ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vrena socken : Oppunda härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 188 Naturnamn : 62 Bebyggelsenamn : 280 Naturnamn : 142
Vrena sn Berga udde udde Vrena sn sn Almuddaudde udde
Vrena Saknas Berga ö ö Vrena sn Bergalandet strandområde
Vrena sn Ekeby träsk sankmark Vrena socken socken Berga udde udde
Vrena sn Farneby ö ö Vrena sn Berga ö ö
Vrena sn Farnebyfjärden del av sjö Vrena killingar inbyggarbeteckning Berga ö holme
Vrena sn Filaren nu försv. sjö /Se Vrena killingar inbyggarbeteckning Björkbacken åkerbacke
Vrena sn Filaren nu försv. sjö /Se Vrena killingar inbyggarbeteckning Bränneriudden udde
Vrena sn Forsens terräng horstorpen inbyggarbeteckning Ekbacken el. Värmlandsplöjet åker
Vrena sn Fårhagen terräng hålvedstorpen inbyggarbeteckning Ekeby träsk sankmark
Vrena sn Gumsudden udde Ainedal el. Arnedal lht Enhopen åker
Vrena sn Hallbosjön sjö Almby lhtr Farnebyfjärden fjärd
Vrena sn Hallbosjön sjön Almudden avs. Farnebyfjärden fjärd
Vrena sn Hurtsbacken backe? Almudden gård Farneby ö ö
Vrena socken Iländabacken backe Almudden torp Farneby ö ö
Vrena sn Iländahugget skogsmark Almudden gd Filaren nu försvunnen sjö
Vrena sn Iländaviken vik Arnedal el. Ainedal lht Filaren nu försvunnen sjö
Vrena sn Kalvöfjärden del av sjö Banninge lht Filaren nu försvunnen sjö
Vrena sn Kanaudden udde Berga gård Filaren + utgrävd sjö
Vrena sn Kopinan udde Berga Saknas Filaren sjö
Vrena sn /Se Kuckelinaviken vik Berga gd Fiskareviken vik
Vrena sn Kungsbackakärret sankmark Bergatorp gård Fiskarviken vik
Vrena sn Kungsbackasjön, se Kungsbackakärret f.d. sjö Bergatorp gård Fisket sund
Vrena sn Lammudden udde Bergatorp bebyggelse Flyna sankmark
Vrena sn Lillsjön sjö Bergatorp gd Fårhagen terräng
Vrena sn Långhalsen sjö Binklinge gård Fårhagen betesmark
Vrena socken sn Långhalsen sjö Binklinge bebyggelse Gastbacken vägbacke
Vrena sn Långhalsen sjö Binklinge gd Grimsvik vik
Vrena sn Marksjön, se Marksjön f.d. sjö Björka lht Gumsudden udde
Vrena sn Marksjön äldre sjönamn /Se Björkhem lht Hagstugärdet gärde
Vrena sn Näset skogsmark Björketorp bebyggelse Hagtorpa udde udde
Vrena sn Orrholmen udde Björkkullen lht Hallbosjön sjö
Vrena sn Oxhagen skogsmark Björktorp gård Hallbosjön sjö
Vrena sn Sandstuviken vik Björktorp gd Hallbossjön sjö
Vrena sn Segnestaudden udde Björkåsen villa Hallbosjön sjö
Vrena sn Skarvstenssundet sund Björkåsen lht Hemgärdet gärde
Vrena sn Skräddartorpsån å Bryggartorp hemman Hophagen betesmark
Vrena sn Skräddartorpsån, se Sølnoa å Bryggartorp torp Hophagsåkern åker
Vrena sn Skräddartorpsån å Bryggartorp gd Hurtsbacken, se Pörtsbacken backe
Vrena sn Skräddartorpsån å /Se Ekbacken lht Hökmossen åker
Vrena sn »solnø aa», se Sølnoa å Ekeby gård Idens åker
Vrena sn »sylna aa», se Sølnoa å? Eksby bebyggelse Iländabacken bargbacke
Vrena sn *Sølnoa Saknas Ekeby by Ilända bro bro
Vrena sn Sylna aa å Ekeby Norrgård hmd Iländahugget skog
Vrena sn »sylna aa» å Ekensberg lht Iländakärret sankmark
Vrena sn /Se [Solnøaa] Saknas Ekensberg lht Iländaviken vik
Vrena sn /Se *Sølno å å Ekensberg lhtr Jättegrytan jättegryta
Vrena sn /Se »søonæ aa» å? Ekhov lht Kalvöfjärden fjärd
