ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Björkviks socken : Jönåkers härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 1037 Naturnamn: 488 Bebyggelsenamn: 914 Naturnamn: 388
Björkvik sn Algö sten holme Björkviks socken socken Acksjön sjö
Björkvik sn Almelund terräng Björkviks socken sn Acksjöängen äng
Björkvik socken *Alsjöarna, se Ålsjön, Öv., M o. Ned sjöar Björkvik sn Alkärret skogsparti
Björkvik sn Aspbromossen mosse Björkvik sn Almens backe backe
Björkvik sn Aspnäset näs Björkvik sn Askarängen äng
Björkvik sn Axsjöbäcken bäck /Se Björkvik sn Aspallén väg
Björkvik sn Axsjön sjö /Se Björkvik sn Aspbromossen mosse
Björkvik sn Bast- fled i natn. /Se Björkvika kyrka, se Björkvik kyrka Backstubacken backe
Björkvik sn Besthagen terräng Björkvike turkar inbyggarbeteckning Basthagen Saknas
Björkvik sn Basthagen skogsparti /Se Björkstugern inbyggarbeteckning Basthagen betesmark
Björkvik sn Basthagen hage /Se Björkvikare inbyggarbeteckning Baståttingen åker
Björkvik sn Baståttingen åker /Se Björkvika pannkakalaggar inbyggarbeteckning Bergagrundet grund
Björkvik sn Berghagarna terräng Dragsten inbyggarbeteckning Berghagen hage
Björkvik sn Berghagarna terräng Glindern inbyggarbeteckning Bergholmen holme
Björkvik sn Bergholmen holme Hovsten inbyggarbeteckning Bergholmen Saknas
Björkvik sn Bjerken sjö Hultaprästen inbyggarbeteckning Bjärken nästan torrlagd sjö
Björkvik sn Bjärken terräng Hummeltorpas inbyggarbeteckning Bjärken sjö
Björkvik sn Bjärken sjö /Se Kocktorpas inbyggarbeteckning Björnbergen berg
Björkvik sn Bjärken sjö /Se Krafsbolarn inbyggarbeteckning Bockenkärret betesmark
Björkvik sn Bjärken sjö /Se Kulltorpas inbyggarbeteckning Bohammarn höjd
Björkvik sn Bjärken sjö /Se Lurstugan inbyggarbeteckning Boholmen holme
Björkvik sn Bjärsätter triangelpunkt Magerslundan inbyggarbeteckning Boholmen Saknas
Björkvik sn Björken sjö /Se Medlingen inbyggarbeteckning Bondkärret num. odl. kärr
Björkvik sn Björken, se Bjärken sjö Mjölhultas inbyggarbeteckning Borgaplogen åker
Björkvik sn Björkhagen terräng Sandvikas inbyggarbeteckning Borgarberget berg
Björkvik sn *Björksjön, se Bjerken sjö Sandvikapojke inbyggarbeteckning Borgarberget berg
Björkvik sn Björnmossen mosse Smedstorpas inbyggarbeteckning Borgarberget berg
Björkvik sn Björnmossen mosse Stenkullastugarn inbyggarbeteckning Brostugu bro bro
Björkvik sn *Blacka å /Se Sågartorpsgumman inbyggarbeteckning Brynstensmon skog
Björkvik sn Blakka å /Se Tjärsten inbyggarbeteckning Brynstensmon skog
Björkvik sn Blackoström nuv. Åkforsån Ulvstorpan inbyggarbeteckning Brännkärrs Intaga tallskog
Björkvik sn »blakkostrøm» (nuv. Åkforsån?) Venstugern inbyggarbeteckning Brännkärrsängen odl. äng
Björkvik sn »blakkvstrøm» (nuv. Åkforsån) Vittorpas inbyggarbeteckning Bärö holme
Björkvik sn »blakkostrømber» del av Åkforsån Åarn inbyggarbeteckning Danbyviken vik
Björkvik sn *[Blackestrøm] Saknas Adelsborg lht Danbyö udde
Björkvik sn »blackestrøm» äldre namn på Åkforsån Adolfsborg lht Djupdalsberget berg
Björkvik sn *Blacko ström, se Åkeforsån å Albro bebyggelse Djupsundet sund
Björkvik sn /Se Blakko ström vattendrag /Se Albrostugan stuga Djupviken vik
Björkvik Saknas Boda-Grovaåsen ås /Se Allestugorna stugor Edbynäset näs
Björkvik Saknas Boholmen holme Almelund t. Edebyviken vik
Björkvik sn /Se Boholmen holme /Se Alvaholm lht Egelkullen förr sjö
Björkvik sn Borgaberget berg /Se Anderslund lht Egelkulln sjö
Björkvik sn Borgarberget berg Anneberg lht Ekbacken backe
Björkvik sn Borggårdsskogen skog Askarbol bebyggelse Eldängen udde
Björkvik sn Brända (el. Bränna) hage /Se Aspa lht Enaren sjö
Björkvik sn Brändan terräng Asplund stuga Enmossen kärr
Björkvik sn Bränna (el. Brända) hage /Se Axsjötorp, se 1 Axtorp bebyggelse Enstacka backe
Björkvik socken Brännkärr kärr /Se Axtorp bebyggelse Fagerö holme
Björkvik sn Butvägen väg Axö rå och rör Fiskbäcken odl. äng
Björkvik socken *Butwägen Saknas /Se Backa lht Fjällsviken vik
Björkvik sn Bygget terräng? Backa avs. Fjärsman sten
Björkvik sn Bärholmen holme /Se Backlunda lht Flöttsberget stenkummel
Björkvik sn Bärö ö Backlunda lht Fräkenmossen mosse
Björkvik sn Dalkarlsholmen holme Backstugan t. Fräkenmossen mosse
Björkvik sn Dammkärret, Stora kärr Backstugan eller Vadstorp torp Frönäset udde
Björkvik sn Dammkärret, Stora kärr Backstugan stuga Fyrkantahagen hage
Björkvik sn Danbyviken vik Backstugan eller Wadstorp, se 1 Vadstorp Saknas Fyrsjöhacke odling
Björkvik sn Danbyviken vik /Se Baracken stuga Fåfängan åker
Björkvik sn Danbyö udde Berga utjordar Fågelgöljan sjö
Björkvik sn Djupsundet sund Berga, se 1-2 Hagbyberga Saknas Fågelgölsmossen mosse
Björkvik sn Djupvik triangelpunkt Bergsmansbol Saknas Fågelsjön sjö
Björkvik sn Djupviken vik Bergalund t. Fålla äng
Björkvik sn Djupviken vik /Se Bergmansbord bebyggelse Fårhagen gärde
Björkvik sn Dybromon skogsområde /Se Bergsmansbol gd Fårhagen hage
?Björkvik sn Edebynäset näs /Se Berlin(s) avs. Fårhagen el. Hultsättershagen hage
?Björkvik sn Edebyviken vik Bertilstorp eller Vispåsen, se 1 Vispåsen Saknas Fårö holme
Björkvik sn Edebyviken vik /Se Bertilstorp eller Vispåsen bebyggelse Fäbron bro
Björkvik sn Egelkulln försv. sjö /Se Bertilstugan, se 1 Bertilstorp eller Vispåsen Saknas Gatbacken backe
Björkvik sn Egelkulln kulle /Se Betlehem baptistkapell Gisslaren sjö
Björkvik sn Ekbacken höjd Bjärkstugan, Västra avs. lht Glabolsskogen skog
?Björkvik sn Eldängen äng Bjärktorp, se 1 Björketorp Saknas Granna backen backe
Björkvik sn Eldängsberget berg Bjärktorp Saknas Grindstubacken backe
Björkvik sn Enaren sjö Bjärsäter bebyggelse Grovaviken vik
Björkvik sn Enaren sjö Bjärsäter bebyggelse Gruvmon Saknas
Björkvik sn Enaren sjö /Se Bjärsätter gd Glindraåsen rullstensås
Björkvik sn Enaren sjö /Se Bjärsäter eller Bjärsäterstorp bebyggelse Gröna tuvan holme
Björkvik sn Enaren sjö /Se Bjärsäterstorp, se 3 Bjärsäter Saknas Gröna tuvan ö
Björkvik sn Enaren sjö /Se Bjärsäterstugan lht Gubbgöljan sjö
Björkvik sn Enstaka terräng? Björka lht Gubbgöljan el. Gubbsjön sjö
Björkvik sn Erikslundshagen terräng Björkdalen, se 1 Björndal Saknas Gubbsjön el. Gubbgöljan sjö
Björkvik sn Fagerö ö Björketorp bebyggelse Gårdsjön sjö
Björkvik sn Fagerö holme /Se Björketorp torp Gärdesvägen väg
Björkvik sn Falls kvarn försvunnen kvarn /Se Björketorp, se 1 Bjärktorp Saknas Gärveln sjö
Björkvik sn Fiskbäcken bäck? Björkhagen stat. byggn. Gärvelsberget berg
Björkvik sn Fjällsviken vik Björkkärrstugan lht Göljemossen mosse
Björkvik sn? Flinkängen (el. Ljungens äng) äng /Se Björkliden lht Gölmossen el. Göljemossen mosse
Björkvik sn Fläsklösen holme Björklund, se Björklunda Saknas Hackstabacken backe
Björkvik sn /Se Fräkenmossen mosse Björklunda t. Hagängen odl. äng
Björkvik sn Frönäset näs Björklunda lht Hagängen odl. äng
Björkvik sn Frönäset näs /Se Björkstugan, se Björkkärrsstugan Saknas Hallgryt berg
Björkvik sn Fåfängan näs? /Se Björkudden lht Hallsjögöljan vattensamling
Björkvik sn Fågelgölsmossen mosse Björkvik fastighet Hallsjömossen el. Hallsmossen mosse
Björkvik sn Fågelsjön sjö /Se Björkvik allmänning Hallsjön sjö
Björkvik sn Fålla äng /Se Björkvika fatabur el. Tornbo magasin Hallsmossen el. Hallsjömossen mosse
Björkvik sn Fållan åker Björkvika missionshus, se Björkvik bönhus Hallstorpskogen skog
Björkvik sn Fårö ö Björkviks-Brostugan försv. beb. Harholmen holme
Björkvik sn Fårön ö /Se Björkviks kyrkoplats Saknas Hedarändeln bäck
Björkvik sn Gislarbäcken bäck /Se Björkö, se Björka Saknas Hemhagen hage
