ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sättersta socken : Rönö härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 107 Naturnamn : 78 Bebyggelsenamn : 111 Naturnamn : 34
Sättersta sn Abborrudden udde Sättersta socken Saknas Abborrudden udde
Sättersta sn Biholmen holme Sättersta socken socken Biholmen holme
Sättersta sn Biskopskällan källa Sättersta församling Biskopskällan källa
Sätersta sn Brännvinskällan källa? Sättersta herrar inbyggarbeteckning Djupsundet Saknas
Sättersta sn Dalkarlskärret ägomark Sättersta herrar inbyggarbeteckning Fräkenviken Saknas
Sättersta sn Djupsundet sund Albertsdal t. Fräkenviken vik
Sätersta sn *Esta berg berg /Se Albro avs. Getholmen holme
Sätersta sn *Estaberget berg /Se Alriksdal lht Gröna berget Saknas
Sätersta sn Estalund terräng Backa gård Gängstaängarna ängar
Sättersta sn /Se Fagermon, Lilla terräng Bakomstugan lht Hammaren berg
Sättersta sn Fräkenkärret myrmark Baljesta by Hamnstadberget berg
Sättersta sn Fräkenkärret tjärn Baljesta, Lilla gård Handskmossen mosse
Sättersta sn Fräkenvik ägomark Baljesta, Stora gård Högholmen holme
Sätersta sn Fräkenviken vik Baska gård Igelpinksmossen mosse
Sättersta sn Grönängen terräng Berga by Likstammen sjö
Sättersta sn Gänsta ängarna ängar /Se Bergastugan avs. Luffarsalongen backe
Sättersta sn Hagstutäppan ägomark Bodalen t. Lusholmen holme
Sättersta sn Hamnstadberget höjd med fornborg /Se Broby avs. Lusholmen holme
Sätersta sn Handskmossen mosse Brunna, Lilla gård Lästen sjö
Sättersta sn Hummelsundet skogsmark Brunna, Stora gård Lästern sjö
Sättersta sn Hummelsundet sank mark? Byggningen lht Löten el. Svärdsbrolöt vägskäl
Sättersta sn Högholmen holme Dånhammar gård Pinbergen höjder
Sättersta sn Igelpinken skogsmark Ekdal el. Krongården hmd Sandmon sandig terräng
Sättersta sn Johanneslund terräng Erikslund t. Skomakarpinan vik
Sättersta sn /Se Kalkbruksgärdet ägomark Esta gård Skomakarpinan vik
Sättersta sn /Se Klippan udde Estalund t. Sotön ö
Sättersta sn /Se Kråkkärret ägomark Estlöt gård Sotön ö
Sättersta sn /Se Kärrstugan ägomark Fagermon, Lilla t. Svarvaren sjö
Sättersta sn /Se Kärrstuskogen skogsmark Fredriksberg t. Svarvaren Saknas
Sättersta socken socken /Se Lasses kärr terräng Fridsta avs. Sätterstasjön Saknas
Baljesta by Likstammen sjö Fräkenvik t. Trönsjön sjö
Baljesta by Lingonkärret terräng Fräkenvik f.d. torp Tyve utjord
Baljesta by Lortmossen mosse Frälsegården bebyggelse Vargkjusan dal
Baljesta by Lugneknallen terräng Gubbängen, se Norrstugan Saknas Vedaån å
?Baljesta by Lusholmen holme Gustavsberg lht  
Baljesta by /Se Långkärret terräng Gängsta äldre namn på Svärdsbro Södergård  
Baljesta by /Se Lästen sjö Hagstugan t.  
Baljesta, Lilla gd /Se Lästern sjö /Se Hillsta lht  
?Berga by Lästängen ängsmark Hult eller Hultstugan t.  
Brunna, Lilla o. Stora gdr Mellanviksängarna ängsmark Hult Saknas  
Brunna, Lilla o. Stora byar Miro skogsmark Hyddan lht  
Brunna by Myrstugan terräng Johannesberg lht  
Brunna by Natthagen terräng Johanneslund t.  
Brunna, Stora Saknas /Se *Norrby surbrunn Saknas Kalvsäter = Kalfsäter gård  
Brunna, Stora och Lilla gd:ar /Se Nybygget terräng Karlberg t.  
