ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Helgona socken : Rönö härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 218 Naturnamn : 54 Bebyggelsenamn : 122 Naturnamn : 12
Helgona socken Bergastugan ägomark Helgona sn Hovrasjön sjö
Helgona socken Bergtorp triangelpunkt Helgona Socken socken Kalkberget berg
Helgona socken *Brandkärr kärr? Helgona f.d. socken Karlängen äng
Helgona socken *Broby ålfiske fiske Helgona f.d. socken Karlängsberget berg
Allhelgona socken *Bönsta äng strandmark Berga gård Kriken hage
Helgona socken Dalfällan ägomark Bergstugan lht Nyköpingsån å
Helgona socken »Gulffæng» äng Bergholm lht Oxbacken backe
Helgona socken »Gulffæng» äng Bergstugan lht Rösebacken skog
Helgona socken [Gulffængin] Saknas Bergstugan torp Stenbro grotta Saknas
Helgona (Allhelgona) socken Harbacken backe Bergstugan torp Stenbrohage, se Kriken Saknas
Helgona socken Hovrasjön sjö Bergtorp torp Storkbäcksjön sjö
Helgona socken Högvakten terräng Bergtorp avs. Tunsäterssjön sjö
Helgona socken Kalkberget skogsmark Björkbacken lht  
Helgona socken Karlängen ägomark Björklund torp  
Helgona socken Karlängsberget höjd Björkvillan v.  
Helgona socken Krikonbacken fotbollsplan Borgdal torp  
Helgona socken *Kristineholms kvarn kvarn Brandkärr gård  
Helgona socken *Kristineholms äng strandmark Broby gård  
Helgona socken Kärrstugan skogsmark Brostugan torp  
Helgona socken Långhalsen sjö Bullesta gård  
Helgona socken /Se Lövstugan ägomark Bönsta gård  
Helgona socken *Munkbraken, se Nyköpingsfjärden del av vik Ekeby gård  
Helgona socken Nilsstukärret ägomarl Ekebystugan torp  
Helgona socken NykiöpingsStröm, se Nyköpingsån å Ekebytorp torp  
Helgona socken Nyköpingsfjärden fjärd Eriksberg avs.  
Helgona socken Nyköpingsån å Garphagen gård  
Helgona socken Nyköpingsån å Garskog gård  
Helgona socken Oppelbro bro /Se Gettäppan gård  
Helgona socken Oxbacken backe Grindstugan lht  
Helgona socken Persaberget höjd Grindstugan bs  
Helgona socken Ruddammen tjärn Grönborg avs.  
Helgona socken Ruddammen tjärn Gäddsäter gård  
Helgona socken Rudkärret tjärn Hagalund torp  
Helgona (Allhelgona) socken Runda mossen sank mark Hagnesta by  
Helgona socken *Skansenberget berg /Se Hagnesta, Lilla gård  
Helgona socken *Skvattekvarn kvarn Hagnesta Mellangård gård  
Helgona socken Stallhagen skogsmark Hagnesta, Stora gård  
Helgona socken Stockbäcksjön sank mark Hagstugan lht  
Helgona socken Stockbäcksjön sjö /Se Hagstugan, Stora torp  
Helgona socken Stora berget terräng Harg f.d. pappersbruk  
Helgona socken Storängen ängsmark? Hargs Gård el. Harg gård  
Helgona socken Svanstahagen skogsmark Henningstorp eller Svärtingstorp gård  
Helgona socken *Svärtingsjön sjö /Se Henrikstorp eller Svärtingstorp Saknas  
Helgona socken Svärtingssjön myrmark Hovra gård  
Helgona socken /Se Sätterstaberget höjd Hovra Saknas  
Helgona socken /Se Tallkärret sank mark Humledal gård  
Helgona kyrka Saknas /Se Tallkärrsberget höjd Hörningstugan torp  
Berg gård Trumpetarbacken höjd Karlberg torp  
Berga gård Tunsätersjön sjö Karlberg torp  
Berga gård Tunsätterssjön sjö Karlslund avs.  
Berga gård Tunsäterssjön sjö /Se Karlsro avs.  
Berga Saknas /Se Vallängen triangelpunkt Klockarbol Saknas  
Brandkärr g Yttern sank mark Koxäng komministerbostad  
Brandkärr gård Åhagen skogsmark Kocksäng Saknas  
Brandkärr gård /Se   Kristineholm gård  
Broby gård   Kvarntorp bebyggelse  
Broby gård   Källsätter torp  
Broby by   Kärrstugan torp  
Broby gård /Se   Lindesberg avs.  
Broby by /Se   Lindesvik lht  
Bullesta hg   Lustigkulla lht  
Bullersta hg   Lötstugan el. Oxbacksstugan bs.  
