ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Katrineholms stad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 51 Naturnamn : 152 Bebyggelsenamn : 73 Naturnamn : 91
Katrineholm, se Stora Malm, Oppunda hd Saknas Katrineholm, se Stora Malm, Oppunda hd Saknas Katrineholm, se Stora Malm, Oppunda hd Saknas Katrineholm, se Stora Malm, Oppunda hd Saknas
Katrineholm stad Alsjögatan gata /Se Katrineholm stad Backasjön del av Duveholmssjön
Katrineholm stad /Se Amygatan gata /Se Katrineholm stad Backavallen idrottsplats
Katrineholm stad /Se Anisbacken gata /Se Alsjö lht Bievägen (förr Nygatan) gata
Katrineholm stad /Se Barfotagränd gata /Se Backa gd Bondegatan gata
Katrineholm stad /Se Bergsgatan gata /Se Betlehem lht Brunnsgatan gata
?Backa gd Betlehemsvägen gata /Se Björkbacken ghs Bryggargatan gata
?Backa gd Bievägen gata /Se Bomstugan t. Bäckmansbacken, Bäckmanska backen backe
Betlehem tp /Se Birgitsgatan gata /Se Bomstugan lht Djulö allé allé
Djula beb /Se Bjurstorpsgatan gata /Se Djulö, Stora gd Djulöbadet badplats
Djula, Västra medelt. beb /Se Blockstensvägen gata /Se Flintåsa fästning lht Djulögatan gata
Djulö, Stora hg Blomstervägen gata /Se Frankes hyreshus Djulösjön sjö
Djulö, Stora hgd Bondegatan gata /Se Gatstugan lht Duveholmssjön sjö
Djulö, Stora hgd Brogränd gata /Se Gersnäs gd Epadalen stadsdel
Djulö, Stora hgd Brunnsgatan gata /Se Gertrudboda förr stuga Fredsgatan gata
Djulö, Stora hgd Bryggaregatan gata /Se Gertrudboda försv. beb. Gatstubacken vägbacke
Djulö, Stora hgd Carl Ugglas väg gata /Se Grindstugan Saknas Gatstuberg berg
Djulö, Stora hgd *Degregöl äga el. naturlokal, gränspunkt Gröna kullen stadshuset Grindstubacken backe
Djulö, Stora gd *Degregöl äga el. naturlokal, gränspunkt Gröna kulle lht Grismon skogsås
Djulö, Stora hg /Se Djulöbadet strandområde Gärsnäs gård Gustav Robert skogen stadspark
Djulö gd /Se Djulögatan gata /Se Karlslund arb.bost. Gärsnäsgatan gata
Djulö, Stora gd /Se Djulösjön sjö Karlslund f.d. lht Götgatan gata
Fullbonäs, nu Katrineholm stad Djulöån å /Se Karsudden stuga Himlabacken skogsbacke
»Folbonæs» gård Duveholmsbadet strandområde Karsudden lht Himlastegen gångbro över järnväg
Fulbonäs (nu Katrineholm) hgd Duveholmsgatan gata /Se Katrineholm gård Jakobs berg berg
Fulbonäs (nu Katrineholm) hgd Duveholmssjön sjö Kerstinboda bebyggelse Karsudden udde
Fulbonäs (nu Katrineholm) gd /Se Duveholmssjön sjö /Se Kerstinboda f.d. gd Kastholmen, Lilla holme
Fulbonæs, se Katrineholm hg Ekbacken gata /Se Kerstinbodastugan lht Kastholmen, Stora holme
Gertrudboda gård /Se Eriksbergsvägen gata /Se Knäpphemmet vårdhem Kreaturstorget park
Gertrudboda nu försvunnen gd /Se Fabriksgatan gata /Se Kol-Erkers stuga Krittertorget del av Stadsparken
Katrineholm hg Figgegatan gata /Se Korea stadsdel Kungsgatan gata
