ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bärbo socken : Jönåkers härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 252 Naturnamn : 50 Bebyggelsenamn : 99 Naturnamn : 27
Bärbo sn Askugnsmalmen höjd Bärbo socken socken Bärsbacken backe
Bärbo sn ?Banön ö Bärbo Socken socken Bärsundsviken vik
Bärbo socken Banön ö Bärbo församlings begravningsplats Saknas Djurängen äng
Bärbo socken Baröö trol. = Banön, se Banön ö Bärbo vargar inbyggarbeteckning Eglasjön sjö
Bärbo sn Bärsundsskogen, Norra skogsmark Askugnen, Stora bebyggelse Fårhagsviken vik
Bärbo sn Bärsundsskogen, Södra skogsmark Askugnarna Saknas Gubbholmen holme
Bärbo sn Bärsundsviken vik Askugnen, Östra el. Skomakarstugan t. Gåshalsen åkerteg
Bärbo sn Eglasjön sjö Björnkullen t. Hålskogen skog
Bärbo sn Eglasjön sjö Brostugan lht Hällbacken backe
Bärbo sn Eglasjön sjö /Se Bäcktorp t. Hästhagen hage
Bärbo sn Fårhagsviken vik Bärboby el. Prästgården gård Hästnäset näs
Bärbo sn Gropstugan ägomark Bärsund gård Kalkberget berg
Bärbo sn Gråhålet skogsmark Djurnäs t. Kalvholmen holme
Bärbo socken Gubbholmen holme Egla gård Kvarngraven utloppsgrav
Bärby Saknas Gölet skogsmark Fattighuset bs Malmbrobacken höjd
Bärbo sn Hålskogen skogsmark Fiskarstugan lht Oxhagen hage
Bärbo sn Hästnäset delvis odlad udde Fiskestugan, se Fiskarstugan Saknas Pannkaksbacken vägbacke
Bärbo sn Kalvholmen holme Fjällsbacken, Lilla t. Pannkaksbacken vägbacke
Bärbo sn Kappla terräng Fjällsbacken, Stora t. Prästskogen skog
Bärbo sn Kappla källa källa? Fridhem lht Storängen äng
Bärbo sn Kattkullen ägomark Gammaläng t. Tistahultet skog
Bärbo sn Kolmossen åker- och ängsmark Granstugan lht Trefaldighetskällan källa
Bärbo socken socken Koö delvis odlad udde Grindens lht Täckhammars bro bro
Bärbo sn Kvarnbäcken bäck Grindstugan t. Åkrasundet sund
Bärbo sn Kyrkberget triangelpunkt Gropstugan bs Åkärret kärr
Bärbo sn Källorna källor? Haga bs Ömossen kärr
Bärbo sn Lagnön ö Hagstugan t. Översjön sjö
Bärbo sn Lagnö ö Hemmingstorp lht  
Bärbo sn Lillängen ägomark Hultstugan t.  
Bärbo sn Långhalsen sjö Hål gård  
Bärbo sn Långhalsen sjö Hörnstugan lht  
Bärbo sn Långhalsen sjö Kapellet, se Kappeltorp Saknas  
Bärbo sn Malmbrokärret skogsmark Kappelstugan bs  
Bärbo sn Nykiöpings Ström, se Nyköpingsån å Kappeltorp el. Kappla gård  
Bärbo sn Nyköpingsån å Kappeltorp gård /Se  
Bärbo sn Nyköpingsån å Kappla, se Kappeltorp Saknas  
Bärbo sn Prästskogen skogsmark Kappstugan t.  
Bärbo sn Rallbacken backe Karlslund lht  
Bärbo sn Sandmon skogsmark Klockargården gård  
Bärbo sn Skärsmon skogsmark Koppstugan, se Kappstugan Saknas  
Bärbo sn /Se Sågbacken backe Kullen bs  
Bärbo sn /Se *Thækhamars fors fors Kyrkbacken + lht  
Bärbo sn /Se Tistahultet skogsmark Kyrkogården Saknas  
Bärbo sn /Se *Tuna kvarn kvarn Källstugan t.  
Bärbo sn /Se *Täckhammars kvarn kvarn Kärret el. Kärrstugan lht  
Björnkullen torp Ökna terräng Lagnö Saknas  
Bärbo by Öna skogsmark Listorp gård  
Bärbo by Översjön sjö Lötstugan lht  
Bäreslund, se Bärsund gd Översjön sjö Mellantorp t.  
Bärsund by Översjön sjö /Se Murmästarstugan+ lht  
Bärsund by   Norrlöten lht  
Bärsund by   Norrtorp t.  
Bärsund by   Norrtorpsstugan t.  
Bärsund by   Nybygget t.  
Bärsund by   Nystugan t.  
Bärsund by   Nytorp t.  
Bärsund by   Näs gård  
Bärsund by   Prästgården, se Bärboby Saknas  
Bärsund by   Rosenlund bs  
Bärsund by   Råsudden gård  
Bärsund by   Sandmon lht  
Bärsund by   Sandstugan t.  
Bärsund by   Siggetuna gård  
Bärsund by   Sjölund t.  
Bärsund by   Sjöåsen t.  
Bärsund by   Skogstorp t.  