Björkvik sn Gislarn (resp. Gisslaren) sjö Björndal bebyggelse Henningsberget berg
Björkvik sn Gislarn sjö /Se Björndalssund lht Herrhagen hage
Björkvik sn /Se Gis(s)laren sjö /Se Björnkällan lht Hjortronmossen mosse
Björkvik sn /Se Gislarn sjö /Se Björnkärret äng Hjulboviken vik
Björkvik sn /Se *Gislingen sjö /Se Björnskogen torp Hjulboö holme
Björkvik sn /Se Gisthållet terräng Blommeborg lht Hjulsta Storbacke el. Storbacken hage
Björkvik sn /Se Glindarn försv. sjö /Se Boda, Lilla bebyggelse Hjulstagrundet grund
Björkvik sn /Se Gnallskogen bergstrakt /Se Boda, Stora kronodomän Hjulstaviken vik
Björkvik sn /Se Grovaviken vik Bokulla bebyggelse Hjälmsätersmossen mosse
Björkvik sn /Se Gruvmon håla /Se Bondegården el. Görelsberg, se Görelsberg Saknas Hofsta Rihage el. Rihagen hage
Björkvik sn /Se Gröna dalen terräng Bondegården eller Görelsberg rå och rör Hofsta Sörhage el. Sörhagen hage
Björkvik sn /Se Gröna dalen dal Borgens, se Edebyborg Saknas Hofstagrundet holme
Björkviks socken Saknas /Se Gröna tuvan holme Bossbol gd Hophagen hage
Birkivik, se Björkvik sn Gröna tuvan holme /Se Bossbol bebyggelse Hophagen skog
Byrkevik, se Björkvik sn Gröndal terräng? Bottenholm t. Horsnäsaviken vik
Börkevik, se Björkvik sn Gubbgöljan göl /Se Bottenholm, Nedre, se Baracken Saknas Hultaängen odl. äng
Adolfsborg gd /Se Gubbsjömossen mosse Bottenstugan lht Hultsättershagen el. Fårhagen hage
Akerfors, se Åkfors kvarn Gubbsjön sjö Bro bebyggelse Hyvelbansbacken backe
Albro gd /Se Gubbsjön sjö /Se Brostugan, se Björkviks-Brostugan försv. beb. Hålvetten sjö
Albro gd /Se Gubbsjön sjö /Se Brostugan t. Hålvättern sjö
Albro gd /Se Gubbtäppan äng /Se Brotorp t. Hålvetten sjö
Albro Lilläng, (=Simonstorp) torp /Se Gålsjöbäcken bäck /Se Brotorp stuga Hälsterkärret odl. äng
Albrostugan stuga /Se Gålsjön (el. Gårdsjön) sjö /Se Brudhällen t. Hästgölsbacken el. Kostabacken backe
Alléstugorna stugor /Se Gårdsjön sjö Brudhällen lht Hästhagen åker
Anneberg gd /Se Gårdsjön (el. Gålsjön) sjö /Se Brunnstugan lht Hästhagen hage
Askarbol gd /Se Gåsmossen mosse /Se Brunnstugan lht Hästhagen åker
Axsjö, (el. Axtorp) gd /Se Gärveln sjö Bråtastugan soldattorp Hökberget åker
Axtorp, (el. Axsjö) gd /Se Gäversgölja sjö /Se Bråten gd Hönstorpängen åker
Axø gård Gölet terräng Bråten lht Hönsätern äng
Berga gd /Se Göljemossen mosse Brännkärr lht Hönsätersån sjöavlopp
Betlehem kapell /Se Gölmossen mosse /Se Brännkärrstugan Saknas Intagan betesmark
Bingstugan stuga /Se Gölängen äng /Se Bygdslätten gd Iselängen åker
Bjärkstugan stuga /Se Hackstabacken backe Bygget stat.byggn. Judstuplogen åkerskifte
Bjärktorp torp /Se Hacksta udde udde Bygget lht Jungfrumossen terräng
Bjärktorp gd /Se Hagelsätter terräng? Bygget Saknas Järnbolsholmarna holmar
Bjärsäter Saknas Hagstubacken backe /Se Byggslätten lht Järnbols holme holme
Bjärsätter gård Hallsjögölja sjö /Se Byggslätten, se Byggdslätten gd Järnbommabackarna backar
Bjärsäter by Hallsjögöljan tjärn Båtsmossen äng Jättekast stenar
??Bjärsäter gd Hallsjön sjö Båtsmossen Saknas Jättestenarna, se Tors stenar stenar
Bjärsäter gd Hallsjön sjö /Se Bäckershov lht Kalkugnsbacken backe
Bjärsätter Saknas Hallsjön sjö /Se Bäcketorp bebyggelse Kalkugnsgärdet gärde
Bjärsätter gd Hallsjöån å /Se Bäcktorp gd Kalkugnsgärdet åker
Björsäter by Hallsmossen mosse Cedersberg t. Kallberget berg
Bjärsäter by Hanebacken triangelpunkt Charlottenhov lht Kalvhagen hage
?Bjärsätter gd Harholmen holme Dal bebyggelse Karlsdalsängen åker
Bjärsätter gd /Se Harholmen holme /Se Dalby säteri Kattbacken backe
Bjärsätter gd /Se Harpebolsnäset, (ä. Hjulbonäset) näs /Se Dalbylund lht Kattnäset näs
Bjärsäter gd /Se Hearänniln bäck /Se Dalen lht Kattnäset näs
Bjärsätter gd /Se Henningsberget berg Dalhagstugan lht Killinga pil holme
Bjärsäter gd /Se Herrgölet myr? Dalstugan Saknas Killingapin holme
Bjärsätter gd /Se Herrhagen terräng Damkärr torp Kimpellabacken el. Kinsimmabacken landsvägsbacke
Bjärsäterstorp gd Hisse ängar åker Dammkärr torp Kinsimmabacken el. Kimpellabacken landsvägsbacke
Bjärsäterstorp Saknas Hjulbonäset (nuv. Harpebolsnäset) näs /Se Dammstugan lht Klodalen skog
Bjärsäterstorp torp /Se Hjulboviken vik Danbyholm gd Klostermossen mosse
Bjärsäterstugan stuga /Se Hjulboåsen ås /Se Danbyholm Saknas Klubbviken vik
Björka bost. /Se Hjulboö ö Danbyholm säteri Knäpphagen terräng
Björkekärrsbo gd /Se Hjulboö ö Danbykrogen el. Krogen t. Koberget holme
Björketorp gd /Se Hjulbo ö ö /Se Dikartorp t. Koberget berg
Björkviks rättaredöme f.rd Hjulstagrundet grund Djupdalen gd Kobergsudden udde
Björndalen gd /Se Holmen holme Djupdalen avs. Kohagen hage
Björnkälla bost. /Se Hophagen terräng Djupvik gd Koletäln åker
Björnkärret gd /Se Horsnäset näs Djupvik bebyggelse Konäset hage
Björnskogen torp /Se Horsnäsviken vik Djupviksnäs lht Korellberget berg
*Blakka qwern kvarn /Se Hundholmen holme Dragsta gd Kostabacken el. Hästgölsbacken backe
*Blakka qwern kvarn Hundholmen holme Dragsta bebyggelse Koängen hage
Blommeborg torp /Se Hyttån å /Se Drickbäcken, se Stenstorp gd Koängsudden udde
Boda, Lilla torp /Se Hålgryt terräng Drickbäcken, se 1 Stenstorp Saknas Krogaskiftet åkerskifte
Boda, Stora gd /Se Hålkärret kärr Dybro lht Kulltorpa ö holme
?Bokulla gård Hålvettern sjö Edeby bebyggelse Kvarnberget berg
Bokulla gd /Se Hålvetten sjö Edeby säteri, kronodomän Kvihagen gärde
*Bokulla kvarn Saknas Hålvättern sjö /Se Edeby bebyggelse Kyrkberget berg
[Borkasäter] Saknas Hålvätterne sjö /Se Edeby Boställe, se 1-2 Edeby Saknas Kyrkhagen hage
»borkasæter», se Bjärsäter by Hålvättern sjö /Se Edebyborg lht Kyrkogården el. Ekbacken backe
Bossbol gård Hålvättern sjö /Se Edebynäs lhtr Kyrkåttingen åker
Bossbol gd Hålvättern sjö /Se Ekekulla förr gd Källstumossen sankmark
Bossbol gård Hålvättern sjö /Se Ekekulla bebyggelse Källstuslätten åker
Bosbohl gård Hålvättern sjö /Se Ekekullastugan s.t. Källvassen åker
Bossbol gd *Hälvältrasjön, se Hålvettern sjö Ekensberg lht Ladslätten terräng med åker
Bosbol gård Hästhagen terräng Eknäs lht Lagmansöängen åker
Bossbol gd /Se Högåsängen äng /Se Ekvalla avs. lht Lagrunden holmar
Bossbol gd /Se Hönebäck bäck /Se Ekåsen torp Lagårdsgärdet betesmark
»Boskapsboll», se Bossbol gård Hönebäck bäck /Se Enarstugan t. Lam(m)asjöängen, se Lagmansöängen åker
Brittaborg gd /Se Hön(s)sjön sjö /Se Enby lht Lenbergabacken backe
Bro gd /Se *Hönssjön, L., se Lunsebosjön sjö Ene lht Lilla holmen holme
Bronäs torp /Se Hönsäter äng /Se Enstorp gd Lillsjön kärr, (förr sjö)
?*Brosäterstorp Saknas Hönsätern äng /Se Enstorp bebyggelse Lillängen hage
Brotorp torp /Se Hönsätersån vattendrag /Se Eriksdal stuga Lindbygärdet gärde
Brotorp torp /Se Hönsätra äng /Se Erikslund t. Lindbyvassen strand
Brudhälla gd /Se Hönsätra äng /Se Erikstorp, se Erstorp avs. lht Linderängen odl. äng
Brunnstugan stuga /Se Iskällarplogarna åkermark /Se Erlandstorp bebyggelse Linderängsbacken backe
Bråtastugan stuga /Se Jungfrumossen mosse Ernlunda, se 1 Erlandstorp Saknas Linderängsbron bro
Bråten gd /Se Järnbols holme holme Erstorp lht Linderängsån bäck
Byggslätten gd och tp /Se Järnbolsskogen skog /Se Erstorp avs. lht Lindholmen holme
Bäckerhov lht /Se Kattnäset näs Espedal eller Espudden, se 1 Äspudden gd Logstycket åkerskifte
Bäcktorp torp /Se Kattnäset näs /Se Fagerhult torp Lomskär holme
Cedersberg soldattp /Se Kilaån å /Se Fall gd Lundsbolssjön sjö
Dagmarsro stuga /Se Killinga pin holme Fall rå och rör Lundsebosjön sjö
Dalbyhem missionshus /Se Killingapin holme /Se Fallsågen ångsåg Långholmen holme?
