ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ripsa socken : Rönö härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 215 Naturnamn : 250 Bebyggelsenamn : 130 Naturnamn : 86
Ripsa sn Asholmen holme Ripsa socken sn Anderses kulle åkerkulle
Ripsa sn Asholmen (Oxholmen) ö /Se Ripsa Socken socken Asholmen holme
Ripsa sn Askedalen delvis odlat område Ripsa sn Bastholmen holme
Ripsa socken Askedalsholmen holme Ripsa sn Björknors bro bro
Ripsa socken Askedalsholmen ö /Se Ripsa sn Brotön, se Tova bråte ö
Ripsa sn Bastholmen holme Ripsa sn Brända holmen holme
Ripsa sn Bastholmen ö /Se Ripsa bromsar inbyggarbeteckning Djupviksholmen holme
Ripsa sn Bergholmarna holmar Ripsa räfsgubbar inbyggarbeteckning Djurgården hage
Ripsa sn Bjurkärrsholmen holme Ripsa löss inbyggarbeteckning Edebysjön sjö
Ripsa sn Björkängsån å Backa t. obebyggt Ekebysjön sjö
Ripsa sn Boholmen holme Baggetorp gård Enudden udde
Ripsa sn Boholmen holme /Se Bjurkärr gård Fiskarbolsholmen holme
Ripsa sn Brinkamossen mosse Bogstorp torp Fiön ö
Ripsa socken Brinkstugan ägomark Brink t. Fjällveden skog
Ripsa sn /Se Brinkviken, Lilla vik Brinkstugan lht Flugsjön sjö
Ripsa sn Brinkviken, Stora vik Brostugan lht Fläsklösa holme
Ripsa sn Broviken vik Dalsäter t. Fräkenö ö
Ripsa socken Brygghusviken vik Dammstugan+ lht Getö ö
Ripsa sn Byttkärret kärr Djupvik gård Grindsholmarna holmar
Ripsa sn Båven sjö Edeby gård Grundsön ö
Ripsa sn Båven sjö Ekeby gård Gullfjärden fjärd
Ripsa sn Båven sjö Ekebyäng eller Ängstugan lht Gullfjärden fjärd
Ripsa sn Båven sjö Erikslund t. Gullön ö
Ripsa sn *Bävensjön, se Båven sjö Fiskarbol t. Herrhornet ö
Ripsa sn Dalkarlsfället ägomark Fiskarstugan t. Herrhornet holme
Ripsa sn Dalsätter ägomark? Fjällstugan t. Holmbysjön sjö
Ripsa sn Dammkärr ägomark Flöttsäter gård Hornafjärden fjärd
Ripsa sn Djupviksholmen holme Fridhem lht Häradsholmen, Lilla holme
Ripsa sn Djupviksholmen ö /Se Fåla gård Häradsholmen, Stora holme
Ripsa sn Djurgården terräng Gladdinge by Häradsholmen, Stora holme
Ripsa sn Djurgårdsudden udde Gladdinge stugan t. Hästholmen, se Brända holmen Saknas
Ripsa sn Döda viken vik Gladdinge gdr Insjön sjö
Ripsa sn Edeby Fjällved skogsmark Grindstugan, Edeby lht Intagan åker
Ripsa sn Edebysjön sjö Gräsgäll lht Juvan, se Ljuvviken vik
Ripsa sn Ekebydammen damm Gullringsdal gård Kripholmen holme
Ripsa sn Ekebysjön sjö Gullringsstugan t. Kråkskär skär
Ripsa sn Eknäsudden udde Gäddsäter gård Kvarnstenarna stenar
?Ripsa sn Enudden udde Haga gård Kyrkgärdet åkerväg
Ripsa sn /Se Eriksberg ägomark Haglund lht Käringberget berg
Ripsa sn /Se Erikslund sank mark? Hagstugan lht Käringberget berg
Ripsa sn /Se Erikslundskärret kärr Herrgölet t. Landholmen holme
Askedalen gård Fahnholmen, äldre namn på Södra Tallholmen holme /Se Holmby gård Liaberget berg
Askedal(en), (Äskedal) gd /Se Fiskarbolsholmarna holmar Holmbylund obebyggd del av Holmby Limsjön sjö
Baggetorp gd Fiskarbolsmon skogsområde Holmbytorp t. Linön ö
