ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stigtomta socken : Jönåkers härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 759 Naturnamn: 143 Bebyggelsenamn: 344 Naturnamn: 40
Stigtomta sn Abborrberget höjd Stigtomta socken socken Abborrberget berg
Stigtomta sn Alkärret sank mark Stigtomta socken socken Alhagen hage
Stigtomta socken Alstuguviken vik Stigtomta sn Basängen äng
Stigtomta socken Arnuddbacken backe Stigtomta socken socken Bellevue hage
Stigtomta socken Arnudden terräng Stigtomta sn Dalkarlsbro bro
Stigtomta sn Aspholmskullen kulle Päragubben inbyggarbeteckning Djupviken vik
Stigtomta sn Basängen ägomark Stigtomta baroner inbyggarbeteckning Fyrstubacken backe
Stigtomta sn Björnmossen sank mark Stigtomta baroner inbyggarbeteckning Gullringsbro bro
Stigtomta sn Dalaplogen ägomark Stigtomta hankbasare inbyggarbeteckning Gullringsbro bro
Stigtomta sn Dalen ägomark Adamsdal avs. Gullringsbro bro
Stigtomta sn Dalsbacken höjd Alen gård Gullringsbro bro
Stigtomta sn Djupviken vik Alma avs. Gullringsbro bro
Stigtomta sn Drömtorp ägomark Almby lht Gullringsbro bro
Stigtomta sn Ekbergstäppan terräng Anderslund lht Hallbosjön sjö
Stigtomta sn Erikslund ägomark? Anudden, se 1 Arnudden Saknas Hallbosjön sjö
Stigtomta sn Fållfoten terräng Arnudden gård Hallbosjön sjö
Stigtomta sn Generalsbergen Saknas Aspdalen gård Hammarn berg
Stigtomta sn Grindstugan terräng Axelsberg lht Hånö holme
Stigtomta sn Grindstumon skogsmark Bagghult t. Hånö holme
Stigtomta sn Grytmossen mosse Bertafjäll, se Björkliden Saknas Keudden udde
Stigtomta sn Grönstorp ägomark Bilsbol lht Knispen holme
Stigtomta sn Gubbängen åker Björka gård Knispen skär
Stigtomta sn Gullringsbro ägomark? Björka Hagstuga, se 2 Hagstugan Saknas Kvarnsjön sjö
Stigtomta sn Gölet terräng Björkbacken bs Långkärr kärr
Stigtomta sn Göljberget berg Björkhammar avs. Malmen, Lilla skogshöjd
Stigtomta sn Göljen tjärn Björkliden = Bertafjäll avs. Malmen, Stora el. Stigtomtamalmen skogshöjd
Stigtomta sn Göljen sank mark Björklunda lht Nords holme halvö
Stigtomta sn Göljmossen mosse Björktorp gård Normansbäcken bäck
Stigtomta sn *Hallasjön, se Hallbosjön sjö Björntorp el. Jägarholmen lht Prästgårds rännil bäck
Stigtomta sn Hallbosjön sjö Bollbacken bs Risbron bro
Stigtomta sn Hallbosjön sjö Bondby by Sandviken vik
Stigtomta sn Hammaren höjd? Borggården torp Sjukärren kärr
Stigtomta sn Hardunsmossen mosse Bosshagen gård Skojargränden vägstycke
Stigtomta sn Hasselkärret kärr Brink gård Snärsbergsgatan vägstycke
Stigtomta sn Hatten berg? Brunnstugan bs Stigtomtamalmen, se Malmen, Stora Saknas
Stigtomta sn Hånö ö Bråttninge gård Tattarstan skogsbygd
Stigtomta sn Hånö ö /Se Bråttninge Hagstuga, se Hagstugan Saknas Tjärsviken vik
Stigtomta sn Hånö ö /Se Bråttningedal t. Uggelbergen berg
Stigtomta sn Hällängen åker Bråttningestugan bs Yngaren sjö
Stigtomta sn Hästhagen skogsområde Bullerstorp t. Yngaren sjö
Stigtomta sn Höglunda ägomark Bärsta by  
Stigtomta sn Hökärret, Lilla kärr Bärstalund lht  
Stigtomta sn Hökärret, Stora kärr Bärstatorp, se Snärsbergskrogen Saknas  
Stigtomta sn Intagorna terräng Carlsdal, se 1 Karlsdal Saknas  
Stigtomta sn Jungfrukärret kärr Dalslund lht  
Stigtomta sn Kalkugnsbacken backe Dammkärr t.  
