ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stora Malms socken : Oppunda härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 1172 Naturnamn: 509 Bebyggelsenamn: 882 Naturnamn: 1051
Malm, Stora sn Amerika terräng Stora Malms Socken socken Abborratuvan vassholme
Malm, Stora sn Andholmen holme Stora Malm sn Abborrgrundet grund
Malm, Stora sn Bast- fled i natn /Se Stora Malm sn Abborrhålet Saknas
Malm, Stora sn Basthagen ägomark /Se Malm sn Abborrhålet åker
Malm, Stora sn /Se Bastängen åker /Se Stora Malm sn Alholmen holme
Stora Malm sn Bergbottnarna skogsmark Malms baroner inbyggarbeteckning Almänningsäng utäng
Malm, Stora sn Bergholmen holme Malms drönare inbyggarbeteckning Amerika äga
Stora Malm sn Bergholmen holme Stora Malms baroner inbyggarbeteckning Amerika skogsområde
Malm, Stora sn Björnholmen holme Stora Malms grisar inbyggarbeteckning Amerikaskogen skogsområde
Stora Malm sn Björnsundet sund banningen inbyggarbeteckning Amerikavägen väg
Malm sn Björnängen sankmark bergstoroen inbyggarbeteckning Amerikaängen förr åker, nu skog
Malm sn *Blacka å /Se bjälkbolen inbyggarbeteckning Andbergspussen, se Ånnbergspussen kärr
Malm, Stora sn Blakka å /Se brestugan inbyggarbeteckning Andholmen holme
Malm, Stora sn Blomsterkärret kärr båltsnäsen inbyggarbeteckning Andholmen holme
Malm, Stora sn Blomsterkärret kärr dalstugen inbyggarbeteckning Andkärret kärr
Malm, Stora sn Blåkulla sjö dörrstugen inbyggarbeteckning Andrasidahagen förr betesmark, nu skog
Malm, Stora sn Blåkulla tjärn /Se eknäsen inbyggarbeteckning Arslet holme
Malm, Stora sn Blåkullasjön tjärn /Se gaten inbyggarbeteckning Askerberg åker
Stora Malm sn Bogetorpsparken skogsmark gölaren inbyggarbeteckning Aspbacken dunge
Malm, Stora sn Bondhin terräng gölen inbyggarbeteckning Aspbacken betesmark
Malm, Stora sn Bondhin sjö /Se hinnäsaren inbyggarbeteckning Augustas täppa förr åker, nu skog
Stora Malm sn Bondhinn sjö /Se hulten inbyggarbeteckning Avradgärdet åker
Malm, Stora sn Bondhyn sankmark /Se huviken inbyggarbeteckning Avunden förr åker, nu skog
Malm, Stora sn »Borckholm» holme /Se hännicketäppen inbyggarbeteckning Backasjön del av Duveholmssjön
Malm, Stora sn Breheden skogsmark hönstorpen inbyggarbeteckning Bannings hage förr betesmark, nu skog
Stora Malm sn Breheden skogsområde /Se karinboden inbyggarbeteckning Banningsplogen åker
Malm, (numera Stora) sn Bronäsa port vägpassage under järnväg /Se karstorpen inbyggarbeteckning Banviken vik
Malm, Stora sn Brännsärr triangelpunkt knorren inbyggarbeteckning Banviken vik
Stora Malm sn Cirkelängen terräng koling inbyggarbeteckning Barka kyrkogård åkerparti
Malm, Stora sn Dammkärret terräng kvarnstugen inbyggarbeteckning Basttäppan, se Bastängen åker
Malm, Stora sn Dammängen sankmark kvarntorpen inbyggarbeteckning Bastängen Saknas
Stora Malm sn *Degregöl äga el. naturlokal, gränspunkt ladängen inbyggarbeteckning Bastängen betesmark
Malm, Stora sn *Degregöl äga el. naturlokal, gränspunkt olstorpen inbyggarbeteckning Bastängen åker
Malm, Stora sn »diwlborum» naturnamn? Pinntorpafrun personnamn Bensinbacken dunge
Malm, Stora sn Djulforsasjön l. Eriksbergssjön sjö /Se prästtorpen inbyggarbeteckning Bergbottnavägen skogsväg
Malm, Stora sn Djulönäs näs römringar inbyggarbeteckning Bergbottnarna f.d. kolbottnar
Stora Malm sn Djulösjön sjö /Se sakristorpen inbyggarbeteckning Berghagen skogsparti
Malm, Stora sn Djulösjön sjö skogaren inbyggarbeteckning Berghagstäpporna förr åkrar, nu betesmark
Malm, Stora sn Djulösjön sjö /Se snacketorpen inbyggarbeteckning Bergholmen holme
Malm, Stora sn Djulösjön sjö /Se stavtorpen inbyggarbeteckning Bergholmen holme
Malm, Stora sn Djulöån å /Se stenten inbyggarbeteckning Bergladabacken vägbacke
Stora Malm sn *Diupebäck gränsmärke /Se sörgölen inbyggarbeteckning Bjälkbols hage beteshage
Malm, Stora sn *Diupebäck gränsmärke /Se sörgölsstigen inbyggarbeteckning Bjälkbolsängen slåtteräng
Malm, Stora sn Djurmossen mosse tolgölen inbyggarbeteckning Björkbacken åkerholme
Malm, Stora sn Dubbelbottnarna terräng torgölen inbyggarbeteckning Björkbacken björkdunge
Malm, Stora sn *Dunsjö(n) sjö /Se trolldalen inbyggarbeteckning Björkdalen lht
Malm, Stora sn Dunstorp åkermark /Se Abborrens lht Björkhagen beteshage
Malm, Stora sn Dunstorpasjön sjö el. göl /Se Allestugan lht Björkhamra lht
Malm, Stora sn Duntorpsbacken backe Almens lht Björkudden åker
Malm, Stora sn Dunstorp(sbacken) ägomark /Se Anderslund lht Björkängen område med åker o. skog
Malm, Stora sn Duveholmssjön sjö Anderslund f.d. lht Björnbacken åker
Malm, Stora sn Duveholmssjön sjö /Se Annelund lht Björnbotten kolbotten
Malm, Stora sn Dysjön tjärn /Se Annelund lht Björnbottnavägen väg
Malm, Stora sn Dörren ägomark, förr gård Askersund t. Björnholmen holme
Malm, Stora sn Eknäsanäset udde /Se Askersund t Björnsundet sund
Malm, Stora kyrka Eknäset näs Avrad gd Björnsundsholmarna holmar
Malm, Stora sn Eknäs udde udde Avrad=Afrad gård Björnängen åker
Malm, Stora sn Enbågasjön igenväxt sjö el tjärn /Se Avrad gd Björnängen äng
Malm, Stora sn Enbågen sankmark Backa gård Blixtmossen mosse
Malm, Stora sn /Se Enbågen igenväxt sjö el. tjärn /Se Banninge gård Blomsterkärren kärr
Malm, Stora sn Enbågen ägomark /Se Banninge gd Blomsterkärret kärr
Malm, Stora sn »Ericksbärgz Dunstårpa äng» ägomark /Se Belsebub lhtr Blåkulla sjö
Malm, Stora sn Eriksbergssjön sjö Berga gd Blåsippabacken skogsbacke
Malm, Stora sn Eriksbergssjön sjö /Se Berga, Lilla el. Mokällan torp Blåsippagropen grop
Malm, Stora sn /Se Eriksbergsån å Berga, Stora, se 1 Bergstorp Saknas Bodgärdet åker
Stora Malm sn /Se Evighetsbacken backe Bergalid lht Bodstycket åker
Stora Malm sn /Se Finndalen ägomark Bergalund lht Bodstycket åker
Malm, Stora sn /Se Finndalen dal Bergens lht Bodtäppan åker
Stora Malm sn /Se Finskkärret kärr /Se Berget lht Bogetorpa hage förr betesmark, nu skog
Malm sn /Se Finskudden udde /Se Berget t Bogetorpaängen terräng
Malm, Stora sn /Se Fjälaren sjö Berget lht Bondhin tjärn
Malm, St. sn /Se Fjälaren sjö Bergstorp el. Berga, Stora gård Bondhin, se Hinn kärr
Malms kyrka kyrka /Se Fjälaren sjö Bergstorp gd Brandudden åker
Abborrstugan soldattorp Fjälaren sjö Bertilstorp, se Sandvik Saknas Branduddsberget bergknalle
Anderslund fd lht Fjälaren sjö Bertilstorp gd Branta klippan bar bergknalle
Askersund torp Fjällaren sjö /Se Betlehem lht Branta knippan bar bergknalle
Askersund torp Fjälaren sjö /Se Bjurstorp gård Branten åker
»Astugan», se Ålsjöstugan torp Fjälaren sjö /Se Bjurstorp gd Brehedavägen väg
Avrad gd Flodinsgrytet terräng Bjälkbol gd Breheden skogsområde
Avrad gård »forsede Ström» å /Se Bjälkbol=Bjelkebol gård Brogetorpakroken vägskäl
Avrad gd /Se Forssjön del av sjö Bjälkbol gd Brogetorpaplogen åker
Avrad gd /Se Forsjösjön sjö Björkdalen lht Brolira åker
Backa gd Forssjösjön sjö Björnkälla gård Bronäsa port vägpassage under järnväg
Banninge gård Forssjösjön sjö /Se Björnkälla gd Bruksfältet åker
Banninge gård Forssjösjön sjö /Se Björnlund el. Fastens t. Brygghustegen betesmark
Banninge gård Forssjöån å Björnlund lht Bråtberget berg
Banninge gd /Se Forssjöån å /Se Björnmon gård Bränden skogsparti
Banninge gd /Se Fräkenkärr(et) sankmark /Se Björnmon gd Bulle-Britas mosse mosse
Banninge gd /Se Fräkensjön tjärn el. sjö /Se Björnmostugan t. Bybacken åker
Berga gård Fräkensjön försv. sjö /Se Björnmostugan f.d. t. Bygge backe landsvägsstigning
Bergens försv. lht Fräkensjön försvunnen sjö /Se Bläckhornet lht Bygärdesbacken åkerholme
Berget torp *Fulagrop åsgrop Bogetorp gård Bygärdet åker
Bergstorp gård *Fulagrop åsgrop Bogetorp gd Bbyviken vik
Bertilstorp (Sandvik) gård *Fulasjön sjö Bogetorps ägor lht Byviksudden udde
Bjurstorp gård Fuhla siön sjö /Se Bomstugan + t. Byxan åker
Bjurstorp by *Fulbonäs sten sten Brenäs gård Byxen f.d. åker
Bjurstorp by *Ful(l)bogropstaven gränsmärke Brenäs gd Byxen åker
Bjurstorp by /Se *Ful(l)bogropstaven gränsmärke Brestugan gd Bäcktäppan åker
Bjurstorp gd /Se Fulmossen mosse Bresätter t Bällgärdet åkermark
Bjälkbol gård Fulmossen mosse /Se Bresäter t. Bälls dunge
Bjälkbol gd /Se Funn sjö Brogetorp gård Bökholmen holme
Bjälkbol gd /Se Funn sjö /Se Brogetorp gd Bökstället strandparti
Björnholm beb Fyrkanten skogsmark Brogetorp gd Cirkelängen Saknas
Björnkälla gård Fyrsjön igenväxt sjö /Se Bromanstorp el. Jonstorp gård Cirkelängen slåtteräng
Björnkälla gård Fågelökärret sankmark Bromanstorp gd Dalakärret betesmark
Björnkälla gård *Fågelösjön sjö Bronäs gård Dalalinden lind
Björnkälla gård *Fågelösjön sjö Bronäs gd Dala täppa förr åker, nu skog
Björnmon gård Fågelöån vattendrag /Se Brostugan t. Dalaviken vik
