ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Torsåkers socken : Rönö härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 130 Naturnamn : 72 Bebyggelsenamn : 107 Naturnamn : 27
Torsåker sn Byksjön sjö Torsåker socken Saknas Byksjön sjö
Torsåker sn Bågelbacken höjd med fornlämningar Torsåkers socken Saknas Dalsjö Lillsjö el. Lillsjön sjö
Torsåker sn Dalsjön sjö Torsåkers Socken socken Dalsjö Storsjö sjö
Torsåker sn Djupgöl göl Torsåker församling Dovhålet vik
Torsåker sn Djupslätt terräng Torsåkers krakar inbyggarbeteckning Erlången, se Älångssjön sjö
Torsåker sn Fasanbacken höjd Trasåkers-borna inbyggarbeteckning Flundrekärret Saknas
Torsåker sn Fasankullen terräng Trasåkersborna inbyggarbeteckning Hammarn backe
Torsåker sn Filpusakärr kärr Alvsta, se Elvesta Saknas Kvarnsjön sjö
Torsåker sn Flunderkärret ägomark Berga Saknas Kvegredssjön sjö
Torsåker sn Getberget berg Bogelbacken t. Kärrtorpsberget Saknas
Torsåker sn Gärsnäs ägomark Brotorp t. Lammsjön sjö
Torsåker sn Gärssjön sjö Bygget lht Lillsjön, se Dalsjö Lillsjö Saknas
Torsåker sn Hammaren terräng Bälingstorp t. Långsjön igenväxt sjö
Torsåker sn Holmsjökärret kärr Dalen lht Mörtsjön sjö
Torsåker sn Hundbyberget berg Dalsjö gård Ormhålet vägkrök
Torsåker sn Kvarnkärret kärr Dalsjötorp t. Porskärret kärr
Torsåker sn Kvarnsjön sjö Elvesta gård Rudsjön sjö
Torsåker sn /Se Kvegerösjön sjö Erlången, se Ärlången t. Sillen sjö
Torsåker sn Kyrkhagen ägomark Eversnäs, se Ävnäset t. Silleskog skog
Torsåker sn Källkärret kärr Fiskartorp t. Smörasken holme
Torsåker sn Kärrtorp triangelpunkt o. höjd Gabrielslund t. Solbergasjön sjö
Torsåker sn Lammsjön sjö Granlund avs. Storsjön sjö
Torsåker sn Lammsjön sjö Grindstugan t. Torsnäsudd udde
Torsåker sn Landsvägsåsen ås Gustavsberg lht Uvberget berg
Torsåker sn Likkistlocket höjd? Gärsnäs t. Valborgsmässoberget Saknas
Torsåker sn Liljekonvaljbacken höjd Hammarstugan t. Valla viken vik
Torsåker sn Långmossen mosse Hammarstugan, Stora t. Älångssjön sjö
Torsåker sn Långsjön sank mark Hammartorp t.  
Torsåker sn Läggestaviken vik Harlinge el. Prästgården gård  
Torsåker sn Läggestaviken vik Hjälpetorp t.  
Torsåker sn Mörkmossen mosse Hult bebyggelse  
Torsåker sn /Se Mörtsjön sjö Hundby gård  
Torsåker sn /Se Ormhålet terräng? Hästhagen avs.  
Torsåker sn /Se Orrberget höjd Isinge gård  
Torsåker sn /Se Pölen göl Johannaberg t.  
Torsåker sn /Se Pörtkärret kärr Karlberg avs.  
Torsåker sn /Se Ringberget höjd? Katrinelund avs.  
Torsåker sn /Se Ringbergsmossen mosse Klangeberga Saknas  
Torsåker sn /Se Rudsjön sank mark? Klockarbol klockarboställe  
Torsåker sn /Se Rådjursberget berg Kvarnsjö Saknas  
Torsåker sn /Se Rågången terräng Kvarnsjötorp t.  
Torsåker sn /Se Rävbacken ägomark Kvarnsjötorp Saknas  
Torsåker sn /Se Rävmossen mosse Kvarnstugan bs  
Torsåker sn /Se Sillen sjö Kvarnäng el. Kvarnsjö gård  
Torsåker sn /Se Sillen sjö Kvarnäng eller Kvarnsjötorp, se 1 Kvarnsjötorp Saknas  
Berga gård Sillen sjö Kvegred gård  
Berga gd Sillen sjö Källarudden avs.  
