ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lästringe socken : Rönö härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 134 Naturnamn : 82 Bebyggelsenamn : 218 Naturnamn : 89
Lästringe by, sn Bastberget, Lilla höjd Lästringe sn sn Bastberget Saknas
Lästringe sn Bastberget, Stora höjd Lästringe Socken sn Bastberget, Lilla berg
Lästringe sn Bastberget berg /Se Lästringe församling Bastberget, Stora berg
Lästringe sn Biholmen holme Lästringe opplästar inbyggarbeteckning Björken sjö
Lästringe socken Björken sjö Alma lht Björkråken skog
Lästringe sn /Se Björken sjö Alma hus Björnstumossen mosse
Lästringe sn Björken sjö /Se Alsäter by Bredkärret kärr
Lästringe sn Björnstumossen mosse Alsätter gd Bråten el. Ingmundsta bråte hage
Lästringe sn Bredkärret terräng Alsätter Saknas Brännorna terräng
Lästringe sn Brännorna skogsmark Anderslund avs. Ekstubben höjd
Lästringe sn Djupsundet sund Baggebol gård Ettkärret kärr
Lästringe sn Ettkärret ägomark Baggebol gd Finska himmeln åkerskifte
Lästringe sn Finska himlen fornlämning Berga gård Fiska himlen höjd
Lästringe sn Flaggberget höjd, triangelpunkt Berga f.d. gård Fågelboskogen skogsområde
Lästringe sn Fågelboskogen skog Björkstugan torp Fågelskogen skog
Lestringe sn Fårsjön sjö Björnstugan t Fårsjön sjö
Lästringe sn Grans terräng Björnstugan f.d. torp Fårsjön igenväxt sjö
Lästringe sn Granskärret kärr Björnudden t Granskärret kärr
Lästringe sn Hammaren höjd Björnudden torp Grundshammarsredden äng
Lästringe sn Hammarsmossen mosse Borgartorp gård Gärdesta kanal kanal
Lästringe sn Holmsjökärret kärr Borgartorp torp Hammarsmossen mosse
Lästringe sn Holmsjömossen mosse Braken Saknas Holmsjömossen mosse
Lästringe sn Holmsjön sjö Braken = Staflöt eller Braken gård Holmsjön sjö
Lästringe sn /Se Högberget höjd Braken gd Holmsjön sjö
Lästringe sn /Se Idingekärret kärr Brink gård Hopkärren kärr
Lästringe sn /Se Kalkberget skogshöjd Brink gd Högberget berg
Lästringe sn /Se Katrineberg terräng? Brink, Lilla t Högberget berg
Lästringe sn /Se Katrinelund delvis odlat område Brinkstorp ell. Stekens t. Idingekärret f.d. åker
Lästringe sn /Se Kolarlyckan ägomark Brinkstorp torp Järpviken vik
Lästringe sn /Se Korpmossen mosse Brinktorpstugan lht Kalkbrinken backe
»læstrunge», se Lästringe sn Kristinelundsgärdena ägomark Brohagen t. Koberget berg
Alsäter by /Se Kugelbergsskogen skogsmark Brohagen gd Kolarlyckan åker
Berga gård Likstammen sjö Brohagen Saknas Kyrkhopen äng
Berga Saknas /Se Lillsjömossen mosse Brotorp t Lahopen äng
Borgartorp gd /Se Lillsjön sjö Drämsta el. Prästgården, Drämsta (Drämesta) gård Lerviken vik
Borgartorp gd /Se Lillskogen skog Drämesta, se 1 Drömsta Saknas Likstammen sjö
?Braken (el. Stavlöt) gd Ljungsjön sjö Drömsta, se Drämsta Saknas Lillsjömossen mosse
Brink gård Ljungsjöstugan ägomark Drömsta Saknas Lillsjön sjö
Brink gd /Se Lobymossen mosse Ekebol gård Lillsjön sjö
Drammestad, se Drömsta komministerboställe Lunden ägomark Ekebol f.d. gd Ljungsjön sjö
»dræmbistom», se Drömsta komministerboställe Långmyren ängsmark Ekeslöt gård Ljungsjön sjö
Drämesta, se drämsta gd Långsjön sank mark Ekeslöt gd Lobymossen mosse
?Drömsta komministerboställe Löpersjön sjö Eriksborg avs. Lundsången åker
Drömsta komministerboställe Löpersjön sjö /Se Frideborg avs. Långsjön sjö
Drömsta komministerboställe Lötkärret terräng Frälsegården gård Långsjön igenväxt sjö