Stigtomta sn Karltorpbergen berg Djupvik lht  
Stigtomta sn Kattkällan terräng? Djupviksstugan el. Sågen t.  
Stigtomta sn Kedudden udde Djupviksåg, se Djupviksstugan Saknas  
Stigtomta sn Kisängsfjärden del av sjö Djälp gård  
Stigtomta sn Kisängsfjärden del av sjö Djälp Saknas  
Stigtomta sn /Se Kisängsviken vik Duvbo lht  
Stigtomta sn Klon sank mark Duveholm avs.  
Stigtomta socken Knispen holme Ekeby gård  
Stigtomta sn Krokmossen mosse Ekebystugan bs  
Stigtomta socken Krokmossen ägomark Ekensberg t.  
Stigtomta sn /Se Kummelbacken backe Enbydal avs.  
Stigtomta socken Kvarnsjön sjö Enbylund lht  
Stigtomta sn Kvarnsjön sjö Ene gård  
Stigtomta sn Kvarntorp ägomark Eneby by  
Stigtomta sn Källbroäng äng Eneby Saknas  
Stigtomta sn Kärrsjö mosse mosse Eneby, Östra hmdel  
Stigtomta sn Ladbacken skogsmark Enstugan avs.  
Stigtomta sn Larslunds hage skogsmark Erikslund avs.  
Stigtomta sn Lidasundet sund Erikslund avs.  
Stigtomta sn Liljeholmen skogsmark Eriksro bs  
Stigtomta Saknas Lillskogen skogsmark Erstorp t.  
Stigtomta Saknas Lillskogen skogsmark Finnstugan t.  
Stigtomta sn Linde ägomark Fiskarstugan bs  
Stigtomta sn Lindesberg ägomark Fiskarstugan, se Östanå Saknas  
Stigtomta sn Lindesdal ägomark Fjället, se Tillfället Saknas  
Stigtomta sn Listorpsmon skogsmark Fjällskär gård  
Stigtomta sn Lundaskogen skogsmark Fjällskär Saknas  
Stigtomta sn Långkärret ägomark Fjällskärs Väderkvarn lht  
Stigtomta sn Malmen, Stora skogshöjd /Se Fjällstugan lht  
Stigtomta sn Missmossen mosse Flyttsäter avs.  
Stigtomta sn Missmyran åker Fredriksborg, se Luren Saknas  
Stigtomta sn Morflis terräng Fredriksborg Saknas  
Stigtomta sn Mossen terräng Fredrikslund bs  
Stigtomta sn Norrudden triangelpunkt Fridhem lht  
Stigtomta sn Näsängen äng Fridhem el. Fäbrostugan lht  
Stigtomta sn Offerhällen fornlämning /Se Frubäcken avs.  
Stigtomta sn Palmkärret terräng Fyrsjö gård  
Stigtomta sn Parkhagen terräng Fyrstugorna lägenheter  
Stigtomta sn Parkhagen terräng Fäbro, Lilla t.  
Stigtomta sn Plogen terräng Fäbro, Stora t.  
Stigtomta sn Plogstuhagen delvis odlad terräng Fäbrostugan, se Fridhem Saknas  
Stigtomta sn Ransätterskärren kärr Goglunda gård  
Stigtomta sn Rovgölet terräng Goglundastugan lht  
Stigtomta sn Råby ägomark Granhammar avs.  
