ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lerbo socken : Oppunda härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 582 Naturnamn : 316 Bebyggelsenamn : 506 Naturnamn : 398
Lerbo sn *Abborrberget skär el. holme Lerbo sn Abborrgrunden, se Boxholmsholmarna grund
Lerbo sn *Abborrbäck vattendrag Lerbo Socken socken Abborrgrundet, se Abborrgrunden grund
Lerbo sn Abborrgrunden holmar? Lerbo sn Aborrpotten sjöputa
Lerbo sn Abborrpotten sjö Lerbo sn Abborrpotten, se Potten sjö
Lerbo sn Abborrpotten sjö Lerbo gökar inbyggarbeteckning Aborrpotten, se Potten sjö
Lerbo sn Abborrpotten tjärn Lerbo gökar inbyggarbeteckning Alan, se Alarn, Alängen åker
Lerbo sn *Abborrsjön sjö bergsnäsen inbyggarbeteckning Alan åker
Lerbo sn *Albråten åker bollvedstorpen inbyggarbeteckning Alarn, se Alan, Alängen åker
Lerbo sn Anderslund ägomark brebolen inbyggarbeteckning Alarn åker
Lerbo sn Baggärdet ägonamn /Se Dagöholmen inbyggarbeteckning Alängen, se Alan, Alarn åker
Lerbo sn *Basttäppan åker ekebyna inbyggarbeteckning Alängen åker
Lerbo sn *Bastängen ängsmark fiskarstugen inbyggarbeteckning Aspbacken åkerholme
Lerbo sn Bergasjön sjö /Se granstorpen inbyggarbeteckning Aspbacken betesmark
Lerbo sn Bergasjön sjö hebyna inbyggarbeteckning Backtegen åker
Lerbo sn Bergsnäsaån å /Se hebytorpen inbyggarbeteckning Baggebolsmossen terrängområde
Lerbo sn *Bergsnäset näs? helgestorpen inbyggarbeteckning Baggärdet åker
Lerbo sn Björktorp skogsmark, förr torp hällstorpen, se helgestorpen inbyggarbeteckning Barnbackaberget berg
Lerbo sn Brogetorp ägomark korslöten inbyggarbeteckning Bastängen åker
Lerbo sn Bronäsgärdet, Lilla och Stora åkermark lasstorpen inbyggarbeteckning Bergasjön del av Långhalsen
Lerbo sn *Bronäsängen äng lindebolen inbyggarbeteckning Bergasjön sjö, vik
Lerbo sn Brunmossen betesmark olstorpen inbyggarbeteckning Bergsnäsån å
Lerbo sn Dalgölet betesmark /Se perstorpen inbyggarbeteckning Bjurstorpagärdet, se Bjurstorpaänden åker
Lerbo sn *Damaskohålet mosse pleten inbyggarbeteckning Bjurstorpaänden, se Bjurstorpagärdet åker
Lerbo sn *Djurstutustaven gränsmärke snuslöten inbyggarbeteckning Boxholmsholmarna grund
Lerbo sn *Duvbäcken vattendrag? spetebyna inbyggarbeteckning Boxholms lilläng, se Lillängen åker
Lerbo sn *Duvbäcken vattendrag? tyrestorpen inbyggarbeteckning Brandhagen förr bete, nu skog
Lerbo sn *Duvebäcksstaven gränsmärke vegrena inbyggarbeteckning Brebols fårhage betesmark
Lerbo sn Ekbacken skogsbacke vikstorpen inbyggarbeteckning Brebolsplogen åker
Lerbo sn *Ekstubbebrottet åkermark växlaren inbyggarbeteckning Bronäsgärdet åkermark
Lerbo sn *Eldförskärret äng älskebolen inbyggarbeteckning Lilla Bronäsgärdet, se Bronäsgärdet åker
Lerbo socken *Enhopen ägomark Alvikas lht Stora Bronäsgärdet, se Bronäsgärdet åker
Lerbo sn /Se »Ersmässabacken» äga Amalienborg lht Brygghustegen åker
Lerbo socken *Fallmossen terrängområde Amalienborg lht Brygghustegen åker
Lerbo sn *Fallmossen sankmark Anderslund bs. Bråkgropabacken skogsbacke
Lerbo sn Fallmossen mosse Anderslund f.d. lht Bränden åker
Lerbo sn *Fimtasjön sjö Anneberg hmd Bårnbacken skogsdunge
Lerbo sn Finnäset hage Anneberg lht Bårnbacken skogsdunge
Lerbo sn fjällad Saknas Asplund lht Dalbergsviken vik
Lerbo sn *Flan äng Asplund lht Dalgölet betesmark
Lerbo sn *Flanka ägomark Backa gård Dansbanebacken dunge
Lerbo sn *Flankan äng Backa, se Backastugan lht Davids soffa ekbacke
Lerbo sn *Flankan äng Backastugan lht Djupa berget bergknalle
Lerbo sn *Flankan ängsmark Backastugan, se Backa lht Ekbackarna åkerholmar
Lerbo sn *Flankan ängsmark Baggebol gård Ekbacken terräng
Lerbo sn *Flankliden åkermark Baggebol gd Ekbacken åkerholme
Lerbo sn *Flogen ängsmark Banbackastugan, se Barnbacken f.d. lht Ekbacken åker
Lerbo sn *Flogen ängs- eller hagmark Banbacken, se Barnbacken försv. beb. Ekbacken hage
Lerbo sn Flogen ägomark Barnbacken f.d. soldattorp Ekbacken åkerholme
Lerbo sn *Fogdängen äng Barnbacken f.d. soldattorp Elinsbacken åkerbacke
Lerbo sn *Fulasjön sjö Barnbacken f.d. soldattorp Eriksbergstäppan åker
Lerbo sn *Ful(l)bogropstaven gränsmärke Berg gård Farfarskärret åker
Lerbo sn *Ful(l)bogropstaven gränsmärke Berg by Farfarstäppan, se Farfarstäpporna åker
Lerbo sn *Fullbotegarna ägomark Bergaholm lht avs. Farfarstäpporna, se Farfarstäppan åker
Lerbo sn *Fågelösjön sjö Bergbacka lhtr Fimtaån vattendrag
