ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lunda socken : Jönåkers härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 412 Naturnamn : 135 Bebyggelsenamn : 436 Naturnamn : 175
Lunda sn Askkärret kärr Lunda socken socken Backaåkern åker
Lunda sn *Berga gärden ägomark Lunda sn Backstycket åker
Lunda socken *Bergahage ägomark Lunda socken socken Barmossen mosse
Lunda sn Björnbäcken bäck Lunda grevar inbygarbeteckning Basjögraven grav
Lunda socken Björnmon skogsmark Lunda grevar inbyggarbeteckning Basjömossen mosse
Lunda sn Björnmossen sank mark Lunda grevar inbyggarbeteckning Bengtsberget, se Sankte Bengtsbergen Saknas
Lunda sn *Lilla Blackemossen mosse Lunda karlar inbyggarbeteckning Bengtsslätten slättmark
Lunda sn Blacken, Västra mosse Almby lht Björnbro landsvägsbro
Lunda sn Blacken, Västra mosse? Almedal lht Björnkärret kärr
Lunda sn Blacken, Västra terräng Almudden lht Björnrändeln rändel
Lunda sn Blacken, Östra terräng Anderslund stuga Blacken mosse
Lunda sn Blomsätter terräng Anderstorp stuga Blacken, Västra mosse
Lunda sn Brohagen skogsmark Annelund lht Blacken, Östra mosse
Lunda sn Busmossen mosse Annelund stugor Blåbärsmossen mosse
Lunda socken Bäsingen beteshage /Se Askkärr t. Bredängen åker
Lunda sn Dammossen mosse Aspdalen gd Brinkebacken landsvägsbacke
Lunda sn Dammossen mosse Aspdalen gård Brohagen hage
Lunda sn Dammossen mosse Augustenborg lht Brotorpebacken landsvägsbacke
Lunda sn Enarn sjö Backa jordbrukslht Brotorpsmossen mosse
Lunda sn Enarn sjö /Se Backa försvunnet t. Brottet åker
Lunda sn Enarn sjö /Se Bergalund gård Brunnsgärdet gärde
Lunda sn Enarn sjö /Se Bergstugan = Fredriksdal Saknas Bullerbacken landsvägsbacke
Lunda sn Enarsundet terräng /Se Bjälkåker försvunnet t. Bäsingen beteshage
Lunda sn /Se Erkan sank mark Björkbacken lht Dammkärret skogskärr
Lunda Saknas Erkan sjö /Se Björkholm gård Dammkärrsbacken landsvägsbacke
Lunda Saknas Fadabäcken bäck Björkliden lht Dammossen mosse
Lunda sn Fadabäcken bäck Björklund jordbruksfastighet Enarn sjö
Lunda sn Fäudden udde Björntorp gård Enarsjön = Enarn Saknas
Lunda socken *Gevle gärde ägomark Blomsäter lht Enarsjön sjö
Lunda socken *Gevle äng ägomark Blomsäter stuga Erkan sjö
Lunda sn Granmossen mosse Bohult gård Farbäcksslätten förr hage, nu åker
Lunda sn Grindstugukärret kärr Brink riven lht Fjällen åkrar
Lunda sn Grovatorp ägomark? Brinkstugan försvunnet t. Gevlesjön = Hansjön Saknas
Lunda sn Grävlingsmossen mosse Brostugan lht Gogården hage
Lunda sn Göljberget berg Brotorp lht Granmossen mosse
Lunda sn Hannsjöberget höjd »Brukses», se Kolbärartorp Saknas Gropledstycket åker
Lunda sn Hannsjön sjö Bråten gård Grävstensmossen mosse
Lunda sn Hansjön sjö /Se Brännkärr gård Grönmossen = Stora och Lilla Grönmossen Saknas
