ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nykyrka socken : Jönåkers härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 310 Naturnamn : 42 Bebyggelsenamn : 88 Naturnamn : 41
Nykyrka sn Banninge terräng Nykyrka socken sn Brotorpmon skog
Nykyrka sn Brotorpmon skogsmark Nykyrka Socken socken Dammängen äng
Nykyrka sn Dammängen ägomark Nykyrka tomtgubbar inbyggarbeteckning Fjällarna betesmarker
Nykyrka sn Djupviken vik Sörn inbyggarbeteckning Folkpinartäppan, se Fåfängstäppan Saknas
Nykyrka sn Grundholmen holme Öarn inbyggarbeteckning Fåfängstäppan el. Folkpinartäppan åkerstycke
Nykyrka sn Gäddviken vik Ambol gård Grundholmen holme
Nykyrka sn Hakholmen holme Banninge t. Hakholmen el. Ros» holme holme
Nykyrka sn Hallbosjön sjö Björkbo lht Hakvarpet notvarp
Nykyrka sn Hökmossen mosse Brotorp gård Hakvarpet notvarp
Nykyrka sn Jägarbacken backe Dalstugan lht Hakvarpet notvarp
Nykyrka sn Kisängsfjärden del av sjö Drögsta = 1 Drögstad gård Hallbosjön sjö
Nykyrka sn Kisängsfjärden del av sjö /Se Drögsta Saknas Hallbosjön sjö
Nykyrka sn Lidasundet sund Drögsta Saknas Håkholmen, se Hakholmen Saknas
Nykyrka sn Lindholmen holme Drögstastugan lht Hökomossen mosse
Nykyrka sn Långhalsen sjö Drögstad och Kyrkobol Saknas Mjälnäsfjärden fjärd
Nykyrka sn Långhalsen sjö Eknäs lht Pörtsudden udde
Nykyrka sn Långhalsen sjö Ekstugan lht Ros» holme, se Hahholmen Saknas
Nykyrka sn Långhalsen sjö Fjäll gård Råglandsudden udde
Nykyrka sn Mjälnäsfjärden del av sjö Fjällstugan lht Råttninge ö holme
Nykyrka sn Nyängen ägomark Fridhem lht Skäret skär
Nykyrka socken Näset udde Fålltorp gård Solberga ö ö
Nykyrka sn Rottnaren holme /Se Grabbtorp = Grabbetorp gård Solögrundet grund
Nykyrka sn Rottningeön ö Granliden lht Storängen äng
Nykyrka sn /Se Råglandsudden delvis odlad udde Grindstugan bs Storängsredden åkerstycke
Nykyrka sn Rävberget höjd Gröndal lht Sundsängen äng
Nykyrka sn Siggenäs udde udde Gustavslund, förr Karlberg lht Svinhagen hage
Nykyrka sn Skansberget höjd med fornborg Hagstugan lht Svinhagsredden åkerstycke
Nykyrka sn Skeppsdrättviken vik Helgesta utjord Vrenabro bro
Nykyrka sn Skäret holme Hormesta = 1-2 Homestad gård Vrenaströmmen, se Vrenaån å
Nykyrka sn Solberga ö ö Hormesta Saknas Vrenaån å
Nykyrka sn Solö holme holme Hormesta Saknas Vrenaån å
Nykyrka sn Stormossen mosse Håktäppan t Vrenaån å
Nykyrka sn Sundsängen ägomark Högtorp gård Vålstaberget berg
Nykyrka sn Tegelbruket terräng Högtorpsstugan lht Vålstabrinken backe
Nykyrka sn *Vrena bro bro Hörnstugan bs Ålvälskogen skog
Nykyrka sn Vrenanäset udde Jägarbacken bs Ålvälsundet sund
Nykyrka sn Vrenaån å Karlberg, se Gustavslund Saknas Ängskogen skog
Nykyrka sn Vålstaberget höjd Klockarbol lht Ängsudden udde
Nykyrka sn *Västra ändalaget ägomark? Kvarngården = 1 Vrena kvarn gård Öarns hage udde
Nykyrka sn Århammarsön ö Kyrkbacken lht Örteholmen, se Orlsholmen Saknas
Nykyrka sn Ängskogen skogsmark Kyrkbol = 1 Kyrkobol gård Ösundet sund
Nykyrka sn *Östra ändalaget ägomark? Kyrkobol, se 1Drögstad och K Saknas  
Nykyrka sn /Se   Kyrkobol, se 2 Drögsta Saknas  
Nykyrka sn   Ladängen t.  