Lerbo sn *Gallerbacksplogarna? ägomark Bergbacka torp Finnäset, se Prästgårdsskogen betesmark
Lerbo sn Gerveln sjö Berget lht Fjällhagen skog
Lerbo sn Gerveln sjö Berglundsstugan lht Flinsbo(ls)ån, se Hebyån, Klockarån å
Lerbo sn Getön ö Bergsnäs gård Flodbergstäppan åker
Lerbo sn *Goda viken vik Bergsnäs gd Furgropabacken, se Fågelgropabacken landsvägsbacke
Lerbo sn *Grannäshultet skogsmark Biesta gård Fågelgropabacken landsvägsbacke
Lerbo sn *Gransjön sjö Biesta gdr Fågelön holme
Lerbo sn Grantorpasjön sjö Biestalund lht Fårhagen bete
Lerbo sn *Grindstaven gränsmärke Biestalund lht Fårhagen f.d. betesmark
Lerbo sn Gropen terräng Biestalund+ lht Fårhagen åkerbacke
Lerbo sn *Hampliden åkermark Biestastugan f.d. lht Fårhagen skogsbacke
Lerbo sn *Hampliden åkermark Billsbol gård Fårplogen åker
Lerbo sn /Se Hasseludden udde Biltsbol gd Fårön holme
Lerbo sn /Se Hassängen äng Biltsbolstugan lht Fårön holme
Lerbo sn /Se *Hedningahagen ägomark Biltsbolsstugan f.d. torp Fäbodskärret åker
Lerbo sn /Se Henrikslund ägomark Bjurstorp torp Getön ö
Lerbo sn /Se Hjälmsättersberg höjd och triangelpunkt Bjurstorp torp Getön ö
Lerbo sn /Se *Holmtorpastaven gränsmärke Bjurstorpsstugan torp Granstorpasjön sjö
Lerbo kyrka kyrka *Hornstav gränsmärke Bjurstorpsstugan lht Granstorpasjön sjö
Anderslund försv. torp *Hovmossen terräng Björkbacken, se Kox opp, Skomakarbacken lht Granstorpastugumossen utdikad mosse
Backa försv. gd *Hovmossen sankmark Björkbacksstugorna lht Grindstuguhagen betesmark
Backa försv. gd *Hovmossen sankmark Björklunda lht Grindstugukroken vägkors
Backstugan lht *Hultet ägomark Björktorp torp Grindstugukroken vägkors
Baggebol gd *Hultstughultet ägomark Björktorp lht Gubbplogen åker
Baggebol gd »Håhlgryt», se Ulvgryt klippholme Blomsterhult torp Gubbtäppan, se Morfars täppa åker
Berg by Hässleö ö Blomsterhult lht Gubbtäppan förr åker, nu bete
Berg gdar Hässelö ö Bohammar gård Gubbtäppan åker
Berg by Jansberg ägomark Bohammar, se Bohammarstugan lht Gubbtäppan förr åkermark, nu bete
Berg by /Se Jerveln sjö Bohammarstugan, se Bohammar lht Gubbåkrarna åker
Bergsnäs gd Jerveln sjö Bollvedstorp gd Gubbåkrarna åker
Bergsnäs gd Jerveln sjö Boxholmen gård Gubbängen åker
*Bergs soldattorp soldattorp Jerveln sjö Boxholmen gd Gummans kärr kärr
?Biesta by Jerveln sjö /Se Brebol gård Gölet åker
Biesta by Jerveln sjö Brebol gd Gölet åker
Biesta by Jerveln sjö Brebols skola f.d. skola Gölet åker
Biesta by Järvelen sjö /Se Brogetorp gård Götbolssjön sjö
Biesta by *Kavlingsåsen ås Brogetorp f.d. gd Hasselbackaön holme
Biesta by Kesebroberget höjd Brogetorpsstugan bs. Hassängen åkermark
Biesta by *Kihäll berghåll el. likn. Brogetorpsstugan f.d. lht Hebytorpaängen åker
Biesta by *Killingaholmen holme Bronäs gård Hebyån å
Biesta by Killingapinan holme Brostugan lht Hebyån, se Flinsbolsån, Klockarån å
Biesta by Killingapinan holme Brostugan lht Hedningamossen mosse
?Biesta by *Klockartäppan åkermark Brostugan förfallen lht Herrskapskällan källa
Biesta by *Kointaget ägomark Brostugan lht Hjälmsätersberget berg
Biesta by /Se Kolmossen mosse Brunmossen torp Holmastycket åker
Biesta by /Se Kolmossen mosse Brunmossen f.d. lht Hällströmsbacken vägbacke
*Biesta soldattorp soldattorp »Kirkategen» jordäga Brunmossen f.d. lht Hässlefjärden del av Långhalsen
Biltsbol gård *Kriken ängsmark Brynstorp torp Hässlemon skog
Biltsbol gd *Kriken ägomark Brynstorp torp Hässlemon skogsparti
?Biltsbol gd *Kungsbrottet åkermark Bröttbol, se Bröttjebol f.d. gd Hässle ö
Biltsbol gd Kvarnsjön sjö Bröttjebol gård Hässleön ö
Biltsbol gd Kvarnsjön sjö Bröttjebol f.d. gd Hästasudden, se Hästhagsudden udde
Biltsbol gd /Se Kvarnsjön sjö Bröttjebols soldattorp, se Bröttjebolstorpet f.d. lht Hästasudden udde
Bjurstorp torp *Kyrktegen äga Bröttjebolstorpet, se Bröttjebols soldattorp f.d. lht Hästgölet skogsparti
Bohammar gård »Källmåssen» mosse Byringe gård Hästhagen betesmark
Bohammar gd Källstugan terräng Byringe, se Gotthardsberg f.d. gd Hästhagen betesmark
Bohammar förr gd Käringsnuten ägomark Bålvedstorp torp Hästhagen betesmark
Bohammar gd Käringtå holme Båresta, se Dagöholm Saknas Hästhagen betesmark
Bollvedstorp gd /Se *Lerbo ålfiske Saknas Dagöholm gård Hästhagsplogen f.d. åker
Bondaspangha, se Spånga by *Lindebolsfjärden del av Täljaren Dagöholm gd Hästhagsplogen åker
Borastom=Båresta (num. Dagöholm) gd *Lindebolsfjärden del av Täljaren Dagöholm gd Hästhagsudden, se Hästasudden udde
