ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bettna socken : Oppunda härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 987 Naturnamn : 167 Bebyggelsenamn : 568 Naturnamn : 350
Bettna sn Abbéns udde udde /Se Bettna sn Abbéns udd(e) udde
Bettna sn Abborrpotten sjö Bettna socken socken Abborrpotten, se Potten sjö
Bettna socken Abborrpotten sjö Bettna sn Abborrpotten, se Potten sjö
Bettna sn Abborrpotten tjärn Bettna sn Algatan allé
Bettna sn *Abborrsjön sjö Bettna sn Algatastycket åker
Bettna sn Altorpasjön sjö Bettna Järnvägsjord, se 4 Åkra Saknas Alängen åker
Bettna sn *Blacka å /Se Bettna baroner inbyggarbeteckning Amerika åker
Bettna sn Blakka å /Se Bettna baroner inbyggarbeteckning Apaltorpasjön sjö
Bettna sn Blackoström Saknas Bettna baroner inbyggarbeteckning Apaltorpssjön sjö
Bettna sn »blackostrømber» Saknas Bettna grevar inbyggarbeteckning Apaltorpssjön sjö
Bettna sn ¨*Bogstensberget berg Betna hökar inbyggarbeteckning Aspbacken skogsbacke
Bettna sn Bogstenslandet skogsmark Bettna löss inbyggarbeteckning Aspholmen, se Råskär holme
Bettna sn Bohagsstugan betesmark Bettna löss inbyggarbeteckning Backtegen åker
Bettna sn *Brobymon skog Bettna löss inbyggarbeteckning Bagarstugubråte(n) åker
Bettna sn Buddängen äng Bettna löss inbyggarbeteckning Bogstenslandet, se Bogstensskogen, Bogstensnäs näs
Bettna sn Bångvarpet notvarp /Se Bettna löss inbyggarbeteckning Bogstensnäs, se Bogstensskogen skog- och bergterräng på näs
Bettna sn Dalbysjön sjö /Se Bettna män inbyggarbeteckning Bogstensskogen, se Bogstensnäs skogbevuxet näs
Bettna sn Dalbysjön sjö Bettna män inbyggarbeteckning Bo hage skogsmark
Bettna sn Dalängen odling kåvhulten inbyggarbeteckning Brostugu bro bro
Bettna sn Dammkärr terräng piparen inbyggarbeteckning Brudhålet tjärn
Bettna sn Dejholmen holme pipartorpen inbyggarbeteckning Brunnstaängen åker
Bettna sn Djurgårdsberget berg vikaren inbyggarbeteckning Bråkgropen bråkgrop
Bettna sn Ekåsen ås Alen gård Brännuddamossen sankmark
Bettna sn Eldriebacken backe Alen gd Bull-Fiabacken vägbacke
Bettna sn Fruholmen holme Alen gd Byggeplogen åker
Bettna sn Fröstugan fornlämning Almby lht Bykhällen berghäll
Bettna sn Fyrkanten skogsmark Almedal, se Pär-Johans lht Byxtegen åker
Bettna sn Fyrsholmen holme Alvarsborg förr torp, nu lht Bökhällen häll
Bettna sn Fårbacken backe Apaltorp gård Dalbymossen åker
Bettna sn Glippsta mosse mosse Apaltorp gård Dalbysjön sjö
Bettna sn Gomåttan terräng Apaltorp gd Dalbysjön sjö
Betna sn Grimsviken vik Aspgården lht Dalby ängar, se Dalbyängen åkermark
Bettna sn Grinda skogen skogsmark Aspgården förr gd, nu lht Dalbyängen (el. Dalby ängar) åkermark
Bettna sn Gryts holme holme Asphem förr tp, nu lht Dalkarlstegarna åkermark
Bettna sn Grytssundet sund Axelsberg lht Dalängen åkermark
Bettna sn Grytssundet sund Bergtorp lht De holme, se Dejholmen holme
Bettna sn Gåshällen holme Bettnaberg by Dejholmen holme
Bettna sn Hagviken vik Bettnaberg gd Dejholmen holme
Bettna sn Harsjön sank mark Bettna-Brostugan lht Djurgårdsberget, se Storängsberget berg
Bettna sn *Holmtorpastaven gränsmärke Bettna by el. Bettnaberg gård Djurgården skogsmark
Bettna sn Hällen ägomark Bettna by gård Drillvägen ur bruk kommen väg
Bettna sn [Hässlesäng] Saknas Bettnaby, se Bettnaberg gd Dyen åker
Bettna sn Hässlesäng, »heslis æng» förr äng Björkbacken lht Ekbacken backe
Bettna sn Hästholmen udde Björkeberg förr torp, nu lht Ekeby träsk sankmark
Bettna sn Igelkotten sjö Björkeboda lht Ekeby träsk sankmark
Bettna sn Igelkotten sjö, nu uttorkad /Se Björksund lht Ekstycket, se Sibirien åker
Bettna sn Kashall gränspunkt Bogsten gård Ekstycket åker
Bettna sn Killingpinan holme Bogsten gd Ekåsen holme
Bettna sn Klubbåsen ås Bogsten gd Ekåsen ås
Bettna sn Kohagsudden udde Bogsten gd Eldrian ria
Bettna sn Koholmen udde Bogsten, Lilla gd Eldriebacken åkerbacke
Bettna sn Kohällssundet sund Bohagstugan+ lht Eldryebacken väg
Bettna sn Källarholmen udde Bohagsstugan försv. beb. Eldsmossen åker
Bettna sn Källstaviken vik Bregården gård Farmorstäppan åker
Bettna sn Lakviken vik Bretorp gård Fattiga Sörgården åker
Bettna sn /Se Lenabacken backe Bretorp gård Fisket, se Vettjan sund
Betna sn Lindholmen holme Bro gård Flyna sankmark
Betna sn Lindholmen holme Broby gård Friherrparken, se Orresdal dunge
Bettna sn Lundbyborg terräng Broby hg Fruholmen holme
Bettna socken Långhalsen, se Torpfjärden sjö Broby gd Fruholmen holme
