ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Husby-Oppunda socken : Oppunda härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 841 Naturnamn : 224 Bebyggelsenamn : 323 Naturnamn : 69
Hosaby, se Husby-Oppunda sn Axelsberg terräng Husby-Oppunda sn socken Banö ö
Husby-Oppunda sn Badviken vik Husby-Oppunda sn Berga hammare bergklack
Husby-Oppunda sn Banberget höjd Husby-Oppunda socken Bergholmen holme
Husby-Oppunda sn ?Banön ö Husby-Oppunda sn Björnkärret kärr
Husby-Oppunda socken Barnö ö Husby-Oppunda socken socken Boberget berg
Husby-Oppunda socken ?Banön holme Husby-Oppunda sn Bockviken vik
Husby-Oppunda socken Banön ö Husby grevar inbyggarbeteckning Boö ö
Husby-Oppunda socken Baröö, se Banön ö Husby gubbar inbyggarbeteckning Eldhagen hage
Husby-Oppunda socken Berga hammare skogsmark Husby gubbar inbyggarbeteckning Eldhagsberget berg
Husby-Oppunda sn Bergholmen holme Adolfsberg lht Eldängen äng
Husby-Oppunda sn Björkholmen strandområde Adolfsberg lht Flaxen sjö
Husby-Oppunda sn Björnkärret skogsmark Akalby bebyggelse Flaxen igenväxt sjö
Husby-Oppunda sn Björnkärret kärr /Se Akalby gård Flåsta ö ö
Husby-Oppunda sn Blänkhyllsberget höjd Akeltorp+ Saknas Gångarberget berg
Husby-Oppunda sn Boberget höjd Akselsberg lht Helveteskärret kärr
Husby-Oppunda sn Boberget berg /Se Altona+ lht Husby altare stenblock
Husby-Oppunda sn Bockviken vik Anderslund avs. Husby-Malmen skog
Husby-Oppunda sn Borgen skogsmark Anderslund gård Husbyskans höjd
Husby-Oppunda sn Boö ö /Se Anneberg lht Husbyån å
Husby-Oppunda sn Boö ö /Se Anneberg lht Insjön sjö
?Husby(-Oppunda) sn Boön ö Apaltorp bebyggelse Kalvö ö
Husby-Oppunda sn *Bredhetheghir Saknas Apaltorp gård Kalvöfjärden fjärd
Husby-Oppunda sn Broaskogen skogsmark Aspstugan lht Klapparberget berg
Husby-Oppunda sn Brygghusbacken backe Aspudden avs. Klevabergen berg
Husby-Oppunda sn Bråviken vattensamling /Se Aspudden gård Koellsundet sund
Husby-Oppunda sn Bråviken vattensamling /Se Axelberg lht Koellsundet sund
Husby-Oppunda sn Brännkojeberget skogsmark Berga bebyggelse Kohällssundet sund
Husby-Oppunda sn Djuphällen udde Berga gård Lagnö ö
Husby-Oppunda sn Djurgården skogsmark Berga eller Frölöten Saknas Lidsjön sjö
Husby-Oppunda sn Djurgården skogsmark Bergatorp+ lht Lidsjön sjö
Husby-Oppunda sn Dungen terräng Bergtorp lht Lindholmen holme
Husby sn Ekbacken backe Björka gård Lindholmen holme
Husby sn Ekbacken backe Björka, Lilla torp Lindshammaren berg
Husby-Oppunda sn Eldhagen terräng Björka, Lilla torp Malmen höjdsträckning
Husby-Oppunda sn »Ellana» markområde /Se Björka, Stora lht Måsö ö
Husby sn Eriksberg skogsmark Björkhult avs. Mälingspången bro
Husby-Oppunda sn Eskilberget höjd Björndalen+ lht Mälingspången bro
Husby sn Finnuddahöjden höjd Björndalen+ lht Mälspången, se Mälingspången bro
Husby-Oppunda sn Flaxen terräng Blänkhyttan lht Mälsundet sund
Husby-Oppunda sn Flaxen sjö /Se Bogården torp Oppebyviken+ vik
Husby-Oppunda sn Flaxen sjö /Se Bogården lht Prästsjön sjö
Husby sn Flåstaön ö Bro avs. Rankaberget berg
Husby-Oppunda sn Franka terräng Bro avs. Ringstaven f.d. råmärke
Husby-Oppunda sn Franka loge terräng? Brostugan lht Rösjön sjö
