ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tystberga socken : Rönö härad : Södermanlands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 82 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  Backa holmar holmar    
  Backa holmar holmar    
  *Bagghålet sund    
  *Bregårdsklubbar holmar    
  Brändskär holme    
  *Båtsmansö udde    
  Drottningskär holme    
  *Flagsholmen synbarl. f.d. udde /Se    
  *Gaddarna holmar    
  *Gaddarna holmar    
  *Gaddarna holmar    
  *Gallmechled farled    
  *Granskär holme    
  *Granskär holme    
  Hamnskär holme    
  *Hanholm holme    
  *Hanholmen holme    
  Hospitalsholm udde    
  Humleholmen holme (ev. del av ö) /Se    
  Humleholmen halvö    
  Humleholmen halvö    
  *Hyttingsholmen trol. udde eller del av ö    
  Högholmen holme    
  Högholmen ö    
  *Högsholm udde    
  *Hörnholmen (eller *Hömholmen) udde    
  Kittelöklubb, Ö. holme    
  Kittelöklubben, Ö. holme    
  *Kittelökullen grund    
  Klubbarna, V. holmar    
  Klubbarna, V. holmar    
  Klubben, Y. holme    
  Klubben, Y. holme    
  *Koholmen del av ö    
  Koksten holme    
  Krepplet holme    
  Krepplet holme    
  *Krokholm holme    
  Kråkfjärden fjärd    
  *Lak Krokholm holme    
  *Långaholmen holme    
  Långskär holme    
  Lökholmarna holmar    
  Lökholmarna holmar    
  Lökholmarna öar    
  Lökholmarna holmar    
  Lökholmarna öar    
  *Mjölkholmen holme    
  *Mjölöholm holme    
  *Myrklubb (eller -klabb) holme    
  *Norraholm trol. del av ö    
  Oxbåset sund    
  Oxbåset sund    
  *Pejla trol. grund    
  Ringsögrund grund    
  Risöhällarna holmar    
  *Rågöhatt holme o. grund    
  Rågön ö    
  Sackholmen holme    
  Saltskär holme    
  *Sjöbohällar synbarl. udde    
  Smörholm holme    
  Smörholm holme    
  Stråkudden synbarl. holmar    
  Stångskär holme eller holmar    
  Stångskär holme    
  *Tallarn holme    
  Tallholmen holme    
  Timmerviksholmen holme    
  Trutbådan holme    
  Uttergrytsklabben holme    
  Viskär holme    
  Viskär holme    
  *Vålarö f.d. ö /Se    
  Vålarö halvö    
  Västerklubben holme    
  Västerklubben holme    
  Västerskär holme    
  Älvskär holme    
  Älvskär holme    
  Äspskär, St. o. L. holmar    
  Örnklubben holme    

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.