ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Svärta socken : Rönö härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 358 Naturnamn : 1363 Bebyggelsenamn : 550 Naturnamn : 1220
Svärta sn Alholmen upplandad holme /Se Svärta socken Saknas Aigelsgrundet, Lilla, se Algubbshällen Saknas
Svärta sn Alkärret ägomark Svärta socken Saknas Algubbshällen skär
Svärta sn Alkärret åker /Se Svärta socken Saknas Alholmen holme
Svärta sn Allébråtet del av åker /Se Förkortningar förteckning Alholmen höjd
Svärta sn Allmänningstäppan igenlagd åker /Se Svärta Socken socken Alkärret åker
Svärta sn *Almuddshällar häll /Se Svärta socken Allébrottet(?) åker
Svärta sn *Alskär liten holme Svärta sn Allmänningstäppan igenlagd åker
Svärta sn Alskär holme /Se Svärta sn /Se Allmänningsvassen vass
Svärta sn *Alskärshäll häll /Se sjösarna inbyggarbeteckning Alskär holme
Svärta sn Alängen åker /Se Svärta bashankar inbyggarbeteckning Alskär holme
Svärta sn Anderstegarna åker /Se Svärta får inbyggarbeteckning Alängen åker
Svärta sn Andersvreten skogsbacke /Se Asplund lht Anders kärr kärr
Svärta sn Annas kärr åker /Se Asplund t Anderstegarna åkertegar
Svärta sn /Se Asken skärgårdsholme Augustentorp, se Axtorp Saknas Andersvreten backa
Svärta sn Asken holme /Se Augustenstorp t. Ankarvarpet notvarpsplats
Svärta sn *Askklubben holme Axtorp = Augustentorp, eller Axtorp t. Annas kärr åker
Svärta sn Askklubben holme /Se Axtorp eller Augustentorp t. Askklubben eller Asken holme
Svärta socken Aspholmen holme Backa lht Aspbacken backe
Svärta socken Aspholmen skärgårdsholme Backa v. Aspbacktegen åkerteg
Svärta sn Aspholmen skärgårdsholme Backen lht Aspholmen holme
Svärta sn Aspholmen skärgårdsholme Backen f.d. torp Aspholmen holme
Svärta sn Aspholmen holme /Se Backstugan lht Aspholmen holme
Svärta sn Asptäppan äga /Se Backstugan, se Hagstugan lht Aspholmen holme
Svärta sn Aspängen åker /Se Berg, el. Ånga Ryttarstuga avs. Aspholmen holme
Svärta sn Axbrännerna skogstrakt /Se Berga gård Asptäppan åkertäppa
Svärta sn Bagarugnen holme Berga riven gård Asptäppan åker
Svarta sn Bagarugnen holme /Se Bergbacka lht Asptäppan åker
Svärta sn Backahagen, se Fågängan hage Bergbacka lht Aspängen åker
Svärta sn Backtegen åker /Se Bergholm t. Axbrännerna skogsområde
Svärta sn Baggens holme udde Bergholm lht Axtorpa kärr eller Hagkärret åker
Svärta sn Baggens holme holme /Se Bergö el. Petersberg lht Backahagen hage
Svärta sn Bakgärdet ägomark Bergö lht Backatäppan åker
Svärta sn Bakgärdet åker /Se Betlehem t. Backakällan eller Skogskällan källa
Svärta sn Barackbacken backe /Se Betlehem lht Backtegen åkerteg
Svärta sn Bastviken vik Björkekullastugan eller Källmanstugan stuga Backtegen åkerteg
Svärta sn Bastviken vik /Se Björkhult Saknas Backtegen åkerteg
Svärta sn Berggrenskärret kärr /Se Björkhult rivet t. Bagarugnen ö
Svärta sn Berggrenstäppan åker /Se Björkkulla bebyggelse Bagarugnen ö
Svärta sn Bergklubben skärgårdsholme Björkkulla gård Baggens holme holme
Svärta sn Bergklubben, se Älverssons klubb holme Björkkullastugan lht Bakgärdet åker
Svärta sn Bergmossen mosse /Se Björkkullastugan båtsmanstorp Bakgärdet åker
Svärta sn Bergö ö Björkstugan lht Barackbacken skogsbacke
Svärta sn *Bergö del av udde Björkstugan rivet t. Bastviken vik
Svärta sn Bergön, St. holme Borrvingskvarnen, se Hedvigsforskvarnen Saknas Benholmen, Lilla holme
Svärta sn Bergön, St. o. L. holmar Brannebol gård Benholmen, Lilla holme
Svärta sn Bergö holme Brannebol avs. Benholmen, Stora holme
Svärta sn Bergö upplandad holme /Se Brannebolsstugan, Lillla lht Benholmen, Stora holme
Svärta sn Bergö, Lilla skärgårdsholme Brannebolsstugan, Lilla lht Bergaängarna åker
Svärta sn Bergö, Lilla ö /Se Brannebolsstugan, Stora t. Bergfället åker
Svärta sn Bergö, Stora ö /Se Brannebolsstugan, Stora lht Berggrenskärret åker
Svärta sn Bergösundet sund Brannebolsstugan båtsmanstorp Berggrenstäppan åker
Svärta sn Bergösundet sund /Se Brevik = Skinnstrumpan t. Bergklubben holme
Svärta sn Beskan gruvhål /Se Brinkstugan t. Bergklubben holme
Svärta sn Betlahagen äga /Se Brinkstugan lht Bergmossen mosse
Svärta sn Betlaåkern åker /Se Brobystugan t. Bergskällan källa
Svärta sn /Se *Bettlarens grund undervattensgrund /Se Brobystugan gård Bergstugtäppan åker
Svärta sn /Se Billvretskällan källa /Se Brolöttorp Saknas Bergö höjd
Svärta förr gård, nu socken /Se Billvretskärret kärr /Se Brolöttorp eller Norshammar, se 1 Norshammar Saknas Bergön, Lilla holme
Svärta sn /Se Björkbacken backe? Charlottenlund lht Bergön, Lilla ö
Svärta socken socken /Se Björkkullgölet odlat kärr /Se Dala gård Bergön, Stora ö
Svärta sn /Se Björkskär udde Charlottenlund bs. Bergön, Stora ö
Svärta sn och gods /Se Björkskär f.d. ö Dala gård Bergösundet sund
Svärta sn /Se *Björkskär udde Dalastugan lht Beskan gruvhål
Svärta sn och gods /Se Björkskär udde Dalastugan lht Betlahagen hage
Svärta sn /Se Björkskär udde /Se Dalsätter, se Daltorp ödelagd gård Betlaåkern åker
Svärtuna, se Svärta sn Björkstutäppan terräng Daltorp Saknas Betskinnshålet kärrsänka
Berga g Björktegen åker /Se Daltorp obebyggd gård Billsvretskällan källa
?Berga gd Björnkullagärdet åker /Se Dammstugan lht Billsvretskärret kärr
Berga gd Blankviken ängsmark Dammstugan t. Björkhulta storäng åker
Berga gd /Se Blankviken vik /Se Djupkärrstugan t. Björkhulthagen hage
?Björkkulla gd Blåbärskärret kärr /Se Djupkärrstugan t. Björkhultplogarna åker
Björkkulla gd *Blåbärskärret, se Hampvikodlingen åker Djupvik by Björkkullagärdet åker
[Björnkulla] Saknas Brandbols klubba holme /Se Djupvik, Västra gård Björkkullgölet åker
Björnkulla g Brannebolsklubb holme Djupvik, Östra gård Björkskär udde
Björnkulla (numera Björkkulla) gd Brannebolsudde udde Djupvik gård Björkstugtäppan åker
Björnkulla Saknas /Se Brannebolsudde udde Djupviksstugan, Lilla t. Björkhagen åkerteg
Björnkulla Saknas /Se Branten åkrar /Se Djupvikstugan, Lilla t. Blankviken åker
»bndaboll» beb. Breberg berghäll /Se Djupviksstugan, Stora lht Blåbärskärret = Stora odlingen el. Hampvikodlingen Saknas
Borrvindskvarn kvarn Breviken vik Djupvikstugan, Stora t. Blåbärskärret (Stora och Lilla) kärr
*Borrvindskvarn Saknas /Se Breviken vik /Se Dyvik, se 1-3 Djupvik Saknas Brandbols klubb bergklubb
*Borrvindskvarn Saknas /Se Brinktegarna åkrar /Se Ekeby gård Branta pelaren eller Lerpelaren pelare
Brannebol gd Brinktegarna åkrar /Se Ekeby gård Branten åker
Brannebol gd *Brokas klubbar holmar Elimkapellet avs. Branten åker
Saknas Saknas Brokeklubben, Norra skärgårdsholme Embeten lht Branten åkerteg
Djupwik by Brokeklubben, Södra skärgårdsholme Embeten el. Ämbeten t. Bredberg berghäll
Djupvik gdr Brokemaren vik Eriksberg t. Bredbergstäppan åker
Djupvik, Västra o. Östra gdr /Se Brokemarn vik /Se Eriksberg lht Breviken havsvik
*Djävlahult Saknas Broken ö Eriksberg t. Brinktegarna åkertegar
*Djävlahult beb. Broken holme Eriksdal lht Brokemarn vik
Ekeby Saknas Broken holme Eriksdal lht Broken holme
?Ekeby gd Broken ö Erikstorp borttagen lht Broken holme
?Ekeby gd Broken ö Fjunsta bebyggelse Broklubben, Norra skär
Ekeby gd Broken ö Fjunsta gård Brokklubben, Södra skär
Ekeby g Broken ö Fredriksdal t Brokklubben, Norra holme
Ekeby gd Broken holme Fredriksdal t. Brokklubben, Södra holme
Ekeby Saknas /Se Broken skärgårdsholme Fredriksborg lht Brokärret åker
Ekeby Saknas /Se Broken holme /Se Fridesberg lht Bromsudden halvö
Ekeby gd /Se *Broken hamn ö, eller hamn Fridesberg lht Brottkällstegarna åkertegar
Ekeby gd /Se *Brokenhamn holme eller vik Fågeldalen ödelagt t. Brottkällsberget berg
*Fierdeker ödetorp *Brokhällan häll /Se Fågelstorp t. Brunnsgärdet åker
*Fiærdhakiær äng Brokklubben, N. holmar Fågelsången lht Brunnshagen hage
Fågelö förr gd Brokklubben holme /Se Fågelsången lht Brunnsredden åker
Fågelö Saknas Brokärret åker /Se Fågeltorp t. Brunnstegen åkerteg
foglede Saknas Bromsudden udde Fågelö lht Brynmossen mosse
Fågelö förr gd Bromsudden udde /Se Fället t. Bränderna del av skog
Fågelö säteri Brottkällsberget berg /Se Fället avs. Brännkällan källa
Fåglö gd Brottkällstegarna, se Brottkällsberget ägor Förola ödelagd gård Brännslätten hage
Fågelö förr gd /Se Brunnsgärdet åker /Se Förola gård Brännö, Stora och Lilla holmar
Förola gd /Se Brunnstegen äga /Se Gillige gård Byxen vik
Gillinge gd Brynmossen mosse /Se Gillinge gård Byängen åker
?Gillinge gd Bränderna eldhärja i skogsområde /Se Gillingestugan avs. Båthagen åker
Gillinge beb. /Se Brännkällan källa /Se Gillingestugan t. Båthagen äng
Gillinge gd /Se Brännö, Lilla strandområde Gladstugan, el Gladängsstugan t. Dalen åker
Gällsund gd Brännö, Lilla holme /Se Gladängstugan t. Dalen åker
Gällsund gård Brännö, Stora srandområde Granbäcken t. Dalfället åker
Gällsund by Brännö, Stora upplandad holme /Se Granbacken v. Dalkarlsgärdet åker
Gällsund g. Byängen åker /Se Granbäcken t. Dammkärret kärr