Stigtomta sn Rävbacken backe Grindstugan lht  
Stigtomta sn Rävberget berg Grindstugan bs  
Stigtomta sn Römossen mosse Grindstugan bs  
Stigtomta sn Sigils bänkar terräng Grindäng gård  
Stigtomta sn Simonstorp ägomark Gröndal lht  
Stigtomta sn Sjögölet åker Gustavsdal, se Sjövik Saknas  
Stigtomta sn Skjutkärret åker Gästgivargården = 1 Prästbol el. Kyrkbyn gård  
Stigtomta sn Skrikkärret terräng Gölstugan lht  
Stigtomta sn Skrivarholmen skogsmark Haga lht  
Stigtomta sn Skräddartorp ägomark Hagalund lht  
Stigtomta sn Släthällorna terräng Hagby lht  
Stigtomta sn [Smørdalana] Saknas Haglunda lht  
Stigtomta sn Smörgåsbacken backe Hagstugan bs  
Stigtomta sn Stationsskogen skogsmark Hagstugan eller Bråttninge Hagstuga t.  
Stigtomta socken *Stigtomta malm förr tingsplats /Se Hagstugan el. Enby Hagstuga gård  
Stigtomta sn [Stigtomta malm] Saknas Hagstugan t.  
Stigtomta sn Stigtomtamalmen skogshöjd Hagstugan t.  
Stigtomta sn Stigtomtamalmen skogshöjd Hagstugan Saknas  
Stigtomta sn Stigtomtamalmen skogshöjd /Se Hallbro lht  
Stigtomta sn *Steghetompta malm tingsplats /Se Hammarstugan lht  
Stigtomta sn Storholmen skogsmark Hanstorp lht  
Stigtomta sn Storudden udde Harsta gård  
Stigtomta sn Storängen åker Harstastugan bs  
Stigtomta sn Sågbacken backe Hasselbacken lht  
Stigtomta sn Sågkärret kärr Helgesta gård  
Stigtomta sn Ticktorp terräng Helgesta Saknas  
Stigtomta sn Tingsgrindarna terräng? Helgesta Saknas  
Stigtomta sn Tingsgrindarna terräng? /Se Helgetorp Saknas  
Stigtomta sn Tingsgrindarna järnvägsövergång /Se Hjälma gård  
Stigtomta sn Tjädermossen mosse Humlebol gård  
Stigtomta sn Tjärsviken vik Hällen t.  
Stigtomta sn Trollholmen udde Höglunda lht  
Stigtomta sn /Se Trollholmen holme Högstugan lht  
Stigtomta sn /Se Tångmossen mosse Högtorp t.  
Stigtomta sn /Se Täppan ägomark Ingmässlan, se Innmärslan Saknas  
Stigtomta sn /Se Vaxhälla terräng Innmärslan el. Ingmässlan t.  
Stigtomta sn /Se Vaxhälla hage skogsmark Johanneslund lht  
Stigtomta sn /Se Verkebäck skogsmark Jonsberg lht  
Stigtomta sn /Se Viksdalsskogen skogsmark Jonslund lht  
Stigtomta sn /Se Vitmossen sank mark Jordbro gård  
Stigtomta sn /Se Yngaren sjö Jordbrotorp t.  
Stigtomta kyrka Saknas /Se Yngaren sjö Jägarholmsstugan el. Jägarholmen, Lilla avs.  
Aspedal gd Yngaren sjö Jägarholmen, Stora gård  
Bagghult gd /Se Yngaren sjö Karlberg lht  
?Björka by Yngaren sjö /Se Karlbro t.  
Björka by Yngersdalsbränden terräng Karlsdal lht  
?Björka by Ållebergs klint höjd Karlsdal Saknas  
Björka by Åskbacken backe Karlslund lht  
?Björka gd Älgkärret kärr Karlslund lht  
?Björka gd Älgmossberget berg Karlsro lht  
Björka by Älgmossen mosse Karltorp gård  
?Björka by Ängbackarna ägomark Katrinelund lht  
Bondeby by /Se Ängudden udde Kattkälla lht  
Bondeby Saknas /Se   Kavlinge gård  
Brink kronoegendom   Kisäng gård  
Brink indraget militieboställe   Kjulsta gård  
Brink gd   Kjulstastugan t.  