Bjurkärr gd Fiskarkärret tjärn Höglunda torp Lixnarn sjö
Bjurkärr gd Fiskarstugan terräng Högsäter t. Ljuvviken el. Juvan vik
Bjurkärr gård Fiön ö Jonstorp t. Långudden udde
Bjurkärr gård /Se Fiön ö /Se Karlsro lht Långvik vik
Brinkstugan stuga /Se Fiösundet sund Klockargården = 1 Klockarbol lht Löjtnantsviken vik
Djupvik gd Flugsjön kärr? Källstugan t. Munkmossen mosse
Djupvik gård Fläsklösa holme Kärrsäter, Lilla lht Notbodtegen åker
Djupvik g. Fläsklösa holme /Se Kärrsäter, Stora = 1 Kärrsäter torp Näsberget berg
Djupvik g Flötsätter ägomark Kärrsätersstugan t. Ormholmen holme
Edeby hg /Se Fruängen delvis odlat område Kölsäter gård Oxen udde
Edeby hg Fruön, Lilla o. Stora, se Tallholmen, S. o. N. holmar /Se Kölsätter Saknas Oxholmen holme
Edeby Saknas Fräkenö udde Liden, se Lien Saknas Pelleholmen holme
Edeby gd Fåla terräng Lien eller Lysängen t. Plogen förr åker, nu bete
Edeby gd Fänholmen, äldre namn på Södra Tallholmen holme /Se Liljedal lht Prästsjön, se Tenaren sjö
Edeby herrgård Gamla bruket ägomark Lilltorp lht Präststigen landsväg
?Edeby herrg. Grindstugan terräng Limmersvik t. Prästön, se Getö ö
?Edeby hg Grundsholmarna holmar Lindnäs lht Rockmansängarna ängar
Edeby hg Grundsön ö Ljuvalund t. Runnholmen holme
Edeby hg Grundsön ö /Se Lundby ell. Prästgården gård Rösebacken backe
Edeby hg Gruvmossen mosse Lysängen, se Lien ell. L Saknas Rösebacken backe
Edeby hgd Gräsgäll terräng Långtorp t. Sandviksholmen holme
Edeby hg Gubbkärret ägomark Löten lht Sibroån å
Edeby hg Gullfjärden del av sjö Mellangården lht Sjöhagen förr betesmark, nu skog
Edeby hg Gullfjärden del av sjö /Se Månstorp t. Skinnpälsen kärr
Edeby hg Gullfjärden del av sjö /Se Nedergården gård Skinnpälsen kärr
Edeby hg Gullfjärden fjärd /Se Nedergården hmd Skvallertorget vägskäl
Edeby hg Gullringsäng ägomark Norrboda t. Skvallertorget vägkors
Edeby hg Gullön ö /Se Norrsäter gård Sundsängsbro bro
Edeby hg Gullön holme /Se Norsborg t. Tallholmen, Norra holme
Edeby hg Hagalund ägomark Nybergsäng t. Tallholmen, Södra holme
Edeby hg Hagalundshagen terräng Nybygget t. Tarvsjön sjö
Edeby hg Herrgölet terräng Nysäter t. Tenaren eller Bästsjön sjö
Edeby hg Herrhornet ö /Se Olovslund+ lht Torlundaholmen holme
Edeby hg Hjortronmossen mosse Olstorp t. Tova bråte ö
Edeby hg Hjortstubergen berg Paris t. Tyviken vik
Edeby hg Holmbylund terräng Persberg t. Utnoren vattendrag
Edeby Saknas /Se Holmbysjön sjö Prästgården, se 1 Lundby Saknas Utnorsberget berg
Edeby gd /Se Holmbystugan terräng? Ripsa pst Vissjön sjö
Ekeby gård Holmbytorp fornlämning? Rom lht Åby sjön sjö
?Ekeby gd Hornafjärden del av sjö Rosendal lht Ånnskär skär
Ekeby gd /Se Hundstävan vik Rosenlund lht Älgesta sjön sjö
*Fiskarathorpp torp Häradsholmen, Lilla holme Rosentorp t. Ängsudden udde
?Fiskarbol torp Häradsholmen, Stora holme Råsäter gård  
Fiskarbol tp /Se Hästö strandområde Sandvik gård  
Fåla gd Höglund sank mark? Sandviksstugan t.  
