ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kila socken : Jönåkers härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 180 Naturnamn : 492 Bebyggelsenamn : 422 Naturnamn : 411
Kila sn Abborrgölen sjö Kila sn Abborrgölgen göl
?Kila sn Abborrgölen sjö Kila socken sn Annebäckhagen hage
?Kila sn Abborrgölen sjö Andersson personnamn Annikakällan källa
Kila sn Aborrgölen göl Andersson personnamn Arons Brand avbränt skogsskifte
Kila sn Alkärret åker Andersson personnamn Aspviken vik
Kila sn *Allklona gränsbäck Eriksson personnamn Backstycket åker
Kila sn *Allklona gränsbäck /Se Eriksson personnamn Balkkärret förr ängsmark, nu område
Kila sn *Allklona gränsbäck /Se Eriksson personnamn Barsjön göl
Kila sn »allmanna wæghen» Saknas Fredriksson personnamn Bergaberget backe med berg
Kila sn Arons brand terräng Gustavsson personnamn Bergastycket åker
Kila sn Balkkärret kärr Gustavsson personnamn Bistockmon skogsområde
Kila socken Barsjön sjö Hagberg personnamn Bistocksberget berg
Kila sn Bistockmon mo Hultberg personnamn Bistocksbotten kolbotten
Kila socken Bistocksberget berg Johansson personnamn Björkkärret åker
Kila socken Biörsiö Klint, se Björnsjökur höjd Karlsson personnamn Björnmossen mosse
Kila sn Björkkärrsmon mo Karlsson personnamn Björnsjön sjö
Kila sn Björkkärrsmon mo Karlsson personnamn Björntäppan åker
Kila sn Björnmossen mosse Krans personnamn Blackarna Saknas
Kila socken Björnmossen mosse Lundström personnamn Blacken, Lilla mosse
Kila sn Björnmossen mosse Magnusson personnamn Blacken, Stora mosse
Kila sn Björnmossen mosse Nilsson personnamn Bondängen, Norra åker
Kila sn Björnmossen mosse Nylander personnamn Bondängen, Södra åker
Kila sn Björnsjökur höjd Ringdahl personnamn Bongberget berg
Kila sn ?Björnsjökur höjd Skeppstedt personnamn Bortersta bergs- och skogsområde
Kila sn Björnsjökur terräng? Skott personnamn Boställeskogen skogsområde
Kila sn Björnsjökur terräng Trybom personnamn Brandberget berg
Kila sn Björnsjön sjö /Se Ved personnamn Brandsjöbergen berg
?Kila sn Björnsjön sjö Ängberg personnamn Brastäppan åker
Kila sn Björnsjön sjö Kila sn Brobacken åker
Kila sn Björnsjön sjö Kila socken socken Bron, Svarta, se Svarta Bron Saknas
Kila sn Björnsjön sjö Kila baroner inbyggarbeteckning Brostukärren kärr
Kila sn Björnsjös böte fixpunkt, gränsmärke /Se Kila druntar inbyggarbeteckning Brostukärret kärr
Kila sn Björnsjös böte fixpunkt, gränsmärke /Se Kila harar inbyggarbeteckning Brunnsstycket åker
Kila sn *Björsjöklint höjd Anderslund t Brygghusstycket åker
Kila sn Blåbärsbergen berg Annelund lht Bråte Göl göl
Kila sn Blåbärsbergen berg Apeltorp gård Bränneristycket åker
Kila sn Bomanstäppan terräng Aspedal, se Asptorp Saknas Brännsjömossen mosse
Kila sn /Se Brandberget berg Asptorp frälsenybygge Brännsjön, Lilla göl
Kila gd o. sn /Se Brandberget berg Backas=Horsbråtstugan Saknas Brännsjön, Stora göl
Kila sn /Se Brostukärret kärr Backgården = 3-4 Herrbråten Saknas Buskhyttbacken landsvägsbacke
Kila sn /Se Bråta göl tjärn Backstugan frälselht Bysjökärret kärr
Kila sn /Se Bråten ägomark Bastroten gård Bysjön sjö
Kila sn /Se Bråten åker Berg, se 1 Bergtorp Saknas Bålsjön sjö
Berg gd Brännkärrsskogen skog Berg, se 1 Bergtorp Saknas Bålsjöån å
?Brink gd Brännkärrsskogen skog Berga lht Båtsmansbacken backe
Brink gd Brännsjömossen mosse Bergalund bs Båtsmanskärret kärr
?Brink gd Brännsjön, Lilla sjö Bergens = Kopparbolstorp Saknas Dammkärret sjö
?Brink gd Brännsjön sjö Bergholm, se äv. »Högst på världen» f.d. skogvaktareboställe Dikargärdet åker
Brink gd Brännudden udde Bergstugan lht Dymosskärret vik
Brink gd Bullerbobergen berg Bergtorp Saknas Ekstukilen åker
Brink gd Bysjökärret kärr Bergtorp gård Finnbergsgärdet gärde
Brink gd Bysjön sjö Björketorp försvunnet t Finska förr äng, nu åker
