ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Årdala socken : Villåttinge härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 353 Naturnamn : 251 Bebyggelsenamn : 409 Naturnamn : 496
Årdala sn Alsmossen ägomark Årdala socken socken Abborrgrundet grund
Årdala sn Altarstenen grund Årdala socken Aldroget fuktig svacka
Årdala socken Askviken vik /Se Årdala grisar inbyggarbeteckning Alsmossgraven sumpmark
Årdala socken Aspbacken höjd Årdala grynvältar inbyggarbeteckning Altarstenen sten
Årdala socken Attvardsholmen holme Årdala grynvältar, se Årdala knosar inbyggarbeteckning Altarstenen stenhäll
Årdala sn Attvarsholmen holme /Se Årdala kalvar inbyggarbeteckning Altarstenen stenhäll
Årdala sn Bastängen äng Årdala knosar inbyggarbeteckning Amerika åker
Årdala sn Bastängsviken vik Årdala knosar, se Årdala grynvältar inbyggarbeteckning Aspbacken dunge
Årdala sn Berghagen udde? Årdala knölar, se Årdala grynvältar, Årdala knosar inbyggarbeteckning Aspbacken åkerbacke
Årdala sn Bergstorpsmon terräng bostorpen inbyggarbeteckning Aspbacken dunge
Årdala sn Björköde holme brosättern inbyggarbeteckning Asphagen åker
Årdala sn Björköde holme /Se buddetorpen inbyggarbeteckning Attvarsholmen holme
Årdala Saknas Björköde ö /Se grindstugan inbyggarbeteckning Attvardsholmen holme
Årdala Saknas Björköde ö /Se gökshulten inbyggarbeteckning Baksidan åker
Årdala sn Björkön, Stora o. Lilla, se Björköde öar hallebrotorpen inbyggarbeteckning Bastängen sankäng
Årdala sn /Se Brink stuga? korpstugen inbyggarbeteckning Bastängsviken vik
Årdala socken Brokskiten holme lerviken inbyggarbeteckning Berghagen hage
Årdala sn Brokskiten ö /Se långviken inbyggarbeteckning Berghagen terräng
Årdala socken Bråsmaskogen skog lännmyrstu(ge)n inbyggarbeteckning Berghällsudden udde
Årdala socken Båtholmen holme löten inbyggarbeteckning Bergslagen åker
Årdala sn Båven sjö miss(ings)torpen inbyggarbeteckning Bergslagsbacken hagbacke
Årdala sn Båven sjö mossaren inbyggarbeteckning Bergstorpsmon skog
Årdala sn Båven sjö murtorpen inbyggarbeteckning Björkö ö
Årdala socken Bängsa, Svarta tjärn månadstorpen inbyggarbeteckning Björköde ö
Årdala sn Djurvikskärret kärr nilsbolen inbyggarbeteckning Björköde holme
Årdala sn Djurö ö /Se otahiten inbyggarbeteckning Björnkullängen äng
Årdala sn Djuröberget höjd o. fornlämning stavhällen inbyggarbeteckning Björnkullängen förr hagmark, nu åker
Årdala sn Djurön ö Fjärdedelsgrändden del av sn Brakskiten grund
Årdala sn Djurön ö /Se Fjärndelsgränden, se Fjärdedelsgränden del av sn Brakskiten, se Bro(c)kkid holme
Årddala sn Domarbacken backe Sjögrändden del av sn Brinkaplogen (-plogarna) åkermark
Årdala sn Ekholmen udde Alsmossen torp Brinkatallen tall
Årdala sn Ekholmskärret kärr Anderslund torp Brinkhanken åker
Årdala sn Ekudden udde Alsmossen f.d. gård Bro(c)kkid, se Brakskiten holme
Årdala sn Ekudden udde Anderslund lht Brokskiten, se Brakskiten resp. Bro(c)kkid holme
Årdala sn Ekängssjön sjö Bengtsbol torp Brosmaskogen skog
Årdala sn Erikas kulle fornlämning Bengtsbol lht Brostuguängen förr åker, nu skog
Årdala sn Fesriset terräng Bergholm bs Brosäterssjön Saknas
Årdala sn Finnstaviken vik Bergholm förr torp, nu lht Brygghustegen åker
Årdala sn Fjällmossen mosse Bergstorp torp Bråkgropbacken åkerbacke
Årdala sn Fjälltorp ägomark Bergstorp förr gård, nu lht Bråsmaskogen skog
Årdala sn Flaksundet, Lilla sund Björkebo lht Byx(el)backen backe
Årdala sn Forsaån å Björkhamra lht Båtholmarna Saknas
Årdala sn Fröken Carlssons holme = Brokskiten ö /Se Björkliden lht Båtholmen, L. holme
Årdala sn Fågelpinabacken höjd Björkliden lht Båtholmen, Stora holme