Gällsund förr gd, nu tp Byxen vik /Se Grindsäter Saknas Dammslätten åker
Gällsund Saknas /Se Båthagen åker /Se Grindsäter ödelagd gård Danil åkerteg
Gällsund gd:ar /Se *Båtviken vik /Se Gruvan stuga Dansarholmen ö
Gällsund gd /Se Bergö, se Horns-Bergö del av udde Gruvstugan bs. Djuphacket åker
Gällsund förr gdr /Se Bärgö, se Horns-Bergö f.d. ö Gruvstugan lht Djupungen sjö
Hallöten gd /Se *Bö(v)ön ö Gustavsberg Saknas Djupungen sjö
Hedvigsfors kvarn /Se Compassen, se Kampåsen, Stora holme Gällsund bebyggelse Djupungen sjö
Horn by Compassen, se Kampåsen ö Gällsund gårdar Djupungshultet skog
Horn by Dalen åker /Se Gällsundskrogen t. Djupungstäppan åker
?Horn by Dalfällan ägomark Gällsundstorp t. Domarbacken höjd
Horn by Dalfället åker /Se Gällsundstorp, se Gällsundskrogen t. Domarbacken höjd
Horn by Dalkarlsgärdet åker /Se Gällsundstorp t. Domarbacken höjd
Horn by *Dam kerret, se Dammkärret åker Haga lht Dräs(s)mossen mosse
?horn by Dammkärret åker /Se Haga lht Ekbacken backe
»Huelstom» gd Dammslätten åker /Se Hagalund lht Ekbacken backe
huelstom, se Valsta Saknas Dammstugan triangelpunkt Hagalund t. Ekbacksundet åker
Hult g *Dana gruvan gruvöppning /Se Haghult t. Ekebygärdena åker
Hult g Daniel åkerteg /Se Haghult öde torp Ekebygärdet åker
Hult gd Dansarholmen holme /Se Haglund, se Lundhagen t. Ekebyhagen hage
Husby hg Djuphacket åker /Se Haglund lht Ekebyängen åker
Husby hgd Djupungen sjö Hagstugan lht Eklundshålet eller Eklundskärret åker
Husby hgd Djupungen sjö /Se Hagstugan lht Ekredden åker
Husby hg Djupungen sjö /Se Hallöten Saknas Ekspelaren halvö el. udde
Husby hg Djupungen sjö /Se Hallöten gård Elinstegen åkerteg
Husby gd Djupviksstugan, Stora skogsmark /Se Hampvik t Embetsö ö
Husby herrgård Domarbacken backe /Se Hampvik t. Enbetsö ö
Husby herrgård Drässmossen mosse Hasselö skans lht Ensbacken backe
Husby hg /Se Ekbacksundet åkerremsa /Se Hasselö skans lhter och villor Ensmossen mosse
?Husby gd Eklundshålet åker /Se Hasselö skans lägenheter och villor Enspännaren holme
?Husby gd Eklundskärret ägomark Hedvigsfors lht Enspännaren holme
Husby gd /Se Eklundskärret, se Eklundshålet åker Hedvigsfors lht Enudden, Yttre holme
*Hwelmsta, se Valsta Saknas Ekredden åker /Se Hedvigsforskvarnen, förr Borrvingskvarnen kvarn Enudden, Övre holme
Håkanbol gd /Se Ekspelaren, se Tallspelaren holme Hedvigslund t. Enuddshällen holme
?Hällsäter gd Elinstegen äga /Se Hedvigslund t. Erikstäppan åker
Hällsäter gd Embeten, se Enbeten ö Herrvreten hmd Erkerskällan, nu Öbergskällan källa
Hällsätter by /Se Embets ö holme /Se Herrvreten gård Fagerön ö
Högkärr gård *Emma gruvan gruvöppning /Se Hertigö t+ Fagerö ö
Ingelsta gd Enbeten holme Hertigö lht Farfarskärret åker
Ingelsta gd /Se Enbeten ö Horn by Farmorstäppan åker
Karlaby, se Karreby gd Enbeten holme Horn gårdar Farmors veke havsvik
Karlby by /Se Ensbacken backe /Se Hornsberg lht Filvik havsvik
Karreby gård Ensmossen mosse /Se Hornsberg v. Finngrinden grind
Karby by Enspännaren holme Hornssäter v. Finnkärret kärr
Karreby förr gd Enspännaren, se Tallspelaren holme Hornstugan torp Finnplogen åker
Karreby gd *Enudden holme Hornstugan båtsmanstorp Fjunstagärdet åker
Karreby gård Enudden, Inre skärgårdsholme Hult gård Fjällbacken bergshöjd
Karreby gd Enudden, Yttre skärgårdsholme Hult gård Fjällen åker
Karreby g Enudden, Yttre udde /Se Hult lht Fjällen åker
Karreby gd Enudden, Övre udde /Se Hultbergsstugan t Fjällen åker
Karreby gd /Se Enuddshällen skärgårdsholme Hultbergsstugan rivet torp Fjärsman sten
Karreby gård /Se Enuddshällen häll /Se Husby gård Fladen havsvik
Klavesta obebyggt hemman Eriksberg terräng Husby säteri Fladhällarna hällar
Klavesta gd Erikstäppan åker /Se Husby Saknas Flata hällen holme
Klippinge Saknas /Se *Erkö udde Husby Ryttarstuga grenadiertorp Flinkbryggan brygga
Kvarnstugan Saknas /Se *Ersö, se Gersön halvö Husbyvret avs. Flinkens åker
Kvarnstugan lht /Se *Ersö halvö Husbyvret lht Flinkhagen hage
Kvisslinge gd /Se Ersö, se Gärsö halvö Hvalsta(d), se Valsta gård Flåhackningstäppan eller Pörttäppan åkertäppa
Kvisslinge gdr /Se Ersöh, se Gärsö udde Hybble torp Flåhällen holme
Limmersvik gd Fagergrund undervattensgrund /Se Hybble, Stora eller Övre lht Flygarhygget hygge
Limmersvik gd Fagerön holme Hybble, Lilla eller Nedre lht Furh., se Furudden, Lilla holme
Limmersvik gård Fagerö holme Hyltan, se Hyttan Saknas Furholmen holme
Limmersvik g Fagerö ö Hyttan t. Furudden, Stora holme
Limmersvik gd Fagerön holme Håby Saknas Furudden, Lilla holme
Limmersvik gd /Se Fagerö ö Håby ödelagd gård Fåfängan arbetsrum
?Lummersvik gd /Se Fagerö ö Håkanbol gård Fåfängan hage
Lundby Saknas Fagerö ö Håkanbol gård Fåfängsberget berg
?Lundby Saknas Fagerö ö /Se Hällen t. Fågeldalstäppan åker
Lötstugan Saknas /Se Farfarskärret åker /Se Hällen lht Fågelö halvö
Lötstugan torp /Se Farmorstäppan åker /Se Hällsäter gård Fågelövretarna igenlagda täppor
Lövhagen torp /Se Farmors veke vik /Se Hällsäter gård Fågla gärde åker
Nor gd Filvik vik /Se Hällsätersstugan t. Fågla äng åker
Nor gd Finngrinden grind /Se Hällsäterstugan t Fårhagen hage
Nor g Finnkärret kärr /Se Högkärr gård Fårhagen hage
Nor gd Finnplogen åker /Se Högkärr gård Fårhagen höjd
Nor gd *Fiäderbärgen berg /Se Högsäter t. Fårskanken pelare
Nor gd Fjunstagärdet åker /Se Högsäter t. Fårvadet vik
Norrstugan förr torp /Se Fjällbacken backe Högtorp t. Fäbro bro
Norrtomta gård Fjällbacken backe /Se Högtorp båtsmanstorp Fäbron bro
Norrtomta g Fjällen åker /Se Ingelsta gård Fähusviken eller Ladugårdsviken havsvik
Norrtomta gd Fladen havsvik Ingelsta gård Fällekärret, Stora åker
Norrtomta g Fladen vik /Se Ingelsta, Gamla bs. Fällekärret, Lilla åker
Norrtomta gd Fladhällarna hällar /Se Israelsberg, el. Mossen t. Gattegarna åkertegar
Norrtomta gd Flata hällen skärgårdsholme Israelsberg eller Mossen t. Gattegen åkerteg
Nyærdaberghe, se Nälberga by Flata hällen häll /Se Israelsberg eller Mossen t. Gersö näs
Nälbärga by Flinkbryggan brygga /Se Istaelstorp t. Gersö halvö
Nälberga by Flåhackningstäppan åker /Se Israelstorp, se Israelsberg t. Getryggen bergkam
Nälberga by Flåhällen häll /Se Johannesberg lht Getryggen, Stora och Lilla holmar
Nälberga by Frukostviken vik /Se Johannesberg lht Gillingstughagen hage
Nälberga by Furudden, Lilla skärgårdsholme Jonsvreten t. Gillingstugkärret kärr
Nälberga by Furudden, Lilla udde /Se Jonsvreten t. Gillingstugplogen åker
Nälberga by Furudden, Stora skärgårdsholme Kalkbacken lht Gillingtäppan åkertäppa
Nälberga by /Se Furudden, Stora udde /Se Kalkbacken rivet t. Gistviken vik
Nälberga by /Se Fyrkanten åker /Se Karlby gård Gladhålet kärr
Nälberga by /Se Fåfängan arbetsrum i gruva /Se Karbystugan t. Gladodlingen åker
Nälberga by /Se Fåfängan hage /Se Karlberg lht Granattegen åkerteg
Nälberga gd /Se Fåfängan lövträdsplantering /Se Karlberg lht Granholmen holme
Nälberga by /Se Fåfängsberget berg /Se Karlbystugan t. Granholmen höjd
Nälberga Saknas /Se Fågeltorpsviken vik Karlkärr lht Granholmen holme
Nälberga Saknas /Se Fågelö udde Karlkärr ödelagt t. Granholmstäppan åker
Nälberga gd:ar /Se Fågelö halvö Karlshäll lht Granklubben holme
Rävfångartorp torp Fågelö udde Karlshäll avs. Granklubben ö
Röhäll torp Fågelö halvö /Se Karlslund lht Grindstuggärdet åker
Sjösa herrg. Fågelö gärde åker /Se Karlslund lht Grindstugkärret åkertäppor
Sjösa hg Fågelö äng åker /Se Karltorp t. Grindstugtäpporna åker
Sjösa hg Fåglaäng, Nedra ägomark Karltorp t. Grindsätersgärdet åker
Sjösa hg /Se Fåglaäng, Övra ägomark Karltorp t. Grindsätershagen hage
Sjösa hgd Fårholmen holme /Se Karreby obebyggd gård Grindängen åker
Sjösa hgd Fårskanken gruvpelare /Se Karsbol gård Grisjön, se Masugnsjön sjö
Sjösa hg Fårvadet vik /Se Karabol gård Grisjön sjö
?Sjösa hg Fäbron bro /Se Karsbol Saknas Grisjön kärr
Sjösa hg Förola gruva gruva /Se Kastorp t Gropen åkerteg
Sjösa hg Gattegarna ägor /Se Katrineberg lht Gruvgärdet åker
Sjösa hg Gattegen äga /Se Katrineberg ödelagd lht Gruvstuga mosse eller Odlingen åker
Sjösa hg Gerön halvö /Se Klafvesta ödelagd gård Gruvstugtäppan åker
Sjösa hg Gersö udde Klastorp t. Gruvvassen vass
Sjösa hg Getryggen bergås /Se Klastorp t. Grådalen dal
Sjösa hg Getryggen, Lilla berghäll /Se Klavesta Saknas Gråskär holme
Sjösa hg Getryggen, Stora berghäll /Se Klavesta ödelagd gård Gråtmossen åker
Sjösa hg Gillingebacken backe /Se Klavesta Saknas Gråtmossen åker
Sjösa hg Gillinge gruva gruva /Se Klavsäter gård Gråtmossen åker
Sjösa herrgård Gillingstughagen äga /Se Klafsäter avs. Gräshagen åker
Sjösa hg Gillingstugkärret f.d. slåtterkärr /Se Klavsätter Saknas Gräshagen åker
Sjösa gd /Se Gistviken vik /Se Klippinge gård Gräskärret åker
Själkulla Saknas Granattegen äga /Se Klippinge gård Grässkär skär
Skälkulla g *Granholm udde Kläpphammaren stuga Grässkär holme