Brink gd   Klockarbol, se Klockartäpporna Saknas  
?Brink lg   Klockargården lht  
?Brink gd   Klockartorp t.  
?Brink gd   Klockartäpporna = 1 Klockarbol obebyggd mark  
?Brink gd   Knallen bs  
Brink gd /Se   Korshälla lht  
Brink indraget militieboställe   Krongården gård  
?Brink gd   Kulla, se Österlund Saknas  
Brink indraget militieboställe   Kvarnen t.  
Brink indraget militieboställe   Kvarntorp gård  
Brink gd   Kvarntorp, Lilla t.  
Brink gd   Kvalsterbacken bs  
Brink gård   Kvalstret lht  
Brink gård   Kyrkbyn, se Gästgivargården Saknas  
Brink gd   Kyrkbyn Saknas  
Brink gård   Källdal, se Kärrdalen Saknas  
Brink gd   Källstugan lht  
Brink gård   Kärrdalen gård  
Brink gd   Kärrsjö gård  
Brink gård   Larslund t.  
Brink gd   Larslund järnvägsstation  
Brink gd   Leksäter t.  
?Brink gd   Libanon avs.  
Brink gd   Liljedal lht  
Brink gd   Liljeholmen t.  
Brink gård   Lilldalen lht  
Brink gd   Lillkjulsta, se Kjulstastugan Saknas  
Brink lg   Lindbråten t.  
Brink Saknas   Linde lht  
?Brink lg   Lindesberg lht  
Brink lg   Lindesdal lht  
Brink gd   Listorp t.  
Brink gd   Ljungbacken avs.  
Brink indr. militiebost.   Lomyra, se Långmyra Saknas  
Brink gd   Lovisadal lht  
Brink indr. militiebost.   Lugnet t.  
Brink gd   Lund avs.  
Brink boställe   Lundås avs.  
Brink lg   Luren eller Fredriksborg gård  
Brink lg   Luren eller Fredriksborg, se 1 Fredriksberg Saknas  
Brink lht   Långmyra t.  
Brink gd   Löten, se Urvädret Saknas  
Brink gd   Lötstugan avs.  
Brink g.   Lövgölet gård  
Brink g   Lövhagen lht  
Brink gd   Lövhälla t.  
Brink gd   Lövsta lht  
Brink lht   Malmstugan el. Parkudden lht  
Brink lht   Marielund avs.  
Brink gd   Mellangården del av gård  
Brink gd /Se   Mellantorp t.  
Bråttninge gd   Mossen lht  
Bråttninge gård   Mosstorp gård  
Bråttninge gård   Mosstorp Saknas  
Bråttninge gård   Mossängen äng  
Bråttninge gd   Mårtenstorp, se Skogstorp Saknas  
Bråttninge gd   Mårtenstorp eller Skogstorp, se 1 Skogstorp Saknas  
Bråttninge gård   Måstorp, se 1 Mosstorp Saknas  
Bråttninge gd   Nergården gård  
Bråttninge gd   Nergården gård  
Bråttninge g   Nervalinge el. Nergården gård  
Bråttninge gd   Nordnäset = 1 Norrnäset torp  
Bråttninge gd   Norrnäset, se Nordnäset Saknas  
Bråttninge gd   Norrstugan lht  
Brottninge gd /Se   Nybygget el. Åsbergs Saknas  
Bråttninge gd /Se   Nydala avs.  
Bärsta by   Nylunda avs.  
Bärsta by   Nystugan t.  
Bärsta by   Nysäter t.  
Bärsta by   Nölsberg lht  
Bärsta by   Nölsta gård  
Bärsta by /Se   Olstorp t.  
Bärsta by   Ormhäll t.  
Bärsta by   Oskarsberg lht  
Bärsta by   Oxelgården gård  
Bärsta by   Parkudden, se Malmstugan Saknas  
Bärsta by   Pelltorp, se Pärltorp Saknas  
Bärsta by   Pers hmd  
Bärsta by   Piggtorp, se Ticktorp Saknas  
Bärsta by   Prästbol, se Gästgivaregården Saknas  
Bärsta by   Prästbol eller Kyrkbyn, se 1 Kyrkbyn Saknas  
Bärsta by   Prästgården, se 1 Skillra Saknas  
Bärsta by   Pärltorp t.  
