ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Blacksta socken : Oppunda härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 320 Naturnamn : 59 Bebyggelsenamn : 183 Naturnamn : 124
Blacksta sn Anderslund skogsmark Blacksta socken socken Annas holme holme
Blacksta socken Belen utdikad sjö /Se Blacksta sn Aspholmen, se Råskär holme
Blacksta socken Beril(e)n utdikad sjö /Se Blacksta grevar inbyggarbeteckning Belen utdikad sjö
Blacksta sn Beriln, se Kamhaf igenväxt sjö el. tjärn /Se Blacksta grevar inbyggarbeteckning Belen utdikad sjö
Blacksta sn Björkbacken ägomark hagaren inbyggarbeteckning Beriln + torrlagd sjö
Blacksta sn *Borgareberget berg /Se sköttsletorpen inbyggarbeteckning Beriln, se Belen utdikad sjö
?Blacksta sn Bårsjön f.d. sjö? Anderslund lht Blackstaviken, se Hovbyviken vik
Blacksta sn Bårsjön sjö /Se Anderslund lht Blåbärsbacken berg
Blacksta sn Bårsjön f.d. sjö /Se Anderslund f.d. lht Branta brottet åker
Blacksta sn Djupviken vik Aspa lht Brantan förr åker, nu skog
Blacksta sn Djupviken vik Aspa lht Bårsjön sjö
Blacksta sn Djupviken vik Asplunda lht Bårsjön igenvuxen sjö
Blacksta sn *Ekpålen råmärke Berg Saknas Dansickgraven del av Örbäcken
Blacksta sn Gatstugorna ägomark Bjudby gård Danzigergraven vattendrag
Blacksta sn Gravkullarna fornlämning Bjudby by De tre syskonens berg berg
Blacksta sn Grindstugan terräng Bjudby Saknas Djupviken vik
Blacksta sn Gryts holme holme Bjudby gdr /Se Djupviken vik
Blacksta sn Grytstugan ägomark Björkbacken lht Djupviken vik
Blacksta sn Holmängsudden udde Björkhem lht Egypten, se Hagstuguplogen åker
Blacksta sn *Hornstenen råmärke Björkvalla lht Eknäset näs
Blacksta sn Hovby skans fornborg /Se Björkvalla lht Eldsmossen, se Mossen åker
Blacksta sn Hovby skans fornborg Björkås lht Enbuskabacken åkerbacke
Blacksta sn Hovby skans fornlämning Blackstaby gård Enbuskabacken åkerbacke
Blacksta sn Kamhav utdikad sjö /Se Blackstaby gård Falkberget berg
Blacksta sn Kamhaf, se Beriln igenväxt sjö el. tjärn /Se Blackstaby Saknas Fiskbro bro
Blacksta sn Kaninholmen holme Blackstaby gd Fiskbrobacken backe
Blacksta sn /Se Knappnäset näs Blackstatorp el. Nygård torp Gravkullarna gravkullar
Blacksta sn Kung Blackes hög fornlämningar /Se Blackstatorp torp Grytanäset udde
Blacksta sn Lugnet terräng Blackstatorp gd Grytssundet sund
Blacksta sn Lybeck ägomark Danzig f.d. kvarn Grytasundet sund
Blacksta sn Långhalsen sjö Djupvik bebyggelse Grävlingbacken åkerbacke
Blacksta sn Långhalsen sjö Djupvik gård Gröna soffan udde
Blacksta sn Långhalsen sjö Djupvik gd Gubbkärret åker
Blacksta sn Långhalsen sjö Ede(n)borg, se Edenburg f.d. lht Gubboxen sten
Blacksta sn Långhalsen sjö Edinburg lht Hagstuguplogen, se Egypten åker
Blacksta sn Långmon skogsmark Edenburg, se Ede(n)borg f.d. lht Hjortronmossen mosse
Blacksta sn Marsjön sjö Eknäs gård Hofbyskans berg
Blacksta sn Marsjön sjö Ekenäs Saknas Holmen upphöjning i terräng
Blacksta sn /Se Marsjön sjö /Se Ekenäs gd Holmängen åker