Skälkulla gd Granholmen udde Kolartorp gård Gröna plan hagmark
Skälkulla gd Granholmen holme /Se Kolartorp torp Gröna viken eller Frukostviken havsvik
Skälkulla g Granklubb holme Kornhamn t. Gubbholmen skogsbacke
Skälkulla gd ?Granklubben holme Kornhamn t. Gubbkärret kärr
Skälkulla gd ?Granklubben ö Krogen, se Gällsundskrogen t. Gubbtegen åkerteg
Skälkulla gd /Se Granklubben holme Kråklund t. Gubbtäppan åker
Snösa Saknas Granklubben skärgårdsholme Kråklund grenadiertorp Gubbtäppan åker
Stock Saknas Granklubben holme /Se Kråknäs el. Kråkstugan t. Gubbtäppan åker
Stäk gd Granklubbsgrund undervattensgrund /Se Kråkstugan t. Gubbtäppan åker
Stäk g Grindstugan ägomark Kuskstugan t. Gubbtäppan åkertäppa
Stäk gd Grindstuggärdet åker /Se Kusktorp el. Kuskstugan t. Gubbtäppan åkertäppa
Stäk gd Grindstugkärret åker /Se Kvarnstugan lht Gubbtäppan åker
Stäk gd /Se Grindstukärret ägomark Kvarnstugan lht Gudingsudden udde
Stäk gd /Se Grindängen åker /Se Kvisslinge gård Gullrosbacken skogbacke i åker
Stäk gd /Se Grisjön, se Masugnsjön kärr Kvisslinge gård Gummabacken bergshöjd
Stäk gård /Se Gropen åkerteg /Se Kyrkobacken Saknas Gummagärdet åker
Stäk gd /Se Grundet, Stora o. Lilla grund /Se Kyrkobacken, se Oxlöten t. Gumman holme
Svarvaretorp förr torp *Gruvan gruva Kyrkobacken eller Oxlöten t. Gummarn holme
Svärdsklåva torp Gruvgärdet åker /Se Källstugan bs. Gråviken vik
Svärdsklova by /Se Grådalen terräng Källstugan lht Gåskärret kärr
Svärta gd /Se Grådalen dalgång /Se Kärrstugan t. Gåskärret kärr
Svärta Saknas /Se Gråsskär holme Kärrstugan lht Gällsundsgruvan gruvhål
Svärta hgd /Se Gråskär skärgårdsholme Labro t. Gällsundsgärdet, Gamla åker
?Säby hg Gråskär holme /Se Labro t. Gällsundsgärdet åker
Säby herrgård Gråtareslätten slätt /Se Ladängsstugan t. Gällsundskrogabacken backe
Säby hg Gråtmossen mosse /Se Ladängstugan lht Gällsundskällan källa
Säby gd Gräshagen åker /Se Lappetorp gård Gärdet åker
Säby by Gräshällarna skärgårdsholmar Lappetorp gård Gärdes-ändan åker
Säby gd Gräskärret åker /Se Ledskärs fyr fyrvaktarbostad Hacket åker
Säby hg Gröna viken vik Lesjöstugan t. Hagbrottet? åker
Säby Saknas Gröna viken vik /Se Lesjöstugan t. Hagbrottet? åker
Säby herrg Gubbholmen skogsbacke /Se Lillstugan hmd Hagkärret åker
?Säby hg Gubbkärret kärr /Se Lillstugan Saknas Hagkärret åker
Säby by Gubbtegen äga /Se Limmersvik gård Hagkärret åker
Säby gd Gubbtäppan åker /Se Limmersvik gård Hagplogen åker
Säby g Gudingsudden udde /Se Limmersvik Saknas Hagredden åker
Säby hgd Gullrosbacken holme i åker /Se Limmersviksstugan t. Hagtegen åkerteg
Säby hg Gummabacken skogsmark Limmersvikstugan t. Hagtäppan åkertäppa
Säby Saknas /Se Gummabacken backe /Se Lorensberg lht Hagtäppan åkertäppa
Säby gd /Se Gummagärdet åker /Se Lorensberg t. Hagtäppen åker
Säby gd /Se Gumman holme Lummersvik, se Limmersvik Saknas Hagtäppan åker
Säby rättaredöme f. rd Gummaren holme Lummersvik, se Limmersvik gård Halljordshagen hage
Säby rättaredöme gods Gummaren ö Lummersvik, se 1 Limmersvik Saknas Hallongölshagen skogsmark
Talltitan förr torp /Se Gummaren skärgårdsholme Lundhagen, el. Haglund t. Hallongölstäppan åker
Taxsjön t /Se Gummarn holme /Se Lundhagen lht Hallötängen åker
Vbbro, se Åbro gd *Gummarholmen holme Lyckås lht Hammargärdet, L. åker
?Uddeby gård *Gummarn, se Gumman holme Lyckås v. Hammargärdet, St. åker
Uddeby gd *Gustafs gruvan gruvöppning /Se Lyckö v. Hamntegen åkerteg
Uddeby g Gårviken skärgårdsvik Långgruvstugan t. Hampholmen holme
Uddeby by Gårviken vik /Se Långgruvstugan t. Hampholmen, Lilla holme
Uddeby by Gåskärret kärr /Se Lötstugan t Hampholmen, Stora holme
Uddeby g Gällundsgruvan gruvhål /Se Lötstugan t. Hansten berg
Uddeby gd Gällsundsgärdet åker /Se Lövhagen t. Hansten berg
Ullaberg masugn /Se Gällsundskällan källa /Se Lövhagen lht Hasselö holme
Ullberga by? /Se Gärsö udde Lövlund t Hasselö holme
Valmesta by Gärsö halvö Lövlund lht (riven) Haverö, Stora mosse
Hvalmesta by Gärsö, resp. Gersö halvö Marsö avs. Heden höjd
Valmesta by Gärsö halvö Marsö avs Helanskan gruvhål
Valmesta by Gärsö udde Masugnen lht Hellströmsängen åker
Valmesta by Gärsösundet sund Masugnen torp Hembergö, se Bergö upplandad holme
Valmesta by Hacket åker /Se Mellangården Saknas Hemgärdet åker
?Valmesta by Hagalund delvis odlad skogsmark Mellanstugan t. Hemkärret åker
Valmesta Saknas /Se Hagbråtet åkerdel /Se Mellanstugan t. Hemtäppan åkertäppa
Valmestad Saknas /Se Hagkärret åker /Se Mjältorp eller Udden t. Hemängen åker
Valsta? gd Hagredden åker /Se Mjöltorp t. Herrgårdstegen åkerteg
?Valsta gd Hagtegen äga /Se Mjölnarstugan el. Rödhälla avs Herrvrettäppan åker
?Valsta gd Hagtäppan åker /Se Mogens = Ötorp ödelagt t. Hertigö holme
Hvalsta g Hallongölshagen skogsmark /Se Mossen, se Israelsberg Saknas Hertigö ö
Valsta gd Hallongölstäppan åker /Se Mossen se Israelsborg t. Hjortronmossen, Lilla och Stora mosse
Valsta gd Hallötängen åker /Se Nor gård Hjältholmen uddar
Valsta gd Hammargärdet, Lilla åker /Se Nor gårdar Hjältholmen, Lilla bergudde
?Valsta gd Hammargärdet, Stora åker /Se Norrmalm lht Hjältholmen, Stora udde
Valsta by Hamntegen äga /Se Norrmalm f.d. smedbostäder Holmsjön sjö
Hvalsta(d) g Hampholmen, Lilla skärgårdsholme Norrstugan t Holmsjön sjö
Valsta gd /Se Hampholmen, Lilla holme /Se Norrstugan ödelagt t. Holmsjöslätten slätt
Vreta gd Hampholmen, Stora skärgårdsholme Norrtomta säteri Hornsviken havsvik
Vreta gd Hampholmen, Stora holme /Se Norrtomta Saknas Hultagärdet åker
Vreta gd *Hampwick vik /Se Norräng gård Hultakärret åker
Vreta gård Hampviksodlingen, se Blåbärskärret åker /Se Norräng avs Hultakärret åker
Väsby hg Hansten triangelpunkt Norsberg lht Hulta lillgärde åker
Väsby hg Hansten triangelpunkt /Se Norsberg ödelagt t. Hultbergstugkärret åker
Väsby Saknas /Se Hasselö holme Norshammar Saknas Hultstugnisse del av gärde
Väsby gd /Se Hasselö holme Norshammar mjölkvarn Hummelgrundet holme
Västerberga Saknas Hasselö ö Norshammar mjölkvarn Hummelholmen holme
Västerberga gd Hasselö holme Norshammar Saknas Hummelkärret kärr
Västerberga gd Hasselö ö Nortomtstugan riven stuga Hundkärret åker
Ylinge gd /Se Hasselö ö Nyberga v. Hundrompan åker
??Åbro gd Hasselö holme /Se Nyboda t. Husvarpa holme
?Åbro g Hasselö Skantz, se Skansholmen holme Nyboda t. Husvarpa ö
Åbro gd Hasselöudden, Norra udde Nybygget lht Huvudet höjd
Ållonbäck g Haverömossen, Lilla mosse /Se Nybygget lht Hvalstagärdet åker
Ållonbäck gd Haverömossen, Stora sank mark Nydalen t. Hvalstaängen åker
Ållonbäck gd Haverömossen, Stora mosse /Se Nydalen t. Håkanbolsmossen mosse
Ållonbäck gd Heden skogsområde /Se Nystugan t Hålkärret åker
Ånga säteri med kvarn Helanskan igenfyllt gruvhål /Se Nystugan t. Hällaredden åker
*Ånga kvarn Hellströmsängen åker /Se Nysäter t. Hällen, el. Nothäll skär
Ånga hg Hembergö upplandad holme /Se Nysäter t. Hällgärdet åker
Ånga hg med såg o. kvarn Hemholmen, se Hummelholmen o. Fårholmen holme Nytorp t Hällodlingen åker
Ånga kvarn Saknas Hemtäppan åker /Se Nytorp ödelagt t. Hällskogen skog
Ånga hg med kvarn Herrgårdstegen äga /Se Nålberga Nedergården Saknas Hälsokällan eller Trefaldighetskällan igengrävd källa
Ånga hg *Hertigö ö Nälberga, Nedergården borttagen gård Hästhagen hage
Ånga gd /Se Hertigö holme Nälberga, Övergården gård Hästhagen hage
Ånga gd /Se Hertigö ö Nälberga, Övergården gård Hästhagen hage
Ånga gård /Se Hertigö ö Olstorp lht Hästhagen hage
Ånga gd /Se Hertigö ö Olstorp lht Hästhagskärr kärrmark
Åsendal g Hertigö ö Oxlöten t. Hästhagsplogen åker
Åsendal gd /Se Hertigö holme /Se Oxlöten t. Hästhagstäppan åker
?Ödesby by Hertings-Alskär skärgårdsholme Perersberg lht Höga lid höjd
?Ödesby by Hertingö holme Pettersberg lht Högaberget berg
?Ösby by Hertingö ö Petersdal t. Högberget, el. Klubberget berg
Ödesby by Hertingö ö Pettersdal lht Högliegraven grav
?Ödesby gd *Herägö, se Hertigö ö Peterslund lht Idklubben, Västra holme
Ödesby by Himmelfärdsberget berg /Se Petterslund lht Idklubben, Östra holme
Ödesby gd /Se Hjortronmossen mosse /Se Piparvik t. Idklubbshällarna skär
Ödesby gd /Se Hjältholmen udde Piparvik lht Igelkärret kärr
Ösby gd /Se Hjältholmen, Lilla bergudde /Se Plogstugan t. Igelkärret sjö
  Hjältholmen, Stora upplandad holme /Se Plogstugan t. Iklubbshällarna berg
  Holmsjön sjö Prästbol gård Iklubben, Västra holme
  Holmsjön sjö /Se Prästbol klockareboställe Iklubben, Östra holme
  Holmsjöslätten slätt /Se Prästbol komministerbostad Intaget åker
  *Holmsiöö skähr holme /Se Prästtorp t. Intaget eller Lundhagskärret åker
  *Hopwretskerret kärr /Se Prästtorp t. Intaget åker
  Horns-Bergö del av udde Prästtorpet Saknas Intaget hage
  Horns-Bergö f.d. ö Pumpstugan t. Intaget åker
  Horns-Bergö strandområde Pumpstugan lht Intäppet åker
  Hornsnäs udde udde Pumpsäter eller Pumpkärret gård Isaksdal åker
