ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Oxelösunds municipalsamhälle : Jönåkers härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 50 Naturnamn : 735 Bebyggelsenamn : 13 Naturnamn : 2
Nikolai förs. förs. Ahlö, se Ålö ö Basttorp Saknas Oxelösund sund
Nikolai förs. förs. Alfreds klubb grund Hummelvik, Stora Saknas Oxelösundet sund
(Sankt) Nikolai förs. Alhällan skär Jogersö Saknas  
Nikolai förs. förs. Alklubben, Höga holme Oxelö Saknas  
Nikolai förs. förs. Alklubben, Södra holme Oxelö gård  
Nikolai sn sn Alklubben, Västra holme Oxelö gård  
Nikolai sn Alklubben, Östra holme Oxelö, Hävrings och Högstens fiske Saknas  
Nikolai förs. /Se Alskär udde Oxelö, Häfrings och Högstens fiske fiske  
Oxelösund, jfr Yxlösund stad Anddraksmalen vik /Se Oxelösunds municipalsamhälle Saknas  
Oxelösund stad Andrakshällorna öar /Se Oxelösund municip.samhälle  
Oxelösund municipalsamhälle Andraksmaren vik Oxelösund, Gamla samhälle  
Oxelösund municipalsamhälle Andraksmarsholmen holme Oxelösund, Gamla samhälle  
Oxelösund Saknas Aronsbacken backe Oxelösund stad /Se  
Oxelösund stad Arresten holme    
Oxelösund stad Arresthällen holme    
Oxelösund stad Aspafjärden fjärd    
Oxelösund municipalsamhälle Aspalägret ägomark    
Oxelösund municipalsamhälle Aspaviken vik    
Oxelösund stad Aspholmen holme    
Oxelösund municipalsamhälle Aspskär, se Äspskär ö    
Oxelösund Saknas Aspskär, Lilla o. Stora holmar    
Oxelösund stad Axels klubb holme    
Oxelösund stad /Se Badfiskviken vik    
Oxelösund stad /Se Badhusviken havsvik    
Orlesund, se Oxelösund Saknas Badhällen holme    
Bene gd /Se Badudden udde    
Bene gd /Se Badviken vik    
Beneborg gd /Se Bara terräng?    
Brunnsta by Barrviken vik    
Emtnäs by Barrviksudden udde    
Flättna hg Basttorpsskogen skogsmark    
Girsta gd Basttorpsviken vik    
Hult gd Beneborg terräng?    
Hult gd Bergö huvud udde och del av ö    
Jogersö gd /Se Bergöhällen holme    
Lund hg Bergöklubben holme    
Nygård gd /Se Bergösundet sund    
Oppeby hg Bergöviken vik    
Oxelö by Beten holme    
Oxelö by ?Beten ö    
Segelsta by Beten ö    
Stjärnholm gd /Se Beten ö /Se    
Stjärnholm säteri /Se Betsholmen, Lilla holme    
Sunda gd /Se Betsholmen, Stora holme    
Svanvik gd Bjurshalsen del av ö    
?Tåbäcken gd Bjurshalsen ö    
Vibäck gd Bjurshalsen ö    
Vivesta gd /Se Bjurshalsen ö /Se    
Vivesta gd /Se Bjurshalshällen, Västra holme    
Ösvreta hg Bjurshalshällen, Östra holme    
  Bjurshalsudden udde    
  Björkskär holme    
  Björkskärshällarna, Västra holmar    
  Björkskärshällarna, Östra holmar    
  Björn, Lilla holme    
  Björn, Stora holme    
  Björnbådan grund    
  Blåsuthällan ö /Se    
  Bockskär skär    
  Bomhällen holme    
  Borgmästarklippan holme    
  Brannäsa hake udde    
  Brannäsaviken vik    
  Bredskär, Stora holme    
  Bredskärshällarna, Norra grund    
  Bredskärsklubbarna holmar    
  Bredskärsklubben, Norra holme    
  Bredskärsklubben, Södra holme    
  Bredvarpet vik    
  Breviken vik    
  Breviken vik    
  Breviken havsvik    
  Bukten vik    
  Bullersten udde    
  Bytta, Lilla och Stora öar /Se    
  Byttan holme    
  Byttan ö    
  Byttan holme    
  Byttan ö /Se    
  Byttan, Lilla skär    
  Byttan, Stora skär    
  Byttgrunden grund    
  Byttsankorna skär    
  Byttshällen holme    
  Bärgö, se Hasselö-Bergö ö    
  Bärgö, se Hasselö-Bergö ö    
  Bärgö, se Jogersö-Bergö ö    
  Bärgöh, se Jogersö-Bergö holme    