Husby sn Fredrikshall delvis odlad terräng Brostugan torp Rösjön skogstjärn
Husby-Oppunda sn Fädretsviken vik Dal, se 2 Husbygård Saknas Segnesta holme holme
Husby-Oppunda sn Gamla kyrkan stenanhopning /Se Dal, se Husbygård Saknas Skarpstensundet sund
Husby-Oppunda sn Gamla kyrkan lokal /Se Diurstua, Bärgatorp Saknas Skarvstenssundet sund
Husby-Oppunda sn Gammelgårdsudden udde Dymmelsta gård Spikö ö
Husby-Oppunda sn Gunnerstabacken höjd och skogsmark Dymmelsta gård Stunkasjön sjö
Husby sn Gångarberget berg /Se Ekeby Saknas Svenholmen holme
Husby-Oppunda sn »gångehellestafwen» gränsmärke /Se Ekeby gård Sätraviken vik
Husby-Oppunda sn Gångehällen höjd /Se Eknäs torp Torpfjärden vik
Husby-Oppunda sn Hallobacken berg /Se Eknäs torp Torpsfjärden fjärd
Husby sn Hammartorp terräng Ektorpet+ lht Torpsviken vik
Husby-Oppunda sn Hammarudden udde Eneby+ lht Trollholmen holme
Husby-Oppunda sn Helveteskärret kärr /Se Eneby gård Täckberga vad vad
Husby-Oppunda sn Helvetets port plats på landsväg /Se Enebyhagen gård Tärnö bro bro
Husby-Oppunda sn *Holmstenstorp ängslott Eriksberg lht Vadsjön äng, förr sjö
Husby-Oppunda sn *Holmstens torp äng Eriksberg+ lht Vallby hammare bergklack
Husby-Oppunda sn *Holmstenstorp förr äng Erikslund lht Vallbyviken vik
Husby-Oppunda sn Hopaviken vik Erikslund lht Vargtorget skogsslätt
Husby-Oppunda sn Husbymalmen höjdsträckning /Se Ericsborg Saknas Vedasjön sjö
Husby-Oppunda socken Husby skans triangelpunkt Ericstorp Saknas Vedasjön sjö
Husby-Oppunda socken Husbyholmen holme Espedal gård Vedastán område med smågårdar
Husby, numera Husby-Oppunda sn Husby-Malmen skogsmark Flåsta bebyggelse Vännstran sjö
Husby-Oppunda sn Husbyån å Flåsta bebyggelse Vänstran, se Vänstrasjön sjö
Husby-Oppunda sn Husbyån å /Se Franka bebyggelse Vänstrasjön sjö
Husby-Oppunda sn Hästhagen skogsmark Franka bebyggelse Älgbacken backe
Husby-Oppunda socken Hästhagen skogsmark Fredriksdal lht  
Husby-Oppunda sn Hästholmen holme Fredriksdal lht  
Husby-Oppunda socken Hästnäset delvis odlad udde Fredrikshall lht  
Husby-Oppunda sn Hästnäsudden del av udde Fredrikshall lht  
Husby-Oppunda socken Insjön del av Lidsjön Fredrikslund soldattorp  
Husby-Oppunda socken Kaffeberget höjd Frölöten Saknas  
Husby sn Kalvöfjärden del av sjö Frölöten gård  
Husby-Oppunda sn Kalvön ö Frölöten Saknas  
Husby, numera Husby-Oppunda sn Kandelholmen udde Galisatt lht  
Husby-Oppunda sn Karemossen mosse Gillinge Saknas  
Husby Oppunda Saknas Klapparberget höjd Gillinge gård  
Husaby-Oppunda Saknas Klastorp terräng Gillingenäs = Högnäset Saknas  
Husby-Oppunda sn /Se Klevabergen höjder Granstugan Saknas  
Huseby sn Klevet ägomark Grindstugan lht  
Husby(-Oppunda) sn Kohällssundet sund Grindstugan lht  
Husby-Oppunda sn Kvarnfallet äga? Gråsta bebyggelse  
Husby sn Kvarnhagsängen äga /Se Gråsta gård  
Husby sn Kvarnkärret äga /Se Gråsta, se 1 Valva Saknas  
Husby sn Kvarnängen terräng? Gröndal lht  
?Husby sn Lagnön ö Gröndal avs.  
Husby sn Lagnö ö Gunnersta bebyggelse  
Husby-Oppunda sn Lagnön ö Gunnersta bebyggelse  
Husby-Oppunda sn Lagnö ö Gustafslund lht  
Husby-Oppunda sn Lerviken vik Gölet avs.  
Husby-Oppunda sn Lidsjön sjö Gölet avs.  