Björnmon gård »FållbonässeLandet» markområde? /Se Brostugan lht Dalbergsviken vik
Björnmon gård »Fållbonässesteen» sten /Se Bråten lht Dalstorpaberget berg
Björnmon gd /Se Fårnäsaviken vik /Se Bråten lht Dalängen kärr
»Bodetorp» gård Fårnäskärret sankmark Brännkärr t. Dalängskärren kärr
»Boddetorp»? gd Fäbodasjön sjö Brännkärr lht Dammen landtunga i sankmark
Bogetorp gd Fäbodasjön sjö Bygget lht Dammkärret kärr
Bogetorp gård Fäbodasjön sjö /Se Bygget lht Dammängen åker
Brenäs gård Gamla parken park Bygget lht Dammängen terräng
Brenäs gård »Gielksiögarne» sjöar /Se Bygget lht Danielssten sten
Brenäs gd /Se Glisemo skog /Se Båltsnäs gård Davidstorpaplogen åker
Bresätter torp Glysamo skog /Se Båltsnäs gd Davidsudden landtunga
Bresätter torp Glysas grav fornlämning Båltsnäs, Lilla lht Digerdöden samling stenrösen
Brogetorp gd Glysas grav skeppssättning /Se Bölby by Djulönäs udde
Brogetorp gd Glysas källare sankmark? Charlotten lht Djulösjön sjö
Brogetorp gård Glysas källare grop /Se Charlottendal el. Charlottens t. Djulösjön sjö
Brogetorp gård Gnallskogen skogsmark och triangelpunkt Charlottendal lht Djävulsön skogsparti
Brogetorp gård Grismon skog /Se Charlottenlund lht Dubbelbottnarna kolbottnar
Bogetorp gd /Se Gröna tuvan holme Dal gård Dubbelbottnarna kolbottnar
Brenäs gd /Se Hagtorp ägomark Dal gd Dunstorp skogsområde
Bresätter beb. /Se Handfatet tjärn /Se Dalslund torp Dunstorp åker
Brogetorp gd /Se Heden triangelpunkt Dalslund lht Dunstorpasjön, se Duntorpsbacken sjö
Bromanstorp gård Hinn sjö /Se Dalstorp t. Duntorpsbacken skogsområde
Bronäs gård Hinn, Lilla sjö /Se Dalstorp f.d. lht Duntorpsbacken skogsområde
Bronäs gård Hinn, Stora sjö /Se Dalstugan lht Duveholmsjön sjö
Bronäs gd /Se Hinnässjön sumpmark Dalängsstugan bs. Duveholmssjön sjö
Båltsnäs gård Hjälmsjöberget berg /Se Dalängsstugan lht Duveholmssjön sjö
Båltsnäs gård Hjälmsjön sjö Dammstugan lht Dyen åker
Båltsnäs gård Hjälmsjön sjö /Se Dammstugan lht Dykärret kärr
Båltsnäs gård Hopängen betesmark Danssalongen byggnad Döda havet vik
Båltsnäs gd /Se Hopängen terräng Davidstorp t. Döda viken vik
Charlottendal lht Hålvettern sjö Davidstorp, Lilla lht Ekabacken ekdunge
?Dal gd Hålvetten sjö Davidstorp, Stora lht Ekbacken ekdunge
Dal gd Hålvättern sjö /Se Djula östra gd Eknäsanäset udde
Dal gård Hålvättern sjö /Se Djulefors lht Eknäset udde
Dalängsstugan lht Hålvättern sjö /Se Djulfors bebyggelse Ekstycket åker
Dammstugen lht Hålvättersänden vik /Se Djulö, Stora gård Ekudden terrängparti
Djula beb. /Se Hårskärrmossen mosse Djulö, Östra gård Ekudden, se Magasinet festplats
»diwlborum» beb.? *Hälvättrasjön sjö Djulö kvarn kvarn Enbågen tjärn
Djulborum försvunnet bebn /Se Hännicketäppa källa källa /Se Djulönäs, vanl. Nässtugan t. Enbågen kärr
?Djulfors kvarn o. såg Hänniketäppan täppa /Se Duveholm gd Enbågen, Nedre betesmark
Djulfors kvarn o. såg Hästhagen terräng Duveholm=Dufveholm gård Enbågen, Övre betesmark
?Djulfors kvarn o. såg »Hönikätäppä Källä» källa /Se Duveholm gd Eriksbergs oxhage terrängområde
Djulfors kvarn o. såg *Hönssjön, L. sjö Duvelund lht Eriksbergssjön sjö
Djulfors kvarn o. såg *Hönssjön, St. sjö Dörren gård Eriksbergssjön sjö
Djulfors kvarn o. såg Hön(s)sjön sjö /Se Dörren f.d. gd Eriksbergsån å
Djulfors kvarn o. såg Hön(s)sjön sjö /Se Dörrstugan f.d. gd Erikssonsbottnarna kolbottnar
?Djulfors kvarn & såg *Hönssjön, Lilla sjö /Se Edbergs lht Evighetsbacken betesmark
Djulfors kvarn o. såg, (förr gd) *Hönssjön, Stora sjö /Se Ekeby lht Fallet åker
Djulfors kvarn o. såg Hönstorpamon skogsmark Eknäs lht Farfarsåkern förr åker, nu betesmark
Djulfors kv o. såg Hönstorpamon skogsmark /Se Eknäs t. Fasanängen betesmark
Djulfors beb. Hönstorpasjön (resp. Hönstorpssjön) Saknas Eriksberg gd Fembottnarna kolbottnar
Djulfors beb. Hönstorpasjön sjö Eriksberg herrgård Femman åker
Djulfors beb. Hönstorpasjön sjö /Se Eriksberg gård Finndalen åker
Djulfors kvarn och såg Hönstorpasjön sjö /Se Eriksberg gd Finntorpaskogen skogsparti
Djulfors kvarn o. såg Hönsvik terräng Eriksbergs skola skola Finntorpastenen flyttblock
Djulfors kvarn o. såg Hönsviken vik /Se Erikslund lht Finskkärret sankmark
Djulfors kvarn o. såg Ingeborgs källa källa Erikslund el. Titta lht Finskkärrsudden landtunga
Djulfors kvarn o. såg Isterviken vik /Se Erikslund lht Finskudden udde
Djulfors kvarn och såg Isterviken vik /Se Erikstorp el. Erstorp gård Fiskargatan väg
Djulfors kvarn Isterviken vik /Se Erikstorp gd Fiskartorpa backe landsvägsbacke
Djulfors kvarn o. såg *Isterviksstaven gränsmärke Fannstorp gd Fiskmåsasten sten
Djulfors kvarn Jakobstorp odling Fannstorp = 1 Fanstorp el. Flemmingshof gård Fittan förr åker, nu skog
Djulfors kvarn o. såg Julforsasjön sjö /Se Fannstorp eller Flemminshof gd Fjälaren sjö
Djulfors kvarn Julmossen mosse Fastens, se Björnlund Saknas Fjällaren sjö
Djulfors kvarn o. såg Jutkärrsviken vik Finntorp lht Fjällaren sjö
Djulfors kvarn Jutkärrsviken vik Finntorp t Flakviken vik
Djulfors kvarn & såg Jälken sjö /Se Fiskartorp torp Flatviken vik
Djulfors kvarn o. såg Jälken, St:a sjö /Se Fiskartorp t. Flintåsen område
Djulfors beb. Jättens handfat tjärn Fjällsjöstugan lht Flodinsgrytet, se Rävsten stenar
Djulfors kvarn Jättens handfat tjärn /Se Flemmingshof+, se Fannstorp Saknas Forsbergspasset jägarpass
Djulfors beb. Jättens handfat tjärn /Se Flemmingshov gd Forslundsbotten kolbotten
Djulfors kvarn o. såg Jättens källare grop /Se Flodens lht Forssjö mosse åker
Djulfors kvarn o. såg Jättens källaregrop grop /Se Flodins f.d. t Forssjönäset udde
Djulfors kvarn Jättens potatisgrop grop /Se Forssjö bruk och brukssamhälle Forssjösjön sjö
Djulfors förr säteri Jättens potatiskällare grop /Se Forssjöbruk pst Forssjösjön sjö
Djulfors fd säteri Jättens tvålkopp sankmark? Forssjö bruk gård Forssjöviken vik
Djulefors lht /Se Jättens tvålkopp åsgrop /Se Forssjö bruk bruk Forssjöån å
Djulfors kvarn /Se Jättens tvättfat tjärn /Se Forssjökvarn tätort Forsströmsbottnarna kolbottnar
Djulfors förr by, numera kvarn /Se Jättinnan Glysas handfat tjärn /Se Forssjökvarn gd Fräkenkärret f.d. åker
Djulfors kvarn o. såg /Se Jättinnans dodskål vattenlokal Fredrikslund lht Fräkenkärret igenvuxet åparti
Djulfors kvarn /Se Jättinnans dopskål grop /Se Fridhem lht Fräkensjön, se Skaksjön Saknas
Djulfors förr by, numera kvarn /Se Jättinnans grav skeppssättning /Se Fridhem f.d. lht Fräkenstutegen åker
Djurfors gd /Se Jättinnans handfat tjärn /Se Friskens t. Fräkenstutäppan åker
Djulfors kvarn kvarn Jättinnans källare grop /Se Fräkenbacken beb.-område Fräkenängen skogsparti
Djulfors kvarn kvarn Jättstigen väg Fräkenstugorna lägenheter Fräntorpa backe skogsbacke
Djulö, Stora hg Jättstigen skogsväg /Se Fräkenstugorna lhtr Frässten sten
Djulö herregård Kalkugnsbacken backe Fräntorp Lilla gd Fulmossen mosse
Djulö herregård Kalvhagen terräng Fräntorp, Lilla gård Funn sjö
Djulö, Stora hg Kalvshäll odling Fräntorp lilla gd Funn skogstjärn
Djulö, Stora hg /Se Kamhav vattenfylld lokalitet /Se Fräntorp Stora gd Furgropabacken vägbacke
Djulö, Stora hg *Kavlingsåsen ås Fräntorp, Stora gård Furgropen, se Fågelgropen grop
Djulö [Stora] gård Kinnekulle upphöjning i mark /Se Fräntorp stora gd Fyrkanten åker
Djulö, (numera Stora) hg Kohagen skogsmark Fyrsjötorp t. Fyrkanten skogsparti
Djulö, (numera Stora) herrgård Kojakärret kärr Fyrsjötorp lht Fyrsjöhacket skogsparti
Djulö, Stora hg Kojakärret kärr Fågelnäs t. Fyrsjön kärr
Djulö hg Kokärret udde Fågelö gård Fågelgropen grop
Djulö, Stora hg Kolbergasjön sjö /Se Fågelö by Fågelögraven grav
Djulö, Stora herrgård Kolbergasjön sjö Fågelö by Fågelökärret kärr
Djulö, Stora gd Kolberga äng ägomark Fågelö Mellangården gd Fågelöån grav
Djulö, (numera Stora) herrgård Korpeklint gränsmärke /Se Fågelönäs lht Fållan åker
Djulö, (numera Stora) herrgård *Kråkudden udde Fågelö Västergården gd Fårhagstäppan åker
Djulö, Stora hg *Kråkudden udde Fågelö Östergården gd Fårkojabacken åkerholme
Djulö, St:a gd Krämaresten gränsmärke Fårnäs gård Fårnäsa täppa täppa
Djulö, Stora gård Krämaresten gränsmärke Fårnäs gd Fårnäsa udde udde
Djulö, Stora hg /Se Krämaresten gränsmärke /Se Fäboda gård Fårnäsaviken vik
Djulö, Stora herrgård Kvarnsjön sjö Fäboda gd Fårnäskärret kärr
Djulö, Stora herrgård Kvarnsjön sjö Gamla hönshuset lht Fäbodasjön sjö
Djulö hrgd.? Kvarnsjön sjö Gamla skolan lht Fäbodasjön sjö
Djulö, Stora hg Kvarnsjön sjö Gatan el. Jonstorpsstugan lht Galgbacken backe
Djulö, Stora hg Kvarnsjön sjö Gatan lht Galgbacken förr avrättningsplats
Djulö hg Kvarnsjön sjö /Se Gatbol gård Galten sten
Djulö hg Kvarnsjön sjö /Se Gatbol f.d. gd Gamla parken park