  Danwijkzh., se Tallholmen, Inre o. Yttre holmar    
  Danviken vik    
  *Danwiksholmarna öar    
  Danviksholmen, Höga holme    
  Danviksholmen, Lilla o. Stora holmar    
  Danviksholmen, Lilla o. Stora Saknas    
  Danviksholmen, Lilla holme    
  Danviksholmen, Stora holme    
  Danviksskogen skogsmark    
  Danwiksskär, se Danviksholmen Lilla o. Stora öar    
  Diursudde, se Djursvik udde    
  Djupviken vik    
  Djupviksberget höjd    
  Djupviksudden udde    
  Djursgraven vik    
  Djursgraven vik    
  *Djursudden udde    
  Djursvik udde    
  Djursviksklubben holme    
  Duvholmen holme    
  Dödsens klubb holme    
  Ekudden udde    
  Eriksgrund grund    
  Femöre halvö    
  Femöre udde    
  Femöre (eller Femöre(s)landet) halvö /Se    
  Femörefjärden fjärd    
  Femörehuvud udde och del av udde    
  Femöreslandet natn /Se    
  Femöre(s)landet (eller Femöre) halvö /Se    
  Femöresund sund /Se    
  Femöresundskanalen kanal    
  Fina skottet grund    
  Fiskarberget udde    
  Fiskarstuviken vik    
  Fiskhålet område    
  Fiskhällen holme    
  Fisklösen holme    
  Flagudden udde    
  Fruviken, Lilla vik    
  Fruviken, Stora vik    
  Fruviksholmarna holmar    
  Fruviksudden udde    
  Frösängs hage terräng    
  Furö del av ö    
  Furö ö    
  Furö ö    
  Furösundet sund    
  Fågelskär holme    
  Fågelskär ö    
  Fågelskär holme    
  Fågelskär ö /Se    
  Fågelskärsholmen holme    
  Fårholmen holme    
  Fårnäset udde    
  Fårskallen holme    
  Fårö, se Furö ö    
  Fåröh, se Furö del av ö    
  Förargelseklippan holme    
  Gabrielsklubb holme    
  Galten holme /Se    
  Galten, Lilla holme    
  Galten, Stora holme    
  Galtryggen holme    
  Galtryggen ö    
  Galtryggen holme    
  Galtryggen holme /Se    
  Galtryggshällarna holmar    
  Gavelshällen holme    
  Gersbeten (numera Beten) ö /Se    
  Gethswältan el: näset, se Getnäsudden udde    
  Getnäsudden udde    
  Getnäsudden udde    
  Getnäsudden udde    
  Getswältan eller näset, se Getnäsudden udde    
  Girs-byttan, se Beten holme    
  Gluggen, Lilla vik    
  Gluggen, Stora vik    
  *Granklubbarna öar    
  Granklubben holme    
  Granklubbshällarna holmar    
  ?Granklubbshällarna o. Granklubben öar    
  Granklubbshällarna holmar    
  Grindstuhagen skogsmark    
  *Grisbyttan ö    
  Gryteskär udde /Se    
  Grytön udde    
  Grässkären holmar    
  Grässkärshällen, Norra grund    
  Grässkärsklubben, Norra holme    
  Grässkärsklubben, Södra holme    
  Grässkär, Södra holme    
  Grässkär, Västra holme    
  Grönholmen holme    
  Grönviken, Västra vik    
  Grönviken, Östra vik    
  Gubbenshål vik    
  Gubbenshålshällen, Lilla grund    
  Gubbenshålshällen, Stora grund    
  Gubbvarpet vik    
  Gula skäret skär    
  Gåsskär holme    
  Gåsskär holmar /Se    
  Gåsskärshällen holme    
  Gölholmen halvö    
  Gölholmen f.d. holme    
  Gölholmen udde    
  Gölholmen f.d. holme, nu udde /Se    
  Hagelbanken grund    
  Hamnskär holme    
  Hamnskär ö /Se    
  Hamnskärsklubben, Norra holme    
  Hamnskärsklubben, Västra holme    
  Hamnskärsklubben, Östra holme    
  Harudden udde    
  Hasselö ö    
  Hasselö skans f. skans    
  Hasselö ö    
  Hasselö ö    
  Hasselö ö    
  Hasselö-Bergö ö    
  Hasselö-Bergö ö    
  Hasselö-Bergö ö    
  Hasselö, Lilla ö    
  Hasselösundet sund    
  Heffringzbodhan klippor /Se    
  Hultensholme udde    
  Humlan udde    
