ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Forssa socken : Villåttinge härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 283 Naturnamn : 128 Bebyggelsenamn : 274 Naturnamn : 301
Forsa sn Aspö ö Forssa sn Arseldånet, se Dånarslet Vilundagravens utfall
Forssa sn Aspö holme Forsa socken sn Aspö ö
Forsa sn ?Aspö holme Forsa sn Aspön holme
Forssa sn Aspön holme Forssa sn Axelsbergskullarna åker
Forssa sn Aspön ö Erstorpa inbyggarbeteckning Axelsbergskärret åker
Forssa sn Beatebergsbacken höjd Forsa grisar inbyggarbeteckning Beatebergsbacken åkerbacke
Forssa sn Braxenvikshagen terräng Forssa grisar inbyggarbeteckning Bengtsbolskroken vägkrök
Forsa sn Broholmen holme Forsa knosar inbyggarbeteckning Bergshagen betesmark
Forssa sn Broholmen ö /Se Forsa svin inbyggarbeteckning Björkbacken åkerbacke
Forssa sn *Bårsjö å vattendrag mår(d)stugen inbyggarbeteckning Bondudden udde
Forssa sn Bårsjön sjö näverkärren inbyggarbeteckning Branta brickan vägbacke
Forssa sn Bårsjön förr sjö Svenbron inbyggarbeteckning Braxenvikshagen betesmark
Forssa sn *Bårsjöån Saknas valkärren inbyggarbeteckning Broholmen holme
Forssa sn Bårsjön f.d sjö? Anderslund förr torp, u lht Broholmen holme
Forssa sn Bårsjön sjö /Se Asplunda lht Brostuguängen förr åker, nu skog
Forssa sn Bårsjön f.d. sjö /Se Asplunda lht Bruntes backe vägbacke
Forssa sn Båven sjö Axelsberg lht Brygghushagen betesmark
Forssa sn Båven sjö Axelsberg förr torp, nu lht Bårsjön sjö
Forssa sn *Börsjö å å Bergs försvunnet soldattorp Bårsjön igenvuxen sjö
Forsa sn Dalkarlsmossen mosse Björkbacken lht Båven sjö
Forssa sn Djupsjön sjö Björkbacken lht Båven sjö
Forsa sn Falkviken vik Borgen lht Bökpussen vattensamling
Forsa sn Fasttorp ägomark Borgens = Katrineborg Saknas Dalkarlsmossen mosse
Forssa sn Fasttorpaholmen holme Braxenvik gård Dammkärret åker
Forsa sn Fiskgjusmossen mosse Braxenvik t. Dammkärrsbacken vägbacke
Forsa sn Fiskå terräng Braxenvik förr torp, nu lhtr Dammkärrsgrinden grind
Forsa sn Flensjön terräng Brostugan t. Dansbanebacken skogsbacke
Forssa sn Flensjön sjö /Se Brostugan lht Djupsjökärret kärr
Forsa sn Forsagården ödegård? Bårsjöstugan t. Djupsjön sjö
Forssa sn Forssa ström å /Se Bårsjötorp = Bårsjöstugan t. Djupsjön sjö
Forssa sn Forsaån å Bårsjötorp förr gd, nu lht Dånarslet utfall
Forsa sn Galten grund Dagsverksstugan stuga Dånarslet utfall
Forssa sn Getryggen ägomark? Dalstorp gård Egypten förr åker, nu skog
Forsa sn Gjutstugan terräng Dalstorp f.d. torp Ekbacken skogsdunge
Forsa sn Gumshornsmossen mosse Ekeby bebyggelse Enbacken skogsbacke
Forssa sn Hagkärret ägomark Ekeby gård Falkviken vik
Forsa sn Hagstuguängen äng Ekeby gd Fasttorpaholmen holme
Forssa sn Hagtorp delvis odlat område Ekenslund bs. Fasttorpbacken åkerbacke
Forsa sn *Hasselängen Saknas /Se Ekenslund lht Fastorpgärdet äng
Forssa sn *Hasselängs skans borglämning /Se Ekstugan försvunnet soldattorp Fastorphagen hage
Forsa sn Hornsundssjön sjö Erikslund lht Fattigstugubacken vägbacke