Vrena sn /Se *Sølne aa Saknas Ekhyddan lht Kanaudden udde
Vrena by och sn /Se Sölna å å? Eksjö lht Kanaudden udde
Vrena sn /Se Sølna å /Se Ekö lht Konäset el. Sjöhagen hage
Vrena kyrka Saknas /Se Tovsundet sund Elinshäll lht Konäsudden udde
Berga gd Udden terräng Enbergs lht Konäsviken vik
Berga Saknas /Se *Vrena bro bro Eriksberg lht Kopinan hage
Berga gd /Se *Vrena bro bro Eriksdal lht Kopinan udde
Binklinge herrgård *Vrena gatan väg Eriksdal lht Kuckelinaviken el. Kuckeviken vik
Binklinge hg Vrenaskogen skogsmark Eriksdal lht Kuckelinaviken vik
Binklinge hg Vrena ström Saknas Erikslund lht Kuckelinsgärdet åker
Binklinge hg Vrenaån å Erikslund lht Lammuddabacken höjd
Binklinge gd Vrena ö ö Erikslund, se Eriksdal lht Lammuddagärdet åker
Binklinge hg Vättjen sank mark Fagerlid lht Lammudden udde
Binklinge hg Övergårdshagen terräng Fanby, se Farneby by Lanbäcken uttorkat vattendrag
Binklinge hg Övergårdshagen skogsmark Farneby by Lanbäcken uttorkat vattendrag
Binklinge hg   Farneby bebyggelse Lillsjön sjö
Binklinge hgd   Farneby Saknas Lillsjön sjö
Binklinge gd   Farneby by Lillsjön sjö
Binklinge herrg.   Farneby skola skolhus Långhalsen sjö
Binklinge hg   Farneby Mellangård = 2 Farneby gård Långholmen åker
Binklinge gd   Farneby Skivargård = 4 Farneby gård Majorsbacken vägbacke
Binklinge gd   Farneby Östergård = 3 Farneby gård Marksjön nu försvunnet sjönamn
Binklinge gd   Farneby Övergård = 1 Farneby bebyggelse Mjälnäsfjärden fjärd
Binklinge herrg.   Forsens nu försvunnen lht Mjälnäsudden udde
Binklinge gd   Framnäs lht Mostugärdet gärdet
Binklinge hg   Fredriksro lht Myntarbolsholmen, Lilla holme
Binklinge hg   Fredriksro lht Myntarbolsholmen, Stora holme
Binklinge hg   Frideborg lht Norrängen åker
Binklinge hrgd   Fridhem lht Nystugärdet gärde
Binklinge gd   Fridhem el. Slätten lht Näset skogsmark
Binklinge hg   Fridhem lht Orrholmen udde
Binklinge hg   Föreningsdal lht Oxhagen terrängparti
Binklinge hg   Förmansbo lht Oxhagsbacken backe
Binklinge gd /Se   Grindstugan lht Plogen åker
Binklinge gd /Se   Grindstugan lht Prästbolsviken vik
»Brobakke» Saknas   Grindstugan försvunnet torp Pussbacken åkerholme
*Bucklinge hg   Gustavsborg avs. Pär-Johanshålet åker
Ekeby gård   Gustavvik lht Pörtsbacken väg- och åkerbacke
?Ekeby gd   Haga o. Mårtensro lht Röda grindarna järnvägsövergång
Ekeby gd   Haga lht Sandstuviken vik
(?)Ekeby gd   Hagastugan lht Segnestaudden udde
Ekeby gd   Hagstugan lht S-et vägkrökar
Ekeby gd   Hagstugan nu försvunnet torp Sjöhagen el. Konäset hage
Ekeby gård   Hagtorp lht Skarpsten sten
Ekeby gd   Hagtorp lht Skarpstensundet sund
farengeby, se Farneby by   Hoppet + lht Skarvstenen sten
Farneby by   Hoppet Saknas Skarvstenssundet, se Skarvstenen sund
Farneby by   Horstorp, se Hålvedstorp förr torp, nu lht Skräddartorpsån å
Farneby by   Hult lht Skräddartorpsån å
Farneby by   Hult lht Skräddartorpsån å
Farneby by   Hult lht Skräddartorpsån å
Farneby by   Hålvedstorp torp Skräddartorpsån å
Farneby by   Hålvedstorp förr torp, nu lht Skräddartorpsån å
Farneby by   Hårsloge = 1 Hålvedstorp gård Solstuguskogen skogsparti
Farneby by   Härvalla lht Stavängen (el.-ängarna?) åkermark och bete