Brink gd Bysjön sjö Björkholmen gård Fjällen förr betesmark, nu åker
?Brink gd Bålsjön sjö Björkkärrstugan försvunnet t Fjällgölen, se Gölgen, Stora och Lilla Saknas
Brink gd /Se Bålsjön sjö Björklund lht Fjällmossen mosse
Brostugan f.d. torp? Bålsjön sjö Bongtorp t Fjärden, Stora, se Stora Fjärden Saknas
Eskilstorp torp Bålsjön sjö Borg lhter Fredagshagen hage
Gamarsta, se Gammelsta gård Bålsjön sjö /Se Borg, se Bålsjön pst Fägersholmen udde
Gammelsta gård Bålsjöån å Borrarns t Garpsätersängen äng
Gammelsta hg Bålsjöån å Botten gård Gillermossen mosse
Gammelsta hg Bångbackarna backar Bottens grindstuga lht Granstorp+ jordkulor
Gammelsta hg Båtsmanskärret sjö Bottens Ängstuga, Ängstugan Saknas Grinden, Svarta, se Svarta Grinden Saknas
*Gammelsta kvarn Saknas Båtmanstorp ägomark Brasstugan+, se Brastäppan Saknas Grindstuplogan åker
Guppkärr torp Dammkärr triangelpunkt Brink gård Grismon skogsområde
Hammarby by Dammkärret sjö Brostugan gård Grusgropsgärdet, Norra gärde
*Hammarby kvarn Saknas Djurkärret kärr Brostugan t Grusgropsgärdet, Södra gärde
?Hustorp by Drottningstenen gränsmärke /Se Brostugan t Gräsdalskärret intaga
Hällefallstorp gd /Se Dymossen mosse Bråten gård Grävlingmossen mosse
Ingvaldstorp gd /Se Dymosskärret kärr Brännudden obebott t Gröna Kärret kärr
Kråkvasken gård eller torp Ekstumon mo Bullerbo = Ändtorpsstugan Saknas Gullbro Klint berg
Kälkesta hg *Elgehag mo förr gränsmärke /Se Buskhyttan+, se Buskhyttbacken Saknas Gullbromossen mosse
Kälkesta hg *Fiskemåssa holmar f. gränsmärke /Se Bysjöbacka bs Gyllenbacken landsvägsbacke
Kälkesta hg »fiätmåsagiöll», se Göljan, Stora sjö Bysjön gård Gålstensmosse mosse
Kälkesta hg »fiätmåsagren», se Fjällmossegren gränsmärke Bålsjö Brostuga bebyggelse Gäddsjön sjö
Kälkesta herrg. Fjällmossegren gränsmärke Bålsjögård = 1 Hustorp Saknas Gändeln, Lilla sjö
?Kälkesta gd Fjällmossegren gränsmärke /Se Bålsjön pst Gändeln sjö
?Kälkesta hg Fjällmosse gren gränsmärke /Se Båtmanstorp riven lht Gändlerna Saknas
Kälkesta hg *Fjällmossegren del av Fjällmossen Bäckstugan gård Gärdet, Stora, se Stora Gärdet Saknas
Kälkesta hg Fjällmossegölen gränsmärke /Se Bäcktorp gård Gölgberget berg
Kälkesta hg Fjällmossegölen gränsmärke /Se Dalstugan rivet t Gölgen göl
Kälkesta hg Fjällmossegölen gränsmärke /Se Dammbro gård Gölgen, Lilla göl
Kälkesta by Fjällmossegölen gränsmärke /Se Dammhult gård Gölgen, Stora göl
?Kälkesta hg Fjällmossen mosse Dammkärr gård Gölgerna Saknas
?Kälkesta gd Fjällmossen mosse Dammkärrstugan t Hacktorpsberget berg
Kälkesta by Fjällmossen mosse Dammtorp t Hagen, Nya, se Nya Hagen Saknas
Kälkesta by Fjällmossen mosse Draget Saknas Hagen, Stora, se Stora Hagen Saknas
Kälkesta by Fjällmossen mosse Edsberg = Norrtorp Saknas Hagkällan källa
Kälkesta gd /Se Fjällmossen mosse Eketorp gård Hagkärret åker
Lillkälla torp Fjällmåse Göl, se Göljan, Stora göl Ekstugan, se Eketorp Saknas Hagstumossen mosse
Lunden f.d. beb. /Se *Fjättmunsgölen sjö Eksäter t, numera försvunnet Hagstycket åker
Långbro gd *Fles Dam f. gränsmärke /Se Ekvik skogvaktarboställe Hagtornsbrottet åker
*Myrby gård Fågelgöljan tjärn Eriksberg Saknas Hammarbystumossen mosse
Nygård gård Fägersholmen udde Eriksberg frälselht Hamnbusebergen berg
Roalzsta, se Rogsta by Fägersholmen udde Eskilstorp t Handskdammen sjö
?Rogsta gd *Genelen, se Gändeln, St. sjö Eskilstugan, se Eskilstorp Saknas Hemgärdet gärden
Rogsta by Generalsbergen berg Finnbro t Hemgärdet gärde
Rogsta by Gis(s)laren sjö /Se Fogdängen gård Hemhagen skogs- och betesmark
Rogsta gd el. by Giverts mosse mosse Fridhem bs Herrbråtelöt plats
?Rogsta by Giverts mosse mosse Gammelstad gd Herrgråtkärren kärr
Rogsta by Lilla Grangöl, se Grundgölen, Lilla sjö Gammelstad gård Herrbråtkärren åker
Rogsta by Grundgölen, Lilla sjö Gammelstad nybild. fst Herrängen förr äng, nu åker
