ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sköldinge socken : Oppunda härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 558 Naturnamn : 179 Bebyggelsenamn : 314 Naturnamn : 70
Sköldinge sn Bergstorp terräng Sköldinge sn sn Aborrpotten sjö
Sköldinge sn /Se Bergstorp ägomark Skyllinge, se Sköldinge sn Björkvarpet skog
Sköldinge sn Björkvarpet terräng Sköldinge sn Brännskogen skogsparti
Skyllinge socken Boxholmsschaktet gruvschakt Sköldinge socken socken Brännskogen skogsparti
Skylinge socken Bykholmen udde Sköldinge sn Daglösa sten flyttblock
Skyllinge sn Dagslötastenen sten Sköldinge sn Elvestasjön sjö
Sköldinge sn Dagslötastenen flyttblock /Se Sköldinge sn Elvesta ö ö
Sköldinge sn Danmark ägomark Skyllinge hökar inbyggarbeteckning Fimtaån vattendrag
Sköldinge sn Djupdal dal Skyllings hökar inbyggarbeteckning Galten klippa
Sköldinge sn *Djurstugustaven gränsmärke Sköldinges hökar, se Skyllings hökar inbyggarbeteckning Gnalls holme holme
Sköldinge sn Elvestasjön sjö /Se solstugen inbyggarnamn Grysta skans skans
Sköldinge sn Enebygruvan gruva? tjockskallar inbyggarbeteckning Gullholmen holme
Sköldinge sn Erikslund ägomark Adolfsberg lht Gummarskallen skogsbacke
Sköldinge sn Evelund terräng Asplund lht Hundön ö
Sköldinge sn *Fimtasjön sjö Bergalund lht Häggsjön sjö
Sköldinge sn Fimtaån å Berglund lht Häggsjön sjö
Sköldinge sn Fimtaån å Bergdala t Hästberget bergudde
Sköldinge sn »Fiähln» sjö /Se Bergtorp torp Jungfruholmen, se Västerholmen Saknas
Sköldinge by o. sn *Floda o. Sköldinge socknars kronoallmänning allmänning Björka v. Jämten sjö
Sköldinge by Flodaån å Björkbacken lht Kamhav sankmark, förr sjö
Sköldinge socken Fyrsjön sjö Björkhult, se Högbergsstugan Saknas Kantorps gruvor grovor
Sköldinge sn Fyrsjötorpe triangelpunkt Björklund lht Kattarsberget berg
Sköldinge socken Fågelön, Lilla ö Björnmyr gård Kattasberget berg
Sköldinge sn Fäbodkärret ägomark Brogetorp gård Katthagsberget berg
Sköldinge sn Galten holme Bromma lht Katthagsberget berg
Sköldinge sn Gnalls holme holme Brostugan lht Klåvhällarna två klippor
Skyllinge Saknas *Grindstaven gränsmärke Brotorp t Krafsen uttorkad sjö
Skyllinge Saknas Grindstugan ägomark Bränntorp gård Krogabacken vägbacke
Sköldinge sn Gysta skans fornlämning Bygget el. Lukastorp torp Kurön ö
Skyllinge socken Gränsen ängsmark? Bäckefors Saknas Kvassjön el. Kvassen sjö
Sköldinge sn Gullholmen holme Charlottenberg lht Lillsjön sjö
Skyllinge sn Gullringen grund Dagslöt gård Lillsjön sjö
Sköldinge sn Gåsholmen holme Dalvik lht Lindsmons skans skans
Sköldinge sn Gösstenen grund Djupdal lht Lomskäret skär
Sköldinge sn Flaggruvan gruva? Djupvik gård Länsman klippa
Sköldinge sn Harpsundssjön sjö Duvnäs lht Minagruvan, se Vilhelminagruvan Saknas
Sköldinge sn Herrgårdsviken vik Duvnäs lht Niklasberget berg
Sköldinge sn Hwammeln, se Valdemaren sjö Ekbackstugan lht Norrviken vik
Skyllinge sn Häggsjön sjö Ekeby gård Nysätersjön sjö
Skyllinge sn Häggsjön sjö Ekenäs gård Oskarsgruvan lht
Sköldinge sn Jungfruholmen holme Eketorp gård Ramstaån å
Sköldinge sn Jämten sjö Ekängen hmd Skallberget el. Årbyberget berg
Sköldinge sn Jämten sjö /Se Ene lht Skalunda gruvor gruvor