Lunda sn Hansjön sjö /Se Bygges = Siggesmossen Saknas Grönmossen, Lilla mosse
Lunda sn Harvetorps kvarn f.d. kvarn? Bångenstorp gård Grönmossen, Stora mosse
Lunda sn Hemmingstorp ägomark Bäcktorp jordbrukslht Gubbängsmossen mosse
Lunda sn Holmen holme Bävenstorp gd Hagkärret åker
Lunda sn Hultstugan skogsmark Bävenstorp gård Hagplogen åker
Lunda sn Häfsiöholma, se Holmen holme Bögeltorp Saknas Hagstugan åker, trol. förr stuga
Lunda sn Hällefalla äng, se Krulla Strut gränsmärke /Se Bögeltorp förr gård, nu arbetarbostad Hansjöberget berg
Lunda sn Hällefalls källa gränsmärke /Se Börgelstorp, se Bögeltorp Saknas Hansjön sjö
Lunda sn Hällefallskälla f. gränsmärke /Se Dalby = Källmossen Saknas Hans nåds berg berg
Lunda sn Hällefalls källa gränsmärke /Se Dalen Saknas Hanstorpegärdet åker
Lunda sn Hällefallskälla gränsmärke Dalhem lht Hanstorpeodlingen åker
Lunda sn Hässelbystugan ägomark? Dalstugan gård Havretäppbacken landsvägsbacke
Lunda sn Högåsen höjd Dammen förr torp Hemskogen skogsområde
?Lunda sn Jakobsberg terräng Dammtorp gd Henriks göle bäck
Lunda sn Jonsberg höjd, triangelpunkt Dammtorp gård (f.d. t.) Hobblan utmark
Lunda sn *Jäders gärde ägomark Dragtorp = 1 Hemmingstorp Saknas Holmstycket åker
Lunda sn Karlsholm ägomark Draktorp stuga Hultet skogsmark
Lunda sn Karlslund ägomark Drömtorp förr gård, nu stuga Hultstugutäppan åker
Lunda sn Kila kyrka sten /Se Ekeberg lht Hälla utskog Saknas
Lunda sn Kilaån å Ekliden lht Hästhagen förr hage, nu åker
Lunda sn Kohagskärret kärr Eknäs lht Hästhagen, se Hästhagsstycket hage
Lunda sn Krokmossen mosse Ekstugan f.d. stoldattorp Hästhagen åker och betesmark
Lunda sn Krulla bro, se Krulla strut gränsmärke /Se Elvedal lht Hästhagen f.d. utjord
Lunda sn Krulla strut gränsmärke /Se Elvkullen, se Älvkullen Saknas Hästhagsstycket åker
Lunda sn Krulla strut gränsmärke /Se Enarslund lht Hästryggen bergås
Lunda sn Krulla strut gränsmärke /Se Enarstorp förr båtmanstorp, nu skogsarbetarbostad Högbrokärret Saknas
Lunda sn Krullastrut gränsmärke Enby lht Högåsen vall av sten och jord
Lunda sn *Krulla Strut gränsmärke Enbydal lht Ingrids skojarhål mosse
Lunda sn /Se Kungsberget höjd Engströmsstugan stuga Jagbacken skogsbacke
Lunda sn /Se Kvarnsjön sjö Enstorp gård Jäderskogen skogsområde
Lunda sn /Se *Kvarsebovägen väg Eriksberg lht Jättekastet stenkummel
Lunda sn /Se Kvighagen skogsmark Eriksberg lht Kila kyrka sten
Bøgelstorp g. Källmossen mosse Erikslund lht Kilaån å
?Bögeltorp f. gd, nu arbetarbostad Källmossen, Lilla mosse Fabäcken gård Knaperpussen vattengöl
Enstorp Saknas /Se Källmossen sank mark Fabäckstugan lht Knäppingegärdet åker
Fabäcken gårdar Källviksbergen berg Fageräng lht Kolmosseängen åkrar
Fröberga gd Källviksbergen höjder Fallstugan riven stuga Kommunskogen Saknas
