ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Råby-Rönö socken : Rönö härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 228 Naturnamn : 67 Bebyggelsenamn : 160 Naturnamn : 33
»Ranwe» = råby sn Arvkärret kärr Råby-Runö sn Blankamon skogshöjd
Råby sn Bergholmen holme Råby-Rönö Saknas Boön ö
Råby-Rönö sn Bjurkärr ägomark Råby höns inbyggarbeteckning Brännkärren kärr
Råby-Rönö sn Björktorpsnäset skogsmark Alingstugan, se Alängsstugan Saknas Femänningsberget berg
Råby-Rönö sn Boön ö Alängstugan lht Fjällvedens kronopark skog
Råby-Rönö sn Brotorp terräng Andersborg lht Fulkärr, Stora kärr
Råby-Rönö sn Broviken vik Aspåker gård Gålsjön sjö
Råby sn Brygghusviken vik Backa t. Hejkelkärret el. Häckelkärret kärr
Råby-Rönö sn Brännkärret, Norra kärr Bergtorp t. Huckelsberget berg
Råby sn Brännkärret, Södra kärr Bjurkärr t. Häckelkärret, se Hejkelkärret Saknas
Råby-Rönö sn Brännkärrsmoberget höjd Blommenhov hmd Killingbacken backe
Råby socken Fjällveden skog /Se Bredäng lht Lidsjön sjö
Råby-Rönö sn /Se Fulkärret, Stora kärr Bro gård Lidsjön sjö
Råby (-Rönö) sn Gräsviken vik Brostugan lht Lifslemossen el. Lisslemossen mosse
Råby-Rönö sn Hammarbacken höjd Brotorp t. Lilla- holmen holme
?Råby-Rönö sn Humledalsberget höjd Bygget statstugan Limängen äng
Råby-Rönö sn Häckelkärret kärr Båtsmanstugan t. Lisslemossen, se Lifslemossen Saknas
Råby Saknas Kattkärret skogsmark Dalslöten gård Långhalsen sjö
Råby Saknas Kavelbro ägomark Dalslötstugan el. Daverslötstugan lht Långmossen mosse
Råby-Rönö sn Killingbacken backe Dalstugan t. Mjölktorget vägskäl
Råby-Rönö sn Killingbacken backe Daverslöten, se 1 Dalslöten Saknas Morpan sjö
Råby-Rönö sn Kvarnberget höjd Edshagstugan lht Morpasjön sjö
Råby sn *Kvarnyttern, L f.d. sjö Edstorp gård Notholmen, se Lilla holmen holme
Råby-Rönö sn Källstubergen höjder Ekeby gård Präststigen landsväg
Råby sn Ladugårdsviken vik Ekebytorp = 1 Ekeby gård Skvalet el. Stora Skvalet bäck
Råby sn Larslund ägomark Emanuelstorp lht Stavstuguberget berg
Råby-Rönö sn Lidsjön sjö Ene t. Svartkärret kärr
Råby-Rönö sn Lidsjön sjö Enstugan = 1 Enstugan t. Sågarkärret kärr
Råby-Rönö sn Lifslemossen terräng Eriksberg lht Trullholmen holme
Råby(-Rönö) sn Lilla holmen holme Eriksdal lht Vargkärret kärr
Råby-Rönö sn Lingstugan delvis odlad skogsmark Erikslund lht Vitmossen mosse
Råby-Rönö sn Lundbacken höjd Ervalla, se Ärvalla Saknas Varghavet, se Gålsjön sjö
Råby-Rönö sn Lundby skog Saknas /Se Fridhem lht Yttern kärr
Råby-Rönö sn Lundby udde udde Frälse- Rössbol=1 Rössbol gård  
Råby-Rönö sn Långhalsen sjö Fyrby gård  
Råby-Rönö sn Långhalsen sjö Fyrbylund lht  
Råby-Rönö sn Långhalsen sjö Föreningsborg lht  
Råby-Rönö sn Långhalsen sjö Gillberga gård  
Råby sn Långmossen mosse Gillberga stugan lht  
Råby-Rönö sn Morpan sjö /Se Granstorp torp  
Råby-Rönö sn Morpasjön sjö Grindstugan lht  
Råby-Rönö sn Märstängsberget höjd, triangelpunkt Gudsland gård  
Råby sn Näset udde Gustavsberg lht  
Råby-Rönö sn Oxhagen terräng Gältorp=3 Rössbol bebyggelse  
Råby sn *Råby ed Saknas Hagalund t.  