Sköldinge sn *Jätten Ramunders borg borglämning /Se Elvesta = 1 Elfvesta gård Sköldinge brukspark skogstrakt
Sköldinge sn Kamhav förr sjö /Se Elvesta, se 1-2 Älvesta Saknas Småsjöarna sjöar
Sköldinge sn Kamhav sankmark, förr sjö /Se Eneby eller Prästgården gård Spetebysjön sjö
Sköldinge sn Kaninholmen holme Eriksberg lht Stakholmen holme
Sköldinge sn Klackbacken skogsbacke Erikslund lht Stavängsholmen holme
Sköldinge sn Klaraschaktet gruvschakt Erikslund lht Stenön ö
Sköldinge sn Klovhällarna grund Erikslund lht Strökärren kärr
Sköldinge sn Korslötsgruvan gruva Fagerbjörk gård Svinmarksberget berg
Sköldinge sn Krafsen terräng Fannyberg lht Syltan vik
Sköldinge sn Kurön ö Fimpta sjöland, se Fimta Saknas Tjugesta skans skans
Sköldinge sn Kyrkviken vik Fimta gård Tjuvsjön el. Tyven sjö
Sköldinge sn Kärrtorp ägomark Fimta Saknas Tyven, se Tjuvsjön Saknas
Skyllinge sn Lerviken vik Fimta Saknas Tyven sjö
Sköldinge sn Lillsjön sjö Fimta by Ulvnäset näs
Sköldinge sn Lillsjön sjö Fimtatorp gård Valdemaren sjö
Sköldinge sn Lillsjön sjö /Se Fimtatorp Saknas Valdemarsön ö
Skyllinge sn Lillängsberget höjd Fribacken lht Valdemarsöns skans skans
Sköldinge sn Lillön ö Fridhem prästänkeboställe Valla gärde vägsträcka
Sköldinge sn Lillön ö Fridhem lht Varbo ö ö
Sköldinge sn Lindsmo terräng Fyrtorp torp Veckeln sjö
Sköldinge sn Lindsmo skans fornlämning Fyrö gård Veckeln sjö
Sköldinge sn Lomsjöhöjden höjd Fyrö, Lilla gård Vecklasjön sjö
Sköldinge sn Lomsjön sjö Glädjen fst Vilhelminagruvan gruva
Sköldinge sn Lomskäret grund Glädjen lht Vinsätersjön sjö
Sköldinge sn Långkärret kärr Glädjen, se 1 Bäckefors Saknas Vita berget berg
Sköldinge sn Länsman grund Gnalla torp Västerholmen el. Jungfruholmen holme
Sköldinge sn Malma(rna) sjöar /Se Gnallen lht Årbyberget, se Skallberget el. Å Saknas
Sköldinge sn Malmen, Nedre sjö Gotthardsberg v.  
Sköldinge sn Malmen sjö /Se Granhammar lht  
Sköldinge sn Mosstorpsgruvan gruva Granlund lht  
Sköldinge sn Mörkabacken terräng Granstorp lht  
Sköldinge sn *Mörkholmen terrängparti Granstorp torp  
Sköldinge sn Niklasberget triangelpunkt Gransäter lht  
Sköldinge sn Norrviken vik Gribotorp gård  
Sköldinge sn Nysättersjön sjö Grindstugan lht  
Sköldinge sn Oskarsgruvan, Gamla gruva Grindstugan lht  
Sköldinge sn Ramstaån å Grindstugan el. Valla Grindstuga lht  
Sköldinge sn Ramstaån å Grindstugan el. Krikens + lht  
Sköldinge sn Ramunderborg fornlämning Gruvtorpet t.  
Sköldinge sn Remmaren sjö /Se Grystaberg el. Sandtorp torp  
Sköldinge sn Remmarsbron bro /Se Grystatorp torp  
Sköldinge sn »Remmarsbron, öfre bro /Se Grysta, Västra gård  
Sköldinge sn Remmarshagen ägomark /Se Grysta, Östra gård  
Sköldinge sn Remmarsplogen ägomark /Se Gränsen lht  
Sköldinge sn Remmarsåsen ås Gröndal lht  
Sköldinge sn *Renneryds bro Saknas /Se Gummarsdal lht  
Sköldinge sn Rocklundasjön sjö /Se Gunnarslund lht  
Skyllinge(Sköldinge) sn Roparudden udde Gustavsvik Saknas  
Sköldinge sn Rudpotten tjärn Haga lht  
Sköldinge sn /Se *Röserne gränsmärke Haga lht  
Sköldinge sn /Se Saxbacken höjd? Hagaberg lht  
Sköldinge sn *Saxbacken Saknas /Se Hagstugan lht  
Skyllinge sn /Se Saxbacken Saknas /Se Hagtorp gård  
Skyllinge, nu Sköldinge sn Saknas Silingen sjö Hammarvik t.  