Fröberga gd Larsberg terräng Fredriksdal gård Kriken förr äng, nu åker
Fröberga gård Larslund ägomark Fredriksborg f.d. grenadjärtorp Krokkärret Saknas
Fröberga gd Ljungmossen mosse Fridhem lht Krokmossen mosse
Fröberga gd Ljungmossen mosse Fridsborg lht Kungsberget berg
Fröberga gd /Se Lukastorp terräng Frista lht Kvarnmossen mosse
Fröberga gd /Se Lövstugan terräng Fröberga gård Kvarnsjön sjö
Gevle by /Se Mogetorp triangelpunkt Fäbäcken, se Fabäcken Saknas Källhultändan åker
Grova hg Mogetorp triangelpunkt Gammelstad utjord Källmossen = Gubbängsmossen Saknas
Grova Saknas /Se Mormorssundet terräng Gerhardsberg lht Källviksbergen berg
Grova hgd /Se Myrkärr ägomark Gevle gd Kärrsta utskog, se Utskogen Saknas
Grävsta gd Nävsjöholm gränsmärke /Se Gevle gård Larsholm åker
Gräfsta gd Nävsjöholm gränsmärke /Se Gevle gård Laxgärdet gärde
Grävsta gård Nävsjön sjö /Se Gevle gdar Lillängen förr äng, nu åker
Grävsta gd Nävsjön sjö Gevle Ängstuga, se Ängstugan Saknas Lillängen förr äng, nu åker
?Grävsta gd Nävsjön sjö Giberga gård Ljungmossen mosse
Gräfsta gård Nävsjön sjö Gilsborg missionshus Lundaskog skogsområde
Grävsta gd Nävsjön sjö Gotland Saknas Lundaslätt slättbygd
Gräfsta g. Nävsjön triangelpunkt Grindstugan = Augustenborg Saknas Lurns kviga mosse
Grävsta gd Perstorp skogsmark Grindstugan f.d. grenadjärtorp Långkärret betesfålla
Grävsta gd Rinkebysjön sjö Grova gd Lövgölen Saknas
Grävsta gd *Råstegårds gärden ägomark Grova gård Lövgölstäppan åker
Grävsta gd *Rödahall gränsmärke Grävmyra Saknas Lövstuguberget berg
Gräfsta g. Sankte-Bengtsberget berg Gräfsta gd Masugnsbäcken bäck
Grävsta gd *Sistebergsten gränsmärke Grävsta gård Mickelsbäck bäck
Grävsta gd Slätmossen mosse Grävstatorp försvunnet soldattorp Morfars täppa förr odling
Grävsta Saknas /Se Slätmossen mosse Gröningstorp, se Grönstorp Saknas Morfars täppsund försvunnen odling
Hjältesta by Slätmossen mosse Grönstorp f.d. soldattorp Mossen mosse
Gällsta gd Slätmossen mosse Gubbängsmossen Saknas Mossängen Saknas
Gättersta by Stenkastet terräng Gustavsberg lht, avs. Myrbacken hagbacke
Gällsta gd Svarttsion, se Svartsjön sjö Gustavsberg lht Mågtegen åker
Hjältesta by Svartsiöskiäll gränsmärke Gustavsvik skogvaktarboställe Mälbyängen åker
Hjältesta by Svartbacken, Lilla vik Gällsta Saknas Norrängen åker
Gältersta by Svartsjöbäcken bäck Gällsta gård Nyckelbacken landsvägsbacke
Hjeltesta Saknas Svartsjömossen sank mark Gärdhem lht Nytorp utmark
Gällsta gd Svartsjön sjö, gränsmärke /Se Gästgivaregården, se1 Gevle Saknas Nyängen åker
Gällsta gd Svartsjön sjö, f. gränsmärke /Se Hagaberg lht Nävsjöholmen, Stora holme
Gältersta by Svartsjön sjö Hagalund lht Nävsjön sjö
Gällersta Saknas /Se Svartsjön sjö Hagalund lht Ormberget berg
Gältersta gd /Se Svartsjön sjö Hagersta gd Orrkullgärdet åker