Bullersta gård   Lövhagen lht  
Bullersta hg   Lövstugan torp  
?Bullersta hg   Mellanstockbäcken gård  
?Bullersta hg   Mellangården gård  
?Bullersta hg   Myra gård  
?Bullersta hg   Nilhamra lht  
Bullersta hg   Norrgården gård  
Bullersta by   Nybygget, se Tunsäterstorp Saknas  
Bullersta herrgård   Nystugan lht  
Bullersta hg   Nyststugan torp  
Bullersta hg   Nysäter lht  
Bullersta hg   Olstorp gård  
Bullersta herrg   Oxbacksstugan, se Lötstugan Saknas  
Bullersta hg   Paul Jungshage hage  
Bullersta Saknas   Petersberg torp  
Bullersta gård /Se   Posttorp lht  
Bullersta hg /Se   Rösestugan torp  
Bönsta by   Sandstugan torp  
Bönsta by   Siggetorp torp  
Bönsta by   Sjöstugan torp  
Bönsta by   Sjöändan torp  
Bönsta by   Skogshall lht  
Bönsta Saknas /Se   Skogshäll avs.  
Bönsta by /Se   Skogstorp torp  
Bönsta gård /Se   Skresta gård  
Bönsta by /Se   Skräddarestugan el. Skräddartorp torp  
Bönsta by /Se   Sofielund torp  
Ekeby gård   Solhaga lht  
?Ekeby gård   Stenbro Saknas  
Ekeby gård   Stenbro med Koxängskärret kyrkoherdeboställe  
Ekeby gård   Stenbro Grindstuga lht  
?Ekeby gård   Stensbrohult lht  
Ekeby gård /Se   Stensäter lht  
Garpshagen gård /Se   Stockbäcken by  
Garskog gård /Se   Stockbäcken, (Lilla) gård  
Haffræ, se Hovra gård   Stockbäcken (Stora) gård  
Hagnesta by   Svansta by  
?Hagnesta by   Svanstalöt torp  
Hagnesta gård   Svanstastugan avs.  
Hagnesta gård   Svärtingtorp, se Henrikstorp Saknas  
Hagnesta g   Svärtingtorp Saknas  
Hagnesta, Lilla Saknas /Se   Säffersta = 1 Sätersta torp  
Hagnesta by /Se   Söra gård  
Hagnesta gård /Se   Sörastugan lht  
Hagnesta gård /Se   Sörgården gård  
Hagnesta by /Se   Trosamalm avs.  
Hagstugan lht /Se   Tuna gård  
»halsterkulla» beb.   Tunsäter gård  
?Harg gård   Tunsäterstorp torp  
?Harg gård   Vackersäter gård  
?Harg gård   Vallånger torp  
?Harg bruk   Vitberga Saknas  
Harg Saknas /Se   Vittenberga gård  
Harg gård /Se   Vänersborg avs.  
Harg Saknas /Se   Värlund lht  
Harg industrisamh. /Se   Ängstugan torp  
Harg samhälle /Se   Ängstugan+ lht  
Harg gård /Se   Ödesberga gård  
Harg samhälle /Se   Ödesberga Saknas  
Harg gård /Se   Österlund avs.  
Holmen hmn      
Hovra hg      
Hofra g      
Hovra gård      
Hovra gård      
Hovra herrgård      
Hovra hg      
Hovra hg      
Hovra gård      
Hofra hg      
Hovra hg      
Hofra g      
Hovra gård      
Hovra gård      
Hovra Saknas /Se      
Hovra gård /Se      
Humledal gård /Se      
Humledal torp /Se      
Karsbol Saknas /Se      
Koxäng Saknas /Se      
Koxäng gård /Se      
Krakelund, (numera Stenbro) prästgård      
Krakelund, förr namn på Stenbro kyrkoherdeboställe /Se      
»Krakolund», se Stenbro prästboställe      
Kristineholm herrgård      
Kristineholm hg      
Kristineholm gods /Se      
?Kvarntorp gård      
?Kvarntorp gård      
Kvarntorp gård      
Kvarntorp gård      
Myra gård      
Myra gård      
Myra Saknas /Se      
Myra gård /Se      
Nystugan lht /Se      
?Olstorp gård      
Omnium Sanetorum, se Helgona Saknas      
Prestabergha by?      
*Prästaberg Saknas      
*Prästberga Saknas      
Riddartuna by      
Siggetorp Saknas      
Sigtuna tp /Se      
Skresta gård /Se      
»Stenborwm» prästgård      
?Stenbro prästgård      
Stensbro prästgård      
Stenbro kyrkoherdeboställe /Se      
?Stenbro prästboställe      
Stenbro, se Krakelund prästgård      
Stenbro kyrkoherdeboställe /Se      
Stockbäcken by      
Stockbäcken by      
Stockbäcken gård /Se      
Svansta by      
Svansta by      
Svansta by      
Svansta by      
Svansta by      
Svansta by      
Svansta by      
Svansta by      
Svansta by /Se      
Svanstalöt Saknas /Se      
Sätterstad Saknas /Se      
Sättersta gård /Se      
Söra kronoegendom      
Söra gård      
Söra gård /Se      
Söra gård /Se      
Trillingsberg Saknas /Se      
?Tuna gård      
Tuna gård      
Tuna g      
Tuna gård      
Tuna gård      
Tuna by      
Tuna gård      
Tuna gård      
Tuna gård      
Tuna by /Se      
Tunsätter gård      
Tunsäter gård      
Tunsäter gård      
Tunsäter gård      
Tunsäter gård      
Tunsäter gård /Se      
Tunsäter gård /Se      
Tunsätter gård /Se      
?Varv gård      
Varv hmn      
*Hvarf gård      
»Werffe» okänd gård      
Vittenberga gård /Se      
Ödesberga gård /Se      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.