Dalbylund lht /Se Klodalen dal Falls ångsåg, se Fallsågen Saknas Långhällsberget berg
Dammkärr torp /Se Klodalen dal Finnängen Saknas Länsman sten
Dammkärr torp Klostermossen mosse Finnängen gd Löpstorpaviken vik
Danaby, se Danbyholm hgd Klubbviken vik Flinksta lht Lövgölsberget berg
»Danaby», se Danbyholm herrg. Klubbviken vik Flinkstorp, se Flinksta Saknas Malmahagen hage
Danbyholm herregård Klubbviken vik Fnektåsen, se Fnertåsen t. Mariebergs Rihage el. Rihagen hage
Danbyholm hgd Klubbviken vik /Se Fnertåsen t. Medlingssjön sjö
Danbyholm gods Klubbviken vik /Se Fnertåsen s.t. Melingen, se Medlingssjön sjö
Danbyholm hgd Knekttäppan ägomark Forsbergsdal lht Melingssjön sjö
Danbyholm herrgård Knekttäppan åker Franstorp lht Mellanhagen hage
Danbyholm hg Knäpphagen terräng Fredriksborg avs. lht Mjölhulta hage, se Mjölhult hage
Danbyholm herrgård Kobergsudden udde Fredriksdal lht Mossviken vik
Danbyholm herrg. Korpeklint gränsmärke Fredrikslund lht Mossviken vik
Danbyholm herrg. Krämaresten, se Spicksten gränsmärke Fridensborg lht Mossängen betesmark
Danbyholm hg Krämaresten gränsmärke Fridhem lht Mossängen hage
Danbyholm herrg. Krämaresten gränsmärke Fridhem lht Munkarsbacken kulle
Danbyholm herrg. Kulltorpa ö ö Frutäppan gd Munkarsbacken kulle
Danbyholm hg Kulltorpa ö ö Frutäppan bebyggelse Munkarsbacken kulle
Danbyholm hg Kulltorps ö ö /Se Fubban lht Mågtegen åkerskifte
Danbyholm herrg. Kvarnberget berg Fubban lht Måkärrsängen odl. äng
Danbyholm gd Kvarnkärret sjö Fubbastugan, se Fubban Saknas Mällingen sjö
Danbyholm gd /Se Kyrkkärret kärr Furulid lht Märmossen åker
Danbyholm hgd /Se Kyrkkärret kärr Fyrkanten lht Mörtbolsnäs hage
Danbyholm hg /Se Källstuguviken vik Fäbo ladugårdsfolkets bost. Nerhammarskärret kärr, (förr sjö)
Danbyholm gd /Se Källstuguviken vik Galisatt statarbyggn. Norrängen skogslott
Danbyholm hg /Se Källstumossen mosse Gamla kvarn stuga Nyckeldalen åker
Danbyholm gd /Se Källstuslätten äng /Se Gissingstorp, se 1 Gisslingstorp Saknas Nytorpaänden förr åker, nu skog
Danbyholm hgd /Se Källviksmossen mosse Gisslingstorp lht Nyängen täppa
Danbyholm gd /Se Lappdalen dal Gisslingstorp bebyggelse Nyängen åker
Danbyholm hgd /Se *Lassa theegh åkerteg Gisspå t. Nyängsudden udde
Danbykrog bost., förr krog /Se Lassa theegh teg /Se Gisspå avs. lht Nyängsviken vik
Daneby gd Lasses täppa åker Glabol lht Näsnaren sjö
Daneby säteri Lenberga terräng Glabol lht Näsnaren sjö
Daneby gd Leonardsberg berg? Glindran lht Näsängen odl. äng
Daneby gd Lilla allmänningen terräng Glindran lht Odlingen betesvall
Daneby gård Lilla holmen holme Glindran lht Odlingen åker
Daneby, numera Danbyholm hgd Lillsjön f.d. sjö? Glindrans skola skolhus Olsholmaglon strandmark
Daneby gård? Lindbygärdet gärde /Se Granbacken villa Ols holme udde
Daneby gd Lindbyvassen strand /Se Granlund t. Orrholmen holme
Dikartorp torp /Se Linderån å /Se Granlund lht Orrholmen holme
Djupdalen gd /Se Linderängsbacken backe Granstorp lht Oxhagen hage
Djupviksnäs stuga /Se Linderängsån å Grindberga torp Oxhagen hage
Dragsta gård Lindholmen holme Grindberga gd Parkstycket åkerskifte
Dragsta gd Lindholmen holme /Se Grindstugan lht Pelltorpsmossen mosse
Dragsta gård Lisselängen äng /Se Grindtorp lht Pilgöljan sjö
Dragsta gård Lisstorpsbäcken bäck och grävd kanal /Se Grova gd Prästängen åker
Dragsta gd Ljungens äng (el. Flinkängen) äng /Se Grova bebyggelse Rammforsängen odl. äng
Dragsta gård Lundsbolssjön sjö Grovatorp lht Rangelmossen mosse
Dragsta gd /Se Lundsbolssjön sjö /Se Gröndal lht Rihagen el. Hofsta Rihage hage
Dragsta gd /Se Lundsbolssjön sjö /Se Grönkärr bebyggelse Rihagen el. Mariebergs Rihage hage
Dybro gd /Se Lundsbolssjön sjö /Se Gubbhuset byggn. Rommarkärret sjö
Edeby by Lundsbolssjön sjö /Se Gustavsberg lht Rudbotten sjö
Edeby by Lundsebosjön sjö Gustavsborg lht Rudbotten kolbotten
Edeby by Lundsjön sjö /Se Gustavsdal avs. lht Råmstorpsängen odl. äng
Edeby by Långa kärret kärr Gålsjötorp (Gårdsjötorp) bebyggelse Rävbacken backe
Edeby by Långmossen mosse Gårdsjön, se Gålsjötorp Saknas Rökärret odl. kärr
Edeby by Långnäsudden udde Gåsmossen bebyggelse Römossen kärr
Edeby by Lövholmarna holmar Gåsmossen gd Römossen mosse
Edeby by Marieberg triangelpunkt Gäversgölet gd Rösjön, se Röstorpasjön Saknas
Edeby by Medlingssjön f.d. sjö? Gäversgölet Saknas Rösjön igenvuxen sjö
?Edeby by Melingen sjö /Se Görelsberg, se Bondegården eller Görelsberg rå och rör Rösstorpasjön, se Rösjön igenvuxen sjö
Edeby Saknas /Se Melingen sjö /Se Görelsberg Saknas Röstorpasjön sjö
Edeby gårdar /Se Melån förr å /Se Görseboda bebyggelse Sandstubacken backe
Edeby by /Se Mossviken vik Hackspikens, se 1 Djupdalen Saknas Sandudden udde
Edeby by /Se Mossängen äng Hacksta bebyggelse Sandvikaskogen skog
Edebyborg gd /Se Mossängen äng /Se Hacksta bebyggelse Simbols ö holme
Edeby boställe bost. /Se Märrmossen mosse /Se Hacksta bebyggelse Sjuabacken backe
Edet, Lilla lht /Se Nordängen äng /Se Hacksta Boställe = 1 Hacksta 1 bebyggelse Sjuabacksgärdet gärde
Ekekulla torp Norrbygget terräng? Haga t. Sjöhagen hage
Ekekulla förr gd Norstugan f.d. torp? Hagby säteri Sjöhagen el. Valla Sjöglo hage
Ekekulla gård Nykvarnsmon mo /Se Hagby lht Sjöredden gärde
Ekekulla gd Nyköping terräng Hagbyberga bebyggelse Sjöstumon skog
Ekekulla gd /Se Näckensborg plats med stenar /Se Hagelsäter bebyggelse Sjöstuviken vik
Ekliden bost. /Se Näckkällan källa /Se Hagsjö avs. lht Skarendalsån å
Eknäs försv. tp /Se Näset udde Hagstugan lht Skaten terräng
Ekåsen torp Näset udde Hagstugan Saknas Skiramon skog
Eldstugan stuga /Se Näset terräng Hall skogv.bost. Skirsjön sjö
Enarstugan stuga /Se Näset udde Hallinge arb.bost. Skitbänken korsväg
Engvalla gd /Se Näsholmarna holmar Hallingsstugan, se 1 Vällfallstorp Saknas Skolskiftet åkerskifte
Enstorp gd /Se Näsholmarna holmar Hallsjön med Hallsjötorp eller Källviken bebyggelse Skuttings backe backe
Enstorp torp /Se Näsnaren sjö Hallsjön eller Källvik bebyggelse Sliparhällsmossen mosse
Ernlunda lägenhet /Se Näsnaren sjö Hallsjön med Hallsjötorp eller Källvik Saknas Smedbacken backe
Fagerhult torp /Se Näsnaren sjö Hallsjösand bebyggelse Smedskiftet åkerskifte
Fall gård Näsnaren sjö /Se Hallsjötorp bebyggelse Smedstycket gärde
Fall gd Näsnaren sjö /Se Hallstorp, se 2 Hållstorp Saknas Småholmarna holmar
?Fall gd Näsnaren sjö /Se Hanebacken bebyggelse Smällforsarändeln bäck
Fall gd /Se Näsnaren sjö /Se Hanstorp, se 1 Källstugan Saknas Smällforsen bäck
Finnekyrkan del av kyrka /Se Näsnaren sjö /Se Hanstorp lht Smälltäpparänniln rännil
Finnängen gd /Se Näsnaren sjö /Se Harpebol bebyggelse Spetsgårdsviken vik
Finskstugan beb. /Se Näsnaren sjö /Se Harpebol gd Spicksten sten
Fnertåsen soldattp /Se Nästorps ede udde /Se Harvetorp torp Spikbrukskärret kärr
Folkebo gd /Se Nästorpsedet udde Hedby lht Spiksten sten
Fredrikslund lht /Se Olofsbottnen terräng Hedebylund lht Spångakärret vattensjuk betesmark
Frisktorp torp /Se Ols holme udde Heden gd Spökbacken backe
Frutorp torp /Se Orrholmen holme Heden, se Jakobsdal Saknas Stabergsmossen mosse
Frutäppan klostergods /Se Orrholmen holme /Se Heden torp Stackkärret äng, delvis odlad
Frutäppstugan stuga /Se Oxhagen terräng Hedetorp bebyggelse Stavhällabacken backe
Fubban lht /Se Pilgölen sjö /Se Henningstorp lht Stengärdet förr åker, nu skog
Fubban soldattp /Se Pilgöljan sjö? Hisse gd Stenröset krök av vägen
Fyrkanten lht /Se Pilgöljan göl /Se Hisse torp Stora berget berg
Galisatt bost. /Se Pilängen äng, allmänning /Se Hjortensberg, se Sandstugan Saknas Stora graven el. Linderängsån bäck
Gespa lht /Se Porta bergspass /Se Hjortsbo gd Stora holmen holme
Gislingstorp hmn /Se Potten försv. sjö /Se Hjula lht Storbacken hage
Gisslingstorp lht /Se Prästbrottet åker /Se Hjulbo bebyggelse Stubbängsbacken backe