Katrineholm (förr Folbonäs) gd Finntorpsgatan gata /Se Kulan allm. benämning på SKF-industrien Kungsgatsbacken backe
Katrineholm gd Fixgatan gata /Se Laggarhult lht Källan, se Källparken Saknas
Kerstinboda försv. gd /Se Forssjögatan gata /Se Larslund stuga Källarbacken skogsbacke
Kerstinboda försvunnen gd /Se *Fulbonäs sten sten Lasstorp gård Källparken el. Källan park
Kerstinboda stugan stuga /Se *Fulbonäs sten sten Lasstorp gd Kärleksstigen försvunnen väg
Korea villaområde /Se Fågelgatan gata /Se Luskebol gd Köpmangatan gata
Laggarhult gd /Se Gatstuberg berg /Se Lusknäppen hotell Landsvägsbron betongbro över järnvägen
Luskebol försv. gd Gennegatan gata /Se Långholmen ghs Liljasbacken åkerholme
Luskebol försv. gd Gertrudha gärdhe åker? /Se Lövåsen ålderdomshem Lillsjön, se Lilla Näsnaren sjö
Luskebol gd /Se Gjuterigatan gata /Se Lövåsen kronikerhem Lillsjön del av Näsnaren
Mauritztorp torp /Se Grindstugebacken gata, del av nuv. väg /Se Malinboda gd Limpan åker
Mauritstorp försvunnen gd /Se Gubbgatan gata /Se Margaretehill lht Lökholmen, se Lökön ö
Mogetorp gd Gustav Robertsskogen skogsmark Margretehill villa Lökön holme
Mogetorp gd Gustav Robertsskogen skogsås /Se Mauritstorp förr torp Lökön ö
Mogetorp gd Gyllenhorns väg väg Mogetorp beb. Lövåsen stadsdel
Mogetorp gd /Se Götgatan gata /Se Nassau rivet magasin Malinboda hällar berghällar
Nordanås försv. gd Herkulesgatan gata /Se Nordanås förr t., num. kyrkogård Malinbodamossen kärr
Nävertorp stadsdel /Se Hildavägen gata /Se Nybygget lht Malinbodaspetsen terräng
Rosenholm stadsdel /Se Hilmas väg gata, del av nuv. gata /Se Nävertorp stadsdel Mogetorpaviken vik
Strandvägsområdet bebn. /Se Hjälmsjögatan gata /Se Pumpen allm. benämning på Pump-Separators anläggning Myrdalen stadsdel
  Högmossevägen gata /Se Pålstorp lht Nolnäsgatan gata
  Industrigatan gata /Se Pålstorpsstugan, se Pålstorp lht Nordanåsbron bro över järnväg
  Iskällarberget berg /Se Pålstorpstugan stuga Notboa badplats
  Johan Duvas väg väg /Se Rosenholm villaområde Näsnaren sjö
  Johannisbergsgatan gata /Se Sandbäcken stuga Näsnaren sjö
  Josefinegatan gata /Se Sandbäcken stadsdel Näsnaren, Lilla sjö
  Julsätervägen gata /Se Sandbäckstugan stuga Odinslund förr park
  Kapellgatan gata /Se Sjöstugan lht Odlingen åker
  Kastholmen, Stora holme Snusdosan lht Oppundavägen gata
  Kastholmen, Lilla holme Stavstugan lht Runstenen stenblock
  Karlslund ägomark Stenstugan förr stuga Sandgatan gata
  Kerstinbodagatan gata /Se Stensätter förr t. Skjuren, Lilla, se Solöarna holme
  Kerstinbodaåsen ås /Se Stettin lht Skjutbanevägen väg
  Kilvägen gata /Se Stohagsstugan stuga Skogen runt promenadväg
  Kolstuguvägen gata /Se Stohagsstugan lht Skogsborg idrottsplats
  Kråkkojabacken ägomark Stostugan lht Skogsåsen stadsdel
  *Kråkudden udde Strykjärnet ghs Skolbacken backe