Djulö, Stora hg Kårtorpasjön sjö /Se Gatstugan lht Garvarviken vik
Djulö, Stora hg Kårtorpssjön sjö Gaveln gd Garvarviken vik
Djulö hg Källstumossen mosse Gaveln=Gafveln gård Gata rändel bäck
Djulö, Stora hg Kärrbygden markområde /Se Gaveln gd Gatbacken vägbacke
Djulö hg Kärret ägomark Gersnäs+ gård Gatbolsbacken landsvägsstigning
Djulö, Stora hg Ladängen sankmark Glabol t. Gavelns hage beteshage
Djulö, Stora hg Landedet udde /Se Glabol t Gavelsfältet åker
Djulö herrgård Lassjön sjö /Se Gnallen försv. beb. Glabo backe vägstigning
Djulö hg Lill-Bergamossen mosse Granbacken lht Glabomon skogsområde
Djulö hg Lill-Jälken sankmark Granbo lht Glufsa kärr
Djulö hg Lill-Strången sjö /Se Granliden lht Glysas grav skeppssättning
Djulö hg Lill-Strången sjö /Se Granstorp t. Glysas grav skeppssättning
Djulö hg Lill-Strången igenväxt sjö /Se Granstorp lht Glysas grav skeppssättning
Djulö hg Lindkullamossen mosse Granvik lht Glysas källare fördjupning i ås
Djulö, Stora gd Lindön terräng Gribäcken gård Gnallskogen skog
Djulö hg Lissjön terräng Gribäcken gd Gnallskogen skogsområde
Djulö hrgd.? Lissjön Saknas /Se Gribäcksstugan lht Granagärdet förr åker, nu skog
Djulö, Stora hg Lissjön försvunnen sjö /Se Grindstugan lht Grannastegen åker
Djulö, Stora hg *Lobohällstav gränsmärke Grindstugan lht Grantimmersviken vik
Djulö, Stora hg *Lohällstaven gränsmärke Grindstugan lht Grindstugärdet åker
Djulö hg *Lohällstaven gränsmärke Grindstugan lht Grindstukällan källa
Djulö, Stora gd /Se Lomön ö Grindstugan lhtr Grismon mo
Djulö, Östra gård Luffarbacken ägomark Gropen gård Grismon mo
Djulö, Östra gård Lundsbolssjön sjö /Se Gropen gd Grismon skogsområde
Djulö, Östra gd /Se Lundsbolssjön sjö /Se Gropängen t. Gropa brunn brunn
Djulö, St:a o. Ö:a gårdar /Se Lundsbols äng åker Gropängen t Gropängs hage förr betesmark, nu skog
Djulö hg /Se Lundsbolssjön sjö /Se Gråbol, se Glabol Saknas Grundsten holme
Djulö gd /Se Lundsebosjön sjö Gränsaberg f.d. lht Grusfickan grustag
Djulö beb. /Se Lundsjön sjö /Se Gränsen f.d. lht Grävlingaberget stenblock
Djulö beb /Se Långmossen mosse Gränsen lht Grävlingategen f.d. åker
Djulö gd /Se Långviken vik Grönkärr torp Gröna tegen badställe
Djulö gd /Se Lögarbäcken bäck Grönkärr lht Gröna tegen skogsparti
Djulö, Stora Saknas /Se Lögarbäcken bäck /Se Gustavsberg lht Gröna tuvan ö
Djulö, St. herrgård /Se »Löpesiö» ägomark /Se Gölarstugan, se Vitmossen Saknas Gubbens puss f.d. kärr
Djulö, Östra gd /Se Löppsjön sjö Gölastugan lht Gubbens täppa f.d. åker
Djulö, Östra gd /Se Löppsjön sjö /Se Gölet t. Gubbkärret sank betesmark
Djulö, Ö. gd /Se Lövmossen mosse Gölet t. Gubbtäppan åker
Djulö kvarn kvarn Malmsjökanalen bäck Gölstugan, se Ändbäcken Saknas Gubbtäppan förr åker, nu skog
Djulö kvarn kvarn Malmsjökanalen vattendrag /Se Gölstugan t. Gubbåkern åker
Djulökvarn beb Malmsjön sjö Haga t. Gummans äng förr åker, nu skog
Dunsjötorp nu försv.gd /Se Malmsjön sjö Haga lht Gästgivarhagen betesmark
?Duveholm gd /Se Malmsjön sjö Hagaberg lht Gästgivarhagsplogen åker
Duveholm herrgård Malmsjön sjö Hagalund bs. Gärdesbacken dunge
Duveholm herrgård Malmsjön sjö /Se Hagalund f.d. torp Gärdesbacken stenbacke
Duveholm herrgård Malmsjön sjö Hagby förr Hagstugan lht Gärdesbacken betesmark
Duveholm, se Stentorp herrgård Mellan-Ramsjön sjö /Se Hagby lht Gärdesbacken äng
Duveholm gd /Se Mellansjön sjö Hagen lht Göla gärde åkermark
Dywlum, se Djulö, Stora hg Mellansjön sjö /Se Hagen f.d. torp Göla hage betesmark
Dörren försv, gård Melån förr å? /Se Hagstugan lht Gölastumossen mosse
Dörren försv, gård Myrholmen holme Hagstugan el. Dals Hagstuga lht Gölet åker
Dörren försv, gård *Mörkholmen terrängparti Hagstugan lht Gömma sten sten
Dörrstugan (Dörren) fd gård Mörtsjön sjö Hagstugan, se Rosselbo Saknas Hacket skogsparti
Dörrstugan (Dörren) försv. gd Mörtviken vik Hagstugan lht Hagakärret igenvuxen sjö
Dörrstugan (Dörren) försv. gd Nimkärren kärr Hagstugan lht Hagstukärret sankmark
*Edh(e) beb. /Se Nimmen sjö Hagsäter t. Hagtäppan förr åker, nu skog
Eknäs tp /Se Nimmen sjö /Se Hagsätter lht Hagtäppan åker
Engborga(torp) förr beb. /Se Nimmen sjö /Se Hagtorp t. Halvåttabacken vägbacke
Eriksberg gods »Nimsiögarna» sjöar /Se Hagtorp f.d. t. Halvåttastenen sten
Eriksberg fideikommiss /Se Norrbygget terräng? Harbacken gård Handfatet sjö
Eriksberg hg Nyckeln sjö /Se Harbacken gd Hanängen förr åker, nu skog
Eriksberg gods Nyckelsjöhagen terräng Harstorp gård Harstorpabacken åkerholme
Eriksberg gods Nyckelsjön sjö Harstorp f.d. gd Harsängsstugusjön sjö
Eriksberg herresäte Nyckelsjön Saknas /Se Hasselbacken lht Hebyån å
Eriksberg (f.d. Pinntorp) herrgård Nyckelsjön sjö /Se Heden gård Hemgärdet åker
Eriksberg slott Nyckelsjöängen odling Heden gd Hemhagarna betesmark
Eriksberg slott Nyängen sankmark Hedins lht Hemmanet skogshygge
Eriksberg, se Pintorp Saknas /Se Näsa hage betesmark /Se Hellbergs f.d. lht Herrgårdsnäs skogsparti
Eriksberg gods /Se Näsasjön sjö /Se Henrikstorp t. Hinn sjö(ar)
Ericsberg gods /Se Näset näs Henrikstorp lht Hinn sjö
Eriksberg slott (fideikom.) /Se Näsnaren sjö Hinnäs gård Hinnässjön igenvuxen sjö
Eriksberg gd /Se Näsnaren sjö Hinnäs gd Hjälmsjön sjö
Ericsbergs Säteri herrgård /Se Näsnaren sjö Hinnäs soldattorp lht Hjälmsjön sjö
Erikstorp gd Näsnaren sjö /Se Hinnäs Ängstuga lht Hjälmsjön sjö
Erikstorp gd Näsnaren sjö /Se Hult gård Holmen holme
Estbygget försv. beb Näsnaren sjö /Se Hult gd Holmen dunge
Estbygget försv. beb Näsnaren sjö /Se Hultstugan lht Hopängen äng
Estbygget försv. beb Näsnaren sjö /Se Hultstugan t. Hultakärren igenvuxen vik
Estbygget försv. beb Näsnaren sjö /Se Hultstugan lht Hultberget bergudde
Fannstorp gård Nässjön sjö Humlekärr gård Hultet skogsparti
Fannstorp gd /Se Nässjön sjö /Se Humlekärr gd Hultstu äng f.d. åker
Fannstorp soldattorp soldattorp Offerlunden fornlämning Huviken gd Hultstuängen åker
Fanstorp gd /Se Olofsbergsmossen mosse Huviken bs. Humlekärrstäppan f.d. åker
Finntorp torp Orrholmen holme Huviken lht Humlekärrsudden udde
Finntorp torp Ottingen åker /Se Hyttan försv. lht Humletäppamossen förr åker, nu skog
Fiskartorp torp Perstorp ägomark Hårskärr el. Ändstugan torp Humletäppan förr åker, nu skog
Fiskartorp gård Perstorps mosse mosse Hårskärr t. Hummerkärrsudden, se Humlekärrsudden udde
Flemmingshov gård *Portabro bro Hällen, se 1 Korshäll Saknas Hummertäppan, se Humletäppan förr åker, nu skog
Flemingshov gd /Se Porta bäck bäck Hällen gd Hundens backe vägbacke
*Fogdgölet försv. beb *Porta hage hage Hällens grindstuga lht Hundfittan källa
Fogdgölet försv. beb Portmossen mosse Hällstugan lht Hundhitta källa
Forssjö by Prisdomartallen tall Hällstugan t Hundhittakällan källa
?Forssjö gård Prisdomartallen träd /Se Hällstugan f.d. gd Huvikagärdet åker
Forssjö gd Prästtorpa rändel bäck /Se Hälltorp t. Hyttabacken åker
Forssjö gd med kvarn Prästtorps bottnar skogsmark Hälltorp lht Hålvetten sjö
Forssjö tätort /Se Pälltorpasjön sjö /Se Hännicketäppan, el. Hönikatäppan gård Hålvetten sjö
Forssjö bruk tätort /Se Pälltorpssjön sjö Hännicketäppan gd Hålvettersänden vik
?Forssjökvarn gd och (förr) kvarn Pälltorpssjön sjö /Se Hästhagsbygget lht Hålvettersänden f.d. åker
Forssjökvarn gård Pörtsbacken backe Högen, se Höjen Saknas Hålvettersändsbacken vägbacke
Forssjökvarn gd /Se *Ramna bäck /Se Högliden lht Hålvättern sjö
Forssjö soldattorp beb Ramsjöarna sjöar /Se Höjen=Högen gård Hålvättern sjö
Frälsegården gård Ramsjön sjö Höjen gd Hårskärrmossen, se Ändstugan (Hårskärr) terräng
Fräntorp, Lilla gård Ramsjön sjö /Se Hönicketäppan gd Hårsmossen, se Hårskärrsmossen terräng
Fräntorp, Stora gård Ramsjön sjö /Se Hönikatäppan, se Hännicketäppan Saknas Hällstu källbotten kolbotten
Fräkenbacken beb. /Se Ramsjön, Stora sjö /Se Hönstorp gård Hälltorpa backe landsvägsbacke
Fräkenstugorna beb. /Se Ramsjön, Södra sjö /Se Hönstorp gd Hälltorpa täppa åker
Fräntorp hmn /Se »Rembna Bäckeqwarn» kvarn /Se Hönstorpastugan lht Hänniketäppa backe landsvägsstigning
»fula», se Fågelö by Remna bottnar skogsmark Hönstorpsstugan lht Hännicketäppa källa källa
Fula by /Se Remrödviken vik Hönsvik gård Hästhagen förr betesmark
»fwla», se Fågelö by *Ringerå gränsmärke Hönsvik f.d. gd Hästhagen betesmark
Fulbonäs »Folbonäs» gård Rosslen olika ägor /Se Hönsvikstugan lht Hästängen åker
Fulbonäs herrgård /Se *Räfsviken vik Island lht Hästängen åkerområde
Fulo, se Fågelö by *Rämna bäck /Se Jakobsberg t. Hästängsbacken åker
Fågelö by Rändeln bäck /Se Jakobsberg t. Hästängsgraven dike
Fågelö gd *Rätteplatsstaven gränsmärke Jakobstorp torp Höja hage betesmark
Fågelö gd *Rätteplatsstaven gränsmärke Jakobstorp f.d. torp Lilla Höjsgärdet åker
