ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Spelviks socken : Rönö härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 105 Naturnamn : 32 Bebyggelsenamn : 52 Naturnamn : 7
Spelvik sn Ekbacken backe Spelvik sn Saknas Flyra gungfly
Spelvik socken Eknaren sjö Spelviks Socken socken Hundhopen äng
Spelvik socken Eknaren sjö /Se Spelviks käringar inbyggarbeteckning Lillängen, se1 Ny eller Lillängen Saknas
Spelvik sn Eknaren sjö /Se Bostället Saknas Ny- eller Lillängen äng
Spelvik socken Eknäset ägomark Dalby gård Snesta jagbacke= Ufsta, Stora jagbacke
Spelvik sn /Se Flyna strandområde Fattighuset, se Fridhem Saknas Uvsta jagbacke=Ufsta jagbacke
Spelvik Saknas Forsviksberget höjd Forsvik avs Ufsta, Stora, se Snesta jagbacke jagbacke
Spelvik sn Fårhagen terräng Fridhem ålderdomshem  
Spelvik sn Göshällen grund? Frälsegården = 2 Håcknesta Saknas  
Spelvik sn Jagbacken backe Grinda gård  
Spelvik sn Kalvarbo ägomark Hagalund t.  
Spelvik sn Landshammarsudd udde Hampvik gård  
Spelvik sn Lillvik vik Holmslund avs.  
Spelvik sn Ludgosjön sjö Hopstugan bs.  
Spelvik sn Nytorp skogsmark Håcknesta by  
Spelvik sn Näset ägomark Kallmyra komministerboställe  
Spelvik sn Nästet udde Kallmyra (Stora) by  
Spelvik sn *Olvasängen Saknas /Se Klockarbol, numera Klockarjorden område  
Spelvik sn /Se Petersborg fornlämning Landshammar gård  
Spelvik sn /Se Pörtbacken backe Lindsberg bs  
Spelvik sn /Se Risbacken backe Mellangården hmd  
Spelvik sn /Se Runnviken sjö Mellangården hmd  
Spelvik sn /Se Runnviken sjö Nergården hmd  
Spelvik sn /Se Runnviken sjö Norrgården hmd  
Spelvik sn /Se Runnviks udde udde Nysäter avs.  
Spelvik sn /Se Rönvijken, se Runnviken sjö Nytorp t.  
Spelviks kyrka Saknas /Se Smedviken vik Näset lht  
Spelviks kyrka Saknas /Se Stavnäs ägomark Nästorp lht  
?Dalby gd Storvik vik Oppgården hmd  
Dalby by *Spiælde = Spelvikssjön sjö /Se Petersborg lht  
Dalby g. Viby triangelpunkt Prästgården, se 3 Kallmyra Saknas  
Dalby gd Vällkärrsviken vik Sjöstugan lht  
?Dalby gd   Snesta och Sursa, se 1 Sursa Saknas  
?Dalby gd   Snesta=Snesta och Sursa gård  
Dalby Saknas /Se   Sofieberg lht  
Dalby gd /Se   Spelvik by  
Grinda Saknas /Se   Spelvik by  
Grinda gd /Se   Stavnäs bs.  
Håcknesta by   Storgården = 1 Spelvik gård  
Håcknesta by   Sursa, Stora avs  
Håcknesta by   Sursa Saknas  
Håknesta by?   Sörgåren hmd  
?Håcknesta by   Sörgården hmd  
Håcknesta by /Se   Sörgården = 1 Ufsta gård  
Håknesta by /Se   Uvsta = 1-2 Ufsta by  
Håknesta gård /Se   Uvsta Saknas  
Håckensta Saknas /Se   Ufsta Stora, se 4 Uvsta Saknas  
*Ingristada f.gård   Uvsta Saknas  
Kallmyra by   Uvstaberg avs  
Kallmyra by   Viby gård  
Kallmyra by   Östergården=Kallmyra (Lilla) gård  
Kallmyra by   Östergården = 2 Ufsta gård  
Kallmyra by      
Kallmyra by      
Kallmyra by      
Kallmyra by      
Kallmyra by      
Kallmyra by      
Kallmyra, Lilla Saknas /Se      
Kallmyra by /Se      
Kallmyra, Stora Saknas /Se      
Landshammar hg      
Landshammar kronoegendom      
?Landshammar kronoegendom      
Landshammar kronoegendom      
Landshammar gd      
Landshammar kronoegendom      
Landshammar g.      
Landshammar gd      
Landshammars rättaredöme Saknas      
Landshammar Saknas /Se      
Landshammar Saknas /Se      
Landshammar Saknas /Se      
Landshammar Saknas /Se      
Landshammar gd /Se      
Lindsberg Saknas /Se      
?Snesta by      
?Snesta hg      
Snesta hg      
Snosta gd el. by      
Snesta herrgård      
?Snesta hg      
Snesta by      
?Snesta hg      
Snesta hg      
Snesta hg      
Snesta hg      
Snesta Saknas /Se      
Snesta gd /Se      
Spelvik by      
Spelvik by      
Spelvik by      
Spelvik by      
Spelvik by      
Sursa gd      
?Sursa Saknas      
Uvsta by      
Uvsta Saknas /Se      
Uvsta by /Se      
Uvsta gd /Se      
?Viby by      
Viby by      
?Viby by      
Viby Saknas /Se      
Viby gd /Se      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.