Husby-Oppunda sn Lidsjön sjö Haga småskola  
Husby-Oppunda sn Liljekonvaljbacken backe Hagaberg lht  
Husby-Oppunda sn Lindholmen holme Hagalund lht  
Husby sn Lindholmen holme Hagstugan+ lht  
Husby(-Oppunda) sn Lindshammaren terräng Hammars äldre namn för Västerlund  
Husby-Oppunda sn Långhalsen sjö Hammarstugan Saknas  
Husby sn Långhalsen sjö Hammarstugan lht  
Husby-Oppunda sn Långhalsen sjö Hammartorp+ lht  
Husby-Oppunda sn Långudden udde Helgetorp bebyggelse  
Husby-Oppunda sn Lönnborgabacken backe Herrgölet lht  
Husby-Oppunda sn »Mahlingzwika» vik? /Se Herrgölet hmd  
Husby-Oppunda sn Malmviken vik Hopen avs.  
Husby-Oppunda sn Mosstorp ägomark Hopen avs.  
Husby-Oppunda sn Måssundet sund Hult, Lilla bebyggelse, avs.  
Husby-Oppunda sn Måsön ö Hult, Stora bebyggelse  
Husby-Oppunda sn Måsön ö Husbygård bebyggelse  
Husby sn Mälingsmossen terrängområde /Se Husbygård Saknas  
Husby-Oppunda sn Mälspången bro Husbygård Saknas  
Husby-Oppunda sn Mälingspången bro /Se Husbygård Saknas  
Husby-Oppunda sn Mälsundet sund Husbygård Saknas  
?Husby(-Oppunda) sn Nya bron bro /Se Högersberg torp  
?Husby-Oppunda sn Nya bron bro /Se Högersberg avs.  
Husby-Oppunda sn Nystugan delvis odlad terräng Högnäset avs.  
Husby-Oppunda sn Nystuguhålet vik Högnäset gård, avs.  
Husby sn Näset delvis odlad udde Hörnstugan lht  
Husby(-Oppunda) sn Nöden terräng Hörnstugan lht  
Husby-Oppunda sn Oppebyhagen skogsmark [Jacopstorp] t.  
Husby-Oppunda sn Oppebyviken vik Johanneberg lht  
Husby sn Ormholmen udde Jordbro lht  
Husby-Oppunda sn Orö ägomark Jordbron lht  
Husby-Oppunda sn Orö udde udde Jilabo lht  
Husby(-Oppunda) sn plog ortnamnselement (ägonamn) /Se Jungfruns Saknas  
Husby(-Oppunda) sn Plogviken vik Kallvik soldattorp  
Husby-Oppunda sn Prästgårdsnäs delvis odlad udde Karlberg lht  
Husby-Oppunda sn Prästsjön sjö Karlberg hemman, avs.  
Husby-Oppunda sn Prästsjön sjö Carlshamn Saknas  
Husby-Oppunda sn Rankaberget höjd Karlslund lht  
Husby-Oppunda sn Ringstaven höjd? Karlslund lht  
Husby-Oppunda sn Rittarviken vik Klastorp lht  
?Husby-Oppunda sn Råsjön sjö Klevet avs  
Husby-Oppunda sn Rävbacken skogsmark Klevet avs.  
Husby-Oppunda sn Rävkullen backe Klippan avs.  
Husby-Oppunda sn Rösjön sank mark? Klippan gård  
Husby-Oppunda sn Sandreveln område Kojan Saknas  
Husby-Oppunda sn Segnesta ö ö Koppartorp lht  
Husby-Oppunda sn /Se *Sigbergsbacken backe /Se Koppartorp lht  
Husby-Oppunda sn /Se Sjölötahagen terräng Korsbro avs.  
Husby-Oppunda sn /Se Sjöstugan ägomark Korsbro hmd  
Husby-Oppunda sn /Se Skansbacken backe Kvarnen, se 1 Vallbykvarnen Saknas  
Husby-Oppunda sn /Se Skarvstenssundet sund Källtorp torp  
Husby-Oppunda sn /Se Skogshall trädgård? Källtorp gård  
Husby-Oppunda sn /Se Skogshöjden höjd o. stuga? Kärret avs.  
Husby kyrka Saknas /Se Skogsäng ägomark Lagnö avs.  
Husby kyrka Saknas /Se Skäret holme Lerviken torp  
Adolfsberg lht /Se Skäret holme Lerviken torp  
Akalby gård Smedstorpsudden udde Lillhult avs.  