Bärsta by   Ramshult, Lilla t.  
Bärsta by   Ramshult, Stora gård  
Bärsta by   Ramshult Stora Saknas  
Bärsta by   Ramshultstugan nybygge  
Bärsta by   Rogsmo lht  
Bärsta by   Rogsta gård  
Bärsta by   Rogstorp t.  
Bärsta by   Rosenborg lht  
Bärsta by   Rosenborg, se Rosendal Saknas  
Bärsta by   Rosendal lht  
Bärsta by   Rosendal Lilla t.  
?Bärsta by   Rosenhill lht  
?Bärsta by   Rosenlund lht  
?Bärsta by   Rostorp t.  
?Bärsta by   Råby Saknas  
Bärsta by   Salinge gård  
Bärsta by /Se   Sanda avs.  
Bärsta by /Se   Sandgölet avs.  
Djälp by   Sandstugan, se Solberga Saknas  
Djälp by   Sandvik lht  
Djelp by   Sensta by  
Djälp by   Simonstorp t.  
Djelp by   Sjölund lht  
Djälp gd   Sjölunda lht  
Djälp gd   Sjöstugan t.  
Djälp gd   Sjövik el. Gustavsdal lht  
Djelp by   Skillerhult gård  
Djelp by   Skillra el. Prästgården gård  
Djelp by   Skogsborg lht  
Djelp by   Skogshall lht  
Djelp by   Skogstorp gård  
Djälp gd /Se   Skogstorp el. Sörgården avs.  
?Ekeby gård   Skogstorp Saknas  
Ekeby gård   Skogsäng t  
Ekeby gd   Skyllerhult, se Skillerhult Saknas  
Ekeby gd   Skåra gård  
Ekeby gård   Sköns, se Trapptorp Saknas  
Ekeby gd   Smedstorp, se Vik Saknas  
Ekeby gård   Smedstorp t.  
Ekeby gård   Smedstorp, se 1 Vik Saknas  
Ekeby gård   Snärsberg gård  
?Ekeby gd   Snärsbergskrogen = 1 Bärstatorp gård  
Ekeby gård   Snärsbergsstugan lht  
Ekeby gd   Sofielund lht  
?Ekeby gd   Solberga = 1 Sandstugan lht  
?Ekeby gd   Solhem avs.  
?Ekeby gd   Solstugan lht  
?Ekeby gd   Solö gård  
?Ekeby gd   Stallösa gård  
Ekeby Saknas   Stavstugan t.  
Ekeby by   Stenbacken t.  
Ekeby by el. gd   Stenhammar avs.  
?Ekeby g   Stensborg lht  
Ene gård   Stensäter avs.  
Ene gård   Stentorp gård  
Ene gård   Stenåsen t.  
Ene gd   Stockholmstorp gård  
Ene gård   Stockstorp, se 1 Stockholmstorp Saknas  
Ene by   Stordalen gård  
Ene gd   Storgården hmdel  
Ene gd   Sågen, se Djupvikstugan Saknas  
Ene gd   Sörgården = Bärsta 4 Södergård, se Skogstorp Saknas  
Ene gd   Sörkärr, Lilla Saknas  
Ene gd   Sörkärr, Stora gård  
Ene gd   Tallstugan gård  
Ene gård   Tegnebol lht  
Ene gd   Tegnesta, se 1, 4 Tängsta Saknas  
Ene by   Tengfors avs.  
Ene gd   Tengsta = Tengstad gård  
Ene gd   Ticksta gård  
Ene g   Ticktorp t.  
Ene gd   Tiggesta, se Ticksta Saknas  
Ene g   Tillfället torp  
Ene gd   Tomta lht  
Ene gd   Tortorp gård  
Ene Saknas /Se   Trapptorp el. Sköns soldattorp  
?Eneby by /Se   Tyskstugan, se Kärrdalen Saknas  
?Eneby by   Tängsta Saknas  
Eneby by   Uddbol lht  
?Eneby by   Udden lht  
?Eneby by   Unnerstorp t.  