Fåglö by *Rätteplatsstaven gränsmärke Jansberg el. Nystugan t. Hönstorpagrunddet grund
Fågelö by Rävberget berg Jansberg lht Hönstorpamon skogsområde
Fågelö gd Röhäll häll, gränspunkt Jonstorp, se Bromanstorp Saknas Hönstorpasjön sjö
Fågelö by Röhäll häll, gränspunkt Jonstorpsstugan, se Gatan Saknas Hönstorpssjön sjö
Fågelö gd Rökärret sankmark Jonstorpsstugan lht Hönstorpastuviken vik
Fågelö by Rösslen åker /Se Jordvallstorp, se Josvalstorp Saknas Hörntäppan förr åker, nu betesmark
Fågelö by Saga holme Jordvallstorp lht Ingeborgs källa källa
Fågelö by Saga holme Josvallstorp lht Intagan skogsparti
Fågelö by Sandviken vik Josvalstorp torp Intagan förr åker, nu betesmark
Fågelö by Sandviks udde udde Jälksäter gård Intagskällan källa
Fågelö by Sandviks äng åker Jälksätter gd Iskälla(n)slätten åker
Fågelö by »Skafstudde steen» gränsmärke Järnbolsstugan lht Johanssonsviken vik
Fågelö by Skaksjön sjö Järnbolsstugan lht Josvallsängen åker
Fågelö by Skaksjön sjö /Se Jättorp gård Jungfruholmen holme
Fågelö by Skaksjön tjärn el. sjö /Se Jättorp gd Jutkärret äng
Fågelö by Skakängen ägomark /Se Jättorpsstugan lht Jutkärret äng, terräng
Fågelö herrgård Skiren tjärn /Se Kalfshäll, se Karshäll Saknas Jälken el. Jälken, Stora sjö
Fågelö förr by, nu gård Skirsjön tjärn /Se Kalkugnen lht Jälken, se Lill-Jälken, Stor-Jälken sjönamn
Fågelö herrgård, förr by Skirtorpasjön tjärn /Se Kalvshäll gd Jälken, Lilla sjö
Fågelö förr by, nu herrgård Skirtorpsmossen mosse Kalvshäll f.d. gd Jälksättersbacken vägbacke
Fågelö gd /Se skiälobäcken, se *Skällobäcken bäck Kamhag försvunnen gd Jälkängen åker
Fågelö by /Se *Skiälobäcken» vattendrag /Se Kamhav gd Jättegrytan, se Jättens gryta jättegryta
*Fåglö kvarn Saknas Skogasjön sjö Kamhav försvunnen gd Jättens gryta jättegryta
Fågelö mjölkvarn försv. kvarn Skogssjön sjö /Se Kamhav försvunnen gd Jättens handfat skogstjärn
Fårnäs gd /Se Skolhusbacken backe Kamhof+ gård Jättens handfat sjö
Fårnäs gd /Se *Skrikedalsstav gränsmärke Karinboda lht Jättens potatisgrop, se Glysas grav åsgrop
Fäboda gård *Skridedalsstaven gränsmärke Karinboda lht Jättens potatiskällare fördjupning i ås
Fäboda gd /Se *Skrovsten gränsmärke Karlberg t. Jättens tvålkopp fördjupning i ås
Gatan lht *Skäftuddasten gränsmärke Karlberg lht Jättens tvättfat sjö
Gatan beb. /Se *Skäftuddesten gränsmärke Karlsdal lht Jättorpaberget bergudde
Gatbol gd *Skällobäcken bäck Karlslund lht Jättorpa hage skogsparti
Gatbol gård Skälludden udde Karlslund lht Jättstigen väg
Gatbol försv gård Skälludden udde /Se Karlslund t. Kalkugnsbacken skogsparti
Gatbol försv gård Skäludden, se Skälludden udde Karlsro t. Kalkugnsänden åker
Gatbol försv gård *Skälluddsstav gränsmärke Karlsro lht Kalvhagen betesmark
Gatbol försv gård *Skäludds stav gränsmärke /Se Karlsro = Ålsjöstugan torp Kalvhagen öppen plats
Gatbol försv gård *Skälluddsstaven gränsmärke Karlsro t. Kalvhagsgärdet åker
Gaveln gård Smisken ägomark Karshäll=Kalfshäll gård Kalshälla intaga förr åker, nu skog
Gaveln gård Snacketorp terräng och triangelpunkt Karshäll(a) f.d. gd Kalvtäppan åker
Gatbol nu försvunnen gd /Se Spettgårdshagen skogsmark Karstorp gård Kalvtäpporna förr åkermark, nu skog
Gaveln gd /Se Spettgårdshagen skogsmark Karstorp gd Kamhagsängen åker
Gaveln gd /Se Spicksten gränsmärke Karstorpsstugan lht Kamhagsängen åker
Glabol torp Spiksten, se Krämaresten gränsmärke /Se Karstorpsstugan lht Kanadavägen väg
Glabol torp Spökbacken höjd och triangelpunkt Karsudden t. Karelska näset åker
Glabol beb. /Se Staksunds uddde udde Katrineholm gård Karlsrogärdet åker
?Gnallen beb *Stavholmen holme Kavlinge gd Karlsrokilen terrängparti
Gnallen försv. beb *Stavholmen holme Kavlinge=Kaflinge gård Karlsrotäpporna åkermark
Gnallen försv. torp Stenhagen terräng Kavlinge gd Karlsroåkern åker
Gribäcken gård Stenkulla terräng Kerstinboda gård Karlsroån å
Gribäcken gård Stensjöholmen f.d. gränsmärke /Se Klickesta gård Karlsängen åker
Gribäcken gård »stensiösholmen» förr gränsmärke /Se Klickesta gd Karolinaleddet öppning i gärdesgård
Gribäcken gård Stensjökanalen bäck Klickesta soldattorp lht Karstorpategen åker
Gribäcken gård Stensjökärren kärr Klickestastugan lht Karstorpaviken vik
Gribäcken gård *Stensjö mosse gränsmärke /Se Klippan lht Kastholmen, Lilla holme
Gribäcken gd /Se Stensjön sjö Knorran lht Kastholmen, Stora holme
*Gribäcks soldattorp soldattorp Stensjön sjö Knutsberg bs. Katsevikaudden udde
Gribäcks soldattorp soldattorp Stensjön sjö Knutsberg lht Katseviken vik
Gribäcksstugen lht Stensjön sjö Knutstorp, se Vrå, Stora Saknas Kavelbron kavelbro
Grindstugan lht Stensjön sjö Knutstorp gd Killingpinan holme
Gropen gård Stensjön sjö /Se Kojan gård Killingpinan udde
Gropen gård Stensjön sjö /Se Kojan gd Kinnekulle upphöjning i åker
Gropen gård *Stensjöskär f.d. gränsmärke Kola lht Kinnekulle berg
Gropen gård Stensjötorp sankmark Kola lht Klebergs backe vägbacke
Grönkärr lht *Stensiöåsa ås /Se Kolarstugan lht Klickesta backe vägbacke
Grönkärr torp Stenstorpakärret kärr Kolberga by Klintabergen högt beläget skogsområde
Gersnäs gård Stenstorpamon terräng Kolberga, Västra gård Klockarfältet åker
Gärsnäs gd Stenstorpamon mo Kolberga, Västra gd Klockarhagen skogsparti
Gärsnäs gd Stenta hage skogsmark Kolberga, Östra gård Knallskogen, se Gnallskogen skogsområde
Gärsnäs gd /Se Stentaänden vik /Se Kolberga, Östra gd Knorrabacken landsvägsstigning
Gylia, se Stora Djulö Saknas Stora mossen mosse Kolgölet+ gård Knorramossen sankmark
Gölet torp Stor-Jälken sjö Kolgölet försvunnen gd Kohagen skogsområde
Gölet gd /Se Storsjön sjö Kolstugan lht Kohagen f.d. betesmark, nu skog
Gölstugan (Ändbäcken) torp Storsjön sjö Kolugnen lht Kohagsvägen väg
Hagstugan beb Storsjön sjö Kolugnen lht Kokärret kärr
Hagstugan försv. beb Storsjön sjö /Se Koppartorp gård Kolafältet åker
Hagstugan försv. beb Stor-Strången sjö /Se Koppartorp gd Kolbergatäppan åker
Hagstugan lht Stor-Strången sjö /Se Korshäll bebyggelse Kolbergaviken vik
Harbacken gård Stor-Strången sjö /Se Korshäll gd Kolberga äng åker
Harbacken gård Strång- ortnamnselement i natn /Se Korshällstugan gård Kolbottenstäppan skogslycka
Harbacken gård Strång(e)holme(n) sammanväxt holme med fasta landet /Se Korshällstugan f.d. gd Kolhuggarbergen berg
Harbacken gård Strången sjö Kråketorp gård Koltäppan förr åker, nu betesmark
Harbacken gård Strången sjö /Se Kråketorp gd Koltäpporna skogsparti
Harbacken gård Strången sjö /Se Kuskbygget lht Kolugns vägskäl vägskäl
Haralztorp, se Harstorp lg Strången sjö /Se Kvabben el. Kvabbens lht Koppartorpa äng terrängområde
Harstorp by Strången sjö /Se Kvabben lht Kroken åker
Harstorp by Strången sjö /Se Kvarnhem lht Kronvalls backe skogsbacke
Harstorp by »strå-å» vattendrag /Se Kvarnstugan lht Kronvallsudden udde
Harstorp by Strökärret kärr /Se Kvarnstugan lht Kråkbackafältet åker
Harstorp lg Stubbrike ägomark Kvarnstugan gård Kråkbackastycket åker
?Harstorp by Stubbsmosse mosse Kvarntorp gd Kråkbacken dunge
Harstorp försv. gård Strökärren kärr Kårtorp gård Kråkbacken åkerholme
Harstorp nu försvunnen gd /Se Sundet sund Kårtorp gd Kråketorpa täppa åker
Harstorp by /Se Sågmon, Lilla terräng Kårtorps soldattorp lht Kråketorpa äng äng
*Harstugan beb *Säuesiö moo gränsmärke /Se Käflinge, se Kavlinge Saknas Kubbstuberget berg
Heden gård »Sörgölesiön» sjö /Se Källstugan el. Älgsjökälla Saknas Kungssten sten
Heden gd Sörgölets bastäng terräng Källstugan t. Kvarnasjön utvidgning av å
Heden gård Sörgöls mosse mosse Källtorp gård Kvarnboa åker
Heden gd /Se Tallbacken backe Källtorp gd Kvarnkärret åker
*Hedh beb. /Se Tibble skog Saknas /Se Kärrbygden del av sn Kvarnkärret betesmark
Hinnäs gård Timmermon odling Kärrsäter gård Kvarnkärret åker
Hinnäs gd /Se Timmermon ägomark /Se Kärrsätter gd Kvarnsjön sjö
Hinnäs soldattorp lht Tjurhagen skogsmark Ladäng gård Kvarnsjön sjö
Hinnäs soldattorp beb Tjurhagen skogsområde /Se Ladäng gd Kvarnsjön sjö
Honssetorp, se Hönstorp gd Tjäderlekskärret sumpmark Laggarhult gård Kvarnsjöängen betesmark
Hult gård Tolen sjö /Se Lasstorp gd Kvarntegen åker
Hult gård Tolmon skogsmark och triangelpunkt Lasstorp=Lastorp gård Kvarnvägen väg
Hult gård Tolmon grusås /Se Lill-Berga lht Kyrkgatan landsvägsparti
Hult gård Tolmossen mosse Lindhem lht Kyrkvägen väg
Humlekärr gård Tolmossen sumpmark /Se Lindkulla torp Kyrkvägen väg
Huviken lht Tolsgrav fornlämning Lindkulla eller Lobergshall t. Kårtorpamossen kärr
Huviken lht Tolsgrav skeppssättning /Se Lindkulla eller Lobergshäll t Kårtorpssjön sjö
Huviken gd /Se Tolsjön sjö Lindmarks lht Källartegen förr åker, nu betesmark
Hålskärr gård Tolsjön sjö Lindmossen t. Källgärdet åker