Årdala socken »giäsholmen», Tegelbruksholmen holme /Se Björknäs lht Båven sjö
Årdala sn Gnesundsnäs näs Björknäs förr torp, nu lht Båven sjö
Årdala sn Grindstuguhagen terräng Björksund lht Båven sjö
Årdala socken Grindstugumossen mosse Björksund lht Båven sjö
Årdala socken Grytsholmen, Lilla holme Björnkulla gård Dalfället skogsparti
Årdala sn Grytsholmen, Stora holme Björnkulla f.d. bebyggelse Dammängen åker
Årdala sn Grytsholmen, Lilla o. Stora holmar /Se Björnmossen torp Djursviken vik
Årdala sn Gröna grottan grotta Björnmossen förr torp, nu lht Djurvikskärret sankmark
Årdala sn /Se Gubboxen holme Blyckersberg lht Djurö ö
Årdala socken /Se Gubboxen holme Blyckertsberg bs Djuröberget berg
Årdala by och sn /Se Gullfjärden del av sjö Bostorp lht Djuröbro bro
Årdala by o. sn /Se Gullfjärden del av sjö /Se Bostorp gård Djurön ö
Årdala sn /Se Gullfjärden del av sjö /Se Brink torp Domarbacken höjd
Ordalafierdingh, se Årdala sn Gullfjärden fjärd /Se Brink f.d. torp Domarbacken backe
Björnkulla gård Gullmorssten sten? Brogsäter eller Brogården gård Domstolsbacken backe med dunge
Borgsäter, se Bro(g)säter Saknas Gullmorssten sten /Se Brogården, se Brosäter Saknas Dytegarna åkermark
Brink backstuga /Se Gårdsfjärden vik Brogården, se 1 Brosätter Saknas Egypten åkermark
Brosäter gd Haga terräng? Brostugan torp Ekbacken backe
Brogsäter gd Hagkärret naturnamn? /Se Brostugan förr torp, nu lhtr Ekhagen betesmark
Brogsäter gd Hagstuguhagen terräng med fornlämningar Brosäter, se Brogården Saknas Ekholmen holme
Brosäter gd Hagstuguviken vik Brosätter Saknas Ekholmskärret sankmark
Brogsäter gd Harholmen holme Brosätter gd Ekudden udde
Brosäter gård Harholmen holme Buddetorp gård Ekudden udde
Brogsäter gd Harholmen holme Buddetorp gård Ekvallen idrottsplats
Brosäter gd Harholmen holme Bygget torp Ekängen åker
Brogsäter gd Harholmen holme Bygget förr torp, nu lht Ekängssjön sjö
Brosäter gd Harholmen ö /Se Dalfällsstugan+ torp Ekängssjön sjö
Brogsäter gd Hasselholmen udde Dalstorp torp Eksängssjön, se Ekängssjön sjö
Brosäter gd Hemängen äng Dalstorp gd Erikas kulle kulle
Brogsäter gd Herrgölet höjd o. triangelpunkt Dammstugan torp Farmorstäppan åkerholme
Brosäter by Herskmyran kärr och sidvall /Se Dammstugan förr torp, nu lht Fesriset förr åker, nu bete
Brogsäter gd Hornsnäsudden udde Djuröstugan torp Finstaholmen+ holme
Brosätter gd Humleholmen udde Djuröstugan förr torp, nu lht Finnstakärret kärr
Brogsäter el. Brogården gd Hyllängen ägomark Djurötorp = Djuröstugan Saknas Finstaviken vik
Bro(g)säter, Borgsäter gd /Se Hålkärret naturnamn? /Se Ekstugan lht Finnstaviken vik
Brogsäter Saknas /Se Hålkärrsgraven bäck Ekstugan lht Fiskarbacken skogsparti
Brogsäters kvarn f. kvarn Häradsholmen, Stora holme Enebo lht Fjällen höjd i åkermark
Buddetorp gd /Se Högkärret kärr Eriksdal bs Fjällmossen, se Fjällstorpmossen mosse
Buddetorp gd /Se Hökerums Engh naturnamn /Se Eriksdal lht Fjällsmossen mosse
»Börilsstorpp» beb. /Se Insjön del av Lidsjön Erikslund torp Fjällstorpmossen, se Fjällmossen mosse
Ekhammar gd Inskogen skog Erikslund förr torp, nu lht Flaksundet sund
Ekhammar gd Inskogen skog Finnsta Saknas Flaksundet, Lilla sund
»Ekhamar» okänd gård Julialund ägomark Finsta gård Framsidan åker
Finsta gård Jättestenen sten? Finnsta gd, barnkoloni Framängen åker
Finsta gd Kalkugnsudden udde Finstastugan torp Fågelpinabacken kulle
Finsta gd Kallviksudden udde Finnstastugan gd Fågelpinabacken åkerholme
Finsta gd Kapernaum ägomark Finstatorp torp Fågelpinabacken skogsbacke
Finsta gd Karlberg terräng Finnstatorp gd Fårabetet hage
Finsta gd Kastkärret ägomark Fiskarstugan Saknas Fårbacken åkerbacke