Eneby by   Urvädret el. Löten avs.  
?Eneby by   Valinge gård  
Eneby gd el. by   Valinge Saknas  
?Eneby by   Valinge Saknas  
Eneby gd el. by   Valinge, Nedre, se Nervalinge Saknas  
Eneby gd   Valla avs.  
?Eneby by   Vallastugan t.  
?Eneby by   Vallersta gård  
Eneby by   Vallerstastugan t.  
Eneby gd   Valskog lht  
Eneby by   Varväng gård  
Eneby gd   Vaxhälla gård  
Eneby by   Verkebäck t.  
Eneby gd el. by   Vik Saknas  
Eneby by   Vik och Smedstorp gård  
Eneby by   Viksberg lht  
Eneby by   Västerlund avs.  
Eneby gd /Se   Yngersdal gård  
Eneby, V:a gd:ar /Se   Ynnerstorp, se Unnerstorp Saknas  
Fiskarstugan Saknas /Se   Åsberget, se Nybygget Saknas  
Fiskarstugan bs /Se   Åsby gård  
*Fiærdhaskel, se Fjällskär herrg.   Åsbystugan t.  
*Fiærdask(i)ælf se Fjällskär herrg.   Åsbytorp, se Marielund Saknas  
Fjällskär herrg.   Ängsäter hmdel  
Fjällskär hg   Önnersta gård  
Fjällskär hg   Önnersta Saknas  
Fjällskär gd   Östanå el. Fiskarstugan bs  
Fjällskär hgd   Östergården gård i Bärsta  
Fjällskär hg   Österlund el. Kulla lht  
Fjällskär hg   Övergården gård i Bondeby  
Fjällskär gd   Övergården gård i Senesta  
Fjällskär gd   Övervalinge, se Valinge Saknas  
Fjällskär hg   Övervalinge, se 1-3 Valinge Saknas  
Fjällskär herrgård      
Fjällskär hg      
Fjällskär hg      
Fjällskär hg      
Fjällskär hg      
Fjällskär herrg.      
Fjällskär hg      
Fjällskär herrgård /Se      
Fjällskär gd /Se      
*Fureby Saknas      
Fyrsjö gård      
Fyrsjö gård      
Fyrsjö by      
Fyrsjö gård      
Fyrsjö gd      
Fyrsjö gd      
Fyrsjö gd      
Fyrsjö g      
?Fyrsjö gård      
Fyrsjö gd      
?Fyrsjö by      
Fyrsjö Saknas /Se      
Fyrsjö gd /Se      
*Færdeskælf se Fjällskär herrg.      
Goglunda by      
Goglunda by      
Goglunda by      
Goglunda by      
Goglunda by      
Goglunda by      
Goglunda by      
Goglunda by      
Goglunda by      
Goglunda by      
Goglunda by      
Goglunda by      
Goglunda by      
Goglunda by      
Goglunda by      
Goglunda by      
Goglunda by      
Goglunda by      
Goglunda by      
Goglunda by      
Goglunda by      
Goglunda by      
Goglunda by      
Goglunda by /Se      
Goglunda by /Se      
*Gestgiffuabool torp      
*Gästgivabol ödetorp      
*Gästgävabol förr torp      
*Hampotæppa torp      
*Hampotäppa förr torp      
[Hardene] Saknas      
Harsta by      
Harsta by      
Harsta by      
Harsta gård      
Haresta gård      
?Harsta gård      
Harsta by      
Harsta by      
Harsta by?      