Gällsta gd /Se Svartsjön sjö Hagerstad gård Orrkullkärret förr kärr, nu åker
Gällsta gd /Se Svartsjön sjö Haglund försvunnet torp Oxhagen uppodlad hage
Gällsta gd /Se Svartsjön sjö Hagmyra gård Palstorps ängsfjäll åker
Gältersta, se Gällsta gd Svartsjöskäl gränsmärke /Se Hagstugan lht Pålstorpsgärdet gärde
Gävle by Svartsjöskäl f. gränsmärke /Se Hagstugan Saknas Rinkebysjön sjö
Gävle gdar *Svartsjörännelen rännil Hagstugan försvunnet torp Rom åker
Gefle by Svartsjöskäl gränsmärke Hanstorp gård Ryttarbacken åker
Gävle gd *Svartsjöskäl gränsmärke Harlund gård Rännkärret äng
Gefle by *Svartsjöskäl gränsmärke Harsta avs. Rävstahävden utjord
Gävle gd Tibble ägor, se* Tybble ägor ägomark Harvetorp Saknas Rödfjällen åker
Gävle by *Tjulshammars ångar ägomark Harvetorp gård Rövarhultet skogstrakt
?Gävle by Trångsund terräng Harvetorps kvarn kvarnanläggning Rövarhultsmossen, se Rövarhultstäpporna Saknas
Gävle gd:ar /Se *Tybble ägor ägomark Harvtorp försvunnet t. Rövarhultstäpporna åkerbit
Gävle gd:ar /Se *Vallby äng ägomark Hasselbacken Saknas Rövarstenarna stenar
Gevle by /Se *Vallerstavägen väg Hedvigsberg Saknas Rövarstensberget berg
Hagersta säteri Vitmossen sank mark Helledal, se Hälladal Saknas Sankte Bengts kyrka plats på Sankte Bengtsbergen
?Hagersta gd Vitmossen, Stora mosse Hemmingstorp eller Draktorp stuga Sankte bengtsbergen berg
Hagersta gd Vitmossen, Stora sank mark Hemmingstorp stuga, f.d. soldattorp Sjöängen Saknas
Hagersta gd Väderkvarnsbacken backe Henningslund lht Slätmossen mosse
Hagersta gd Öllstabrinken terräng Hermanstorp försvunnen lht Smedstycket åker
Hagersta gd Öllstalund ägomark Tjorttorp f.d. grenadjärtorp Småhagarna förr hagar, nu åkrar
Hagerstad gd   Holmen gård Stenkasten = Jättekasten Saknas
Hagersta gd   Hultaberg bs Stenslöten utjord
Hagersta gd   Hultersta gård Stenslötsängen åker
Hagersta gd   Hulterstastugan försvunnen lht Stenvadplogan åker
Hagersta gd   Hult(et) = Hällahult Saknas Stockkärret Saknas
Hagerstad säteri   Hultstugan stugor (ursp. t) Storgärdet åker
Hagersta g.   Hultstugan försvunnet torp Storskogen skogsmark
Hagersta gd   Hultäng = Hällahult Saknas Storängen förr äng, nu åker
Hagersta g.   Hvalsberg, se Valsberg Saknas Stugtäpphagen hage
?Hagersta gd   Hvilan, se Vilan Saknas Svalsta utjord åker
Hagersta g.   Hvitmossen, se Vitmossen Saknas Svartsjöbergen berg
Hagersta gd   Hyddan handelsbod Svartsjöbäcken, Lilla bäck
Hagersta säteri /Se   Hälla kronodomän Svartsjöbäcken, Stora bäck
Hagerstad Saknas /Se   Hälladal gård Svartsjömossen mosse
Hogland gd /Se   Hällahult gård Svartsjön sjö
Hälla gd   Hälltorp torp Sörängen åker
Hälla gd   Högalid lht Tiotunnlandsstycket åker
Hälla gård   Höganäs lht Tjäderberget berg
Hälla gård   Höglunda, Lilla gård Tors backe backsluttning