  Hummelvikskär holme    
  Humpgrund holme    
  Humpgrund ö    
  Humpgrund holme    
  Humpgrund ö /Se    
  Humpgrundshällarna holmar    
  Hundhällen, Lilla holme    
  Hundhällen, Stora holme    
  Huvudskär holme    
  Huvudskärshällen holme    
  Hällgrundet, Västra grund    
  Hällkarsholmen holme    
  Hästholmen, Höga, Mellersta o. Södra holmar    
  Hästholmen, Höga, Låga, Mellan och Södra öar /Se    
  Hästholmen, Höga holme    
  Hästholmen, Mellersta eller Södra ö    
  Hästholmen, Mellersta holme    
  Hästholmen, Södra holme    
  Hästkubben, Lilla holme    
  Hästklubben, Lilla ö /Se    
  Hästkubben, Stora holme    
  Hästklubben, Stora ö /Se    
  Hästudden udde    
  Hästvarpet vik    
  Hästviken vik    
  Hävringe klippa med fyr    
  Hävringe ö    
  Hävringe ö /Se    
  Hävringe ö /Se    
  Högskär holme    
  Högsten del av ö    
  Högsten ö    
  Högsten holme    
  Hönsholmen holme    
  Insjön sank mark    
  Insjön sjö    
  Inskogen skogsmark    
  Isbergen höjder    
  Jogersö ö    
  Jogersö ö    
  Jogersö ö /Se    
  Jogersö-Bergö holme    
  Jogersö-Bergö ö    
  Jogersö-Bergö ö    
  Jogersö gavel strandområde    
  Jogersösundet sund    
  Juhlhålmen, se Gölholmen halvö    
  Jungfruholmen holme    
  Jungfruholmen holme    
  Juthamnen vik?    
  Jönses holme holme    
  Kalkgrundet grund    
  Kampen kobbe /Se    
  Karten grund    
  Karten skär    
  Karten kobbe /Se    
  Kartbåden, Södra grund    
  Kartbåden, Västra grund    
  Kiärrtinge.., se Käntlingen holme    
  Klappklubben grund    
  Klasen (= Vinterklasen) ö /Se    
  Klasgrunden grund    
  Klasgrunden, Norra grund    
  Klasgrunden, Södra grund    
  Klashällen grund    
  Klinten, Gula holme    
  Klubben, Svarta holme    
  Klämbådan skär    
  Klämmet skär /Se    
  Klämmet, Lilla skär    
  Klämmet, Stora skär    
  Knapskär udde    
  Knivhällarna holmar    
  Knivhällarna skär /Se    
  Knosen holme    
  Knosenhällen holme    
  Knosiga klubben holme    
  Knosiga klubben kobbe /Se    
  Konskär holme    
  Konskär ö    
  Konskär holme    
  Konskärshällarna holmar    
  Kopparnageln skär    
  Kopparnageln ö /Se    
  Kopparnagelsbådan skär    
  Korparna skär    
  Korpen (eller Korpholmen) ö /Se    
  Korpholmen ö    
  Korpholmen holme    
  Korpholmen (eller Korpen) ö /Se    
  Korphålet sund?    
  Korsholmen holme    
  Krepplet grund    
  Kruthusvikarna vikar    
  Kråkelund holme    
  Kråkelund holme /Se    
  Kränkan, Södra skär    
  Kräpplet farled /Se    
  Kräpplet skärgård /Se    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarndammarna terräng    
  Kyrkogårdsviken, Norra vik    
  Kyrkogårdsviken, Södra vik    
  Kåhnskär, se Konskär ö    
  Källmunsholmen udde    
  Källmunsvarpet vik    
  Källskär, Norra skär    
  Källskär, Södra skär    
  Källskären skär    
  Källskärsrev grund    
  Källviken vik    
  Kämpensbåde grund    
  Kämpensbådsgrundet grund    
  Käntingen ö    
  Käntingen ö    
  Käntlingen holme    
  Köhlsundet, se Kölhalsundet sund    
  Köhlsunds hals, se Kölshalsen ö    
  Kölshalsen holme    
  Kölshalsen ö    
  Kölshalsen udde    
  Kölshalshällarna holmar    
  Kölshalssundet sund    
  Kölshalsundet sund    
  Kölshalssundet terräng    
  Kölshalssundet sund /Se    
  Kölsundet sund /Se    
  Lastudden udde    
  Libshålmen, se Lissholmen holme    
  Lilla-Runnskärshällen holme    
  Lilla skäret skär    
  Lill-Brannäs terräng?    