  Hornsviken vik Pumpsäter eller Pumpkärret torp Isaksdalsgrundet berggrund
  Hornsviken vik /Se Pumpsätter Saknas Jakobtäppan åkertäppa
  Hultbergsstugan terräng Rensholmen t. Johanssonstegen åkerteg
  Hummelgrundet grund Rensholmen lht Juten, Lilla holme
  Hummelgrundet undervattensgrund /Se Rom t. Juten, Lilla holme
  Hummelholmen f.d. ö Rom t. Juten, Stora holme
  Hummelholmen holme Rosenborg lht Juten, Stora holme
  Hummelholmen udde Rosenborg lht Jägarbacken höjd
  Hummelholmen holme /Se Rosenkälla t. Jältholmen, Stora udde
  Hummelkärret kärr /Se Rosenkälla t. Järnhålet dalsänka
  Hundkärret kärr /Se Rävfångartorp t Jättegrytsberget höjd
  *Hundkärret åker /Se Rävfängartorp t. Kajsas hål vik
  *Hulta intag skogsmark /Se Rödhälla, se Mjölnarstugan Saknas Kalkberget berg
  Hultakärret åker /Se Rödhällen eller Mjölnarstugan lht Kalkbro bro
  Hulta Lillgärde åker /Se Rödhällen eller Mjörnarstugan lht Kalkbron bro
  Hultet, Lilla skogsområde /Se Rönnäs v. Kallhällen holme
  Hultet, Stora skogsområde /Se Saltholmen lht Kalvbackstegarna åker
  Hultstugnisse del av »östra gärdet» /Se Sand t. Kalvhagen åker
  Hundrompan åker /Se Sand t. Kalvholmen holme
  Husby hästhage, se *Rätteplassbacken brantås Sandbäcken t. Kalvholmen holme
  Husvarpa holme Sandbäcken t. Kalvtomten hage
  Husvarpen holme Sandstugan t Kanonvägen nu skogsväg
  Husvarpen ö Sandstugan, Lilla t. Kanonvägen nu skogsväg
  Husvarpa holme Sandstugan t. Kambohagsberget? berg
  Husvarpa holme Sigfridstorp, se Prästtorp Saknas Kammartegen åkerteg
  Husvarpen skärgårdsholme Sigfridstorp eller Prästtorp t. Kampåsen, Lilla holme
  Husvarpa ö /Se Siggefridstorp eller Prästtorp, se 1 Prästtorpet Saknas Kampåsen, Stora holme
  Huvudet bergshöjd /Se Sjösa gård Karlberga kärr kärr
  Håby terräng Sjösa säteri Karlby hällar berghällar
  *Håfbybacken, se Jägarbacken backe Sjöstugan lht Karl Larssonstäppan åkertäppa
  Håkanbolsmossen mosse /Se Sjöstugan lht Karltorpkärret eller Karltorptäppan åker
  Hålkärret åker /Se Sjöstugan stuga Katthällen holme
  Hällsättersstugan ägomark Sjöstugan t. Kattgalgen del av utfallsgrav
  *Hälsokällan källa /Se Skansen, se Hasselö skans Saknas Kattkärret kärr
  Häradsbron landsvägsbro /Se Skeppargården t. Kavelbro bro
  Härtigö, se Hertingö ö Skeppsgården lht Kavelbrobacken backe, landsväg
  Härtigöh., se Hertingö holme Skinnstrumpan, se Brevik Saknas Klavstagärdet åker
  *Hässelö, se Hasselö holme Skinnstrumpan utjord, t. Klavsäters hästhage hage
  *Hässleholm, se Skansholmen holme Skogsbol lht Klensmedens mosse mosse
  *Hässleholmen, se Hasselö holme Skogsbol lht Klevberg berg
  Hästhagen äga /Se Skogsborg avs. Klevberg berg
  Hästhagskärr slåmark /Se Skogsborg v. Klevbergstäppan åkertäppa
  Hästhagsplogen åker /Se Skogshall avs. Klippings mosse mosse
  Hästhagstäppan åker /Se Skogshall lht Klubberget, se Högberget Saknas
  Höga holmen skärgårdsholme Skogstorp t. Klämman ö
  Högberget berg /Se Skogstorp t. Klämman holme
  Höglie backe /Se Skutstugan t. Klämman äng
  *Höglieåsen backe /Se Skutstugan t. Klämhålet pass
  *Höö kärs wick vik /Se Skälkulla gård Klämhålet åker
  *Idklubbarna holmar Skälkulla avs Klämtegen, se Klämhålet åkerteg
  Idklubben holmar Skälkullastugan t. Knektfördärvet gruvhål
  Idklubben, Norra, Västra, o. Östra holmar Skälkullastugan Saknas Knopphålet åker
  Idklubben, Norra, Västra, o. Östra öar Smedstorp, Lilla t. Knopphålet åker
  Idklubben, Norra skärgårdsholme Smedstorp, Lilla grenadiertorp Knoppredden åker
  Idklubben, Västra skärgårdsholme Smedstorp, (Stora) gård Kohagen hage
  Idklubben, Östra skärgårdsholme Smedstorp, Stora gård Kohagen hage
  Idklubben holme /Se Sofielund borttagen bs. Kohagen hage
  Idklubbshällarna holmar Solbacken lht Kohagstäppan åker
  *Idkubbar holmar Solbacken v. Koholmen holme
  Igelkärret kärr /Se Solberga t. Koholmen, se Furudden, Stora holme
  Igelsjön sjö Solberga t. Koholmen holme
  Idklubben, Ö. o. V. holmar Sorlebäck v. Koholmsviken havsvik
  Iklubben, Ö. o. V. (resp. Idklubben, Ö.) holmar Sotenstorp, el. Soten lht Koklubben holme
  Iklubben, Ö, o. V. holmar Sotenstorp t. Kokärlholmen holme
  Iklubbshällarna hällar /Se Stallartorp, se Hyttan Saknas Kolbotten f.d. skogsmark
  Intaget terräng Stallartorp eller Hyltan t. Kolbotten igenlagd åkerteg
  Intaget åker /Se Stavstugan t. Kolbotten åker
  Intäppet åker /Se Stavstugan lht Koltäppan åkertäppa
  Isaksdal ägomark Stavviken t. Koltäppan åker
  Isaksdalsgrundet undervattensgrund /Se Stavik t. Koludden, nu Näsudden udde
  Jakobtäppan åker /Se Storstugan hmd Kolvretsberget höjd
  Jaktbådsankan grund Storstugan Saknas Kolvretsbergtegen åkerteg
  Jersö upplandad ö /Se Stålhamra lht Kompassholmen, Lilla, se Kampåsen, Lilla holme
  *Joanes Rock berg /Se Stålhamra lht Kompassholmen, Stora, se Kampåsen, Stora Saknas
  *Joane´s Rock berg /Se Stäk gård Kampassholmen, Lilla holme
  Juten, Lilla, o. Stora holmar Stäk gård Kompassholmen, Stora holme
  Juten, Lilla skärgårdsholme Stäkstugan t. Kompåshällarna holmar
  Juten, Lilla holme /Se Stäkstugan båtmanstorp Konsttunneln ort i gruva
  Juten, Stora ö Svartnacka gård Kornkärrstäppan åker
  Juten, St. holme Svartnacka gård Kornstäppan åker
  Julen, Stora skärgårdsholme Svirstugan, Lilla lht Korpholmen holme
  Juten, Stora holme /Se Svirstugan, Lilla borttaget torp Korpholmen holme
  *Jutholmen holme Svirstugan, Stora t. Korpholmshällen berghäll
  Jutholmen, se Juten, Stora ö Svirstugan t. Kringlan åker
  Jägarbacken skogsmark Svärdsklova Saknas Kringelkällan källa
  Jägarbacken backe /Se Svärdsklova gård Kroga(r)backen backe
  Järnhålet dalsänka /Se Svärdsklåva gård Kroken åkerteg
  Jättegrytsberget berg /Se Svärdsklofva gård Kroken åkerteg
  Kalkbacken backe? Svärta eller Brolöttorp eller Norrhammar gård Kroken havsvik
  Kalkbron bro /Se Svärta eller Brolöttorp eller Norshammar säteri Krokholmen holme
  Kallhällen häll /Se Svärtavret t Krokholmen holme
  Kalvbackstegarna ägor /Se Svärtavret lht Krokiga ängen åker
  Kalvhagen åker /Se Sågarstugan t. Kroktegen åkerteg
  Kalvholmen holme Sågarstugan lht Kronans varv udde
  Kalvholmen ö Sågen lht Krutkällartäppan åker
  Kalvholmen holme Sågen lht Kubben holme
  Kalvholmen holme Säby gård Kubben holme
  Kalvholmen skärgårdsholme Säby gård Kubben åkerteg
  Kalvholmen holme /Se Tacksjön t Kulliga holmen holme
  Kalvholmsgrundet grund Tallbacken t. Kungsbacken höjd
  Kambohagsberget berg /Se Tallbacken lht Kungsfjällen åker
  Kambohagsberget berg /Se Tegelstugan Saknas Kungsstaven gränsstav
  Kambohagsberget berg /Se Tegelstugan eller Åstugan lht Kusktäppan åker
  Kammartegen äga /Se Torstorp gård Kvarnkärret åker
  Kampåsen, St. holme Torstorp gård Kvarnstuguberget berg
  Kampåsen, Stora holme Torstorp Saknas Kvarnstuguberget berg
  Kampåsen ö Trulldalen gård Kvavstenen grund
  Kampåsen, St. holme Trulldalen gård Kvisslingshultet skogsmark
  Kampåsen, Lilla skärgårdsholme Trulldalstugan t. Kycklingtäppan åkrar
  Kampåsen, Stora skärgårdsholme Trulldalstugan t. Kyrkgärdet åker
  Kanonvägen skogsväg /Se Uddeby gård Kyrkvreten hage med björkskog
  Karlberga kärr slåttermark /Se Uddeby gård Kyrkängen åker
  Karlby hällar berghällar /Se Uddebystugan t. Källarredden åker
  Karlkärr terräng Uddebystugan t. Källbacken höjd
  Karl Larssontäppan åker /Se Udden, se Mjältorp Saknas Källberget bergudde
  Karltorp skogsmark Uddstugan t Källbrottet? åker
  Kattgaljen avloppsgrav /Se Uddstugan soldattorp Källgärdet åker
  Katthällen bergklabb /Se Ullaberg lht Källgärdet åker
  Kattkärret kärr /Se Ullaberg obebyggd byggning Källhagen hage
  Kavelbrobacken backe /Se Ulriksdal v Källkärret kärr
  Klastorpsgärdet ägomark Valmesta Saknas Källmanshagen hage
  Klensmedens mosse mosse /Se Valmesta gårdar, (borttagna) Källmansodlingen åker
  Klevberg berg /Se Valsta gård Källplogen åkerteg
  Klintens mosse sank mark Valsta gård Källtegarna åkertegar
  Klippings mosse mosse /Se Valsta Saknas Källtegen åkerteg
  Klämhålet trångt pass /Se Valstastugan bs. Källtegen åkerteg
  *Klämman holme Hvalstastugan, (Lilla) t. Källtegen åkerteg
  ?Klämman o. Marsö. Lilla öar Vilsta v. Källtegen åkerteg
  Klämman holme Vilsta Saknas Källtegen åkerteg
  Klämman holme /Se Vreta komministerboställe Källtegen åkerteg
  Klämman åker /Se Vreta gruva lht Källängen åker
  Klämtegen, se Klämhålet äga Vreta f.d. komministerboställe Källängen åker
  Knektfördärvet f.d. gruvhål /Se Vretastugan t. Källängen åker
  Knopphålet åker /Se Vretastugan lht Käringtegen åkerteg
  Knoppredden åker /Se Väsby gård Kärrbacken äng
  Kohngstäppan åker /Se Väsby gård Kärrbo åkertäppa
  Koholmen udde Väsbystugan t Kärrboredden åker
  Koholmen holme /Se Väsbystugan t, (obebyggt) Kärret åker
  Koholmsviken vik Västerberga bebyggelse Kärret åker
  *Kokiärret äga /Se Västerberga gård Kärret åker