Berga gd Sillen sjö Källstugan lht  
Berga gd Sillen sjö Kärrstugan t.  
Berga gård Sillen sjö Kärrtorp t.  
Bogelbacken torp /Se Sillen sjö /Se Leksta, se 1 Läggesta Saknas  
Dalsjön gd Sillen sjö /Se Lillgården gård  
Dalsjö by Sille Siön, se Sillen sjö Lillhult avs.  
Dalsjö gård Smörasken kobbe Långsjötorp avs.  
?Dalsjön gd Solbergasjön sjö Långsjötorp, Stora gd  
Dalsjö by Solbergasjön sjö /Se Läggesta Saknas  
Dalsjö by Stenhagen terräng? Löten lht  
Dalsjö gård Storsjöstugan f.d. stuga? Lötendal avs.  
Dalsjön gd Svartkärret ägomark Lövhagen avs.  
Dalsjön gd Tomtebacken höjd med fornlämning Lövhagen Saknas  
Dalsjö gd Torsnäs näs Marieberg t.  
Hammarstugan, Lilla torp /Se Torsnäs udde /Se Marö Saknas /Se  
Harlinge gd *Torsnäset näs /Se Marö gård  
Harlinge prästboställe Torsnäs udd udde Marölund lht  
Harlinge gd Tunaholmen kobbe Mörtsjönäs avs.  
Harlinge gård *Vagstav gränsmärke Mörtsjötorp avs.  
Harlinge gd Vallaviken vik Mörtsjötorp gd  
Harlinge prästboställe Vargmossarna mossar Njälva Saknas  
Harlinge gd Vitmossen mosse Njälva Saknas  
Harlinge gd Ålkärret kärr Nyby avs.  
Harlinge prästgd /Se Ärlången sjö Nybystugan avs.  
Harlinge gd /Se Erlången sjö /Se Petersborg lht  
Hundby Saknas /Se   Peterslund avs.  
Hundby gd /Se   Prästgården, se 1 Harlinge bebyggelse  
Isinge gd /Se   Rågången t.  
Isinge, L. o. St. gd:ar /Se   Sandbrink, se Tereseberg Saknas  
Isinge gd /Se   Sillekrog, se Sörbykrog Saknas  
Kvegerö hg   Sjöbergstugan lht  
Kvegerö hgd   Solbacken t.  
Kvegerö hg   Solberga gård  
Kvegerö hg   Solbergastugan lht  
Kvegerö hg   Solvik t.  
Kvegerö hg   Spångstugan t.  
Kvegerö herrg.   Späringe gård  
Kvegerö hg /Se   Spärringe Saknas  
Kvegerö g.   Steningstorp avs.  
Kvegred gd /Se   Stensäter t.  
Läggesta gd   Storgården gård  
Läggesta gd   Storsjöstugan t.  
Läggesta gård   Stortorp t.  
Läggesta g.   Stortorpstugan t.  
Läggesta gd   Strömsbo lht  
Läggesta by   Sågarstugan avs.  
Läggesta gård   Sågen t.  
Läggesta gd   Sörby gård  
Marö gd /Se   Sörby krog el. Sillekrog avs.  
Nyælwa se Njälva gd   Tereseberg el. Sandbrink t.  
Njälva gård   Torsvalla pst  
Njälfva g.   Tuna gård  
Njälva gd   Valla by  
*Nælfva se Njälva gård   Vallatorp gård  
*Sanda Saknas   Vretstugan klockarboställe  
Sanda Saknas   Älvesta Saknas  
*Stadsvalla område /Se   Ålängen, se Älången Saknas  
*Stadsvalla område /Se   Älången eller Ålängen t.  
Stortorp torp /Se   Ängstugan bs  
Sörby hg   Ävnäset t.  
Sörby hg      
?Sörby hgd      
Sörby hg      
Sörby Saknas /Se      
Sörby gd /Se      
Torsgården ödegård?      
*Thorsnæs förr t.      
*Thorsnæs torp      
Torsnäs tp      
?Tuna gd      
Tuna gd      
Tuna gd      
Tuna Saknas /Se      
Tuna gd /Se      
Tuna prästgård /Se      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla gård      
Valla by /Se      
Ängstugan Saknas /Se      
Ängstugan bs /Se      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.