Boxholmen gd /Se »Lindbols fierden» del av sjö /Se Delängen torp Hästhagsudden udde
Brogetorp försv. gd Lindholmarna holmar Delängen torp Hökhagen betesmark
Bronäs Saknas *Lobohällstav gränsmärke Delängsstugan lht Hökhålet åker
Bronäs gd *Lohällstaven gränsmärke Delängsstugan, se Pletstugan förr lht Jerveln sjö
Bronäs gd *Lohällstaven gränsmärke Duvnäs lht Jerveln sjö
?Bronäs gd Lomsjön sjö Duvnäs lht Jerveln sjö
Bronäs Saknas Lomsjön sjö Ekebo, se Ekeboda lht Kalkugnen, se Kalkugnsbacken backe
Bronäs gd Lomsjön sjö Ekeboda lht Kalkugnen backe
Bronäs Saknas Långhalsen sjö Ekeby gård Kalkugnsbacken, se Kalkugnen backe
?Bronäs gd Långhalsen sjö Ekeby by Kalkugnsbacken backe
?Bronäs gd Långhalsen sjö Ekeby, Lilla lhtr Kalkugnsbron, se Röda bron bro
?Bronäs gd Långhalsen sjö Ekeby, Lilla lhtr Kalvhagen hage
Bronäs kungsladugård Långhalsen sjö Ekebydal lht Kesebroberget berg
Bronäs försv. beb. Långhalsen sjö Ekudden torp Kettilshäll häll
Bronäs försv. beb. Långhalsen sjö Ekudden lägenhet Killingapinan holme
Brynstorp torp /Se Löten Saknas Eneby bebyggelse Killingpinan holme
Bröttjebol försv. gd Lötplogen åkermark Eneby Saknas Klockarån, se Flinsbolsån, Hebyån å
Bröttjebol försv. gd Lövlund ägomark Eneby och Grysta gd Klockarängen åker
Bröttjebol gd /Se Lövlund skogsmark Eriksberg+ lht Knekttäppan förr åker, nu bete
Bröttjebolstorpet försv. torp Mosstugan terräng Eriksberg f.d. lht Knekttäppan förr åker, nu bete
Byringe försv. gd *Mörkholmen skog- och hagmark Eriksbergsstugan f.d. lht Kohagen betesmark
Byringe gd *Mörkholmen terrängparti Erikslund f.d. lht Kohagen, se Åhagen betesmark
Byringe fd gd *Nygölet ägomark Erstorp torp Kohagsplogen f.d. åker, nu betesmark
Byringe gd /Se *Nyängsplogen ägomark Erstorp avs, gd Kohagsplogen åker
Bålvedstorp torp *Näsflätten äng Eskebol, se 1 Älskebol Saknas Kolmossen mosse
Båresta (numera Dagöholm) indr. militseboställe Nästorp skogsmark Fallmosstugan lht Kolmossen mosse
Båresta (numera Dagöholm) gd *Oxplogarna ägomark Fallmosstugan lht Krogarbacken vägbacke
Båresta (numera Dagöholm) gd *Oxöga terränglokal Fiskarstugan lht Knutsgårdsmörkret, se Mörkret skog
Båresta (nu Dagöholm) gd *Oxöga sankmark Fiskarstugan lht Kyrkbacken vägbacke
Båresta (numera Dagöholm) gd *Paulun(en) skogsbacke Flinsbol gård Kyrkån å
Båresta (numera Dagöholm) gd *Paulun(en) backe Flinsbol gd Kålbrobacken vägbacke
Båresta (numera Dagöholm) gd *Paulunsgölet äga Flinsbol gd Kålbrobacken vägbacke
Båresta (numera Dagöholm) gd *Paulundsgölet ägomark Flodbergsstugan f.d. lht Kårbrobacken, se Kålbrobacken vägbacke
?Båresta gd *Paulunsgölet ägomark Forslund lht Källstugubackarna vägbacke
?Båresta gd Petersborg skogsmark Forslund lht Källstugubacken vägbacke
Båresta (nu Dagöholm) förr by, nu gd Platån terräng Fredriksberg torp Källstugubacken skogsbacke
Båresta (numera Dagöholm) gd *Plogarna åkermark Fredriksberg lht Källtegen åker
Båresta (nu Dagöholm) by (gd) *Prästån å Fridhem torp Källängen, Nedre åker
Båresta (numera Dagöholm) gd *Pålsnäset ägomark Fridhem lht Källängen, Övre åker
Båresta by *Radstugubacken backe Frälsegården+ bebyggelse Kärnbolsholmarna, se Sandholmarna holmar
Borestom Saknas *Radstugugärdet ägomark Fågeltorp, se Hultet, Alrikas lht Kämbolsmossen mosse
Båresta (numera Dagöholm) gd *Rasmusplogen ägomark Gotthardsberg bebyggelse Kämbolsslätten åker
Båresta (numera Dagöholm) gd *Rotvägsstav gränsmärke Gotthardsberg bebyggelse Käringasnuten vägbacke
Båresta (numera Dagöholm) hg Ryckern (Röckern) terrängområde Grannäs bebyggelse Käringtå holme
Båresta hg Ryckern (Röckern) terrängområde Grannäs gd Käringtån udde
Båresta (numera Dagöholm) gd *Räfsviken vik Gransjö, se Granstorpsstugan lht Lerbäckarna åkermark
Båresta herrgård *Rännarbanan äng Granstorp gård Liljekonvaljbacken åkerholme
Dagöholm herrgård *Rätteplatsstaven gränsmärke Granstorp gd Lilla promenaden promenadväg
Dagöholm herrgård *Rätteplatsstaven gränsmärke Granstorpsstugan lht Lilla promenaden promenadväg
Dagöholm, se Båresta gd *Rätteplatsstaven gränsmärke Granstorpsstugan, se Gransjö lht Lillängen, se Boxholms lilläng åker
Dagöholm Saknas /Se Röckern (Ryckern) terrängområde Granstugan, se Granstorpsstugan Saknas Lillängen åker
Dagöholm Saknas /Se Röckern (Ryckern) terrängområde Grindstugan lht Lillängen åker