Farneby by   Härvalla lht Stensviken vik
Farneby by   Högalid lht Sundstugubron bro
Farneby by   Höglunda lht Tovsundet sund
Farneby by   Högtorp lht Tovsundet sund
Farneby by   Högtorp lht Tovsundet sund
Farneby by   Högtorp förr soldattorp, nu lht Tovsundsbron bro
Farneby by   Högvalla lht Täpporna åkermark
Farneby by   Högvalla lht Tärnevägen väg
Farneby by   Ickeby, se Ekeby by Tärnö bro bro
Farneby gd   Ilända gård Vettjan kärr, förr sjö
Farneby by   Ilända gård Vettjan kärr, förr sjö
Farneby by   Ilända Saknas Vettjaåkern åker
Farneby Saknas /Se   Ilända gd Vettjesjön, se Vettjan kärr, förr sjö
Farneby by /Se   Johannisberg lht Vibyviken vik
Farneby by /Se   Johannisberg lht Vrenaholmen, Lilla holme
Farneby by ? /Se   Kaptensgården el. Sjöbo lht Vrenaholmen, Stora holme
Farneby by /Se   Karlberg lht Vrenaskogen skog
Farneby by /Se   Karlsborg lht Vrenaskogen skog
Farneby by /Se   Karlsdal lht Vrenaströmmen, se Vrenaån å
Farneby by /Se   Karlshäll handelslht Vrenaån å
Farneby by /Se   Karlslund lht Vrenaån å
Fålltorp gd   Karlslund lht Vrena ö ö
Ilända gård   Karlslund lht Vrena ö holme
Ilända gård   Karlsro lhtr Vrena ö ö
Ilända gård   Kolarbo lhtr Värmland åker
Ilända gd   Kristinelund lht Värmlandsplöjet åker
Ilända gd   Kristinelund lht Värnlundsbacken backe
Ilända gd   Kuckelinstugan nu försvunnen lht Vätjahagen hage
Ilända g   Kulas äldre namn på Kulltorp Vätjan sjö
Ilända by   Kullen lht Vättjen, se Vettjan kärr, förr sjö
Ilända by   Kulltorp hemman Åängen odl. äng
Ilända gd   Kulltorp lht Åängen åker
Ilända gd   Kulltorp gd Älvens äng åker
Ilända gd   Kyrkogården Saknas Ängstuängen odl. äng
Ilanda Saknas /Se   Kyrkskolan skolhus Ässet, se S-et två vägkrökar
Ilända gd /Se   Lindby lht Ömansåkern åker
*Lötha Saknas   Lindesberg lht Örholmen holme
Segnesta gård   Linvävarstugan = Näbben l. lht Övergårdsgärdet gärde
Segnesta gård   Linvävarstugan lht Övergårdshagen betesmark
Segnesta gd   Linvävarstugan beb. Övergårdsskogen skog
Segnesta gd   Ljungby lht  
Segnesta gd   Lund lht  
Segnesta gd   Lergölet el. Tomtebo lht  
Segnesta gd   Lövhyddan lht  
Segnesta gd   Lövlunda lht  
Segnesta gd   Lövskogen lht  
Segnesta gd   Lövsta lht  
Segnesta Saknas   Majbo lht  
Segnesta gd   Marieberg ålderdomshem  
Segnesta gd   Marieberg lht  
Segnesta gård   Mellangården = Farneby bebyggelse  
?Segnesta gd   Mellangården gd  
Segnesta Saknas /Se   Montyro lht  
Segnesta gd /Se   Mossen, se Banninge Saknas  
Segnesta Saknas /Se   Myntarbol gård  
»sighanstum», se Segnesta Saknas   Myntarbol Saknas  
Skräddartorp gd   Myntarbol gd  
Stensund gd   Mårtensro o. haga lht  
Stensund gd   Nystugan + el. Fridhem lht  
Stensund gd   Nystugan, se Fridhem Saknas  
Stensund gård   Nysäter lht  
Stensund gd   Nysäter lht  
Stensund gd   Nysäter lht  
»sylna aa», se Sølnoa å el. beb.   Nysäter förr torp, nu lht  
Sølnoa (sylna aa) beb. el. å   Nytorp hemman  
Tovsund kyrkoherdeboställe /Se   Nytorp lht  
Tofsund g.   Nytorp gd  
Tovslund gd   Näbben lht  
Tovsund gd   Näbben(s) lht  
Tovsund gd /Se   Näbbvik = Näbben l. Linvävarstugan lht  
»Vrena» gd   Näbbvik, se Linvävarstugan Saknas  
Vrena by   Näbbvik beb.  