  Lillhammaren kobbe /Se    
  Lillhammarsgrund grund    
  Lillskär holme    
  Lissholmen holme    
  Liushalsen, se Bjurshalsen del av ö    
  Liushalsen, se Bjurshalsen ö    
  Ljungholmen holme    
  Ljungskär holme    
  Ljungskärsflagen del av Östersjön    
  Lorten område i Östersjön    
  Lortudden udde    
  Låga hällen holme    
  Lågskär holme    
  Långaholmarna holmar    
  Långa holmen holme    
  Långaholmshällen holme    
  Långa viken vik    
  Löshuvud holme    
  Lövholmen holme    
  Lövjeskäret skär    
  Lövskär holme    
  Lövviken vik    
  Mallriksholmen holme    
  Marieskär holme    
  Marieskär ö    
  Marieskär holme    
  Marieskärshällen holme    
  Marsviken vik    
  Marsviken havsvik    
  Marudden, se Runnmarsudden udde    
  Marudden, se Runnmarsudden udde    
  Marudden udde    
  Maruddssundet sund    
  Marviken vik    
  Mellankorpen skär    
  Mellanskär holme    
  Mellantäppan ägomark?    
  Mellskär, Låga holme    
  Mellskär, Stora holme    
  Mellskär, Östra holme    
  Mellskären holmar    
  Mellskärsgalten grund    
  Mose backe backe    
  Musbådan skär    
  Myrskär holme    
  Myrskär ö    
  Myrskär holme    
  Myrskär holme /Se    
  Myrskärsklubben holme    
  Måsklubben, Höga holme    
  Måsklubben, Norra holme    
  Måsklubben, Södra holme    
  Måsklubben, Västra holme    
  Måsklubbshällen, Norra holme    
  Möllebådan grund    
  Mörtskär holme    
  Namnlösen holme    
  Nordvästrevet grund    
  Norra skottet holme    
  Norrskär skär    
  Näsudden, Nedre udde    
  Näsudden, Övre udde    
  Nötudden udde    
  Nötudden udde    
  Nötudden udde    
  Nötudden udde    
  Nötuddsviken vik    
  Olles vik vik    
  Olles udd udde    
  *Oxelsund sund    
  *Oxelsund sund    
  *Oxelsund sund    
  Oxelö halvö    
  Oxelö halvö    
  Oxelö f. ö, nu halvö    
  *Oxelö halvö    
  Oxelö halvö    
  Oxelö halvö    
  Oxelö halvö    
  Oxelön halvö /Se    
  Oxelö skans f. skans    
  Oxelösund sund    
  Oxelösund sund    
  Oxelösund sund    
  Oxelösund sund    
  Oxelösund sund    
  Oxelöviken vik    
  Oxelöviken vik    
  *Oxlön halvö    
  Pangskär udde    
  Pangskär f.d. ö    
  Pangskär udde    
  Pankskär, se Pangskär f.d. ö    
  Pejta skär    
  Pejta kobbe /Se    
  Prästhällen holme    
  Pålholmen holme    
  *R....dalshamn vik    
  Ramdalshöjden höjd    
  Ramnö ö    
  Ramnö ö    
  Ramnö ö    
  Ramnö ö /Se    
  Ramnöhuvud del av ö    
  Ramnöklubb ö    
  Ramnösund, Inre sund    
  Ramnösund, Yttre sund    
  Ramnöugnen vik    
  Roparudden udde    
  Rundbulten holme    
  Runnklubben holme    
  Runnklubbshällarna grund    
  Runnmarsudden udde    
  Runmarsudden udde    
  Runnmarsudden udde    
  Runnskär holme    
  Runnskär, Lilla holme    
  Runnskärsgrund grund    
  Runnskärshällarna holmar    
  Runnskär, Stora holme    
  Rödbaken ö /Se    
  Rödbacken, Lilla skär    
  Rödbacken, Stora skär    
  Rödbaksflagen sund?    