Bärsund by   Skomakarstugan, se Askugnen Saknas  
Bärzund by   Skräddarstugan, se Skräddartorp Saknas  
Saknas by   Skräddartorp Saknas  
Bärsund by   Skäret t.  
Bärsund by   Snickartorp t.  
Egla gård   Stavstugan lht  
Egla gd   Stortorp bs  
Egla gd   Svarvartorp, Stora t.  
Egla gård   Svarvartorp, Lilla t.  
Egla by   Sörtorp t.  
Egla gd   Tegeltorp t.  
Egla gd   Tista gd  
Egla gd   Tista gård  
Egla gd   Tistagård pst  
Egla by   Tomta gård  
Egla gård   Tomtatorp bebyggelse  
Egla f.d. by   Tuna gård  
Egla gd   Tunasågen bs  
Egla gd   Täckhammar gård  
Egla g   Udden lht  
Egla by   Utängen t.  
Egla gård   Utängstugan + bs  
Egla gd   Utängstugan, Stora Saknas  
Egla gd /Se   Vallmyra gård  
Egla gd /Se   Vallmyra, Lilla t.  
»huli», se Hål gård   Vallmyra, Östra t.  
Hål by   Åkerbotorp gård  
Hål by   Åkra gård  
Hål by   Åkra Hagstuga bs  
Hål gd   Ökna bebyggelse  
Hål by   Översjökvarn lht  
Hål by   Översjön, se Översjötorp Saknas  
Hål by   Översjötorp t.  
Hål gd      
Hål by      
Hål by      
Hål gd /Se      
*Igla, se Egla gård      
Ighla, se Egla gd      
Igla, se Egla gård      
?Listorp gd      
Listorp gd      
Näs by o. hg      
Näs hg      
Näs herrgård      
Näs hg      
Näs herrgård      
Näs hg      
Näs hg      
Näs hg      
Näs hg      
Näs hg      
Siggetuna torp /Se      
Siggetuna gd /Se      
Siggetuna gd /Se      
*Sigtuna gd      
Sigtuna torp /Se      
Sigtuna torp /Se      
*Skräddartorpet förr torp      
*Skräddartorpet förr torp      
Stortorp gd      
Stortorp gd      
*Thiokkituna Saknas      
»tiokkatwnum», se Tuna gård      
Tista gd      
Tista hg      
Tista herresäte      
Tista hg      
Tista hg      
Tista(d) hg      
Tista(d) Saknas      
Tista gd      
Tista g.      
Tista hgd      
Tista herresäte      
?Tistad säteri      
Tista Saknas /Se      
Tista gd /Se      
Tistad gods /Se      
*Tistatorp torp      
*Tistatorp torp      
*Tistatorp torp      
Tistatorp Saknas      
*Tistatorp torp      
Tistatorp Saknas /Se      
Tjocktuna, se Tuna by      
[Tjocktuna] Saknas      
Tjocktuna by      
Tomta gård      
Tomta gård      
Tomta gd      
Tomta gård      
Tomta gård      
Tomta gd      
?Tomta gd      
Tomta gd      
?Tomta by      
Tomta gård      
Tomta gård      
?Tomta gd      
Tomta g.      
Tomta by      
Tomta gd      
Tomta gd      
?Tomtatorp gård      
Torp gd      
Torp by /Se      
Tuna gård      
Tuna by      
Tuna by      
?Tuna gd      
?Tuna by el. gd      
Tuna gård      
Tuna gård      
Tuna gård      
Tuna gård      
Tuna gd      
?Tuna by      
Tuna gd      
?Tuna gd      
Tuna g.      
Tuna gd      
Tuna gd      
?Tuna gård      
Tuna gård /Se      
Tuna Saknas /Se      
Tuna by /Se      
Tuna gd /Se      
Tunakvarn by /Se      
Täckhammar hg      
Täckhammar hg      
Täckhammar hgd      
Täckhammar hg med kvarn      
Täckhammar hg      
Täckhammar hg      
Täckhammar herrg.      
Täckhammar hg      
Täckhammar hg      
Täckhammar hg      
Täckhammar hgd      
Täckhammar hg      
Täckhammar hg /Se      
Täckhammar herrgård      
Täckhammar hg      
Täckhammar gd      
Täckhammar gd      
Täckhammar gd      
Täckhammar hg      
Täckhammar hg      
Täckhammar hg      
Täckhammar herrg.      
Täckhammar g      
Täckhammar hgd      
Täckhammar hg      
Täckhammar hg      
Täckhammar hg      
Täckhammar hg      
Täckhammar herrg.      
Täckhammar hg      
Täckhammar hg      
Täckhammar hg      
Täckhammar hg      
Täckhammar hgd /Se      
Täckhammar Saknas /Se      
Täckhammar Saknas /Se      
Täckhammar gd /Se      
Täckhammar gd /Se      
Täckhammars kvarn f. kvarn      
Vallmyra gdr      
Vallmyra gd      
Vallmyra gd /Se      
*Vamolsö Saknas      
Åkerbotorp gård      
Åkerbotorp gd      
?Åkra gård      
Åkra gd      
Åkra gård      
Åkra g      
Ökna gård      
Ökna gård      
Ökna gd      
Ökna gård      
Ökna gd      
Ökna gd      
Ökna gd      
Ökna gd      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.