Blacksta sn Marsjön sjö /Se Ekhyddan lht Holmängsudden udde
Blacksta sn Norrängsviken vik Ektorpet f.d. torp Hovby skans, se Näsbyskansen fornborg
Blacksta sn Nytorp ägomark Fredriksdal förr soldattorp Hovbyviken vik
Blacksta Saknas Näset strandområde Fredrikslund lht Jerusalemsbacken vägbacke
Blacksta Saknas Näshagen terräng Fridhem lht Jonstorpabergen berg
Blacksta socken Olstorp mosse, förr torp Frimodigstorp, se Ringens lht, f.d. soldattorp Jättegrytorna fördjupningar i berggrund
Blacksta socken Oxhagsviken delvis odlad skogsmark Fyrby by Kalkugnsbacken åkerbacke
Blacksta socken Prästkällan källa? Fyrby gd Kallemetarstenen sten
Blacksta sn *Skansberget berg /Se Fyrbylund lht Kaninholmen holme
Blacksta by *Skansen tingsplats? Gatstugan lht Klasamon skog
Blacksta hg Smedjeudden udde Gatstugorna försvunna lhtr Klasamon skogsparti
Blacksta sn Stenhagen skogsmark Granskog lht Knappnäset bergudde
Blacksta sn Sundbacken skogsbacke Granskog lht Kojabergen berg
Blacksta sn Sågstugan terräng Grindstugan lht Kung Blackes hög gravhög
Blacksta sn *Tingshögen gravhög? /Se Grindstugan f.d. lht Kvarnängen åker
?Blacksta sn *Trollstenen råmärke Gropstugan lht Kvarnängen åker
Blacksta sn *Trollstenen råmärke Gryt gård Lillängen åker
Blacksta sn Udden ägomark Gryt gd Lindholmen udde
Blacksta sn Vadsbrosjön sjö Haga lht Lindholmen udde
Blacksta sn Örbäcken bäck Haga gd Lorensbergabacken skogsterräng
Blacksta sn   Hagstugan lht Lundinskullen kulle
Blacksta sn   Hagstugan lht Lundinsudden udde
Blacksta sn   Hallstorp gård Långhalsen sjö
Blacksta sn   Hallstorp Saknas Långmon skogsområde
Blacksta sn   Hallstorp gd Lövhällen badplats
Blacksta sn   Hallstorpsstugan lht Marsjön sjö
Blacksta sn   Hemgården, se Kolartorp gd Marsjön sjö
Blacksta sn   Hjortsborg lht Marsjön sjö
Blacksta sn   Hovby gård Marsjön sjö
Blacksta sn   Hovby gd Marsjön sjö
Blacksta sn /Se   Höganäs lht Mossen, se Eldsmossen åker
Blacksta sn /Se   Högvalla lht Mästerns udde udde
Blacksta by och sn /Se   Högvalla lht Norrgårdsodlingen förr åker, nu skog
Blacksta sn /Se   Jerusalem lht Näsbyskansen fornborg /Se
Blacksta sn /Se   Johanslund lht Näsbyviken vik
Blacksta sn /Se   Johanslund lht Näset, se Grytanäset udde
Blacksta sn /Se   Johanstorp eller Vissjötorp gård, avs. Näset, se Prästgårdsnäs betesmark
Blacksta sn /Se   Jonstorp lht Näset betesmark
Blacksta kyrka Saknas /Se   Jonstorp förr torp, nu lht Näshagen, se Näset, Prästgårdsnäs betesmark
Blacksta kyrka Saknas /Se   Karlberg lht Odlingen åker
Bjuddby by   Karlberg lht Olles vik vik
Bjuddby by   Karlsro lht Plogen åker
Bjuddby by   Kojan försvunnen lht Plogängen åker
Bjuddby by   Kolartorp torp Prästgårdsnäs betesmark
Bjudby by   Kolartorp gd Prästkällan källa
Bjuddby by   Kulsta by Prästudden udde
Bjuddby by   Kulsta by Pölsan förr åker, nu betesmark
Bjudby by   Kulstabyn, se Kulsta by Romamossen, se Skirmossen mosse
Bjuddby by   Kulsta Frälsegård Saknas Rovgropsudden udde