Bettna sn Långhalsen sjö Broby krog, Stenstorp resp. Källstakrogen gd Fyrkanten skog
Bettna socken Långhalsen sjö Brogetorp gård Fyrsholmen holme
Bettna gård Långhalsen sjö /Se Brostugan, se Bettna-Brostugan lht Fyrsholmen holme
Bettna sn Långhalsen sjö Brunsta gård Fåfängan holme
Bettna gård Långhalsen sjö Brunnsta Saknas Fårbacken, se Fårhagen skogsbacke
Bettna sn Långhalsen sjö Brunnsta gd Fårhagen skogsbacke
Bettna sn Långholmen holme Brännudden t. Fårhagen mark
Bettna sn Marksjön äldre sjönamn /Se Brännudden lht Fäkärrsviken vik
Bettna sn Melån förr å? /Se Brännudden förr gd. nu lht Fördelen förr åker, nu tuvig betesmark
Bettna sn *Mellingspången Saknas Bröstugan lht Galgbacken förr avrättningsplats
Bettna sn Mälingspången bro /Se Buddängen lht Gamla ån, se Spaljären f.d. åfåra
Bettna sn Mälspången bro Buddängen förr tp, nu lht Gluggabacken vägbacke
Bettna sn Mälsundet sund Buskstugan, se Solbacka lht Grimsviken vik
Bettna sn Mäskaren sjö Bygget lht Grimsviken vik
Bettna sn Mäskaren sjö (el. åutvidgning) /Se Bygget, se Skomakarens lht Grindaskogen skogsparti
Bettna sn Mäskaren sjö /Se Bygget förr torp, nu lht Grindaviken vik
Bettna sn Mäskaren sjö el. åutvidgning /Se Dalby gård Grindängsskiftet åker
Bettna sn Mörtviken vik Dalbo lht Grytasundet sund
Bettna sn Nykvarnsån å Dalby gd Grytssundet sund
Bettna sn Näsbacken backe Dalbyberg lht Gräsholmen holme
Bettna sn Pelloxen terräng Dalbygården gård Gubbens hål åker
Bettna sn Petersberg odling Dalängen lht Gåshällen, se Måshällen holme
Bettna sn Plogen odling Dalängen försv. beb. Gärdesbacken, se Källarbacken skogsbacke
Bettna sn Rottnaren holme /Se Dammkärr lht Gärdesgårdshörnet hörn på gärdesgård
Bettna sn *Rotvägsstav gränsmärke Dammkärr försv. knekttorp Haffinastugaängen åker
Bettna sn Rännilsviken vik Drillstugan försv. stuga Haga åker- och skogsområde
Bettna sn Sankt Mikaels källa källa /Se Drättäng gård Hagbyplogen åker
Bettna sn Skarpstenen holme Drättäng gd Hagmansviken vik
Bettna sn Skenalabacken skogsbacke Duvhagen torp Hagviken vik
Bettna sn Skiren sjö Duvhagen lht Harlingalundslandet strandremsa
Bettna sn Skiren sjö /Se Dämbol gd Harlingalundsviken vik
Bettna sn Skiren sjö /Se Dämbol gård Harsjön sjö
Bettna sn Skiren sjö /Se Dämbol gd Harsjön sjö
Bettna sn Skräddartorpsån å Dämbol gd Hemskogen skog
Bettna sn Skräddartorpsån, se Sølnoa å Dämbol, Lilla lht Hundbacken ängsbacke
Bettna sn Skräddartorpsån å /Se Dämbol, Stora, se Dämbol gd Hundkullen kulle
Bettna sn Snickartorpsviken vik Enby lht Hästhagen hagmark, brukad
Bettna sn Solbergaviken vik Eriksberg förr torp, nu lht Hästhagsplogen åkermark
Bettna kyrka kyrka »solnø aa», se Sølnoa å Eriksborg lht Hörnstugumossen mosse
Bettna sn Spannmålsberget höjd Eriksdal lht Igelkotten sjö
Bettna sn Stenbroplogen odling Eriksdal lht Igelkotten, se Vikasjön sjö
Bettna sn Stenkällan källa? Eriksdal, se Trullbo förr torp, nu lht Igelkotten sjö
Bettna sn Stenkällan källa? Erikslund lht Iländakärret, se Flyna sankmark
Bettna sn Stenslund odling Erikslund förr torp, nu lht Intagan åker
Bettna by o. sn *Storängen äng Erikstorp jr-enhet Kalvhagen förr bete, nu skog
Bettna sn Storängsbacken backe Fiskarstugan lht Karolinaholmen, se Liljekonvaljeholmen holme
Betna sn Storängsviken vik Fiskarstugan lht Killingholmen holme
Bettna sn Sundsudd udde Fiskartorp lht Killingpinan, se Pinan holme
Bettna sn Svinryggen grusås /Se Flunstorp gård Klondyke åker
Bettna sn Svältan terräng Flunstorp gd Klubbåsen åker
Bettna sn Svärtan åker /Se Fredriksberg lht Klubbåsen grusås
Bettna sn »sylna aa», se Sølnoa å? Fredriksberg lht Knorraholmen udde
Bettna sn Sållarängen äng /Se Fridhem lht Kohagsudden udde
Bettna kyrka Saknas *Sølnoa beb.? Fridhem, se Knorran förr torp, nu lht Kohagen hagmark, brukad
Bettna sn »Sylna aa» å? Fridhem, Norra lht Kohagsudden udde
Bettna sn »sylna aa» å Fridsta lht Kohagsudden, se Koholmen udde
Bettna sn [Solnø aa] å Frugården bebyggelse Koholmen, se Kohagsudden udde
Bettna sn *Sølno å å Frugården gård Kohällssundet sund
Bettna sn *Sølne aa Saknas Frugården gd Kolabacken backe
Bettna sn »sølnæ aa» å? Fröstugan försv. soldattorp Kolabacken vägbacke
Bettna sn Sölna å å? Furubo lht ?Kolmårdsskogen, se Kalvhagen plats
Bettna sn Sølna å /Se Fågelsund by Kristinelundsplogen åker
?Bettna sn Tolamossen mosse Fågelsunds Frälsegård gård Krogabacken vägbacke
Bettna sn Tolamossen sumpmark /Se Fågelsunds Storgård gård Krogabacken landsvägsbacke