Rogsta by Grundgölen, Lilla göl Gammelsta Saknas Hittersta bergs- och skogsområde
Rogsta by Grundgölen, Lilla sjö Gammelsta skola Saknas Hjulkärret kärr
Rogsta by Gröndelen, se Gändelen L:a o. St:a sjöar /Se Gammelsta utäng Saknas Holmekärren kärr
?Rogsta gd Gullbro klint berg Garpsäter gård Holmsjön sjö
Rogsta by Gullbromossen mosse Granhult stuga Holmudden skogsparti
Rogsta by Gullkåven gränsmärke /Se Grindstugan t Hoptäppan rivet t
Rogsta gd Gullkåven gränsmärke /Se Grindstugan, Bottens, se Bottens Grindstuga Saknas Horsbråtssanden åker
?Rogsta gd Gråstensmossen mosse Gromossen t Horsbråtån å
?Rogsta gd Gårdstensmossen mosse Gruvstugan övergiven gruvarbetarebostad Hultet åker
?Rogsta by Gäddsjön sjö Gräsdalen statarebostad Hultet åker
Rogsta by l. g. Gändela klint gränsmärke /Se Grönkärr gård Hultstutäppan skog
Rogesta Saknas /Se Gändela klint gränsmärke /Se Gubbkärr gård Hundsjökur berg
Rogsta by /Se Gändela klint gränsmärke /Se Gubbtäppan, se äv. Gubbängen t Hundsjömossen mosse
*Rogsta kvarn Saknas Gändeln, St. sjö Gubbängen = Gubbtäppan Saknas Hundsjön göl
Rÿsshegnan, se Rösäng gd Gändeln, Lilla sumpmark Gålstenskärret, se Trankärr Saknas Hålgryt bergsparti
?Råsta by Gändeln, Lilla kärr? Gålstenstorp gård Hårsjön göl
Råsta by Gändeln, Stora sjö Gårdstenstorp Saknas Hällsgärdet, Lilla, se Lilla Hällsgärdet Saknas
Råstad by Gändeln, Stora sjö Gårdstenstorp, se 1 Gålstenstorp Saknas Hängmossen mosse
Råsta, Yttre by Gändeln, L:a o. St:a sjöar /Se Gäddsjöbaden benämning på Skräddartorp Högsätersmossen mosse
Råsta, Övre by Gändeln, Lilla o. Stora sjöar /Se Göranstorp t Hönsköpingsgärdet gärde
Råsta by Gändeln sjö /Se Hacktorp gård Intaget gärde
Råsta by Göljan, Lilla sjö Hacktorpstugan stuga Jansgärdet gärde
Råsta by ?Göljan, Lilla sjö Haga kronolht Jansholmen utskjutande markparti
?Råsta by Göljan, Lilla göl Haga riven lht Jerikohagen beteshage
Råsta by Göljan, Lilla göl Hagbacken gård Jerikotäppan skogstäppa
?Råsta by Göljan, Stora sjö Haggrindstugan lht Jerikotäppan åker
Råsta by ?Göljan, Stora sjö Haggölstorp, se Storgölet Saknas Jonssons udde udde
Råsta gdr Göljan, Stora göl Hagstugan t Jorddammen dammliknande jordanhopning
Råsta gdr Göljan, Stora göl Hagstugan t Karl Gustavs bro landsvägsbro
Råsta gdr Göljberget berg Hammarby arbetarboställe Karlslundsgärdet gärde
Råsta gdr Göljen tjärn Hammarbystugan t Kiladalen dalgång
?Råsta by Göljmossen mosse Havregölet gård Kilaån å
Råsta gdr /Se *Göta åå gränsmärke /Se Herrbråten gårdar Kilbomossen, se 1 Kilbofjäll Saknas
Rökgrännan by /Se Haga odling åker Herrängstugan stuga Kilen åker
Röktorp beb. /Se Hagstumon mo Hjulmakarstugan torp Killingeholmen holme
Röktorp, Gamla beb. /Se *Halsbroten staven f.d. gränsmärke Holmen t Kjusan dalgång
?Rösäng gd *Halsbroten stafven f.d. gränsmärke /Se Holmstugan stuga Klockarebacken landsvägsbacke
Sjukälla gd /Se Hamnbusebergen berg Horsbråten Saknas Klostermossen mosse
Skogsby g Handskdammen sjö Horsbråten, se Norrhorsbråten Saknas Knulmossen mosse
Skogsby by Havregölet ägomark Horsbråtstugan t Kohusgärdet gärde
Skogsby by *Havsjövägen väg Hultersta lht Kojmossen mosse
Skogsby g Hjortronmossen mosse Hultstugan t Kojmossgölgen göl
Skogsby gd Holbäcken gränsbäck /Se Hultängsstugan, se Hultstugan Saknas Kolarmossen mosse
Skogsby by Holbäckssjön sjö /Se Humlekärr utgård Kolbottenstäppan åkertäppa
Stavsjö Saknas /Se Holebäk, se Hålbäcken bäck Humlekärr utgård Korsgölsudde skogsmark
Stavsjö bruk /Se Holmsjön gränsmärke /Se Humlekärrstugan f.d. soldattorp Krokmossarna mossområde
Stavsjö samh. /Se *Holmsjöstaven gränsmärke Hustorp kronodomän Krokberget berg
?*Torp beb. Horsbråten obebyggd mark Hustorpstugan t Krokmossbergen berg
Tranmossen torp *Huite bäckenn f. bäck /Se Hyddan gård Kråkberget berg
Saknas Saknas Humlekärr Saknas /Se Hyttnilstorp, se äv. Kolarmossen t Kullans berg berg