Gisslingstorp gd /Se Pumpskäret skär Hjulbonäs bebyggelse Sutterbolet åker
Gislingstorp torp /Se Pumpskäret holme Hjulbostugan lht Svarvarhagen hage
Gislingstorp gd /Se Pälltorpsmossen mosse Hjulsta bebyggelse Svensängen gärde
Gisspå torp /Se Rangelmossen mosse Hjulsta soldattorp, se Bråtastugan Saknas Svinkärret äng
Glabo beb. /Se Rihagen terräng Hjälmsäter bebyggelse Svältan hage
Glabol lht /Se Rihagen terräng Hofsta säteri Svärdstaberget, se Svärsberget Saknas
Glabo lht /Se Rudbotten (el. Rudpotten) sjö /Se Hofsta säteri Svärsberget berg
Glindran gd /Se Rudgölen göl Hofsta säteri Sågberget berg
Glindra skola skolhus /Se Rudgölen tjärn Holmens, se Hymen Saknas Sätrabacken backe
Grindberga beb. Rudpotten (el. Rudbotten) sjö /Se Holmsta gd Sörby sand badställe
Grindberga gd /Se Runnerstahagen terräng Horsnäs gd Sörgölsbacken backe
Grova gd Råmpängen åker /Se Horsnäs bebyggelse Sörhagen el. Hofsta Sörhage hage
Grova gård Rännilsbro terräng? Hotellet statarbyggn. Tallsätter ägomark
Grova gd Rävbacken höjd Hult komministerboställe Tallsättersviken vik
Grofva gård Rävbacken backe /Se Hult komministerboställe Tegelbrukshagen hage
Grofva gård Rödkärrsmon mo Hultstugan torp Tigölet åker
Grova Saknas Römossen mosse Hultsätter lht Tjurhagen hage
Grova gd /Se Römossen mosse /Se Hvensberg, se Venstugan Saknas Tjurnshål strandparti
Grova gd /Se Rösjön sankmark Hyltinge t. Tjuvudden udde
Grova soldattorp torp /Se Rösjön (el. Röstörpäsjön) sjö /Se Hyltinge avs. lht Tolvkärret åker
Grovastugan stuga /Se Röstörpäsjön (el. Rösjön) sjö /Se Hymen t. Tolvskillingsbacken backe
Grova torp torp /Se Sandgölet åker Hyttan, se 1 Hyttäng Saknas Torpsgärdet gärde
Grönkärr gd Sandtäppan täppa /Se Hyttäng bebyggelse Tors stenar el. Jättestenarna el. Ödesängstenarna flyttblock
Grönkärr gd /Se Sandvikshagen hage /Se Hålkärr, se Hålskärret Saknas Trekanten betesvall
Grönkärrstorp torp /Se Sarpetorpshagen terräng Hållstugan, se Hällstugan Saknas Trädgårdsgärdet gärde
Grötstugan torp /Se Simbols holme holme /Se Hålskärret lht Trängselskiftet åkerskifte
Gålsjötorp torp /Se Simbols ö ö Hålstorp gd Trängslan backe
Gäversgölet gd /Se Sjuabacken backe Hålstorp bebyggelse Tubunken markområde
Görelsberg gd /Se Sjöhagen terräng Hålstorp bebyggelse Tängbolskärret odl. kärr
Görseboda gd /Se Sjökärret kärr Hålstorp bebyggelse Täppkärret odl. kärr
Görsebostugan stuga /Se Sjöstumon mo Hällen förr gd Uddaviken vik
Hacksta by Sjöstuviken vik Hällen Saknas Uggelbergen bergparti
Hacksta by Sjöängen äng /Se Hällen, se Karlshäll Saknas Ulvstorpa hage, se Ulvstorpa grind hage?
Hacksta by Skarendalsån å Hällfallstorp eller Hallingestugan torp Ulvstorpa grind grind
Hacksta by Skarendalsån å /Se Hällstugan t. Ulvstorpa grind grind
Hacksta by Skarendals äng äng /Se Hällstugan avs. lht Uren holme
Hacksta gd Skirabäcken bäck /Se Häradsgården lht Vabbnäsanäset näs
Hacksta gd Skiramon mo Höglind lht Vadabackarna backar
Hacksta by Skiren sjö /Se Höglunda lht Vadabackarna backar
Hacksta by Skogängsslätten slätt Högsta lht Vadstorpaån å
Hacksta by Skuttingebacken backe /Se Högsätter lht Vadstorpån å
Hacksta by Skuttings backe backe Högtorpstugan, se Hökstugan Saknas Valla Sjöglo el. Sjöhagen hage
Hacksta by Slottsbackaränniln bäck /Se Högåsaängen äng Vallaviken vik
Hacksta by Slottsbacken höjd Högåsen bebyggelse Vallbomsbacken backe
Hacksta by Slöängen äng /Se Högåsstugan bebyggelse Vallenstäppan täppa
Hacksta by Smällforsen bäck /Se Höjen avs. lht Vedbo kvarn, se Vedeby kvarn kvarn
Hacksta by Smälltäpparänniln rännil /Se Höjens t. Vedeby broar bro
Hacksta by Smälltäppakärret slätt /Se Höketorp Saknas Vedebyviken, se Danbyviken Saknas
Hacksta by Smörasken holme Hökstugan avs. lht Velången sjö
Hacksta by Snytan tp /Se Hönebäck bebyggelse Viggaren sjö
Hacksta by Sockenskogen skog Hönebäcks Grindstuga lht Viggartorpa näs näs
Hacksta by Spicksten gränsmärke Hönstorp bebyggelse Viggartorpaviken vik
Hacksta by Spiksten, se Krämaresten gränsmärke /Se Hönstorpstugan lht Viggartorpa åsar åsar
Hacksta by Spicksten gränsmärke Iseltorp, se Gisslingstorp lht Villkärret odl. kärr
Hacksta by Spiksten gränssten /Se Iseltorp, se 1 Gisslingstorp Saknas Virlången sjö
Hacksta by Spångbergsäng äng /Se Jakobsdal eller Heden torp Virlången sjö
Hacksta by Spökbacken backe Janslund lht Virån å
Hacksta by Stackkärret kärr /Se Johannesberg lht Virån å
Hacksta by Stavtäppan ägomark Johanneslund, se Janslund Saknas Visbro backe backe
Hacksta by Stegelbron bro /Se Jordsboda, se 1 Gärseboda Saknas Vångahagen hage
Hacksta by Stenstorps hagkärr kärr Jordsbostugan t. Väderkvarnsbacken backe
Hacksta gd Stensätter terräng Jämkarkärr gd Västerängen odl. äng
Hacksta by Stenvallsbro terräng? Jämkarkärr lht Västerängen förr åker, nu skog
Hacksta gd Stora mossen mosse Jämkarkärrstugan avs. lht Yngaren sjö
?Hacksta by Stora mossen mosse Järnbol säteri Yngaren sjö
Hacksta by Stora mossen mosse Järnbols soldattorp Saknas Yxtaren sjö
Hacksta gd Stubbviks holme holme Jäspen, se Johannesberg Saknas Yxtasjön sjö
Hacksta by Svalfjärden vik /Se Jönstorp lht Åkfors kvarn kvarn
Hacksta Saknas /Se Svarta viken vik /Se Jönåkers häradsallmänning traktnamn Åkforsån å
Hacksta gd /Se Svartgölen tjärn Jönåkers härads allmänning, se 1 Björkvik Saknas Åkeforsån del av Nyköpingsån
Hacksta by /Se Svartgölja sjö /Se Kalkhällen t. Ålands hav gärde
Hacksta by /Se Svarthålet vik Kalkhälla, se 1 Korshälla Saknas Ålsjön, M., se Ålsjön, Övra Saknas
Hacksta by /Se Svältagrundet grund Karlberg stat.byggn. Ålsjön, Mellersta sjö
Hacksta förr by /Se Svältagrundet grund Karlshem Saknas Ålsjön, Nedra sjö
Hacksta boställe bost. /Se Svältan äng /Se Karlshäll lht Ålsjön, Övra sjö
Haga torp /Se Svärdsberget berg Karlslund stuga Åminnegärdet gärde
Hagby ej beb. säteri Sågbacken backe? /Se Karlsro avs. lht Åmunnen åmynning
Hagby beb., nu del i gods Sågkärret sjö Kars, se Mossen Saknas Åsa backar
Hagby gd /Se Sågkärret sjö Karstorp, se Mossen Saknas Åsgärdet gärde
Hagby gd /Se Sätra terräng Katrinelund lht Älgsjön, se Älgtorpssjön Saknas
Hagbyberga hgd *Säuesiö moo gränsmärke Kavelbro gd Älgsjön sjö
?Hagbyberga hg Sörby hage terräng Kavelbro bebyggelse Älgsjötorpasjön sjö
Hagbyberga gd /Se Sörby lillsjö sjö /Se Klastorp lht Älgstorpasjön sjö
Hagbyberga gods /Se Sörbyskogen skog Klingens f.d. soldattorp Ändtorpasjön sjö
Hagbyberg(a) gd /Se Sörgölet nyodling /Se Klippan t. Ängshagen hage
Hagbyberga hgd /Se Tigölet äng /Se Klockarbol klockarboställe Äspeängen betesmark
Hagelsäter gd Tjurens hål terräng Klockaregården lht Ödesängstenarna, se Tors stenar Saknas
Hagelsäter gård Tolvkärret sumpmark Klockartorp bebyggelse Öna el Danbyö udde
Hagelsäter gd /Se Torparängen sankmark Klubbetorp gd  
Hall bost. /Se Torparängen äng Klubbetorp ålderdomshem  
Hallsjösand torp /Se Tors stenar terräng Knoga gd  
Hallsjösands såg såg /Se Trollbergen berg Knoga stuga  
Hallsjötorp torp /Se Trollbergen berg Kocktorp gd  
Hallsjötorp torp /Se Tubunken äng /Se Kocktorp, se 1 Åsäterstorp eller Kocktorp torp  
Hanebacken gd /Se Uggelbergen bergsträckning /Se Kolstugan bebyggelse  
Hanebacken torp /Se Uggleberget berg Kolstugan, se Tängbolstugan Saknas  
Hanebacken gd /Se Ulfstorpsmon mo? /Se Konsumtionsföreningen eller Åkervalla handelslht  
Harpebol gd /Se Ulläng äng /Se Kobbarbol bebyggelse  
Harvetorp torp /Se Uren holme Kornboda bebyggelse  
Heden torp /Se Urön ö /Se Kornboda Saknas  
Hedtorp torp /Se Vadstorpån å Kornbosund eller Östersund bebyggelse  
Hisse torp /Se Vadstorpsån (el. Vedebyån) å /Se Kornbosund eller Östersund, se Östersund Saknas  
Hjortensberg Saknas /Se Vallaberget berg /Se Kornbosund lht  
Hjula lht /Se Valla bohage hage /Se Korsgölet Saknas  
Hjulbo gd Vallaviken vik /Se Korshälla eller Kalkkälla torp  
Hjulbo gd /Se Vargsången terräng Kosta skogv.bost.  