Akalby gd Smedstorpsviken vik Lindsjö soldattorp  
Akalby gd Snusgubben grund Lindstugan soldattorp  
Akalby by Solkullabacken backe Lugnet lht  
Akalby g. Sparvens grav vik Lönnborg lht  
Akalby gd Spikholmen, se Spikön ö Lönnborg bebyggelse  
Akalby g. Spikön ö Löfhagen Saknas  
Akalby gd Spikön ö Löfsäter Saknas  
Akalby gård Spikön holme Malm bebyggelse  
Akalby gd Spikö ö Malm gård  
Akallby gd »Sqwalåkra ängiar» ägomark? /Se Mellsäter lht  
Akalby by /Se Stekpannviken vik Mälsäter torp  
Akalby gd /Se Stenhagen skogsmark Myrtorp, Lilla+ Saknas  
Akalby gd /Se Stensberg ägomark Myrtorp, Stora+ Saknas  
Akalby by /Se Stenstorp delvis odlad terräng Måstorp Saknas  
*Akeltorp tp /Se Stunken sjö /Se Norräng torp  
*Altona lht /Se Stunken sjö Norräng torp  
Anderslund avsöndring /Se Stunken sjö /Se Norräng Saknas  
Anneberg lht /Se Stöveln terräng Nystugan lht  
Apaltorp by *Svalåker åkerteg /Se Nystugan lht  
Apaltorp gd /Se Svalåker äga? /Se Nysäter lht  
Aspstugan lht /Se Svalåkersängen äga /Se Nytorp Saknas  
Aspudden avsöndring /Se Svenholmen holme Närlunda gård  
Beckelkärr försv. torp /Se Svinudden udde Närlunda gård  
Berga gård Sätra gård ägomark Närlunda soldattorp  
Berga gård Sätrabergen höjder Näs+ Saknas  
Berga gd Sätraviken vik Nöden+ lht  
Berga gd Tallbacken skogsmark Oppeby bebyggelse  
Berga gd Tegelbruket terräng Oppeby gård  
Berga by Tegeludden udde Ottinge+ Saknas  
Berga gd Tornviksviken vik Ottinge, se 1 Husbygård Saknas  
Berga gd Torpfjärden del av sjö Paris lht  
Berga gd Torpfjärden del av sjö /Se Paris lht  
Berga gd Torpsviken vik Pohlen Saknas  
Berga gd Torslunda bro bro /Se Prästgården Saknas  
Berga gd Torslunda bro bro /Se Ramsta bebyggelse  
Berga gd Torslunda bro bro /Se Ramsta gård  
Berga gd Tranhalsen terräng Rom soldattorp  
Berga by Tranhalsen åker /Se Rom torp  
Berga gd Tranvik ägomark Rosenkälla soldattorp  
Berga gd Trullbacken backe Råsjön torp  
Berga by Trullholmen holme Råsjön avs.  
Berga by Trädgården ägomark Sandstugan lht  
Berga gd Vadsjön sank mark Simonstorp lht  
Berga g. Vadåsen skogsmark Simonstorp torp  
Berga gd Vallbyhammaren skogsmark Sjölöten lht  
Berga Saknas /Se Vallby hammare bergklack /Se Sjölöten lht  
Berga gd /Se Vallbykvarnsviken vik Sjöstugan avs.  
Berga gd /Se Vallbyviken vik Sjöstugan gård, avs.  
*Bergatorp lht /Se Vallmyraskogen skogsmark Skalltorp lht  
Bergtorp lht /Se Valsjön sjö /Se Skalltorp lht  
Björka gd Valströmsberget höjd Skeppsta bebyggelse  
Björka by Vargtorget terräng Skeppsta gård  
Björka gård Vargtorget skogsslätt /Se Skogshall+ lht  
Björka gd Vedasjön sjö Skogshall+ lht  
Björka g. Väderkvarnsbacken höjd /Se Skogshyddan lht  
Björka gd Vänstran sjö Skogshöjden+ lht  
Björka gård Vännstrand sjö /Se Skogshöjden lht  
Björka gd Vänstran l. Venstran, se Vännstrand sjö Skogslunda Saknas  
Björka gd Vänstrand sjö /Se Skogstorp avs.  
?Björka gård Vänstran sjö /Se Skogstorp avs.  
Björka gård Vänstran sjö /Se Skogsäng lht  
Björka tp /Se »Wässingefiällen» ägomark? /Se Skogsäng lht  
Björka beb. /Se Västerängen utjord Skräddarstugan lht  
Björka beb. /Se »Vesterængh» Saknas Sköndal lht  
Björkhult tp /Se Västerängsbacken backe Smedstorp lht  
Björndalen lht /Se »yngersnäs» udde /Se Smedstorp gård  
Blänkhyttan statstuga /Se Älgbacken backe Spikö lht  
Bogården statstuga /Se Ängbacken backe Sprättan+ Saknas  
Bro avsöndring /Se Ängskogen skogsmark Stavstugan lht  
Brostugan lht /Se Äspedalsnäs udde Stavstugan lht  
»Bråvijkan» beb. /Se Äspedalsviken vik Stenkulla avs.  
Dal (?) hmn /Se Örstanäs triangelpunkt Stenkulla gård, avs.  