Vaxåker gd /Se Hundsjökur terräng Hålbäcken t Kungsberget berg
Vaxåker gd /Se Hundsjömossen mosse Hällen, Lilla gård Kvarnbacken körväg
Vaxåker gd /Se Hundsjömossen mosse Hällen, Stora t Kvarnberget berg
Virby by /Se Hundsjön sjö Hällfallstorp gård Kvarnkärret kärr
Virby f.d. gd /Se Hyttesko sten, se Kistebergs sten gränsmärke /Se Hällstugan t Kvarnsjön sjö
Virby försv. beb. /Se Hålbäcken bäck Hässelby gård Kvarnsjön sjö
Virlångshult gd /Se Hållbäcken gränsmärke /Se Hässelby grindstuga, se Grindstugan t Kvarnstubackarna landsvägsbackar
Virlångshult gd /Se *Hånsbråtens ägor ägomark Hässelby, se Hagstugan t Kvartssjön sjö
Virå bruk /Se *Hällefalla äng äng Hässelbystugan f.d. statarebostad Kyrkmossen mosse
Vreta gård *Hällefallets hage hage Högbro lht Kyrksjön sjö
Vreta Saknas /Se *Hällefalls källa gränsmärke Höglunda gård Kärret, Gröna, se Gröna Kärret Saknas
Vreta Saknas /Se Hängmossen mosse Högsäter gård, numera riven Ladugårdsbrottet åker
Vreta gård /Se *Hässelby gärde ägomark »Högst på världen» = Bergholm Saknas Ladugårdsstycket åker
Ålberga herrgård *Hässelby skog skogsmark Högtorp lht Lagölsäng åker
Ålberga herrgård Högbrobäcken bäck Ingvaldstorp gård Landvägsgärdet, Västra gärde
Ålberga hg Högbrobäcken bäck Israelstorp, se Gålstenstorp Saknas Landsvägsgärdet, Östra gärde
Ålberga herrgård *Ivarsjön sjö /Se Jansberg t Lannemon förr åker, nu bebyggt område
Ålberga herrgård Jansbergsmossen mosse Jeriko eller Mariedal, se 1 Mariedal Saknas Leruddarna åker
Ålberga hg »Jfvarsgööhl», nu Skelnasjön tjärn /Se Jeriko = Mariedal bebyggelse Lidamossen, Stora, se Stora Lidamossen Saknas
Ålberga hg Jonssons udde udde Jonbengtstorp Saknas Lilla Hällsgärdet gärde
Ålberga hg Jorddammen terräng Jonbengtstorp allmänningstorp Lilla Sjön = Svartgölen Saknas
Ålberga hg Jorddammen terräng Jonstorp t Lillgårdsängen uppodlad ängsmark
Ålberga hg Jungfruberget berg Jönåkers häradsallmänning traktnamn Lillkällstäppan åker
Ålberga gd Jungfruberget berg Jönåkers häradsallmänning Saknas Lillängen åker
Ålberga g. Kalkärrshagen terräng Kappkärr gård Lillängen ängsmark
Ålberga hg Kalvholmen holme Kapptorp lht Lillängen förr äng, nu åker
Ålberga Saknas /Se Kalvholmen holme Karlsholm lht Lillängsplogan åker
Ålberga hgd /Se Kila kyrka sten /Se Karlslund gård Loberget berg
Ålberga hg /Se Kilaån å Karltorp Saknas Lobergskärret kärr
  Killingen holme Karltorp riven gård, nu utmark Loggärdet gärde
  Killingen holme Kila fastighet Lomsjökärren kärr
  Killingen ö Kila allmänning allmänning Lomsjön sjö
  Killingen holme Kilaborg, se Bålsjön pst Lorthålet skogsvägspass
  Kistebergssten gränsmärke /Se Kilbofjäll äng Lundängsgärdet ängsmark
  Kistebergssten gränsmärke /Se Klippan gård Långkärret kärr
  Kistebergsten gränsmärke /Se Klockarbol klockarboställe Långkärret kärr
  Kistebergssten gränsmärke Knektstugan eller Jonbengtstorp Saknas Långmossen mosse
  *Kistebergssten gränsmärke Knektstugan, se Jonbengtstorp Saknas Långängar ängar
  Klocktjärnen tjärn Knorran t Löten hagmark
  Klocktjärnen tjärn Knotorp eller Kurtorp, se 1 Kärrbol Saknas Löten vägskäl
  Knulmossen mosse Knotorp gård Löten åker
  Kojmossen mosse Knyrtorp, se Knotorp, Kurtorp och Kärrbol Saknas Lötgrinden försvunnen grind
  Kolarmossen åker Kolarmossen Saknas Lövsjö Holme = Killingeholmen Saknas
  Kolstubäcken bäck Kolarns, se Kolarmossen Saknas Lövsjön sjö
  Kolstukärret kärr Kolstugan t Lövsjöängarna ängar
  Kopparbolskärret sjö Kopparbol gård Majas mosse mosse
  Kopparbolskärret sjö Kopparbolstorp t Malmsjön sjö
  Kopparbolsäng ägomark Korsbäcken gård Mastgärdet gärde
  Kopparbolsäng åker Korsbäcken = 3-4 Herrbråten, se Backgården Saknas Mellanbiten åker
  Korsgölet terräng Korsgölet t Mellangårdsängen äng
  Krokebro gränsmärke /Se Korsgölet gård Mellankärr sjö