Forssa sn Hultakärren sankmark Erikslund lht Fiskgjusmossen mosse
Forsa sn Hässelängs skans fornborg /Se Erstorp t. Fiskå vattendrag
Forsa sn Hästhagen skogsmark Erstorp förr torp, nu lht Fiskån å
Forssa sn Hästhagen terräng Fastorp gård Flenssjön sjö
Forsa sn Hästhagen terräng Fasttorp försvunnen gd Flensjön förr sjö, nu kärr
Forsa socken Högaberget höjd Fattigstugan lht Forsa, Västra utäng
Forssa sn Johannesberg berg Forsa, Västra bebyggelse Forssa bygata, (el. Forsabygatan) vägsträcka
Forssa sn Jonstorps Kärsö ö Forsa, Västra bebyggelse Forsaån å
Forsa socken Jällsjön sjö Forssa, Västra gdr Forsaån å
Forsa socken Kiviken vik Forsa, Östra gård Forsaåsen ås
Forsa sn /Se Kon grund Forssa, Östra gd Forsa ängar sumpmarker
Forsa socken Kvarngraven bäck Forsaby gdr Forsnäsa näs = Näsudden Saknas
Forsa sn Kvarnsjön sjö Forsagården föreningslokal Forsnäsa skans Saknas
Forsa sn Kvarnsjön sjö Forsens Saknas Fårhagen skogsparti
Forssa sn Kvarnåviken vik Forsnäs gods Fårön ö
Forssa by Kyrkfjärden vik Forsnäs Saknas Fästningen fornborg
Forsa sn Kyrksundet område Forsnäs hg Galten skär
Forssa sn Källarökällan källa? Forsnäs Grindstuga t. Getryggen Saknas
Forssa sn Källstugan ägomark Fridhem förr gd, nu lht Getryggen upphöjning
Forssa sn Kärrtorpsskogen skogsmark Gjutstugan lht Gjutstuguhagen skog, förr betesmark
Forssa sn Ladugårdsviken vik Gjutstugan försvunnen lht Grindstugan åker
Forsa sn Larslund ägomark Grindstugan t. Grävlingbacken skogsbacke
Forsa sn Lindroten terräng Grindstugan lht Grävlinggrytet skogsbacke
Forssa sn Lindrotsskogen skogsmark Grindstugan bs. Grävlingsbacken åkerbacke
Forssa sn Lindrotsstugan ägomark Grindstugan lht Gubbens täppa förr åker, nu skog
Forssa sn Långsjökärren kärr Gölstugan lht Hagkärret åker
Forsa sn Långsjön sjö Hagaberg lht Hagstuguängen förr åker, nu skog
Forssa sn Lövlund delvis odlat område Hagaberg lht Hagviken vik
Forssa sn Lövåshagen skogsmark Haganäset t. Hemgärdet åker
Forsa sn Malstaön ö Haganäs förr torp, nu lht Hjonstenen sten
Forssa sn /Se Muskottjärnen tjärn Hagstugan t. Hjälmängen åkermark
For(s)sa by och sn /Se Myggtäppan, Stora sank mark? Hagstugan förr gd, nu lht Hornsberget, se Odensberg berg
Forssa by och sn /Se Mårdsjöberg triangelpunkt Hagstugan lht Hornsundsjön vik
Forssa sn /Se Mårdsjön sjö Hagtorp gård Hornsundssjön sjö
Forssa sn /Se Nilsbol triangelpunkt Hagtorp försvunnet soldattorp Hornsundssjön sjö, vik
Forsa sn /Se Norrängsudden udde Hallviken avs. lht Hultakärren sumpmarker
Forsa kyrka Saknas /Se Nyhagen skogsmark Hallviken förr torp, nu lht Hultakärret kärr
Braxenvik gd Nystugan ödetorp? Holmstugan t. Hålkärret åker
Braxenvik gd Näset udde Holmstugan förr soldattorp, nu lht Hässelängen äng
Braxenvik gård Odensberg udde Hult t. Hässelängslandet udde
Braxenvik gd Ormviken vik Hultet t. Hässelängs skans fornborg
Braxenvik gård Plogarna betesmark Hultet lht Hästhagen betesmark
Dalstorp ödetorp? Rudsjön, Lilla tjärn Hultstugan = Hultet t. Hästhagen skogsparti