Sköldinge sn /Se Silingen sjö /Se Harbacken lht  
Sköldinge sn /Se Skalundagruvan gruva Hetorp+ eller Ingeltorp gård  
Sköldinge by och sn /Se *Skansberget berg /Se Hovmanstorp = 1 Hofmanstorp gård  
Sköldinge by o. sn /Se Skvackerkärret odling Hovmanstorp Saknas  
Sköldinge sn /Se »Skyllinge grid stafwen» gränsmärke Hultstugan lht  
Sköldinge by och sn /Se *Skälskälla? gränsmärke Hålbonäs = 1 Hålbonäs med Mörkhulta gård  
»aastom», se Årsta hg *Sköldinge o. Floda socknars kronoallmänning allmänning Hålbonäs Saknas  
»astom», se Årsta gd Spetebysjön sjö Hålbäck gård  
Björnmyran torp Spetebysjön sjö /Se Hållsta lht  
Dagslöt gd /Se Spetebysjön sjö Hålsmossen Saknas  
Ekeby gård Stavängsholmen holme Häggsjöstugan lht  
?Ekeby gd Stenön ö Häggsjöstugan beb.  
Ekeby ?gård Strökärren kärr Hällstugan lht  
Ekeby gd Svärdets schakt gruvschakt Häringe by  
Ekeby gd Syltan del av sjön Valdemaren Häringe Saknas  
Ekeby gd *Syltmossen terrängområde Häringe bandel, se 8 Häringe Saknas  
Ekeby gd *Syltmossen mosse Häringslund lht  
Ekeby by *Syltmossen mosse Hästedal gård  
Ekeby by Talltorp ägomark Högalind v.  
Eketorp gd Tavesta skans borglämning /Se Högberga gård  
Eknäs gd Tjugesta skans fornlämning Högbergsstugan,Nedre, el. Björkhult lht  
?Eneby gd *Tjuvholmen terränglokal Högbergsstugan,Övre lht  
?Eneby by *Tjuvholmen terränglokal Högbergsstugan, Övre lht  
?Eneby gd Torsängen ägomark Höglind lht  
Fagerbjörk by Transätterssjön sjö Jansberg lht  
Fagerbjörk by *Trollholmen terrängparti Janslund lht  
Fagerbjörk gd /Se *Trollholmen terränglokal Jurstorp, se Urstorp Saknas  
Fagerbjörk gd /Se *Trollholmen terränglokal Kallvik gård  
Fimta by Tyven sjö Kantorp gård  
Fimta by Tyven sjö Karlberg lht  
Fimta by Tyven sjö Karlshäll lht  
Fimpta by Tyven sjö /Se Karlslund lht  
Fimpta by Ugglemossen mosse Karlsro lht  
Fimpta by Ulvnäset udde Karlstorp lht  
?Fimta by Urberget höjd Katrineberg lht  
Fimta by Valdemaren sjö Klackbacken lht  
Fimta by Valdemaren sjö Klockargården lht  
Fimta by Valdemaren sjö Korslöt lht  
Fimta by Valdemaren sjö Krikens, se Grindstugan Saknas  
Fimtatorp Saknas Valdemaren sjö /Se Krogen, se Remmarsåsen Saknas  
Fyrtorp gd /Se Valdemaren sjö /Se Krogen beb.  
Fyrö by Valdemaren sjö /Se Kvarntorp gård  
Fyrö by Valdemaren, se Vammeln sjö /Se Källtorp t.  
Fyrö by ?Valdemarsön ö /Se Kärrtorp gård  
Fyrö by Valdemaarsön ö /Se Kölsta, Lilla el. Gråsta Saknas  
Fyrö by Valdemarsö ö /Se Kölsta gård  
Fyrö by Valdemarsön ö /Se Laggartorp gård  
Fyrö kungsladugård Valdemarsön ö Larstorp torp  
Fyrö by Valdemarsön ö /Se Larstorp torp  
Fyrö by Valingsätterssjön sjö Latäppan gård  
Fyrö by Vallagruvorna gruvor Lind gård  
Fyrö by Vammeln sjö /Se Lindbro lht  
Fyrö by Vammeln sjö /Se Lindesberg villa  
Fyrö gd /Se Vammeln sjö /Se Lindkulla gård  
Fyrö Saknas /Se Vammeln, se Valdemaren sjö Lindstugan lht  
Fyrö gd /Se *Vammelnsjön, se Valdemaren sjö Ljung lht  
Gribotorp försv gd wamols ø ö /Se Logården lht  
Grindtorp (nu Gribotorp) försv. gd *Vara fsv.älvnamn /Se Lovisedal lht  
?Grysta by Vara älv Lugnet t.  
