ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Trosa socken : Hölebo härad : Södermanlands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 53 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Alholmen holme    
  Asenskallen holme    
  *Bergö holme    
  Bockholmen holme    
  Bockholmen holme    
  Bokögrunden holmar    
  Bokö - Oxnö ö    
  Borsö ö    
  Borsö ö    
  Daggungarna holmar    
  *Djupsund vik    
  *Djupvik vik    
  *Fågelfjärden fjärd    
  Fågelö ö    
  *Fågelöfjärden fjärd    
  *Gelöfjärden (?) fjärd    
  *Gloreudde udde    
  Granholmen holme    
  *Hanösund sund    
  Horrskär holme    
  *Hålfjärden fjärd    
  Hålvastö ö    
  *Hällbolandet landsdel    
  Hästamsholmarna holmar    
  *Högholm udde    
  Isskären holmar    
  Kalvholmen, St. holme    
  *Kalvik sund    
  *Kimholmssund vik    
  Knekten holme    
  Kniholmarna holmar    
  Koholmen udde    
  Korsklabben holme    
  Korssjälarna holmar    
  Kråmö ö    
  Kyrkoskär holme    
  Lindholmarna holmar    
  Långviken vik    
  Maljeholmen holme    
  *Norsö trol. halvö    
  Roparudden udde    
  Smörklubben holme    
  *Smörsund sund    
  Stenskär holme    
  *Stensundsudd udde    
  Storholmen holme    
  Svarten grund    
  Svartviksholme holme    
  Tallholmarna holmar    
  Tjurholmen holme    
  Åsholmen del av ö    
  Öbolandet ö    
  Öbolandet ö    

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.