Vrenaby hg   Odinshäll lht  
Vrenaby hg   Pilgrimsbo villa  
Vrena(by) hgd   Pilgrimsbo lht  
Vrenaby hg   Prästbol gård  
Vrenaby hg   Prästebol bebyggelse  
Vrenaby hg   Prästebol förr gd, nu lht  
Vrenaby hg   Rosedal lht  
Vrenaby hg   Rosenborg lht  
Vrenaby by   Rosendal lht  
Vävelsund by   Rävlund + binamn  
Vävelsund by   Segensta, se Segnesta gd  
Väfvelsund by   Segnesta gård  
Vävelsund gd /Se   Segnesta gård  
Vevelsund gd /Se   Segnesta bebyggelse  
    Segnesta gd  
    Sjöbo el. Kaptensgården lht  
    Skansen lht  
    Skogshall lht  
    Skogshall lht  
    Skogshyddan lht  
    Skrivargården = Farneby gård  
    Skrivargården gd  
    Skräddartorp gård  
    Skräddartorp bebyggelse  
    Skräddartorp gd  
    Skönsta villa  
    Slätten el. Fridhem lht  
    Snickartorp + lht  
    Snickartorp Saknas  
    Solgården lht  
    Solhem villa  
    Solstugan lht  
    Solstugan lht  
    Solstugan förr soldattorp, nu lht  
    Solvik förr knekttorp, nu lht  
    Sommarro lht  
    Sommartorp bebyggelse  
    Sommartorp nu rivna hus  
    Sommartorp förr torp  
    Sparrehill villa  
    Stensund gård  
    Stensund bebyggelse  
    Stensund gd  
    Stentorp, Lilla lht  
    Stentorp, Lilla gd  
    Stentorp, Stora lht  
    Stentorp, Stora gd  
    Lilla Stentorpet gård avs.  
    Stora Stentorget gård  
    Strandhyddan villa  
    Sturebo lht  
    Sundsdal lht  
    Sundsdal lht  
    Sundsdal lht  
    Sunddal lht  
    Sundstugan lht  
    Sundstugan lht  
    Sundstugan förr grenadjärtorp, nu lht  
    Tomtebo el. Lövgölet lht  
    Tovsund gård  
    Tovsund komministerboställe  
    Tovsund Saknas  
    Tovsund gd  
    Udden nu försvunna torp  
    Uggelhult lht  
    Uggelhult lht  
    Vevelsund, se Vävelsund gd  
    Vevelsund, se Vävelsund gd  
    Wilhelmsborg lht  
    Villa Maj lht  
    Villa Sevilla el. Vilsta lht  
    Villa Tomta lht  
    Vilsta lht  
    Vilsta el. Villa Sevilla lht  
    Vrena allmänning  
    Vrena-Berga gd  
    Vrena by el. Vrena gård gård  
    Vrena by by  
    Vrena by bebyggelse  
    Vrenaby Saknas  
    Vrena gård = 1 Vrena by by  
    Vrena Järnvägsjord, se 9 Farneby Saknas  
    Vrena kyrkogårdstomt, se 1 Kyrkogården Saknas  
    Vrena Soldattorp Saknas  
    Vrenaberg lht  
    Vrenaberg lht  
    Vrena station, järnvägsstation Saknas  
    Vrenaberg lhtr  
    Vårlunda lht  
    Vällingby nybyggt villaområde  
    Värlund lht  
    Värlunda lht  
    Värnlund lht  
    Värnlund lht  
    Vevelsund = 1-2 Väfvelsund bebyggelse  
    Vävelsund bebyggelse  
    Vävelsund gd  
    Vävelsund gd  
    Vävelsund gd  
    Yngveborg lht  
    Åkersborg lht  
    Åängen nu försvunnet torp  
    Östergården gård  
    Östergården gård  
    Övergården gård  
    Övergården nu försvunnen gd  

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.