Ekeby gård Rudsjön, Stora sjö Hultstugan lht Hästhagen terrängparti
Ekeby gård Ryttarmossen mosse Hundkojan lht Hästhagen ekbacke
?Ekeby gd Rävskärsholmen holme Hvelingshagen t. Hästhagshålet äga
Ekeby gd Rävsnäsviken vik Hässelängen gård Högaberget berg
Ekeby Saknas Rödstuguskogen skogsmark Hässelängen Saknas Iskällarängen åker
Ekeby gd Skedevisundet sund Hässelängen gd Jakobskällan källa
Ekeby Saknas /Se Skinnpälsbacken höjd? Höglund lht Jakobstegen åker
Ekeby Saknas /Se Skogstorp terräng Höglund lht Jonstorps Kärsö, se Kärsön holme
Ekeby gd /Se Skomakartorp terräng Högtorp lht Jällsjön sjö
Forsa by *Sofielunds näs udde /Se Högtorp gd Jällsjön sjö
Forssa förr by Sofielunds skans fornborg /Se Johannesberg lht Jälmängen äng
Forsa kyrkby Fpånga Kvarnå å Johannesberg försvunnet torp Jälmängen, se Hjälmängen åkermark
Forsa kyrkby Stavsjön tjärn Johanneslund torp Kalsundet sund
Forssa by Stavåsen ås? Johanslund lht Kaninholmen ö
Forsa by Storskogen skog Jonstorp gård Karlforsabanken vägbacke
Forsa by Stuthagen skogsmark Jonstorp gd Karlssundet, se Kalsundet sund
Forsa by Svarta bängsan backe /Se Jonstorpstugan t. Karlstenen sten
?Forsa by o. sn Svartsjön tjärn Jonstorpsstugan torp Kiviken vik
Forssa by Sätterdal sankmark Josefsstugan Saknas Kolgårdsviken vik
Forssa by Sättraskogen skogsmark Jällsjöstugan torp Kon skär
Forsa Saknas /Se Sättraskogen skog Jällsjöstugan förr torp, nu lht Kranbacken backe
Forsnäs gård /Se Tordyveln sjö Karlfors lht Krokiga brickan vägbacke
Forsnäs gd /Se Torsäng delvis odlat område Karlsfors avs. lht Kvarnbron landsvägsbro
Hallviken by? Torvströmossen mosse Karlsfors avs. lht Kvarngraven vattendrag
Hässelängen gd Trottskär kobbe Karlsfors lhtr Kvarngraven vattendrag
Hässeläng gd Trottskär skär Karlslund försvunnen beb. Kvarnkärret sjö
?Jonstorp by Trottskär skär /Se Katrineborg lht Kvarnsjön sjö
?Källarö gd Uggelkärret kärr Katrineborg lht Kvarnsjön sjö
Källarö gd Ugglan ägomark? Kiviken, Västra Saknas Kvarnån vattendrag
Källarö gd Uren sjö Kiviken, Östra lht Kvarnåviken vik
*Kællorydh t. Uren sjö /Se Kiviken gd Kvarnängen åkermark
*Kællorydh torp Uren sjö /Se Klockartäppan förr torp Kyrkbolshagen förr betesmark, nu skog
Källarö gd Uren sjö /Se Kojan försvunnen lht Kyrkfjärden Saknas
Källarö gd Uren sjö /Se Kulltorp gård Kyrkfjärden del av Uren
»Luthnastir» gård Uren sjö /Se Kulltorp förr gd, nu lht Kyrksundet sund
*Lööt torp Uren sjö /Se Kvarnen Saknas Käll(ar)backen skogsbacke
*Löt ödet. Uren sjö /Se Kvarngården gård Källarstycket åker
*Löt förr torp Uren sjö /Se Kvarngården lht Källarökällan källa
*Löt Saknas Ursjön sjö Kvarnstugan Saknas Källbacken, se Källarbacken skogsbacke
Malsta gd Vargsjömossen mosse Kvarnstugan lht Käringstretan backe
Malsta gd Vastängen skogsmark Kvarntorp t. Kärrtorphagen skogsområde
Malsta gd Vilunda ägomark Kyrkbol gård Kärrtorpsskogen skogsområde
Malsta Saknas /Se Vitmossen mosse Kyrkobol gd Kärsön holme
Malsta gd /Se Vitmossen, Stora mosse Källarö gård Ladugårdsviken vik
