ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bälinge socken : Rönö härad : Södermanlands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 136 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  Arnholmen holme    
  Aspö del av udde /Se    
  *Bastuklabben holme    
  Bergöklubbar holmar    
  Björkholmen holme    
  Björkholmen, St. holme    
  Björkskär ö    
  Bockholmen holme    
  Brudskär holme    
  Brunskär, St. o L. holmar    
  *Bruntoppen holme    
  Brännskär holme    
  Djurskär holme    
  Djurskär holmar /Se    
  Djurskärshällar holmar    
  Djurskärshällar holmar    
  *Dragviken vik    
  Ekholmen holme    
  Enskär ö    
  Enskär ö    
  Falsholm holme    
  *Flög holme    
  Furklabbarna holmar    
  Furskär holme    
  Furuskär, St holme    
  Furuskär, St. holme    
  Furuskär, St. o L. holmar    
  Fågelklubb holme    
  Fågelskär holme    
  Fällbådan holmar    
  fällbådan grund    
  Fällbådan grund    
  Garkast holmar    
  Gjusskär holme    
  Granholmen holme    
  Granholmen holme    
  Griskär ö    
  Gråskär, St. o L. holmar    
  Gråskär, St. o. L. holmar    
  *Grönskär holme    
  Gullhällan holme    
  Gumbådarna grund    
  Gumbådarna grund    
  *Gumman grund    
  Gåln holmar    
  Gålskär holmar    
  Gålskär holmar    
  Gäddan grund    
  Gäddrevet grund    
  Hackskär holme    
  Hasselklubbarna holmar    
  Hatten, resp. Rågöhatt holme    
  Hersäter, St. o. L. holmar    
  Herrsäten, St. holme    
  Herrsäter holmar    
  Håldämman holme    
  *Hårsskrär holme /Se    
  Hästskär, St. o L. holmar    
  Högholmen ö /Se    
  Högholmen ö    
  Kalklubbar holmar    
  *Kattklubb holmar    
  Kislingsskär holme    
  Kistan grund    
  *Klubbar holmar /Se    
  Kosten holme    
  Kosten holme    
  *Krepelskär holmar    
  Krokholmarna holmar /Se    
  *Kräppelskär holme eller udde /Se    
  Kuggholmarna holmar    
  Kvinnholm holme    
  Kvinnholmen holme    
  Käringskär holme    
  Käringskär holme    
  *Köpmansklubben holme    
  Lindholmen holme    
  Ljusskär holme    
  Lundskär holme    
  Långarevet holme    
  Långskär holme    
  *Långudden udde    
  Lövgärdsholm ö    
  *Lövnäsholmen holme    
  *Marsviks holmar holmar    
  Middagsklubbarna holmar    
  Morholmen, St. holme    
  Morholmen, St. o. L. holmar    
  Morholmen, St. holme    
  Måbärsklubben holme    
  *Måsklubb holme /Se    
  Måsklubben holme    
  *Märskallen trol.udde    
  *Notklubb holme    
  *Olsviksudden fd. udde    
  Ramstaviken vik    
  *Rundskär holme    
  Runnskär holmar    
  Runskär holmar    
  Rödbådan holme    
  Rönnklubb holme    
  Rönnklubben holme    
  *Röstensnäs udde    
  Rövarskär holme    
  Sandsholmen holme    
  *Sillgarnskär holme    
  *Skaffholmarna holmar /Se    
  Skogudden udde    
  Slottet holme    
  Stendörren sund    
  Stutviksholmen holme    
  Stångskär holme    
  *Stäket sund    
  Stäksön halvö    
  *Sälgarnskär holmar    
  Sävö ö    
  Taghällarna grund    
  Torskbådan holme    
  Tranholmen holme    
  Tranholmen holme    
  *Trobbostäket sund /Se    
  Tvären sjö eller fjärd    
  Täljknivarna holmar    
  Tärnskär, St. holme    
  Tärnskär, St. holme    
  Törnholmen holme    
  Vattklubbarna holmar    
  Visskär holme    
  Vomba, resp. Våmba, St. ö    
  Vomba, Stora och Lilla (resp. Våmba, Stora) ö o. holme    
  Ärholme holme    
  Äspeskär holme    
  Ässkär, St. o. L. holmar    
  Örnklubben, St. holme    
  Örskär holme    
  *Örskärsåten grund    

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.