ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bergshammars socken : Jönåkers härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 124 Naturnamn : 66 Bebyggelsenamn : 143 Naturnamn : 28
Bergshammar sn Badhusudden udde Bergshammars socken sn Backabacken byvägsbacke
Bergshammar socken *Blacksta äng ägomark Bergshammars socken Saknas Benefjällen Saknas
Bergshammar sn Boholmen holme Bergshammars vaselbukar inbyggarbeteckning Björnberget berg
Bergshammar sn Boholmen f.d. ö Annelund t. Boholmen holme
Bergshammar sn Boholmen holme Aspnäs lht Brinkbacken landsvägsbacke
Bergshammar sn Boholmen holme eller udde Backa gård Brinkarändeln avlopp från mosse
Bergshammar sn Boholmen udde Bergshammar, se Bergshammarsbyn Saknas Brostukärret kärr
Bergshammar sn /Se Bomans göle ägomark Bergshammars Östergård gård Brännekebybäcken bäck
Bergshammar sn? Brandhäll ägomark? Bergshammar, se Mellangården Saknas Gröna Lund ä. benämning på Lugnet
Bergshammar sn Brinkarändeln bäck Bergshammar, se resp. Torp, Västra och Torp, Östra Saknas Gröna Vägen gångstig
Bergshammar sn Brostubacken skogsmark Bergshammar, se Bredgården och Västergården Saknas Hjortronmossen mosse
Bergshammar sn Brostukärret sank mark Bergshammars Mellangård bebyggelse Istafjällen Saknas
Bergshammar by Brotorp ägomark Bergshammars Västergård Saknas Kajsäter torrlagd sjö
Bergshammar sn Bränn-Ekebybäcken bäck Bergshammarsbyn by Kallaksbackarna landsvägsbackar
Bergshammar sn Duvhagen terräng Bergstugan=Övre Ollonstugan Saknas Kiladalen dalgång
Bergshammar Saknas Ekeby triangelpunkt Blacksta gård Kilaån å
Bergshammar sn Ekeby hage terräng Blacksta gård Klockbergen = Torsbacksbergen Saknas
Bergshammar sn Ekebytorpsberget höjd Blacksta Saknas Lillgärdet gärde
Bergshammar sn *Ekeby äng ägomark Blacksta Grenadjärtorp, se Nergården Saknas Lugnet parkanläggning
Bergshammar sn Ekudden strandområde Blacksta Soldattorp, se Nergården Saknas Marsviken vik
Bergshammar sn Eriksberg skogsmark Bottenkarshyttan gård Månsberget berg
Bergshammar sn Fredöviken vik Brandhäll försvunnet t. Nyckelbergen berg
Bergshammar sn Fängelsebacken backe Bredgården Saknas Prästängen åkrar, förr ängar
Bergshammar sn *Granholmen, se Boholmen holme (ev. udde) Brink försvunnet t. Rävberget berg
Bergshammar sn Granö f.d. ö Broby gård Salomons mosse torrlagd mosse
Bergshammar sn Granö udde Broby, Nedre gård Sampuskärret kärr
Bergshammar sn /Se Gubbtäppan skogsmark Broby, Övre gård Skostallsbergen berg
Bergshammar sn /Se Hammarlövskärret kärr Brobytorp gård Torsbacksbergen berg
Bergshammar sn /Se Hjortronmossen sank mark Brostugan försvunnet t.  
Bergshammar sn /Se Kajsätterskärret sank mark Brotorp försvunnet t.  
Bergshammar sn /Se Karlslund skogsmark »Dahlströms» grenadjärtorp  
Bergshammars kyrka Saknas /Se Kilaån å Ekeby gård  
Bergshammar by Kofallet skogsmark Ekeby Saknas  
Bergshammar by Kristoffertäppan ägomark Ekebytorp försvunnet t.  
Bergshammar gård, socken Kvarnmossen mosse »Eklunds» f.d. båtsmanstorp, nu försvunnet  
Bergshammar by, sn Kvarnmosshalsen skogsmark Eriksberg försvunnet t.  
Bergshammar gård, socken Källkärret sank mark Erikslund gård  
Bergshammar gd o. sn Kärrbodal terräng Fiskartorp Saknas  
Bergshammar by Limfläckarna terräng Friden äldre namn på Fridhem  
Bergshammar Saknas Marsviken vik Fridhem lht  
Bergshammar by Marsviken vik Glashyttan, Lilla gård  
Bergshammar fdkm.?. Marsviken havsvik Glashyttan, Stora gård  
Bergshammar by Melhagen terräng Glashyttestugan lht  
Bergshammar by Mellanholmen udde Grindstugan stuga  
Bergshammar by & sn Mustviken, se Fredöviken vik Gustavsberg ålderdomshem  
Bergshammar by Månsberget höjd Hult, se Hultstugan Saknas  
Bergshammar hg och sn Nyckelbergen höjder Hultstugan gård  
Bergshammar by Närkeviken vik Hålldammen t.  
Bergshammar by Nässelkärrsstugan ägomark Hålldammen stuga  
Bergshammar by Olstorp, Lilla terräng Hålldammsstugan = Hålldammen Saknas  
Blackstad by Olstorp, Stora ägomark Istad gård  
Blackstad by Pers mössla terräng Ista Saknas  
Blacksta by Rävberget höjd Jagbacke, Kungsladugårdens Stora, se 1-2 Jagbacken Saknas  
Blacksta by Römossen ägomark Jagbacken Saknas  
Blacksta Saknas /Se Salomons mosse mosse? Johannelund försvunnet t.  