Hålskärr (Ändstugan) torp Tolsjön sjö Lindmossen t Källgärdet åker
Hällen (Korshäll) gård Tolsjön sjö Lindö lht Källgäret åker
Hällstugan torp Tolsjön sjö Lissnäset t. Källstumossen sankmark
Hällstugan (Korshällstugan) försv. gård Tolsjön sjö /Se Lissnäs t. Källstycket åker
Hälltorp gård Tolsjön sjö /Se Lissnäs kalkbruk kalkbruk Källtegen åker
Hälltorp torp Trolleträsk terräng Lobergshall, se Lindkulla Saknas Källängen åker
Hälltorp torp Trollholmen holme Lobergshäll t. Källängen förr åker, nu betesmark
Hännicketäppan gård *Trollöstaven gränsmärke Logölet t. Källängen åker
Hännicketäppan gård *Trollöstaven gränsmärke Logölet lht Källängen förr åker, nu skog
Hännicketäppan gård *Trollöstaven gränsmärke Lugnet torp Käringakärret sankmark
Hännicketäppan gd /Se Trångsund terräng Lugnet lht Käringakärret förr åker, nu skog
Hännicketäppan gd /Se Trädgårdsudden udde Lund f.d. lht Käringamossen kärr
Hännicketäppan gd /Se Täljaren sjö Lundsbol=Lundsjötorp eller Lundsebo gård Käringaudden åker
Höjen gård Täljaren sjö Lundsbol gd Käringaängen slåtteräng
Högen gd Täljaren sjö Lundsbolsstugan f.d. lht Käringaängen åker
Höjen gård Täljaren sjö Lundsbolsstugan lht Kärrbygdavägen väg
Höjen gd /Se Täljaren sjö Lundsebo, se Lundsbol Saknas Kärrsättershagen skogsparti
Hönstorp gd Täljaren sjö Lundsjötorp gd Ladbacken, se Ladslätten dunge
Hönstorp gd Täljaren sjö Lundsjötorp, se Lundsbol Saknas Ladslätten terräng
Hönstorp gd Täljaren sjö Lundtorpsängen, se Vrå, Lilla Saknas Ladugårdsgärdet åker
Hönstorp gård Täljaren sjö Lundtorpsängen lht Ladugårdslira åker
Hönstorp gd Täljaren sjö /Se Luskebol gård Ladängen utäng
Hönstorp gd Täljaren sjö /Se Lusthuset hus Landedet udde
Hönstorp gd Täljaren sjö /Se Långviken torp Lassebiten åker
Hönstorp torp /Se Täljaren sjö /Se Långvik lht Lassemajastenen sten
Hönstorp gd /Se Täljaren sjö /Se Löpsjötorp gård Lassjön sjö
Hönstorp gd /Se Tärnstenen sten Löppsjötorp gd Lassjön utdikad sjö
Hönstorp gd /Se Vallbokvarnströmmen strömdrag Löten lht Lassjön igenvuxen sjö
Hönsvik gård Vallsatäppan odling Löten lht Lekbacken backe
Hönsvik försv. gård *Vantsjön sjö /Se Lövåsen=Löfåsen t. Lilla kolbotten förr åker, nu betesmark o. skog
Hönsviksstugan (Brostugan) lht Vantsjön tjärn /Se Malinboda gård Lilla mossen betesmark
Hönsvik nu försv.gd /Se Varggropen grop? Malmberg lht Lilla mossen förr åker, nu skog
Jakobstorp försv. torp Vasskärren kärr Malmbergs f.d. lht Lilla promenaden promenadväg
Jakobstorp fd torp Vasskärren kärr Malmbergsstugan lht Lilla promenaden promenadväg
Jakobstorp försv. torp Veflesiön sjö /Se Malmgården lht Lilla ån ågren
Jordvallstorp lht Venen äng /Se Malmsjötorp lht Lill-Bergamossen sankmark
Jordvallstorp lht Venen slåtteräng /Se Malmsnäs bebyggelse Lillgärdet åker
Jordvallstorp lht Vitmosseäng ägomark Malmsnäs gd Lillgärdet åker
Jordvallstorp gd /Se Vrå terräng och triangelpunkt Malmsro lht Lill-Jälken f.d. sjö
Jordvallstorp gd /Se Väflesiö sjö /Se Malmsås gård Lill-Strången förr sjö, nu sankmark
Josuatorp torp Västermon skogsmark Malmsås gd Lilländkärret åker
Josuatorp gd /Se Västermon skogsparti /Se Malm-Åtorp gd Lillängen åker
»Julefors», se Djulfors kvarn o. såg Västervik terräng Markstugan gård Lillängen förr åker. nu skog
Jurfors, se Djulfors kvarn o. såg Västerängen äng Markstugan gd Lillängen slåtteräng
Jälksätter gård Åkefors ström Markstugan, Lilla f.d. lht Lillängen åker
Jälksätter gd /Se Åkefors kvarn kvarn Marsnäs, se Malmsnäs Saknas Lillängen äng
Jättorp gård Åkeforsån å /Se Mauritstorp gård Lillängsbotten kolbotten
Jättorp torp /Se Åkforsån å /Se Mellangården+ gård Lillängshagen betesmark
Jättorp gd /Se Åkkärret ägomark Melån gd Lillängskärret åker
Jättorp gd /Se Åkkärret kärr Melån gård Lillängskärret kärr
Kalvshäll försv. gård Åskbergen berg Melån gd Lindkullamossen mosse
Kalvshäll försv. gård Åttingen? åker /Se Mogetorp gård Linjehugget skogsparti
Kalvshäll försv. gård Älgholmen holme Mohälla lht Lissjön sjö
Kalvshäll gård Älgsjön sjö Mokällan, se Berga, Lilla el. M. Saknas Lissjön igenvuxen sjö
Kamhav försv. gård Älgsjön sjö Mosstorp gd Lissängen förr åker, nu skog
Kamhav försv. gård Älgsjön sjö Mosstorp gård Logstycket åker
Kamhav försv. gård Älgsjön sjö /Se Mosstorp gd Logtegen åker
Kamhav försv. gård Älgsjön sjö /Se Mostugan t. Lomön ö
Kamhav försv. gård Älgsjötorpasjön sjö /Se Mostugan torp Lottas ladugård terrängområde
Kamhof bebyggelse /Se Ändbäckkärret sankmark Mostugan t. Lottas täppa förr åker, nu skog
Kamhaf f.d. gd /Se Österängen odling Motorp t. Luffarbacken backdunge
Kamhav f.d. gd /Se   Motorp lht Lundaängen åker
Karinboda lht   Murarns lht Lundsbolssjön sjö
Karinboda lht   Myrhällen t. Lundsbolssjön sjö
Karlsro lht   Myrhällen lht Lundsbols äng åker
Karstorp gd   Myrkärr gd Lundsebosjön sjö
Karstorp gd   Myrkärr=Myrkärr eller Svenstorp gård Lundsjön sjö
Karstorp gd /Se   Myrkärr gd Lusbacken backunge
Katrineholm herrgård /Se   Myrsäter gård Lyktkällan källa
Kavlinge by   Myrsätter gd Långa tegen åker
Kavlinge by   Mältarens lht Långgärdet åker
Kavlinge by   Nimtorp gd Långhalsen kärr
Kavlinge by   Nolankärr+ gård Långkärret åker
Kavlinge gd   Nolnäs+ bebyggelse Långkärrsdalen åker
Kavlinge by   Nordanås, se Nolnäs Saknas Långtäppan åker
Kavlinge säteri   Norlunda t. Långudden udde
Kavlinge by   Norlunda t. Långudden landtunga
Kaflinge by   Norrbygget, se Älgsjövik Saknas Långudden udde
Kavlinge f. gd   Norrbygget f.d. gd Långmossen mosse
Kavlinge by   Norrgården = 4 Tybble Saknas Långviken vik
Kavlinge by   Nyboda lht Lögarbäcken bäck
Kavlinge by   Nybygget el. Ändebolstugan gård Lögarbäcken bäck
Kavlinge gd /Se   Nybygget gd Lögarbäcken bäck
Kavlinge by /Se   Nybygget lht Lögarbäcken bäck
Kavlinge gd /Se   Nybygget lht Lögarbäcksgrundet grund
Klickesta gd /Se   Nyhem lht Lögarbäcksviken vik
Klicksta gård   Nyhem t Lökön ö
*Klockargården beb (lht?)   Nylund lht Löppsjön sjö
*Knutsnäs Saknas   Nylund lht Löpsjön sjö
Knutstorp försv. beb   Nystugan, se Jansberg Saknas Löpstorpaviken vik
Kojan gård   Nystugan lht Löten f.d. betesmark, nu skog
Kolberga by   Näset, se Djulönäs Saknas Lövmon skogsparti
Kolberga, V och Ö gårdar   Näset, se Tybblenäs Saknas Lövmossen mosse
Kolberga by   Näset t Lövmossvägen väg
Kolberga, Västra gård   Nässtugan t. Magasinet område vid festplats
Kolberga, Östra gård   Nässtugan t. Magasinsfältet åker
Kolberga, V:a o. Ö:a gårdar /Se   Nässtugan, se Djulönäs Saknas Magasinsudden udde
Kolberga gårdar /Se   Nässtugan lht Magerås område
Kolbergastugan beb   Nästorp gård Magnehult terrängparti
Kolgölet försv. gård   Nästorp gd Majbron bro
Kolgölet försv. gård   Nästorpsstugan lht Malibacken vägbacke
Kolgölet försv. gård   Nästorpsstugan lht Malinbodaspetsen terrängområde kring gränsvinkel
Kolgölet försv. beb   Nästviken lht Malm allmänning
Kolgölet gd /Se   Nästviken lht Malmkvistens åker
Koppartorp fd gård   Nävertorp=Näfvertorp gård Malmsjökanalen, se Malmsjöån, Malmsåsaån kanal
Koppartorp försv. gård   Nävertorpsstugan t. Malmsjön, se Marssjön Saknas
Koppartorp försv. gård   Olovsberg lht Malmsjön sjö
Koppartorp försv. gård   Olofsberg lht Malmsjöån kanal
Korshäll (Hällen) gård   Olofsberg lht Malmsåsaån kanal
Korshäll (Hällen) gård   Olovsborg t. Malm-Åtorpa hage förr betesmark, nu skog
Korshäll gård   Olsborg lht Marberget berg
Korshäll gård   Olstorp t. Marita åker
Korshällstugan (Hällstugan) gård   Olstorp lht Marssjön el. Malmsjön sjö
Korshällstugan (Hällstugan) försv. gård   Oppunda häradsallmänning Saknas Mellangärdet åker
Korshällstugan fd gård   Oxelgården t Mellansjöhagen skogsområde
»krogStugan» beb. /Se   Oxhagen t. Mellansjön sjö
Kråketorp gård   Oxhagen lht Mellansjön sjö
Kråketorp gård   Oxkällan torp Mellanvägen f.d. promenadväg
Kupstugan försv. stuga   Oxkälla eller Oxlegården torp Melå ågärden åkrar
Kvabben lht   Oxkällan eller Oxelgården t Metstubbasidan strandparti
Kvabben lht   Oxkällan eller Oxelgården t Mjölnarbacken vägbacke
Kvabben lht   Oxlegården, se Oxkälla el. O, Saknas Mjölnarens täppa åker
Kvarntorp gård   Pelltorp gård Modigshålet åker
Kvarntorp gård   Perstorp t. Morfarstäppan betesmark
Kvarnstugan lht   Perstorp f.d. t. Moseskogen skogsområde
Kårtorp by   Pinntorp herrgård Mossen, se Sörgöls mosse terräng
Kårtorp gd /Se   Plogtybble = Stortäppan Saknas Mossholmen, Lilla fast mark i mosse
Kårtorp gd /Se   Porten gård Mossholmen, Stora fast mark i mosse
Källstugan torp   Porten gd Mosstorpa backe landsvägsbacke
Källstugan torp   Prästtorp gd Mossängsvägen skogsväg
Källtorp gård   Prästtorp gård Myrholmen holme
Källtorp gård   Prästtorp gd Myrtäppan åker
Kärrsätter gård   Pussen lht Mågtegarna f.d. åkrar