Malsta gd /Se   Källstugan försvunnet soldattorp Lillsjön sjö
Malsta gd /Se   Larslund lht Lillängen åker
Malstanäs hgd   Larslund försvunnen lht Lindroten skogsområde
Malstanäs hg   Lindrotens torp Lindrotsskogen skog
Malstanäs hrgd   Lindroten försvunnet torp Logviken vik
Malstanäs gård /Se   Lindrotstugan t. Långa remsan åker
Malstanäs gd /Se   Lindrotsstugan försvunnet torp Långa slätten betesmark
Malstanäs gd /Se   Luffarhotellet stuga Långholmen åker
Malstanäs gd /Se   Lövlund lht Långsjökärret kärr
Malstanäs gd /Se   Lövlund(a) försvunnen beb. Långsjömossen sumpmark
?Näsby gd   Lövnäs = Löfnäs torp Långsjön sjö
Näsby komministerboställe   Lövnäs förr torp, nu lht Långsjön sjö
Näsby komministerboställe   Lövåsen lht Lövåshagen skogsområde
?Näsby gd   Lövåsen förr torp, nu lht Malstaön ö
?Näsby gd   Malsta gård Malstanäsfjärden del av Uren
?Näsby gd   Malsta gd Mjölsandsgropen grusgrop
?Näsby gd   Malstanäs gård Morfars täppa förr åker, senare betesmark
?Näsby gd   Malstanäs hg Munters backe åkerbacke
?Näsby gd   Malstastugan försvunnet torp Muskott(at)järnen tjärn
?Näsby gd   Malstugan lht Muskott(at)järnen tjärn
?Näsby gd   Mellanforsa gård Muskottsjön tjärn
?Näsby gd   Mjölnarns Saknas Muskottsjön tjärn
?Näsby gd   Mårdsjöstugan t. Muskuttafjärden tjärn
?Näsby gd   Mårdsjöstugan förr torp, nu lht Muskuttafjärden tjärn
?Näsby gd   Mårdsjötorp t. Muskuttatjärnen tjärn
?Näsby gd   Nytorp t. Muskuttatjärnen tjärn
?Näsby gd   Nybro förr gd, nu lht Myggtäppan, Lilla förr äga, nu skog
?Näsby gd   Nystugan t. Myggtäppan, Stora förr äga, nu skog
?Näsby gd   Nystugan f.d. torp Mårdsjöberg höjd (med triangelpunkt)
?Näsby gd   Nytorp bs. Mårdsjön sjö
?Näsby gd   Nytorp lht Mårdsjön sjö
?Näsby gd   Näsby komministerboställe Mårdsjöstugsjön = Mårdsjön Saknas
?Näsby gd   Näsby gd Mårdstugusjön sjö
?Näsby gd   Näverkärr t. Mårskokärret, se Mörskokärret förr åker, nu till största delen skog
?Näsby gd   Näverkärr förr gd, nu lht Mälbyudden udde
Näsby Saknas /Se   Olstorp t. Mälbyån sund eller å
Prestorp, (Prestathorp), se Forssa förr by   Orrhult försvunnet torp Mörka kroken vägkrök
*Prästtorp del av by   Rättarbo lht Mörskokärret förr åker, nu till största delen skog
*Prästtorp förr gd   Rävsnäs gård Norrängen åker
*Rosendal Saknas   Rävsnäs gd Norrängsudden udde
*Rosindall Saknas /Se   Röda Stugan lht Norrängsviken vik
?Rävsnäs gård   Rödstugan försvunnen beb. Nybygärdet åker
Skedvi hg   Sandstugan t. Nyhagen skogsparti
?Skedvi hg   Sandstugan förr torp, nu lht Nyröjningen förr åker, nu damm
Skedvi hg   Schedevi, se 1 Skedevi Saknas Nyängen åkermark
Skedvi hg   Siggetorp gård Näsberget bergudde
Skedvi hg   Siggetorp förr gd, nu lht Näset udde
Skedvi hg   Sjölunda gård Näsudden näs
Skedvi hgd   Sjölunda lht Odensberg bergshöjd
Skedvi hgd   Sjöstugan t. Odensberg berg
Skedvi hg   Sjöstugan förr torp, nu lht Ormberget berg
Skedvi hg   Sjövik lht Ormviken vik
Skedvi hgd   Skedevi gård Ormviken vik