Blackstad by /Se Slängaviken vik Johannesberg Saknas  
Bottenkarshyttan gd /Se Snäcken ägomark Karlberg försvunnen gård  
Bredegården Saknas Snälltorp delvis odlad terräng Karlslund försvunnen gård  
Bredgården = 5 Bergshammar bebyggelse Snälltorpsbergen höjder Karlsro lht  
Broby gd Stentäppan ägomark Klockarbol Saknas  
Ekeby gd Stora mossen sank mark Kottorp kronodomän  
?Ekeby gd Syran sank mark Kristinelund gård  
?Ekeby gd Torsbacken backe Krokus stuga  
?Ekeby gd Tryggen ägomark Krustorp gård  
?Ekeby gd *Vida äng ägomark Krustorp, se Lugnet Saknas  
?Istad gd /Se *Vreta äng ägomark Kulltorp gårdar  
Ista by   Kungsberg riven stuga  
Istad by   Kungsbro gård  
Istad by   Kungsladugården, Stora jagbacke  
Istad by   Kungsladugårdens Jagbacke, se 1-2 Jagbacken Saknas  
Ista gd:ar /Se   Källstugan lht  
Ista gård /Se   Kärrboda gård  
Karrebol, se Kärrboda by   Lilla Glashyttan, se Glashyttan, Lilla Saknas  
Kulltorp by   Lilla Marsäng, se Marsäng, Lilla Saknas  
Kärrboda by   Ljungbo statstuga  
Kärrboda by   Lundhagen gård  
Kärrboda by   Lundhagen lht  
Kärrebodhe hytte, se Kärrboda Saknas   Lundstorp lht  
Marsäng, Lilla och Stora gårdar   Lövhagen lht  
Marsäng, L. o. St. g.   Lövsta lht  
Marsäng, Lilla o. Stora gårdar   Lövsund lht  
Nystugan by   Marsäng, Lilla gård  
Nässelkärr Saknas   Marsäng, Stora gård  
Nässelkärr gd /Se   Mellangården gård  
Torp, Östra Saknas /Se   Mellangården Saknas  
Vida gd   Mellantorp stuga  
Vida gd   Mossgölet ä. namn på Erikslund  
Vida gård   Mosstugan = Annelund Saknas  
Vida gd   Nederfallet gård  
Vida gård   Nedre Bredgården, se Bredgården Saknas  
Vida gd   Nedre Ollonstugan, se Ollonstugan, Nedre Saknas  
Vida Saknas   Nergården grenadjärtorp  
Vida gd   Nergården gård  
Vida Saknas /Se   Norrlund gård  
Vida gd /Se   Nya Bredgården, se Bredgården Saknas  
Vinterhyttan gd   Nyhem Saknas  
Väderbrunn Saknas /Se   Nystugan försvunnen gård  
Väderbrunn kungsladugård   Nässelkärr gård  
Väderbrunn kungsladugård   Ollonstugan, Nedre f.d. soldattorp  
Väderbrunn gd /Se   Ollonstugan, Övre f.d. soldattorp  
Ysiste, se Istad by   Ottinge, se 1 Åttinge Saknas  
Åby hg   Petterslund riven lht  
Åby hgd   Prästbol ä., numera obrukligt namn på Åttinge  
Åby hg   Prästbol eller Ottinge, se 1 Åttinge Saknas  
Åby herrgård   Prästängen Saknas  
Åby gd   Rävshyttan gård  
Åby hg   Rävshyttan Saknas  
Åby hg   Skillerhultstugan stuga  
Åby hg   Slängan gård och pensionat  
Åby gd   Smedshyttan Saknas  
Åby hg   Snällen = Snälltorp Saknas  
Åby hgd   Snälltorp t.  
?Åby hg   Storö gård  
Åby hg   Svalstabacken Saknas  
Åby hg   Svanstugan = Svantorp Saknas  
Åby gd   Svantorp gård  
Åby gd   Sätterslund gård  
Åby gd   Tallstugan lht  
Åby hrgd?   Torp, Västra gård  
Åby gd   Torp, Östra gård  
Åby herrg.   Tyskstugan = Tysktorp Saknas  
Åby hg   Tysktorp gård  
Åttinge lht /Se   Udden gård  
*Aelghældør Saknas   Vallsund gård  
    Vida kronodomän  
    Vinterhyttan gård  
    Vreta gård  
    Vretastugan trädgårdsanläggning  
    Vålmstorp torp  
    Väderbrunn kronodomän  
    Västergården Saknas  
    Västergården, se Kulltorp Saknas  
    Åby gård  
    Åby Grenadjärtorp, se »Dahlströms» Saknas  
    Åttinge kyrkoherdeboställe  
    Åttinge Saknas  
    Östergården, se Bergshammars Östergård Saknas  
    Östergården, se Kulltorp Saknas  
    Österhage gård  
    Östertorp = Torp Saknas  
    Östtorp, se Torp, Östra Saknas  
    Överfallet gård  
    Övergården gård  

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.