Hjulbo gd /Se Vedebyviken vik /Se Krafsbol gd  
Hjulbo gd /Se Vedebyån (el. Vadstorpsån) å /Se Krafsbol bebyggelse  
Hjulbo soldattorp försv. tp /Se Venerna terräng Kristinalund lht  
Hjulbonäs gård Viggarn (resp. Viggaren) sjö Kristineholm avs.lht  
Hjulbonäs gd /Se Viggaren sjö Krogen(s) el. Danbykrogen torp  
Hjulbonäs gård o. näs Viggaren sjö /Se Kroken Saknas  
Hjulbostugan lht /Se Viggaren sjö /Se Kronan lht  
Hjulsta by Viggaren sjö /Se Kråktorp statarbyggn.  
Hjulsta by Viggaren sjö /Se Kulla, se Munktorp Saknas  
Hjulsta lht Viggartorp triangelpunkt Kullen t.  
Hjulsta by Viggartorpa åsar Kulltorp gd  
Hjulsta by Viggartorpanäs näs /Se Kulltorp, Västra bebyggelse  
Hjulsta by Viggartorpsmossen mosse Kulltorp, (Östra) bebyggelse  
Hjulsta by *Vigjarnsjön, se Viggarn(resp. Viggaren sjö Kulltorp Saknas  
Hjulsta by *Viklången, se Virlången sjö Kulltorp, Östra Saknas  
Hjulsta by Villkärret gammalt kärr, nu bördig dal /Se Kulltorpstugan torp  
Hjulsta by Vinterkärret kärr Kvarnstugan torp  
Hjulsta by Vinterudden udde Kvarntorp stat.byggn.  
Hjulsta trol. by Vinterudden udde Kvisätter gd  
Hjulsta by /Se Virlången sjö Kvisäter bebyggelse  
Hjulsta Saknas /Se Virlången sjö Kvisäterstorp bebyggelse  
Hjulsta lht /Se Virlången sjö Kvisäterstugan, se Kornbosund Saknas  
Hjulsta gd /Se Virlången sjö /Se Källstugan eller Hanstorp torp  
Hjulsta by /Se Virlången sjö /Se Källstugan, (Västra) bebyggelse  
*Hjulstatorp beb. Virlången sjö /Se Källvik eller Hallsjön bebyggelse  
?Hjälmsäter gd Virlången sjö /Se Källvik Saknas  
Hjälmsäter gd /Se Viråkärret, Nedre sjö Kärrbolstugan torp  
Hjärnkårkärr torp Viråkärret, Övre sjö Körpå lht  
Hofsta gods /Se Virån å /Se Körpå, se Sjökärrstugan t.  
Hophagen skog /Se Virån å /Se Laggarbo förr gd  
Hornebolet (el. Järnbol) säteri /Se Virån å /Se Laggarbo säteri  
Hornebolet gammalt namn på Järnbol Virån å /Se Laggarbols skola skola  
Horsnäs gd /Se Visbro äng äng /Se Lagölet lht  
Horsnäs gd /Se Vispåskvarn nedlagd kvarn /Se Lagölastugan stuga  
»hostum», se Hovsta hg Yngaren sjö Lappdalen lht  
Hovsta hg Yngaren sjö Leonardsberg lht  
Hovsta herregård Yngaren sjö Lickes s.t.  
Hovsta hg Yngaren sjö Lillboda, se 1 Boda Saknas  
Hovsta hg Yngaren sjö Lindbol t.  
Hovsta hg Yngaren sjö Linbord, se Lindbol Saknas  
Hovsta hg Yngaren sjö /Se Lindby säteri  
Hovsta hg Yngarn sjö /Se Lindby s.t.  
Hovsta hg *Yngjarnsjön, se Yngaren sjö Lisstorp säteri  
Hovsta hg Yxtan sjö /Se Listorp säteri  
Hovsta hg Yxtaren sjö /Se Litva lht  
Hovsta hg Yxtaren sjö /Se Ljungby lht  
Hovsta hgd Yxstasjön sjö /Se Ljungens f.d. sold.t.  
Hovsta hg Yxtasjön sjö Lugnet, se Lyngden Saknas  
Hovsta hgd Yxtasjön sjö /Se Lund lht  
Hovsta hg Yxta snut terräng Lundby lht  
Hovsta hgd Åkeforsån å Lurstugan gd  
Hovsta hg Åkeforsån å Lyngden lht  
Hovsta herrgård Åkeforsån å Lyshälla gd  
Hovsta herrgård Åkeforsån å Lyshälla säteri  
Hovsta herrgd Åkforsån Saknas Långgölet bebyggelse  
Hovsta gd Åkforsån å Långgölsstugan lht  
Hofsta herrg. Åkforsån å /Se Långgölstugan t.  
Hofsta herrg. Åkforsån å /Se Löfgärdet, se Lövgölet gd  
Hovsta hg Ålands hav åker Löneberga rå och rör  
Hovsta hg Ålsjöberget berg Lötatorp torp  
Hovsta hg Ålsjöberget berg Löten t.  
Hofsta gård Ålsjöbäcken bäck /Se Löten eller Ängsstugan torp  
Hovsta hg Ålsjögölja försv. sjö /Se Lövdalen avs. lht  
Hovsta gods /Se Ålsjön, Öv., M. o. Ned. sjöar Lövgärdet nu arb.bost.  
Hovsta hgd /Se Ålsjön, Mellersta sjö Lövgölet gd  
Hovstakrogen försvunnet värdshus /Se Ålsjön, Mellersta sjö Lövgölat, se 1 Lövgärdet Saknas  
?Hult gd Ålsjön, Mellersta sjö /Se Lövgölstugan stuga  
Hult gd Ålsjön, Nedre sjö Lövsta bebyggelse  
Hult komministerbost. /Se Ålsjön, Nedre sjö Lövstastugan lht  
Hultstugan torp /Se Ålsjön, Nedre sjö /Se Lövsten, se 1 Lövsta Saknas  
Hultstugan Saknas /Se Ålsjön, Övre sjö Magerslund gd  
Hultsäter lht /Se Ålsjön, Övre sjö Magerslund avs. lht  
Hyltinge torp /Se Ålsjön, Övre sjö /Se Malma Saknas  
Hymen torp /Se Älgkärret kärr Malmö t.  
Hyttäng försvunnen gd /Se Älgsjön sjö Marieberg säteri  
Hålkärr (el. Hållkärr) torp /Se Ändtorpasjön sjö Mariebergs Grindstuga, se Mariebergstugan Saknas  
Hållkärr (el. Hålkärr) torp /Se Ändtorpasjön sjö /Se Mariebergstugan t.  
Hällkärr torp Ändetorpssjön försv. sjö /Se Marielund avs. lht  
Hällan torp /Se Ängshagarna terräng Marsens, se Björkstugan Saknas  
Hällstugan stuga /Se Ängstugubacken backe Mauritslund, se Magerslund Saknas  
Häradsgården gd /Se Östersundsängen äng /Se Medlingen gd  
Höglind torp /Se Österängen äng /Se Medlingen bebyggelse  
Höglunda lht /Se   Melby lht  
Högsäter Saknas /Se   Mellangården bebyggelse  
Högåsen lht /Se   Mellangården = 1 Tjärsta 1 kronodomän  
Högåsstugan gd /Se   Mellangården = 2 Veleby bebyggelse  
Höjen lht /Se   Mellantorp gd  
Höketorp torp /Se   Mellantorp torp  
Hönebäck gd /Se   Melo gd  
Hönebäck gd /Se   Melo t.  