Dånhammar by Nyängen ägomark Karlsborg lht  
Dånhammar by Pinabergen berg Karren gård  
Dånhammar gdr Sandmon strandområde Karrenslund avs.  
Dånhammar by Skomakarpinan vik Klaraberg lht  
Dånhammar gd /Se Slunstäppan ägomark Klockarbol klockarboställe  
Dånhammar gdr /Se Smedtäppan ägomark Krongården hmd  
Esta by Småsätter ägomark Krumsingens, se Nergården Saknas  
Est löt gd Snickarhult ägomark Kullen hmd  
Eslöt g. Sotön ö Kärrstugan lht  
Estlöt gd Stenhagen terräng Lida gård  
Estlöt gd Stormossen mosse Lövhagen t.  
Estlöt gd Storskogen skogsmark Mellanstugan t.  
Estlöt gd /Se Svartsjöplogen ägomark Mellanvik t.  
Estlöv, se Estlöt gd Svarvaren sjö Nederhult t.  
Gängsta äldre namn på Svärdsbro Södergård Svarvaren sjö /Se Nergården eller Krumsingens gård  
*Gängsta äldre namn på Svärdsbro Södergård Svarvaren sjö /Se Nergården hmd  
Gängsta äldre namn på Svärdsbro Södergård Svarvaren sjö /Se Nergården gård  
Gängsta gd /Se Sätterstasjön sank mark Norrgården gård  
Kalvsätter gd /Se Timmermon höjd o. triangelpunkt Norrstugan el. Gubbängen lht  
Karren gd /Se Timmermoviken vik Norrstugan torp  
Lida by Trönsfallet höjd? Notslätten t.  
Lida by Trönsjön sjö Nybygget t.  
Lida by Trönsjön sjö /Se Nysäter t.  
Lida by Trönskärret terräng Nytäppan avs.  
Lida by Trönsmossen mosse Onsberga kyrkoherdeboställe  
Lida by Utskogen skogsområde Oppgården gård  
Lida by Vargkjusan terräng Piparvik gård  
*Norra gården gd Vedaån å Prästgården, se 1 Onsberga Saknas  
?Onsberga gd Vedaån å Rikardsberg lht  
?Onsberga gd Vilhelmsdal ägomark Sandbrink lht  
Odensberga Saknas /Se Vretakärret terräng Skräddarstugan t.  
Onsberga gd /Se Västra kärret kärr Smedshult, se Hult Saknas  
Svärdsbro by Ängsätter terräng Smedstorp lht  
Svärdsbro by, förr »gænkstom»   Småsäter t.  
?Svärdsbro by   Snickarhult bs.  
Svärd(s)bro by /Se   Snickartorp el. Snickarhult t.  
Svärdsbro by   Solhem lht  
Svärdsbro by   Stensäter lht  
Svärdsbro by   Strömsborg t.  
Svärdsbro by   Svärdsbro by  
Svärdsbro by   Sättersta by  
Svärdsbro by /Se   Sörgården gård  
Svärdsbro by /Se   Tallstugan gård  
Svärdbro by /Se   Timmermon t.  
Svärdbro by /Se   Tuve el. Tuve rusthåll by  
Tuve by   Tuve Saknas  
Tuve by   Tuvekvarn, Stora gård  
Tuve by   Tuvekvarn Saknas  
Tuve gd /Se   Tuvekvarn, Stora torp  
Tuve by /Se   Tuvelund avs.  
Vreta gd   Tyve Saknas  
Vreta gård   Vena mejeri lht  
?Ökna gd   Vilhelmsdal t.  
?Ökna gd   Vilsta avs. lht  
?Ökna gd   Vreta gård  
?Ökna gd   Vretalund bs.  
?Ökna gd   Vreten t.  
?Ökna gd   Vretstorp avs.  
Ökna g   Vretstugan t.  
Ökna gd   Vretstugan, Lilla bs.  
Ökna Saknas /Se   Vägholm, se Karrenslund Saknas  
Ökna gd /Se   Ängshult t.  
    Ängstugan gård  
    Ängsäter lht  
    Ökna gård  
    Övergården hmd  

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.