ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Trosa stad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 84 Naturnamn : 53 Bebyggelsenamn : 17 Naturnamn : 28
Trosa stad *Alholmen holme Trosa Saknas Borgmästarholmen del av Öbolandet
Trosa stad ?Borgmästarholmen del av Öbolandet Trosa stad Fållsudden udde
Trosa stad Borgmästarholmen udde Trosa metare inbyggarbeteckning Fårhällan berghäll
Trosa stad Femöringen holme Trosa pitsänglar inbyggarbeteckning Fän skog
Trosa stad *Fågelöfjärden fjärd Trosa stad Jinskärsudd udde
Trosa stad Fågelöfjärden fjärd Ekensberg handels trädgård Jordbroviken vik
Trosa stad *Ginskärsudd udde Eriksberg villa Jungfrutomten område
Trosa stad Glorudden udde Grindstugan lht Karlberg utsiktsberg
Trosa stad *Glorön halvö Karlsborg villa Klubbskogen skog
Trosa stad Kalkholmen, Lilla holme Karlslund lht Kronskär, Stora o. Lilla holmar
Trosa stad Kalkholmen, Stora holme Kungsgården lht Kruthusbacken backe
Trosa stad Kimholmen udde? Kungsängen lht Lindblads vass vass
Trosa stad Kimholmsviken vik Strömmen villa Lindsudde udde
Trosa stad Kniholmarna holmar Tomtahill lht Långnäsvassen vass
Trosa st. Kronskär, Lilla holme Trosalund lht Mellantjuven, se Tjuvholmarna Saknas
Trosa stad Kronskär, St. o. L. holmar Omanstorp lht Röda bergen berg
Trosa stad Kronskär, Lilla holme Östermalm stadsdel Sjölöten åker
Trosa stad Lillkrokan ängsmark /Se   Snöholmen holme
Trosa stad *Nyäng äng   Sophögen mynning av Trosaån
Trosa stad Rävudden udde   Stadsfjärden vik
Trosa stad Rävudden udde   Svartviken vik
Trosa stad *Skogsholmen holme   Tjuven, Stora o. Lilla, se Tjuvholmarna Saknas
Trosa stad Snöholmen holme   Tjuvholmarna holmar
Trosa stad Snöholmen holme   Tjuvhällan Saknas
Trosa stad Snöholmen holme   Trosaviken vik
Trosa stad Stadsfjärden fjärd   Trosaån å
Trosa stad Stadsfjärden fjärd   Tureholmsviken vik
Trosa stad /Se Stavholmarna holmar   Törnrostomten område
Trosa stad *Stora bron bro /Se    
Trosa stad Storholmen holme    
Trosa stad Storkrokan ängsmark /Se    
Trosa stad Strömmingsberget höjd?    
Trosa stad *Stävesund sund /Se    
Trosa stad Svarthäll holme    
Trosa stad Svartviken vik    
Trosa stad *Svartviksudden udde    
Trosa st. *Syvholmar, se Stavholmarna holmar    
Trosa stad Tioöringen holme    
Trosa stad Tjuvholmarna, se Stavholmarna holmar    
Trosa stad Tjyvholmarna holmar    
Trosa stad Tjyvholmarna holmar    
Trosa stad Trosa alper höjd    
Trosa stad *Trosa lada berg /Se    
Trosa stad Trosa mynne, se Trosa åminne Saknas /Se    
Trosa stad Trosa stads hålmar holmar    
Trosa stad Trosa åminne Saknas    
Trosa stad Trosa åminne Saknas /Se    
Trosa stad Trosaån å    
Trosa stad Trosaån å    
Trosa stad Tureholmsviken vik    
Trosa stad Tureholmsviken vik    
Trosa stad Öbolandet ö    
Trosa stad Öbolandet ö /Se    
Trosa f. stad, nu by      
?Trosa stad      
Trosa stad      
Trosa stad      
Trosa stad      
Trosa stad /Se      
Trosa stad /Se      
Trosa stad /Se      
Trosa stad /Se      
Trosa stad /Se      
Trosa stad /Se      
Trosa stad /Se      
Trosa stad /Se      
Trosa stad /Se      
Trosa stad /Se      
Trosa = Thorsharg stad /Se      
Trosa stad /Se      
Trosa stad /Se      
Trosa stad /Se      
Thorsharg stad /Se      
Trosa mynne förr namn på stad /Se      
Trosa kyrka Saknas /Se      
Bartholomei marknad marknad /Se      
Kroka gd /Se      
Kungsgården gd      
Trosa by Saknas /Se      
Trosa kvarn Saknas      
Trosa åminne Saknas      
Trosa åminne Saknas      
Åminnet, se Trosa åminne Saknas      
Åminnet, se Trosa stad      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.