ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Halla socken : Jönåkers härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 305 Naturnamn : 88 Bebyggelsenamn : 110 Naturnamn : 107
Halla sn Algö ö Halla socken socken Algö ö
Halla sn »allmannawæghen» Saknas Halla sn Algö ö
Halla sn Aspdalsviken vik Halla sn Algö sten sten
Halla sn Ballersta och Kälkesta gräns Saknas Halla sn Balders skans fornborg
Halla sn *Ballerstaberget berg Halla sn Ballersskans, se Tjursberget Saknas
Halla sn Bergudden udde Halla Socken socken Ballerstablian el. Blian åker
Halla sn Bostacken f.d. åker Halla blindingar inbyggarbeteckning Blian el. Ballerstablian åker
Halla sn »broængen» äng Halla blinningar inbyggarbeteckning Brogatan vägstycke
Halla sn Djupudden udde Halla blinningar inbyggarbeteckning Båtstubacken backe
Halla sn Eckersta terräng? Algö lht Dågersbol röse
Halla sn Eckersta udde udde Anderslund stuga Eckersta åkerskifte
Halla sn Eckerstaviken vik Anderslund bs. Eckerstaviken eller Prästviken vik
Halla sn Eckerstaviken vik /Se Baldersnäs lht Ekebybacken backe
Halla sn Eknäset udde Baldersnäs lht Eknäset näs
Halla sn Eknäset näs /Se Ballersnäs lht Eknäset näs
Halla sn Eldholmen udde Ballersta bebyggelse Eldholmen udde
Halla sn Eneby triangelpunkt Ballersta gård Eldholmen holme
Halla sn Enebyskäret skär Björklund kyrkoherdeboställe Eldholmen udde
Halla sn Fredriksnäs udde Björklunda el. Prästgården gård Eldholmsskäret skär
Halla sn Fårudden udde Björklunda Saknas Ellesta näs el. Näset näs
Halla sn Glasberget triangelpunkt Båtstugan t. Eneby-Eckersta åkerskifte
Halla sn Glasberget berg /Se Båtstugan f.d. sold.t Finnmansbacken backe
Halla sn Granholmen holme Eckersta med torpen Hagstugan och Algö, se 4 Eneby Saknas Fredriksnäsviken, se Mäskarviken, Stenviksviken vik
Halla sn Hallbosjön sjö Ekeby bebyggelse Glasberget berg
Halla sn Hallbosjön sjö Ekeby gård Glasberget berg
Halla Saknas Hallbosjön sjö Ellesta by Gubbtäppan täppa
Halla socken Harhålet terräng Ellesta bebyggelse Gustavsudd udde
Halla sn Hånö ö Ellesta Hagstuga lht Hallbosjön sjö
Halla socken Hånö ö /Se Eneby bebyggelse Hallbosjön sjö
Halla socken Hånö ö /Se Eneby gård Hallbosjön sjö
Halla sn /Se Hästhagsbacken backe Eneby Saknas Hallbosjön sjö
Halla sn Ivar Blåås hög (grav)hög /Se Fattighuset bs. Hammarn backe
Halla sn Kalkhagen terräng Fredriksnäs t. Hammarn el. Kälkesta Hammare bergbacke
Halla sn *Kälkesta skog skog Fredriksnäs f.d. bebyggelse Harholmen holme
Halla sn *Källarudden udde /Se Fredriksnäs f.d. torp Harholmen udde
Halla sn Lillsjön sjö? Grindstugan torp Harhålet sjöstrand
Halla sn Lindholmen holme Grindstugan lht Hånö holme
Halla socken socken Långåsen ås Hagstugan lht Hästhagsbacken backe
Halla sn /Se Lövhöjden höjd Hagstugan lht Hästängen hage
Halla sn /Se »mossaakern åker Hammarstugan bs. Kalkberget berg
Halla sn /Se Måsön ö Hasselvik lht Kalkhagaskogen skogsmark
*Halsa socken socken Mäskaren sjö Hasselvik lht Kalkhagaudden udde
Halla sn Mäskaren sjö /Se Henningslund lht Kalkudden udde
Halla sn Mäskaren sjö el. åutvidgning /Se Henningslund avs. lht Kalkugnsbacken backe
Halla sn Näsberget berg Hålstugan bs. Klintö holme
Halla sn Oxelbacken backe Kalkhagen lht Kohagen hage
Halla sn Rännilsviken vik Kalkhagen lht Kälkesta Hammare el. Hammarn bergbacke
Halla sn Saxen holme Kalkhagen lht Lappland dunge
Halla sn Skräddartorpsån, se Sølnoa å Karlslund lht Lillsjön sjö
Halla sn Skräddartorpsån å Karlslund t. Lillsjön+ sjö
Halla sn Skräddartorpsån, förr Sølna å /Se Kjellkesta, se 1 Kälkesta Saknas Lisas hage hage
Halla sn »slæætta ænghen» äng Klockarbol klockarebost. Långåsen ås
Halla sn Sofielund terräng Klockarbol Saknas Långåsen ås