  Rödbakshällan skär    
  Rödko (nuv. Rödskär) ö /Se    
  Rödskär holme    
  Rödskär ö    
  Rödskär holme    
  Rödskär ö /Se    
  Rödskärsgrundet grund    
  Röko, se Rödskär holme    
  Rökö, se Rödskär ö    
  Rölles häll holme    
  Rölles udde udde    
  Sandviken vik    
  Sankan, Yttre grund    
  Simpan vik    
  Simpan, Lilla vik    
  Simpan, Stora vik    
  Simphällorna, Stora ö /Se    
  Simptäppan ägomark    
  Sirapsgrundet grund    
  Själberget holme    
  Själhällen holme    
  Själklubben kobbe /Se    
  Själhällen kobbe /Se    
  Sjöbodviken vik    
  Sjöbodvikshällen holme    
  Sjöbodudden udde    
  Skeppsholmen ö /Se    
  Skeppsklabben grund    
  Skeppsskär holme    
  Skeppsö ö /Se    
  Skiepskär, se Marieskär ö    
  Skiepssk:, se Marieskär holme    
  Skopudden del av ö    
  Skvalta skär /Se    
  Skvaltan skär    
  Skålarna skär    
  Skåle, Norr- skär    
  Skåle, Sör- skär    
  Skåle, Öster- skär    
  Skålhäll, Norr- skär    
  Skärudden, Västra udde    
  Skärudden, Östra udde    
  Skäruddsbådan grund    
  Sköthällen holme    
  Skötudden udde och del av udde    
  Släta bergen holme    
  Släta bergen kobbe /Se    
  Slätten strandområde    
  Smörasken holme    
  Smörasken ö    
  Smörasken holme    
  Smörasken ö /Se    
  Snushällen holme    
  Snushällen holme /Se    
  Sopareklubben skär /Se    
  Soparklubben skär    
  Soparklubbshällorna skär    
  Springarudden udde    
  Sprängklubbarna holmar    
  Staffansskär udde    
  Stegeludden udde    
  Stegeluddsviken vik    
  Stengrundet grund    
  Stenkroken vik    
  Stenkäringen holmar    
  Stenviksbergen höjder    
  Stjärnholmsviken havsvik    
  Stomhällen holme    
  Stora grundet grund    
  Stora-Runnskärshällen holme    
  Stora skäret skär    
  Strandudden udde    
  Strömsundet sund    
  Ståludden udde    
  Stålviken, Lilla vik    
  Stålviken, Stora vik    
  Stångklinten kulle    
  Stångskär holme    
  Stångskär ö    
  Stångskär ö    
  Stångskär skär    
  Stångskär holme /Se    
  Stångskär, Södra skär    
  Stångskärsklubb holme    
  Stångskärsrev holme    
  Stångskärsrev grund    
  Stångskärsrev grund    
  Sundshällarna holmar    
  Sundsviken vik    
  Sundsör, Lilla ägomark    
  Sura viken vik    
  Svarta hällen holme    
  Svarta hällen grund    
  Svarta hällen grund    
  Svarta hällen holme    
  Svartahällsbådan grund    
  Svartbådarna grund    
  Svartbådarna grund    
  Svartranten skär    
  Svartrantshällan skär    
  Svartudden udde    
  Svartuddshällen grund    
  Svartuddslandet strandområde    
  Svedholmen udde    
  Sydostudden udde    
  Särkkilen holme    
  Särkkilen ö /Se    
  Söderbergs holme holme    
  Söderbergs holme holme /Se    
  Södersgrundet grund    
  Södersviken vik    
  Sörbrott skär    
  Tallarn, se Tallholmen del av udde    
  Tallarn, se Tallholmen holme    
  Tallarn, se Tallholmen f.d. holme    
  Tallarn, se Tallholmen ö    
  Tallholmarna, Små holmar    
  Tallholmen del av udde    
  Tallholmen holme    
  Tallholmen f.d. holme    
  Tallholmen ö    
  Tallholmen holme    
  Tallholmen holme    
  Tallholmen holme    
  Tallholmen, Inre o. Yttre holmar    
  ?Tallholmen, Innre o. Yttre öar    
  Tallholmen, Inre holme    
  Tallholmen, Yttre holme    
  Tallholmshällen holme    
  Tallskär holme    
  Tallskär holme    
  Talludden udde    
  Talludden udde    
  Talluddsklubben holme    
  Teklas häll grund    
