ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Runtuna socken : Rönö härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 361 Naturnamn : 121 Bebyggelsenamn : 223 Naturnamn : 18
Runtuna sn Asbacken backe Runtuna sn Saknas Brudberget berg
Runtuna sn Björkudden udde Runtuna socken socken Eknaren sjö
Runtuna sn Blåbärsmossen skogsmark Runtuna rundbukar inbyggarbeteckning Eneby källa källa
Runtuna sn Bokärret terräng Adolfsberg lht Fjällsjön sjö
Runtuna socken Brudberget skogsmark Albertsdal lht Fräkenbotten äng
?Runtuna sn Bröllopsbron terräng? Alby gård Glottrasjön sjö
Runtuna socken Byggebacken backe Albystugan lht Hammarn eller Glottrahammarn berg
Runtuna sn Byggebacken skogsmark Axmora (Lilla) gård Jättekastet flyttblock
Runtuna sn Bäcketorpsrändeln bäck Axmora (Stora) gård Lindöån å
Runtuna sn Bäcketorpsbacken delvis odlad skogsmark Berga lht Långsjön sjö
Runtuna sn Dalgången skogsmark Bergtorp t. Märsprängsbackarna backar
Runtuna sn Domarkullen terräng Björktorp t. Oppusakullen el. Rönne hög gravhög
Runtuna sn Eknaren sjö Blommenhov avs. Oppusakullen gravhög
Runtuna sn Eknaren sjö /Se Blommenhov Saknas Oppusakullen gravhög
Runtuna sn Eknaren sjö /Se Branthäll t. Rönne hög
Runtuna sn Enebylöt delvis odlad terräng Brink bs. Skansberget berg
Runtuna sn Fjällsjön sjö Broby gård Sundby ö näs
Runtuna sn Fågelviken vik Brobystugan lht Uggelberget berg
Runtuna sn Fågelviken ägomark Brobytorp gård  
Runtuna sn Fårbacken skogsmark Brostugan bs.  
Runtuna sn Fårhagen skogsmark Bruddstugan t.  
Runtuna sn Gammaltäppan delvis odlad terräng Bygget lht  
Runtuna sn Glada livet ägomark Bäcktorp = 1 Bäcketorp gård  
Runtuna pgd, sn Glottrasjön sjö Damlöt, se Danlöten Saknas  
Runtuna sn Glottrasjön sjö /Se Dammlöt Saknas  
Runtuna sn Glottrasjön sjö /Se Dammkärret Saknas  
Runtuna sn Glåttrasjön sjö /Se Damkärret eller Damlöten, se Dammlöt Saknas  
Runtuna sn Glottrasjön sjö /Se Danlöten avs.  
Runtuna sn Glottrasjön sjö /Se Dammstugan t.  
Runtuna sn Glottrasjön sjö /Se Egersta gård  
Runtuna sn Glädjemossen delvis odlad terräng Ekartorp se Ekorrtorp Saknas  
Runtuna sn Grävlingbacken backe Skeby gård  
Runtuna sn Hagslätten terräng Ekebykrogen t.  
Runtuna sn Hammaren skogsmark Ekesjö gård  
Runtuna sn Hammaren höjd Eketorp gård  
Runtuna sn Hammaren höjd Ekorrtorp t.  
Runtuna sn Humledalsberget höjd Enbacken avs.  
Runtuna sn Hurtigs ägomark Eneby gård  
Runtuna sn Hästhagen terräng Enebylöt t.  
Runtuna sn Högabacken backe Enebystugan t.  
Runtuna sn /Se Kalkberget höjd Erikslund lht  
Runtuna sn Kappstasjön sjö Fjällsjön t.  
Runtuna sn Kisjön sjö Fredriksborg avs.  
Runtuna sn Kungshagstorpet ägomark Fredriksdal lht  
Runtuna socken Kungsängen ängs- och ägomark Fridhem avs  
Runtuna sn Källarbacken backe Glåttra by  
Runtuna sn Källnäs ägomark Glottra Saknas  
Rontuna sn? Källstuberget höjd Glädjen lht  
Runtuna sn Käringberget höjd Godmåttan t.  
Runtuna sn Lindesvikskärret terräng Graneberg lht  
Runtuna sn Loppholmen udde Grankällan avs.  
Runtuna Saknas Långsjön sjö Gransta by  
Runtuna Saknas Långsjön sjö Granstaholm avs.  
Runtuna sn Långsjön sjö /Se Gransäter avs.  
Runtuna sn Lötstugan terräng Grindstugan, Lilla bs  
Runtuna sn Lötstugan ägomark Grindstugan, Stora t.  