Bjuddby by   Kulsta Norrgård hmd Runstensbacken åkerbacke
Bjudby Saknas /Se   Kulsta Skattegård gård Råskär, se Aspholmen holme
Bjudby Saknas /Se   Kulsta Storgård hmd Skirmossen mosse
Bjudby by /Se   Kulsta Västergård gård Skirmossen, se Romamossen mosse
Bjudby gd /Se   Kulsta Östergård hmd Skirsjön + mosse
Blacksta by, sn   Landbacken försvunnen lht Skönvikslogen lada
Blacksta by   Lillberg lht Smedgärdet åker
Blacksta by, sn   Lill-Loka torp Smedholmen holme
Blacksta by   Lill-Loka lht Smedudden udde
Blacksta hg   Loka lht Snoken förr åker, nu skog
Blacksta hg   Loka lht Stensängen åker
Blacksta g.   London lht Stensängen område
Blacksta hg o. sn   London lht Stenängen skans berg
Blacksta hg o. sn   Lorensberg torp Stentorpa skans berg
Blacksta herrg.   Lorensberg lht Storängen åker
Blacksta hg   Lugnet riven lht Strökärret terrängområde
Djupvik gård   Lugnet f.d. lht Stöveln åker
Drykkista prästgård   Lunda lht Sundbacken terrängparti
Drykkiæsta prästgård   Lybeck lht Syltängen åker
Drykkesta hgd   Lybeck f.d. beb. Sågkärret förr kärr
Drykkesta, nu Trinkesta hgd   Lövlund lht Sörtorpplogen förr åker, nu skog
[Dryckista] Saknas   Marielund lht Tulleddet led
Ekenäs, se Träcksta gd   Marielund lht Tuppberget berg
Ekenäs, se Träcksta hgd   Mellangården gård Täppan förr åker, nu skog
?Ekenäs hg   Nilsbol torp Vadsbrosjön sjö
Ekenäs gd /Se   Nilsbol torp Vadsbrosjön, se Vassjön sjö
Eknäs, se Träcksta hg   Norrgården gård Varggropen grop
Eknäs gd /Se   Norrgården gård Vassjön, se Vadsbrosjön sjö
Fyrby by   Nygård gd Vassjön, se Vadsbrosjön sjö
Fyrby gd   Nystugan lht Våtängsbacken backe
Fyrby by   Nystugan lht Ålspångabron bro
Fyrby by   Nystugan lht Ålspånga bro bro
Fyrby by   Nystugan, se Gropstugan lht Ålspångaån å (förr sund)
Fyrby by   Nytorp lht Åttondelshagen hage
Fyrby by   Nytorp f.d. torp Ängbacken åker
Fyrby by   Näsby gård Örbäcken vattendrag
Fyrby by   Näsby gd  
Fyrby by   Näsby, Lilla förr gd, nu lht  
Fyrby by   Olstorp torp  
Fyrby by   Olstorp f.d. lht  
Fyrby Saknas /Se   Orrhult lht  
Fyrby by /Se   Oskarsro lht  
Gryt gd   Plastorp gård  
Gryt gd   Plastorp gd  
?Gryt gd   Ringens lht, f.d. soldattorp  
Gryt by   Rom lht  
Gryt gård   Rom lht  
?Gryt gd   Runeby lhtr  
?Gryt gd   Skansnäs lht  
?Gryt gd   Skansnäs lht  
?Gryt gd   Skattgården gård  
?Gryt gd   Skirstugan lht  
?Gryt gd   Skirstugan försvunnen lht  
Gryt gd   Skoga(r)stugan lht  
Gryt Saknas /Se   Skogartorp torp  
Gryt gd /Se   Skoga(r)torp förr gd, nu lht  
Hoby, se Hovby gd   Skogen, se Skoga(r)stugan lht  
?Hovby gård   Skogvalla lht  
Hovby gd   Skräddartorp gård  
Hovby gård   Skräddartorp gd  
Hovby by   Skönvik försvunnen beb.  
Hofby Saknas   Skösseltorp gård  
Hovby gård   Skötseltorp gd  
Hovby by   Sköttsletorp gd  
Hovby gd:ar   Solbacka lht  
Hovby by   Stavhälla torp  
Hovby gd   Stavhälla gd  
Hovby gd   Stenstorp, Västra torp  
Hovby gd   Stenstorp, Västra beb.  