Ladäng gd   Pålstorp gård Mältarens ökställe båtplats
Ladäng gd   Pälltorp gd Mältarens ökställe båtplats
Ladäng gd   Rammens lht Mältarnas ökställe, se Mältarens ökställe båtplats
Ladäng gd   Ramsjöhult gård Mältas ökställe, se Mältarens ökställe båtplats
Ladäng gd   Ramsjöhult gd Mältrans ökställe, se Mältarens ökställe båtplats
Ladäng gd /Se   Ramsjötorp lht Mörtsjön sjö
Lasstorp gd   Remna gård Mörtsjön sjö
Lindmossen torp   Remna gd Mörtviken vik
Lindmossen torp   Remna soldattorp lht Nimkärren sankmark
Lindmossen torp   Remröd gård Nimmen sjö
Lindmossen torp   Remröd by Nimmen sjö
Lindmossen torp   Remröds grindstuga lht Nordankärr skogsbacke
Lissnäs gd /Se   Remrödstorp el. Römrestorp gård Nordkärr skogsbacke
Lobergshäll torp   Remrödstorp by Nordpolen åker
Lobergshäll beb.   Romstugan lht Norrkärret kärr
Logölsmossen lht   Romstugan lhtr Norrängen åkermark
Lundsbol gd   Romstugans Fattighus lht Norrängen åker
Lundsbol gd   Rosselbo t. Norrängsbacken vägbacke
Lundsbol gd   Rosselbo f.d. lht Notbodsidan åker
Lundsbol gd /Se   Rosselbo el. Hagstugan lht Nyckelsjöhagen skogsområde
Lundsbol (ä. Lundsjötorp) gd /Se   Rosselbo lht Nyckelsjön sjö
Lundsjötorp (Lundsbol) gd   Roteringsstugan lht Nyckelsjön sjö
Lundsjötorp (Lundsbol) gd   Roteringsstugan lht Nyckelsjöängen åker
Lundsjötorp = Lundsbol gd /Se   Råstock gård Nyckelängen åker
Luskebol gd /Se   Råstock gd Nygärde Saknas
Luskebol förr gd /Se   Råstocksstugan lht Nyängen förr åker, nu skog
Luskebol gd /Se   Råstocksstugan lht Nyängen åkermark
Långvik lht   Räfsviken t. Nyängen betesmark
Långvik lht   Rävsviken lht Näsa hage betesmark
Långvik lht   Räfsviksstugan lht Näsasjön sjö
*Löppsjöstugan beb   Rävsviksstugan lht Näsbacken landsvägsbacke
*Löppsjöstugan soldattorp   Röda byggningen lht Näset udde
Löppsjötorp gd   Röhäll, se Stavstugan Saknas Näsmossen åker
Löppsjötorp gd   Rökstorp gård Näsnaren sjö
Löppsjötorp gd   Rökstorp gd Näsnaren sjö
Löpsjötorp gd /Se   Römre, se Remröd Saknas Näsnaren sjö
Löppstugan beb   Römrestorp, se Remrödstorp Saknas Näsnaren sjö
Löppstugan beb   Rösselbol, se Rosselbo el. Hagstugan Saknas Näsnaren sjö
Löppstugan beb   Rösstorp, se Rökstorp gd Näsnäsängen åker
Magnehult beb   Röstorp torp Nässjön sjö
Magnehult försv.beb. /Se   Röstorp lht Nässjön sjö
Malmsnäs gd   Sakristorp t Nässtugärdet åker
Malmsnäs gd /Se   Salltorp, se Djulö, Stora Saknas Nässtukärren kärr
Malmsås gd   Sand lht Nästorpaholmen holme
Malmsås gd   Sandbäcken gård Nästorpaviken vik
Malmsås gd   Sandbäckstugan lht Nästvikagrundet grund
Malmsås gd   Sandstugan lht Nästvikagärdet åker
Malmsås gd   Sandvik el. Bertilstorp gård Näverkärret åker
Malmsås gd   Sandvik gd Odlingen f.d. åker
Malmsås gård   Sjölunda lht Odlingen åker
Malmsås gd /Se   Skirtorp gård Odlingen åker
Malmsås gd /Se   Skirtorp gd Offerlunden dunge
Malm-Åtorp gd   Skogalund t. Ollebotten kolbotten
Malm-Åtorp gd   Skogalund lht Olofsbergsmossen, se Gölastumossen mosse
»malsøsaastørp», se Malmsås beb   Skogarens t. Ormbackarna åkermark
Markstugan gd   Skogen lht Ormbacken åkerholme
Markstugan gd   Skogen t. Ormholmen holme
Markstugan gd   Skogen t. Oxgölet skogsparti
Markstugan gd   Skoghall lht Oxgölet skogsparti
Markstugan gd   Skogsborg lht Oxhagaberget berg
Markustorp gd   Skogshill lht Oxhaga intaga åker
Markustorp gd   Skogstorp gård Oxhagaängen åker
Markustorp gd   Skogstorp gd Oxhagen f.d. betesmark
Markus(a)torp förr beb. /Se   Skogstorpsstugan lht Oxhagsgrinden grind
*Mellangården gård   Skräppetorp gård Oxhagstäppan åker
Melån gd   Skräppetorp gd Oxhagsvägen väg
Melån gd   Skuggebol+ gård Oxhuvudet stenbacke
Melån gd   Skuggebol gd Oxkällabacken landsvägsstigning
Melån gd   Skyttstugan lht Oxmossen mosse
Melån gård /Se   Slagghem lht Paradiset åker
Melån gd /Se   Slängbäcken lht Paradiset förr åker, nu skog
Mogetorp gd   Slängbäcken lht Paradiset åker
Mogetorp gård   Smedstorp gård Parbottnarna kolbottnar
Mosstorp gd   Smedstorp gd Parkfältet åker
Mosstorp gd   Smisken försvunnen lht Parkvägen promenadväg
Mosstorp gd   Snacketorp gård Penningabacken vägbacke
Mostugan torp   Snacketorp gd Penningaberget berg
Mostugan beb   Sofieberg lht Penningshällsberget berg
Mostugan torp   Sofieberg lht Perstorps mosse mosse
Mostugan torp   Sofielund lht Pinan udde
Motorp beb. /Se   Sofielund lht Pissåsabacken vägbacke
Myrhällen lht   Solbacka lht Pissåsabacken vägbacke
Myrhällen lht   Solbacken lht Pissåsen skogsås
Myrhäll torp   Solbacken lht Plogarna åker
Myrkärr gd   Solhem lht Plogen beteshage
Myrkärr gd   Solhem lht Plogen åker
Myrkärr gd   Spetsens lht Plogen åker
Myrkärr gd   Spetstorp el. Spetsens t. Plogen åker
Myrkärr gd   Spetstorp lht Plogen åker
Myrkärr gd   Staksund gd Plogen åker
Myrkärr gd   Staksund gård Plogen åker
Myrkärr gd   Staksund gd Porta bäck bäck
Myrkärr gd   Starrhult lht Porten passage
Myrsätter gd   Stavstugan el. Röhäll t. Portmossen mosse
Nedergården gård   Stavtorp gd Prisdomartallen träd
Nedergården gård   Stavtorp gård Prästtorpa hage betesmark
Nedragården, se Nedergården gård   Stavtorp gd Prästtorpa rändel bäck
*Nergården gård   Stavtorpastugan lht Prästtorps bottnar f.d. kolbottnar
Nimtorp gd   Stenkulla gård Pelltorpssjön sjö
Nimtorp gd   Stenkulla f.d. gd Pälltorpssjön sjö
Nimtorp gd /Se   Stenkullen lht Pörtsbacken dunge
Nimtorp gd /Se   Stenläggarens lht Pörtsbacken vägbacke
Nimtorp gd /Se   Stens lht Pörtsholmen udde
Nolankärr by   Stensberg lht Pörtsplogen åker
Nolankärr gd   Stensberg lht Rammsjöviken vik
Nolankärr gd   Stensjö gård Ramsjön sjö
Nolnäs gd   Stensjö by Ramsjön sjö
Nordankärr torp   Stensjö smedja förr smedja, nu sommarstuga Rammviken vik
Norlunda torp   Stensjöstugan lht Randen väg
Norlunda torp   Stensjöstugan lht Remna bottnar f.d. kolbottnar
Norlunda torp   Stensjötorp t. Remrödbacken vägbacke
Norrbygget gd   Stensjötorp f.d. t. Remröds gärden åkermark
*Norrkärr beb   Stenstorp gård Remrödstorpaängen betesmark
Nybygget (Ändebolsstugan) gd   Stenstorp gd Remrödviken vik
Nybygget (Ändebolsstugan) gd   Stenstugan t. Robertes täppa täppa
Nybygget (Ändebolsstugan) gd   Stenstugan t. Robertsbacken skogsparti
Nybygget (Ändebolsstugan) gd   Stenstugan lht Rompan förr åker, nu betesmark
Nybygget gd   Stensäter+ gård Rompmossen förr åker, nu betesmark
Nybygget (Ändebolsstugan) gd   Stenta gd Romstuängen åker
Nybygget gd   Stenta gård Rosseln åker
Nystugan beb   Stenta by Rosseln åker
Näs (Tybblenäs) gd   Stettin avs. Rothugget åker
Näset fd torp   Stocksundstugan, se 1 Staksund gd Rov(v)allsängen åker
Näs(et) tp /Se   Stocksundstugan, se Staksund Saknas Råsseln, se Rosseln, Rösseln åkrar
Nässtugan torp   Stohagen lht Råstocka gärde åker
Nässtugan torp   Stohagstugan t. Råstockahagen förr betesmark, nu skog
Nästorp gd   Stortäppan el. Plogtybble+ gård Räfsviken vik
Nästorp gd   Strångsjö station Saknas Rändeln bäck
Nävertorp gd /Se   Strångsjö samh. Rättarbacken landsvägsbacke
?Olstorp lht   Strökärr gård Rättartäppan betesmark
Olstorp gd   Strökärr, se Strökärrstorp gd Rävbacken åker
Olstorp lht   Strökärr lht Rävbergen stenblock
Olstorp torp   Strökärrstorp gd Rävberget berg
Oppgården gård   Strömparterren lusthus Rävkärret åker
Oppgården gård   Störsbacken lht Rävsten sten
Oppgårds soldattorp soldattorp   Sundkojan övernattningsstuga för fiskare Rävsten stenar
Oxhagen tp /Se   Sundstugan torp Röda trumman dikestrumma under landsväg
Oxkällan torp   Sundstugan t. Rödängen åker
Oxkällan torp   Svarta havet byggnad Rödhällsberget berg
Oxlegården beb   Svenstorp hmd Rökpipan åker
Pinnatorp, se Eriksberg gods   Svenstorp lht Rökstorpa äng förr slåtteräng, nu skog
Pinntorp (nu Eriksberg) herrgård   Svensund lht Rökärret sankmark
Pin(n)torp = Eriksberg Saknas   Svensund lht Römossen mosse
Pinnatorp, se Eriksberg fideikommiss   Sågmon torp Rösseln åker
»Pinnatorp» gods   Sågmon t. Rösstorpagrundet grund
Pinnetorp, se Eriksberg herresäte   Sågmon, Lilla lht Saga holme
Pintorp förr namn på Eriksberg /Se   Sågmon, Lilla f.d. lht Sakristorpahagen förr betesmark, nu skog
*Pintorp, tidigare namn på Eriksberg slott /Se   Sågmons banvaktsjord Saknas Sakristorpamossen dyig åker
Pinntorp herrgård /Se   Sågstugan torp Sandfältet åker
Pin(n)torp gd /Se   Sågstugan lht Sandstycket förr åker, nu skog
Porten gd   Sågstugan bs. Sandtegen åker
Porten gd   Sågstugorna lhtr Sandtegen förr åker, nu betesmark
Porten gd   Sågtorpen, se Sågstugan Saknas Sandtäppan täppa
Porten gd   Söder bebyggelseområde Sandtäppan betesmark
Prästtorp gd   Sömmerskestugan torp Sandtäppan åker
Prästtorp gd   Sömmerskastugan+ t. Sandviken vik
Prästtorp gd   Sömmerskestugan försvunnet t. Sandviks udde udde