Finsta gd Killingpinan holme Fiskartorp gård Fårhagen skogsparti
Geridhasund, se Gnesund by Killingpinan ö /Se Fiskartorp gård Fäbrohagen förr hage, nu skog
Gnesund by Kiviken vik Fjällmossen eller Fjällstorp torp Gnesundsnäs näs
Gnesund by Klumpudden udde Fjällmossen Saknas Gnesundsnäs näs
Gnesund gd Klumpudden udde Fjällsmossen Saknas Granats täppa förr åker, nu skog
Gnesund by Kobobacken backe Fjällstorp, se Fjällmossen Saknas Granholmen udde
Gnesund by Kockhem ägomark Fjäll(s)torp f.d. bebyggelse Granudden udde
Gnesund by Kockhemsmon skogsområde Fredriksstugan torp Grindstuguhagen terräng
Gnesund by Kockhemsäng äng Fredriksstugan förr torp, nu lht Grindstugumossen terräng
Gnesund by Kohagen terräng Frilunda lht Grottan, se Gröna grottan konkav bergvägg
Gnesund by Korshällsberget höjd Furudal lht Grytsholmen, Lilla holme
Gnesund by Kråkskogen skog Furudal lht Grytsholmen, Lilla holme
Gnesund gd Kråkskogsudden udde Fågelberga torp Grytsholmen, Stora holme
Gnesund gd Kumlabacken Saknas /Se Fågelberga gård Grytsholmen, Stora holme
Gnesund by Kyrkkärret kärr Gnesund gård Grästäppan åker
Gnesund by Kärrsö holme Gnesund gd Gröna grottan konkav bergvägg
Gnesund by Kärrsö holme Grindstugan torp Gubboxen+ holme
Gnesund gd Kärrsö holme Grindstugan förr torp, nu lht Gubboxen holme
Gnesund by Kärrsön holme Gröndal bs Gubbåkern åker
Gnesund by Kärsön ö Gröndal gård Gubbängen vik
Gnesund by Kärsö(n), Lilla o. Stora ö /Se Gustavslund torp Gubbängen åker
Gnesund Saknas /Se Kärsön ö /Se Gustavslund förr torp, nu lht Gullfjärden fjärd
Gnesund gd /Se Lennartsstugan ägomark? Gökshult gård Gullfjärden fjärd
Gnesund gd /Se Lerkåken, Lilla vik Gökshult förr gd, nu lht Gullmorssten sten
Gnesund gd /Se Lerkåken, Stora vik Haga bs Gumsholmen holme
*Gnidhasund, se Gnesund by Lidsjön sjö Haga lht Gårdsfjärden del av Båven
Gökshult gård Lillängsudden udde Haglund lht Gårdsfjärden fjärd
Hagen Saknas /Se Limsjön tjärn Hagstugan torp Gärdesbacken vägbacke
Haglund Saknas /Se Lindskär holme Hagstugan förr torp, nu lht Gärdesbacken åkerbacke
Hallebro gd *Liss(e)lå(n) vattendrag /Se Hallbro gård Gärdesbackstegen åker
Hallebro gd »LisslåWijken» inbuktning av sjö /Se Hallbrotorp gård Hagplogen åker
Hallebro gd Lomskär grund Hallbrotorpstugan bs Hagplogen åker
Hallebro gd Lundströmsplogen äga? /Se Hallebro gård Hagslätten skogsparti
Hallebro by Långfallet äga? /Se Hallebrotorp gd Hagstuguhagen förr hage, nu skog
Hallebro gd Långhalsen sjö Hammarstugan torp Hagstuguviken vik
Hallebro gård Långhalsen sjö Hammarstugan lht Hagstycket åker
Hallebro gd Långhalsen sjö Herrgölet gård Hagudden udde
Hallebro gd Långhalsen sjö Herrgölet gård Hagängen åker
Hallebro gd Långviken vik Hotahita torp Hallbrotorpsjön sumpig sjö
Hallebro gd Långängen äng Hotahita förr torp, nu lht Halmmagasinbacken höjd
Hallebro gd Länsbergen berg Hotahita torp Hammarhagen förr bete, nu skog
Hallebro gd Länsmansbacken backe /Se Hultet torp Harholmen holme
Hallebro gd Malmen skogsmark Hultet förr torp, nu lht Harholmen holme
Hallebro gd Malmen skog /Se Hummeltorp torp Hasselbacken åkerbacke
Hallebro gd Malsnaren sjö Humledal lht Hasselholmen udde
Hallebro gd Malsnan sjö /Se Humletorp förr gd, nu lht Hemängen terräng
Hallebro gd Malsnaren sjö /Se Höglid lht Hemängen åker
Hallebro gd Malsnaren sjö /Se Höglund bs Hollkärret kärr
Hallebro troligen gård Malsnaren sjö /Se Hökmora gård Hornsnäsudden udde
Hallebro gd Mejeriviken vik Hökmora f.d. gård Hultamossen terräng
Hallebro g Menäset udde Hökstugan torp Humleholmen, se )Lordholmen udde
Hallebro gd Menäset näs Hökstugan förr gård, nu lht Hummelholmen, se Humleholmen udde