Hovby Saknas /Se   Stenstorp, Östra torp  
Hovby gd /Se   Stensängen utäng  
Hovby by /Se   Storberg lht  
Katrineborg Saknas /Se   Storgården gård  
Katrineborg Saknas /Se   Svenhem prästgård  
Kulsta by   Sågstugan lht  
Kulsta by   Sågstugan f.d. lht  
Kulsta by   Transtugan lht  
Kulsta by   Transtugan lht  
Kulsta by   Trinkesta gård  
Kulsta by   Trinkesta gd  
Kulsta by   Udden torp  
Kulsta by   Udden f.d. torp  
Kulsta by   Uggelhult lht  
Kulsta by   Ulriksberg lht  
Kulsta by   Vinterstugan f.d. soldattorp  
Kulsta by   Virstorp, se Visjötorp torp  
Kulsta by   Visjötorp torp  
Kulsta by   Vistorp, se Visjötorp torp  
Kulsta by   Västergården gård  
Kulsta by   Västergården gård  
Kulsta by   Ängstugan + riven lht  
Kulsta by   Ängstorp lht  
Kulsta by   Ängtorp f.d. beb.  
Kulsta by   Östergården gård  
Kulsta by   Östergården gård  
Kulsta by      
Kulsta by      
Kulsta by      
Kulsta by      
Kulsta by      
Kulsta Saknas /Se      
Kulsta by /Se      
Kulsta by /Se      
?Kulsta by /Se      
Lybeck Saknas /Se      
Lybeck lht /Se      
?Näsby by      
?Näsby by      
Näsby by      
?Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
?Näsby Saknas      
?Näsby by      
?Näsby by      
?Näsby by      
?Näsby by      
?Näsby by      
Næsby by      
?Näsby by      
?Näsby by      
?Näsby by      
?Näsby by      
?Näsby by      
?Näsby by      
?Näsby by      
?Næsby by      
?Näsby by      
?Näsby by      
Näsby Saknas      
?Näsby by      
?Näsby by      
?Näsby by      
?Näsby by      
?Näsby by      
Plastorp gd      
Plastorp egend.      
Skötseltorp gd      
Stavhälla gd /Se      
*Sten äng      
*Sten Saknas      
*Sten Saknas      
Stensängen utjord      
Stensängen utjord      
Stensängen utjord      
Stensängen utjord      
Stensängen utj.      
Stensängen utjord      
Stensängen utjord      
Stensängen Saknas /Se      
*Thræxtuna Saknas      
*Thyulsta Saknas      
Trinkesta prästgård      
?Trinkesta prästgård      
Trinkesta prästgård      
Trinkesta gd      
Trinkesta gd      
Trinkesta gd /Se      
Trinkesta Saknas /Se      
Trinkesta prästgd /Se      
Trinkesta gd /Se      
Troxta, se Träcksta hg      
Träcksta hg      
Träcksta hg      
?Träcksta hg      
?Träcksta hg      
Träcksta gd      
Träcksta hg      
Träcksta hgd      
Träcksta (numera Ekenäs) hg      
Träcksta hg      
Träcksta hg      
Träcksta hg      
Träcksta gd      
Träcksta Saknas      
Träcksta hg      
Träcksta hg      
Träcksta hg      
Träcksta hg      
Träcksta Saknas      
Träcksta hg      
Träcksta Saknas      
Träcksta (numera Ekenäs) hg      
Träcksta säteri      
Träcksta gd      
Träcksta hgd      
Träcksta (numera Ekenäs) hg      
Träcksta (numera Ekenäs) hg      
Träcksta Saknas      
Träcksta hg      
Träcksta hgd      
Träcksta hg /Se      
?Träcksta hg      
Träcksta hg      
Träcksta hg      
Träcksta hg      
Träcksta hg      
Träckesta l. Eknäs by      
?Träcksta hg /Se      
Träckesta g      
Träcksta (numera Ekenäs) gd      
Träcksta (numera Ekenäs) gd      
Träcksta (numera Ekenäs) gd      
Träcksta hg      
Träcksta hg /Se      
Träcksta hg      
Träcksta hg      
Träcksta gård      
Träcksta hg      
Träcksta hg      
Träksta gd      
Träcksta (numera Ekenäs) hgd      
Träckesta gd      
Träcksta (numera Ekenäs) gd      
Träcksta hg      
Träcksta gd      
Træksta Saknas      
Träcksta hg      
Träcksta hg      
Träcksta (numera Ekenäs) hg      
Träcksta gd      
?Träcksta (numera Ekenäs) gd      
Träcksta (numera Ekenäs) hg      
Träcksta (nu Ekenäs) gd (hgd)      
Träcksta hg      
Träcksta hg      
Träcksta, se Ekenäs gd      
Träksta Saknas /Se      
Träksta gd /Se      
Träksta gd /Se      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.