  Koklubben udde Västergården gård Kärret åker
  Koklubben holme /Se Västergården gård Kärret åker
  Kokärlholmen holme Västergården Saknas Kärrtäppan åker
  Kokärlholmen holme /Se Västerlund bs. Ladbacken åker
  Koltäppan åker /Se Västerlund bs. Ladhagen hage
  Koludden udde /Se Ylinge gård Laholmen holme
  Kolvretsberget berg /Se Ylinge gård Laholmen holme
  *Kompassen holme Åbro gård Ladängen åker
  Kompassholmen, St. holme Åbro gård Ladängsgärdet åker
  *Kompassholmen, (resp. Kompassö, St.) holme Ållonbäck gård Ladängsvreten ängsmark
  Kompåsen, Lilla holme /Se Ållonbäck gård Ladugårdsbrottet? åker
  Kompåsen, Stora holme /Se Ållonbäcksstugan t. Laholmen, se Leholmen holme
  Kompåshällarna hällar /Se Ållonbäckstugan båtsmanstorp L. ´Aiglesgrundet holme
  Kornkärrstäppan åker /Se Ånga gård Lakroken vik
  Kornstäppan åker /Se Ånga med Foglö säteri Landsvägstäppan åker
  Korpholmen holme Ånga Ryttarstuga, se Berg Saknas Langstuga intag åker
  Korpholmen holme Ånga Ryttarstuga eller Berg soldatt. Lappskär skär
  Korpholmen holme /Se Åsendal gård Lappskäret holme
  Korpholmshällen häll /Se Åsendal gård Leholmen holme
  Kringelkällan källa /Se Åsendalsstugan t. Ledskär skär
  Kringlan åkerteg /Se Åsendalstugan båtsmanstorp Ledskär, Västra holme
  *Kristina gruvan gruvöppning /Se Åstugan, el. Tegelstugan t. Ledskär, Stora eller Östra holme
  Krogabacken backe /Se Åstugan = Tegelstugan stuga Ledskärs fyr f.d. fyrplats
  Kroken åkerteg /Se Åstugan, Lilla lht Ledskärs fyr holme med fyr
  Krokholmen holme Åstugan, Lilla lht Lekställsvikarna vikar
  Krokholmen holme Åstugan, Stora lht Lertegen åkerteg
  Krokholmen holme Åstugan, Stora lht Lesjön sjö
  Krokholmen holme Ängstugan lht Lesjön sjö
  Krokholmen holme Ödesby, se Ösby Saknas Liberget eller Lyberget berg
  Krokholmen skärgårdsholme Ödesby gård Lidtegen åkerteg
  Krokholmen holme /Se Ödesbystugan, Lilla lht Lilla hultet skog
  Krokiga ängen åker /Se Ödesbystugan, Stora lht Lilla Källtegen Saknas
  Kroktegen äga /Se Ösby = Ödesby gård Lilla kärret åker
  Kronans varv strandområde Ösbystugan, Lilla lht Lilla liden åkerteg
  Kronans varv udde /Se Ösbystugan, Stora lht Lilla Myren åker
  Krutkällartäppan åker /Se Ösrergården gård Lillandersgruvan gruvhål
  Krymplings kiärret kärr /Se Östergården gård Lilla odlingen åker
  Kubben holme Östergården bebyggelse Lilla tegen åkerteg
  Kubben holme /Se Ötorp lht Lilla Täppan åker
  Kubben åkerteg /Se Ötorp t. Lillgärdet åker
  Kulliga holmen holme /Se Övergården bebyggelse Lillgärdet åker
  Kummelberget förr berg /Se Övergården gård Lillgärdet eller Ållonbäcksgärdet åker
  Kummelberget berg /Se   Lillgärdet åker
  Kummelberget berg /Se   Lillgärdsbacken skogbacke
  Kungsbacken backe /Se   Lillhavre kärr
  Kungsfjällen åker /Se   Lillnäs halvö
  *Kungsängen, se Fjällen åker   Lillsjön del av Uttersjön
  Kusktäppan åker /Se   Lillsundet sund
  Kvarnkärret ägomark   Lillsundet sund
  Kvarnkärret åker /Se   Lillån å
  *Kvarnstuguberget berg /Se   Lillängen äng
  Kvavstenen udde   Lillängen åker
  Kvavstenen vattengrav /Se   Lillängen f.d. äng
  Kvisslingshultet skogsmark   Lillängen åker
  Kvisslingehultet skogsområde /Se   Lillängen äng
  Kycklingtäppan åker /Se   Limpan skär
  Kyrkgatan väg /Se   Limpan holme
  Kyrkgärdet åker /Se   Lindtegarna åkertegar
  Kyrkvreten hage /Se   Lindtegen åkerteg
  Kyrkängen åker /Se   Lisategarna åkertegar
  Källbacken backe /Se   Logbacken åker
  Källgärdet åker /Se   Logtegen åkerteg
  Källhagen äga /Se   Logtäppan åker
  Källkärret åker /Se   Lonsbacken backe
  Källmansodlingen åker /Se   Luffarkällan källa
  Källtegarna ägor /Se   Lusberget berg
  Källtegen äga /Se   Lyckö holme
  Källängen åker /Se   Långa holmen holme
  Kärrboredden åker /Se   Långa holmen holme
  Kärringtegen åker   Långa hällen berghäll
  Kärleksgropen sänka /Se   Långa tegen åkerteg
  Kärrtäppan åker /Se   Långa tegen åker
  Labacken odling /Se   Långa tegen åkerteg
  Ladbacken backe   Långa udden bergudde
  Ladhagen äga /Se   Långa udden halvö
  Ladholmen holme /Se   Långbergen bergås
  Ladkroken vik   Långbyxtegen åkerteg
  Ladugårdsbråtet åkerdel /Se   Långdalen dal
  Ladugårdsviken vik /Se   Långdalsberget bergsträckning
  Ladängsvreten skogsbacke /Se   Långgruvan gruva
  L»aiglesgrundet grund /Se   Långgruvan gruvhål
  Lakroken vik /Se   Långgruvan, Norra gruvhål
  Landsvägstäppan åker /Se   Långhalsen åker
  Lappskäret skärgårdsholme   Långholmen åker
  Lappskäret holme /Se   Långkällan källa
  *Lapptorpsviken, se *Höö kärs wick vik   Långmossen mosse
  Laängen åker /Se   Lång mosse mosse
  Ledskär holmar   Långmossen mosse
  Ledskär holme   Långsjön sjö
  Ledskär holme   Långskär skär
  Ledskär holme (ev holmar)   Långskär ö
  Ledskär holme   Långskärsfjärden Saknas
  Ledskär holmar   Långskärsfjärden fjärd
  Ledskär holme   Långskärs veke vik
  Ledskär kobbe /Se   Långtegen åkerteg
  Ledskär, Östra o. Västra holmar   Långtegen åkerteg
  Ledskär, Västra holme   Långtäppan åker
  Ledskär, Östra holme   Långtäppan åkertäppa
  Ledskär holmar /Se   Långudd halvö
  Ledskärs fyr holme /Se   Långängarna åker
  *Ledskärsgrund holmar   Långängen åker
  Leholmen skärgårdsholme   Långängskällan källa
  Leholmen holme /Se   Länsman klippa
  Lekställsvikarna vikar /Se   Lönngrundshällen berghäll
  Lekställsvikarna vikar /Se   Lövhaga kärr kärr
  *Lerviken, Lilla vik /Se   Lövlundtäpporna åker
  Lesjön sjö   Lövstugbacken backe
  Lesjön sjö /Se   Majstångsbacken hagbacke
  Lesjöstugan terräng   Malhammarn höjd
  Liberget berg /Se   Malhammarsredden eller Mjölkpallsredden åker
  Liden, Stora o. Lilla åkrar /Se   Malins mosse mosse
  Lidtegen åker /Se   Malmbryggan stenbrygga
  Liljekonvaljeholmen holme   Malmgrundet, Lilla skär
  Liljekonvaljeholmen holme /Se   Malmgrundet, Stora holme
  Lilla grundet grund   Malmgr. = Malmgrundet holme
  Lilla hällen holme   Malmgrundet holme
  Lilla klubben holme /Se   Malmskogen skogbeväxt höjd
  Lillandersgruvan gruvhål /Se   Malmudden udde
  Lilla täppan åker /Se   Malmudden bergudde
  Lillgärdet åker /Se   Malmvågen slätt
  Lillnäs udde /Se   Marstrand åker
  Lillnäsudden udde   Marsö ö
  Lillsjön sjö   Marsö ö
  Lillskogen skogsmark   Marsö ö
  Lillskogen skogsområde /Se   Masugnsjön sjö
  Lillsundet sund /Se   Masugnsjön sjö
  *Lillån rännil /Se   Masugnsjön sjö
  Lillängen äng /Se   Mellanbacken skogbeklädd höjd
  *Limmersviksnäset, se Näsbacken backe   Mellanbrottet? åker
  Limpan holme   Mellanbrottet? åker
  Limpan berghäll /Se   Mellandjupviksängen åker
  Lindtegarna åkrar /Se   Mellanstugedet ed
  Lindtegen åker /Se   Mellanstugåkern åker
  Lisategarna åkrar /Se   Mellanängen äng
  *Liungberget berg /Se   Mittenlånggruvan gruvöppning
  Logbacken odling /Se   Mittenutmålet eller Ängsgruvan gruvhål
  Logtegen åker /Se   Mjölnarhagen hage
  Logtäppan åker /Se   Mjölnarberget berg
  Lonsbacken backe /Se   Mjölnarviken, Stora vik
  Luffarkällan källa?   Mogatäppan åker
  Luffarkällan källa /Se   Mogen skogstrakt
  Lusberget berg /Se   Moskogen skog
  Lyberget berg /Se   Mogstugbacken backe
  Lyckö holme /Se   Morfars holme holme
  *Lyholmen, se Koholmen o. Stora Furudden holme   Morgonsorgen backe
  Långa holmen skärgårdsholme   Mullvaden åkerteg
  Långa holmen holme /Se   Munkens trappor pass
  Långa hällen berghäll /Se   Munkens trappor pass
  Långa tegen åker /Se   Myrholmen holme
  Långa udden udde /Se   Myrhålet vik
  Långbergen berg /Se   Måbärstegen åkerteg
  Långbyxtegen åker /Se   Mårdsholmen, Lilla och Stora holmar
  Långdalen dalgång /Se   Måses hällar holmar
  Långdalsberget berg /Se   Måshällan holme
  Långdalsgruvan gruvhål /Se   Måshällarna holmar
  Långeudd udde   Måshällarna holmar
  Långeuddsviken vik   Måshällen skär
  Långgruvan gruvfält /Se   Måsklubben eller Måshällen bergklubb
  Långgruvan gruvöppning /Se   Måsskär skär
  Långhalsen åker /Se   Måsskären skär
  Långholmen skärgårdsholme   Måsskäret holme
  Långholmen åker /Se   Märrgölen vik
  Långholmen åker /Se   Märrgölshällen holme
  Långkällan källa /Se   Märvretsklubben holme
  Lång mosse mosse /Se   Mörka pelaren pelare
  Långmossen sank mark   Mörkdal vik
  Långmossen mosse /Se   Mörkdalsklubben holme
  Långsjön sjö   Mörthagen hage
  Långsjön sjö /Se   Mörtstycket del av åker
  Långskär ö   Mörttäppan åker
  Långskär skär   Mörtängen åker
  Långskär ö   Narvtäppan åkertäppa
  Långskär ö   Nisses vret vik
  Långskär ö   Normanstäppan åker
  Långskär ö   Norra gruvan gruvöppning
  Långskär holme /Se   Norra Hagtegen åkerteg
  Långskärsfjärden fjärd   Norra kärret åker
  Långskärsfjärden vik /Se   Norrgärdet åker
  Långskärshällen holme   Norrgärdet åker
  Långskärs veke vik /Se   Norrtomtgärdet eller Norrtomta åker
  Långtegen åker /Se   Norrtäppan åker
  Långtäppan terräng   Norsedet ed?