Herrgölet gård /Se Mickelsbacken delvis odlat område Jeriko f.d. lht Hyllängen åker
Hummeldal Saknas /Se Misskärret kärr Kallvik gård Hålkärret kärr
Hummeldal Saknas /Se Mossaskogen skog Kallvik gård Hålkärret åker
Hummeldal Saknas /Se Månsjön sjö Kamrarna lht Hålkärrsbron bro över vattengrav
Kallvik gård Månsjön sjö /Se Kamrarna lht Hålkärrsgraven vattendrag
Korpdalen gård /Se Månsjön sjö /Se Kapernaum f.d. lht Hålkärrsgraven vattendrag
Korpdal gd /Se Mälbyhultsberget höjd Karlberg lht Hål(l)kärret, se Hollkärret kärr
Korshäll torp Mälbystugan ägomark Karlberg f.d. torp Hälsobrunnen hälsokälla
Kyviken gård Mörka viken vik Karlsborg, se Pungpinan lht Häradsholmen holme
Lerviken gård Norrängsbacken område med fornlämningar Karlslund lht Häradsholmen, Stora holme
Malsna gd Notbo plats för notbod /Se Karlslund lht Hästhagsplogen åker
Malsna g Näsbygärdesudden udde Karlsro lht Hökstuguplogarna åkermark
Malsna gård Näsbyhage område med fornlämningar Karlsro förr torp, nu lhtr Hökängen åker
Malsna gård Näsbysundet sund Katrinalund f.d. lht Hökängsbacken åker
Malsna Saknas /Se Näset delvis odlat område Kiviken torp Insjön vik
Malsna gd /Se Näsudden udde Kiviken, Östra gd Insjön sjö
Malsna prästgd /Se Ormholmen udde Klintens Saknas Inskogen skog
Malsna gd /Se Oxbron bro Klinten f.d. lht Inskogen skog
Malsna gd /Se Oxebroo, se Oxbron bro Klockaregården lht Inskogen skog
Malsna prästgd /Se Perstuplogen äga? Kockhem torp Inskogen, se Inskogsplogarna förr åker, nu bete
Månad gd Prinsens gravbacke fornlämning Kockhem lht Inskogsplogarna åkermark
Månad gård »Präste siön» sjö /Se Kojan försvunnen lht Inskogsplogarna, se Inskogen åkermark
Månad gård Präst Kiviken vik Korpedal förr torp, nu lht Intagan åker
Månad Saknas /Se Rakskallen holme Korpdal gård Julialund åkerholme
Måne Ede tp /Se Rakskallen ö /Se Korpstugan torp Jägarbacken berg
Mälby gd Reffinga delvis odlat område Korpstugan lht Jättestenen stenblock
Mälby gård Ropudden udde Korshäll torp Jättestenen stenblock
?Mälby gård Rottmaren holme Korshäll lht Kaffestenen stenblock
Mälby gd Rummet kärrvall /Se Krogen Saknas Kalkberget berg
?Mälby gd Rävudden udde Krogen lht Kalkugnsgrundet grund
Njushammar by Rökärret kärr Kullen lht Kalkugnsudden udde
Njushammar gd Salongen tidigare odling /Se Kyviken = Kiviken Saknas Kallvik+ höjd
Njushammar by Sandstugubacken backe Källstugan torp Kallviksnäs, se Kallviksudden udde
Njushammar by *Sannerby backe Saknas /Se Källstugan förr gård, nu lht Kallviksudden, se Kallviksnäs udde
Njushammar gd Saxholmen holme Källtorp torp Kalsundet sund
Njushammar Saknas /Se Sibroån å /Se Källtorp gård Kaninholmen holme
Njushammar gd /Se Sigridslundsmossen mosse Lennartsstugan torp Kapernaum åkermark, förr lägenhet
Njushammar by /Se Simoranäset udde Lennartsstugan f.d. lht Kapernaumkärret vattensamling
Njushammar by /Se Simorastugan ägomark? Lerviken gård Karl-Olsagärdet åker
Njushammars rättaredöme arv- och egna gods Simoraviken vik Lerviken gd Karlssundet, se Kalsundet sund
Norketorp gård Skräpviken vik Linders lht Kastkärret åkermark
Norketorp Saknas /Se Skälbyklint ägomark Lindsberg lht Kersön, Lilla o. Stora Kersö, Kersö udde naturnamn
Norrketorp gd /Se Skälbynäs udde Lindsberg lhtr Killingpinan Saknas
?Näsby gd Skäret holme Lordens f.d. stuga Killingpinan holme
?Näsby gd Skäret grund Lund lht Kiviken vik
?Näsby gd Skärsmon skogsområde Lunsa(r)täppan riven lht Kiviken vik
?Näsby gd Stallberget höjd? Långviken gård Kivikplogarna åkermark
?Näsby gd Starrkärret kärr Långviken gd Klumpudden udde
?Näsby gd Starrängen ägomark Lämmerstugan, se Lännmyrstugan gd Klumpudden udde
