ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

S:t Nikolai socken : Jönåkers härad : Södermanlands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 191 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Alholmen udde    
  Alklubbarna holmar    
  Arresten holme    
  Aspudden halvö /Se    
  Bergö ö    
  Beten ö    
  Bettsholmen holme    
  Bjurshalsen, (resp. Bjurhals) ö    
  Bjurshalsen ö    
  Bredskär holme eller holmar    
  Breviken vik    
  Bytta, St. o. L. holmar    
  Bytta, St. o. L. grund    
  Byttan holme    
  Byttan holme    
  *Bökö holme    
  Danviksholm holme    
  Danviksholmarna holmar    
  Danviksholmarna holmar    
  Danviksholmarna holmar    
  *Djursgrav föremål    
  *Djursgrav vik    
  *Djursudd udde    
  Duvholmen holme    
  *Dödhällan grund    
  *Enholmen trol. del av halvö    
  Femöre halvö    
  Femöre halvö    
  Femöre halvö    
  Femöre halvö    
  *Femörehuvud halvö    
  Femörehuvud halvö    
  Femörehuvud halvö    
  Fredön halvö    
  Furö ö    
  Furö ö    
  *Furö holme    
  Fågelskär holme    
  Fågelskär holme    
  Galten holme    
  Galtryggen holme    
  Galtryggen holme    
  Gersbeten ö    
  Gersbeten ö    
  *Granklubbarna holmar /Se    
  Granklubben holme    
  *Granö udde /Se    
  *Granö udde    
  *Granö udde    
  *Gråskärshällan holme    
  Grönholmen holme    
  Grönholmen holme    
  *Grönvik vik    
  Gåsskär holme    
  Götholmen holme    
  Götholmen holme    
  Hamnskär holme    
  Hamnskär holme    
  *Hasselö, L. holme    
  *Hultholm, St. o. L. holmar    
  *Hummelviks lotsholme halvö    
  Humpgrund holme    
  Humpgrund holme    
  Höga kl(ubb) grund    
  Högholmen holme    
  Högskär holme    
  Högskär holme    
  Högskär holme    
  Högsten holme    
  Högsten del av holme    
  Jogersö ö    
  Jogersö ö    
  *Kertingen holme    
  Klubben holme eller halvö    
  Klämmet, St. o. L. holmar    
  *Knallarna grund    
  Knivhällarna holmar    
  Knivhällarna grund    
  *Kolsund, L. sund    
  Koppargrundet grund    
  Kopparnageln holme    
  Korparna holmar    
  Korpen, Ö. o. V. holmar    
  Korpen, Ö. o. V. holmar    
  *Korpholm holme    
  Korpungarna grund    
  *Kränkgrundet grund    
  *Kräplö holme    
  *Kvislingö del av udde /Se    
  *Kvislingö trol. del av halvö    
  Källskärsrev holme    
  Källskärsrev holme o. grund    
  *Kärrtingen holme    
  Kölhalsen holme    
  *Kösa grund    
  *Lergrundet grund    
  Libsholmen holme    
  Lågahällan grund    
  *Lågskär holme    
  *Malrikeholmen holme    
  *Marsudd udde    
  *Matkammarn trol. del av udde /Se    
  *Medelskärsbåden holmar    
  *Melåsen grund    
  Mustorpsviken vik    
  Myrskär holme    
  Myrskär holme    
  Måsklubbarna holmar    
  Måsklubbarna holmar    
  Mällskär, St. holme    
  Mällskär, St. holme    
  Mällskär, St. holme    
  Mällskären holmar    
  Mällskären holmar    
  Mällskären holmar    
  Mällskären holmar    
  Möllebåden holmar    
  *Norrbåde grund    
  *Norskär holme eller holmar    
  *Notudd udde    
  *Notudd udde    
  Nyköpingsfjärden vik    
  *Nötudden udde    
  *Nötudden udde    
  Pankskär holme    
  Rundklubb holme    
  Rundklubben holme    
  Runnskär, St. o. L. holmar    
  Rödbaken o. Rödbaken, L. holmar    
  Rödskär holme /Se    
  Rödskär holme    
  Sankan grund    
  *Simpa trol. vik eller grund    
  Själhällan holme    
  *Skeppshallar holmar    
  Skeppsö holme    
  *Skäret, L. holme eller udde    
  *Skäret, V. holme    
  Smörasken holme    
  Sopeklubben holme    
  Stadsfjärden vik    
  Storgrund grund    
  *Stångklubb holme    
  Stångskär holme    
  Stångskär holme    
  Stångskär holme    
  *Stångskären holmar    
  *Stångskären holmar    
  Stångskärsgrund o. Stångskärsrev grund    
  Svalta grund    
  Svartahällan grund    
  Svarthällan holme    
  Svarthällan grund    
  *Sänkans rev grund    
  Sörbobrotten grund    
  *Tallarn holme    
  Tallholmarna holmar    
  Tallholmen holme    
  Tallholmen holme    
  *Tallörn holme eller holmar    
  Torsken grund    
  *Trappviken vik    
  Trollholm, (resp. Trullholm) holme    
  Trullholm, (resp. Trollholm) holme    
  Trutkl(abb) holme    
  Trässö, St. o. L. holmar    
  Tulumla holme    
  Tärnsholm holme    
  Udden grund    
  Utterholmen holme    
  *Vattholmar udde o. holme    
  Vattholmen holme    
  Vattungarna holmar    
  Vattungarna holmar    
  Vinterklasen holme    
  Vinterklasen holme    
  Vitholmarna holmar    
  *Våmben del av udde    
  *Våmben trol. del av udde    
  *Våmmarn f.d. holme, numera del av udde    
  Åkubben holme    
  Åkubben holme    
  *Ålholmen holme    
  *Ålskär holme (ev. holmar)    
  *Ålskär holme    
  Ålö ö    
  Älvskärsholmen holme    
  Äspskär, St. holme    
  Äspskär, L. holme    
  Örsbaken fjärd    
  *Örstigs- (ev. Orstigs-) näs udde    

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.