Hälla gd   Höglunda, Stora gård Trekantstycket åker
Hälla gd   Hörningsberg lht Trettontegen åker
Hälla g.   Hörningslund bostadlht och kvarn Trädgårdsstycket åker
Hälla kronodomän   Jakobsberg = Gustavsberg Saknas Tunafjällen åkrar
Hälla gd   Jakobsberg skogsarbetarboställe Tybble allmänning del av häradsallmänning
Hällefallstorp torp   Johannesberg lht Uggeltorp åker och skogsbacke
Höglunda gd /Se   Johanneslund lht Utskogen skogsområde
Jäder by   Johanneslund arbetarbostad Utskogen skogsområde
Jäder gd:ar   Jonsberg lht Valvikshagen beteshage
Jäder by   Jonslund stuga Valsviktäppan åker
Jäder by   Jäder gårdar Varggropen varggrop
Jäder by   Jäders handelsbod handelslht Vitmossen mosse
Jäder by   Jäderskrogen försvunnet utskänkningsställe Vitmossen mosse
Jäder by /Se   Jäderstorp eller Noppkärr, se1 Noppkärr gd Vitrotstegen åker
Jäderstorp gd   Jäderstorp = Noppkärr Saknas Väderkvarnsbacken backe
Jönåker samh. /Se   Jägarstugan försvunnen stuga Yngaren sjö
»Kertinge» Saknas   Jönåker järnvägsstation Ålängen förr äng, nu odling
Kjulshammar by   Jönåkers häradsallmänning traktnamn Ängarna nyare namn på Fabäcksslätten
Kjulshammar gd   Jönåkers häradsallmänning allmänning Ängsbacken skogsbacke
Kjulshammar by   Kammarängen, se Romarängen Saknas Österängstycket åker
Kjulshammar gd   Karlberg lht Överbrottet äng
Kjulshammar gd   Karlsborg f.d. grenadjärtorp  
Kjulshammar gd   Karlsholm Saknas  
Kjulshammar by   Karlslund försvunnet t.  
Kjulshammar by   Karlsro lht  
Kråklunda gd   Kartmossen Saknas  
Kråklunda g.   Kilaåns upplagsplats Saknas  
Kråklunda gd   Kjulshammar gård  
?Kråklunda kyrkoherdeboställe   Klastorp lht  
Kärrsta by   Klockarbol, se Klockaregården Saknas  
Kärrsta by   Klockaregården klockarboställe  
Kärrsta by   Knäppinge försvunnet ställe  
Kärrsta by   Kolbärartorp gd  
Kärrstad by   Kolbärartorp gård  
Kärrsta by   Kolbärartorp, Lilla försvunnen gård  
Kärrsta by   Kolmossekärret, se Kristineholm äng  
Kärrsta by   Kolmossen, Lilla gård  
Kärrsta by   Kolmossen, Stora gård  
Kärrsta by   Kristineholm gård  
Kärrsta by   Kristinelund gård  
Kärrsta by   Kråklunda kyrkoherdeboställe  
Kärrsta by   Kyrktorp gammalt namn på Svanslund  
Tiärsta, Kjersta Saknas   Kälkesta utjord  
Kärrstad by   Källartorp gård  
Kärrstad by   Källbro lht  
Kärtestad, se Kärrstad by   Källhult avs.  
Loberga gård /Se   Källmossen gård  
Lunda sn   Källstaholm försvunnen lht  
?Lunda by   Källstugan förr t., nu arbetarbostad  
Myrkärr torp   Källvik försvunnet t.  
Myskedalen torp   Källviksmossen försvunnen gård  
Noppkärr gård   Kärrsta gd  
Nybble by   Kärrsta gårdar  
Nybble by   Kärrstalund stuga  
Nybble by   Kärrstalöt stuga  
Nybble by   Kärrstalöt stuga  
Nybble by   Laggartorp gård  
Nykälla torp   Larsberg t.  