Råby sn Råby ede näs /Se Hagen t  
Råby-Rönö sn Råby vitmosse mosse Hagstugan lht  
Råby-Rönö sn Rävbacken höjd Hammartorp lgt  
Råby-Rönö sn Skogsängen ägomark Hasselbacken lgh  
Råby-Rönö sn Skogsängen ägomark Heddas ell. Hedvigslund lht  
Råby-Rönö sn Skyttestugan terräng Hossbo, se 1-2 Håsebro Saknas  
Råby-Rönö sn Skäret holme Hossbostugan el. Håsebrostugan lht  
Råby-Rönö sn Skärpinnsudden udde Hultbäcken t.  
Råby-Rönö sn Spångtorpsmossen skogsmark Hultstugan avs.  
Råby-Rönö sn Stavberget höjd o. triangelpunkt Håsebro gård  
Råby-Rönö sn Stavstubergen höjder Hällsäter lht  
Råby-Rönö sn Stora holmen holme Högvalla t.  
Råby-Rönö sn Saknas /Se Stora mossen skogsmark Högvalla Saknas  
Råby-Rönö sn /Se Storskogen skogsmark Högvalla el. Katrinelund gård  
Råby-Rönö sn /Se Sundbynäs udde Hörnstugan lht  
Råby-Rönö sn /Se Svartmossen skogsmark Ineborg lht  
Råby-Rönö sn /Se Trullholmen holme Ivarsro lht  
Aspåker gård Ullberga hammar höjd Johannislund lht  
Aspåker g. Vargkärret kärr Jägarbacken lht  
Aspåker gd Viken delvis odlad terräng Jägarholmen lht  
Aspåker gd /Se Vikens hage skogsmark Jägarstugan lht  
Aspåker gård /Se Yttern sank mark Jälbro obebyggd gård  
Bro gård   Karlberg lht  
Bro gd   Karltorp lht  
Ekeby by   Kartorp, se Kurtorp Saknas  
?Ekeby by   Katrinelund lht  
Ekeby Saknas /Se   Katrinelund Saknas  
Fyrby gd /Se   Kavlebro=Kaflebron med Kärrsäter t.  
Gillberga gd   Klockargården = Klockarbol lht  
Gillberga gård   Koppartorp t.  
Gillberga gd   Kronolund = 1 Snesta Saknas  
Gillberga gd   Kronolund Saknas  
Hagstugan Saknas /Se   Krono-Rössbol = 4-5 Rössbol Saknas  
Hagstugan lht /Se   Kurtorp gård  
?Håsebro by   Kyrklunden, se 4 Råby Saknas  
(?)Håsebro gd   Källstugan t.  
?Håsebro gd.   Kärrstugan t.  
?Håsebro gd   Kärrsäter+ Saknas  
Håsebro Saknas   Laggarstugan lht  
Jälbro f.d. frälsegods   Larslund lht  
Jälbro f.d. frälsegods   Limsäter lht  
Jälbro gård   Lundby gård  
Jälbro försvunnen beb. /Se   Långudden gård  
[Karlbásingh] Saknas   Löten gård  
Koppartorp gård   Lötstugan t.  
Kurstorp gd /Se   Lövhagen lht  
*Kvarntorp Saknas   Lövnäs lht  
*Lia(n), se Lya(n) försv.beb.   Lövsta lht  
Lundby gård   Lövsäter lht  
?Lundby gd   Manuelstorp, se Emanuelstorp Saknas  
?Lundby gård   Marieberg lht  
Lundby gård   Mellantorp lht  
Lundby gd   Morpakärr lht  
Lundby gd   Morpan gård  
Lundby gd   Morpan gd  
?Lundby Saknas   Noheden gård  
»lyia» Saknas   Norrstugan el. Torkilstorp gård  
*Lyia Saknas   Norrstugan, Lilla lht  
Lya(n) försv.beb.   Nyckeldal torp  
?*Lian gård   Nysäter lht  
*Lyonne försv. gård   Nytorp t.  