?Grysta by Varbroån å Lukastorp, se Bygget el. L. Saknas  
Grysta by Varbroån å Lunda lht  
?Grysta by Varbroån å /Se Lundsjön lht  
Grÿsta? Saknas Varbroön ö Lusten, se Marielust Saknas  
?Grysta by Veckeln sjö Löttorp+ torp  
?Grysta by Veckeln sjö /Se Lövbråten, se Lövrätan Saknas  
Grysta by Veckeln sjö /Se Löve eller Svinbäcken+ Saknas  
Grysta, Västra gd Veckeln sjö /Se Löve Saknas  
Grysta by by Veckeln sjö /Se Lövlund lht  
Grysta, Västra gd Veckeln sjö /Se Lövlund lht  
Grestorn Saknas Veckeln sjö /Se Lövrötan gård  
?Grysta gd Veckeln sjö /Se Lövstugan lht  
Grysta by Vinsätterssjön sjö Malmgården lht  
Grysta by Välalandet näs Marieberg lht  
?Grysta by Välalandet näs Marielund lht  
Grysta by Västergötetorp ägomark Marielust el. Lusten lht  
Grysta (o.Grystatorp) by /Se Västerholmen holme Mellangården = 3 Valla gård  
*Gräv(e) Saknas Västtorp område? Mellangården gård  
Haringe, se Häringe by Älvestagruvan gruva Mosstorp lht  
Holmandææs se Holbonäs gd Älvestasjön sjö Myrkärr gård  
Hål(bonäs) gd Älvestasjön sjö /Se Myrkärrstugan+ lht  
Hålbonäs herrgård Älvesta ö Mörkhulta, se Mörkhäll Saknas  
Hålbonäs hg /Se *Östra ändalaget terräng Mörkhulta, se 1 Hålbonäs Saknas  
Hålbonäs hg   Mörkhäll torp  
Hålbonäs hg   Norrtorp torp  
Holbonäs gd   Norrtorp torp  
Hålbonäs gård   Norrvik lht  
Hålbonäs hg   Nysäter gård  
Hålbonäs hg   Nytorp, se Udden Saknas  
Hålbonäs sätesgård   Olstorp torp  
Holbonäs herrg.   Oppäng gård  
Hålbonäs gd   Oskarshäll lht  
?Hålbonäs hg   Oxhagstugan el. Oxhagen lht  
?Hålbonäs hg   Pansarstugan f.d. soldattorp  
Hålbonäs hg   Pattala gård  
Hålbonäs herrg.   Pettersberg lht  
Hålbonäs hg   Planberget lht  
Hålbonäs hg   Prästgården, se 1 Eneby Saknas  
Hålbonäs hg   Ramsta by  
Hålbonäs hg   Ramsta Saknas  
Hålbäck gd   Ramsta stationsplats. se 4 Ramsta Saknas  
Hålmossen gård   Ramstorp t.  
Häringe by   Remmarsåsen el. Krogen lht  
Häringe by   Remmarsåsen, se Krogen beb.  
Häringe by   Reutersborg lht  
Häringe by   Rosendal gård  
Häringe gd   Rudbäcken gård  
Häringe by   Råcklunda gård  
Häringe by   Sandstugan lht  
Häringe by   Sandtorp, se Grystaberg Saknas  
Häringe by   Saxbacken lht  
Häringe by   Simonstorp gård  
Häringe by   Sjögetorp gård  
Häringe by   Sköldinge Saknas  
Häringe by   Sjölunda villor  
Häringe by   Sjömansstugan lht  
Häringe by   Sjöstugan lht  
Häringe by   Sjötorp, se Sköttorp Saknas  
Häringe by   Skalunda gård  
Häringe by   Skalunda Saknas  
Häringe by   Skalunda Banvaktsjord, se 9 Skalunda Saknas  
Häringe gd /Se   Skarvnäs t.  