Runtuna sn Lövsundsö Saknas Grindsäter, Lilla bs.  
Runtuna sn Membrosjön sank mark Grindsäter, Stora gård  
Runtuna sn Myra triangelpunkt Grindsätter stora Saknas  
Runtuna sn Nilslundakärret terräng Gustavsberg avs  
Runtuna sn Norrstukärret kärr Gustavslund bs.  
Runtuna sn Näset delvis odlat strandområde Göksäter gård  
Runtuna sn Oxhagsberget höjd Haga= 1 Glåttra gård  
Runtuna sn Parkbacken skogsmark Hagaberg lht  
Runtuna sn Per Knäppares borg fornborg Hagby hmd  
Runtuna sn Porta ägomark Hagen t  
Runtuna sn Prästhagen terräng Hagstugan bs  
Runtuna sn Prästnäset ägomark Hammarstugan t.  
Runtuna sn Pörtbacken höjd Hammarstugan, Stora t.  
Runtuna sn Rotetorpsrändeln bäck Hedvigslund el. Snyggens avs.  
Runtuna sn Rungrinden terräng Hult lht  
Runtuna sn Runnviken sjö Hårsta gård  
Runtuna sn Runnviken sjö Hårstakvarn t.  
Runtuna sn Runnviken sjö Hälleby Saknas  
Runtuna sn *Rönnareslätten Saknas /Se Hällen bs  
Runtuna sn *Rönnareslätten Saknas /Se Hästhagen gård  
Runtuna sn Rönne hög = Oppusakullen gravhög /Se Hästmossen t.  
Runtuna sn Rönvijken, se Runnviken sjö Höglunda lht  
Runtuna sn Sandstumossen delvis odlad terräng Höjden el. Modens avs.  
Runtuna sn Sibirien skogsmark Inneberga gård  
Runtuna sn Skansberget höjd med fornborg Karlberg t.  
Runtuna sn Skogstorp terräng Karlborg lht  
Runtuna sn Skräddartäppan ägomark Karlslund bs  
Runtuna sn Sockenskogen skogsmark Karstorp avs.  
Runtuna socken /Se Spiken skogsmark Katrineberg lht  
Runtuna sn /Se Spökbacken backe Kesta gård  
Runtuna Saknas /Se Stenbacken backe Kesta Saknas  
Runtuna sn /Se Stenbrosätter terräng Ketorp, se Kitorp Saknas  
Runtuna sn /Se Stentornsbacken backe Kitorp= Ketorp t  
Runtuna sn /Se Stockholmsbackarna backar Kitorp Saknas  
Runtuna sn /Se Storskogen skogsmark Kjetorp, se 1 Kitorp Saknas  
Runtuna sn /Se Strångstugan delvis odlad terräng Klockargården= 1 Klockarbol lht  
Runtuna sn /Se Sundbysjön sjö Kolbro gård  
Runtuna sn /Se Sundbysjön sjö /Se Kolbro Saknas  
Runtuna sn /Se Sundbyån å Kristineberg lht  
Runtuna sn /Se Svärtaån å Kristinelund el. Rokängen t.  
Runtuna sn /Se Svärtingssjön myrmark Kungberga= 1-2 Kongeberga by  
Runtuna sn /Se *Svärtsjön f.d. sjö Kungberga Saknas  
Runtuna kyrka kyrka /Se Sylten sank mark Kungsbacka lht  
Röntuna, se Runtuna sn Sågbacken backe Kvedby gård  
Røntwna se Runtuna sn Sävtorp ägomark Kvedbytorp= 1 Kvedbystugan t.  
Alby trol. by Sävtorpsrändeln bäck Kålbro. se1 Kolbro Saknas  
Alby trol. by Templet terräng Källnäs t.  
?Alby by Trinda backen backe Källstugan bs.  
Alby by Täppan ägomark Lagersberg lht  
Alby by Uggelberget höjd Larslund t  
?Alby by Uggelberget berg /Se Lillgården = 2 Gransta bebyggelse  
Alby gd Uggeltorp terräng Lillgården = 1 Kongeberga gård  
Axmora by Upsa kulle kulle Lillgården = 2 Norrby gård  
Axmora by Uppsa kulle gravhög /Se Lillprästgården= 5 Runtuna gård  
Axmora by Vimossen skogsmark Lindsberg bs  
Axmora by Väderkvarnsbacken backe Lindö= 1 Öja eller Lindö 3 gård  
Axmora, Lilla gd Vällkärrsviken vik Lindö Saknas  
Branthäll torp Västerlund delvis odlad skogsmark Lugnet t.  
Berga försv. namn Ylingesjön sjö Lund t.  