Halla sn »solnø aa», se Sølnoa å Krongården kronodomän Lövbacken backe
Halla sn Sundsudde udde Kälkesta bebyggelse Lövängen åkersskifte
Halla sn Svartahålet tjärn Kälkesta gård Mäskaren sjö
Halla sn »sylna aa», se Sølnoa å? Kälkesta Saknas Mäskaren sjö
Halla sn *Sølnoa Saknas Linvävarstugan t. Mäskaren sjö
Halla sn »sylna aa», nu Skräddartorpsån å Linvävarstugan lht Mäskarviken, se Fredriksnäsviken, Stenviksviken vik
Halla sn »sylna aa», nu Skräddartorpsån å Lugnet lht Näsaplogen åkerskifte
Halla sn [Solnø aa], nu Skräddartorpsån å Lugnet t. Näsbergen berg
Halla sn *Sølno å å Malmstugan f.d. bebyggelse Näset el. Ellesta näs näs
Halla sn [Solnø aa] Saknas Malmstugan lht Odlingen f.d. åker
Halla sn »sølnæ aa», numera Skräddartorpsån å? Mellangården gård i Väsby Ortsholmen holme
Halla sn *Sølne aa, nu Skräddartorpsån Saknas Nergården gård i Ellesta Oxelbacken hage
Halla sn Sölna å å? Nergården gård i Ellesta Pilgatan väg
Halla sn Sølna, nu Skräddartorpsån å /Se Näset f.d. bebyggelse Plåtstuplogen åkerskifte
Halla sn Sörkärrsviken vik Olstorp lht Präst-Eckersta åkerskifte
Halla sn Sörviken vik /Se Olstorp t. Prästgårdsviken vik
Halla sn Talludden udde Oskarsborg lht Prästnäset näs
Halla sn Tobaksholmen holme Ottetorp bebyggelse Prästviken, se Eckerstaviken Saknas
Halla socken Ursnäset udde Ottorp gård Pälsärmen åker
Halla sn Vårskogsudden udde Ottorp förr torp, nu lht Sandviken vik
Halla sn Väsby sand terräng Perstorp t. Saxön el. Saxen holme
Halla sn Väsbyviken vik Plåtstugan bs. Sjölundskällan källa
Halla sn »wæstra ændalageth» ägomark Plåtstugan f.d. s.t Skräddartorpsån å
Halla sn *Västra ändelaget» skifte Prästgården, se 1 Björklund Saknas Skräddartorpsån å
Halla sn *Västra ändelaget* skifte Prästgården, se Björklunda Saknas Skräddartorpsån å
Halla sn »wæstra ændalwten ägomark? Sjölund t. Skäret+ holme
Halla sn /Se Yngaren sjö Sjölund lht Skäret holme
Halla sn /Se Yngaren sjö Snickarstugan lht Smedbacken backe
Halla sn /Se Yngaren sjö Sofielund t. Spökbacken backe
Baldersborg fornborg /Se Yngaren sjö Sofielund lht Stenshammarshagen hage
Baldursta Saknas /Se Yngaren sjö Stenvik t. Stenviksviken, se Mäskarviken, Fredriksnäsviken vik
*Baldurstad gd Yngaren sjö /Se Stenvik försvunnet soldattorp Sundstugubron bro
Ballersta hg »østra ændalaghit» ägomark? Stugan bs. Sörviken vik
Ballersta hg »Östra ändelaget» skifte Stugan lht Sörviken vik
Ballersta by »Östra ändelaget» skifte Sund gård Tallholmen holme
Ballersta hg   Sund bebyggelse Tjursberget el. Ballersskans berg
Ballersta by   Sörkärr bebyggelse Tjursberget berg
Ballersta hg   Sörkärr gård Tobaksklabbet skär
Ballersta hg   Tallsätter lht Tobakslandet holme
Ballersta hg   Tallsäter t. Ursnäsbergen berg
Ballersta hg   Turkiet del av sn Ursnäset näs
Ballersta hgd   Vretstorp f.d. sold. t Väsbybacken backe
Ballersta hg   Vretstorp t. Väsby kullar kullar
Ballersta hg   Väsby by Väsby sand, se Halla badplats
Ballersta hg   Väsby bebyggelse Väsby sand badstrand
Ballersta hrgd   Västergården gård i Väsby Västbackstycke åker
Ballersta hg   Västerlund lht Yngaren sjö
Ballersta hg   Västerlund bs. Yngaren sjö
Ballersta hg   Åholmen f.d. bebyggelse Yngarsplogen åkerskifte
Ballersta gd   Ödesby stat.bost Åhagen förr betesmark, nu skog
Ballersta hg   Ödesby, se Ösby Saknas Åhagen skog
Ballersta gd   Ödesby, se 1-6 Ösby Saknas Åängen odl.äng
Ballersta gd   Ösby gård Ängö+ holme
Ballersta hg   Ösby Saknas Örteholmen, se Ortsholmen Saknas
Ballersta herrg.   Östergården gård  
Ballersta gd /Se   Övergården gård  
Ballersta gd /Se   Övergården kronodomän  
Ballersta herrgård /Se      
Ballersta gd /Se      
*Eckersta försv. bebyggelse      
*Eckersta försv. beb.      