  *Kråkudden udde Talltullen stuga Smålandsgatan gata
  Kullbergsgatan gata /Se Talltullen lht Solöarna holmar
  Kvarngatan gata /Se Trillerikull f.d. lht Stallbacken vägbacke
  Kvarnängsgatan gata /Se Trillikull hus Stalls backe vägbacke
  Kyrkängsvägen gata /Se Villan villa Stensättersgatan gata
  Källgatan gata /Se   Storgatan gata
  Köpmangatan gata /Se   Suckarnas allé björkallé
  Laggarhultsgatan gata /Se   Suckarnas allé väg
  Lasstorpsgatan gata /Se   Sveaplan gräsplan
  Laxmans väg gata /Se   Talltullabacken backe
  Lenagatan gata /Se   Tingshusparken park
  Linbanegatan gata /Se   Tivoliparken park
  Lovisebergsgatan gata /Se   Trollberget bergknalle
  Lökön ö   Trädgårdsgatan gata
  Lövåsgatan gata /Se   Upplandsgatan gata
  Magasingatan gata /Se   Vasavägen gata
  Malinbodagatan gata /Se   Vikasjön igenvuxen sjö
  Malinboda hällar berg i dagen?   Villagatan gata
  Malmgatan gata /Se   Villastaden stadsdel
  Margretehillsgatan gata /Se   Ångerdalen, se Epadalen stadsdel
  Marieborgsgatan gata /Se   Åsgatan gata
  Martellgatan gata /Se   Åsporten vägpassage
  Mogetorpsgatan gata /Se   Ölkällarbacken backe
  Myrdalen område /Se    
  Nejlikevägen gata /Se    
  Nolnäsgatan gata /Se    
  Norrmalmsgatan gata /Se    
  Nyhemsgatan gata /Se    
  Nyängsgatan gata /Se    
  Näsnaren sjö    
  Näsnaren sjö    
  Näsnaren sjö /Se    
  Näsnaren, Lilla sjö    
  Nävertorpsgatan gata /Se    
  Oddergatan gata /Se    
  Olof Mayersgatan gata /Se    
  Oppundavägen gata /Se    
  Oxtorgsgatan gata /Se    
  Parkgatan gata /Se    
  Porse Geets väg gata /Se    
  Postgatan gata /Se    
  Prins Bertils gata gata /Se    
  Påltorpsgatan gata /Se    
  Ramsjögatan gata /Se    
  Rexgatan gata /Se    
  *Ringerå gränsmärke    
  »Råsla» mark /Se    
  Röhäll häll, gränspunkt    
  Röhäll häll, gränspunkt    
  Salogatan gata /Se    
  Sandbäcksgatan gata /Se    
  Sandgatan gata /Se    
  Sandmon område /Se    
  Skjuren, Lilla holme    
  Skjuren, Lilla holme    
  Skjuren, Lilla holme    
  Sköna Gertruds väg väg /Se    
  Snickaregatan gata /Se    
  Stallgatan gata /Se    
  Stallgårdsvägen gata /Se    
  *Stavholmen holme    
  *Stavholmen holme    
  Stavstuguvägen gata /Se    
  Stensjögatan gata /Se    
  Stensättersgatan gata /Se    
  Stohagsgatan gata /Se    
  Strömgatan gata /Se    
  Svartbäcken område /Se    
  Svinmossen mosse    
  Sågmogatan gata /Se    
  Tallmossen mosse    
  Tallmossen trafikplats /Se    
  Telegrafgränd gata /Se    
  Tingshusgatan gata /Se    
  Varggrop grop    
  Vassmogatan gata /Se    
  Veflesiön sjö /Se    
  Vikasjön sankmark    
  Väflesiö sjö /Se    
  Västra skogsåsen ås    
  Åkragatan gata /Se    
  Åsen ås och triangelpunkt    
  Åsporten gata /Se    
  Östra skogsåsen ås    

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.