  Krokebro gränsmärke /Se Kristinelund bs Mellankärret kärr
  Krokmossarna mossar Kråkvasken gd Mellanängen åker
  Krokmossbergen berg Kråkvasken skattenybygge Mittenstycket åker
  *Krulla strut f.d. gränsmärke Kurtorp = Knotorp, se äv. Knyrtorp och Kärrbol Saknas Mittersta bergs- och skogsområde
  Krutholmen holme Kvarnstugan nedlagt t, stugan bebodd Mjölpundet förr hage, nu åker
  Kråkberget berg Kyrktorpet t Mossbrokärret åker
  Kråkberget berg Kälkesta Saknas Mosstegarna åkrar
  Kråkvaskaån å Kälkestad by, gård (egentligen hoplagda gårdar) Munkmossberget berg
  Kullans berg berg Kälkesta banbitar Saknas Munkmossen mosse
  Kvarngärdet åker Källa, Lilla, se Lillkälla Saknas Munkängsmossen = Munkmossen Saknas
  Kvarnkärret sjö Källstugan f.d. t Mågbiten åker
  Kvarsjön sjö Källtorp t Målaresjön sjö
  Kvarsjön sjö Källvik gård Märrkärret sjö
  Kvarsjön sjö Kärrbol Saknas Mörtviken vik
  Kyrkmossen mosse Kärrbol = Knotorp, se äv. Kurtorp o. Knyrtorp Saknas Mörtviksbergen berg
  Kyrkmossen mosse Lagölet t Nergårds Gärde gärde
  Kyrksjön sjö Lagölet torp Nergårdsängen åker
  Kyrksjön sjö Lappen t Nerhammarskärret kärr
  Kärrbolsmossen mosse Lekmon = Lekmossen Saknas Nisses Täppa åker
  Kärrbolsmossen mosse Lekmossen, se äv. Lekmon t Norrängen äng
  Kärret, Gröna kärr Leonardsberg, se Spatorp Saknas Norrängen förr äng, nu åker
  Leglohult gränsmärke /Se Lida, Lilla = Lidatorp Saknas Nunnebanan järnväg
  Leglohult gränsmärke /Se +Lida, Stora gård Nya Hagen skogsmark
  Lilla göljen sjö Lidatorp rusthåll Nybo åker
  Lilla sjön sjö Lillgården = 1 Kälkestad Saknas Nybo Bro landsvägsbro
  Lillgårdshagen terräng Lillkälla gård Nyckelberget berg
  Lillgårdsskogen skog Lillkällstugan t Nyckelmossen mosse
  *Lillkjälla ägor ägomark Lundby lht Nygärdet gärde
  Lillkärret kärr Lunden f.d. kronodomän Nyköpingsån = Kilaån Saknas
  Lilltjärnen tjärn Lundäng gård Nymossen mosse
  Lionn hult, se Leglohult gränsmärke /Se Långbro gård Nytorpstugärdet=Nytorpstuänden Saknas
  »listebärgzsten», se Kistebergssten gränsmärke Långkärr gård Nytorpstuänden åker
  Listebärgsten, se Kistebergssten gränsmärke /Se Långmossekärret äng Olles Gärde gärde
  Loberget berg Lövbråten gård Ormberget berg
  Loberget berg Lövdalen t Oxhagen hage
  Lomsjön sjö Lövhälla, Lilla gård Oxhagen åker
  Lomsjön sjö Lövhälla, Stora gård Oxhagsberget berg
  Lugnet terräng Lövstugan, Lilla f.d. båtsmanstorp Oxhusgärdet gärde
  Långa kärret kärr Lövstugan, Stora f.d. båtsmanstorp Pigans Plågsten sten
  Långa kärret kärr Magnehult t Pigbiten åker
  *Långe måssa kloo f. gränsmärke /Se Majastugan, se äv. Västerlund riven stuga Planteringsbacken ungskogsbacke
  Långkärret kärr Marieberg lht Porsängen förr åker, nu betesmark
  Långmossen mosse Mariedal Saknas Prästkärret kärr
  Långmossen mosse Mariedal gård Pussen göl
  Långmossen mosse Mellantorp gård Pusteberget berg
  Långmossen mosse Missmyra utgård Ramhällsberget berg
  Långmossen mosse Mjugg gd Ramunds Arsel vattenfall
  *Lögesjögata gränsgång /Se Mjugg, Lilla skattenybygge Ramunds Berg berg
  Lögesiön, se Lövsjön sjö Mjugg, Stora gård Ramunds Bäck bäck
  Lögsjö Holme, se Killingen holme Mogetorp gård Rapphagen hage
  *Lögsjö knalle berg Mons t Rogstads Dammkärr förr kärr, nu åker
  Lögsjön, se Lövsjön sjö Mossbrostugan t Rogstadgärdet gärde
  Lögsjön, se Lövsjön sjö Nergården+ försvunnen gård Rogstorp gärde
  Lögsjön, se Lövsjön sjö Norrhorsbråten riven gård Rothulthålet åker
  Lögsjön (resp. *Lögesiö), se Lövsjön sjö Norrhårsbråten, se 1 Horsbråten Saknas Ruddammen vattenhål
  Lögsjön, se Lövsjön sjö Norrkälla gård Rudsjömossen mosse
  Lövbråten ägomark Norrtorp by Rudsjön sjö
  Lövsjöholmen gränsmärke /Se Norrtorp t Rudsjöskogen skogsparti
  Lövsjöholmen rågångsmärke /Se Nyalund gård Ryttargärdet åker