Bettna sn Tolen sjö /Se Fågelsundstorp gd Kungsbackakärret sankmark
Bettna sn Tolsjön sjö Fågelsundstorp gård Kungsbackasjön, se Kungsbackakärret f.d. sjö
Bettna sn Tolsjön sjö Fågelsunds Västergård gård Kvarntorpsstycket åker
Bettna sn Tolsjön sjö Fältenborg torp ?Kålmårdsskogen, se Kalvhagen plats
Bettna sn Tolsjön sjö Gallgrinda gård Källarbacken, se Gärdesbacken skogsbacke
Bettna sn Tolsjön sjö /Se Gallgrinda gård Källarholmen udde
Bettna sn Torpfjärden del av sjö Gallgrinda gd Källartegen åker
Bettna sn Trekanten skogsmark Gatstugan bs. Källstaviken vik
Bettna sn *Trollöstaven gränsmärke Gatstugan lht Källtegen åker
Bettna sn *Trollöstaven gränsmärke Gillinge gård Källtegen åker
Bettna sn *Tubbolöt äng Gjeltvik gård Källvägen väg
Bettna sn *Tobbolöt förr äng Gillinge gd Källvägen väg
Bettna sn Tunbron bro /Se Gillinge gd Köksudden näs
Bettna sn /Se Valsund skogsområde och ägomark Gjältvik gd Lakviken vik
Bettna by o. sn /Se Valterstorp terräng Gjältvik gd Lakviken vik
Bettna sn /Se Vedetten sankmark Glippsta gård Lena plogar åkermark
Bettna sn /Se Visberget höjd med fornborg Glippsta by Liljekonvaljeholmen, se Karolinaholmen holme
Bettna sn /Se Visberget berg Gluggen försv. lht Lilla strömmen ågren
Bettna sn /Se Visberget berg /Se Gomåttan gård Lillgärdet åker
Bettna sn /Se Visberget höjd /Se Gomåttan gd Lillö åker
Bettna sn /Se Visberget berg /Se Gomåttan gd Lindholmen holme
Bettna by och sn /Se Visberget fornborg Granehall lht Lindholmen holme
Bettna by o. sn /Se Vettjan kärr, förr sjö Granstorp lht Lindholmen holme
Bettna sn /Se Vättjen (utdikad) sjö /Se Granstorp gd Lindholmen holme
Bettna sn /Se Vettjan, se Fisket kärr, förr sjö /Se Grinda gd Långhalsen sjö
Bettna sn /Se Vettjesjön, se Vettjan kärr, förr sjö Grindstugan torp Långhalsen sjö
Bettna sn /Se Yngarbaden strandområde Grindstugan lht Långhalsen sjö
Bettna prästbol Yngaren sjö Grindstugan, se Haffinastugan lht Långholmen åker
Betna ængh, se Bettna sn Yngaren sjö Grindstugan lht Långholmen åker
Bettna samhälle Yngaren sjö Grindstugan lht Långholmen åker
Bettnaberg (ä. Bettna by) gd /Se Yngaren sjö Grindtorp lht Långholmen, se Usedom holme
Bettnaby beb. /Se Yngaren sjö /Se Gripensnäs pensionat Långholmsgraven grav
Bettna(by) beb. /Se Yngersten gränsmärke /Se Gröna lund försv. lht Långkatekesen åker
Bettna by (nu Bettnaberg) beb. /Se *Yngjarnsjön, se Yngaren sjö Gustavsborg lht Lötaskogen skog
Bettna prästgård Saknas Åholmen näs? Gustavsro lht Löten betesmark
»boasten», se Bogsten gd Åkeforsån å Gästgivargården, se Löta f.d. gd Lövgölet, se Lövgölsbacken vägbacke
*Boda torp? Åkforsån å /Se Götstugan lht Lövgölsbacken, se Lövgölet vägbacke
Boda tp Åkforsån, se Blackostrømber Saknas Haffina gård Lövstahagen skogsbacke
*Bodha Saknas Åkforsån å Haffina gd Marksjön försvunnet sjönamn
Bogsten by Åkforsån å /Se Haffina gd Marksjön f.d. sjö
Bogsten by Ålspångabro bro Haffinastugan lht Maskinbacken åkerbacke
Bogsten by *Ålspånga bro bro Haffinatorp, se Intagan lht Maskinbacksstycket, se Maskinbackstegen åker
Bogsten by Örbacken backe Hagadal lht Maskinbackstegen, se Maskinbacksstycket åker
Bogsten gd   Hagby gård Mågbiten åker
Bogsten by   Hagby gd Mågbiten åker
Bogsten gd   Hagby soldattorp försv. soldattorp Måshällen, se Gåshällen holme
Bogsten by   Hagbystugan, se Hagstugan beb. Mälingspången bro
Bogsten gd   Hagen lht Mälkan vik
Bogsten gd   Hagen(s) gd Mälkan vik
Bogsten by   Hagstugan lht Mälkan vik
Bogsten by   Hagstugan försv. beb. Mälkhagen terräng
Bogsten by   Hagstugorna lhtr Mälkaviken vik
Bogsten gd   Hagsäter lht Mälkaviken vik
Bogsten by   Hagsäter lht Mälspången, se Mälingspången bro
Bogsten gd   Hallinge gård Mälsundet sund
Bogstena Saknas /Se   Hallinge, se Harlinge gd Mäskaren sjö
Bogsten by /Se   Hallingslund lht Mäskaren sjö
Bogsten gd /Se   Harlinge, se Gripensnäs förr gdr, nu pensionat och gd Mäskaren sjö
Bogsten by /Se   Harlinge förr gdr, nu pensionat och gd Mäskaren sjö
Bothnafierdingh, se Bettna sn   Harlinge gd Mörka kroken, se Skithålet vägkrök
Bregården gd   Harlingeberg försv. beb. Mörtviken vik
Bregården gd   Harlingelund förr tp. nu lht Mörtviken vik
Bregården gd   ?Harudden, se Harlinge beb. Mörtviksbackarna vägbackar
Bregården gd   Hedvigsberg lht Norsberget berg
Bregården gd   Hildursberg lht Norsöke(t) förr äng, nu dels åker, dels kärr
*Bredegård förr gd   Holmen gård Nygärdet åker