*Deleskoger t. Örstaviken vik Stensberg torp  
*Deleskoger ödet. Östtorpsnäs delvis odlad udde Stensåker gård  
»Deleskogen förr torp   Stensåker Saknas  
»deleskoger» ödetorp /Se   Stensåker torp  
*Deleskoger Saknas /Se   Stentorp torp  
Dimusta, se Dymmelsta gd   Stentorp lht  
*Djurstugan lht /Se   Stenvad torp  
Dymmelsta gård   Storhult gård  
Dymmelsta gd   Strömslund lht  
Dymmelsta gd   Strömslund lht  
Dymmelsta gd   Stunken torp  
Dymmelsta gd   Stunken avs  
Dymmelsta gd   Svarvartorp+ Saknas  
(?)Dymmelsta gd   Svensborg lht  
Dymmelsta gd?   Svensborg lht  
?Dymmelsta gd   Svenskens torp  
Dymmelsta gård   Sätra avs.  
Dymmelsta gd   Sätra avs.  
?Dymmelsta gd   Sätra Ö avs.  
Dymmelsta gd /Se   Sätra Ö avs.  
Dymmelsta gd /Se   Sättra, se 1 Torp Saknas  
Dymmelsta gd /Se   Tallbacken lht  
Dymmelsta gd /Se   Talltorp Saknas  
Dymmelsta gd /Se   Talltorp+ lht  
Dymmelsta Saknas /Se   Tornviken t.  
Ekeby gård   Tornviken torp  
?Ekeby gd   Tornvikstugan avs.  
Ekeby gd   Tornviksstugan hemman, avs.  
Ekeby gd   Torp bebyggelse  
Ekeby gd   Torp gård  
?Ekeby beb.   Torp Saknas  
Ekeby gd   Torslunda lht  
Ekeby g.   Torslunda torp  
Ekeby gd   Torslunda f.d. by  
Ekeby gård   Torslunda, se 2 Husbygård Saknas  
Ekeby gd   Tranhalsen lht  
Ekeby gård   Tranhalsen lht  
Ekeby gd /Se   Tranvik bebyggelse  
Ekeby gd /Se   Tranvik gård  
Ekeby Saknas /Se   Tripolis+ lht  
Eknäset tp /Se   Täckberga bebyggelse  
*Ektorpet tp /Se   Tärnö gård  
Eneby backstuga /Se   Tärnö Saknas  
Eneby förr beb. /Se   Uggelstugan avs.  
Enebyhagen Saknas /Se   Uggelstugan gård, avs.  
Enebyhagen gd /Se   Vad avs.  
Enbyhagen backstuga /Se   Vad avs.  
Eriksberg lht /Se   Vadstorp lht  
Eriksborg lht /Se   Valla bebyggelse  
Erikslund lht /Se   Valla gård  
Erikstorp tp /Se   Vallastugan lht  
?Flåsta bebyggd ö   Vallby Saknas  
Flåsta el. Flåstaön bebyggd ö   Vallby gård  
Flåsta by   Vallby kvarn gård  
Flåsta by   Vallbykvarnen Saknas  
Flåsta by   Vallbykvarnen Saknas  
Flåsta förr by /Se   Vallmyra avs.  
*Flåsta by /Se   Vallmyra gård  
Flåsta bebyggd ö /Se   Vallåkra lht  
Franka gård   Valva bebyggelse  
Franka gd   Valva gård  
Franka gd /Se   Valva Saknas  
Fredriksdal lht /Se   Veda avs.  
Fredrikshall lht /Se   Veda avs.  
Fredrikslund tp /Se   Vevelsta Saknas  
Frölöten gd /Se   Vevelsta gård  
Galisatt statstuga /Se   Väsby avs.  
Gillinge f.d. gd   Väsby hmd  
Gillinge gd   Västerlund lht  
Gillinge g.   Västeräng torp  
Gillinge förr gård   Västeräng torp  
Gillinge förr gd /Se   Västorp Saknas  
Gillinge gd /Se   Västorp gård  
*Gillinge gd /Se   Västtorp Saknas  
Gillingenäs avsöndring /Se   Årkulla+ lht  
Gillingsnäs Saknas /Se   Årö+ Saknas  
Granstugan Saknas /Se   Åsen avs.  
Grindstugan lht /Se   Åsen avs.  
Gråsta gd   Åttingen+ Saknas  
Gråsta gd   Ängstugan Saknas  
Gråsta gd   Ängstugan torp  
Gråsta by   Espedal bebyggelse  
Gråsta gd   Äspedal Saknas  
Gråsta gd   Ökna Saknas  
Gråsta gd   Ökna bebyggelse  
Gråsta g.   Öksund bebyggelse  
Gråsta gård   Öksund gård  
Gråsta gd   Öksundsnäs torp  
Gråsta gd   Öksundsnäs torp  
Gråsta gd   Örlunda+ gård  
Gråsta gård   Örlunda, se 2 Husbygård Saknas  
Gråsta gd   Örsta bebyggelse  
Gråsta gd /Se   Örsta gård  
Gråsta gd /Se   Örstanäs avs.  