Hönebäcks grindstuga stuga /Se   Melo Saknas  
Hönebäcks soldattorp torp /Se   Mjölhult gd  
Hönstorp gd   Mjölhult avs. lht  
Hönstorp gd /Se   Mjölhult lht  
Hönstorpstugan stuga /Se   Mjölhultstugan lht  
[Jonstorbjörnsonstorp] torp   Mossastugan f.d. sold.t.  
Jonstorp torp /Se   Mossen avs.  
*Jon-Torbjörnsonstorp försv. beb.   Mosstorp bebyggelse  
Jontorbjörnstorp torp /Se   Mosstorp Saknas  
Jordbostugan stuga /Se   Mosstugan f.d. s.t.  
Juhlbo gård   Mossängen äng  
Jämkarkärr gd /Se   Mossängen Saknas  
Jämkarkärrstugan stuga /Se   Mossängskärret, se 1 Mossängen Saknas  
Järnbol (el. Hornebolet) säteri /Se   Mota gd  
Jättertorp torp /Se   Mota avs. lht  
Jönstorp torp /Se   Munkebo bebyggelse  
Kalkhälla torp /Se   Munkebo, (Stora) bebyggelse  
Kalkhälla torp o. berg   Munkebo, Stora Saknas  
Karlsro torp /Se   Munkebo, (Norra) bebyggelse  
Karltorpstugan stuga (nu försvunnen) /Se   Munkebo, Lilla, se 1 Munkeboda Saknas  
Karlshäll lht /Se   Munkebo, Lilla Saknas  
Karlshäll torp /Se   Munkebo soldattorp Saknas  
Karlslund torp /Se   Munkeboda bebyggelse  
Karlslund lht /Se   Munkedal lht  
Karstorp torp /Se   Munkedal lht  
Kavelbro gd   Munktorp lht  
Kavelbro gd /Se   Mygghem stat.byggn.  
Klastorp torp /Se   Myrtjärn gd  
Klinga torp /Se   Målartorp bebyggelse  
Klippan torp /Se   Målartorp gd  
Klockartorp torp /Se   Målkärr gd  
Klubbetorp gd   Målkärr gd  
Klubbetorp gård   Målkärr lht  
Klubbetorp Saknas   Målkärrstugan lht  
Klubbetorp gd /Se   Målstorp bebyggelse  
Knoga gd   Målstorpstugan lht  
Knoga gård   Måltorp, se Målartorp gd  
Knoga torp /Se   Måsängen, se 1 Mossängen Saknas  
Kocktorp gd /Se   Mälby, se Melby Saknas  
Koltäppan plantskola /Se   Mälskog, se 1 Spångbergsäng eller Mälskog Saknas  
Kopparbol torp /Se   Mälskog Saknas  
Kornboda gd /Se   Mörsa, se 1Möskekärret Saknas  
Korshäll gd /Se   Mörtbol bebyggelse  
Krafsbol gd /Se   Mörtbol gd  
Kronan lht /Se   Mörtviken f.d. sold.t.  
Kula lht /Se   Möskekärret gd  
Kullen torp /Se   Möskekärret äng, lht  
?Kulltorp, V och Ö gårdar   Nerhammaren smedja  
Kulltorpstugan torp /Se   Nolängen lht  
?*Kvarntorp Saknas   Noran lht  
»Quighosæther» gård   Noran lht  
[Qvigssäter] Saknas   Norastugan, se Norstugan Saknas  
Kvisäter gd   Nordanås lht  
Kvisätter gd   Norrbygget stuga  
Qvisätter Saknas   Norstugan lht  
Qvisätter by   Nybygget Saknas  
Kvisäter gd   Nyffe t.  
Kvisätter gd /Se   Nyffe torp  
Kvisätter gd /Se   Nyffe lht  
Kvisäterstorp torp /Se   Nykvarn bebyggelse  
Källstugan stuga /Se   Nyköping, se Nyppingens Saknas  
Källvik torp /Se   Nyköpingstugan, se Nyppingens Saknas  
Kärrbol gd /Se   Nyppingen, kallas även Nykpyngens Saknas  
Kärrbolsstugan försvunnen stuga /Se   Nyppinge lht  
Kör på (el. Sjökärrstugan) stuga /Se   Nyppingen(s) lht  
Laggarbo hg   Nystugan eller Nyängen torp  
Laggarbol säteri /Se   Nystugan, se 1 Kavelbro Saknas  
Laggarmo torp /Se   Nystugan avs. lht  
Lagmosstorp försvunnet tp /Se   Nystugan eller Nyängen, se 1 Nyängen Saknas  
Lagölet gd /Se   Nytorp lht  
Lagölstugan försvunnen stuga /Se   Nyttersta t.  
Leonardsberg lht /Se   Nyängen, se Nystugan Saknas  
Lidztorp, se Listorp gd   Nyängen Saknas  
Lindbol torp /Se   Näset Saknas  
Lindby gård   Nässtugan, se Djupviksnäs Saknas  
?Lindby gård   Nästorp bebyggelse  
Lindby gård   Olovs holme Saknas  
Lindby gd   Olovstorp eller Åmundstorp torp  
Lindby torp /Se   Olsnäs, se Orrnäs Saknas  
Lindby by /Se   Orrtorp t.  
?Lisstorp gd   Orretorp bebyggelse  
?Lisstorp gd   Orrnäs lht  
Lisstorp gård   Orrnäs lht  
?Lisstorp gd   Ottekil gd  
?Lisstorp gd   Ottekil bebyggelse  
?Lisstorp gd   Ottekil, Gamla stat.bost.  
Lisstorp gd   Palmtorp s.t.  
?Lisstorp gd   Pansas, se Täppstugan Saknas  
?Lisstorp gd   Paris soldattorp  
Lisstorp gård   Perstorp lht  
?Lisstorp gd   Pettersberg t.  
Lisstorp gård   Pilängen äng, lht  
?Lisstorp gd   Pjungstugan förr st.  
Lisstorp gd   Pjunkstugan f.d. sold.t.  
?Lisstorp gd   Prästtorp, se Kvisäterstorp Saknas  
?Lisstorp gd   Pälltorp gd  
Lisstorp gd   Pälltorp torp  
Lisstorp gd /Se   Pälltorpsäng avs. lht  
Lisstorps soldattorp torp /Se   Pörtstugan stuga  
Lisstorpstugan torp /Se   Rammforsen avs. lht  
Litva lht /Se   Ramsta avs. lht  
*Lundby Saknas   Reformens t.  
[Lundby] Saknas   Rom Saknas  
Lundby lht /Se   Rosendal t.  
Lundås lht /Se   Rosenlund torp  
Lyshälla torp   Rovgölet lht  
Lyshälla gd /Se   Rovgölet lht  
Lyshällens såg såg /Se   Runnersta t.  
Læmmaberg gd /Se   Rådmanshagen, se Haga Saknas  
Lönneberga gård   Råttholmen ä. ökn. f. Tjärsta Hagstuga  
»Læmmæbærgh» = Lönneberga gård   Rännilen äng  
Lönneberga gd   Röda-Kors-hemmet sjukhem  
Lönnberga gård   Rökärrstugan t.  
Lönneberga gd   Rökärrstugan t.  
Lönneberga gård   Rökärrstugan, Lilla Saknas  
Lönneberga gd /Se   Rösjötorp bebyggelse  
Lötatorp torp /Se   Rösjötorp lht  
?Löten torp   Rösstorp, se Rösjötorp lht  
Löten Saknas   Samuelstorp lht  
Löten torp /Se   Sandgölet lht  
Lövgölet gd   Sandstugan lht  
Malma lht? /Se   Sandstugan utgård  
Malmö tp /Se   Sandstugan avs. lht  
Marieberg hg   Sandvik lht  
Marieberg herresäte   Sarpetorp gd  
Marieberg Saknas /Se   Sarpetorp Saknas  
Marieberg gd /Se   Seleboda gd  
Marieberg (Skulesta) hgd /Se   Seleboda bebyggelse  
Mariebergstugan stuga /Se   Simbolstugan avs. lht  
Mariebergs värdshus nedlagt värdshus /Se   Simonsbol gd  
Medlinge gd /Se   Simonsbol bebyggelse  
Melinge gd /Se   Simonstorp t.  
Medlinge gd /Se   Simonstorp torp  
Melby (el. Mälby) gd /Se   Sjögetorp bebyggelse  
Mellantorp tp /Se   Sjöholmen lht  
Mellinge gd /Se   Sjökärrstugan t.  
Mellantorp Saknas /Se   Sjökärrstugan t.  
Melå (el. Mälskog) tp /Se   Sjökärrstugan, se Körpå Saknas  
Melå hagstuga stuga /Se   Sjöstugan statarbyggn.  
Mjölhult gd /Se   Sjöstugan lht  
Mjölhultastugan stuga /Se   Sjöudden stat.byggn.  
Montörbostaden (=Sjöhagen) bost. /Se   Sjöåsen avs. lht  
Mosstorp sommarbost. /Se   Skarendal bebyggelse  
Mossängskärret lht /Se   Skarensund bebyggelse  
Mossängstugan stuga /Se   Skarpudden skogv.bost.  
Mota gd /Se   Skarpåker förr stuga  
Munkebo gdr   Skarpåkerstugan lht  
Munkebo by, (torp)   Skiren gd  
Munkeboda gdr /Se   Skiren, se 1 Skyrtorp Saknas  
Munkeboda gdr /Se   Skiren Saknas  
Målartorp tp /Se   Skirstugan lht  
Målartorpstugan stuga /Se   Skirstugan lht  
Målkärr torp   Skitsvängens gd  
Målkärr gd /Se   Skogsborg lht  
Målkärrstugan stuga /Se   Skogshyddan lht  
Målstorp tp /Se   Skogstorp bebyggelse  
Målstorpstugan stuga /Se   Skogvaktarestugan, se Hedby Saknas  
Mälby (el. Melby) gd /Se   Skrikstugan lht  
Mälskog tp /Se   Skråmberga bebyggelse  
Mälskog (el. Melå) tp /Se   Skråmberga stat. byggn.  