Dagöholm gd /Se *Röserne gränsmärke Grindstugan, se Knutsta grindstuga lht Lindholmarna holmar
Ekeby by Sandholmarna holmar Grindstugan lht Lindholmarna holmar
?Ekeby by Sandstugan terräng Grindstugan, Stora lht Lindholmen, se Lindholmarna holme/holmar
?Ekeby Saknas *Sankt Lars källa källa Grindstugan f.d. lht Lin(d)sängen åker
Ekeby by »Sjelfvaskogen», se Skälvaskogen skogmark Gropen torp Lin(d)ängen åker
Ekeby by *Sjöhaggölet ägomark Gropen f.d. lht Linduddabackarna vägbackar
Ekeby by Sjöängen ägomark Grysta+ del av 1 Eneby och Grysta Linduddabacken vägbacke
Ekeby by /Se »Skafstudde steen» gränsmärke Grysta, se 1 Eneby Saknas Linduddabron bro
Eneby o Grysta kyrkoherdebost. Skirkällan källa Gustavsberg lht Linduddabacken, se Linduddabacken vägbacke
Eneby o. Grysta pgd Skirkällan källa Gustavsberg lht Linuddabron, se Linduddabron bro
Eneby o. Grysta kyrkoherdebost. Skirkällan källa Gustavsborg bs. Ljungbacken, se Lövbacken dunge
?Eneby prästgård Skirkällan källa Gustavslund lht Logtegen åker
?Eneby gd Skirkällan källa Gustavsvik, se 1-4 Tolfta Saknas Lomsjö-höjden beg
?Eneby gd Skirkärret ängsmark Gustavsvik gd Lomsjön sjö
Eneby prästgård Skirstugan terräng Gölstugan lht Lomsjön sjö
Eneby prästgård /Se Skirmossen sankmark Götbol gård Lomsjön sjö
Erikslund försv. lht *Skirön upphöjning Götbol, se Göteboda gd Långhalsen sjö
Erstorp gd *Skogrängan äga Göteboda gd Långängen åker
Erstorp gd *Skogsrängan ägomark Haga gård Långängen förr åker, nu bete
Fiskarstugan lht *Skrikdalsstaven gränsmärke Hagalund lht Löten vägskäl
Flinsbol gd *Skrikedalsstav gränsmärke Hagalund gd Löten åker
Flinsbol gd *Skriktegarna åkermark Hagalunds banvaktsområde, se 1 Knutsta Saknas Lövbacken, se Ljungbacken dunge
Flinsbol gd *Skorvsten gränsmärke Hagalunds banvaktsområde avs Majplogen förr åker, nu bete
Flintsbol gd »Skyllinge grind stafwen», se Grindstaven gränsmärke Haglund lht Marktäppan åker
Flinsbol gd *Skäftuddasten gränsmärke Haglund(s) lht Morfars täppa, se Gubbtäppan åker
Fridhem lht *Skäftuddesten gränsmärke Hagstugan el. Tolfta Hagstuga torp Morfars äng åker
*Frälsegården hemman *Skälkälla? källa(?), gränsmärke Hagstugan lht Mormorspussen f.d. åker, nu skog
Gotthardsberg, se Ökna gd Skälludden udde /Se Hagstugan f.d. lht Mossen sumpig åker
Gotthardsberg herrgård Skäludden, se Skälludden udde Halvgården gård Motorpasundet sund
Gotthardsberg gd /Se *Skälluddestaven gränsmärke Hasselbacken torp Muntersbacken, se Muntersstugubacken m.m. vägbacke
Grannäs gård *Skälluddsstav gränsmärke Hasselbacken torp Munterseken ek
Grannäs gd *Skäludds stav gränsmärke /Se Hasslöstugan, se Hässlestugan Saknas Muntersstugubacken, se Muntersbacken m.m. vägbacke
Grannäs gd *Skälvaskogen? skogmark Hassängsstugorna backstugor Mågtegen förr åker, nu skog
Grannäs gd Sköndalshagen hagmark Hassängsstugorna lhtr Mågtegen åker
Grannäs gd /Se Smedgrundet grund Heby by Måsön, se Fårön holme
Granstorp gd Spetebyberget höjd och triangelpunkt Heby gård Mörkret, se Krutgårdsmörkret skog
Grindstugan försv. lht Spetebysjön sjö Hebylund torp Nedra gatan väg
Grindstugan lht Spetebysjön sjö Hebylund, se Hassängsstugorna lhtr Notgatan terräng
Grindstugan försv. torp *Spikshagen ägomark Hebytorp gård Notgatan terräng
Gropen torp *Spikstäppan ägomark Hebytorp gd Nyhagen betesmark
Grysta, se Eneby och Grysta Saknas *Spiksäng(en) äng Helgestorp lht Nyhagsbacken vägbacke
?Grysta gd *Stacksundet sund Helgestorp, se Hällstorp Saknas Nykvarnsån å
Grysta by *Staksundet sund Henrikslund lht Nykvarnsån å
Grysta by *Stengölet ägomark Henrikslund f.d. lht Nyängen åker
Grysta pgd Stenkällan källa? Henstugan lht Nyängen åker
Grysta by Stensnäsafjärden fjärd /Se Henstugan, se Grindstugan lht Nyängen åker
Grysta gård Stensund betesmark Herrvegred gård Odlingen åker
Grysta gård Stensätra betesmark Hessens, se Koppstugan lht Ormön ö
Grysta gård *Stensätter ägomark Hinstugan, se Henstugan lht Oxhagen terräng
Grysta prästg. *Stentäppan äng Hjälmsäter gård Oxhagen förr betesmark
?Grysta gd *Stockkärret ägomark Hjälmsätter gd Oxhagsplogen åker
?Grysta gd *Stockkärret äng Hovmossen f.d. gd Oxkällan källa
Grysta gd »Stemelängen»? äng Hovmossen f.d. gd Pil(s)bro bro
[Grista] Saknas *Storängsplogen ägomark Hultet, se Fågeltorp, Alrikas lht Pissåsen skogsås
Grysta prästgård Strökärren kärr Hultstugan torp Pissåsen, se Pinsåsabacken skogsås
Grejsta prästg Stubbriket åker /Se Hultstugan avs Platån berg