Prästtorp gd /Se   Sörgölet gård Sandviks äng åker
Pälltorp gd   Sörgölet gd Sibirien skogsparti
Pälltorp gd   Sörgölsstugan lht Simmastorpaslätten åker
Pälltorp gd   Sörgölsstugan lht Sjöbo(d)kärret åker
Pälltorp gd /Se   Sörkärr gd Sjögärdet åker
Ramsjöhult gd   Sörtorp gård Sjögärdet åker
Ramsjöhult gd   Sörtorp gd Sjögärdet betesmark
Ramsjöhult gd /Se   Söråsen+ gård Sjögärdet åker
Remma gård   Söråsen försvunnen gd Sjögärdet åker
Remna gd   Tallbacken t. Sjöhagen betesmark
Remma gd /Se   Tallbacken lht Sjöhagen betesmark
Remma gd /Se   Tallbo lht Sjölandet strandremsa
?Remröd gd   Tallsäter gård Sjömanstäppan förr åker, nu skog
Remröd gd   Tallsätter gd Sjöredden åker
Remröd by   Talltullen t. Sjöreddsbacken skogsbacke
Remröd by   Tallåsen t. Sjötäppan åker
Remröd gd   Tallåsen lht Sjötäppan förr åker, nu beteshage
Remröd by   Tibble, se Tybble by Sjöstycket åker
Remröd by   Titta, se Erikslund Saknas Sjöängen betesmark
Remröd by   Titta lht Skaksjön el. Fräkensjön sjö
Remröd gd   Tolgölet gård Skaksjön sjö
Remröd by   Tolgölet gd Skakängen skogsparti
Remröd by   Tolmon t. Skakängstäppan förr åker, nu skog
Remröd by   Tolmon lht Skallberget berg
Remröd by   Toltorp t. Skalleberget bergklack
Remröd by   Toltorp gd Skirs källa källa
Remröd by   Toltorp lht Skirtorpabacken vägstigning
Remröd by   Torgölet, se Tolgölet gd Skirtorpasjön sjö
Remröd by   Tormon, se Tolmon lht Skirtorps intaga skogsparti
Remröd by   Trolldal gård Skirtorpsmossen mosse
Remröd by   Trolldalen gd Skjutbanenäset skogsområde
Remröd by   Tybble by Skjutbanevägen väg
Remröd by   Tybble by Skogasjön sjö
Remröd gd   Tybble by Skogasjön sjö
Remröd by   Tybble Norrgården, se Tybble gd Skoga äng skogsparti
Remröd gd   Tybblenäs el. Näset torp Skogstorpssjön, se Skogasjön Saknas
Remröd gd   Tybblenäs t Skogstäppan åker
Remröd by   Tybble soldattorp, se Ramsjötorp lht Skogstäppan förr åker, nu skog
Remröd by   Tybble soldattorp, se Tallåsen lht Skogvaktarängen förr åkrar, nu betesmark
Remröd by   Tybble soldattorp, se Solhem lht Skolhusbacken skogsområde
Remröd by   Tybbletorp t. Skolhusudden udde
Remröd gd   Tybbletorp lht Skolhusviken vik
Remröd by   Tybble Uppgården, se Tybble gd Skollärarudden udde
Remröd gd /Se   Tybble Västergården, se Tybble gd Skovelbacken vägbacke
Remröd gd   Tybble Östergården, se Tybble gd Skräddarbacken skogsbacke
Remröd gd   Tysta Kalles lht Skräpbacken dunge
Remröd gd   Täppan lht Skräpviken vik
Remröd gd   Uddhem lht Skräpängen äng
Remröd förr by, nu gd /Se   Uddnäset lht Skuggebolsbäcken bäck
Remröd gd /Se   Uddnäs lht Skuggebolsängen åker
Remröd by /Se   Ugglebo lht Skvalbron landsvägsbro
Remrödstorp gård   Ullastugan lht Skvalbrorändeln grav
Remrödstorp gård   Uppgården = 3 Tybble gård Skälludden udde
Remrödstorp gd   Uppsala gård Skälludden udde
Remrödstorp gd   Uppsala gd Slottsbacken landsvägsbacke
Remrödstorp gd /Se   Uppsala banvaktsjord Saknas Smedbackafältet åker
Rimarede by   Uppsalastugan lht Smedbacken åkerbacke
Romstugan lht(r)   Uppsalastugan t Smedbacken åkerbacke
Rosselbo lht   Valla gård Smedgärdet åker
Rosselbo fd torp   Valla by Smedplogen åker
Rosselbo bebyggelse /Se   Valla soldattorp lht Smedstorpa äng äng
*Rymaredh, se Remröd by   Vallbokvarn gård Smedstycket åker
Rymaredhe, se Remröd by   Vallbokvarn gd Smedtäppan förr åker, nu skog
Råstock gd   Valls lht Smedviken vik
Räfsviken lht   Vecksells lht Smiskhålet förr åker, nu skog
Rökstorp gd   Videns lht Smällgrinden f.d. grind
Rökstorp gd   Viken lht Snacketorpa port bro över järnväg
Rökstorp gd   Vikstorp gård Snackängen förr åker, nu skog
Rökstorp gd   Vikstorp gd Snårtäppan förr åker, nu skog
Rökstorp gd   Vikstorpsstugan lht Sokärret kärr
Rökstorp gd /Se   Villan lht Solugga förr åker, nu skog
Sakristorp torp   Vissens lht Soluggakärret kärr
Sakristorp gd   Vita havet byggnad Spettgårdshagen skogsområde
Sakristorp gd   Vithällen lht Spicksten sten
Sakristorp gd   Vithällen lht Spökbacken backe
Sakristorp gd   Vithällstugan lht Spökbacken backe
Sakristorp gd   Vithällsstugan lht Spökbacken landsvägsbacke
Sakristorp gd   Vitmossen el Gölarstugan+ torp Spökbacken vägbacke
Sakristorpet, Nya beb   Vitmossen lht Spökberget berg
Sandbäcken försv gård   Vrå, Lilla torp Spöksten sten
Sandstugan beb   Vrå, Lilla = 2 Vrå med Lundtorpsängen utäng Stackgölet förr åker, nu skog
Sandstugan lht   (Lilla) Vrå eller Lundtorpsängen utäng Staksund sund
Sandstugan lht   Vrå, Stora gd Staksundssundet sund
Sandstugan beb   Vrå, Stora= 1 Vrå med Knutstorp gård Staksunds udde udde
Sandstugan lht   (Stora) Vrå med Knutstorp gd Stallgärdet åker
Sandstugan beb   Vråstugan lht Stalls backe f.d. stallbacke
Sandvik (Bertilstorp) gd   Vråstugan lht Starrtuvan holme
Sandvik gd   Väggen gård Staven gränsröse
Sandvik (Bertilstorp) gd   Väggen gd Stavtorpalandet beteshage
Simonstorp beb   Västergården+ gård i Fågelö Stenbotten kolbotten
Simonstorp försv beb   Västergården gård i Tybble Stendammen smalt ställe
Simonstorp försv beb   Västerlund torp Stenhagen förr betesmark, nu skog
Simonstorp försv beb   Västerlund lht Stenhagen betesmark
*Sjöstugan beb   Västerlund lht Stenhagen skogsmark
*Saksjöstugan försv beb   Västerlund f.d. t Stenklämman lht
*Skaksjöstugan försv beb   Västervik t. Stenkullamossen mosse
Skaksjöstugan försv.beb. /Se   Västervik f.d. t. Stensjöbergen berg
Skattegården gård   Västeråsen gård Stensjögraven kanal
Skirtorp gd   Västeråsen gd Stensjö handel handelsbod
Skirtorp gd   Västra stambanan Saknas Stensjökanalen, se Stensjögraven kanal
Skirtorp gd   Åbol gård Stensjökärren kärr
Skirtorp gd /Se   Åbol gd Stensjön sjö
Skogen tp /Se   Åbols grindstuga lht Stensjön sjö
Skogstorp gd   Ålsjöstugan, se Karlsro Saknas Stensjön sjö
*Skrivargården gård   Ålsjöstugan, se Karlsro t. Stensjön sjö
Skrivaregårds soldattorp soldattorp   Åtorp gård Stensjöudden udde
Skräppetorp gd /Se   Åtorp gd Stenta hage skogsområde
Skräppetorp gd /Se   Älgsjökälla, se Källstugan Saknas Stentaänden vik
Skräppetorp gd /Se   Älgsjöstugan torp Stenudden stenig udde
Skuggebol försv gd   Älgsjöstugan = 1 Elgsjöstugan t. Stohagsudden udde
Skuggebol gd   Älgsjöstugan t. Stora Byggeslätten åker
Skuggebol försv gd   Älgsjötorp torp Stora fältet åker
Skuggebol försv gd   Älgsjötorp t. Stora kolbotten åker
Skuggebol försvunnen gd /Se   Älgsjötorp t. Stora liden åker
Skuggebol gd /Se   Älgsjövik gd Stora mossen förr åker, nu skog
Skuggebol gd /Se   Älgsjövik el. Norrbygget gård Stora mossen skogsområde
Skyttstugan beb   Älgsjövik gd Stora mossen mosse
Skyttstugan beb   Ändbäcken el. Gölstugan t. Stora täppan åker
Skyttstugan (nu Markstugan) gd   Ändbäcken t. Stora ån ågren
Skyttstugan lht   Ändebol gård Stor-Jälken sjö
Skyttstugan lht   Ändebol gd Stormlandsslätten åker
Skyttstugan gd   Ändebol järnvägsstation, tätort Stormossen mosse
Smedstorp gd   Ändebolsstugan gd Storsjön sjö
Smedstorp gd   Ändebolstugan, se Nybygget el. Ä Saknas Storsjön sjö
Smedstorp gd   Ändebolstugan gd Storsjön sjö
Snacketorp gd   Ändebäcksstugan torp Storsjötäppan åker
Snacketorp gd   Ändebäcksstugan t. Storsjöudden udde
Snacketorp gd   Ändstugan, se Hårskärr Saknas Stortäppan förr åker, nu skog
Snacketorp gd   Ändstugan t. Stortäppan terrängavsnitt
Snacketorp gd /Se   Ängstugan lht Stortäppan åker
Snacketorp gd /Se   Ängstugan lht Storändkärret åker
Snacketorps soldattorp beb   Äspenäs gd Storängen åker
Snytan försv torp   Äspenäs gd Storängen åker
Solberga gd   Äspnäs gård Storängen åker
Solberga gd   Öja gård Storängen betesmark
Solberga gd   Öja gd Storängskärret åker
Solberga gd   Öja grindstuga, se Grindstugan lhtr Storudden udde
Solberga gd   Östergården+ gård i Fågelö Strandvägen promenadväg
Solberga gd   Östergården = 2 Tybble Östergården gård i Tybble Strången sjö
*Solmossen beb   Österåsen gård Strången sjö
*Solmossen beb   Österåsen gd Strången, Lilla sjö
Spetsens lht   Östra Djulö, se Djula östra gd Strången, Stora sjö
Spetsens lht   Överby lht Strångsjöåsen höjd
Spetstorp lht   Överby lhtr Strångsjöåsen skogbevuxen ås
Spetsens lht     Strökärren kärr
Spetstorp lht     Strökärrsgraven grav
Staksund gd     Strökärrs kanal grav
Staksund gd     Stubbrike Saknas
Staksund gd     Stubbrike förr åker, nu betesmark
Staksund gård     Stubbsmosse mosse
Starrhult beb     Stuglira åker
Starrhult beb     Stutmossen förr åker, nu skog
Starrhult beb     Stålugnen f.d. smedja
Starrhult beb     Stålugnstäppan förr åker, nu trädgård
Stavtorp gd     Stämmolaslätten åker
Stavtorp gd     Stämmuddaslätten åker
Stenbommens backstuga lht     Stänga förr åker, nu skog
Stenhulta, se Stenta hg     Suggan sten