  Långtäppan åker /Se   Nothäll holme
  Långudd udde /Se   Nothällen holme
  Långängarna åker /Se   Nybodkärret kärr
  Långängen åker /Se   Nyckelmossen mosse
  Lökholmarna holmar   Nyckelmosskärren kärr
  Lökholmarna holmar   Nygärdet åker
  Lönngrundshällen, se Säl(grunds)hällen häll   Nyjorden åker
  Lövhaga kärr slåtterkärr /Se   Nyodlingen åker
  Lövstugan torp /Se   Nystuga fly sank mark
  Lövstugbacken f.d. backe /Se   Nystugviken vik
  Majstångsbacken backe /Se   Nälbergaredden åker
  Malkammarn höjd /Se   Nälbergastycket åker
  Malhammarsredden, se Mjölkpallsredden åker   Nälbergautmålet gruvöppning
  Malins mosse sank mark   Näsbacken höjd
  Malins mossen mosse /Se   Näsudden, se Koludden udde
  Malmbryggan förfallen brygga /Se   Nätholmen holme
  Malmbryggshagen skogsmark   Odlingen åker
  Malmgrundet, se *Själklubb holme   Odlingen åker
  Malmgrundet holme   Odlingen eller Morfars odling åker
  Malmgrundet holme   Odlingen åker
  Malmgrundet grund /Se   Odlingen åker
  Malmskogen skogsmark   Odlingen åker
  Malmskogen skogsområde /Se   Odlingen åker
  Malmskogsberget berg /Se   Odlingen åker
  Malmudden udde /Se   Odlingen åker
  Malmvågen slätt /Se   Odlingen åker
  *Mangrund, Södra grund /Se   Odlingen åker
  Maren, Västra vik   Olkärret åker
  Maren, Västra vik /Se   Olsmässkroken åker
  Maren, Östra vik   Ormkärret åker
  Maren, Östra vik /Se   Orrberget bergshöjd
  Markhällen, Östra skärgårdsholme   Oxhagen, nu Hästhagen hage
  Marstrand åker /Se   Oxhagen hage
  Marstrand åker /Se   Oxhagen hage
  Marsö ö   Oxhagen hage
  Marsö ö   Oxhagen f.d. hage
  Marsö ö   Paltberget berg
  Marsö ö   Pers backe skogbacke
  Marsö ö   Pettersbergsåkern igenlagd åker
  Marsö, Lilla holme   Pickus brännar skogbeväxt bergås
  ?Marsö, Lilla o. Klämmman öar   Pickus brännar skogbeväxt bergås
  Marsö, Lilla ö   Pinfladen havsvik och hagmark
  Marsö ö /Se   Pipan igenlagd åkerteg
  *Marö, se Marsö ö   Plantskolan åker
  Marö, se Marsö ö   Plantskolan åkertäppa
  Maröh, se Marsö ö   Plogarna eller Nybodplogarna åker
  Masugnsbacken skogsmark   Plogen åker
  Masugnsjön sjö   Plogen åker
  Masugnsjön kärr /Se   Plogen åker
  Masugnsjön sjö /Se   Plogen åker
  Mellanbacken, Lilla backe   Plogen åker
  Mellanbacken backe   Plogen åkerteg
  Mellanbacken höjd /Se   Plogen åker
  Mellanbacken backe /Se   Plogen åker
  Mellanbråtet åker /Se   Plogen, Västra åker
  Mellanstugan terräng   Plogen, Östra åker
  Mickelskärr sank mark   Plogtegen åkerteg
  Mjölkpallsredden åker /Se   Porten skötsättning
  Mjölnarberget berg /Se   Portviken havsvik
  Mjölnarhagen, se *Ånga mjölnares äng äga /Se   Posthagen åker
  Mjölnarvikarna, se *Ånga mjölnares äng vikar /Se   Posthagsgruvan gruvöppning
  Mjölnarviken vik   Posthagskällan källa
  Mogen sank mark?   Predikstolen arbetsrum
  Mogen skogsområde /Se   Prästgrundet stengrund
  Mogatäppan åker /Se   Prästholmen holme
  Mogstugan terräng   Prästholmen eller Prästens holme holme
  Mogstugbacken backe /Se   Prästholmen, Prästens holme holme
  Morfars holme, se Dansarholmen holme   Prästtorpa fly sankmark
  Morfars odling åker /Se   Pumpstugodlingen åker
  Morgonsorgen backe /Se   Pussen källa för kreatur
  Mose backe brant höjd /Se   Pusstegen åkerteg
  Mullvaden åkerteg /Se   Pörtbacken bergbacke
  Munkens trappor bergpass /Se   Pörtkärret kärr
  Myrholmen udde   Pörtlinden grässlätt
  Myrholmen holme /Se   Pörtmarn vik
  Myrhålet vik /Se   Pörtstomten höjd
  Myrklubben holme /Se   Pörttegen åkerteg
  Måbärstegen åker /Se   Pörttäppan, se Flåhackningstäppan åkertäppa
  Mårdsholmen, Lilla skärgårdsholme   Pörttäppan åker
  Mårdsholmen, Stora skärgårdsholme   Ramshällan skär
  Mårdsholmen, Lilla holme /Se   Ramshällan holme
  Mårdsholmen, Stora holme /Se   Ravalstenen sten
  Måsens hälla skärgårdsholmar   Renholmen holme
  Måses hällar berghällar /Se   Renhålltan gruvhål
  Måshällarna holmar   Renhålltan gruvöppning
  Måsklubben skärgårdsholme   Renhällan holme
  Måsklubben holme /Se   Renolles häll berghäll
  Måsskären holmar   Rensholmen holme
  Måsskären holmar /Se   Rensholmen ö
  Måsskäret holme /Se   Rensundet sund
  Måsskärsgrund grund /Se   Ribacken backe
  Måsskärshällarna holmar   Rimmarklubben holme
  Märgölen vik   Rimmaråsen bergrygg under vatten
  Märrgölen vik /Se   Ringhällen Saknas
  Märgölshällen skärgårdsholme   Romahålet åker
  Märrgölshällen berghäll /Se   Romholmen holme
  Märvreten skärgårdsholme   Romholmen halvö
  Märrvretsklubben holme /Se   Romholmshällen berghäll
  Mörkdal vik /Se   Romholmskroken vik
  Mörkdalsklubben holme /Se   Rosenkälla kärr kärrmark
  Mörkedalsklubben skärgårdsholme   Rosenkälla kärr kärr
  Mörkviksklubb holme /Se   Rosholmen eller Liljekonvaljeholmen holme
  Mörthagen, se Mörtängen äga   Rottorpplogen åker
  Mörttäppan åker /Se   Rotvallskärret kärr
  Mörtängen åker /Se   Rudan åker
  Narvtäppan åker /Se   Rudbacken höjd
  Naversbacken backe /Se   Rundklubben holme
  *Nora gruvan gruvöppning /Se   Runnklubben holme
  Normanstäppan åker /Se   Runnklubben holme
  Norra täppan åker /Se   Rundströmstegarna tegar
  Norrgärdet ägomark   Runnsviken äng
  Norrgärdet åker /Se   Runnsviken åker
  Norrstugan terräng   Rågholmen holme
  Norrsäter åker /Se   Rågholmen holme
  Norrtomtabacken backe   Ränniln bäck
  Norrtäppan åker /Se   Rännilstegen åkerteg
  Norsberg delvis odlad terräng   Rävens fly sankmark
  *Nors ålfiske Saknas   Rävens slåhage backe
  Norskogen skogsmark   Rävgropsgärdet åker
  Nothällen skärgårdsholme   Rävorten ort i gruva
  Nothällen berghäll /Se   Röda tegen åkerteg
  Nybodakärret slåtterkärr /Se   Rödhårskärret åker
  Nyckelmossen sank mark   Rö(d)kärren åker
  Nyckelmossen mosse /Se   Rö(d)mossen mosse
  Nydalsberget höjd   Rödskär holme
  Nygärdet åker /Se   Rödskär holme
  Nyjorden åker /Se   Rödskär holme
  Nyköpings skärgård ögrupper   Rödskär udde
  Nyköpings skärgård Saknas   Röjan hage
  Nystuga fly sank mark /Se   Rönnklubben holme
  Nystugan terräng   Rönnklubben holme
  Nystuviken vik   Rösebacken backe
  Nystugviken vik /Se   Rösebacken backe
  Nälberga, Övre terräng   Saltholmen holme
  Nälbergaredden åker /Se   Saltholmen ö
  Näsbacken backe /Se   Sandbergs häll holme
  Näsudden udde /Se   Sandbäckstegarna åkertegar
  *Nätholmen, se Lyckö holme   Sandbäckkilen åkerteg
  Ofredsvägen skogsstig /Se   Sandbäckredden åker
  Olkärret åker /Se   Sandgärdet åker
  Olsmässkroken åkerteg /Se   Sandgärdet åker
  Olsmässkroken åker /Se   Sandliderna åker
  Olsmässokroken täppa /Se   Sandstugåkern åker
  Olstorp ägomark   Sandatäppan åker
  Olstorpsbergen höjder   Sandtegen, Stora och Lilla åkertegar
  Ormkärret ägomark   Sandtegen eller Långa tegen åkerteg
  Ormkärret åker /Se   Sandtegen åkerteg
  Orrbergen berg /Se   Sandtegen åkerteg
  Paltberget berg /Se   Saxdalen åker
  Pers backe backe /Se   Saxviken vik
  Pickus bränner bergås /Se   Selbergautmålet gruvhål
  Pinfladen vik   Sergeantmossen mosse
  Pinfladen vik /Se   Sibirien åker
  Pipan igenlagd åkerteg /Se   Sibirien åker
  Plantskolan åkertäppor /Se   Simsten? »jättekast»
  Plogen åker /Se   Själgrundet skär
  Plogstugan terräng   Själhällan skär
  Porten vik /Se   Sjöbodtegen åkerteg
  Porthällen grund   Sjögårdsviken vik
  Porttäppan åker /Se   Sjögärdet åker
  Portviken vik   Sjöhagen hage
  Portviken, se Porten vik   Sjöhagen hage
  Posthagen åker /Se   Sjöhagen hage
  Posthagsgruvan gravöppning /Se   Sjösafjärden fjärd
  Posthagskällan källa /Se   Sjösafjärden Saknas
  Prästens holme holme   Sjösafjärden havsvik
  Prästflyet kärr /Se   Sjösaån å
  Prästgrundet grund /Se   Sjötäppan åker
  Prästholmen holme /Se   Sjötäppan åker
  Prästtorpskärret sank mark   Sjöändstäppan åker
  Prästtorpskogen skogsmark   Sjöängen åker
  *Prästviken vik /Se   Skamparberget berg
  Prästtorpa fly kärr /Se   Skanbäcken sankmark
  Pörtbacken backe /Se   Skanbäcksbacken backe
  Pörttegen åker /Se   Skansholmen holme
  Pörttäppan åker /Se   Skansholmen holme
  Ramshällan, se Södra hällen udde   Skansholmen holme
  Ravalstenen sten /Se   Skanssundet sund
  Renholmen, (resp. Rensholmen) holme   Skeppsgården ö
  Renholmen, (resp. Rensholmen) holme   Skeppsgårdshällarna holmar
  Renholmen, (resp. Rensholmen) ö   Skinnkärren f.d. åker
  Renhålltan gruvöppning /Se   Skinnviksberget berg
  Renolles häll berghäll /Se   Skjutgrundet berghäll
  Rensholmen holme   Skjuthällarna berghällar
  Rensholmen holme   Skjuthällen berghäll
  Rensholmen ö   Skjutklubben holme
  Rensholmen ö   Skjutklubben holme
  Rensholmen skärgårdsholme   Skogsbrottet? åker
  Rensholmen holme /Se   Skogsens lommar berggrund
  *Rensholmsgrund grund /Se   Skogsens lommar berggrund
  Renssundet sund   Skogskällan, se Backakällan källa
  Rensundet sund /Se   Skogstäppan åker
  *Rensö, se Hertigö holme   Skogstäppan åker
  *Rimmarklubben holme   Skolhagen hage
  Rimmarklubben holme /Se   Skolkärret hagmark
  Ringhällen häll /Se   Skomakartegen åkerteg
  Romahålet åker /Se   Skorven udde
  Romholmen udde   Skorven åker och ängsmark
  Romholmen udde   Skrubbmossen mosse
  Romholmen udde   Skräddarbiten åkerteg
  Romholmen udde   Skräpkärret åker
  Romholmen holme /Se   Skutkällan källa
  Romholmshällen holme   Skuttäppan åkertäppa
  Romholmshällen häll /Se   Skutängen äng
  Romholmskroken vik   Skvallerberget berg
  Romholmskroken vik /Se   Skvalterna berghällar
  *Rommarn holme /Se   Skålberget berg
  Rosenkälla odling terräng?   Skålbjörken fälld björk
  Rosenkälla kärr slåtterkärr /Se   Skålbjörksbacken backe