Grysta prästg. Sundbolet odling Håkans berg lht Plogen åker
?Grysta gd *Sundboängen äng Håkansberg lht Plogen åker
?Grysta gd *Svantorpastaven gränsmärke Hållsmossen lägenhet Plogen åker
?Grysta gd *Syltmossen terrängområde Hålmossen lht Plogen åker
?Grysta gd *Syltmossen mosse Hällstorp torp Plogen åker
Grysta försv. beb. *Syltmossen mosse Hällstorp, se Helgestorp lht Plogen förr åker, nu bete
Grysta prästg. /Se »Säkkiarmossen» terräng Hässle Saknas Potten, se Abborrpotten sjö
Gustavsvik gd /Se Tallholmen holme Hässle gd Potten sjö
Gustavsvik hgd /Se Tingstäppan ägomark Hässlestugan lht Prästgårds hage åker
Gustavsvik gd /Se Tingstäppan åkermark Hässlestugan f.d. lht Prästhgårdsskogen, se Finnäset skogsparti
Göteboda gd Tjuvholmen holme Hässlö el. Hässle gård Pörtesbacken åkerholme
Haga försv. gd *Tjuvholmen terränglokal Johannislund torp Raka resten åker
Haga försv. gd *Tjuvholmen terränglokal Karlberg f.d. lht Rapphönsbacken åkerdunge
Hagstugan f.d. lht Tjuvholmen holme Karlsborg avs. Roparudden näs
Hassängsstugorna lägenheter Tjuvholmen holme Karlsborg gård Roparuddshagen betesmark
Heby by Tjuvholmen holme Karlslund lht Rosängen åker
Heby by Tolen sjö /Se Karlslund f.d. lht Ryckeln, se Röckern terräng
Heby by Tolfta udde udde Karlsro lht Ryckern, se Röckern terräng
Heby by Tolsjön sjö Karlsro lht Rävkullan åkerholme
Heby by Tolsjön sjö Katrineborg lht Röckeln, se Röckern terräng
Heby by Tolsjön sjö Kesebro gård Röcken mark
Heby by Tolsjön sjö Kesebro gd Röckern (l. Röckeln) terräng
Heby by Tolsjön sjö /Se Knutsborg lht, f.d. handelsbod Röcker (l. Röckeln) terräng
Heby by Tolsjön sjö /Se Knutsta gård Röda bron, se Kalkugnsbron bro
Heby by *Tolvängen ängsmark Knutsta Saknas Sandholmarna, se Kärnbolsholmarna holmar
Heby by *Torparfjällen äng Knutsta gd Sandtäppan åker
Heby by *Torparfjällen äng Knutsta grindstuga, se Grindstugan lht Sandtäppan åker
Heby by *Tranbergshagen äga Knutsta Skogstorp torp Sibirien åker
?Heby by *Tranbergskärr(et) ängsmark Kolmossen torp Sjöbacken, se Sjöängsbacken åker
Heby by Tranbärskärret ägomark Kolmossen lht Sjöbergsplogen åker
Heby by *Tranbergskärret ägomark Koppstugan soldattorp Sjögärdet åker
Heby by *Tranliden äga Koppstugan lht Sjölinden strandremsa
Heby by /Se *Trollholmen terrängparti Koppstugan lht Sjölinden betesmark
Heby by /Se *Trollholmen holme Korslöten, se Lilla Navesta gd Sjötäppan förr åker, nu betesmark
Hebytorp gård *Trollholmen holme Kox ner, se Björkbackstugorna Saknas Sjötäppan förr åker, nu bete
Hebytorp gd *Trollholmen terränglokal Kox opp, se Björkbacksstugorna Saknas Sjötäppan f.d. åker
Hebytorp gd *Trollholmen terränglokal Kox opp, se Björkbacken, Skomakarbacken lht Sjöängen åker
Hebytorp gd *Trollöstaven gränsmärke Krallvegred+ Saknas Sjöängen åker
Hebytorp gd /Se *Trollöstaven gränsmärke Krallvegred gdr Sjöängsbacken, se Sjöbacken åker
Helgestatorp beb. /Se *Trollöstaven gränsmärke Knallvegred gdr Skallberget höjd
Helgestorp förr torp, nu lht *Trättegen ägomark Kristinelund lht Skirberget berg
Helgestorp lht Tyven sjö Kristinelund lht Skirkällan källa
Helgestorp lht /Se Tyven sjö Krogen lht Skirkällan källa
Hethaby, se Heby by Tyven sjö Krutgården gård Skirmossen, se Skirs mosse mosse
Hjälmsätter gd Tyven sjö Krutgården, se Påvelsnäs gd Skirs källa, se Skirkällan källa
Hjälmsätter gd *Tågerna åkermark Kyrkogården lägenhet Skirs mosse, se Skirmossen mosse
Hjälmsätter gd /Se *Tälgarnsjön, se Täljaren sjö Kårbol gård Skir(s)ängen åker
*Holmtorpet försv. beb. Täljaren sjö Kålbro f.d. gd Skogsplogen åker
*Holmtorpet försv. beb. Täljaren sjö Kårbol, se Kålbro f.d. gd Skogstorpakärret kärr
*Holmtorpet försv. beb. Täljaren sjö Kåtan hus, förr lht Skogsängen åker
*Holmstorp försv. beb. Täljaren sjö Källstugan lht Skolhusgärdet åker
*Holmstorp försv. beb. Täljaren sjö Källstugan f.d. lht Skomakarbacken backe
Hultstugan förr torp Täljaren sjö Kämbol gård Skomakarbacken backe
Hultstugan förr torp Täljaren sjö Kämbol gd Skomakarbacken, se Muntersbacken m.m. vägbacke
Hultstugan lht Täljaren sjö Kämbolsstugan torp Skälludden udde
Hässlö gård Täljaren sjö Kämbolsstugan f.d. torp Skälludden udde
Hässle gd Täljaren sjö Larslund lht Sköndalshagen betesmark
Hässle hgd Täljaren sjö /Se Larslund f.d. lht Smalkärret åker
Hässle gd Täljaren sjö /Se Larstorp avs, lht Snuttegarna åker
Hässlö hgd Täljaren sjö /Se Larstorp avs, lht Spetebyberget berg