Bregården gd   Holmen gd Nykvarnsån å
Bregården gd   Holmen gd Nykvarnsån å
Bredgården gård   Hult, Lilla soldattorp Nyköpingsån å
Bretorp gd   Hult, Lilla förr soldattorp, nu lht Nyängen förr äng, nu åker
Bretorp gd   Hult, Lilla Saknas Näsbacken bergbacke
Bro gd   Hult, Stora förr gd, nu lht Orresdal, se Friherrparken dunge
?Bro gd   Hult, Stora gård Ostberget åkerholme
Broby hg   Hult Stora Saknas Oxhagen skog
Broby hg   Hål gård Oxhagsstycket åker
Broby hg   Hål gd Oxungen naturnamn
Broby hg   Hålstugan lht Oxungsbacken backe
Broby hg   Hässelstugan torp Parken förr park, nu hjorthage
Broby hg   Hässelstugan förr gd, nu lht Pelloxen nu skog, förr åker o. äng
Broby hg   Hällen försv. beb. Petters backe vägbacke
Broby gd   Hässeläng lht Pinan holme
Broby gd /Se   Hässelängen lht Pinudden udde, del av holme
Brunsta gd   Höglid lht Plogen åker
Brunnsta gård   Höglid lht Plogen åker
Brunnsta gd /Se   Höglid förr torp, nu lht Portbacken vägbacke
Dalby gd   Höglinda lht Potten sjö
Dalby hg   Hörnet lht Potten, se Abborrpotten sjö
Dalby herrgård   Hörnstugan försv. torp Predikstolsbacken åkerbacke
Dalby herrgård   Hörnstugan lht Promenaden promenadväg
Dalby hg   Ingvallstorp gård Prästtegen åker
Dalby herrgård   Ingvallstorp gd Pälloxamossen mosse
Dalby hg   Ingvallstorp gd Pär-Yllekärret kärr
Dalby hg   Intagan lht, förr knekttorp Pörtsbacken backe
Dalby hg   Isaksdal lht Rallersta bro bro
Dalby gård   Ivarstorp förr tp, nu lht Rallerstaängen skog
?Dalby gd   Janslund försv. stuga Rothugget åker
Dalby gd   Johannesberg lht Rotkärret åker
Dalby hg   Johannesberg lht Ruddammen kärr
Dalby herrgård   Johanstorp torp Råskär, se Aspholmen holme
Dalby gd   Johanstorp, se 1 Knutstorp Saknas Röshällabacken vägbacke
Dalby hg   Jonsberg lht Sandbottnen vik
?Dalby herrgård   Jonstorp förr torp, nu lht Sandräven udde
?Dalby herrgård   Kaklösa lht Sandviken vik
Dalby gd /Se   Kaklösa hmd Sibirien, se Ekstycket åker
*Ekeby Saknas   Karlberg torp Sjöhagen betesmark
*Fiskarebo (nu Fiskartorp) beb.   Karlberg lht Sjöplogen åker
Fiskartorp beb.   Karlberg lht Sjöängen åker
Fågelsund by   Karlberg lht Skarpstenen stenholme
Fågelsund by   Karlberg, se Rotskogen beb. Skendlatäppan åker
Fågelsund by   Karlsborg lht Skiren sjö
Fågelsund by   Karlsborg, Västra torp Skiren sjö
Fågelsund by   Katrineberg lht Skiren sjö
Fågelsund by   Klastorp försv. lht Skiren sjö
Fågelsund by   Knorra lht Skithålet, se Mörka kroken vägkrök
Fågelsund by   Knorran förr torp, nu lht Skogsängen åker
Fågelsund by   Knutstorp lht Skogsängen åker
Fågelsund by   Knutstorp Saknas Skomakartäppan åker
Fågelsund by   Knutstorp beb. Skräddartorpsån å
Fågelsund by   Knutstorp förr gd, nu lht Skräddartorpsån å
Fågelsund by   Kola lht Skräddartorpsån å
Fogelsund by   Kolan lht Skräddartorpsån, se Lilla strömmen, Spaljären m.m. å
Fågelsund by   Kristinelund lht Slätten åker
Fågelsund by   Kristinelund förr tp, nu lht Slättfallsmossen mosse
Fågelsund by   Krogen+ lht Smedbacken åkerbacke
Fågelsund by   Kulla gård Smedgärdet åker
Fågelsund by   Kungsbacka gård Smedjebacken, se Väderkvarnsbacken, Snickarbacken bergbacke
Fågelsund by   Kungsbacka Saknas Snickarbacken, se Väderkvarnsbacken, Smedjebacken bergbacke
Fågelsund by   Kungsbacka gd, förr by Solbergaviken vik
Fågelsund by   Kvarngölet lht Solbergaviken vik
Fågelsund by   Kvarngölet förr gd, nu lht Solbergaviken vik
Fågelsund by   Kvarntorp gård Spaljären del av Skräddartorpsån
Fågelsund by   Kvarntorp+ lht Spaljären, se Lilla strömmen, Åholmen m.m. sund
Fågelsund by   Kyrkotäppan jr-enhet Spannmålsberget berg
Fågelsund by   Kåvhult gård Stenbroplogen åker
Fågelsund by   Kåvhult förr gd, nu lht Stenhagen betesmark
Fågelsund by   Källhagen lht Stenkulla, se Stenkullaplogen åker
Fågelsund by   Källhagen lht Stenkullaplogen, se Stenkulla åker
Fågelsund by   Källsta gård Storhusplogen åker
Fågelsund by   Källsta gd Storskogen skogsområde
Fågelsund by   Källstakrogen, se Broby krog gd Storängen åker
Fågelsund by   Källstugan lht Storängen betesmark
Fågelsund by   Källstugan lht Storängen åker
Fågelsund by   Källtorp gård Storängen åkermark
Fågelsund by   Källtorp gd Storängsbacken, se Ängsbacken åkerbacke
Fågelsund by   Kärrbol gård Storängsberget berg
Fågelsund by   Kärrbol gd Storängsviken, se Grindaviken vik
Fågelsund by   Kärrbol gd Storängsviken vik
Fågelsund by   Larslund beb. Sundby udd udde
