten åker
      Östervretsåkern åker
      Österängen åker
      Österängen mosslåta
      Österängsbotten kolbotten
      Östragärdet åker
      Östvret åker
      Östvret f.d. åker

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.