Oklasta, se Åkelsta hg   Larslund försvunnet t.  
Orrkullen torp   Larslund förr t, nu hyresstuga  
Revesta Saknas /Se   Lasäter gård  
»rifwiastom», se Rävsta gd   Lida gård  
?Rinkaby by   »Lillbrukses», se Kolbärartorp, Lilla Saknas  
Rinkeby by   Lillgården, se Vallby Saknas  
Rinkeby by   Lillharvtorp torp  
Rinkeby by   Lillkälla lht  
Rinkeby by   Lindaberg lht  
Rinkeby by   Lindesberg lht  
Rinkeby by   Lindalen gård  
Rinkeby by   Lindbråten gård  
Rinkeby by   Linddalen gd  
Rinkeby by   Ljungby lht, avs.  
Rinkeby Saknas /Se   Lorentzberg lht  
Rinkeby by /Se   Lugnet lht  
Rinkeby by /Se   Lukastorp försvunnet t.  
Rinkeby by /Se   Lund Saknas  
Rinkeby by /Se   Lunda fastighet  
*Rinkeby kvarn Saknas   Lunda, se Kråklunda Saknas  
Räkärr torp   Lunda Olstorp, se Olstorp Saknas  
Rällinge gd   Lundby mejerilokal  
Rällinge gd   Lundäng, Lilla gård  
Rällinge gård   Lundäng, Stora gård  
Rällinge egend.   Lurtorp gård  
Rällinge gd   »Luxus» = Lukastorp Saknas  
Rällinge gd   Lötaberg stuga  
Rällinge gd   Lövgölet försvunnet t.  
Rällinge kronoegendom   Lövhamra bostadslht och sågverk  
Rällinge kronoegendom   Lövhällen stuga  
Rällinge g.   Lövlund stuga  
Rällinge gd   Lövsta lht  
Rällinge gd   Lövstugan gd  
Rällinge gd   Lövstugan gård  
Rällinge g.   Magdebol utjord  
Rällinge gd   Magdebolstugan = Magdebol Saknas  
Rällinge hg   Margretehill lht  
Rällinge gd   Marielund stuga  
Rällinge Saknas /Se   Mellangården, se Jäder Saknas  
Rällinge by /Se   Mellangården, se Tybble Saknas  
Rällinge by /Se   Mellangården, se Kärrsta Saknas  
Rällinge gd /Se   Mellangården, se Skällsta Saknas  
Rällinge by /Se   Mellantorp gård  
Rävsta by   Mellantorp försvunnet t.  
Rävsta by   Mjälkärr gd  
Rävsta by   Mjälkärr gård  
Rävsta gd   Mogetorp gård  
Rävsta gd   Motorp, se Mogetorp Saknas  
?Räfsta by   Myrkärr gård, uttagen  
Rävsta gård /Se   Myskdalen Saknas  
Rävsta gd   Myskdalen, Lilla gård  
Skepplinge by   Myskdalen, Stora gård  
Skepplinge by   Månsstugan, se Månstorp Saknas  
Skepplinge by   Månstorp gård  
Skepplinge by   Månstorp gd  
Skepplinge by   Nearo lht  
Skepplinge by   Nergården, se Jäder Saknas  
Skepplinge by /Se   Nergården, se Tybbble Saknas  
Skepplinge gd /Se   Nilsberg f.d. grenadjärtorp  
Skiplinge, se Skepplinge by   Noppkärr gård  
Skomakartorp Saknas   Noppkärr gd  
*Skratista Saknas   Norralund gård  
Skrattorp Saknas /Se   Norrlunda gård  
Skällsta by   Nyalund, se Nylunda Saknas  
Skällsta by   Nybble gård  
Skällsta by   Nyborg gård  
Skällsta by   Nyborg försvunnen lht  
Skällsta by   Nybygget f.d. soldattorp  
Skållsta by   Nykälla stuga  
(?)Skällsta by   Nylénska skolan småskolelokal  
Skällsta by   Nylunda stuga  
Skällsta by   Nystugan gård  
Skällsta by   Nysäter förr pörte, nu lht  
Skällsta Saknas /Se   Nytorp Saknas  
Skällsta by /Se   Nyäng äldre benämning på Dammen  
Smesta by   Nästgården, se Kärrsta Saknas  
Smesta by   Nästgården, se Tybble Saknas  
Smedsta by   Olstorp t.  