Häringe Saknas /Se   Skogalund lht  
Häringe by /Se   Skogalund torp  
Häringe by /Se   Skogen torp  
Häringe by /Se   Skogshyddan v.  
Hästedal gd   Skogshyddan lht  
?Hästedal gd   Skogstorp torp  
Kanntorp gd /Se   Skyllingeby, se Sköldingeby by  
Kanntorp gd /Se   Sköldinge bruk lht  
Kiusta, se Tjugesta by   Sköldingebruk Saknas  
Kjusta, se Tjugesta by   Sköldinge by = 1-4 Sköldinge Saknas  
Kyasta, se Tjugesta by   Sköldingeby by  
Kywsta, se Tjugesta by   Sköldnäs lht  
Kvarntorp gd /Se   Sköttlund lht  
Kölsta by   Sköttorp t.  
Kölsta by   Sofielund lht  
Kölsta by   Smedsbol el.1 Smedstorp gård  
Kölsta by   Solberga torp  
Kölsta by   Smedstorp, se Smedsbol Saknas  
Kölsta by   Solstugan gd  
?Kölsta by   Springarbol gård  
Kölsta by   Stavtorp torp  
Kölsta by   Staväng = 1 Stafäng gård  
Kölsta by   Stensborg lht  
?Kölsta by   Stenbrostugan lht  
Kölsta by   Stenstorp, Västra lht  
Kölsta by   Stenstorp, Östra t.  
Kölsta by   Stenstugan lht  
Kölsta by   Stolpstugan lht  
Kölsta by /Se   Stolpstugan banvaktstuga  
Lind Saknas /Se   Sundtorp torp  
Lind gd /Se   Svartudden el Veckelusberg gård  
Lind gd /Se   Svenstorp lht  
Lindkulla gd /Se   Svinbäcken, se Löve Saknas  
Lindkulla Saknas /Se   Svinbäcken eller Löve, se 1 Löve Saknas  
Myrkärr gård   Syltmossen lht  
Ramsta by   Syltmossen lht  
?Ramsta by   Sågstugan lht  
Ramsta by   Sörstav lht  
?Ramsta by   Sörstugan lht  
?Ramsta by   Sörtorp torp  
Ramsta by   Tallsäter t.  
?Ramsta by   Talltorp torp  
?Ramsta by   Tavesta Saknas  
Ramsta by   Tavesta by  
Ramsta by   Tavestaberg lht  
Ramsta by   Tingshusgården lht  
?Ramsta by   Tjugesta gård  
?Ramsta by   Torsborg v.  
?Ramsta by   Transäterskvarnen lht  
Ramsta by   Udden el. Nytorp lht  
Ramsta by   Ullriksdal torp  
Ramsta by   Urstorp torp  
Ramsta by   Valdemarsvik lht  
Ramsta by   Valdemarsön lht  
Ramsta by   Valingsäter gård  
Ramsta by   Valla by  
Ramsta marknadsplats /Se   Valla Saknas  
Remmarsåsen beb. /Se   Valla samh.  
Rocklunda gd   Vallsro lht  
Råcklunda by   Vallåkra v.  
Rocklunda gd   Valsta gård  
Råcklunda by   Valstaberg lht  
Rocklunda by   Valstahus lht  
Rocklunda gård   Varbro gård  
Råcklunda by   Varbrokvarnen lht  
Rocklunda by /Se   Vargdal lht  
?Rosendal gd   Vargdalen torp  
Rudbacken gård /Se   Veckelnsberg, se 1 Svartudden Saknas  
»Skaffengh», se Staväng gd   Veckelnsberg gd  
Skalunda gd   Vildstugan, se Skogalund Saknas  
Skalunda herrgård   Vinsäter gård  
Skalunda hg   Väla gård  
Skalunda herrgård   Väla by  
Skalunda herrg.   Vänersborg lht  
Skalunda gd   Vänhem lht  
Skalunda hg   Väsjötorp, se Västgötetorp Saknas  
Skalunda hg   Västerby villa  
Skalunda hg   Västergården gård  
Skalunda hg   Västergården hmd  
Skalunda herrg.   Västerlund lht  
Skaluna gd   Västerlund lht  
Skalunda hg   Västgötetorp lht  
Skalunda gd   Västra stambanan Saknas  
Skalunda gd   Västtorp lht  
Skalunda gd   Ålunda lht  
Skalunda herrgård /Se   Årby by  
Skalunda hg   Årsta gård  
Skalunda hg   Åsa gård  
Skalunda gd   Åsalund lht  
?Skalunda gård   Åsen gård  
Skalunda by   Åstugan lht  
Skalunda by   Åtorp gård  
Skalunda by   Älvesta Saknas  
Skalunda by   Ängsbacken lht  
Skalunda hg   Ängtorp gård  
Skalunda hg   Östergården gård  
Skalunda hg      
Skalunda by      
Skalunda by      
Skalunda (Sköldinge) socken /Se      
Skalunda herrgård /Se      
Skarvnäs beb.      