Harsta by      
Harsta by      
Harsta by      
?Harsta gård      
Harsta by      
Harsta by      
Harsta by      
Harsta by      
Harsta by      
Harsta gård      
Harsta gård      
Haresta gård      
Helgesta gård      
?Helgestad gård      
Helgesta gård      
Helgesta gård      
Helgesta Saknas      
Helgesta gårdar      
Helgesta gård      
Helgesta gård      
?Helgesta Saknas      
Helgesta gård      
Helgesta gård      
Helgesta hg      
?Helgesta gård      
Helgesta gård      
Helgesta gård      
Helgesta gård      
Helgesta by /Se      
Humlebol gård      
Humlebol gård      
Humlebol gård      
Humlebol gård      
Humlebol gård      
*Humpatäppa ödetorp      
Hælsta, se Helgesta hg      
»hælstom», se Helgesta gård      
Hælzsta, se Helgesta gård      
Ingelsdaal, se Yngersdal gård      
Jonslund Saknas /Se      
Jonslund lht /Se      
Karltorp gd      
Kavlinge t /Se      
Kÿlestad,se Kjulsta hg      
Kisäng gd      
Kisäng gd /Se      
Kjulsta hg      
Kjulsta hg      
Kjulsta by      
Kjulsta gd      
Kjulsta hg      
Kjulsta gd      
Kjulsta herrgård      
Kjulsta herrgård      
Kjulsta hg      
Kjulsta hg      
Kjulsta hg      
Kjulsta hg      
Kjulsta hg      
Kjulsta hg      
Kjulsta hg /Se      
Kjulsta hg /Se      
Kjulsta hg /Se      
Kjulsta gd /Se      
Kjulsta gd /Se      
Kvarntorp gd      
»kylustom», se Kjulsta Saknas      
Kärrsjö lht      
Kärrsjö g      
Kärrsjö gd      
Kärrsjö gd      
Kärrsjö tp /Se      
Långmyra Saknas /Se      
Långmyra torp /Se      
Nedervalinge f.d. gd      
Nedervalinge by      
Nedervalinge gd      
Neder-Valinge g.      
Nedervalinge gd      
Nedervalinge by      
Norrnäset t.      
Norrnäset torp      
Nölsta gård      
Nölsta gd      
Nölsta gård      
Nölsta gd      
Nölsta gd      
?Nölsta gd      
Nölsta gd      
Nölsta gd /Se      
Nölsta gd /Se      
Ramshult gd /Se      
*Repateppa torp      
*Repatäppa ödet.      
?Rogsta gd /Se      
Rogsta by el. gd      
?Rogsta gd      
?Rogsta gd      
?Rogsta gd      
?Rogsta gd      
?Rogsta by      
Rogsta gd      
Rogsta gd      
Rogsta by      
Rogsta gd      
Rogsta gd      
Rogesta Saknas /Se      
Rogsta beb.      
Råby g.      
Råby gård      
Råby gd      
Råby gd      
Råby Saknas /Se      
*Räpatäppa förr torp      
Salinge gd /Se      
Senesta by      
Senesta by      
Senesta by      
Senesta by      
Senesta by      
Senesta by      
?Senesta by      
Senesta by      
Senesta by      
Senesta by      
Senesta by      
Senesta by      
?Senesta by      
Senesta gd:ar      
Senesta by /Se      
Senesta Saknas /Se      
Senesta by /Se      
Skillerhult gd /Se      
Skillra prästboställe      
Skillra prästboställe      
Skillra prästboställe      
Skillra prästboställe      
Skillra gd /Se      
Skillra prästgård /Se      
Skillra gd /Se      
Skura, se Skåra hg      
Skåra hg      
Skåra hg      
Skåra hg      
Skåra hg      
Skåra hg      
Skåra hgd      
Skåra hg      
Skåra hgd      
Skåra hg      
Skåra hgd      
Skåra herrgård      
Skåra hg      
Skåra herrgård      
Skåra herrgård      
Skåra herrgård      
Skåra hg      
Skåra hg      
Skåra hg      
Skåra by      
Skåra hg      
Skåra hg      
Skåra hg      
Skåra by      
Skåra gd      
Skåra gd      
Skåra hg      
?Skåra gd      
Skåra hg      
Skåra hg      
Skåra hg      
Skåra hg      
Skåra herrg.      
Skåra gd /Se      
Skåra gd /Se      
[Smedztørp] Saknas      
Smedstorp g      
Smedstorp, se även Vik och Smedstorp säteri      
?Solö gd      
Stallösa gd /Se      
Stallösa gd /Se      
Stallösa gd /Se      
Stallösa gd /Se      
Stallösa by /Se      
Stigtomta samh.      