*Eckersta försv. bebyggelse      
*Eckersta f. gd      
*Eckersta förr gd      
?*Eckersta förr gd(?)      
[Ekersta] Saknas      
*E(c)kersta Saknas      
Eckersta f.d. gd      
*Eckersta förr gd      
*Eckersta förr gd(?)      
*Egerdznes f.d. gd      
?Eckersta åkermark, förr gd      
*Eckersta Saknas      
*Eckersta Saknas      
Eggertsnäs försvunnen gd /Se      
?Ekeby by      
Ekeby by      
Ekeby by      
Ekeby gd      
Ekeby by      
Ekeby hg      
Ekeby by      
Ekeby by      
?Ekeby by      
?Ekeby gd      
Ekeby by      
Ekeby by      
?Ekeby by      
?Ekeby gd      
?Ekeby gd      
Ekeby by      
Ekeby by      
Ekeby by      
Ekeby hg      
Ekeby gd      
Ekeby gd el. by      
Ekeby by      
Ekeby by      
Ekeby gd      
Ekeby gd /Se      
Eckersta förr gd      
*Ækirsta okänd gård      
AEkirsta Saknas      
*Ækyrsta Saknas      
*Ækirsta gd      
AEkirsta Saknas      
Eknesätet Saknas /Se      
*Ækersta Saknas      
Ellesta by      
Ellesta by      
Ellesta by      
Ellesta by      
Ellesta by      
Ellesta by      
Ellesta by      
Ellesta by      
Ellesta by      
Ellesta by      
Ellesta by      
?Ellesta by      
Ellesta gdr      
Ellesta by      
Ellesta by      
Ellesta by      
Ellesta gdar      
?Ellesta by      
Ellesta gd      
Ellesta by      
Ellesta by      
Ellesta by      
Ellesta by      
Ellesta Saknas /Se      
Ellesta by /Se      
Ellesta by /Se      
Ellesta gd:ar /Se      
Eneby gård      
?Eneby gård      
Eneby gård      
?Eneby gd /Se      
?Eneby gd      
Eneby by el. gd      
Eneby by el. gd      
Eneby by      
?Eneby gd      
?Eneby by      
Eneby gård      
Eneby gd      
Eneby gd      
Eneby by      
Eneby gård      
Eneby gd      
Eneby Saknas      
Eneby by      
Eneby gd      
Eneby gd      
Eneby gård      
Eneby gd      
Eneby by el. gd      
Eneby gd      
Eneby gd      
Eneby gd      
Eneby gd      
Eneby Saknas /Se      
Eneby gd /Se      
*Hallasta Saknas      
*Hallasta gård /Se      
Kalkastad, se Kälkesta by      
Kristinelund Saknas /Se      
Kristinelund torp /Se      
Kälkesta by      
?Kälkesta gd /Se      
?Kälkesta by      
Kälkesta by      
Kälkesta hg      
?Kälkesta by      
Kälkesta by      
?Kälkesta by      
?Kälkesta gd      
Kälkesta hg      
Kälkesta hg      
Kälkesta by resp. herrgård      
Kälkesta by      
Kälkesta by      
Kälkesta by      
Kälkesta by resp. herrgård      
Kälkesta by l. g.      
Kälkesta by      
Stenhammar gd      
Stenhammar försv. beb.      
Stenhammar försv. beb.      
Stenhammar, *Stenhamre Saknas      
Stenshammar okänd gård      
Sund kronoegendom      
Sund gd      
Sund gd      
Sund gård      
Sund gd      
Sund gd      
Sund gd      
Sund gd      
Sund g      
Sund gd      
Sund by      
Sund gård      
Sund gd      
Sund Saknas /Se      
»sylna aa» å el. beb.      
Sølnoa (sylna aa) beb. el. å      
Sörkärr by      
Sörkärr by      
Sörkärr by      
Sörkärr gd      
?Sörkärr by      
Sörkärr by      
Sörkärr by      
[Tiockatunakvarn] Saknas /Se      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby gd      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby gd      
?Väsby by      
Väsby gård resp. by      
Väsby Saknas      
Väsby by      
Väsby gd      
Väsby gd      
Väsby gd      
Väsby by      
Väsby by      
Väsby Saknas /Se      
Väsby gd /Se      
*AEkersta, se *Eckersta försv. gd      
Ällesta by      
?Ödesby gård      
?Ödesby gård      
Ödesby gd      
Ödesby gård      
Ödesby gd      
Ödesby gd      
Ödesby gd      
Ödesby gd      
Ödesby by      
»øsby», se Ödesby gård      
Ösby, se Ödesby gård      
Ösby beb.      
Ösby Saknas      
Ösby Saknas      
Ösby gd /Se      
*Östby Saknas      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.