Fogelsund by   Lena gård Sundsudd, se Sundby udd udde
Fågelsund by   Lena gd Svinryggen grusås
Fågelsund gård   Lill-Dämbol, se Lilla Dämbol lht Svältan skogsbacke
Fågelsund by   Lillgården gd Svärtan åker
Fogelsund by?   Lill-Hult, se Hult, Lilla förr soldattorp, nu lht Sågbacken skogsbacke
Fågelsund by   Lill-Tveta, se Tveta, Lilla gd Sågviken vik
Fågelsund by   Lill-Vedbo gd Sållarängen äng
Fågelsund by   Ljungby lht Södra gärdet åker
Fågelsund by   Lugnet förr torp, nu lht Söratäppan åker
Fågelsund by   Lundby gård Tallallén väg
Fågelsund Saknas /Se   Lundby Hagstuga lht Tjärgropategen åker
Fågelsund gd   Lundby gd Tolamossen mosse
Fågelsund by /Se   Lundby, Nedre, se Nergårds-Lundby gd Tolamossen mosse
*Gertrudbo försv. beb.   Lundby Mellangården gård Tolamossen mosse
Gillinge by   Lundbyborg lht Tolamossen, se Brännuddamossen sankmark
Gillinge gd /Se   Lundbyborg försv. torp Tolen, se Tolsjön sjö
Gillinge gd /Se   Lugnet+ lht Tolen, se Tolsjön sjö
Gillinge gd /Se   Lärkbacken lht Tolen sjö
Glippsta by   Löta, se Löten by Tolsjön sjö
Glippsta by   Löta Saknas Tolsjön sjö
Glippsta by   Löta by Tolsjön sjö
Glippsta by   Löta by Tolsjön sjö
Glippsta by   Löta Hagstuga torp Tolsjön, se Tolen sjö
Glippsta by   Löta Dalbygård gård Torsjön, se Tolsjön sjö
Glippsta by   Löta handelsbod, se 17 Löta Saknas Tre eko ekar
Glippsta by   Löta handel handelsbod Trekanten skogsparti
Glippsta by   Löta Mellangård gård Trekanten åker
Glippsta by   Löta Norrgård gård Trullbobacken vägbacke
Glippsta by   Löta Storgård gård Trullboängen åkermark
Glippsta by   Lövdal lht Trullkärr åkermark
Glippsta by   Lövhagen lht Usedom holme
Glippsta by   Lövhyddan godtemplarlokal Vagnsrenen väg
Glippsta by   Lövlund förr torp, nu lht Valtersgrinden väggrind
Glippsta by   Lövnäset lht Valterskroken vägkrök
Glippsta by /Se   Lövsta lht Valtersplogen skogsplanterad åker
Haffina by   Lövsäter lht Vattlösagärdet åker
Haffina gd   Lövsäter lht Vedettaholmen udde
*Hagatæppa Saknas   Lövtorp gård Vibergsgärdet åkermark
*Hagatäppa Saknas   Marieberg lht Vibyviken vik
Hagby gård   Marieberg förr torp, nu lht Vikagraven delvis igenlagd grav
?Hagby gd   Marielund lht Vikasjön igenväxt sjö
?Hagby gd   Mellangården gård Vikasjön igenväxt sjö
Hagby gd   Mellangården gård Vik(s)sjön, se Vikasjön igenv. sjö
Hagby gård   Mosstorp gd Vilabacken åkerbacke
Hagby gd?   Mosstorp gd Vilalogen loge
?Hagby gd   Mosstorp, Västra gård Vingåkerskällan källa
?Hagby gd   Mosstorp, Västra, se Mosstorp gd Vingåkerskällan brunn
Hagby gård   Mosstorp, Östra gård Visberget berg
Hagby by   Mosstorp, Östra, se Mosstorp gd Visberget fornborg
Hagby by   Mostugan torp Väderkvarnsbacken, se Smedjebacken, Snickarbacken bergbacke
Hagby by   Mostugan förr gd, nu lht Vätjan nästan torrlagd sjö
Hagby by   Myrtorp försv. tp Vättjen, se Vettjan kärr, förr sjö
Hagby by   Mälsund lht Yngarbadet badplats
Hagby by   Mälsund lht Yngaren sjö
Hagby by   Nedergården gård i Hvalsta Yngaren sjö
Hagby by   Nergården gård Yngaren sjö
Hagby gd   Nergården gård i Stora Tveta Yngaren sjö
Hagby gd   Nergårds-Lundby gd Yngaren sjö
»hagfinna», se Haffina gd   Norrbacka, se Tattarstan förr torp, nu lht Ysedom, se Usedom holme
*Hakatäppa Saknas   Norrgården gård i Löta Yxhammarsbackarna vägbackar
Harlinge by   Norrgården gård i Löta Åholmagärdet förr åker, nu betesmark
Harlinge gårdar   Nybygget lht Åholmen torp
Harlinge by   Nybygget, se Bygget resp. Skomakarens lht Åholmen förr holme, nu udde
Harlinge gd   Nykvarn gård Åkforsån å
Harlinge by   Nykvarn gd Åkforsån, se Nyköpingsån å
Harlinge by   Nykvarn förr gd, nu lht Ål-Johanstegen åker
Harlinge by   Nykvarnstorp gård Ålspångabron bro
Harlinge by   Nykvarnstorp lht Ålspånga bro bro
Harlinge by   Nylund lht Ålspångaån å (förr sund)
Harlinge by   Nylund f.d. torp Åmunnen åmynning
Harlinge by   Nystugan lht Åsabacken vägbacke
Harlinge by   Nystugan tp Älvåkern åkermark
Harlinge gårdar   Nysäter lht Ängsbacken åkerbacke
Harlinge by   Nysäter (eller Kola) lht Ängtorpskiftet åker
Harlinge gårdar   Nysätter gd Öknabacken åkerbacke
Harlinge by   Nysätter, se Kola lht Öknagärdet åker
Harlinge by   Näs gård Örbacken höjd
Harlinge by /Se   Näset lht Örbacken förr brant vägbacke
Harlinge gd   Olsberg f.d. torp  
Harlinge Saknas /Se   Olstorp lht  
Harlinge gårdar /Se   Oskarsberg lht  
Harlinge by /Se   Oskarsberg lht  
Harlinge gd /Se   Oxtungsstugan, se Vik, Oxungen, Oxungsbacken beb.  