»stenhultom», se Stenta gd     Sundbron bro
Stenkulla gd     Sunds bro sund och bro
Stenkulla gd     Svandammen damm
Stenkulla gd     Svansjön damm
Stensjö gd     Svarta hålet kärrhål i sankmark
Stensjö gd     Svarta hålet vik
Stensjö gd     Svarta trumman landsvägsbro
Stensjö gd     Svartbäcken bäck
Stensjö gd     Svartsjö beteshage
Stensjö gd     Svinhagen f.d. betesmark, nu skog
Stensjö gd     Svinkärret förr åker, nu skog
Stensjö gd     Svältbotten kolbotten
Stensjö gd     Sågbacken terrängområde
Stensjö gd     Sågmosjön sjö
Stensjö gd     Sågmoskogen skogsparti
Stensjö gd     Sörgölets bastäng betesmark
Stensjö gd     Sörgöls mosse terräng
Stensjö gd     Sörgölsstugrundet grund
Stensjö gd     Sörkärrs hage betesmark
Stensjö gd     Sörtorpsplogen åker
Stensjö gd     Tallbackastycket åker
Stensjö gd     Tallbacken dunge
Stensjö gd     Tallåkrarna betesmark
Stensjö gd     Tillmans holme holme
Stensjö gård     Timmerbacken terrängparti
Stensjö gd     Timmermobacken skogsparti
Stensjö gård     Timmermon terrängavsnitt
Stensjö gd     Timmerudden udde
Stensjö gd /Se     Tjurhagen skogsområde
?Stenstorp gd /Se     Tjyvtäppan förr åker, nu betesmark
Stenstorp gård     Tjäderlekskärret kärr
Stenstorp herrgård     Tjädermossen mosse
Stenstorp (nu Duveholm) gårdar     Tjärdalstäppan åker
Stenstorp (nu Duveholm) herrgård     Tjärgropabacken dunge
Stenstorp gd     Tjärnen, se Storsjötäppan åker
Stenstorp gd     Tolen sjö
Stenstorp gd     Tolen, se Tolsjön sjö
Stenstorp gd     Tolen, se Tolsjön sjö
Stenstorp gårdar     Tolgöl el. Torgöl tjärr
Stenstorp gd /Se     Tolmon skog
Stenstorp gd /Se     Tolmossen mosse
Stenstorp gd /Se     Tolsjön, se Tolen sjö
Stensäter gård     Tolsjön sjö
Stensätter försv.beb.     Tolsjön sjö
Stensätter gd     Tolsjön sjö
Stenta gd     Tolsjön sjö
Stenta gd     Tomten åker
Stenta gd     Tormossen el. Tolmossen mosse
Stenta gd     Tormossen, se Tolmossen mosse
Stenta gd     Torsjön, se Tolsjön sjö
Stenta gd     Torvmossen mosse
Stenta gd     Torvströmossen mosse
Stenta gd     Tranviken äng
Stenta hg     Tranviken vik
Stenta hg     Trejdalsängen förr åker, nu betesmark
Stenta gd     Trekanten åker
Stenta gd     Trekanten åker
Stenta gd     Trekanten åker
Stenta gd /Se     Trinda tegen badställe
Stenta förr by, nu gd /Se     Trolldalsgärdet åker
Stenta gd /Se     Trolleträsk kärr
Stenta gd /Se     Trolleträsk sankmark
Stonetorph, se Stenstorp gd     Trollholmen holme
»Storsiöstufwa» raserat torp /Se     Trollholmen holme
»Storsiöö» nybygge /Se     Trångsund vägpassage
Strång- orrtnamnselement i bebn /Se     Trädgårdsudden udde
Strångsjö samh. /Se     Tuboslätten åker
Strångsjö tätort /Se     Tybble hage betesmark
Strökärr gd     Täljaren sjö
Strökärr gd     Täljaren sjö
Strökärr gd     Täljaren sjö
Strökärr gd     Täljaren sjö
Strökärr gd     Övre Täljaren, se Täljaren del av Täljaren
Strökärr gd     Uddängen terrängparti
Strökärr gd /Se     Uddängen förr åker, nu skog
Strökärr gd /Se     Urvädret vägstycke
Strökärrstorp gd     Vagnsbotten kolbotten
Strökärrstorp gd     Vallbokvarnströmmen åparti
Strökärrstorp gd     Vallbokvarnsån del av Nyköpingsån
Sundstugan torp     Vallsatäppan åker
Sundstugan torp     Vallstäppan förr åker, nu hage
Sundstugan torp     Varggropen terrängparti
Svenstorp lht     Varggröpperna varggropar
Svenstorp förr gd, nu lht     Varggården skogsområde
Svenstorp beb     Varggårdsvägen väg
Sågstugan lht     Vasskärren sankmark
Sågstugan lht     Vasskärrsudden udde
Sågstugan lht     Vasskärrsviken vik
Sörgölet gd     Venaslätten äng
Sörgölet gd     Venen terrängområde
Sörgölet gd     Venen terrängområde
Sörgölet gd     Venen äng
Sörgölet gd /Se     Vikastycket åker
Sörgölet gd /Se     Villastaden f.d. åker
Sörgölet by /Se     Vissens åker
*Sörkärr beb     Vita stenarna vägkorsning
Sörkärr gd     Vitmossa gata vägparti
Sörkärr (Sörtorp) gd     Vitmosseäng åker
Sörkärr gd     Vägghagen beteshage
Sörtorp gd     Vägsidan betesmark
Söråsen gd     Västermon skog
Tallsäter gd     Västermon skogsområde
Timmermon beb     Västerängen åker
Timmermon beb     Ykandershugget terrängområde
Timmermon beb     Ykanderstenen sten
Titta lht /Se     Åkarbacken vägbacke
?Tolgölet gård     Åkforsån å
Tolgöl gd     Åmmbergspussen kärr
Tolgölet gd     Ånnbergspussen kärr
Tolgölet gd     Ånnbergspussen kärr
Tolgölet gd     Ånnbergspussen kärr
Tolgölet gd     Ånnbärspussen skogstjärn
Tolgölet torp /Se     Ånnkärret, se Abdkärret kärr
Tolgölet torp /Se     Åskbergen terrängområde
Tolgölet gd /Se     Åsvallen fotbollsplan
Tolgölet gd /Se     Åsvägen landsväg
Toltorp by     Åsängen skogsparti
Toltorp gd     Åsängsbron bro
Toltorp gd     Åsängskällan källa
Toltorp gd /Se     Älgholmen holme
Trolldal gd     Älgholmen holme
Trolldal(en) gd     Älgholmen holme
Tybble by     Älgkärret förr åker, nu skog
Tybble by     Älgsalen skogsområde
Tibble gd     Älgsjögraven grav
Tybble by     Älgsjömossen sankmark
Tybble by     Älgsjön, se Älgsjötorpssjön el. Ä. Saknas
Tybble by     Älgsjön sjö
Tybble by     Älgsjön sjö
Tybble by     Älgsjön sjö
Tybble by     Älgsjötorpasjön sjö
Tybble by     Älgsjötorpssjön el. Älgsjön sjö
Tybble by     Älgstorpasjön sjö
Tybble by     Älkärret förr åker, nu skog
Tybble by     Ändbäckkärret kärr
Tybble by     Ändplogen åker
Tybble by     Ängbacken betesmark
?Tybble by     Ängbacken förr åker, nu betesmark
Tybble by     Ängen åker
Tybble by     Ängplogen åker
Tybble by     Ängsbacken åkerholme
Tibble gård     Ängtäppabotten kolbotten
Tybble by     Ängtäppan betesmark
Tybble by     Ärbrokärret åker
Tybble gd     Äspiggaskogen skog
Tybble by     Öjaskogen skogsområe
Tybble by     Ökarenkärret förr åker, nu betesmark
Tybble by     Ökarens täppa förr åker, nu betesmark
Tybble Nergårds och Hedens soldattorp soldattorp     Ölfältet åker
Tybblenäs gd     Östdalsberget åkerbacke
?Uppsala gd     Österdjula allé väg
?Uppsala gd     Österdjulagraven dike
Uppsala gård     Österdjulaviken vik
Uppsala gd     Österängen åker
?Uppsala gd     Överbybacken lansvägsstigning
*Valakvarn Saknas      
?Valla gd      
?Valla gd      
?Valla by      
?Valla gd      
Valla förr by, nu gd      
Valla gd /Se      
Vallbokvarn(?) gd      
?Vallboqvarn gård      
Vallbokvarn gd      
Vallbokvarn gd      
Vallbokvarn gd      
Vallbokvarn gd      
Valls lht /Se      
Videns lht /Se      
Vikstorp gd      
Vissens (Remna soldattorp) lht      
Vissens lht /Se      
Vithällen lht      
Vithällen lht      
Vithällen lht      
Vithällsstugan lht      
Vitmossen lht      
Vitmossen lht      
Vitmossen beb      
Vrå gd      
Vråstugan lht      
Vråstugan lht      
Väggen gd      
Väggen gd      
Väggen gd      
Väggen gd      
Västervik fd torp      
Västervik fd torp      
Västeråsen gd      
Västragården gård      
Västragården gård      
Västragårds soldattorp soldattorp      
Yio, se Öja prästgård      
Åbol gd      
Åbol gd      
Åbol gd      
Åbol gd /Se      
Ålsjöstugan torp (nu lht)      
Åsjöstugan (nu Karlsro) lht      
Åsjöstugan (nu Karlsro) lht      
Åtorp, Lilla, se Malm-Åtorp gd      
Älgsjöstugan torp      
Älgsjöstugan torp      
Älgsjötorp torp      
Älgsjötorp torp      
Älgsjötorp gd /Se      
Älgsjövik (Norrbygget) gd      
Älgsjövik gd      
Ändebol gd      
Ändebol gård      
Ändebol gd      
?Ändebol gd      
Ändebol gd /Se      
Ändebol gd /Se      
Ändebolsstugan gd      
Ändebolsstugan gd      
Ändstugan (Hårskärr) torp      
Ändstugan (Hårskärr) torp      
Ändstugan torp      
Äspenäs gd      
Äspenäs gd      
Äspenäs gd /Se      
»Öfwerby Krog» raserad beb. /Se      
?Öja prästgård      
?Öja gd      
?Öja num. prästgård      
?Öja prästgård      
?Öja gd      
?Öja gd      
?Öja prästgård      
?Öja gd      
?Öja gd      
?Öja prästgård      
Öja gd      
?Öja num. prästgård      
?Öja gd      
?Öja gd      
?Öja prästgd      
?Öja pgd      
?Öja num. prästgård      
Öja pgd      
?Öja num. prästgård      
?Öja pgd      
?Öja num. prästgård      
?Öja pgd      
?Öja prästgård      
?Öja pgd      
?Öja num. prästgård      
?Öja pgd      
?Öja num. prästgård      
?Öja pgd      
Öja gd      
Öja prästgd      
Öja by el. gd      
Öja prästgård      
?Öja pgd      
Öja num. prästgård      
?Öja prästgård      
Öja prästgård      
Öja prästgård      
Öja prästgård      
Öja prästgård      
Öja prästgård      
Öja by /Se      
Öja prästgård /Se      
»Öltorp» beb      
Österåsen gd      
»Östra endelaget» Saknas      
Östra gården gård      
?Överby lht      
Överby lht      
Överby gd      
Överby lägenheter      
Överby gd      
Överby lägenheter      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.