Fåhla g Högsätter ägomark Skogshyddan lht  
Fåla förr gd /Se Insjön del av Lindsjön Smedsbol el. Smedstorp t.  
Gladdinge gård Jonas holme Solberga t.  
Gladdinge gård Jonstorp terräng Spaketorp obebyggd del  
Gladdinge by Jonstorpshagen skogsområde? Stenkullen lht  
Gladdinge gård Juvan vik Strandslund lht  
Gladdinge gd Kambohov ägomark? Strömtorp t.  
Gladdinge by Knipholmen holme Sågarstugan, se Ängstugusågen Saknas  
Gladdinge g Knipholmen holme /Se Sågartorp t.  
Gladdinge g Kråkberget höjd Sågstugan t.  
Gladdinge gårdar Kråkholmen holme Sämskartorp, se 1 Täppan Saknas  
Gladdinge gd Kråkskären kobbar Tallsäter gård  
Gladdinge gdr Kräftholmen holme Tallsätter, se 1 Tällsätter Saknas  
Gladdinge gdr Kräftholmen ö /Se Tjärsäter, se Kärrsäter, Stora o. Lilla Saknas  
Gladdinge gård Kvarnkärret kärr Tomastorp t.  
Gladdinge by Kylkärret kärr Torlunda gård  
Gladdinge gård Källstugan f.d. stuga? Tova gård  
Gladdinge gd /Se Käringberget höjd Tova Saknas  
Gladdinge gårdar /Se Kärrsätter, Lilla sank mark? Tovalund lht  
Gladdinge gd:ar /Se Kärrsätter, Stora ödetorp? Trosa lht  
Gräsgäll gd Kärrsättersstugan f.d. stuga Tällsäter, se 1 Tallsäter Saknas  
Gullringsdal gård Kölsätters kvarn ägomark o. kvarn? Tällsätter Saknas  
Gullringsdal gd /Se Landholmen holme Täppan el. Sämskartorp gård  
*Holbofjäll Saknas Landholmen ö /Se Täppan Saknas  
[Holbofjäll] Saknas Liaberget höjd Valhalla, se Ripsa pst  
Holmby gd Liden ägomark Vitmossen+ t.  
Högsäter gd Lidsjön sjö Vreten t.  
Högsätter g Lillagärdsviken vik Vretstugan t.  
Högsätter gd /Se Lillnäset udde Värma gård  
*Knutstorp Saknas Limsjön sjö Västäng gård  
Kölsäter gd Lindnäs terräng Åboö gård  
Kölsätter gård Linö ö Åby gård  
Kölsäter by /Se Linö ö /Se Älgesta gård  
Limmersvik gård Lixnaren sjö Älgsängen gård  
Lundby gd Lixnaren sjö /Se Ängstugan, se Ekebyäng ell. Ä Saknas  
Lundby gd Lixnaren sjö /Se Ängstugusågen lht  
Lundby kyrkoherdeboställe Ljuvalund terräng Äskedal Saknas  
?Lundby gd Logviken vik Espvik t.  
?Lundby gård Långa udden udde Äspvik, se Espvik Saknas  
Lundby gd Långkärret kärr Övergården gård  
Råsäter gård Långudden udde Övergården hmd  
Råsäter gd Lötviken vik    
Råsätter g Lövlund terräng    
Råsätter gd /Se Munkmossen, Lilla mosse    
*Rönamossa Saknas Munkmossen, Stora mosse    
Sandvik gd Månstorp delvis odlat område    
»skomakarakær» Saknas Märviken vik    
*Skriketorp Saknas Mörkviken vik    
?Smedsbol t Mörkviksudden udde    
Spaketorp gd Nacksjön sjö    
Spaktorp g Norrbodaberget höjd    
*Ströja Saknas Norrängsviken vik    
Tallsäter gd Norsborgsskogen skog    
Tallsäter (Tällsäter) gd Nybyggarskogen skog    
Tallsätter gd /Se Nyckelängen ägomark    
Tallsätter gd /Se Nyckelängsviken vik    
Torlunda gd Nysätter ägomark?    
Torlunda gd Näsberget höjd    
Torlunda gd Näsbergen berg    
Torlunda gd Näset udde    
Torlunda gård Olovslund ägomark    
Torlunda g. Olstorpsmossen mosse    
Torlunda gd Ormholmen udde    
Torlunda gd Oxen udde    
Torlunda g Oxholmen (Asholmen) ö /Se    
Torrlunda gd /Se Parisabergen berg    
Torlunda Saknas /Se Persberg höjd?    