  Lövsjöholmen gränsmärke /Se Nybo riven stuga Ryttarplogan förr hästhage, nu åker
  Lövsjön sjö Nyborg gd Råstads Mellangärde gärde
  Lövsjön sjö /Se Nyborg gård Rändeln dalgång
  Lövsjön sjö Nybygget Saknas Rävängen åker
  Lövsjön sjö Nygård gård Rävängen försvunnen äng
  ?Lövsjön sjö Nyhem gård Rödmossen mosse
  Lövsjön sjö /Se Nysäter lht Rödmossen mosse
  Lövsjön sjö Nytorp gård Rödmossen skogsmosse
  Lövsjön sjö Nytorpstugan lht Rökenskärr sjö
  Lövsjön sjö Näset, se Virånäs Saknas Sanden, Lilla åker
  Lövsjön sjö Ottmark t Sanden, Stora åker
  Lövsjön sjö Pappetorp gård Sandstubergen berg
  Malitäppan åker Petterslund t Sandvikskärret kärr
  Malmsjögraven bäck Pumpen t Sandviksnäs udde
  Malmsjön triangelpunkt Ringdalen gård Sigdalen utmark
  Malmsjön sjö Rogsta Saknas Sjökärret åker
  Malmsjön sjö /Se Rogstad by Sjölundsberget berg
  Mellankärret sjö Rogstad Lillgård del av by Sjön, Lilla, se Lilla Sjön Saknas
  Missmyra triangelpunkt Rogstad Mellangård del av by Skarpa åker
  Mogetorpsmon mo Rogstad Västergård del av by Skelna Klint berg
  Mossbrokjärret åker Rogstad Östergård gård i Rogstad Skelnasjön sjö
  Målarsjön sjö Rogstad Övergård del av by Skiren sjö
  Märdkärret sjö Rogstadtorp t Skogsbyån å
  Mörtviken vik Rom t Skogsbyås berg
  Mörtviken vik Rothult gård Skråvängen mosse
  Mörtviksudden udde Rudsjödal t Skråvängsberget berg
  Mörtviksudden udde Råsta Saknas Skråvängsån å
  Nymossen åker Råsta banbit Saknas Skvalängen ängsmark
  Nyängen äng Råstad by Skvalängsudden skogsmark
  Ormberget berg Råstad Mellangård gård Slagget parkanläggning
  Ormberget berg Råstad Västergård gård Slaggsbergen berg
  Ormkärrsholmen holme Råstad Östergård del av by Smedjebacken skogsbacke
  Ormkärrsholmen holme Rokgrännan by Smedjestycket åker
  *Papptorps ängekärr kärr Röktorp t Smålandskällan källa
  Parken terräng Rösäng gård Smörhumpen åker
  Parkkärret vik? Sandstugan gård Sofielundsbacken landsvägsbacke
  Pigans plågsten sten Sandvik, se Sandvikstorp Saknas Spatorps Hemgärde gärde
  »quarnsiön», se Kvarsjön sjö Sandvikstorp t Spikbrukskärret kärr
  Ramunds arsle berg? Segersta lht Stallrumsbotten kolbotten
  Ramunds berg berg Simonstorp gård Stallstycket åker
  Ramunds berg berg /Se Sjukälla f.d. kyrkoherdeboställe Stavsjö Holme skogsområde
  Ramunds bäck bäck Sjölund lht Stavsjön sjö
  Ramunds bäck bäck Skarpen = Källstugan Saknas Stavstugärdet åker
  Ramunds bäck bäck /Se Skelna rivet t Stavstuängen, Lilla åker
  Rapphagen terräng Skjutgropen t Stavstuängen, Stora åker
  Rudsjön sjö Skogsas = Skogstorp Saknas Stavängen gärde
  Rudsjöskogen skog Skogsbacken riven stuga Stenbrottet åker
  Råstamossen mosse Skogsby, Västra = Åklohult, se äv. Storgården bebyggelse Stengölet bergbacke
  Röde hall gränsmärke Skogstorp öde t Stenmosseberget ä. benämning på Brandberget
  Röde hall gränsmärke /Se Skotts = Lillkällstugan Saknas Stenmossekärret kärr
  Rödkärr åker Skråvängen+ Saknas Stenportarna vägpassage
  Rödmossen mosse Skräddarstugan t Stocksjöholme skogsmark
  Rökenskärr sjö Skräddartorp t Stolpstubacken landsvägsbacke
  Rökenskärr sjö Slaggskjutargrännan bysamhälle Stora Fjärden åker
  Rökenskärr sjö /Se Smedbygget t Stora Gärdet=Karlslundsgärdet Saknas
  Römossen mosse Smedstorp gård Stora Hagen hage
  Römossen mosse Snälltorp f.d. båtsmanstorp Stora Lidamossen mosse
  Sandstubergen berg Sofielund riven gård Stora Stycket åker
  *Simonstorps hage ägomark Solstugan f.d. soldattorp Stora Trädgården dalgång
  Skelnabergen berg Sparra rivet t Storbacken skogsbacke
  Skelnaberget berg Spatorp Saknas Storgårds Mosse mosse
  Skelnagölen göl Spatorp gård Storgårdsängen förr äng, nu åker
  Skelnagölen sjö Spatorpstugan lht Storängen förr äng, nu åker
  Skelnasjön sjö Spikbruket, se Virå Spikbruk Saknas Storängsberget berg