Drömsta gd Mellan - Unnan del av sjö Fågelbol gård Löpersjön sjö
Drömsta kom.bost. Nyborg skogs och ägomark Fågelbol gd Löpersjön, se Löppersjön sjö
Drömsta komministerboställe Näset skogsmark Fågelsången t Löppersjön sjö
Drömsta gd Prästbolet ägomark Fågelsången arb. bost. Lötkärrerna, se Lötkärret kärr
Drömsta (Drämesta) komministerboställe Ringberget höjd? Grans, se Lorentsberg Saknas Lötkärret kärr
Drömsta kom.bost. Ringbergsmossen mosse Grans f.d. torp Lövängen åkrar
Ekebol by Sillehagen ängsmark? Grimsta, se Grömsta Saknas Munkens trappor stig
Ekeslöt gd /Se Silleskog skogsmark Grimesta, se 1 Grömsta Saknas Munkens trappor bergavsatser
*Fröberga Saknas Skanndalen terräng Grindstugan t. Neder-Unnan sjö
Fågelbol gård Skräddarkärret terräng Grindstugan torp Näset skogsnäs
Gielesta, se Gärdesta hg Släntviken vik Grundhammar gård Ofina kärr kärr
Grundshammar gård Slätmossen mosse Grundhammar f.d. gd Oskällan Saknas
Grömsta gd Sotön ö Gräsmaren torp Prästgatan väg
Grömsta gd Stolpslätten terräng Gräsmaren torp Ränn källa Saknas
Grömsta gård Svarvaren sjö /Se Grömsta gård Sillehagen förr hage
Grömstad Saknas /Se Svarvaren sjö /Se Grömsta gd Silleskog skogsområde
Grömsta gd /Se Svarvaren sjö /Se Grömsta Saknas Skandals berget Saknas
Grömsta gård /Se Sågkärret kärr Grömsta bandit Saknas Skanndalen dalsänka
Gärdesta fideikommissegendom Södra skogen skogsmark Grömsta torp t. Skogsängen åkrar
Gärdesta fideikommissegendom Telefonbacken skogsmark Gärdesta gård Släntvik f.d. åker
Gärdesta fideikommissegendom Timmermossen mosse Gärdesta gd Släntviken vik
Gärdesta fideikommissegendom Trankärret kärr Gärdesta såg, se Stoltstugan Saknas Släntviken vik
Gärdesta hg Tre prästers källa källa Haga avs Slätmossen mosse
Gärdesta hg Täppan ängsmark? Haga gd Slätmossen mosse
Gärdesta egendom Unnan, Nedre o. Övre sjöar Hagby gård Solnsopen åkerstycke
Gärdesta hg Unnan, Nedre sjö Hagalund avs. Sotön ö
Gärdesta hg Unnan, Övre sjö Hagstugan t. Stolpslätten terräng
Gärdesta hgd /Se Unnan, Nedre o. Övre sjöar /Se Hagstugan torp Stångmossen mosse
Gärdesta gods /Se Unnan, Nedre sjö /Se Hopen gård Svarvaren sjö
Hagby gd Unnan, Övre sjö /Se Hopen gd Svinryggen vägrygg
Hagby gård Unnerna sjöar /Se Hålstugan t. Timmermossen mosse
Hagby gd Unnohagen skogsmark Hålstugan torp Tre prästers källa källa
Hagby gd Varggropsbacken backe Högskog, se Nysäter Saknas Timmermossen mosse
Hagby g. Vedaån å Idinge gård Unaberg berg
Hagby gd Vedaån å Idinge gd Unnan, Nedre, se Neder- Unnan sjö
Hagby gd »wnSiön» sjöar Idingelaggarens, se Nybygget, Stora Saknas Unnan, Övre, se Över-Unnan sjö
Hag(e)by g. Överlötsberget höjd, triangelpunkt Idingelaggars f.d. torp Unnohagen hagmark
Hagby gd   Ingmunsta = Ingemundsta by Unnona, Nedre sjö
Hagby gård   Ingemundsta gd Unnona, Övre sjö
Hagby gård   Ingmunstatorp lht Unnorna sjöar
Idinge gård   Ingemundstatorp torp Vadsbro bro
Idinge gård   Ingvarslund lht Varggropsbacken fångstgrop
Idinge gd /Se   Jakobsberg lht Vedaån å
Idinge gd /Se   Janslund t Över-Unnan sjö
Idinge gd /Se   Joakimsdal lht  
Ingemunsta by   Johannesberg avs.  
Ingemunsta by   Jonsvreten, se Kristinelund Saknas  
Ingemunsta by   Järpens, se Vedatorp Saknas  
Ingemunsta by   Järpvik torp  
Ingemunsta by   Karlberg lht  
Ingmunsta by /Se   Karlberg torp  
Körninge gård   Karlsborg avs.  