*Lyan försv.beb.   Oppeby gård  
[Lyonne] Saknas   Petterslund lht  
*Lijone Saknas   Plan, se 4 Råby Saknas  
*Lyo Saknas   Prästgården, se 1 Stennäs Saknas  
*Lya(n) by   Prästtorp t.  
*Lya(n) försv. beb.   Riset gård  
Lya förs.beb. /Se   Rosenlund lht  
*Lyiano Saknas   Rycksta gård  
*Moheden?, se Noheden Saknas   Råby Gård gård  
Morpan gd /Se   Råby Saknas  
?*Lida försv. gård   Råbykrog lht  
Noheden g.   Råsäter lht  
Noheden gd   Rössbol by  
Noheden gd   Sanda lht  
Noheden gd   Sandstugan t.  
Noheden gd   Sjöändan t.  
Noheden g.   Sjöändstugan t.  
Noheden gd   Skoghall lht  
Noheden g.   Skogstorp t.  
Noheden gd   Smedstorp gård  
Noheden g.   Snesta gård  
Noheden g.   Snesta, Lilla, se Kronolund Saknas  
Noheden gd   Snesta, Lilla, se 1 Kronolund Saknas  
Noheden gd   =Smesta jagbacke=Snesta Stora Saknas  
*Moheden Saknas /Se   Snesta Stora, se 1 Högvalla Saknas  
Noheden Saknas /Se   Solhem lht  
Noheden gd /Se   Spånga gård  
?Oppeby by   Spånga, Lilla lht  
Oppeby by   Spångstugan lht  
Oppeby by   Spångtorp t.  
Oppeby by   Stallkärr torp  
Oppeby by   Stavstugan hmd.  
Oppeby by   Stavviken = 1 Stafviken avs.  
Oppeby by   Stavik Saknas  
Oppeby Saknas /Se   Stene t.  
Oppeby gd /Se   Stensnäs el Prästgården gård  
»risenggen» beb.   Stensäter lht  
?Risinge försv. beb.   Stockholmstorp t.  
Rycksta by   Stockvik lgtr  
Rycksta by   Storängen gård  
Rycksta gd   Strand gård  
Rycksta gd   Strandslund lht  
Rycksta Saknas /Se   Sundby gård  
Rycksta gd /Se   Säby gård  
Råby gd   Säter gård  
Råby by   Tallholm avs.  
Råby by   Torkilstorp Saknas  
Råby gd   Torsktorp lht  
Råby by /Se   Ullberga gård  
Råbykrog Saknas /Se   Utåker gård  
*Skowa Saknas   Veda gård  
*Skowa gd   Vedastugan t.  
*Skowæ Saknas   Ytteräng gård  
?Snesta by   Ytterängstugan t.  
Snesta by      
?Snesta by      
Snesta by      
Snesta by el. gd      
?Snesta by      
Snesta hg      
?Snesta by      
Snesta Saknas /Se      
Snesta gd /Se      
?Spånga gd      
?Spånga gård      
?Spånga gd      
Spånga Saknas      
Spånga gd      
Spånga g      
Spånga g      
Spånga gd      
Spånga Saknas /Se      
Spånga gd /Se      
?Stafsviken gd /Se      
Stallkärr torp      
Stavviken gd /Se      
Stensnäs prästgård /Se      
Stockvik Saknas /Se      
Strand gd      
Strand by      
Strand by      
Strand by      
Sundby gård      
?Sundby gd      
Sundby gård      
Sundby gd      
Sundby by      
?Sundby g.      
Sundby Saknas /Se      
Sundby gd /Se      
Säby gård      
?Säby by      
Säby gd      
?Säby gd      
Säby gård      
Säter Saknas /Se      
Säter gd /Se      
Säter (Sätern) gd /Se      
Ullberga gd      
Ullberga by      
Ullberga by      
Ullberga by      
Ullberga by      
Ullberga by      
Ullaberg Saknas /Se      
Ullberga gd /Se      
Ullberga gd /Se      
Utåker gård      
Utåker gd      
Veda gd      
Veda gd      
Veda gd      
Veda gård      
Veda hg      
Veda gd /Se      
*Widom se Veda hg      
*Visby Saknas      
Ytteräng gd /Se      
*Östanåker Saknas      
Österby gård      
Österby Saknas /Se      
Österby gd /Se      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.