  Skelnasjön sjö Stavgölet förr bondgård, nu statareboställe Struten åker
  Skelnasjön förr gränsmärke /Se Stavsjö bruks- och lantegend. Strömbro bro
  Skelnasjön förr gränsmärke Stavsjö Brostuga, se Brostugan t Stubbängen ängsmark
  Skelnasjön tjärn el. sjö /Se Stavsjö Bruk järnbruk Stycket, Stora, se Stora Stycket Saknas
  Skiren sjö Stavsjö Nya Saknas Surängen äng
  Skiren sjö Stafsjö, Nya bebyggelse Surängskällan källa
  Skiren sjö /Se Stavstugan frälselht Svanstaberget berg
  Skogsby rågång rågång /Se Stavstugan, Gamla öde t Svarta Bron landsvägsbro
  Skogsbyås ås Stavstugan, Nya t Svarta Grinden försvunnen grind
  *Skogsby äng äng Stenbrosäter, se Stensäter, Lilla Saknas Svartgölen göl
  Skrovängen äng Stenkullen t Svartgölen göl
  Skrovängsberget berg Stensnäs gård Svedersvikar vikar
  Skräddarstuskogen skog Stensnäshage t Syltkärret förr kärr, nu åker
  Skräpkärret kärr Stenstugan riven lht Sågbacken landsvägsbacke
  Skvalängen äng Stensäter, Lilla gård Såggärdet gärde
  Slaggudden udde Stensäter, Stora försvunnen gård Sågkärret kärr
  Släta hällarna terräng Stenta gård Sågplogan åker
  Släta hällarna terräng Stolpstugan rivet t Sågplogan gärde
  Släthällarna terräng Storgården = 1 Skogsby Saknas Tallgärdet gärde
  *Smörmossen mosse Storgården = 2 Kälkestad Saknas Tapphammars Bro bro
  Stafsjö brink backe /Se Storgölet Saknas Tattarebacken landsvägsbacke
  *Stavberget berg Storgölet t Tegelbruksbergen berg
  *Stavbergsskäl gränsmärke Stormens t Tisdagsfjällen åker
  Stavgölsmossen mosse Strandstugan+ försvunnen stuga Tjurdalen mosse
  *Stavsjöbruks skog skogsmark Stubbstugan f.d. båtsmanstorp Tjursundet ställe
  Stavsjö holme terräng Sundet t Tranmossegölgerna gölar
  Stavsjön sjö Surängsstugan stuga Tranmossen mosse
  Stavsjön sjö Svansta Saknas Trappstenen, Lilla sten
  *Stavsjö skog skogsmark Svenshöga riven gård Trappstenen, Stora sten
  *Stavsjövägen väg Svenstorp t Trappstensberget berg
  Stengölet terräng Sågartorp gård Trappstensvägen vinterväg
  Stenkullen höjd Sågas+ försvunnen gård Trindmossen mosse
  Stenkullen kulle Såggården+ försvunnen gård Trädgården, Stora, se Stora Trädgården Saknas
  Stenmosskärret kärr Sågväxeln lastageplats Trädgårdsbrottet åker
  Stenpelarna terräng Sörby gård Tussmötet korsväg
  Stenpelarna terräng Tallbacken riven stuga Tångmossen mosse
  Stora göljen sjö Tallsäter skogvaktarboställe Ugnsbergen bergmassiv
  *Storberget berg Tjärvrakarns+ riven stuga Unnesgöl göl
  Store löfsiöholma, se Killingen holme Tomta utjord Utanmossen mosse
  *Storelögesum sjö Trankärr Saknas Utskogen skogsmark
  »store lönesiön», se Lövsjön sjö Trankärr skogsarbetarbostad Uvberget berg
  Storgårdsmossen mosse Trankärret eller Gålstenskärret, se 1 Trankärr Saknas Uvbergsmossen mosse
  Storgårdsmossen mosse Tranmossen öde t Vargbergen bergmassiv
  Storgårdsnäset näs Trefottorp gård Varggropmon skogsområde
  Storgölet terräng Uggelbäcken t Vaxåkersberget berg
  Struten ägomark Vattgluggen t Vaxåkersgärdet gärde
  Struntebron bro /Se Vattgluggsrännan bysamhälle Venerna kärr
  Sundet terräng Vaxåker gård Vibjörken sjö
  Sundskärren kärr Vik lht Videkitteln sjö
  Sundskärren kärr Vilan lht Vippbacken landsvägsbacke
  Svartgölen sjö Virby gd Virlången sjö
  Svartgölen göl Virby gård Virlången, se Virlången sjö
  Svartgölen tjärn Virbystugan t Virlångsö ö
  Svartgölen göl Virlångshult gård Virå Kärr del av Virån
  Svartgölen göl Virlångshult lastageplats Virå Sågkärr del av Virån
  Svartgölen sjö Virå bruk Virån å
  Svenshöga ägomark Virå sågverk, f.d. järnbruk Virån, se Virån å
  Svenshöga terräng Virå Saknas Vistrandsgärdet förr gärde, nu betesmark
  Svinjorden terräng Virå Nya Saknas Vreta Utkärrsberg Saknas
  Sågartorps holme holme Virågodset bruksherrgård Vretalöten=Löten hagmark
  Sågberget berg Virånäs t Vretaskogen skogsområde