Hässlö hg Täljaren sjö /Se Lasstorp, se Larstorp lht Spetebyberget, se Spetebynäsaberget berg
Hässlö gd Täljaren sjö /Se Lasstorp lht Spetebynäsaberget berg
Hässlö herrgård Täljaren sjö /Se Lindebol gård Spetebysjön sjö
Hässlö gd *Tängerna åkermark Lindebol gd Spetebysjön sjö
Hässlö gård Ugglegrytet holme Lindsborg avs. Spångaöknen, se Öknen åker
Hässlö hg Ulvgrytet holme Lindsborg lht Spånggärdet åker
Hässlö hg Ulvgrytet holme Lindudden lht Spångkällan källa
Hässlö Saknas /Se Ulvgrytet klippholme Lindudden lht Staffanstorpagärdet åker
Hässlö Saknas /Se Valdemaren sjö Linudden, se Lindudden lht Starrviken förr åker, nu bete
Hässlö gd /Se *Varpet åkermark Lundastugan, se Asplund lht Stenhagen betesmark
*Hässle grenadjärtorp lht *Viksgölet betesmark Långholmen beb. Stenhagsgärdet åker
»Kallmåsstorpet» torp *Viksjögölet ägomark Löten f.d. stuga Stensnäsafjärden, se Ugglegrytasjön m.m. del av Långhalsen
Kesebro gd Viksjön sjö Lövlund, se Vikens lht Stensund sund
Kesebro kronoegendom Viksjön sjö Lövlund bs. Stensund sund
Kjäsebro kronog. Viksjön sjö Lövlund(s) f.d. lht Stensätra hagmark
Kesebro gd Viksjön sjö Lövsta lhtr Stentegen åker
Kjesabro Saknas Viksjön sjö Lövlund bs. Stentäppan terrängområde
Kesebro gd Viksjön sjö Lövsta torp Stentäppan terrängområde
Kesebro krnegd. Viksjön sjö /Se Malmströmsstugan lht Stockbäckaplogen åker
Kesebro försv. gd *Vinterledsliden åkermark Marieberg lht Storängen åker
*Klockargården beb. *Vintervägsstaven gränsmärke Marieberg, se Mariebergstugan lht Storängen åker
*Knaperbacken försv. beb. *Vrettäppan åker Mariebergstugan lht Storängen åker
*Knaperbacken försv. beb. Värmstuhagen skogsmark Marielund f.d. stuga Storängen åker
*Knaperbacken gd Värnaån å Mellanvegred+ Saknas Storängen åker
Knutsta hg Värnaån å /Se Mossen torp Stubbriket åker
Knutsta hg *Västeränden? ängsmark Mossen, se Mosstugan f.d. lht Sundsbro bro
Knutsta gd *Åbråtet ägomark Mossen, se Murar-Majas f.d. lht Sundslandet, se Sundsängen strandremsa
Knutsta Saknas /Se Ålängen ägomark Mosstugan torp Sundsån del av Långhalsen
Knutsta hg /Se *Ängsätter ägomark Mosstugan f.d. lht Sundsängen, se Sundslandet strandremsa
Kojan beb. Ängsätter ägomark Mosstugan f.d. lht Svanstuguplogen åker
*Kojan försv. beb. *Öknagölet ägomark Motorp torp Svarta grinden grind
Kolmossen lht *Öknahagen beteshage Motorp avs, gd Svinklämmagrinden väggrind
Koppstugan lht Öknen äga Muntersstugan el. Muntersstugorna f.d. lht(r) Sågarbron, se Sågbron stenbro
Krall-Vegred hemman   Murar-Majas, se Mossen f.d. lht Sågbron l. Sågarbron bro
Krall-Vegred del av by   Myggstugan, se Ängtorp förr lht Tegelhagen betesmark
Krogen lht   Myggstugan, se 1 Sund Saknas Tegelhagsredden åker
Krogen lht   Myggsätter, se Ängtorp torp Tingsbro jordbro
*Kronogården hemman   Målarstugan lht Tingsbro bro
Krutgården gd   Navesta gård Tingsbro bro
Krutgården gd   Navesta gd Tingsbro bro
Krutgården gd   Navesta, Lilla, se Korslöten gd Tingstäppan åker
Kårbol försv. gd   Nergården gård Tjuvholmen holme
Kårbol försv. gd   Norrtorp lht Tjuvholmen holme
Källstugan f.d. lht   Nyboda lht Tjuvholmen holme
Kämbol gd   Nyboda lht Tolen, se Tolsjön sjö
Kämbol gd /Se   Nybygget lht Tolen sjö
kärrputs Saknas   Nystugan lht Tolen, se Tolsjön sjö
Larslund försv. lht   Nystugan lht Tolfta udde udde
Larstorp förr torp, nu lht   Nystugan gd Tolmon skog
Larstorp lht   Nysätter lht Tolsjön, se Tolen sjö
Larstorpstugan lht   Nytorp torp Tolsjön sjö
»Lasstårpen» beb.   Nytorp torp Tolsjön sjö
Lerbo tingsstuga Saknas   Nytorp torp Tolsjön sjö
*Lillgården hemman   Nytorp f.d. lht Tolsjön sjö
Lindebol gd   Näset lht Tomtbacken vägbacke
Lindebol gd /Se   Näset lht Tomten betesmark
Marielund försv. lht   Näset, se Spetebynäs gd Tomttegen åker
*Mellangården hemman   Nästorp torp Torparhagen betesmark
*Mellangården hemman   Olstorp lht Torparängen åker
*Mellangården hemman   Olstorp lht Tors åker
*Mellangården gd   Perstorp torp Torsbacken vägbacke
Motorp gd   Perstorp f.d. torp Torssjön, se Tolsjön sjö
Myggsätter beb.   Petersborg f.d. dagsverkstorp Torsviken vik
Navesta by   Pettersborg el. Staffansstugan lht Tranbärskärret åker
Navesta by   Pletstugan försv. lht Trekanten åker
Navesta by   Pletstugan försv. lht Trekanten åker
Navesta by   Plogstugan lht + Täljaren sjö
Navesta by   Plogstugan, se Tors, Torsstugan lht Täljaren sjö