Sköldingeby gårdar      
Skyllinge by o. sn      
Sköldinge by      
Sköldinge samhälle      
Sköldinge by      
Sköldinge kyrkby      
Sköldinge samhälle /Se      
Sköldinge kyrka Saknas /Se      
Stafäng by      
Staväng »Skafæng» gård      
Staväng »Skaffengh» gd      
»Skiolinge», se Sköldinge socken      
Staväng Saknas /Se      
Stafäng gd /Se      
*Stolpen(s)torp beb.      
*Stolpen(s)torp beb.      
Stolpstugan lht      
Svinbäcken gård      
Svinbäcken gd      
Svinbäcken gd      
Svinbäcken gd      
Svinbäcken gd      
*Tafsta, se Tavesta Saknas      
Tafsta gård      
Tavesta gd      
Tavesta gd      
Tavesta gd      
Tafvesta gård      
Tavesta gård      
Tavesta gd      
Tafvesta gård      
Tavesta gd      
Tavesta gd      
Tavesta gd      
Tavesta gd      
Tavesta gd      
Tavesta gd      
Tavesta gd      
Tavesta gd      
Tavesta Saknas /Se      
Tavesta gd /Se      
Thiolsta se Kölsta by      
Thiolström, se Kölsta by      
thyulstom = Kölsta by      
*Tiolsta Saknas      
»tiølstom», se Kölsta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by /Se      
Kjölsta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
?Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
?Tjugesta by      
?Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
?Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by      
Tjugesta by /Se      
Tjugesta Saknas /Se      
*Tjugesta kvarn Saknas      
tiulstom, se Kölsta Saknas      
Valdemarsön gd /Se      
Valingsätter gd /Se      
Valla by      
? Valla samhälle      
? Valla samhälle      
Valla gård      
Valla by      
Valla by      
? Valla by      
? Valla samhälle      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
? Valla by      
Valla Saknas /Se      
Valla jvst /Se      
Valla gd /Se      
Valla municipalsamhälle /Se      
Valla municipalsamhälle /Se      
*Vallakrogen beb.      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta gårdar      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta by      
Valsta gd /Se      
Valsta Saknas /Se      
»vamolsø» försv.beb.?      
Varbro by      
Varbro by      
Varbro by      
Varbro by      
Varbro by      
Varbro by      
Varbro by      
Varbro by /Se      
Varbro by /Se      
Varbro gd /Se      
Varbro gd /Se      
Varbro gd /Se      
Varbro by /Se      
Varbro kvarn Saknas      
Wedhelom, se Väla by      
Vinsätter gd /Se      
Vinsätter gd /Se      
Vinsätter gd /Se      
Våhla gård      
*Vædhela se Väla by      
Väla by      
Väla by      
Väla by      
Väla by      
Väla by      
Väla by      
Väla gd      
Väla by      
Väla by      
Väla by      
Väla by      
Wäla Saknas /Se      
Väla by /Se      
Väla by /Se      
*Vedlom Saknas /Se      
*Västergården by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby gårdar      
?Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by /Se      
Årsta säteri      
?Årsta hg      
Årsta hg      
?Årsta hg      
? Årsta by      
? Årsta hg      
? Årsta gd      
Årsta gd      
Årsta hg      
Årsta hg      
Årsta hg      
Årsta hg      
Årsta hg      
Årsta hg      
Årsta hg      
Årsta hg      
?Årsta säteri      
Årsta herrg.      
Årsta Saknas /Se      
Årsta gd /Se      
Årsta gd /Se      
Årsta säteri /Se      
Åsa by      
Åsa by      
Åsa by      
Åsa gd      
Åsa by      
Åsa by      
Åsa by      
Åsa by      
Åsa by      
Åsa by      
Åsa by      
Åsa by      
Åsa by      
Åsa Saknas /Se      
Åsa gd /Se      
Åsta(d) säteri /Se      
Älvesta by      
Älvesta by      
Älvesta by      
Älvesta by      
Älvesta gårdar      
Älfvesta by      
Älvesta by      
*Östa Saknas      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.