Harlinge by /Se   Pangen pensionat  
Harlinge by /Se   Petersberg lht  
Holmen gd /Se   Petersberg försv. beb.  
Huli, se Hål gd   Pipartorp gård  
Humblalundby, se Lundby by   Pipartorp gd  
Humle-Lundby gd   Pär-Johans lht  
Humbla-Lundby beb. /Se   Rallersta soldattorp lht  
Hål gd   Rallsta gård  
Hål gd   Rallersta gd  
Hål gd   Rallstastugan torp  
Hål gd   Rosendal lht  
Hål gd   Rosenhill lht  
Hål gd   Rosenlund lht  
?Hål gd   Rotskogen torp  
Hål gd   Rotskogen beb.  
Hål gd   Rotskogen försv. torp  
Hål gd   Rygglösa gård  
Hål gd   Rygglösa gd  
Hål gd   Röshällen försv. torp  
*Jo(g)ersta Saknas   Röshällen torp  
Koppardalen tp   Sandgården barnkoloni  
Kulla Saknas /Se   Sandstugan torp  
Kulltorp lht   Sandvik lht  
Kulltorp lht /Se   Siktuna, se Sittuna by  
Kvarngölet gård   Sittuna by  
Koveglugh tp   Sittuna Västergård gård  
?Kåvhult by   Sittuna Östergård gård  
?Kåvhult by   Sittuna, Östra gd  
?Kåfhult by   Sjöholmen torp  
Kåvhult by   Sjöholmen lht  
Kåvhult by   Sjöstugan förr gd, nu lht  
Kåvhult by   Sjölunda gård  
Kåfhult gård   Sjölunda gård  
Källsta gård   Sjöstugan lht  
Källsta gd   Sjövik, se Rygglösa gd  
Källsta gård   Skaresta gd  
Källsta gd   Skarestastugan lht  
Källsta gd   Skarsta gård  
Källsta gd   Skarstastugan lht  
Källsta gd   Skenala, Östra avs.  
Källsta Saknas /Se   Skenala by  
Källtorp gd /Se   Skendla lhtr  
Källtorp gd /Se   Skenala, Östra gd  
Kärrbol gård   Skenala gård  
Kärrbol gd   Skenalabacken lhtr  
Kärrbol gd   Skenalastugan lhtr  
Kärrbol gd   Skenla lht  
Kjärrbohl Saknas   Skogshyddan lht  
Lena gd   Skogshyddan lht  
Lena gd   Skogstorp lht  
Lena gd   Skogstorp lht  
Lena by   Skogstorp förr gd, nu lht  
Lena gd   Skomakarens, se Bygget lht  
Lena gd   Skönsta gd  
Lena by   Slättfall gård  
Lena gd   Slättfall gd  
Lena by   Smedstorp torp  
Lena gd   Smedstäppan, se Smedstorp förr gd, nu lht  
Lena gd   Smedstäppan torp  
Lena gd   Smedstorp förr gd, nu lht  
Lena gd   Snickartorp gd  
Lena gd   Solberga gård  
Lena gd   Sofielund lht  
Lena gd   Solbacka, se Buskstugan lht  
Lena gd   Solberga gd  
Lena gd   Solhem torp  
Lena gd   Solliden lht  
Lena gd   Stavstugan försv. stuga  
Lena gd   Stenbro lht  
Lena gd   Stenbro förr tp, nu lht  
Lena gd   Stenkälla lht  
Lena gd   Stenkällan lht  
Lena gd   Stenkällan, se Ängstugan försv. gd  
Lena gd   Stenslund lht  
Lena gd   Stenslund försv. beb.  
Lena gd   Stensnäs lht  
Lena gd   Stensnäs lht  
Lena gd   Stenstorp, se Källstakrogen eller Broby krog gd, förr krog  
Lena gd   Stenstugan torp  
Lena gd   Stenstugan försv. beb.  
Lena gd   Storgården gård i Hvalsta  
Lena gd   Storgården gård i Löta  
Lena gd   Storgården gd i Fågelsund  
Lena gd   Storgården barnkoloni  
Lena gd   Storgården gård i Löta  
Lena gd   Storgården, Nedre gd  
Lena gd   Stor-Hult, se Hult, Stora förr gd, nu lht  
Lena gd   Stor-Tveta, se Tveta, Stora by  
Lena gd   Stor-Vedbo försv. beb.  
Lena by   Stor-Vedbo, se Vedbo, Stora försv. gd  
Lena gd   Strökärr gård  
Lena gd   Strökärr Saknas  
Lena gd   Strökärr gd  
Lena gd   Strökärrstorp, se 1 Strökärr Saknas  
Lena gd   Sundsberg lht  
Lena gd   Svenstorp lht  
Lena gd   Svenstorp förr gd, nu lht  
Lena gd   Svärdsta hg  
Lena gård   Svärsta gård  
Lena gård   Svärdsta gd  
Lena by   Söra lht  
?Lena gd   Söra försv. beb.  