?Näsby gd Stavåsen ås med stuga? Lännmyrstugan hm Knutstäppan åker
?Näsby gd Stengölet äga? /Se Lännmyrstugan gd Kobacken åkerbacke
?Näsby gd Stenhagen terräng Löten torp Kobobacken höjd
?Näsby gd Stenskär grund Löten förr gd, nu lht Kobobacken åkerbacke
?Näsby gd Stora stenarna stenar? Lövlund lht Kobrobacken, se Kobacken åkerbacke
?Näsby gd Storängsviken vik Lövlunda förr torp, nu lht Kockhemsmon berg
?Näsby gd Stuthagen gräsbevuxet område? Malselöt Saknas Kockhemsmon skog
?Näsby gd Stäringeholmen holme Malsna gård Kockhemsäng slåtteräng
?Näsby gd Suggholmen höjd? Malsna gård Kofållan mjölkningsfålla
?Näsby gd Svarta bängsan backe /Se Malsna gd, tidigare prästgård Kohagen terräng
?Näsby gd Svarta udden udde Malsna gd, tidigare prästgård Konrads udde udde
?Näsby gd Svartholmen holme Malsna gd, tidigare prästgård Korshällsberget berg
?Näsby gd Svartholmen ö /Se Marieberg lht Korshällsbergen berg
?Näsby gd Svartkärret kärr Marieberg förr gd, nu lht Kralltäppan åker
?Näsby gd Tallholmen, Lilla holme Matsalöt torp Krogaåsen ås
?Näsby gd Tallholmen, Stora holme Matsalöten förr gård, nu lht Kråkskogen skog
?Näsby gd Tegelbruksholmen holme Mellangården i Simora gård i Simora Kråkskogen skog
Näsby Saknas /Se Tegelbruksholmen holme /Se Mellangården gård Kråkskogsudden udde
Näsby Saknas /Se Torpudden udde Mellangården i Sörby gård i Sörby Kräftviken vik
Näsby Saknas /Se Tvillinge område med fornlämning Mellangården gård Kullen åker
Näsby gd /Se Täppudden udde Missingstorp, se Misstorp gård Kullstycket åker
Oxbron = Oxbrostugan Saknas /Se Urdals hög fornlämning Missingstorp gd Kvarnkärret åker
Perstorp backstuga /Se *Urdals hög gravhög /Se Misstorp Saknas Kyrkkärret åker
Rävsnäs gård Uren sjö Misstorp se Missingstorp gård Källbacken skogsbacke
Sannerby by Uren sjö /Se Mossen torp Kärrsö ö
?Sannerby by Uren sjö /Se Mossen förr torp, nu lht Kärsö, Lilla del av ö
?Sannerby by Uren sjö /Se Murmästartorp Saknas Kärsö, Stora del av ö
?Sannerby by Uren sjö /Se Murtorp, se Murmästartorp torp Kärrsökärret sumpmark
*Sannerby kvarn Saknas Utkiksberget höjd och triangelpunkt Murtorp gård Kärsökärret kärr
Sannerby Saknas /Se Uvberget höjd Månad gård Kärsö udde udde
Sannerby gd /Se Vassviken, Stora vik Månad gård Kärsön ö
Sibro gd Vibyholm holme Månads Ede bs. Ladugårdskärret ägomark
Sibro gd /Se Videholmen holme Månadstorp gård Landholmen holme
Sibro gård /Se Videholmen holme Månadstorp gård Lerkåken, Lilla vik
*Sida Saknas Videholmen holme Måne Ede, se Krogen lht Lerkåken, Stora vik
Simora by Videholmen holme Måne Ede lht Lervikkullen åker
Simora by Videholmen holme Mälby gård Lerviksviken vik
Simora by Videholmsskär holme Mälby gd Lidsjön sjö
Simora by Videholmsudden holme Mälbyhult = Hultet Saknas Lillgårdshagen förr hage, nu skog
Simora by Vita märren grund Mälbyhult, se Hultet förr torp, nu lht Lillängen åker
Simora gdar Vita märren grund Mälbystugan, se Stormens torp Lillängen åker
Simora by Vita Märren stenar /Se Mälbystugan lht Lillängsudden udde
Simora by Vårtbitskärret ägomark Mörtstugan torp Limsjön sjö
Simora by Vänstran sjö Mörtstugan förr torp, nu lht Limsjön sjö
Simora by Vännstrand sjö /Se Nedergården gård i Sporrkullen Limskär skär
Simora Saknas Vänstran sjö /Se Nedergården i Simora gård i Simora Linden betesmark
Simora gd /Se Vänstran sjö /Se Neergården i Sörby gård i Sörby Lindskär holme
Simora by /Se Årdalamossen mosse Nergården gd Lindskärsgrundet grund
Skälby gd Älgbergsstugan stuga? Nilsbol torp Lislo betesmark
Skälby gd Älgsjömon terräng Nilsbol förr gd, nu lht Lislohagen betesmark
Skälby gd Älgsjön sjö Njushammar gård Lisslo, se Lislo betesmark