Körninge gård   Karlsdal torp  
Körninge gd /Se   Karlsdal torp  
Körninge gd /Se   Katrineberg lht  
Laggartorp torp /Se   Katrineberg f.d. torp  
Löt by   Katrinelund lht  
Löt gd   Katrinelund f.d. torp  
Löt by   Klockarbol klockargård  
Löt by   Kristinelund el. Jonsvreten lht  
Löt by   Kristinelund f.d. torp  
Löt gård   Krongården gård  
Löt Saknas   Kullebo arb. bost.  
Lötstugan torp   Kulstugan el. Rosenborg Saknas  
Lötstugan torp /Se   Kulstugan torp  
Lövhagen torp /Se   Källstugan t.  
Stavstugan torp /Se   Källstugan torp  
Tuve, Lilla gd /Se   Kärrstugan lht  
?Tuvekvarn, Lilla gård   Kärrstugan torp  
*Tuwym Saknas   Körninge gård  
Unovik tp /Se   Körninge gd  
Veda gård   Körninge Saknas  
Veda hg   Laggartorp t.  
Veda gd   Laggartorp torp  
Veda hg   Lillbrink torp  
Veda gd /Se   Lillgården gård  
Vreta torp /Se   Linjedal el. Plitens lht  
Åkra lht   Linjedal torp  
?Åkra gd   Ljungsbo arb. bost.  
?Åkra gd   Ljungsjön torp  
?Åkra gd   Ljungsjöstugan torp  
Åkra gd   Loby t.  
?Åkra gd   Lorentsberg el. Grans t.  
Åkra gd   Lorensberg f.d. torp  
?Åkra gd   Lugnet el. Lövstugan avs.  
Åkra gård   Lund torp  
Åkra gård   Lunden t.  
Åkra gd /Se   Lunden, se Lund torp  
Ålsäter by   Långmyren torp  
    Långsjötorp t.  
    Långsjötorp, Lilla torp  
    Lästringe skola Saknas  
    Löt by  
    Löt gd  
    Lötstugan t.  
    Lötstugan torp  
    Lövensberg lht  
    Lövhagen t.  
    Lövnäs t.  
    Lövnäs torp  
    Lövstugan, se Lugnet Saknas  
    Lövstugan torp  
    Marieberg avs.  
    Mellangården hmd  
    Myren torp  
    Myren torp  
    Mörtens torp  
    Mörtsjönäs el. Mörtsjötorp t.  
    Mörtsjötorp, se: Mörtens torp  
    Nergården hmd  
    Norrstugan t.  
    Nyborg f.d. torp  
    Nybygget, Stora el. Idingelaggarens lht  
    Nystugan lht  
    Nystugan torp  
    Nysäter el. Högskog t.  
    Nysäter gd  
    Nytorp lht  
    Olstorp t  
    Olstorp torp  
    Oppgården hmd  
    Plitens, se Linjedal Saknas  
    Prästbol lht  
    Prästbol f.d. torp  
    Prästgården, se Drämsta Saknas  
    Rosenborg, se Kulstugan Saknas  
    Rosenborg torp  
    Runsta avs.  
    Sandbrink t.  
    Sandbrink f.d. torp  
    Sandstugan t.  
    Sandstugan torp  
    Signedal avs.  
    Skogsbo torp  
    Skogshyddan avs.  
    Sofieborg avs.  
    Solvik t.  
    Solvik torp  
    Stavlöt, se Braken Saknas  
    Stavlöt eller Braken, se 1 Braken Saknas  
    Stavstugan t.  
    Stavstugan f.d torp  
    Stekens, se Brinkstorp Saknas  
    Stenhuset lht  
    Stensborg avs.  
    Stocksund t.  
    Stocksund torp  
    Stoltstugan el. Gärdesta såg t.  
    Storgården gård  
    Sätterlundstugan bs  
    Sörängstugan t.  
    Tuvekvarn gård  
    Tuvekvarn Saknas  
    Tuvekvarn, se Tuvekvarn, Lilla torp  
    Tuvekvarn, Lilla torp  
    Tuvekvarn, Lilla torp  
    Unovik t.  
    Unnovik två torp  
    Veda gård  
    Veda gd  
    Vedatorp el. Järpens t.  
    Vik, Lilla t  
    Vreta t.  
    Vreta torp  
    Åkra gård  
    Åkra gd  
    Åkralogen f.d. loge  
    Åkrastugan t.  
    Åkrastugan torp  
    Ålsäter, se Alsäter Saknas  
    Ålsätter, se 1 Alsätter Saknas  
    Överlöt t.  
    Överlöt torp  

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.