Lena by   Tallåsen lht  
Lena gd   Tattarstaden bebr  
Lena gd   Tittilund lht  
Lena gård   Tittilund lht  
[Lyna] gd   Toulouse lht  
?Lena gård   Toulouse lht  
Lena gd   Trindkulla, se Åttkanten lht  
Lena gd   Trolleboda gård  
Lena gd   Trollbol+ lht  
Lena gård   Trullbol lht  
Lena Saknas /Se   Trullbo, se Eriksdal förr torp, nu lht  
Lena Saknas /Se   Trädgårdstorp eller Gertrudboda lht  
Lena gd /Se   Trädgårdstorp beb.  
»linum», se Lena gd   Trädgårdstorp förr gd, nu lht  
?Litlatorp försv. beb.?   Tullhus, se Toulouse lht  
?Litlatorp försv. beb.?   Tunbro förr tp, nu lht  
?Litlatorp försv. beb.?   Tuntorp gård  
?Litlatorp försv. torp   Tuntorp gd  
?Litlatorp försv. beb.?   Tveta, Stora by  
?Litlatorp försv. beb.?   Tveta Lilla Saknas  
?Litlatorp försv. beb.?   Tveta, Lilla gd  
?Litlatorp försv. beb.?   Tvetaberg lht  
?Lundby by   Tveta, Lilla gård  
Lundby gd   Tveta, Stora gård  
Lundby by   Ullaberg lht  
Lundby gd   Valinge lht  
Lundby by   Valinge förr torp, nu lht  
Lundby by   Vallen torp  
Lundby by   Valsborg lht, förr soldattorp  
Lundby by   Valskog lht  
Lundby by   Valskog lht  
Lundby by   Valsta gd  
Lundby by   Valsta Nedergård gård  
Lundby gd   Valsta Storgård gård  
Lundby by   Valsund försv. lhtr  
Lundby by   Valters, se Valterstorp försv. soldattorp  
Lundby by   Valterstorp försv. soldattorp  
Lundby by   Vattlösa försv. stuga  
Lundby by   Vedbo gd  
Lundby gd   Vedbo gd  
Lundby beb. /Se   Vedbo, Lilla gård  
Löta by   Vedbo, Lilla gd  
Löta by   Vedbo, Stora gård  
Löta by   Vedbo, Stora försv. gd  
Löta gd   Vedetten lht  
Löta by   Vedetten lht  
Löta by   Vedetten lht (tidigare tp)  
?Löta by   Velsborg, se Valsborg lht, förr soldattorp  
Löta by   Viby gård  
?Löta by   Viby by  
?Löta by   Viby förr by, nu gd  
?Löta by   Vibyholm lht  
?Löta by   Vibyholm lht  
?Löta by   Vibytorp lht  
?Löta by   Vik avs.  
?Löta by   Vik beb.  
Löta by   Vilan försv. beb.  
Löta by   Vilhelmsberg lht  
?Löta by   Vilsta lht  
?Löta by   Värskäl bebyggelse  
Löta by   Värskäl gård  
Löta by   Värskäl försvunnen beb.  
Löta by   Värskäl försv. gd  
Löta by   Vässingstorp försv. beb.  
Löta by   Vässtorp, se Vässingstorp försv. beb.  
?Löta by   Västergården gd  
Löta by   Västerlund lht  
?Löta by   Västeräng lht  
Löt Saknas   Västeräng rivet torp  
?Löta by   Västorp gård  
Löta by   Västra skolan lhtr  
?Löta by   Yngersdal lht  
Löta by   Yngersdal gd  
?Löta by   Åbydal, se Åstugan lht  
Löta by   Åholmen lht  
Löta by   Åkersberg lht  
Löta by   Åkerö gård  
Löta by   Åkerö gd  
Löta by   Åkfors gård  
?Löta by   Åkfors gd med kvarn  
Löta by   Åkfors gd och kvarn  
Löta by   Åkra gård  
Löt by   Åkra Saknas  
Löta by   Åkra gd  
Löta by   Ålspånga gård  
Löta by   Ålspånga gd  
Löta Saknas /Se   Åsen torp  
Löta gd /Se   Åstugan torp  
Löta by /Se   Åstugan lht  
Löta by /Se   Åstugan lht  
Nykvarn gd   Åttkanten, se Trindkulla lht  
?Nykvarn gd   Älmedal förr torp, nu lht  
Nykvarn gd   Älvdalen lht  
?Näs gd   Ängstugan torp  
Pipartorp gård   Ängstugan försv. lht  
Pipartorp by   Ängstugan riven gd  
Pipartorp by   Ängtorp lht  
Pipartorp gd   Ängtorp lht  
Pipartorp gård   Ökna bebyggelse  
Pipartorp gd   Ökna försv. beb.  
Pipartorp gd   Ökna gård  
Pipartorp gd   Önskehem förr torp, nu lht  
Pipartorp gd /Se   Örbacken lht  
Rallersta by   Östergården gård  
Rallersta by   Öster-Sittuna, se Sittuna, Östra gd  
Rallersta by   Öster-Skenala, se Skenala, Östra gd  
Rallersta gd   Östorp lht  
Rallersta by   Östra Skenala avs.  