Skälby gd Ängkärret kärr Njushammar gd Ljuva lund, se Julialund åkerholme
Skälby gd Ängsholmen skogsområde o. fornlämning? Njushammarstugan toro Lomskär vasskär
Skälby gd Ängsmon skogsmark Norrketorp gård Lomskärsgrundet undervattensgrund
Skälby gd Ökentorpkärret kärr Norrketorp lht Lordholmen udde
Skälby gd Öland grund Norrtorp lht Lordträdgården trädgård
Skälby gård Örbacken backe Nystugan torp Lundakärret kärr
Skälby gd   Nystugan beb. Lundbacken åkerbacke
Skälby gd   Nytorp gård Lunsjön Saknas
Skälby gd   Nytorp förr gård, nu lht Långfallet åker
Skälby gd   Näsby gård Långhalsen sjö
Skälby gd   Näsby lhtr Långhalsen sjö
Skälby gd   Näsbystugan torp Långkärret förr åker, nu skog
Skälby gd   Näsbystugan, se Linders lht Långviken vik
Skälby gd   Näset, se Prästnäset lht Långviken vik
Skälby gd   Näset försv. torp Långviken vik
Skälby gd   Oppgården gård Långängen sumpmark
Skälby gård   Otahita, se Hotahita förr torp, nu lht Långängen terräng
Skälby gd   Otahita förr torp, nu lht Lämmyren, se Lännmyren åker
Skälby gd   Oxbro Saknas Lännmyren åker
Skälby gård   Oxbro lht Lännmyrstugugraven vattendrag
Skälby gd   Oxbrostugan torp Länsberga skog
Skälby gård   Oxbrostugan, se Oxbro lht Länsbergen höjdsträckning
Skälby gård   Pallingstorp torp Länsmansbacken backe
Skälby gd   Pallingstorp f.d. soldattorp Länsmansbacken vägbacke
Skälby gd   Persberga bs Lötabacken brant vägbacke
Skälby gd   Persberga lht Lövudden udde
Skälby gård   Plogstugan torp Magasinsbacken vägbacke
Skälby gd   Plogstugan förr torp, nu lht Malmen skogstrakt
Skälby gd   Prästnäset Saknas Malmen skog
Skälby gård   Pungpinan lht Malsnan, se Malsnaren sjö
Skälby gd   Pärstorp f.d. lht Malsnaren sjö
Skälby gård   Ramsberg lht Malsnaren, se Prästsjön, Prästgårdssjön m.m. sjö
Skälby gd   Rosenberg lht Malsnaren sjö
?Skälby gd   Rosenberg lht Malsnaren sjö
Skälby Saknas /Se   Rosenlund lht Malsnaren sjö
Skälby gd /Se   Rosenlund förr torp, nu lht Malsnaren sjö
*Skälby kvarn Saknas   Runnborg torp Malsnasjön sjö
Sparrkullen gård   Runnborg förr torp, nu lht Marsjön sumpmark
»Stocketorp» okänd gård   Rävsnäs gård Mejeriviken vik
Stäringe hg   Rävsnäs gård Mellandroget åker
Stäringe hg   Rävsnäs, Gamla lht Menäset landremsa
Stäringe hg   Rävsnäs Saknas Menäset näs
Stäringe hg   Rökärr torp Menäset landremsa
Stäringe hgd   Rökärr gård Menäset näs
Stäringe hgd   Sandhamra lht Mickelsbacken vägbacke
Stäringe hg   Sandstugan torp Mickelsgärdet åker
Stäringe herrgård   Sandstugan lhtr Misskärret kärr
Stäringe hg   Sannerby gård Misskärret sankmark
Stäringe hg   Sannerby gårdar Misskärrsbacken vägbacke
Stäringe hg   Sibro gård Mossaskogen skogsparti
Stäringe hg   Sibro gd Myrgrinden f.d. grind
Stärringe by   Sibro gd Månadstorpssjön sjö
Stäringe gd   Sibrostugan torp Månadviken vik
Stäringe hgd   Sibrostugan förr torp, nu lht Månsjön sjö
Stäringe herrg.   Sigridslunds skola skola Månsjön, se Månadstorpssjön sjö
Stäringe Saknas /Se   Sigridslunds skola skola Månstorpsjön Saknas
Stäringe Saknas /Se   Simora gård Mälbyhultet skogsparti
Stäringe gd /Se   Simora gård Mälbyhultsberget berg
Stäringe gd /Se   Simora by Mästerkärret åker
Stäringe by /Se   Simora by Mörka viken vik
Stärringe by /Se   Simorastugan torp Mörkviken vik
Stäringe gd /Se   Simorastugan f.d. soldattorp Mörtkärret åker
Stäringe gd /Se   Sjölunda lht Nergårdsviken vik
?Sätra gård   Sjölunda lht Nilsbolskällan källa
Sörby by   Sjöstugan lht Norrängen äga
Sörby by   Skoglunds Saknas Norrängsbacken skogsbacke
Sörby by   Skyttorp torp Notbo plan plats
Sörby by   Skyttorp gd Näsaskogen skog