Torlunda gd /Se Persbergsmossen mosse    
Torlunda gd /Se Persbyx holme    
?Tova gd Persbyx ö /Se    
Tova gård Prästsundet sund    
Tova gård Prästön ö    
Trosa tp /Se Prästön ö /Se    
Tällsäter gd /Se Påsen ägomark    
Tällsäter, se Tallsäter gd Pörtbacken ägomark    
Tällsätter gd Riskastet fornlämning    
Tällsätter g Rockmanskärret kärr    
Tällsäter (Tällsätra) gd /Se Runnholmen holme    
Värma gd Runnholmen ö /Se    
Värma gd /Se Råberget höjd    
Värma gd /Se Råsätter ägomark    
Värmamosse torp Råsätters hage terräng    
*Västby Saknas Råsättersstugan f.d. stuga?    
Västäng gd Rävbacken höjd    
Västäng gård Rävbacken höjd    
Västäng gd Rösebacken höjd?    
Åboö hg Samlingssjön sjö    
Åboö hg Sandvik triangelpunkt    
Åboö gd Sandviken vik    
Åboö hg Sandviksholmen holme    
Åboö hg Sandviksstugan ägomark o. ödetorp?    
Åboö hgd Segers ägomark    
Åboö hg Segers ägonamn /Se    
Åboö hg Sibroån å /Se    
Åboö hg /Se Skinnpälsen terräng    
Åboö hg /Se Skogstäppan ägomark    
Åboö hg Skomakarholmarna, äldre namn på Persbyx ö /Se    
Åboö herrg. Skratten holme    
Åboö hg Skratten kobbe    
Åboö hg Skratten skär /Se    
Åboö hg Skräddarskogen skog    
Åboö hg Skäret holme    
Åboö hg Solbergaholmen holme    
Åboö hg /Se Solbergaviken vik    
Åboö gård Solkulludden udde    
Åby by Spaketorpshagen terräng    
Åby by Spikstenen geologiskt naturminne    
Åby gd Spökbacken höjd?    
Åby by Stavberget höjd o. triangelpunkt    
Åby by Stene terräng    
»Åhlskegget» försv. beb. /Se Stornäset udde    
»Åskäggetorp» försv. beb. /Se Storängen ägomark    
Ægilsta, se även Älgesta by Sågkärret kärr    
Älgesta by Säcken ägomark    
Älgesta by Tallholmen, Norra holme    
Älgesta by Tallholmen, Södra holme    
Älgesta gd Tallholmen, Norra o. Södra holmar /Se    
Älgesta by Tarvsjögraven bäck    
Älgesta gd Tarvsjön sank mark    
Älgesta by /Se Tenaren sjö    
Älgesta gd /Se Tenaren sjö /Se    
Älgsängen gd Tenaren sjö /Se    
Älgsäng g Tomastorp ödetorp    
Äskedal gd Torlundaholmen holme    
Äskedal, se Askedal(en) gd Torlundaskogen skog    
Äspviken gård Tova bråte holme    
  Tova bråte ö /Se    
  Tovalund sank mark?    
  Tovalundsviken vik    
  Tovanäs näs    
  Tovaviken vik    
  Trosasjön sjö    
  Trosasjön sjö /Se    
  Tryllingen (äldre namn på Djupviksholmen) ö /Se    
  Tyviken vik    
  Tällsätter ägomark?    
  Tällsätters hage terräng    
  Utnorsberget berg    
  Utnorsskogen skogsområde    
  Utnorsviken vik    
  Utnorsån å    
  Vargkullsberget höjd    
  Varvet udde    
  Vattviken vik    
  Vissjön sjö    
  Vissviken vik    
  Vitmossen mosse    
  Vurstusbacken backe    
  Värmakärr kärr    
  Värma rinkar ägomark    
  Värmaviken vik    
  Åbyholmen, äldre namn på Askedalsholmen ö /Se    
  Åbysjön sjö    
  Åbyskogen skog    
  Ålskäggaren sjö    
  Ålskäggaren sjö /Se    
  Ånnskär holme /Se    
  Åttholmen ö /Se    
  Älgestasjön sjö    
  Älgsängen sank mark?    
  Ängsholmen udde    

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.