Mörtbol gd   Skräddartorp lht  
Mörtbol hg   Skuggbol lht  
Mörtbol g.   Skuttinge bebyggelse  
Mörtbol gd   Skyrtorp bebyggelse  
Mörtbol gd /Se   Skyrtorp, se 1 Skiren Saknas  
Mörtviken soldattorp /Se   Slanten f.d. s.t.  
Möskekärret gd /Se   Sliparhäll torp  
Nora brukstuga stuga /Se   Sliparhällen f.d. t  
Noran lht /Se   Slottsbacken Saknas  
Norastugan stuga /Se   Smedjebol by  
Nyffe tp /Se   Smedjebol bebyggelse  
Nykvarn bruksegendom /Se   Smedjebol, Västra hmd  
Nyköping tp /Se   Smedjebol, Östra hmd  
Nytorp tp /Se   Smedsbol bebyggelse  
Nyttersta tp /Se   Smedstorp bebyggelse  
Nästorp gd /Se   Smällforsen lht  
Nässtugan stuga /Se   Snickarstugan lht  
Nässtugan lht /Se   Snytan f.d. sold.t.  
Nässtugan stuga /Se   Snärtåsen, se Tuertåsen Saknas  
Näsudden lht /Se   Snörin, se Granlund t.  
Olovstorp (el. Åmundstorp) tp /Se   Snörin, se Granlund Saknas  
Olsnäs, (ä. namn för nuv. Orrnäs) lht /Se   Sofialund lht  
Orretorp bost. /Se   Sofiaro lht  
Orrnäs, (förr Olsnäs) lht /Se   Solbacken lht  
Ottekil gd /Se   Solberga lht  
Ovanå tp /Se   Solhem lht  
Pensionärshemmet ålderdomshem /Se   Sommartorp f.d. sold.t.  
Pjunkstugan, (=nuv. Svanvik) f.d. soldattp /Se   Spikbruket Saknas  
Pälltorp tp /Se   Spånga bebyggelse  
Pälltorpsäng bost. /Se   Spångbergsäng eller Mälskog torp  
Pörtstugan stuga /Se   Spångbergsäng eller Mälskog, se Mälskog Saknas  
Ramforsen lht /Se   Starkstugan lht  
Ramsta lht /Se   Stavhälla bebyggelse  
Romstorp gd /Se   Stavhälla Saknas  
Romstorpstugan försv. stuga /Se   Stavtorp lht  
Rovgölet tp /Se   Sten rå och rör  
Rysshällen lht /Se   Stenbrolund, se Stenbylund Saknas  
Rådmanstorp gd /Se   Stenbylund lht  
Råmpstorp gd /Se   Stenkulla avs. lht  
Röda Korshemmet sjukhus /Se   Stensnäs lht  
Rökärrstugan stuga /Se   Stenstorp gd  
Rösjötorp tp /Se   Stenstorp gd  
Salem predikolokal /Se   Stenstorp bebyggelse  
Sandgölet tp /Se   Stenstorp bebyggelse  
Sandvik lht /Se   Stenstorp torp  
Sarpetorp Saknas   Stenstorp Saknas  
Sarpetorp gd   Stensäter bebyggelse  
Sarpetorp gd   Stenvallsbro Saknas  
Sarpetorp gård   Stenvallstorp, se Stenvallsbro Saknas  
Sarpetorp g.   Storboda, se 1 Boda Saknas  
Sarpetorp gd   Stubbetorp lht  
Sarpetorp g.   Stubbetorpstugan, se Pörtstugan Saknas  
Sarpetorp g.   Stubbvik bebyggelse  
Seleboda gd   Stubbviks ångsåg, se Sågstugan Saknas  
Seleboda gd /Se   Sundstugan avs. lht  
Selebostugan stuga /Se   Svartbol bebyggelse  
Simbol (el. Simonsbol) gd /Se   Svartkärrstugan f.d. soldattorp  
Simbols såg gd /Se   Svartsätter gd  
Simbolstugan lht /Se   Svartsäter bebyggelse  
*Simbolstugan, (nuv. Dagmarsro) stuga /Se   Svarvartorp torp  
Simonsbol (el. Simbol) gd /Se   Svarvartorp Saknas  
Simonstorp (=Albro Lilläng) tp /Se   Sveaborg lhtr  
Sjögetorp tp /Se   Svenstorp torp  
Sjökärrstugan stuga /Se   Svensund avs. lht  
Sjöstugan stuga /Se   Svinkärret äng  
Skallinge gd /Se   Svältan, se Kulltorpstugan Saknas  
Skarendal g.   Sågartorp lht  
Skarendal gd   Sågstugan lht  
Skarendal gd /Se   Sågstugan lht  
Skarendals såg stuga samt försv. såg /Se   Sätertorp bebyggelse  
Skirastugan stuga /Se   Sätertorp Saknas  
Skiren gd   Sätra rö och rör  
Skiren tp /Se   Sätran äng  
Skolsta, (numera Marieberg) hg   Söderby bebyggelse  
Skolsta, (numera Marieberg) hg   Söderby, se 4 Sörby Saknas  
Skolsta, (numera Marieberg) hg   Sörby utg.  
Skolsta, (numera Marieberg) hgd   Sörby Saknas  
Skolsta, (numera Marieberg) hg /Se   Sörbyudde bebyggelse  
Skolsta, (numera Marieberg) hgd   Sörgölet gd  
Skolsta, (numera Marieberg) hg   Sörgölet torp  
Skolsta, (numera Marieberg) herrgård   Sörhagen t.  
Skolsta, (numera Marieberg) hg /Se   Sörkärr bebyggelse  
Skolsta, (numera Marieberg) gd   Sörkärret lht  
Skolsta, (numera Marieberg) hgd   Sörkärrstugan lht  
Skolsta, (numera Marieberg) hg   Sörsäter lht  
Skolsta, (numera Marieberg) hg   Tallbacken villa  
Skolsta, (numera Marieberg) hg /Se   Tallsäter bebyggelse  
Skolsta, (numera Marieberg) herrg.   Tegnebol bebyggelse  
Skolsta, (numera Marieberg) hg   Tegnebol gd  
Skolsta, äldre namn på nuv. Marieberg hg   Tegnebol gd  
Skolasta Saknas /Se   Tegnefors handelsbod  
Skrikstugan stuga /Se   Tegnefors lht  
Skråmberga gård   Tengtorp bebyggelse  
Skråmberga gd   Tittstugan f.d. sold.t.  
»Skröders» gdr /Se   Tjurtorp stat.byggn.  
Skuggbol jaktstuga /Se   Tjärsta gd  
Skulesta, (nu Marieberg) Saknas /Se   Tjärsta bebyggelse  
Skuttinge gård   Tjärsta, Östra, se Östergården Saknas  
Skuttinge gd   Tjärsta Hagstuga lht  
Skuttinge gd   Tnertåsen, se Tnertåsen Saknas  
Skuttinge by /Se   Torget t.  
Skuttinge gd /Se   Tornbo, se Björkvika fatabur Saknas  
Skyrtorp Saknas   Torp Saknas  
Skyrtorp, se Skiren gd   Torp, se 3 Bjärsäter eller Björsäterstorp Saknas  
Skäftekärrstugan stuga /Se   Torsborg avs. lht  
Slanten tp /Se   Torsebro bebyggelse  
Sliparhäll torp   Torsebro, Västra bebyggelse  
Sliparhäll nedlagt tp /Se   Torsebro, Östra bebyggelse  
Slottsbacken torp   Torsebro Saknas  
Slottsbacken försv. stuga /Se   Trinntorp stat. byggn.  
Smedjebol, Västra gd /Se   Trullsten Saknas  
Smedjebol, Östra gd /Se   Trädgårdsstugan lht  
Smedsbol gård   Tängbol, Tängfors, se Tegnebol, Tegnefors gd resp. lht  
Smedsbol gd   Tängbols Skola skolhus  
Smedsbol gård   Tängbolstugan avs. lht  
Smedsbol g.   Tängfors handelslht  
Smedsbol gd   Tängtorpstugan avs. lht  
Smedsbol g.   Täppstugan lht  
Smedsbol gd /Se   Udden torp  
Smedsbol gd /Se   Uggelkulla, se Mariebergsstugan Saknas  
Smedsbols soldattorp tp /Se   Ulriksdal t.  
Smedsbolstugan stuga /Se   Ulrikshamn skogv.bost.  
Smedstorp tp /Se   Ulvsdal lht  
Sofiero lht /Se   Ulvstorp gd  
Solberga lht /Se   Ulvstorp bebyggelse  
?Spånga gård   Ulvstorp Saknas  
Sten g.   Uppland förr gd  
Sten gd   Uppland bebyggelse  
?Sten gd   Vabbnäs bebyggelse  
Sten gd /Se   Vabbnäs, Västra bebyggelse  
Stenbylund lht /Se   Vabbnäs, Östra bebyggelse  
Stensäter lht /Se   Vabbnäs Saknas  
Stenta lht? /Se   Vabbnäskärret äng  
Stenvalltorp tp /Se   Vabbnäskärret Saknas  
Stenåker tp /Se   Vad, se Vadet t.  
*Storbjörnstorp försv. beb.   Vadens, se Hjulbostugan Saknas  
Stubbetorp gdr /Se   Vadet t.  
Stubbvik lht /Se   Vadet avs. lht  
»Størbiørstorp» gård   Vadstorp, se 1 Backstugan Saknas  
Svanvik f.d. soldattp /Se   Vadstorp Saknas  
Svartbol lht /Se   Valboms f.d. s.t.  
Svartbol tp /Se   Valhalla lht  
Svartsäter gd   Valla Saknas  
Svartsätter gd /Se   Valla bebyggelse  
Svartsäter gd /Se   Valla jägmästarboställe  
Svarvartorp kronotp /Se   Valla by  
Svenstorp tp /Se   Vallbomstorp, se Valboms Saknas  
Svinkärret lht /Se   Vallby f.d. s.t.  