Smesta by   Orrkullen riven stuga  
Smesta by   Paulstorp, se Pålstorp Saknas  
?Smedsta by   Perstorp försvunnet t.  
Smesta by   Petterslund gård  
Smesta by   Prostgården, se Kråklunda Saknas  
Smesta by   Prästgården, se Kråklunda Saknas  
Smesta by   Pålstorp gård, förr t.  
Smesta by   Revsta, se Rävsta Saknas  
Smesta by   Revsta gd  
Smesta by   Rinkeby gård  
Smesta by   Rinkeby kvarn = Harvetorps kvarn kvarn  
Smesta by   Romarängen lht  
Smedsta by   Rosenberg lht  
Smedsta gdar   Rosendal förr t., nu eget hem  
Smesta by   Rosenhill lht  
Smedsta by   Rosenkälla försvunnen lht  
Smedsta gdr   Rosenlund lht  
Smesta by   Rosenlund lht  
Smedsta Saknas /Se   Rufvehagen Saknas  
Starflo Saknas /Se   Råkärr gård  
Svedhorn g.   Råkärret, Lilla lht  
Svedhorn gd   Råsbäcken, Lilla undantagsstuga  
Svedhorn g.   Råsbäcken, Stora f.d. grenadjärtorp  
Svedhorn gd   Rällinge kronodomän  
Tallbacken torp eller berg   Rävsta gård  
Tharesto, se ?Torstad gd   Rövarhultstäpporna Saknas  
Thorstadha, se Törsta by   Sandgölet gd  
Torstade, se Törsta gd   Sandgölet gård  
Trosta gd:ar /Se   Sandstugan förr t., nu egen gård  
Tybble by   Segerkälla Saknas  
Tybble by   Siggesmossen jordbrukslht  
Tybble by   Simonsmossen Saknas  
Tybble by   Sjölund lht  
Tybble by   Skena donationsboställe  
Tybble by   Skenalund bs.  
Tybble by   Skogshyddan lht  
Tybble by   Skomakartorp försvunnen gård  
Tybble by   Skrattorp gård  
?Tybble by /Se   Skrattorp, Lilla gård  
Tybble by   Skrattorpstugan lht  
Tybble by /Se   Skällsta by  
Tybble by   Skällsta Saknas  
Tybble by /Se   Skäpplinge gård  
*Thygböle, se Tybble by   Slanta försvunnen stuga  
Törsta by   Smedskärr t.  
Törsta by   Smedsta gård  
Törsta by   Smedsta gd  
Törsta by   Smedstorp Saknas  
Törsta by   Smedstorp eller Mjälkärr, se 1 Mjälkärr gd  
Tösta by   Snickartorp gård  
Törsta by   Sofieberg lht  
Törsta gd   Sofielund lht  
Törsta gd   Solhem lht  
?Törsta by   Solvik lht  
Töresta Saknas /Se   Starrflo lht  
Törsta gd /Se   Stensborg lht  
Törsta gd /Se   Stenstugan gård  
Uklasta, se Åkelsta hg   Stenvad försvunnet t.  
Uttervik gård   Stenvik = Lindesberg Saknas  
*Vadhby, se Vallby? by   Storgården, se Tybble Saknas  
Vadhby, se även Vallby by   Storgården, se Vallby Saknas  
Valla gd   Stuttäppan försvunnet ställe  
(?)Valla gd   Sumpstugan lht  
Valla gård   Svanslund gård  
Valla gd   Sveaberg = Skrattorpstugan Saknas  
?Valla gd   Svehorn gård  
?Valla gd   Svehälla gård  
Valla by   Svenstorp f.d. grenadjärtorp  
Valla gd   Svenstorp stuga  
Valla g.   Syltetorp obrukligt namn på Svanslund  
Valla gd   Säbyhagen skogsarbetarboställe  
Valla gd   Säbystugan bs.  