Sörby by   Skälby gård Näsbygärdesudden, se Sjögärdesudden udde
?Sörby by   Skälby gård Näsbyhage förr hagmark, nu skog
?Sörby by   Skälbyklint torp Näsbyhagen, Lilla förr hagmark, nu skog
Sörby by   Skälbyklint f.d. lht Näsby Kullar gravfält
Sörby by   Skälbylund bs Näsbysundet sund
*Sörby kvarn Saknas   Skälbylund lht Näset landparti
Sörby by   Skälbynäs lht Näshagen, Lilla förr bete, nu skog
Tufvekärr gård   Skälbynäs lht Näshagen, Stora förr bete, nu skog
Tuvekärr gd   Skälbystugan torp Nästäppan åker
Tuvekärr gård   Skälbystugan lht Näsudden udde
Tuvkärr gård   Skälstugan Saknas Näsängen näs
Tvillinge beb. /Se   Solbacka lht Näsängen åker
Tvillingsberg Saknas /Se   Solliden lht Nöjdens odling förr åker, nu skog
Tvillingsborg Saknas /Se   Sporrkullen torp Olstorpsmon skogsområde
Tvillingsborg bs. /Se   Sporrkullen, Lilla förr gård, nu lht Ormholmen holme
?Viby (nu Vibyholm) herrgd   Sporrkullen torp Ostkaret hage
Viby (numera Vibyholm) hg   Sporrkullen, Stora gård Ostkaret hage
Viby (numera Vibyholm) herrgård   Stavhälla gård Ostkaret hagmark
Viby stamgård   Stavhälla gård Ostkaret vik
Viby (numera Vibyholm) hg   Stavstugan torp Oxbro bro
Viby (numera Vibyholm) hg   Stavstugan lht (förr torp) Pers hål, se Pärs hål vik
Viby (numera Vibyholm) hg   Stavåsen torp Plogarna åkermark
Viby (numera Vibyholm) herrgård   Stavåsen förr torp, nu lht Plogen åker
Viby (numera Vibyholm) hg   Steninge lht Prinsens grav gravhög
Viby (numera Vibyholm) gd   Stensborg lht Prinsens gravbacke, se Prinsens grav gravhög
Viby (numera Vibyholm) hg   Stenstugan torp Prästgårdssjön, se Prästsjön, Malsnasjön sjö
Viby, nuvarande Vibyholm hg   Stenstugan lht Präst-Kiviken, se Prästviken vik
Viby by /Se   Stentorp torp Prästsjön, se Prästgårdssjön, Malsnasjön sjö
Vibyholm, se Viby hg   Stentorp förr torp, nu lht Prästviken vik
Vibyholm hg   Stockbäcken torp Pärs hål vik
Vibyholm hg   Stockbäcken förr torp, nu lht Pärstorpplogen åker
Vibyholm hg   Stormens Saknas Pörtsbacken vägbacke
Vibyholm hg   Strömslund torp Pörtsängen åker
Vibyholm säteri /Se   Strömslund förr torp, nu lht Rakskallen holme
Vibyholm gods /Se   Stäringe gård Rakskallen holme
Viby(holm) gd /Se   Stäringe gård Rakskatten Saknas
Vibyholm herrgård /Se   Sågartorp, se Sågtorp gård Reffinga äng
Vänstrand gd /Se   Sågen gård Reffinga åker
*Väsby kvarn Saknas   Sågen gd Reffängen, se Reffinga åker
Äng gård   Sågstugan lht Remsan åker
    Sågstugan gd Roparudden udde
    Sågtorp Saknas Ropudden udde
    Sågtorp gård Ropudden udde
    Sågtorp Saknas Ropudden, se Roparudden udde
    Sörby by Rottnaren Saknas
    Sörby by Rottninge holme
    Sörbystugan torp Räffinga, se Reffinga åker
    Sörbystugan lht Rävudden udde
    Tegelbruket lht Rökärret sankmark
    Trippelstugan försvunnen stuga Salongen förr åker, nu skog
    Tripphällstugan+ torp Sandstugubacken backe
    Tripphällstugan, se Trippelstugan försv. stuga Saxholmen holme
    Tuvekärr gård Sibirien åker
    Tuvekärr gd Sibro kvarn kvarn
    Tuvkärrstugan torp Sibro kvarnå Saknas
    Tuvekärrsstugan förr torp, nu lht Sibroån å
    Tvillinge bs Sibroån å
    Tvillinge bs Sigridslundsmossen mosse
    Tvillinge stugor Simoranäset udde
    Tvillingsborg = Tvillinge Saknas Simoranäset näs
    Udden torp Simoraviken, se Nergårdsviken vik
    Udden förr torp, nu lht Sjögärdesudden udde
    Uppgården i Sörby gård i Sörby Sjöängen (eller Sjöängarna?) åkermark
    Uppgården, se Oppgården gård Sjöängen åker
    Vallhalla lht Skenarbacken vägbacke
    Vallhalla lht med handelsbod Skogsgrinden f.d. grind
    Vibyholm gård Skogsängen förr åker, nu skog
    Vibyholm slott Skräddarängen förr åker, nu skog