Sågartorp tp /Se   Vargsången Saknas  
Säterbo lht /Se   Vasstorp, se Västtorp Saknas  
Sätertorp tp /Se   Vedeby bebyggelse  
?Sätra gd   Vedeby kvarn kvarn  
Sätra (Sätern) gd /Se   Vedeby kvarn bebyggelse  
Sätrakärret torp   Vedebykvarn Saknas  
Sörby gård   Venstugan stuga  
?Sörby by   Venstugan stuga  
?Söderby gd   Veterinärbostaden, se Talbacken Saknas  
?Söderby gd   Vidlunda Saknas  
Söderby gd   Viggartorp gd  
Söderby gård   Viggartorp bebyggelse  
Sörby gård   Viggartorp Saknas  
Sörby gård   Viggartorpskärret lht  
Sörby gd   Vilan lht  
Sörby gd   Vilhelmsberg avs. lht  
Söderby g.   Vildkärrstugan Saknas  
Söderby gd   Villaberg lht  
Söderby gård   Villkärret, se 1 Dybro Saknas  
?Sörby gd   Villkärret Saknas  
?Sörby gd   Villkärrsstugan Saknas  
Sörby f.d. by   Vilsta lhtr  
?Sörby gd   Virsbro, se Visbro Saknas  
Sörby gd   Virå bruk  
Sörby gd   Virå bruk  
Sörby by   Virå bruk Saknas  
Sörby by   Virå, Övre, se Överhammaren Saknas  
Sörby gd   Virågodset bruksherrgård  
Sörby gd   Virå kvarn Saknas  
Sörby Saknas /Se   Visbro avs. lht  
Sörby utg. /Se   Visbrostugan lht  
Sörby by /Se   Vispåsen Saknas  
Sörby nybygge f.d. hmn? /Se   Vispåsen gd  
Sörby udde hmn /Se   Vispåsen, se 1 Bertilstorp eller Vipåsen Saknas  
Sörhagen tp /Se   Vittorp t.  
Sörkärr gd   Vittorp torp  
Sörkärr gd /Se   Vittorp gd  
Sörsäter lht /Se   Vånga lht  
Tegnebol gd   Vänjan t.  
Tegnebol gd   Vänjan lht  
Tegnebol gd   Vänsberg stuga  
Tegnebol gd   Väsby lht  
Tegnebol gd   Väsby (Väsbytorp) bebyggelse  
Tegnebol gd   Väsby Saknas  
Tegnebol gård   Väsbytorp t.  
Tegnebol gd   Västergården = 2 Bjärsäter bebyggelse  
Tegnebol gd   Västergården = 2 Tjärsta kronodomän  
Tegnebol gd   Västerlund lht  
Tegnebol gd   Västtorp avs. lht  
Tegnebol gd   Yngersnäs skolhus  
Tegnebol Saknas /Se   Yngerstrand kyrkoherdeboställe  
Tegnebol gd /Se   Yngerstrands skola skolhus  
Tegnebols skola skolbyggn. /Se   Yngersstrand Saknas  
Tegnebolstugan stuga /Se   Yxstatorp bebyggelse  
Tengtorp tp /Se   Yxtan, se Yxtatorp Saknas  
Tengtorpstugan tp /Se   Yxtastugan lht  
Thiænghnathorp, se Tengtorp gd   Yxtatorp gd  
Tittstugan f.d. soldattorp, nu skogvaktarbost. /Se   Å gd  
Tjärsta by   Å, Västra rå och rör  
?Tjärsta by   Västra Å beb.  
Tjärsta by   Å, Östra Saknas  
Tjärsta by   Å Saknas  
Tjärsta by   Åbo t.  
Tjärsta by   Åbydal lht  
Tjärsta by   Åkervalla, se Kosumtionsföreningen Saknas  
Tjärsta gd /Se   Åkfors kvarnplats  
Tjärsta by /Se   Åkfors gd med kvarn  
Tjärsta Saknas /Se   Åkfors gd och kvarn  
Tjärsta gd:ar /Se   Ålgölet gd  
Tjärsta by /Se   Ålgölet torp  
Tjärsta hagstuga lht /Se   Ålgöls kvarn kvarn  
Torget tp /Se   Ålsjötorp bebyggelse  
Torp gård   Åminne bebyggelse  
?Torp gd   Åminne gd  
Torp by   Åminnestugan lht  
Torp gd   Åmundstorp, se 1 Olovstorp eller Ånundstorp Saknas  
Torp gd   Åsastugan el. Åsen lht  
?Torp gd   Åsby stuga  
Torp by   Åsen med Björndalssundet lhtr  
Torp by   Åsen med ängen Björndalssundet Saknas  
Torp by   Åsätter gd  
Torp by /Se   Åsäter bebyggelse  
Torsebro byar   Åsäterstorp eller Kocktorp torp  
Torsebro by   Åtorp säteri  
Torsebro by   Ädetorp utjord  
Torsebro by   Ängby lht  
Torsebro, Västra gd /Se   Ängen bebyggelse  
Torsebro, Östra gd /Se   Ängsstugan, se 1 Löten Saknas  
Trullsten lht /Se   Ängstugan, se 1 Nystugan Saknas  
Täppstugan soldattp /Se   Äskedal, se 1 Äspedal Saknas  
Udden tp /Se   Äskedalen gd  
Uggelkulla stuga /Se   Äskedalen, se 1 Äspedal Saknas  
Ulfstorp g.   Äskedalen, Norra, se 1 Äspedal Saknas  
Ulfstorp gd /Se   Äspedal eller Äspudden bebyggelse  
Ulfsdal lht /Se   Äspedal, Västra torp  
Uppland gård   Äspedal, Östra torp  
Uppland gd /Se   Äspedalen, se Berlins Saknas  
Vabbenäs by   Äspudden, se 1 Äspedal el. Äspudden Saknas  
Vabbenäs by   Äspudden gd  
Vabbnäs lht   Ödesäng gd  
Vabbenäs by   Ödesäng bebyggelse  
Vabbnäs lht   Ödesängstugan lht  
Vabbnäs lht   Östergården = Björsäter bebyggelse  
Vabbenäs by   Östergården Saknas  
Vabbenäs by   Östergården = 3 Vedeby bebyggelse  
Vabbenäs by   Östersund, se 1 Kornbosund eller Östersund Saknas  
Vabbnäs lht   Östersund Saknas  
Vabbenäs by   Östtorp lht  
Vadet tp /Se   Övergården = 3 -4 Edeby Saknas  
Vadstorp tp /Se   Överhammaren förr smedja, nu såg  
?Valla hgd      
?Valla hgd      
Valla gd      
?Valla gd      
?Valla hg      
Valla herrgård      
Valla by      
Valla hg      
Valla hg      
Valla Saknas /Se      
Valla gd /Se      
Valla by /Se      
Valla boställe bost. /Se      
Valla soldattorp tp /Se      
Vallby lht /Se      
Vargsången stuga /Se      
Vedeby gård      
Vedeby gård      
Vedeby gd      
Vedeby gd      
Vedeby g.      
Vedeby by      
?Vedeby gd      
Vedeby g.      
Vedeby gd /Se      
Vedeby by /Se      
Vedebykvarn gd      
Vedebykvarn g.      
Vedebykvarn gd      
Vedebykvarn, se Sarpetorp gård      
Vedebykvarn gd med kvarn /Se      
Vidbo qwærn gd med kvarn /Se      
Vidlunda riven stuga /Se      
»Vigby», se Sarpetorp gård      
Viggartorp gd /Se      
Viggartorp gd /Se      
Vilhelmsberg lht /Se      
Villkärrstugan stuga /Se      
Nya Virå del av bruk /Se      
Visbro lht och bro /Se      
Visbrostugan lht /Se      
Vispåsen gd /Se      
»witby», se Vedeby Saknas      
Vittorp tp /Se      
Vånga lht /Se      
Vänjan tp /Se      
Väsby gård      
?Väsby gd      
Väsby Saknas      
Väsby g.      
Väsby gd      
Väsby g.      
?Väsby gård      
Väsby gd      
Väsby by /Se      
Väsbytorp tp /Se      
Yngerstrand gd /Se      
Yxtastugan gd /Se      
Yxtastugan stuga /Se      
Yxtatorp gd /Se      
Yxtatorp gd /Se      
Yxtatorp tp /Se      
Å, Västra o. Östra gdr      
Å, (Västra) gd      
Å, Västra o. Östra gdr      
Å gd      
?Å, Västra och Östra by      
Å, (numera Västra Å och/eller Östra Å) gd      
Å, Västra gård      
Å g.      
Å gd      
Å gård      
?Å, Västra el. Östra gdar      
Å gd /Se      
Å gd /Se      
Å, Västra gd /Se      
Å, Västra gd /Se      
Åbo tp /Se      
Åbydal lht /Se      
Åkerfors, se Åkfors Saknas      
Åkfors kvarn      
Åkfors kvarn o. såg      
Åkfors kvarn o. såg      
Åkfors kvarn o. såg      
Åkfors kvarn o såg      
Åkfors kvarn o. såg      
Åkfors kvarn o. såg      
Åkfors kvarn o såg      
Åkfors kvarn och såg      
Åkfors kvarn och såg      
Åkfors kvarn o såg      
Åkfors kvarn      
Åkfors kvarn      
Åkfors Saknas      
Åkfors kvarn o. såg      
Åkfors gd /Se      
Ålfärstorp tp /Se      
Ålgölet gd /Se      
Ålgöls kvarn kvarn /Se      
Ålsjötorp tp /Se      
Åminne gd      
Åminne gd      
Åminne gd /Se      
Åmundstorp (el. Olovstorp) tp /Se      
Åsen gd /Se      
Åsen stuga /Se      
Åsen med Björndalssundet Saknas      
Åsäter gd /Se      
Åsäters soldattorp försvunnet tp /Se      
Åsäterstorp tp /Se      
Åtorp säteri /Se      
Åttingen beb. /Se      
Ædby, se Edeby by      
Älgkärret lht /Se      
Ändetorp lht /Se      
Ändetorpstugan lht /Se      
Ärnlunda lht /Se      
Ärnlunda gd /Se      
Äskedalen, Norra tp /Se      
Äskedalen, Östra tp /Se      
Äspudden gd /Se      
Ödesäng gd /Se      
Ödesängstugan stuga /Se      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.