  Tjanten holme    
  Tjugofyrahållen vik    
  Tobaksholmen holme    
  Tobaksholmen ö    
  Tobaksholmen holme    
  Tordmulen skär    
  Tordmulsskäret skär    
  Torsken grund    
  Trappviken vik    
  Tre prinsar grund    
  Tre tallar holmar    
  Trullholmen holme    
  Trullholmen ö    
  Trullholmen holme    
  Trutklubben holme    
  Trutklubbshällen holme    
  Träskbacken backe    
  Träskö, Lilla, se Trässö ö    
  Träskö, Stora, se Trässö Stora ö    
  Trässö, Lilla holme    
  Trässö, Lilla ö    
  Trässö, Lilla ö    
  Trässö, Lilla ö /Se    
  Trässö, Stora holme    
  Trässö, Stora ö    
  Trässö, Stora ö    
  Trässö, Stora ö /Se    
  Trässöhällen holme    
  Lilla Tröskö, se Trässö, Lilla holme    
  Stora Trösköh, se Trässö, Stora holme    
  Tuhlholmen, se Gölholmen f.d. holme    
  Tvillingarna grund    
  Tärnsholmen holme    
  Tärnshällen holme    
  Tärnsklubben grund    
  Utterholmen holme    
  Utterholmen holme    
  Utterholmen holme    
  Utterholmshällarna holmar    
  Utterkärret kärr    
  Utterskär holme    
  Utterskärshällen holme    
  Uvberget höjd    
  Uvdalen terräng    
  Uvdalsviken vik    
  Vassklubben holme    
  Vassvarpet vik    
  Vattholmarna holmar    
  Vattungarna skär    
  Vattungarna öar /Se    
  Vattungarna, Norra skär    
  Vattungarna, Västra skär    
  Vattungen, Stora skär    
  Vattungsskäret, Södra skär    
  Vikarskäret, Norra holme    
  Vikarskäret, Sydvästra holme    
  Vikarskäret, Västra holme    
  Vikarskäret, Östra holme    
  Vinterklasen ö /Se    
  Vinterklasen holme    
  Vinterklasen ö    
  Vinterklasen holme    
  Vinterklasen ö /Se    
  Winterkrassen, se Vinterklasen ö    
  Vitholmen, Lilla, Stora o. Yttre öar    
  Vitholmen, Mellersta holme    
  Vitholmen, Stora, Mellersta o. Yttre holmar    
  Vitholmen, Stora holme    
  Vitholmen, Yttre holme    
  Vitholmssundet, Stora sund    
  Vitholmssundet, Yttre sund    
  Vivesta glö vik    
  Vivestanäset udde    
  Vivestaängen sank mark    
  Värnklubben holme    
  Väster-Aspa terräng    
  Västerkorpen skär    
  Västerskär holme    
  Västersviken vik    
  Västerviken vik    
  Västerviksudden udde    
  Västra hällarna holmar    
  Västrasandudden udde    
  Ytterskär holme    
  Ytterskärsklubb holme    
  Ådershällen holme    
  Åderssundet sund    
  *Åhlskär = Åskär? ö    
  Åkubben holme /Se    
  Åkubben, Lilla holme    
  Åkubben, Stora holme    
  Åkubben, Östra holme    
  Åkubbshällen, Norra holme    
  Åkubbsrevet, Inre holmar    
  Åkubbsrevet, Mellersta holmar    
  Åkubbsrevet, Yttre holmar    
  Ålskär f.d. skär, nu landfast /Se    
  Ålö ö /Se    
  Ålö ö    
  Ålö ö    
  Ålö ö    
  Ålö ö /Se    
  Ålöfjärden fjärd    
  Ålöholmen, Västra holme    
  Ålöholmen, Östra holme    
  Ålö huvud udde    
  Ålöhällarna, Västra holmar    
  Åskär del av ö    
  ?Åskär ö    
  Åskär udde    
  Ängsviken vik    
  Äspskär, Lilla holme    
  Äspskär ö    
  Äspskär, Stora och Lilla öar /Se    
  Äspskär, Stora ö    
  Äspskär, Lilla och Stora öar /Se    
  Äspskärsflagen område i Östersjön    
  Äspskärshällarna holmar    
  Äspskärs kräpple (=Kräpplet) farled /Se    
  Örsbaken fjärd /Se    
  Örsbaken havsvik    
  Öster-Aspa terräng    
  Österkorpen skär    
  Östersjön hav    
  Östersjön hav    
  Österskär del av udde    
  Östersviken vik    
  Övarpet vik    

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.