Nykyrka sn   Lida gård  
Nykyrka sn   Listorp, el. Prästgården gård  
Nykyrka sn   Lugnet lht  
Nykyrka sn   Länninge = 1 Lenninge gård  
Nykyrka sn   Lövlund bs  
Nykyrka sn   Mjälnäs gård  
Nykyrka sn   Mjälnässtugan t.  
Nykyrka sn   Mårtensdal el. Vrena krogen lht  
Nykyrka sn   Nystugan t.  
Nykyrka sn   Nergården + = 2 Vålsta gård  
Nykyrka sn   Prästgården, se 1 Listorp Saknas  
Nykyrka sn   Råttninge gård  
Nykyrka sn   Råttningeholm lht  
Nykyrka sn   Rödjan gård  
Nykyrka sn /Se   Sandstugan lht  
Nykyrka sn /Se   Siggnäs = 1 Siggenäs gård  
Nykyrka sn /Se   Skeppsdrät gård  
Nykyrka sn /Se   Skeppsdrätt Saknas  
Nykyrka sn /Se   Skogstorp gård  
Nykyrka kyrka Saknas /Se   Skogstorpsstugan bs  
Ambol gd   Skuggbol lht  
Armbol Saknas /Se   Solberga gård  
Ambol gd /Se   Solhaga avs.  
Arnbol Saknas /Se   Solö gård  
Banninge t /Se   Solöstugan bs  
Brotorp gd   Stockbäcken el. Stockängen t.  
Brotorp gd   Stockängen, se Stockbäcken Saknas  
Brotorp gd   Sundstugan bs  
Drögsta herregård   Tegelmästarbostaden lht  
Drögsta hg   Tegelstugan tegelbruk  
Drögsta hg   Torpstugan lht  
Drögsta hg   Torsta = 1 Torstad gård  
Drögsta herrg.   Torsta Saknas  
Drögsta hg   Torstastugan bs  
Drögsta hg   Vrena krogen, se Mårtensdal Saknas  
Drögsta hg   Vrena kvarn, se Kvarngården Saknas  
Drögsta hg   Vålsta f.d. by  
Drögsta hgd   Vålstastugan bs  
Drögsta hgd   Ytterstäng gård  
?Drögsta hg   Århammar gård  
»drøghastom», se Drögsta Saknas   Århammars ö, se Ön Saknas  
Drögsta hg   Ökenstugan lht  
Drögsta hg   Ön t.  
Drögsta hg   Övergården + = 1 Vålsta gård  
Drögsta hrgd?      
Drögsta gd      
Drögsta hg      
Drögsta hg      
Drögsta Saknas /Se      
Drögsta gd /Se      
Fjäll lg      
Fjell g      
Fålltorp gd      
Fålltorp gd      
Fålltorp gd?      
Fålltorp gd      
Fålltorp gd      
Fålltorp gd      
Holmbirstom, se Honnesta hg      
Hormesta herregård      
Hormesta hg      
?Hormesta gd      
Hormesta herrg.      
??Hormesta gd      
Hormestad by      
Hormesta gd      
Hormesta gd      
Hormesta hg      
Hormesta hg      
Hormesta gd      
Hormesta hg      
Hormesta by      
Hormesta by      
Hormesta by      
Hormesta by      
Hormesta hgd      
Hormesta gd      
Hormesta gd      
Hormesta gd      
Hormesta g.      
Hormesta hg      
Hormesta hg      
Hormesta hg      
Hormesta by      
Hormesta hg      
Hormesta hg      
Hormesta hg /Se      
Hormesta gd /Se      
Hormesta gd /Se      
Hormesta herrgård /Se      
Hornborsta, se Hormesta herrg.      