Stigtomta by o. sn      
Stigtomta samh.      
Stigtomta by      
Stigtomta by      
Säby f.d. by      
*Säby Saknas      
*Säby beb.      
*Säby ödegård      
[Säby] Saknas      
*Sæby ödegd      
*Sörby Saknas      
*Sörby Saknas      
Tegnesta Saknas /Se      
Tengsta gård      
Tängsta gd, villaområde /Se      
Tengsta gd      
Tengsta gd      
Tengsta gd      
Tengsta gd      
Tängsta by      
Tängsta gd      
Tängsta gd      
Tengsta gd      
Tengsta gd      
Tängsta gd      
Tängsta gård      
Tengsta gd      
Tängsta gd      
Tängsta gd      
Tängsta gd      
?Tängsta gd      
Tengsta gd      
Tängsta g.      
Tängsta gd      
Tengsta g      
Tengsta gd      
Tengsta Saknas /Se      
Tengsta Saknas /Se      
Tengsta gd /Se      
Tängsta gd /Se      
»thærna» beb.      
*Thærna Saknas      
Tiggesta gd      
Tiggesta gård      
Tiggesta gård      
Ticksta Saknas      
Tiggesta gd      
Tortorp gd      
Tärna Saknas      
?»walemorom» gdr      
Valinge säteri      
Valinge säteri      
Valinge hg      
Valinge hgd      
Valinge hg      
Valinge hgd      
Valinge hg      
Valinge hgd      
Valinge herrgård      
Valinge hg      
Valinge hg      
Valinge gd      
Valinge herrg.      
Valinge gd      
Valinge hg      
Valinge hg      
Valinge, Neder hmd      
Valinge, (Övre) hmd      
Valinge gd      
Valinge gd      
Valinge gd      
Valinge hg      
Valinge hrst.?      
Valinge gd      
Valinge hg      
Valinge, Nedre gd      
Valinge, Övre gd      
Valinge hg      
Valinge hgd      
Valinge hg      
Valinge hg      
Valinge gd /Se      
Valinge by /Se      
Valinge gd /Se      
Valinge herrgård /Se      
Valinge säteri /Se      
Vallersta gd      
Vallersta Saknas /Se      
Vaxhälla gård      
Vaxhälla gd      
Vaxhälla g      
Vaxhälla gd /Se      
Vaxhälla gd /Se      
Vaxhälla gd /Se      
Vaxhälla gd /Se      
Vaxhälla gård /Se      
Vik hgd      
Vik gdr      
Vik hg      
Vik herrgård      
Vik hg      
Vik herrgård      
Vik hg      
Vik herrgård      
Vik hg      
Vik hg      
Vik herrgård      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hg      
Vik gdar      
Vik hg      
Vik gd      
Vik hg      
Vik hg      
Vik hg      
Vik g.      
Vik hg      
Vik g.      
Vik hgd      
Vik hg      
Vik och Smedstorp säteri      
Vik hg      
Vik Saknas /Se      
Vik Saknas /Se      
Vik gd:ar /Se      
Vik gd:ar /Se      
Yngersdal gd      
Yngersdal gd      
Yngersdal gd      
Yngersdal gd      
Yngersdal gd      
Yngersdal gd      
Yngersdal gd      
Yngersdal gd /Se      
Yngersdal gd /Se      
Yngersdal gd /Se      
Yngersdals rättaredöme Saknas      
*Åläng[storp] Saknas      
Åsby gård      
Åsby hgd      
Åsby by      
Åsby herrgård      
Åsby hg      
Åsby gd      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby gd      
Åsby by      
?Åsby herrg.      
Åsby hg      
Ængisdall, se Yngersdal gd      
Önnersta gd      
Önnersta gd      
Önnersta g      
Önnersta g.      
Önnersta gd      
Önnersta Saknas /Se      
Önnersta gd /Se      
Övervalinge gd      
Övervalinge gd      
Övervalinge gd      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.