Gröndal lht /Se   Ösby bebyggelse  
Gunnersta g.   Ösby gård  
Gunnersta gd   Ösbytorp lht  
Gunnersta gd   Östorp bebyggelse  
Gunnersta gd   Östorp gård  
Gunnersta gd   Östtorp Saknas  
Gunnersta g.   Östorpzstufva Saknas  
Gunnersta gd      
Gunnersta Saknas /Se      
Gunnersta gd /Se      
Gunnersta gd /Se      
Gunnersta gd /Se      
»gunnildstom», se Gunnersta gd      
Gustavslund lht /Se      
Gölet avsöndring /Se      
Haga lht /Se      
Hagaberg lht /Se      
Hagalund lht /Se      
Hagstugan lht /Se      
Hammars lht /Se      
*Hammarstugan lht /Se      
Hammartorp tp /Se      
Helgetorp tp /Se      
Herrgölet lht /Se      
Hiogla försv. beb. /Se      
Hioghla försv. beb /Se      
Hopen avsöndring /Se      
»hosabo», se Husby-Oppunda sn      
Hult avsöndring /Se      
Hult tp /Se      
Husby gd, sn      
?Husby-Oppunda by o. sn      
Huseby by      
Huseby by?      
Husby by      
Husby kyrkby      
Husby gd /Se      
Husby Saknas /Se      
Husby gd /Se      
Husby gd /Se      
Husby herrgd /Se      
Husbygård gd      
Husbygård gd      
Husbygård gd      
Husbygård herrgd /Se      
Högersberg torp /Se      
Högnäset avsöndring /Se      
Hörnstugan lht /Se      
*Jacobstorp t.      
*Jakobstorp t.      
*Jakobstorp Saknas      
[Jacopstorp] t.      
»Jacopstorp» tp      
*Jakobstorp Saknas      
*Jakopstorp tp /Se      
*Joarstorp t.      
*Joarstorp t.      
*Joarstorp Saknas      
»Joarstorp Saknas      
Johanneberg lht /Se      
Jordbro lht /Se      
*Jowanstorp gd?      
*Jowanstorp, se Lönnborg gård      
Julabo lht /Se      
Jungfruns lht /Se      
*Jæppatorp t.      
*Jeppatorp t.      
*Jäppatorp Saknas      
*Kaalffoodhztæppa ödet.      
*Kalffotztæppa t.      
*Kalffotztæppa förr torp      
Kallvik tp /Se      
Karlberg lht /Se      
Karlslund lht /Se      
Klastorp lht /Se      
Klevet avsöndring /Se      
Klippan avsöndring /Se      
Koppartorp tp /Se      
Koppartorp lht /Se      
Korsbro avsöndring /Se      
Källtorp tp /Se      
Kärret avsöndring /Se      
Lagnö avsöndring /Se      
Lerviken tp /Se      
Lindsjö lht /Se      
Lindstugan tp /Se      
Lugnet lht /Se      
Lönnborg gd      
Lönnborg gd      
Lönnborg gd      
Lönnborg gd      
Lönnborg gd      
Lönnborg gd      
Lönnborg gd /Se      
Lönnborg gd /Se      
*Lövsäter Saknas /Se      
Malm gd      
Malm ?by      
Malm gård      
Malm gd      
Malm gd      
Malm gd      
Malm gd      
Malm by      
Malm gd      
Malm gd      
Malm by      
Malm gd      
Malm gd /Se      
Malm gd /Se      
Malm gd /Se      
Malm Saknas /Se      
*Matstorp Saknas      
*Mattissatorp t.      