Hårmesta Saknas /Se      
Högtorp by      
Högtorp lht      
Höktäppan Saknas /Se      
*Höktäppan Saknas      
Jäder by      
Kyrkobol gd      
Lida gård      
Lida gd      
Lida by      
Lida by      
Lida by      
Lida by      
Lida gård      
Lida gd      
Lida gd      
Lida gd      
Lida gd      
Lida gd      
Lida gård      
Lida gd      
Lida gd      
?Listorp gd      
Listorp gd      
Listorp Saknas /Se      
Listorp gd /Se      
Länninge hgd      
Länninge hg      
Länninge gd /Se      
Länninge gd /Se      
Länninge Saknas /Se      
Merdeness, se Mjälnäs hg      
Mjälnäs hg      
Mjälnäs herrgård      
Mjälnäs hg      
Mjälnäs herrgård      
Mjälnäs herrg.      
Mjälnäs hg      
Mjälnäs gd      
Mjälnäs hg      
Mjälnäs gd      
Mjälnäs hg      
Mjälnäs hg      
Mjälnäs by      
Mjälnäs hg      
Mjälnäs hg      
Mjälnäs gd      
Mjälnäs gd      
Mjälnäs hg      
Mjälnäs hg      
Mjälnäs gd /Se      
Mjälnäs gd /Se      
Mjälnäs Saknas /Se      
»mærdhanæsa», se Mjälnäs Saknas      
»mærdhenæs», se Mjälnäs Saknas      
Mærdhanæs, se Mjälnäs by      
Navesta Saknas /Se      
Rottninge gd      
Råttninge gd      
Rottninge gd /Se      
Rottninge gd /Se      
Rottninge gd /Se      
Siggenäs gd      
Siggenäs gd      
Siggenäs g.      
Siggenäs lht      
Siggenäs Saknas /Se      
Siggenäs gd /Se      
Siggenäs gd /Se      
Skepdräkt gd      
Skeppsdrätt gd      
Skeppsdrätt gd      
Skeppsdrätt gd      
Skeppsdrätt gd      
Skeppsdrätt gd      
Skeppsdrätt gd      
Skepdrät Saknas      
Skeppsdrätt gård /Se      
Skeppsdrätt gd /Se      
Skeppsdrätt gd /Se      
Skogstorp Saknas /Se      
Skogstorp gd /Se      
Solberga gd      
?Solberga gård      
Solberga gd      
Solberga gd      
Solberga gd      
Solberga g      
Solberga Saknas /Se      
Solberga gd      
Solberga gd /Se      
Söla t.?      
?Solö gd      
Torstad gård      
Torstad gård      
Torstad gård med kvarn      
Torstad gd      
Torsta gd      
Torstad gård      
Torstad gd      
Torsta gd      
Torstad gd      
Torstad gd      
Torstad gd      
?Torstad gård      
Torsta gd      
Torsta gd      
Torstad gd      
Torstad gd      
Torstad gård      
Torstad gd      
Torstad gård m. kvarn      
Torstad gd      
Torstad gård      
Torstad gd m. kvarn      
Torstad gård      
Torstad gd      
Torstad gd      
Torstad gd m. kvarn      
Torstad gd      
Torstad gd      
Torstad gd      
Torstad gd      
Toresta gård      
Torstad gd      
Torstad g      
Torstad gd      
Torsta gd      
Torstad gd      
Torsta gd      
Torsta Saknas /Se      
Torsta gd /Se      
Täppängen Saknas /Se      
Törsta by /Se      
?Törsta by      
Waardesta, se Vålsta by      
»vardistum», se Vålsta Saknas      
*Werdesta by      
Vrena kvarngård Saknas      
Vålsta by      
Vålsta by      
Vålsta by      
Vålsta f.d. by      
Vålsta by      
Vålsta by      
Vålsta by      
Vålsta by      
Vålsta lg      
Vålsta by      
Vålsta by      
Vålsta by      
Vålsta by      
Vålsta by      
?Vålsta by      
Vålsta by      
Vålsta by      
Vålsta f.d. by /Se      
Vålsta by /Se      
Vålsta by /Se      
Vålsta by /Se      
Vålsta Saknas /Se      
Århammar herregård      
Århammar hg      
?Århammar herrg.      
Århammar hg      
Århammar hg      
Århammar hgd      
Århammar hg      
Århammar gd      
Århammar hg      
Århammar hg      
Århammar Saknas /Se      
Århammar gd /Se      
Århammar gd /Se      
Östra ändelaget Saknas      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.