  Sågkärret sjö Virå spikbruk bs Vretaån del av Kilaån
  Sågkärret sjö Vreta gård Vreten äng
  Sågkärret sjö Vretatorp gård Väggärdet, Västra gärde
  Sångkärret kärr Vretstugan, Lilla gård Väggärdet, Östra gärde
  Tallbacken kulle Vretstugan, Stora kronodomän Värdshusänden åker
  Tattarebacken backe Vägkilarna Saknas Västergårdsskogen skogsområde
  Tegelbruksbergen berg Vändestorp t Västertäppa åker
  Tittängen ägomark Västergården = 5 Herrbråten Saknas Åhagen hage
  Tittängen åker Västerlund = Majastugan Saknas Ålbergakärret kärrmark
  Tranmossen mosse Åbo t Ålberga Täppor åkermark
  Tranmossen mosse Åbäcksnäs lht Ålbergaån = Virån Saknas
  Trappstensberget berg Åklohult gård Ålsjöarna Saknas
  Trinnmossen mosse Ålberga gd Ålsjödamm dammanläggning
  Trångsundet sund Ålberga gård Ålsjön, Mellersta sjö
  Trångsundet sund Ålberga, Stora kronodomän Ålsjön, Nedre sjö
  Träkärret kärr Ålberga Boställe, se Ålberga, Stora Saknas Ålsjön, Övre sjö
  Tussmötet terräng Ålberga Brostuga, se Brostugan t Åmundstorpsnäs udde
  Tussmötet terräng Ålbergakärret Saknas Ängen förr ängsmark, nu åker
  Tussmötet korsväg /Se Åstugan t Ängen åker
  Tuvkärret kärr Åtorp gård Änglundspussen göl
  Tuvkärret kärr Älgspånga t Ökdalsberget berg
  Tångmossen mosse Älgspångastugan t Ökdalshagen hage
  Ugglebäcken bäck Ändtorp t Ökdalsstycket åker
  Uglebäken, se Leglohult gränsmärke /Se Ändtorpsnäs t Östergårds Hemman uppodlad äng
  »unagiöll», se Göljan, Lilla sjö Ändtorpsstugan t Österlundshagen åker
  »Unna Göl», se Göljan, Lilla göl Ängby t  
  *Unnagöl sjö Änglund gård  
  *Unnagölsbergen berg Ängstugan t  
  *Unnaskäl gränsmärke /Se Ängstugan lht  
  *Unnaskäl gränsmärke /Se Ängstugan riven lht  
  Unnesgöl gränsmärke /Se Bottens Ängstuga t  
  Unnesgöl gränsmärke /Se Ängtorp = Ängby Saknas  
  Uvberget berg Ökdalen rivet t  
  Uvberget berg Önskehem gård  
  Vamossen mosse Österlund riven stuga  
  Vargbergen berg Östertorp gård  
  Vattgluggen terräng    
  Venerna terräng    
  Vensbrinksberget berg    
  Vensbrinksberget berg    
  Vibjärken, se Vibjörken gränssjö    
  Vibjörken gränssjö    
  Vibjörken gränssjö /Se    
  Vibjörken sjö    
  Vibjörken sjö    
  Vibjörken sjö    
  Vibjörken sjö    
  Vibjörken sjö    
  Vibjörken sjö /Se    
  Vibjörken gränssjö /Se    
  »uijbörken», se Vibjörken sjö    
  »Wijken Kanaan», se Vibjörken sjö    
  »Wijken Kanaan!», se Vibjörken gränssjö /Se    
  Vikitteln sjö    
  Vikitteln sjö    
  Vinbergskärret kärr    
  Virlången sjö    
  Virlången sjö    
  Virlången sjö /Se    
  Virlången sjö /Se    
  Virlången sjö /Se    
  Virlångsgölen göl    
  Virlångsgölen tjärn    
  Virlångshultsslätten terräng    
  Virlångsäng ägomark    
  Virlångsäng åker    
  Virlångsö ö    
  Virlångsö ö    
  Viråkärret, Nedre sjö    
  Viråkärret, Övre sjö    
  Virån å    
  Virån å /Se    
  Virån å /Se    
  Virån å /Se    
  Virån å /Se    
  »Virångsvägen väg    
  *Vite bäcken gränsbäck /Se    
  *Vite bäcken gränsmärke /Se    
  *Vreta hage ägomark    
  Vretaån å    
  Vretaån å /Se    
  Vreten ägomark    
  Vreten terräng    
  Vägkilarna terräng    
  Åbo, Gamla ägomark    
  Åbo ägomark    
  Ålbergaån å    
  *Ålberga ägor, Stora ägomark    
  Åleklona, se *Allklona gränsbäck    
  *Åleklona, se Allklona gränsbäck /Se    
  Ålsjödammsudden udde    
  Ålsjödammsudden udde    
  Ålsjön, Mellersta sjö    
  Ålsjön, Mellersta sjö    
  Ålsjön, Nedre sjö    
  Ålsjön, Nedre sjö    
  Ålsjön, Övre sjö    
  Ålsjön, Övre sjö    
  Åmunstorpenäs näs    
  Åmundstorpenäs näs    
  Älgbergsmossen mosse    
  Älgspånga terräng    
  Ändtorpasjön sjö /Se    
  Ängkärren kärr    
  Ökdalsberget berg    
  *Översjön, se Ivarsjön sjö /Se    

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.