Mellsäter lht /Se      
Myrtorp tp /Se      
Myrtorp, Stora beb. /Se      
*Månstorp tp /Se      
Mälsätter gd /Se      
Norräng lht /Se      
Nustugan lht /Se      
Nysäter lht /Se      
Nytorp tp /Se      
Närlunda gård      
Närlunda gård      
Närlunda gd      
Närlunda by      
Närlunda by      
Närlunda by      
Närlunda gd      
Närlunda gd      
Närlunda gd      
Närlunda gård      
Närlunda gård      
Närlunda gd      
Närlunda gd      
?Närlunda gd      
Närlunda tp /Se      
Närlunda gd /Se      
Närlunda gd /Se      
Närlunda gård /Se      
Närlunda gd /Se      
*Nöden lht /Se      
Oppeby by      
Oppeby gd      
Oppeby gård      
*Oppeby by /Se      
Oppeby försv. beb. /Se      
Paris lht /Se      
Paris Saknas /Se      
Paris lht /Se      
*Polen lht /Se      
Pålahagen Saknas /Se      
?Ramsta by      
Ramsta by      
?Ramsta gd      
?Ramsta by      
Ramsta by      
Ramsta by      
?Ramsta by      
?Ramsta by      
?Ramsta gd      
Ramsta by      
Ramsta by      
Ramsta by      
Ramsta by      
?Ramsta by      
?Ramsta by      
?Ramsta gd      
Ramsta gd      
Ramsta by      
Ramsta by      
Ramsta by      
Ramsta Saknas /Se      
Ramsta gd /Se      
Ramsta gd /Se      
Ramsta gd /Se      
Ramsta gd /Se      
Rom tp /Se      
Rosenkälla tp /Se      
Råsjön lht /Se      
Sandstugan lht /Se      
Simonstorp tp /Se      
»Siuortoga» bebyggelsenamn? /Se      
Sjölöten lht /Se      
Sjöstugan lht /Se      
Skalltorp tp /Se      
Skeppsta gård      
Skeppsta gård      
Skeppsta gd      
Skeppsta gd /Se      
Skeppsta gd /Se      
Skiepsta Saknas /Se      
*Skogen t.      
*Skogen Saknas      
*Skogen Saknas      
*Skogen Saknas      
Skogin, se Östorp gd      
Skogshall lht /Se      
Skogshyddan tp /Se      
Skogshöjden tp /Se      
*Skogslunda Saknas /Se      
Skogstorp tp /Se      
Skogsäng lht /Se      
Skräddarstugan lht /Se      
Sköndal lht /Se      
Smedstorp lht /Se      
Spikö lht /Se      
*Sprättan Saknas /Se      
Stavstugan lht /Se      
Stenkulla tp /Se      
Stensberg tp /Se      
Stensåker gård      
Stenåker Saknas /Se      
Stensåker gd /Se      
Stensåker tp /Se      
Stentorp lht /Se      
Stenvad tp /Se      
Stenvad beb. /Se      
Strömslund lht /Se      
Stunken beb. /Se      
Stunken tp /Se      
»Stuntn», äldre form för Stunken beb. /Se      
*Swalaker Saknas      
»Swalaker» beb      
Svalåker Saknas      
*Svarvartorp Saknas /Se      
Svarvartorp försvunnen bdb. /Se      
Svensborg lht /Se      
Svenskens torp /Se      
?Sätra by      
Sätra by      
?Sätra by      
?Sätra by      
?Sätra by      
?Sätra by      
?Sätra by      
?Sätra by      
Sätra by      
Sätra by      
?Sätra by      
Sättra gd      
Sätra by /Se      
Sätra lht /Se      
Tallbacken lht /Se      
?Tjugesta by      
Tornviken tp /Se      
Tornvikstugan avsöndring /Se      
Torp hgd      
Torp (med Sätra) gd      
?Torp hg      
Torp gd      
Torp gd      
Torp gd      
Torp hgd      
Torp bebyggelse      
Torp hg /Se      
Torp hg /Se      
?Torp gd      
?Torp gd      
?Torp gd      
Torp hg      
Torp hg      
?Torp hg      
Torp herrg.      
Torp gd      
?Torp hg      
Torp hgd      
Torp hgd      
Torp hg      
?Torp hg      
Torp hg      
Torp hg      
Torp Saknas /Se      
Torp gd /Se      
Torp gd /Se      
Torp hgd /Se      
Torp gd /Se      
Torp gd /Se      
Torp gods /Se      
Torslunda torp      
Torslunda tp      
Torslunda torp      
Torslunda tp      
Torslunda tp      
Torslunda t.      
Torslunda torp      
Torslunda gd      
Torslunda beb.      
Torslunda t.      
Torslunda beb.      
Torslunda gård      
Torslund t.      
Torslund t.      
Torslund tp /Se      
Torslunda tp /Se      
Torslunda försvunnen by /Se      
*Toffwateppa t.      
*Tovatäppa ödet.      
*Tovatäppa förr torp      
*Tranvik gd /Se      
*Tripoli lht /Se      
Täckberga gd      
Täckberga gd      
Täckberga g.      
Täckberga gd      
Täckberga gd      
Täckberga gd /Se      
Täckberga Saknas /Se      
Täckberga gd /Se      
Tärna gd      
Tärnö hg      
Tärnö hrgd?      
Tärnö hg      
Tärnö hg      
Tärnö hg /Se      
?Tärnö gd      
?Tärnö herrg.      
