ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västerljungs socken : Hölebo härad : Södermanlands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 90 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  Alklubbarna holmar    
  Arnholmen, V. o. Ö. holmar    
  *Askviken vik    
  Baggen grund    
  Bergholmarna, Södra och Norra holmar    
  Bergholmen holme    
  Björken sjö    
  *Boh(olms)udd udde    
  Bredviken vik    
  *Brån-(ev. *Brän-) klabb (eller klubb) holme    
  Båtsmansklubben holme    
  Enholm holme    
  *Furuklabbar holmar    
  Fågelskärsklubbarna holmar    
  Fågelstångsholmen holme    
  Gudmundsknall grund    
  Gudmundsknall grund    
  Gulklubben holme    
  *Gunamunsbrotten grund    
  *Gålkubb holme    
  *Hogelör holme eller grund    
  Hållsviken vik    
  Högholmarna holmar    
  Högholmarna holmar    
  Högholmarna holmar    
  Jungfrun grund    
  Jutskär holme    
  *Kalvudden udde    
  Kockelskär ö    
  *Koholm trol. del av ö    
  *Koholm udde    
  Korskär holme    
  Lacka Långskär ö    
  Lackatrutbåda holmar    
  Lemulssund vik    
  *Långgrundsknallar grund    
  Läggningsbådarna holmar    
  Läggningsbådarna holmar    
  Läggningsbådarna grund    
  Lökholmarna holmar    
  Lökholmarna holmar    
  Lövholm holme    
  Maliholmarna holmar    
  Måsklubben holme    
  Mättingeviken vik    
  Mättingeviken vik    
  Nygrund grund    
  *Näsuddsklabb holme    
  *Olsvik vik    
  Olsviksgrund holme eller grund    
  Persö ö    
  Piparholmen halvö    
  Rommarö ö    
  Rommarö ö    
  Rundklubbar holmar eller grund    
  *Runklubbar holmar    
  *Rågmorknösen grund    
  Rävskär ö    
  Simpgrund grund    
  Självfrätsholmen holme    
  *Sketenfjärden fjärd    
  Skränmåsskär holmar    
  Skränmåsskär holmar    
  Skötholmen holme    
  *Sundsholmen udde    
  *Svarthällar holmar    
  Svarthällarna holmar o. grund    
  *Sälgarnskär holmar eller grund    
  *Tofsöviken vik    
  Trigöta ö    
  Trigöta ö    
  Trigöta ö    
  Trullknallen holme    
  Trutbåden holmar    
  Trutbåden holmar    
  *Trutbådgrundet grund    
  Trädgårdsskär holme    
  *Tunaö halvö    
  Törnskär holme    
  Törnskär holme    
  Vitbådarna holmar    
  *Västergryndan grund    
  *Västljungö halvö    
  Ytterklubb holme    
  Äggekullshällarna holmar    
  Äggekullshällarna holmar    
  Äggkullhällarna holmar    
  Älgskärsklubben holme    
  Älvskär holme    
  Österhällan grund    

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.