Navesta by   Prostgården, se Eneby Saknas Täljaren sjö
Nafvesta by   Prästgården, se Eneby Saknas Täljaren sjö
Navesta by   Påfvelsnäs Saknas Täljaren sjö
Navsta Saknas /Se   Påvelsnäs gammalt namn på Krutgården Nedre Täljaren del av Täljaren
*Ne(de)rgården hemman   Rösarne gård Övre Täljaren del av Täljaren
*Nergården hemman   Rösarne gd Ugglegrytafjärden, se Ugglegrytasjön m.m. del av Långhalsen
*Norra gården hemman   Sandgropsstugan f.d. lht Ugglegrytasjön, se Ugglegrytafjärden m.m. del av Långhalsen
*Norrgården hemman   Sandstugan+ lht Ugglegrytet holme
*Norrgården hemman   Sandstugan f.d. lht Ulvgrytet, se Ugglegrytet holme
Norrtorp förr torp, nu lht   Sandstugan, se Sandgropsstugan f.d. lht Ulvsberget berg
Norrtorp lht   Sandvik f.d. lht Ulvsberget berg
*Norændelaghit Saknas   Sandviken lht Ursberget berg
Norändelagst Saknas /Se   Sjövik lht Ursberget, se Ulvsberget berg
Nytorp försv. torp   Skristugan torp Valla gärde vägsträcka
Näset lht   Skirstugan försvunnen beb. Valls, se Vallsängen åker
*Oppgården hemman   Skirstugan f.d. lht Vallsängen åker
*Oppgården hemman   Skogslund torp Valtersängen åker
Perstorp torp   Skogsborg lht Vecklamon skogsområde
Perstorp f.d. torp   Skogsborg lht Viksjön sjö
Perstorp torp /Se   Skogshall lht Viksjön sjö
Pitaby Saknas   Skogstorp torp Vikstorpaplogen åker
Påvelsnäs gd   Skogstorp lht Vikstuguplogen, se Vikstorpaplogen åker
Påvelsnäs gd   Skogstorp f.d. lht Viksängen förr åker, nu skog
Påvelsnäs gd   Skogstorpsstugan lht Vitrotstegarna förr åker
*Råstugan beb.   Skogstorpsstugan lht Vrångstugubacken vägbacke
Rösarne gd   Skomakarbacken, se Björkbacken, Kox opp lht Värmstuhagen skogsområde
Røsin okänt torp   Skomakarbacken lht Värnaplogen åker
Rösarne gd /Se   Skramsbol gd Värnaviken vik
Rösarne gd /Se   Skramsbol gård Värnaån å
Sandvik försv. beb.   Skramsbol gd Värnaån å
Sandvik(en) försv. beb.   Skräddarens f.d. lht Västerängen åker
*Skattegården hemman   Skräpvegred gårdar Västerängen åker
*Skattegården hemman   Smedstorp torp Västerängen åker
*Skirstugan försv. beb.   Smedstorp torp Växelstycket åker
Skoglund torp   Sofieberg lht Åshagen, se Kohagen betesmark
Skogstorp försv. torp   Sofieberg lht Ålängen åker
Skogstorp försv. torp   Sofielund lht Älskebolshålet åker
Skogstorpsstugan lht   Sofielund lhtr Älskebolsänden åker
Skramsbol gd   Solbacken lht Älskebolsängen åker
Skramsbol gd   Soltomta lht Ändebolsnäs(et) skog
Skramsbol gd   Soltomta, se Spetebytorp lht Ättestupan bergsstup
*Skräddarstugan försv. beb.   Speteby gård Ölbackarna ekbackar
*Skräddarstugan försv. beb.   Speteby by Öbackarna ekbackar
Skräddartorp Saknas   Spetebyhall torp Öbacken, (Lilla och Stora), se Öbackarna ekbackar
»Skrædarathorp» försv.namn   Spetebyhall gd Öknen, se Spångaöknen åker
Speteby by   Spetebynäs avs. Österängen åker
Speteby by   Spetebynäs, se Näset gd Övra gatan väg
Speteby by   Speteby sjöland avs.  
Speteby by   Spetebytorp, se Soltomta lht  
Speteby by   Spånga gård  
Speteby by   Spånga gd  
Speteby by   Spångens, se Spånggärdet f.d. lht  
Speteby by   Staden stugor  
Speteby by   Staffansstugan, se Pettersborg Saknas  
Speteby by   Staffanstorp f.d. lht  
Speteby by   Stán stugor  
Speteby by   Stensnäs Saknas  
Speteby by   Stensnäs gd  
Speteby by   Stenstorp gd  
Speteby by   Stenstorp, Lilla torp  
Speteby by   Stenstorp, Lilla förr torp, nu lht  
Speteby by   Stenstorp, Stora gård  
Speteby by   Stora Stenstorp, se 1 Stenstorp gd  
Speteby by   Stenslund torp  
Speteby by   Stensund f.d. torp  
Speteby by   Stockbäcken gd  
Speteby by   Stockbäcken gård  
Speteby by   Strömsborg soldattorp  
Speteby by   Strömsborg lht  
Speteby by   Sund gård  
Speteby by   Sund med Myggstugan gd  
Speteby by   Sund Saknas  
Speteby by   Sundbolet f.d. lht  
Speteby by   Sundbordet, se Sundbolet f.d. lht  
Speteby by   Sundstugan, Stora torp  
Speteby by   Sundstugan, St torp  
Speteby by   Sundstugan, Lilla torp  
Speteby by   Sundstugan, L lht  
Speteby by   Sutarboda utäng  
Speteby by   Svanstugan torp  
Speteby by   Svanstugan torp  
Speteby by   Svanstugan torp  
Speteby by   Svenstorp lht  
Speteby by   Svenstorp avs, lht  
Speteby by   Syltmossen backstugor  
Speteby by   Syltmosstugan lht  
Speteby by   Sågstugan, se Skogstorpsstugan lht  
Speteby by   Sågstugan lht  
Speteby by   Sågstugan lht  
Speteby by /Se   Tallebo lht  
Spetby by /Se   Tallsäter avs.  