*Berga Saknas Åkralöt ägomark Lundby bs  
Broby gård Äldresviken vik Lustigstugan bs  
Broby Saknas /Se *Öja trol. udde Lötstugan bs  
Broby gd /Se Ön udde Lövhyddan lht  
*Broäng Saknas Österbergastugan ägomark Lövhyddan Saknas  
*Broæng Saknas Österlund ägomark Lövsta, f. Spikstugan t.  
Dumstugan, Stora Saknas /Se   Lövsund=Löfsund 2 gård  
?Ekeby gd   Lövsund Saknas  
Ekeby Saknas /Se   Lövåsen= 1 Löfåsen t  
Ekeby gd /Se   Magniberg bs.  
Eneby gd   Mauritsdal t.  
Eneby gård   Mellangården hemmansdel  
Eneby by   Membro gård  
?Eneby gd   Modens, se Höjden Saknas  
Eneby Saknas /Se   Mosstorp el. Mossen t.  
Eneby gd /Se   Myra gård  
Enebylöt torp /Se   Myrstugan lht  
Fjätternäs förr beb. /Se   Norrby by  
Glottra by   Norrbystugan lht  
Glottra by   Norrgården hmd  
Glottra by   Nybygget, se Bygget Saknas  
Glottra by   Nybygget t.  
Glåttra by   Nyhult bs  
Glottra by   Nystugan hmd  
Glottra by   Nystugan t.  
Glottra by   Nysäter bs  
Glottra by   Odinslund avs.  
Glottra by   Onsberga gård  
Glottra by   ?Onsberga gd  
Glåttra by   Onsberga gd  
Glåttra by   Oppusa Saknas  
Glottra Saknas /Se   Pers hmd  
Glottra by /Se   Pettersberg t.  
Glottra by /Se   Petterslund t.  
Glottra by /Se   Prästgården, se Tybble Saknas  
Glottra by /Se   Prästhagen lht.  
Glottra by /Se   Prästtorp t.  
Glottra by /Se   Rokängen, se Kristinelund Saknas  
Glytro, se Glåttra by /Se   Rosendal avs.  
Glöthra se Glåttra by   Rosenlund, f. Vretstugan lht  
Gransta by   Rosmossen gård  
Gransta by   Rosmosstugan bs  
Gransta by   Rotetorp gård  
Gransta by   Rungrinden, Lilla lht  
Gransta by   Runneborg lht  
Gransta by   Runtuna by  
Gransta by   Runtuna, se Lillprästgården komministerboställe  
Gransta by   Rönneberg, se Runneborg Saknas  
Gransta by /Se   Sanda lht  
Gransta by /Se   Sandstugan lht  
Gransta by /Se   Segersta lht  
Göksäter gård   Sjöhagen t.  
Göksäter gård   Sjöstugan bs.  
Göksätter gd /Se   Sjöändan t.  
Göksätter gd /Se   Skarpstugan avs.  
Hårsta gd   Skarpåker gård  
Håresta gård   Skarpåkerstugan avs.  
Håresta gård   Skälby gård  
Hårsta gd /Se   Släthäll t.  
Hårsta gd /Se   Slätthult, se Släthäll Saknas  
Hårstad Saknas /Se   Snyggens, se Hedvigslund Saknas  
*Häcklingeberga Saknas   Sofielund bs  
Häcklingåker beb.   Spikstugan, se Lövsta Saknas  
Häcklingåker beb   Stenbro hmd  
Häcklingåker beb.   Stenbrosäter lht  
Häcklingåker beb   Stensäter lht  
Häcklingåker beb. /Se   Storgården hmd  
Hästmossen gård   Storgården = 1 Norrby gård  
Inneberga by   Storgården hmd  
Inneberga by   Strandslund avs.  
Inneborga by   Strångstugan lht  
Inneberga gd   Stubbängen t  
Inneberga by   Stålbågen avs.  
Inneberga by   Stäringestugan bs.  
Inneberga by   Sundby gård  
Inneberga gd   Syltkärr avs.  
Inneberga by /Se   Sågen el. Sågarstugan t.  
Inneberga Saknas /Se   Sätertorp gård  
Kesta by   Sävetorp = 1 Säfvetorp bebyggelse  
Kesta by   Sävtorp Saknas  
Kesta by   Sörby gård  
Kesta Saknas /Se   Sörbystugan t.  
Kesta Saknas /Se   Sörgården hmd  
Kesta gd /Se   Sörgården hmd  
Kesta by /Se   Tacksjön t.  
Kesta gård /Se   Tomtsäter gård  
Kongeberga g   Torsberga gård  
Kongeberga gd   Trehörnan lht  
*Konungaberga gd   Tybble el. Prästgården gård  
Kongeberga gd   Uddevalla lht  
Kongeberga gd /Se   Uggelstugan t.  