Valla gd   Säter gd  
Valla gd   Säter, se Sätertorp Saknas  
Valla gd /Se   Säterslund försvunnet torp  
Vallby by   Säterstugan gd  
Vallby by   Säterstugan gård  
Vallby by   Säterstorp gård  
Vallby by   Sättertorp, se 1 Säter gd  
Vallby by   Sörgården, se Tybble Saknas  
Vallby by   Tallbacken jordbrukslht  
?Vallby by   Tallbacken, Lilla förr t., förr eget hem  
Wallby by   Tallbacken, Stora förr t., nu eget hem  
Vallby gd:ar   Tallstugan, se Tallbacken Saknas  
?Valsberg by /Se   Tallsäter lht  
Hvalsberg by   Tallsäter försvunnen stuga  
Valsberg by   Tegeltorp t.  
Valsberg by   Tidaberg lht  
Valsberg gårdar /Se   Tomta lht  
Valsberg gd:ar /Se   Trankärr gård  
Valsberg by /Se   Trångsund försvunnet t.  
*Västragården Saknas   Tuvhagen Saknas  
Västergården gd   Tuvhagen förr äng, nu järnvägsområde  
Saknas   Tybble gårdar  
Åkelsta hg   Tygglebäck bs  
Åkelsta hg   Törnby lht  
Åkelsta hg   Törsta gård  
Åkelsta hgd   Törstalund gård  
Åkelsta hg   Uddnäs bostadslht och slakteri  
Åkelsta hgd   Uggeltorp försvunnet t.  
Åkersta hg   Ulladal lht  
Åkelsta hg   Utternstorp t.  
Åkelsta f. herrg.   Utterstorp torp  
Åkelsta hgd   Uttervik gård  
Åkelsta hg /Se   Valingelund stataretorp  
Åkelsta gd /Se   Valla gård  
Åckelsta hg /Se   Vallby gård  
Åkersta hgd   Valsberg gd  
*Åleklohult(?) torp?   Valsberg gård  
Ölsta by   Valslund lht  
Öllsta by   Valsvik försvunnet ställe  
Ölsta by   Vejstorp lht  
Ölsta by   Viby lht  
Ölsta by   Viksdal lht  
Ölsta by   Vilan lht  
Ölstad by   Vilsta lht, avs.  
Ölsta gd:ar /Se   Vintervägskärret Saknas  
Ölstad by   Vintervägskärret äldre benämning på Dammen  
Öhlsta Saknas   Vitmossen = Olstorp Saknas  
Ölsta by /Se   Vädersvängen = Lindesberg Saknas  
Ölsta by   Västanå lht  
Ölsta by   Västergården, se 1 Gevle Saknas  
    Västergården, se Kärrsta Saknas  
    Västergården, se Skällsta Saknas  
    Västergården, se Ölsta Saknas  
    Västerängen äng  
    Åkelsta Saknas  
    Åkersta gård  
    Ånhammar lht  
    Älvkullen lht  
    Ängby lht  
    Ängstugan försvunnet torp  
    Ängsäter försvunnet torp  
    Öllsta Saknas  
    Ölsta gårdar  
    Ölstalund lht  
    Önskehem lht  
    Östergården, se 2 Gevle Saknas  
    Östergården, se Kärrsta Saknas  
    Östergården, se Skällsta Saknas  
    Östergården, se Tybble Saknas  
    Östergården, se Ölsta Saknas  
    Österlund gård och hönseri  
    Övergården, se Jäder Saknas  
    Övergården, se Kärrsta Saknas  
    Övergården, se Vallby Saknas  

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.