[Skiædwi] Saknas   Skedevi Saknas Ornsberget, se Odensberg berg
?Skedvi hg   Skedevi hg Oxhagen skogsparti
Skedvi kvarn (=Spånga kvarn?) Saknas   Skogen t. Oxhagen åkermark
Skedvi hg   Skogen förr gd, nu lht Parkberget berg
Skedvi hg   Skogsbo lht Parkstycket åker
?Skedevi gd   Skogsbo lht Pevekurvan vägkrök
Skedvi hg   Skogstorp t. Plogarna åkermark
Skedvi hg   Skogstorp försvunnen beb. Plogen, se Plogarna åkermark
Skedevi hg   Skomakartorp t. Plogen förr åker, nu skog
Skedevi gd /Se   Skomakartorp försvunnet torp Plogen, Nedre åker
Skedevi gods /Se   Skräddarstugan t. Plogen, Nedre åker
Skedevi gd /Se   Skräddartorp t. Plogen, Övre åker
Skedevi gd /Se   Skräddartorp förr gd, nu lht Plogen, Övre åker
Skedvi herrgård /Se   Skäve = 1 Skedevi Saknas Pär-Olsakärret åker
Snaggsta gd   Snaggesta, se Forsnäs Saknas Pörtbacken skogbacke
Snaggesta, nu Forsnäs gd   Snaggesta eller Forsnäs, se 1-2 Forsnäs Saknas Rompdalsrändeln del av Kvarnån
Snaggesta el. Forsnäs by   Snaggesta gd Rosendal åker
*Snaggästa gård   Sofielund Saknas Rudsjön, Lilla sjö
Snaggesta el. Forsnäs Saknas   Sofielund Saknas Rudsjön, Lilla sjö
Snaggesta gd   Sofielund hg /Se Rudsjön, Stora sjö
Snaggsta Saknas   Sofielund gd Rudsjön, Stora sjö
Snaggesta beb.   Solbacken lht Rystycket åker
Snaggsta gd /Se   Solvik lht Ryttarmossen mosse
Snaggesta Saknas /Se   Spirkasen t. Rävberget berg
Snaggsta Saknas /Se   Spirkasen förr torp, nu lht Rävskärsholmen, se Rävsnäsholmen holme
Sofielund Saknas /Se   Spånga gård Rävsnäsholmen holme
Sofielund Saknas /Se   Spånga Saknas Rävsnäsviken vik
Sofielund gd /Se   Spånga gd Rävsnäsängen åker
Spirkasen torp   Spånga Grindstuga bs. Rö(d)mossen förr åker, nu betesmark
?Spånga by   Spånga kvarnen Saknas Rödstuguskogen skogsområde
Spånga by   Spånga skola avs. lht Saxen uthus
Spånga by   Spånga skola förr skola, nu lht Saxholmen holme
Spånga by   Spångastugan lht Sjöplogen åker
Spånga by   Spångastugan förr torp, nu lht Skansberget fornborg
Spånga by   Staden lhtr Skansen fornborg
?Spånga by   Stavåsen lht Skedevisundet sund
Spånga by   Stavåsen f.d. torp Skinnpälsavägen väg och åker
?Spånga by   Steninge lht Skinnpälsbacken skogsbacke
?Spånga by   Stenstugan lht Skinnpälsen skogsbacke
Spånga by   Stenstugan lht Skovelkärret åkermark
Spånga by   Strömsborg avs. lht Skyttendal(en) åker
Spånga Saknas /Se   Strömsborg gd Skyttendalskärret åker
Spånga gd /Se   Ståls Saknas Skävesundet sund
Stavåsen torp   Sundby gård Sköttendalen, (=Sköttendalskärret) åker
Sundby by   Sundby gård Snårtäppabacken åkerbacke
?Sundby by   Sundby, Lilla gd Snårtäppan åker
Sundby by   Sundby gods Sofielunds ede sund
Sundby by   Sundby Stora eller Sofielund, se 1-2 Sofielund Saknas Sofielunds skans Saknas
Sundby gd   Svartsjötorp t. Sofielunds skans fornborg
Sundby by   Svartsjötorp förr torp, nu lht Solviken, Lilla vik
Sundby by   Svenbro lht Solviken, Stora vik
Sundby by   Svenbro gård Spångafjärden del av Uren