Rallersta by   Övergården bebyggelse  
Rallersta by   Övergården gård i Stora Tveta  
Rallersta by   Övergården gård  
Rallersta by      
Rallersta gd      
Rallersta gd      
Rallersta gd /Se      
Rallsta by /Se      
*Rooshagi torp      
Roshage ödetorp      
*Roshagen förr torp      
Rygglösa hg      
Rygglösa gd      
Rygglösa hg      
Rygglösa herrgård /Se      
»sallara thorp» förr torp      
[Sallaratorp] Saknas      
Sallarathorp försvunnen boplats /Se      
Sittuna by      
Sittuna by      
Sittuna by      
?Sittuna by      
Sittuna by      
Sittuna by      
Sittuna Saknas      
Sittuna by      
Sittuna by      
Sittuna by      
Sittuna by      
Sittuna by      
Sittuna by      
Sittuna by      
Sittuna gårdar      
Sittuna gård      
Sittuna, Stora Saknas /Se      
Sittuna gårdar /Se      
Sittuna by /Se      
Sittuna by /Se      
Sjölunda, se Sølnoa prästgård      
?Sjölunda prästgård      
Bettna sn Saknas      
Sölna å      
*Sølne aa Saknas      
?Sjölunda gd      
Sjövik gd      
Skarsta (Svärdsta) gd      
Skaresta Saknas /Se      
Skarsta gd /Se      
Skaresta gd /Se      
Skenala by      
Skenala gd      
Skenala by      
Skenala by      
Skenala by /Se      
Skendla lhtr /Se      
Slättfall gd /Se      
?Solberga gd      
Stenhällen torp      
Stenkällan torp      
Strökärr gd /Se      
Sundby Saknas      
Sundby förr gd      
Sundby försv. gd el. by      
Sundby förr gd      
?Sundby förr gård      
Sundby Saknas      
(Åkers) Sundby Saknas      
*Sundby gd      
*Sundby förr gd      
[Sundby] Saknas      
Svärdsta hg      
Svärdsta herrgård      
Svärdsta hg      
Svärdsta hg      
Svärdsta hg      
Svärdsta Saknas /Se      
Svärdsta herrgård      
Svärdsta herrgård /Se      
Svärsta Saknas /Se      
Svärdsta by /Se      
Svär(d)sta herrgård /Se      
Svärdsta, se Skarsta gd      
»sylna aa», se Sølnoa å el. beb.      
Sølnoa (sylna aa) beb. el. å      
*Sølnoa Saknas      
*Torpet Saknas      
Torppit, trol. = Litlatorp, se Litlatorp torp?      
*Tubbolööth Saknas      
*Tubbolöt Saknas      
Tuntorp hmn /Se      
Tveta by      
Tveta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta gårdar      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta gårdar      
Valsta gårdar      
Valsta by      
Valsta gårdar      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta gårdar      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Hvalsta hg      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta gårdar      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta gårdar      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta Saknas /Se      
Valsta gd      
Valsta gårdar /Se      
Valsta by /Se      
Vedbo by      
Vedbo by      
?Vedbo gd      
?Vedbo gd      
Vedbo by      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
?Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
?Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby by      
Viby Saknas /Se      
Viby gd /Se      
Visberget fornborg /Se      
»wædherskæl», se Värskäl gd      
Värskäl by      
Värskäl gård      
Värskäl gård      
Värskäl gd      
Värskäl gård      
Värskäl by      
Värskäl gd      
Värskäl gd      
Värskäl gd      
Värskäl gård      
Värskäl by      
Värskäl by      
Vährskäl gård      
Värskäll Saknas /Se      
Värskäl gd /Se      
Värskäl gård /Se      
Värskäl gd /Se      
Värskäl gd /Se      
Vässingstorp gd /Se      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
?Åkerö ö o. hg      
Åkerö hg      
(?) Åkerö hgd      
Åkerö hg      
Åkerö hrgd?      
Åkerö hgd      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hgd      
Åkerö herrg.      
Åkerö hg /Se      
Åkerö hg /Se      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö gd      
Åkerö herreg.      
Åkerö gd      
Åkerö hgd      
Åkerö gd      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö gd      
Åkerö hg /Se      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö gd      
Åkerö hrgd      
Åkerö hg      
Åkerö herrg.      
Åkerö gd      
Åkerö herrg.      
Åkerö gd      
Åkerö hgd      
Åkerö hg      
Åkerö hg /Se      
Åkerö hg      
Åkerö gd      
Åkerö hg      
Åkerö hgd      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hgd      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö herrg.      
Åkerö gd      
Åkerö gd      
Åkerö gd      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö g.      
Åkerö gd      
Åkerö hg      
Åkerö gd      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hrgd?      
Åkerö herrg.      
Åkerö hg      
Åkerö hgd      
Åkerö hgd      
Åkerö gård      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö gd      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö herrg.      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö gd      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö gd      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö hg      
Åkerö Saknas /Se      
Åkerö Saknas /Se      
Åkerö hgd /Se      
Åkerö hgd      
Åkerö gd /Se      
Åkerö hg /Se      
Åkfors kvarn o. såg      
Åkfors gd      
Åkfors gård med kvarn och såg      
Åkfors gd med kvarn o. såg      
Åkefors Saknas      
Åkfors gd med kvarn      
Åkra kronoegendom      
?Åkra kronoegendom      
Åkra gd      
Åkra gd      
Åkra kronoegendom      
Åkra gd      
Åkra gd      
Åkra kronoegendom      
Åkra gd      
Åkra gd      
Åkra gd      
Åkra Saknas      
?Åkra gd      
Åkra g.      
Åkra gd      
Åkra gd      
Åkra gård      
Åkra Saknas /Se      
Åkra gd /Se      
Ålspånga hg      
Ålspånga hg      
Ålspånga gd      
Ålspånga hg      
Ålspånga hg      
Ålspånga gd      
Ålspånga hg      
Ålspånga hg      
Ålspånga hg      
Ålspånga gd      
Ålspånga hg      
Ålspånga hgd      
Ålspånga hgd      
Ålspånga hg      
Ålspånga herrgård      
Ålspånga herrgård      
Ålspånga herrgård      
Ålspånga gd      
Ålspånga gd      
Ålspånga herrgd      
Ålspånga gd      
Ålspånga hg      
Ålspånga hg      
Ålspånga hg      
Ålspånga hg      
Ålspånga gd      
Ålspånga hg      
Ålspånga Saknas /Se      
Ålspånga gd /Se      
Ökna gård      
Ökna gd      
?Ökna gd      
Ökna gd      
Ökna gård      
Ökna gd      
Ökna g. l. by      
Ökna gd      
Ökna gd      
Ösby förr by      
*Ösby Saknas      
Ösby Saknas      
*Övratorp t.      
*Öffrathorp t.?      
*Övratorp Saknas      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.