  Rosholmen holme /Se   Skällkärret kärr
  Rotvallskärret kärr /Se   Skären? holmar
  Rudan åker /Se   Skärona? förenade skär
  Rudbacken backe   Skärkullastutäppan åker
  Rudbacken backe /Se   Sköljbäcken kärr
  Run(d)dalen dalgång /Se   Skötberget bergudde
  Rundklubb holme   Sköthagen f.d. hage
  Rundklubben holme   Slättermossen (Stora och Lilla) mosse
  Runnklubben skärgårdsholme   Smedbacken bergbacke
  Runnklubben skärgårdsholme   Smedgärdet åker
  Runnklubben holme /Se   Smedhagen hage
  Runnsviken vik /Se   Smedhagen hage
  Rågholmen udde   Smedhagskärret eller Smedhagen sank ängsmark
  Rågholmen f.d. holme   Smedtäppan åker
  Rågholmen holme   Smedtäppan åkertäppa
  Rågholmen udde   Småbackarna backar
  Rågholmen holme /Se   Småbackarna backar
  Rågskär, se Rågholmen f.d. holme   Småholmarna holmar
  Råsjön sjö   Småholmarna holmar
  Rännilstegen åker /Se   Småtegarna åkerteg
  *Rätteplassbacken brant ås /Se   Smörkällan källa
  Rävens fly sankmark /Se   Snåltäppan del av Norrgärdet
  Rövfängartorp delvis odlad skogsmark   Snåltäppan åker
  Rävgropsgärdet åker /Se   Snuten åkerteg
  Röda Rosen holme /Se   Snuttegen åkerteg
  Röda tegen äga /Se   Solbergakärret åker
  Rödhårskärret åker /Se   Springan gruvhål
  Rödjan hagmark /Se   Spångkärret åker
  Rödkärren odling /Se   Stallberget berg
  Rödskär udde   Stallvecket havsvik
  Rö mosse mosse /Se   Starkjordstegen åkerteg
  Rönnklubben holme   Stavikholmen ö
  Rörvikssundet, Västra skärgårdsvik   Stavikhålet åker
  Rösebacken backe /Se   Starrkärret åker
  Rösetorp torp /Se   Starrpussen åker
  Röskär skärgårdsholme   Starrängen åker
  Röskär holme /Se   Stengrundet skär
  Saltholmen holme   Stengrundet holme
  Saltholmen holme /Se   Stenhagen hage
  Sandtäppan åker /Se   Stenhagen hage
  Sandbergs häll skärgårdsholme   Stenhagsgärdet åker
  Sandbergs häll berghäll /Se   Stenhagsgärdet åker
  Sandbäckredden åker /Se   Stenkistorna stengrund
  Sandgärdet åker /Se   Stenkällan källa
  Sandliderna åker /Se   Stentegen åkerteg
  Sandtegen äga /Se   Stentegen åkerteg
  Sandviken vik /Se   Stentäppan åker
  Saxdalen terräng   Sticksholmen höjd
  Saxdalen odlad dalgång /Se   Stora Backen backe
  *Saxdahlsbergen berg /Se   Stora fyrkanten åkerteg
  Saxviken vik   Stora grundet skär
  Saxviken vik /Se   Stora och Lilla grundet grund
  *Seffres wick vik /Se   Stora hagen hage
  Sergeantmossen mosse /Se   Stora Hultet skog
  Sibirien åker /Se   Stora och Lilla Hällen holmar
  Simstenen sten /Se   Stora kärret åker
  Själgrundet grund   Stora liden åker
  Själgrundshällen grund   Stora Liden åker
  *Själklubb holme   Stora Myren åker
  Själpelles häll grund   Stora odlingen eller Hampvikodlingen åker
  Själsankan grund   Stora odlingen åker
  Sjöbodtegen äga /Se   Stora slätten slätt
  *Sjöboviken vik /Se   Stora tegen åkerteg
  Sjögårdsviken skärgårdsvik   Stora tegen åkerteg
  Sjögårdsviken vik /Se   Stora tegen åkerteg
  Sjögärdet åker /Se   Stora täppan åker
  Sjöhagen äga /Se   Storgruvan gruvhål
  Sjösafjärden fjärd   Storhagen hage
  Sjösafjärden vik   Storhavre kärr
  Sjösafjärden vik   Storkärret kärr
  Sjösafjärden vik   Storkärrsbergen berg
  Sjösafjärden fjärd   Stornäs halvö
  Sjösafjärden vik /Se   Stornäshällarna berghällar
  Sjösa gata väg /Se   Storskogen skogsmark
  Sjösa gruvor gruvor?   Storsundet sund
  Sjötäppan åker /Se   Storsundet sund
  Sjöändstäppan åker /Se   Storängen åker
  Sjöängen åker /Se   Storängen äng
  Skamparberget berg /Se   Storängen åker
  Skanbäcken kärrmark /Se   Strands odling åkertäppa
  Skanbäcks backen backe /Se   Strandstukällan källa
  Skansholmen holme   Strandstuviken vik
  Skansholmen holme   Struten åker
  Skansholmen holme   Strutkärret kärr
  Skansholmen holme   Ströbogärdet, Västra beteshage
  Skansholmen holme   Ströbogärdet, Östra åker
  Skansholmen ö   Ströbogärdet åker
  Skansholmen holme /Se   Strömudden holme
  Skanssudet sund   Stubbhagen hage
  Skanssundet sund /Se   Stugplogarna åkrar
  Skeppargården ö   Stugtegen åkerteg
  Skeppargården holme   Stäksundet sund
  *Skeppsgård ö   Stöveln åker
  *Skeppsgåln, se Skeppargården holme   Sundbergskärret åker
  Skeppsgården holme   Sundsmynningen vik
  Skeppsgården ö   Sumphålet sund
  Skeppsgården ö /Se   Sumpudden udde
  Skeppsgårdshällarna hällar /Se   Sundbysundet vik
  Skinnkärren igenlagd åker /Se   Sundbyviken vik
  Skinnkärret terräng   Surdanil åkerteg
  *Skinnmästerholmen, se Prästens holme holme   Svallbrinken backe
  Skinnstrumpan numera udde, tidigare en rad holmar   Svallbrinken backe
  Skinnstrumpan udde   Svarta bergen bergkullar
  Skinnstrumpan udde   Svarthällarna berghällar
  Skinnstrumpan ?halvö   Svarthällstycket åker
  Skinnstrumpan f.d. ö   Svartmyllategen åkerteg
  *Skinnstrumpan del av udde   Svinbron bro
  *Skinnstrumpan halvö, eller f.d. sund   Svinbetet skogig backe
  *Skinnstrumpan sund /Se   Svinhagen f.d. hage
  *Skiärekärs skoghen skogsområde /Se   Svinhagen åker
  Skjutgrundet grund   Svinhusudden udde
  Skjutgrundet grund /Se   Svinsbergen berg
  Skjuthällarna hällar /Se   Svinsens häll berghäll
  Skjuthällen udde   Svirmossen mosse
  Skjuthällen bergudde /Se   Svältudden udde
  Skjutklubben skärgårdsholme   Svärtaån å
  Skjutklubben holme /Se   Svärta ån å
  Skogsens lommar bergklabbar /Se   Svärta ån å
  Skogsbråtet åker /Se   Sylten äng
  Skogshagen, se Åkerhagen äga   Sylten, Nedre gräsmark och åker
  Skogstorp delvis odlad terräng   Sylten, Övre gräsmark
  Skogstäppan åker /Se   Säby källa källa
  Skolhagen äga /Se   Säbyplogen åker
  Skomakartegen äga /Se   Sälgrundet holme
  Skorvan, se Skårfudden åker o. äng   Sälgrundshällen eller Sälhällen holme
  Skorven, se Skårfudden udde   Sälhällan holme
  Skorvudden udde   Sälpelles hällar hällar
  Skrubbmossen mosse /Se   Sältingen gräsmark
  Skräpkärret åker /Se   Sältingen sank ängsmark
  Skutängen ängsmark /Se   Sältingsbrottet? åker
  Skvallerberget höjd   Sältingshagen hage
  Skvallerberget berg /Se   Säter eller Norssäter åker
  Skvalterna bergklabbar /Se   Sätern åker
  Skvaltäppan åker /Se   Sätesholmen, se Saltholmen Saknas
  Skålberget berg /Se   Sätesholmen holme
  *Skårfudden bergudde /Se   Södra hällen holme
  Skälkullaberget höjd   Södra udden halvö
  Skällkärret kärr /Se   Södra viken vik
  Skärjorna grund?   Södra viken havsvik
  Skärkullaberget berg /Se   Södra viken havsvik
  Skärorna holmar /Se   Tacksjöhultet skog
  Sköljbäcken kärr /Se   Tacksjön sjö
  Skötberget berg /Se   Tallargärdet åker
  Sköthagen äga /Se   Tallarudden skogig bergudde
  Slättermossen sank mark   Tallholmen holme
  Slättermossen mosse /Se   Tallklubben holme
  Smedgärdet åker /Se   Tallklubben holme
  Smedhagen äga /Se   Tallklubben halvö
  Smedhagskärret, se Smedhagen äga   Tallspelaren holme
  Smedtäppan åker /Se   Taxsjön sjö
  Småbackarna backar /Se   Tegelbruket del av Ekebygärdena
  Småholmarna holmar   Tegelbruksgruvan gruvhål
  *Småholmarna, se Måshällarna holmar   Tegelgärdet åker
  Småholmarna skärgårdsholmar   Tegelkällan källa
  Småholmarna holmar /Se   Tegellandet åkerteg
  Småtegarna ägor /Se   Tjurhällen berghäll
  Smörkällan källa /Se   Tjärgropen slätt
  Snuten åker /Se   Tjärtäppan åker
  Snåltäppan åker /Se   Tjärtäppan åker
  Solbergakärret åker /Se   Tobakstäppan eller Skvaltäppan åker
  Sotens terräng   Tomten område
  *Spelholmarne öar   Tomtkällan källa
  *Spelholmarna holmar   Tomtkärret åkertegar
  Spelhålmarne, se Marsö, Lilla holme o. udde   Torparhagen förr hage
  Springan gruvhål /Se   Torpartäppan åker
  Sprängporten trångt pass /Se   Torparängen åker
  Spångkärret åker /Se   Torsplogen åker
  Spökstenen stenblock /Se   Traskärret åker
  *Staafwijksudde bergudde /Se   Trebackalång del av landsväg
  Stallberget berg /Se   Trekantbitarna åkertegar
  Stallvecket, se Stallberget vik /Se   Trekanten åkerteg
  *Stanggrundet, se Stengrundet holme   Trekanten åker
  Stanggrundet, se Stengrundet grund   Trekanten åker
  Stanggrundet, se Stengrundet ö   Trekanten åker
  Starkjordstegen äga /Se   Trillinggärdet åker
  Starrkärret ägomark   Trinda klubben holme
  Starrkärret åker /Se   Trollhättan ort i gruva
  Starrängen åker /Se   Trolludden bergudde
  *Sta wicken vik /Se   Trosa, Nyröjningen åker
  Stavikholmen holme /Se   Trullhällarna bergholmar
  Stavikhålet åker /Se   Trulludden berg
  Stengrundet grund   Trångsund åker
  Stengrundet ö   Trångsundet sund
  Stengrundet holme   Tröskverksbacken skogbacke
  Stengrundet grund   Tröskverkshagen, nu Oxhagen hage
  Stengrundet grund /Se   Tummelsbrinken backe
  Stenhagen äga /Se   Tummelsbrinken brant sluttning
  Stenhags gärdet åker /Se   Tummelsbrinken backe
  Stenkistan grund?   Tyfholmen, se Tyvudden holme
  Stenkistorna, se Stäksundet försänkningar i botten /Se   Tyttshålet? vik
  Stenkällan källa /Se   Tyttskär? udde
  Stenkäringen udde   Tyvholmen holme
  Stentegen äga /Se   Tyvudden holme
  Stentäppan åker /Se   Tyvuddshällarna berghällar
  Sticksholmen udde   Tångtegen åkerteg
  Sticksholmen upplandad holme /Se   Täppan åker
  Stockholmsgatan väg /Se   Täppan åker
  Stockkärret kärr /Se   Täppan åker
  Stora grundet grund   Täppan, Södra åker
  Stora hultet skogsmark   Täppan, Norra åker
  *Stora hökerret åker /Se   Täppan, Västra åker
  Stora klubben, se Brandbolsklubb holme   Tärnsholmen holme
  Stora täppan åker /Se   Tärnsholmen holme
  Storgruvan gruvöppning /Se   Törnsholmen holme
  Stor hage äga /Se   Uddbystuggärdet åker
  Storkärr sank mark   Udden, se Mjöltorp t.