Sundby by   Svenbro förr gd, nu lht Spånga kvarn försvunnen kvarn
Sundby by   Sågen = Sågtorp Saknas Spånga kvarnå å
Sundby by   Sågen förr gd, nu lht Spånga Kvarnå vattendrag
?Sundby by   Sågtorp, se Sågen Saknas Spångamossen åker
Sundby by   Sågtorp förr gd, nu lht Stavsjön sjö
?Sundby by   Sätra gård Stavsjön sjö
Sundby by   Sätrastugan lht Svartsjön sjö
Sundby by   Sätterdal försvunnen beb. Stenhagen betesmark
Sundby by   Sättra gd Stenhagen skogsparti
Sundby by   Sättrastugan lht Stinas backe vägbacke
Sundby by   Sörtorp t. Stockholm uthus
Sundby by   Sörtorp gd Storskogen skogsområde
Sundby by   Torsäng gård Storängen åker
Sundby by   Torsäng försvunnen beb. Storängen åker
Sundby by   Trekanten bs. Ströjen betesmark
Sundby by   Trekanten förr torp, nu lht Ströjen betesmark
Sundby by   Valkärr t. Stubbängen förr åker, nu betesmark
*Swensbool torp   Val(l)kärr förr gd, nu lht Stuthagen betesmark
*Svensbol förr torp   Vastens lht Stuthagspussen damm
*Svensbol Saknas   Vikången = Vikängen Saknas Stäringsfjärden fjärd
*Svenstorp ödet.   Vikäng förr torp, nu lht Svarta bängsan vägbacke
?Sätra gård   Vikängen gård Svartsjön sjö
?Sätra gd   Vilan lht Sällsplogen åker
?Sätra gd   Villan lht Sätra utjord
Sätra gd   Villan lht Sätraskogen skogstrakt
Sätra gd   Vilunda försvunnen beb. Sättraskogen skog
Sätra gd   Vissjötorp t. Sörängen åker
Sätra gd   Vistorp t. Talludden udde
Sätra gd   Vällingshagen t. Tordyveln sjö
Sätra Saknas /Se   Västerforsa gård Torndyveln, se Tordyveln sjö
´sätra Saknas /Se   Västerlund gård Torpängen förr åker, nu skog
Sätra gd /Se   Västerlund förr gd, nu lht Torpängen, Lilla åker
*Sätra kvarn Saknas   Västorp gård Torsäng(en), se Torsäng åkermark
*Torp t.   Västtorp Saknas Torvströmossen sankmark
*Torp ödet.   Västtorp gd Torvströsmossen sankmark
Torsängen t. /Se   Ängstugan t. Trollberget berg
Forsängen torp el. äng   Ängstugan lht Trottskär holme
*Ursnäs Saknas /Se   Östforsa gd Trottskär holme
Ursnäs Saknas   Östorp gård Tvättorget plats
*Ursnäs Saknas /Se   Östtorp Saknas Uggelhagen betesmark
*Ursnäs Saknas /Se   Östtorp försvunnen gd Uggelkärret kärr
Vallkärr lht /Se     Uggelkärret kärr
Westerviik, se Braxenvik gd     Uggelvägen åkerväg
*Västervik t.     Ugglan åker
*Västervik förr torp     Uren sjö
Västorp gd     Uren sjö
*Öningabool t.     Uren sjö
*Öningabol förr torp     Ursjön sjö
*Ösingabol ödet.     Vagnsbacken skogsbacke
*Övingbol Saknas     Valkärrsplogen förr åker, nu skog
      Vastängen skogsparti
      Vedsaxen uthus
      Vikängskärret kärr
      Vikängsviken vik
      Vilundagraven grav
      Vitmossen sankmark
      Vitmossen, Lilla mosse
      Vitmossen, Stora mosse
      Välkom(men)stenen sten
      Vällingshagen förr betesmark, nu skog
      Vällingstäppan äng
      Välling(s)täppan åkermark
      Värmlandsodlingen åker
      Västerängen åker
      Åkroken krökning
      Åmunnen os
      Ängbackarna åkermark
      Österängen åkermark

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.