    Viddoffs Saknas Skräpviken vik
    Viken torp Skvallerbacken vägbacke
    Viken gd Skälbyviken vik
    Vårbacka lht Skäret+ skär
    Vårbacka lht Skärsmon skog
    Vännstrand gård Skärsmon skogsmark
    Vänstran gd Slaggölet åker
    Vänstran Saknas Slaggölsviken vik
    Västergården gård Slinkabrinken (el. -brinkarna?) skogsbacke
    Västergården förr gård, nu lht Smedbacken åkerbacke
    Västerlund lht Smedberget berghäll
    Västerlund lht Smedgärdet åker
    Årdala gård Smedviken vik
    Årdala (by) försvunnen by Smörmossen åker
    Älgberga torp Spökbacken skogsbacke
    Älbergen, se Älgbergen förr gård, nu lht Stabrokärret förr åker, nu skog
    Älgbergen förr gård, nu lht Stallberget berg
    Älgbergsstugan torp Stallbron bro
    Älgbergsstugan lht Stallstycket åker
    Äng gård Starrkärret terräng
    Äng förr gård, nu lht Starrängen åker
    Ängstugan f.d. torp ?Stavbrokärret, se Stabrokärret förr åker, nu skog
    Ökentorp gård Stavstugubacken backe
    Ökentorp gård Stavtegen åker
    Övergården gård i Lilla Sporrkullen Stenhagen betesmark
    Övergården förr gd, nu lht Stenskär, se Lindskärsgrundet grund
    Övergården i Simora gård i Simora Stentorpängen förr ängsmark, nu skog
    Övergården gd Stjälpan stalp
      Stora stenarna stenblock
      Storängen åkermark
      Storängsviken vik
      Stuthagen förr hage, nu skog
      Stäringeholmen, se Gumsholmen holme
      Stäringsfjärden fjärd
      Störeken ek
      Suggholmen lövholme
      Suggholmen åkerholme
      Sumpen åker
      Svarta bängsan vägbacke
      Svarta bängsan vägbacke
      Svarta udden udde
      Svartholmen holme
      Svartkärret förr åker
      Sörbyviken vik
      Tallbacken skogsbacke
      Tallholmarna Saknas
      Tallholmen, Lilla holme
      Tallholmen, Stora holme
      Tegelbruksholmen holme
      Telegrafberget berg
      Tjärgropsängen åker
      Tomten öppen yta mellan hus
      Trinda mon skogsbacke
      Tråkbacken vägbacke
      Trädgårdsviken vik
      Tuvbunken åker
      Täppudden, se Kärsö udde udde
      Ulvberget bergshöjd
      Uren sjö
      Uren sjö
      Uren sjö
      Uren sjö
      Utkiksberget berg
      Utkiksberget, se Telegrafberget berg
      Uvberget berg
      Valborgsmässoberget berg
      Vallgubbavägen väg
      Vallgubbavägen väg
      Vallgubbavägen väg
      Vargbackarna vägbackar
      Varggroparna, se Varggröpperna varggropar
      Varggropen sandgrop
      Varggröpperna, se Varggroparna varggropar
      Vassviken, Stora, se Trädgårdsviken vik
      Vibyholmsfjärden del av Båven
      Videholmen holme
      Videholmen holme
      Videholmsskär+ skär
      Videholmsskär skär
      Videholmsudden holme
      Vita Märren grund
      Vita märren sten
      Vita märren sten
      Vårtbitskärret åker
      Vänstran, se Vänstrasjön sjö
      Vänstrasjön sjö
      Vännstramon höjd
      Vännstrand sjö
      Vännstrandssjön Saknas
      Västergårdsplogen, se Plogen åker
      Åbergs källarbacke backe
      Årdalamossen mosse
      Årdalamossen mosse
      Älgsjömon höjd
      Älgsjömon skog
      Älgsjön sjö
      Älgsjön sjö
      Älgsmon, se Ängsmon skog
      Ängbacken hagmark
      Ängbacken åker
      Ängbacken åker
      Ängen, se Kockhemsäng f.d. slåtteräng
      Ängkärret sumpmark
      Ängkärret kärr
      Ängsholmen skogsdunge
      Ängsmon skog
      Ängstugubackarna vägbackar
      Ängudden udde
      Ärsmon, se Ängsmon skog
      Ökentorpberget berg
      Ökentorpkärret kärr
      Öland holme
      Öland holme
      Örbacken backe
      Övra gärdet åker

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.