  Storkärret kärrmark /Se   Ugnsbergen berg
  Storkärrsbergen berg /Se   Ugnsbergen berg
  Stornäs udde /Se   Ullabergsgärdet eller Ullabergsskiftet åker
  Stornäshällarna skärgårdsholmar   Ullabergsrännilen rännil
  Stornäshällarna hällar /Se   Ullabergsränniln rännil
  Stornäsudden udde   Undantagstäppan åker
  Storskogen skogsmark   Uttergrytsklubben holme
  Storskogen skogsområde /Se   Uttersjön sjö
  Storsundet sund /Se   Uttersjön sjö
  Strands odling åker /Se   Uvberget berg
  Struten åker /Se   Valborgsmässberget berg
  Strutkärret kärr /Se   Valdemarsberget berg
  Ströbogärdet åker /Se   Valmstabacken skogbacke
  Strömudden holme   Valmstagärdet åker
  Strömudden holme /Se   Valmstagärdet åker
  Stubbhagen äga /Se   Valmstaodlingen åker
  Stugplogarna åker /Se   Valmänneberget berg
  Stugtegen äga /Se   Vargdalen dal
  *Stångskär, se Långskär ö   Vargdalstegen åkerteg
  Stäksundet sund   Varghällen eller Varghällsudden bergudde
  Stäksundet sund /Se   Vargudden skogbeväxt udde
  Stöveln åkerteg /Se   Varpviken havsvik
  Sumphålet sund /Se   Vassberget berg
  Sumpudden udde /Se   Vasstäppan åker
  Surdaniel, se Daniel åkerteg /Se   Vassängarna åker
  Svallbrinken backe /Se   Vassängsgärdet åker
  Svarta bergen berg /Se   Vedkärret åker
  *Svarte Pelle, se Sandbergs häll berghäll   Vedudden udde
  Svarthällarna bergknallar /Se   Vikärret kärr
  Svartmyllategen äga /Se   Vitäppändan åker
  Svartnacka triangelpunkt   Våsken åker
  *Svea gruvan gruvöppning /Se   Vretagärdet eller Vretens åker
  Svinbron bro /Se   Vreten obrukad täppa
  Svinhagen skogsmark   Vreten skogsbacke
  Svinhagen skogsmark   Vreten åker
  Svinhagen äga /Se   Vreten åker
  Svinhusudden udde /Se   Vreten åker
  Svinsan, se Svinsens häll berghäll   Vreten, Stora och Lilla åker
  Svinbergen berg /Se   Vrettäppan åker
  Svinsens häll berghäll /Se   Värdshusbacken backe
  Svirmossen sank mark   Värdshuskärret sank ängsmark
  Svirmossen mosse /Se   Västerbergagärdet åker
  Svältudden udde   Västerbergahagen hage
  Svältudden udde /Se   Västermarn havsvik
  Svärdsklov-Alskär skärgårdsholme   Västertäppan åkertäppa
  *Svärtaskogen skog   Västerviken vik
  Svärtaån å   Västra hällen holme
  Svärtaån å   Västra marn vik
  Svärtaån å /Se   Västra sundet havsvik
  Svärtaån å /Se   Västra täppan åkerstycken, nu ihoplagda
  *Svärta äng äng   Ylingesjön sjö
  *Svärta äng Saknas   Ylingesjön sjö
  Sylten åker o. ängsmark /Se   Åhagen åker
  Säbyfjällarna, se Fjällen åker   Åkerhagen hage
  Säby gata väg /Se   Ångahultet skogstrakt
  Sälgrundet holme   Ångaviken vik
  Sälgrundet grund /Se   Ångaviken havsvik
  Säl(grunds)hällen häll /Se   Ångaån å
  *Sälklubben holme   Ången sjö
  Sälpelles hällar hällar /Se   Ångkärret odlad mark
  Sältingsbråtet åker /Se   Ångstugtäppan åker
  Säter åker /Se   Åsa kulle berg
  Sätern åker /Se   Åsendalsberget berg
  Sätesholmen holme   Åsendalskroken åker
  Sätesholmen, se Saltholmen holme   Åsendalsvret åker
  Södra hällen skärgårdsholme   Åstugtäppan åker
  Södra hällen udde /Se   Älgskavet vik
  Södra täppan åker /Se   Älgtäppan åkertäppa
  Södra udden udde   Älversons klubb holme
  Södra udden udde /Se   Ängbacken hage
  Södra viken vik   Ängbacken hage
  Södra viken vik /Se   Ängbackstegen åkerteg
  *Söhrberget berg /Se   Ängen åker
  Tacksjön sjö   Ängen åker
  Tallarudden udde /Se   Ängen åker
  Tallarviken, se Tallarudden vik   Ängen åker
  Tallholmen holme   Ängen åker
  Tallklubben holme   Ängen åker
  Tallklubben skärgårdsholme   Ängen åker
  Tallklubben holme /Se   Ängen åker
  *Tallknaggen holme /Se   Ängen åker
  Tallspelaren holme /Se   Ängen åker
  Taxsjöhultet skogsområde /Se   Ängen åker
  Taxsjön sjö /Se   Ängen åker
  Tegelbruket del av Ekebygärdena /Se   Ängen åker
  Tegelbruksgruvan gruvöppning /Se   Ängen åker
  Tegelgärdet åker /Se   Ängen åker
  Tegelkällan källa /Se   Ängplogarna åker
  Tjurhällen bergklabb /Se   Ängshagen hage
  Tjärtäppan åker /Se   Ängshålet vik
  Tobakstäppan åker /Se   Ängstegen åkerteg
  Torpartäppan åker /Se   Ängsudden halvö
  Torparängen åker /Se   Äsktäppan, Ekstäppan åkertäppa
  Torsplogen åker /Se   Öbacken höjd
  Traskärret åker /Se   Öbergsåkern åker
  Trebackalång vägsträcka /Se   Ödesbygruvorna gruvöppningar
  *Trefaldighetskällan källa /Se   Ödesbyredden åker
  Trekanten åkerstycke /Se   Öklubben holme
  Trinda klubben holme /Se   Örnbrinken backe
  Trollhättan gruvort /Se   Örnklubben holme
  Trosa åker /Se   Örnklubben holme
  Trosa nyodling /Se   Örsbaken fjärd
  Trosamossan sank mark   Österdammsgruvan gruvöppning
  Trulldalsstuberget höjd   Östertäppan åker
  Trullhällarna berghällar /Se   Österviken vik
  Trulludden udde /Se   Östgöten grund
  Trångsund terräng   Östra gärdet åker
  Trångsund pass /Se   Östra Klavstagärdet åker
  Trångsund åker /Se   Östra klinten berg
  Trångsundet sund /Se   Östra marn vik
  Tröskverksbacken skogsbacke /Se   Östra storgruvan gruvhål
  Tummlesbrinken sluttning /Se   Östra täppan åker
  *Tyfvetegen, se Tyvyddeb äga   Östra täppan åker
  Tyttshålet vik /Se   Översta tegen åkerteg
  Tyttskär holme /Se   Övre gärdet åker
  Tyvhällan skärgårdsholme    
  Tyvudden skärgårdsholme    
  Tyvuddshällarna berghällar /Se    
  Tyvudden holme /Se    
  Tångtegen äga /Se    
  Täppan åker /Se    
  Tärnsholmen ö    
  Tärnsholmen holme    
  Tärnsholmen holme /Se    
  *Tärnskär ö    
  *Tärnskär holme    
  *Tärnskäret holme    
  Törnsholmen holme    
  Törnsholmen holme    
  Törnsholmen holme    
  *(Tör)nshuvud?, se Törnsholmen trol. holme    
  *Törs wick vik /Se    
  Uggelberget höjd    
  Ugnsberget höjd    
  Ugnsbergen berg /Se    
  Undantagstäppan åker /Se    
  *Utberg, se Bergön, St. holme    
  Utbergö ö /Se    
  Utbärg, se Bergö ö    
  Utsikten, se *Joane´s rock berg /Se    
  Uttergrytsklubben skärgårdsholme    
  Uttergrytsklubben holme /Se    
  Uttersjön sjö    
  Uttersjön sjö /Se    
  Uvberget, se Skärkullaberget berg /Se    
  Valborgsmässberget berg /Se    
  *Valmdahlsberget, se Valmanaberget berg    
  Valmanaberget berg /Se    
  Valmsta gärdet åker /Se    
  Valmsta odlingen åker /Se    
  *Valsta äng Saknas    
  Vargdalen dalgång /Se    
  Varghällen grund    
  Varghällen berghäll /Se    
  Vargudden udde    
  Vargudden udde /Se    
  Varpviken vik /Se    
  Vassberget berg /Se    
  Vasstäppan åker /Se    
  Vassängen åker /Se    
  *Wattkärret kärr /Se    
  Vekärret åker /Se    
  *Viktoria gruvan gruvöppning /Se    
  Vreta gruva gruva?    
  Vreta gruva gruvöppning /Se    
  Vreten åkrar /Se    
  *Vretholmen holme /Se    
  Vrettäppan åker /Se    
  Våsken åker /Se    
  Värdshusbacken backe /Se    
  Värdshuskärret åker /Se    
  Västerbergagärdet åker /Se    
  Västermarn vik /Se    
  Västertäppan åker /Se    
  Västerviken vik /Se    
  Västra hällen skärgårdsholme    
  Västra hällen berghäll /Se    
  Västra sundet sund /Se    
  Västra täppan åker /Se    
  Västra viken skärgårdsvik    
  Ylingesjön sjö    
  Ylingesjön sjö /Se    
  Åhagen äga /Se    
  Åkerhagen åker /Se    
  Åkällan källa /Se    
  Ångaberget höjd, triangelpunkt    
  Ångahultet skogsmark    
  Ångahultet skogsområde /Se    
  Ånga mjölnares äng äga /Se    
  Ångasjön, Ången sjö /Se    
  *Ånga småskär holmar    
  Ånga Små Skär holmar    
  *Ånga småskär holmar    
  *Ånga wick vik /Se    
  Ångaviken havsvik    
  Ångaviken vik    
  Ångaviken vik /Se    
  Ången sjö    
  Ången sjö    
  Ången sjö    
  Ången, Ångasjön sjö /Se    
  Ångesjön sjö /Se    
  Ången sjö /Se    
  Ångkärret kärr /Se    
  Ångstutäppan ägomark    
  Ångstugtäppan åker /Se    
  Åsa kulle, se Åsendalsberget berg    
  Åsendalsberget berg /Se    
  Åsendalskroken åkerteg /Se    
  *Åsendalsviken vik /Se    
  Åsendalsvret åker /Se    
  Älgskavet strandområde    
  Älgtäppan åker /Se    
  Älverssons klubb holme /Se    
  ämbeten, se Enbeten holme    
  *Ämbeten, se Ämbetsö ö    
  Ämbetsö ö    
  Ämbetsö holme    
  Ämbetsö ö    
  Ängen ägomark    
  Ängplogarna åker /Se    
  Ängsgruvan gruvöppning /Se    
  Ängshålet vik /Se    
  Ängstegen äga /Se    
  Äsktäppan åker /Se    
  Öbacken backe    
  Öbacken höjd /Se    
  Öbacken backe /Se    
  Öbacken höjd /Se    
  Öbergsåkern åker /Se    
  Öklubben skärgårdsholme    
  Öklubben holme /Se    
  Örnbrinken backe /Se    
  Örnklubb holme    
  Örnklubbarna öar    
  Örnklubben holme    
  Örnklubben, o. Örnklubbshällen öar    
  Örnklubben skärgårdsholme    
  Örnklubben holme /Se    
  Örnklubbshällen o. Örnklubben öar    
  Örnklubbshällen skärgårdsholme    
  *Örsbackafjärden, se Örsbaken fjärd    
  Örsbaken fjärd    
  Örsbaken fjärd    
  Örsbaken fjärd    
  Örsbaken havsvik    
  Örsbaken havsfjärd /Se    
  Örsbaken havsfjärd /Se    
  Örsbaken fjärd /Se    
  Österdammsgruvan gruvöppning /Se    
  Östertäppan åker /Se    
  Österviken vik /Se    
  Östgöten grund /Se    
  Östra gärdet ägomark    
  Östra gärdet åker /Se    
  Östra täppan åker /Se    
  Östra viken skärgårdsvik    
  Översta tegen äga /Se    

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.