Tärnö hg      
Tärnö gd      
Ternö hg      
Tärnö gd      
Tärnö hg      
Tärnö hg /Se      
Tärnö gd      
Tärnö hg      
Tärnö hg      
Tärnö hg      
Tärnö hgd      
Tärnö gd      
Tärnö hg      
Tärnö hg      
Tärnö g.      
Tärnö hg      
Tärnö herrg.      
Tärnö gd      
Tärnö hg /Se      
Tärnö hg      
Tärnö hg      
Tärnö hg      
Tärna Saknas /Se      
Tärnö gd /Se      
Tärnö hg /Se      
Tärnö gd /Se      
Tärnö gd /Se      
Tärnö gd /Se      
Tärnö gd /Se      
Tärnö gd /Se      
Tärnö (Tärna) gd /Se      
Uggelstugan avsöndring /Se      
»waalaker» Saknas      
Vad avsöndring /Se      
*Vadstorp lht /Se      
Valla egendom      
Valla egendom      
Valla gd      
Valla gd      
Valla by      
?Valla by      
Valla gd      
Valla by      
Valla by      
Valla gd      
Valla gd      
Valla gd      
Valla gård      
Valla Saknas      
?Valla gd      
Valla gd      
?Valla gd      
Valla egdm      
Valla gd      
Valla gd      
Valla gd      
?Valla gd      
?Valla gd      
Valla Saknas /Se      
Valla Saknas /Se      
Valla gd /Se      
Valla gd /Se      
Valla by /Se      
Vallastugan avsöndring /Se      
Vallby gård      
?Vallby gd      
Vallby gård, kvarn      
Vallby gd, kvarn      
Vallby g.      
Vallby gd      
Vallby gd /Se      
Vallbykvarn gd /Se      
Vallmyra avsöndring /Se      
?Vallåkra lht      
Vallåkra lht /Se      
Valva gd      
Valva gd      
Valva gd      
Valva gd      
Hvalfva g.      
Valva prästgd /Se      
Valva gd /Se      
*Valåker gd?      
Veda avsöndring /Se      
Vevelsta gd /Se      
Vevelsta gd /Se      
Wiluista, se Vävelsta gd      
Virilsta, se Vävelsta gd      
»wiwelstom», se Vävelsta gd      
[Vålåker] Saknas      
Väsby gd      
Väsby gd      
Väsby by      
Väsby gd      
Väsby g.      
Väsby gård      
Väsby gd /Se      
Väsby gd /Se      
Väsby Saknas /Se      
Västerlund lht /Se      
Västeräng tp /Se      
Västorp tp /Se      
*Västra gården gd      
Vävelsta gd      
Vävelsta gd      
?Vävelsta gård      
Vävelsta gd      
Vävelsta gd      
Vävelsta by      
Vävelsta gård      
Vävelsta by      
Vävelsta gård      
Vävelsta gård      
Vävelsta gd      
Vävelsta gd      
Väfvelsta g.      
Vävelsta gd      
Vävelsta gd      
Vävelsta g.      
Vävelsta by      
Vävelsta gd      
Väfvelsta g.      
Vävelsta gd      
Vävelsta gd      
Vävelsta gd      
Vävelsta gd      
Vävelsta gd      
Vävelsta gd      
Vävelsta gd      
Vävelsta gd /Se      
Vevelsta gd /Se      
Vävelsta gd /Se      
»yngarsnäs» beb. /Se      
Årkulla lht /Se      
*Årö Saknas /Se      
Åsen tp /Se      
Åttinge beb. /Se      
*Åttingen gd /Se      
*Ängstugan Saknas /Se      
Espedal Saknas      
Äspedal Saknas /Se      
Espedal gd /Se      
Äspedal gd /Se      
?Ökna gd      
*Ökna gd /Se      
Öksund gd      
Öksund gd      
Öksund gd      
Öksund gd      
Öksund g.      
Öksund gård      
Öksund g.      
Öksund gd      
Öksund gd /Se      
Öksundsnäs gård      
Öksund gd /Se      
Öksundsnäs tp /Se      
Öksundsnäs, se »yngarsnäs» gd      
»ørestorpp» beb.      
Örlunda Saknas /Se      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta by      
Örsta gd      
Örsta by      
Örsta gd      
Örsta by      
Örsta gd      
Örsta by      
Örsta by      
?Örsta by      
Örsta gd /Se      
Örsta by /Se      
Örsta gd /Se      
Örsta Saknas /Se      
Örstanäs avsöndring /Se      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by?      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby gd      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby Saknas /Se      
Ösby gd /Se      
Ösby statstuga /Se      
Ösby torp, se Östorp gd      
Ösbytorp lht /Se      
Östorp gd      
Östorp gd      
Östorp tp /Se      
Östorpstugan lht /Se      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.