Kongeberga gd /Se   Vretstugan, se Rosenlund Saknas  
Kristinelund Saknas /Se   Väla bs.  
Kristinelund torp /Se   Vältkärr gård  
Kungsberga Saknas /Se   Västerberga gård  
Kungberga by /Se   Västerbergalöt lht  
Kungberga by /Se   Västerlund lht  
*Kungshagen? Saknas /Se   Åkerstugan lht  
Kvedby gd   Åkra gård  
Kvedby by   Åkralöt Saknas  
Ovedby g   Åresta gård  
Kvedby gd   Ärsta Saknas  
Kvedby Saknas /Se   Öja, se Lindö Saknas  
Kvedby gd /Se   Öja eller Lindö, se 1 Lindö Saknas  
Kvedby by /Se   Ön Saknas  
*Kvedby kvarn Saknas   Ösby hmd  
Kydistorn se Kesta by   Österberga gård  
Larslund Saknas /Se   Österlund lht  
Lindö hrgd      
Lindö Saknas /Se      
Lindö gd /Se      
Lindö gd /Se      
Lindö gd /Se      
?Lövsund gd /Se      
Lövsund hg      
Lövsund hg      
[Läpsund] Saknas      
Lövsund gd      
Lövsund hg      
Lövsund gd /Se      
Lövsund gods /Se      
Lövsund gd /Se      
Lövsund Saknas /Se      
Membro gård      
Membro kronoegendom      
Membro gd      
Membre kronoeg.      
Membre g      
Membre g      
Membro gd      
Membro gd      
Membro Saknas /Se      
Membro gd /Se      
Myra gd      
Myra gd      
Myra gård      
Myra gd      
Myra Saknas /Se      
Myra gd /Se      
Nilslund Saknas /Se      
*Nilslund Saknas /Se      
?Norrby by      
Norrby by      
Norrby gd      
Norrby by      
?Norrby by      
?Norrby by      
Norrby Saknas /Se      
Norrby by /Se      
*Nybele Saknas      
»nybbela» Saknas      
Nybble prästgård /Se      
?Onsberga gd      
?Onsberga gd      
Onsberga gd /Se      
Onsberga gd /Se      
Onsbergakrogen Saknas /Se      
Oppusa g      
Oppusa gd      
Oppusa gd      
Oppusa g      
Oppusa gd      
Oppusa gd /Se      
Oppusa gd /Se      
Rotetorp gd      
Rotetorp gd      
Rotetorp gård      
Runtuna by      
Runtuna by o. sn      
Runtuna by      
Runtuna by      
Runtuna gd      
Runtuna by      
Runtuna by      
Runtuna gd      
Runtuna by      
Runtuna kyrkby      
Runtuna by /Se      
Runtuna by /Se      
Skarpåker hg      
?Skarpåker hg      
Skarpåker hg      
?Skarpåker hgd      
Skarpåker hg      
Skarpåker by      
Skarpåker Saknas /Se      
Skarpåker Saknas /Se      
Skarpåker gd /Se      
Skarpåker gd /Se      
Skarpåker gd /Se      
Skälby gd /Se      
Snesta Saknas /Se      
*Stockabäck torp      
Sundby gård      
?Sundby gd      
Sundby gd      
Sundby gd      
?Sundby gd      
Sundby g      
?Sundby gd      
Sundby gd      
Sundby gård      
Sundby Saknas /Se      
Sundby gd /Se      
*Sätra grindstuga Saknas /Se      
Söderby Saknas /Se      
?Sörby gd      
Sörby gd /Se      
Torrberga by      
Torsberga Saknas /Se      
Torsberga gd /Se      
Trehörnan lht /Se      
Trehörnan lht /Se      
Trehörningen Saknas /Se      
Tunsäter gd      
?Tybble kyrk. bost.      
?Tybble gd      
Västerberga Saknas /Se      
Västerberga gd /Se      
?Åkra gd      
?Åkra gd      
?Åkra gd      
Åkra gd      
Åkra gd      
?Åkra gd      
Åkra gd      
Åkra by      
?Åkra gd      
Åkra gd      
?Åkra gd      
Åkra gård      
Åkra gd /Se      
Ägersta hg      
Ägersta gd /Se      
Äresta by      
Äresta by      
Ärsta Saknas /Se      
Ärsta gd /Se      
Ärsta gd /Se      
*Öija förr namn på Lindö gd /Se      
?Österberga gd      
Österberga gd      
Österberga gård      
Österberga Saknas /Se      
Österberga gd /Se      
Österberga gd /Se      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.