Spånga by   Tallsäter lht  
?Spånga by   Tegelbruket+ Saknas  
Spånga by   Tolfta eller Gustafsvik gård  
Spånga by   Tolfta gd  
?Spånga by   Tors, se Torsstugan, Plogstugan lht  
Spånga by   Torsstugan, se Tors, Plogstugan lht  
?Spånga by   Tyrestorp torp  
?Spånga gd   Tyrestorp torp  
Staffanstorp försv. beb.   Ulvstorp lht  
Staffanstorp försv. lht   Ulvstorp el. Urstorp gård  
Stensnäs gd   Urstorp, se Ulvstorp Saknas  
Stensnäs gd   Valls f.d. lht  
Stensnäs gd   Vargstugan f.d. lht  
Stensnäs gd   Vargstugan, se Brogetorpsstugan f.d. lht  
Stensnäs gd   Vegred, Västra by  
Stensnäs gd   Vegred Västra by  
Stensnäs gd   Vegred, Östra gård  
Stensnäs Saknas /Se   Vegred, Östra gd  
Stenstorp bebr   Vegredsberg torp  
Stenstorp bebr   Vegredsberg lht  
Stenstorp, (Lilla och Stora) bebr   Vegredshov lht  
Stenstorp, Lilla torp   Vik gård  
Storgården hemman   Vik gd  
Sund hg   Vikens lht  
Sund Saknas   Vikstorp torp  
Sund hg   Vikstor förr torp, nu lht  
Sund hg, gd   Vikstugan lht  
Sund gd   Vikstugan lht  
Sund gd /Se   Värmstugan lht  
Sund gd /Se   Värmstugan lht  
Sundstugan, Lilla torp   Värna gård  
Svanstugan torp   Värna gd  
Svanstugan torp   Värna, se Värnatorp f.d. lht  
*Svantorp beb.   Värnatorp torp  
Svenstorp lht   Värnatorp f.d. lht  
*Södragården hemman   Vässingstorp el. Västorp bebyggelse  
*Södra gården hemman   Vässingstorp lht  
*Thorsvad kvarntomt   Vässtorp, se Vässingstorp lht  
Tolfta förr by, nu gd   Västerlund lht  
Tolfta förr by, nu gd   Västerlund lht  
Tolfta by   Västorp, se Vässingstorp Saknas  
Tolfta gd   Västra stambanan Saknas  
Tolfta by   Västra stambanedelen Saknas  
Tolfta förr by, nu gård   Växeln gd  
Tolfta förr by, nu gård   Åbylund f.d. lht  
Tolfta by, nu gd   Ålstugan f.d. lht  
Tolfta Saknas /Se   Elskebol gård  
Tolfta gd /Se   Älskebol Saknas  
Tolfta gd /Se   Älskebol gd  
Tolfta gd /Se   Ändebol gård  
?*Torp beb.   Ändebol gd  
Tyrestorp torp   Ängsstugan f.d. lht  
Tyrestorp torp /Se   Ängsstugan torp  
*Udden försv. torp   Ängsstugan torp +  
Ulfsnäs lht   Ängsäter lht  
Ulvnäs lht   Ängsätter f.d. lht  
Ulvstorp beb.   Ängstorp, förr Myggstugan lht  
Ulvstorp lht   Ängtorp torp  
Vegred by   Ökna, se Gotthardsberg Saknas  
Vegrud by   Öknastugan bs.  
Vegred by   Öknastugan, se Krogen lht  
Vegrud by   Österlundstugan lht  
Vegred by   Östorp torp  
Vegrud by   Östtorp avs, lht  
Vegred by      
Vegrud by      
Vegred by      
Vegred by      
Vegred by      
Vegred by      
Vegrud by      
Vegred, (numera Västra o Östra) gdar      
Vegrud by      
Vegrud by      
Vegrud gd      
Vegred byar      
Vegred by /Se      
Vegred gdr /Se      
Vegred byar /Se      
Västervägred by      
Vegred, Västra by      
Vegred, Västra by      
Vegred, Västra by /Se      
Vegred, Östra by /Se      
Vigerede, se Vegrud by      
»vighridhe», se Vegred, Västra by      
?Vik gd      
Vijk by      
Vik gd      
Vik by      
?Värna gd      
Värna gd      
Värna gd /Se      
Värna gd /Se      
*Värunda Saknas      
*Västergården hemman      
*Västergården gd      
Vässingstorp gd      
Vässingstorp by /Se      
Vässtorp gd      
Västragården hemman      
Älskebol gd /Se      
Ändebol gd      
Ändebol gård      
Ändebol gd      
Ängsstugan försv. beb.      
Ängsstugan försv. lht      
Ängsstugan försv. torp      
Ängstugan försv. torp      
*Ärbronäs Saknas      
*Ökenbackstugan försv.? lht      
Ökna (numera Gotthardsberg) gd      
Ökna (numera Gotthardsberg) gd      
Ökna (numera Gotthardsberg) herrgård      
Ökna (numera Gotthardsberg) herrgård      
Ökna (numera Gotthardsberg) hg      
Ökna, (numera Gotthardsberg) gd      
Ökna (numera Gotthardsberg) hg      
Ökna, nu Gotthardsberg Saknas      
Ökna, (numera Gotthardsberg) gd      
Ökna (numera Gotthardsberg) hg      
Ökna, (numera Gotthardsberg) hgd      
Ökna (numera Gotthardsberg) hg      
Ökna (numera Gotthardsberg) gd      
Ökna herrgård      
Ökna herrgård      
Ökna, se Gotthardsberg gd      
»øknaborwm» Saknas      
*Öknaborum Saknas      
*Öknaborwn Saknas /Se      
Öknaborum försvunnet bebn. /Se      
Öknaborum fd. gd /Se      
Öknastugan lht      
Öknastugan lht /Se      
Östergården gd      
Östragården hemman      
*Östragården hemman      
*Östragården hemman      
*Østraændalaghet sn?      
Östtorp lht      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.