ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Helgesta socken : Villåttinge härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 345 Naturnamn : 286 Bebyggelsenamn : 297 Naturnamn : 131
Helgesta sn Abborrudden udde Helgesta sn sn Axsjön, se Holmtorpsjön sjö
Helgesta sn Aspbacken udde Helgesta sn Bomholmarna holmar
Helgesta sn Aspængia, se Aspön ö Helgesta getingar inbyggarbeteckning Båven sjö
Helgesta socken *Aspänge Saknas Helgesta herrar inbyggarbeteckning Dalsjön sjö
Helgesta sn Aspöfjärden del av sjö Helgesta paltar inbyggarbeteckning Djursviksudden udde
Helgesta sn Aspön ö Helgesta hästar inbyggarbeteckning Ekensdalsberget höjd
Helgesta sn ?Aspö ö (med gd) Sjuttio Bloss+ inbyggarbeteckning Fjälla+ åker
Helgesta sn Aspön ö Svalängen inbyggarbeteckning Fjärdingsman sten
Helgesta sn Aspön ö Adolfsnäs lht Flaksundet sund
Helgesta sn Aspön ö Almens t Flaksundet, Lilla sund
Helgesta sn Aspön ö Amsterdam t Fyrsten holme
Helgesta sn Aspön ö Aspgården = Kvarnängen Saknas Fyrsten holme
Helgesta sn Aspön ö Aspö gård Galten = Hallbogalt Saknas
Helgesta sn Aspön ö Aspön gård Getholmen holme
Helgesta socken Aspön ö Aspösund lht Granholmen holme
Helgesta socken Aspösundet sund Aspösund barnkoloni, förr gård Granlassaskogen skog
Helgesta socken Axsjön sjö Backhem v Grilla kärr
Helgesta socken Bágr vik /Se Baggbol t Grillsjön sjö
Helgesta socken Bergaviken vik Berga gård Grytholmen holme
Helgesta sn Bergstorp ägomark o. ödetorp? Bergakors = Korshäll Saknas Grytholmen holme
Helgesta sn Björkhöjden höjd med fornlämningar? Bergastugan t Grytshultkärret sumpmark
Helgesta sn Björktorp terräng Bergendal villa Gullbergsåsen ås
Helgesta sn Björnkärret ägomark Bergstorp t Gullfjärden fjärd
Helgesta socken /Se Björnudden udde Bernhardsro v Gullfjärden fjärd
Helgesta sn Björnudden udde /Se Björkbacken lht Gullsjön sjö
Helgesta socken Björnängen ägomark Björkebo, se Törenda v Gullsjön sjö
Helgesta sn Bomholmarna, se Älgholmarna holmar /Se Björkhem v Gullön ö
Helgesta sn Borgängen ägomark Björkhyddan lht Gunnarsholmen holme
Helgesta sn Borgängen fält /Se Björklunda lht Gåsviken vik
Helgesta sn Britnäsholm, se Stavängsholmen holme /Se Björktorp t Gäddskär holme
Helgesta sn Brittmässoudden udde Björkudden v Hallbogalt skär
Helgesta socken Brittmässudden udde /Se Björkäng = Långmora Saknas Hassö halvö
Helgesta sn Bromhällsberget höjd? Björnkärr t Hassöholmen holme
Helgesta socken Broängen terräng Blossens+ = Gustavslund Saknas Herrhornet udde
Helgesta socken Brännamokärret kärr Bokvarn lht Hjularen+, se Hjulasjön sjö
Helgesta socken Bålbergsudden udde Borgens = Pettersborg Saknas Hjulasjön = Hjularen sjö
Helgesta socken Båven sjö Brinkagården v Holmtorpsjön = Axsjön sjö
Helgesta socken Båven sjö Broddsta lht Hopstycket åker
Helgesta sn Båven sjö Brotorp+ t Hornet = Hornudden Saknas
Helgesta socken Båven sjö /Se Dal lht Hornsundssjön vik
Helgesta socken Dalsjön sjö Dalhem, se Fredriksborg lht Hornsundssjön sjö
Helgesta sn Dammängen äga? /Se Dalkarlstorp = 1 Skräddartorp Saknas Hornsundssjön sjö
Helgesta socken Dragsnäset ägomark Dalkarlstorp Saknas Hornudden udde
Helgesta sn Ekbacken backe Dammen Saknas Häradsholmarna holmar
Helgesta sn Ekensberg terräng o. stuga Dammkärr lht Häradsholmen, L., se Häradsholmarna holme
Helgesta sn Ekensdalskärren kärr Djursvik lht Häradsholmen, Stora holme
Helgesta sn Erikslund ägomark Djärvers t Häradsholmen, Stora holme
Helgesta sn Fagermossen mosse Ekbacken lht Högsjön sjö
Helgesta sn Fjärdingsman sten /Se Ekbacken lht Högsjön sjö
Helgesta sn Fjärdingsmansudden udde Ekebo+ lht Insjön vik
Helgesta sn Flaksundet, Lilla sund Ekensberg lht Jungfruholmen holme
Helgesta sn Flaksundet, Stora sund Ekensdal lht Kalvholmen holme
Helgesta sn Folksundsviken vik Ellmoratorp, se 1 Oppeby Saknas Killingpina holme
Helgesta sn Fruhagen terrängområde /Se *Erikslund v Korsholmarna holmar
Helgesta sn Fruhagen terräng Erikslund t Kråkholmen holme
Helgesta socken Fruhagen förr hage, nu terräng /Se Erikslund t Kråkskär skär
?Helgesta sn Fruhagskärret kärr Enbacken lht Kråkskär holme
Helgesta sn Frändestaviken vik *Falkenbo lht Kvarnsjön sjö
Helgesta socken Fyrsten holme Fiskarstugan torp Kvarnsjön vik
Helgesta socken Fyrsten holme /Se Fiskartorp torp Kvarnsjön sjö
Helgesta sn Fyrsten ö /Se Folksund gård Kyrkfjärden del av Båven
Helgesta sn Getudden udde Framås lht Käringön ö
Helgesta sn Gisselbrohagen skogsområde Fredens, = Norrbacka Saknas Kärven sjö
Helgesta sn Granholmen holme Fredriksborg+ = Dalhem Saknas Kärvkärret kärr
Helgesta socken Granholmen holme Fredrikshall lht Ladviken vik
Helgesta sn Granholmen holme Fredrikslund lht Lappviken vik
Helgesta socken Granholmen holme Frickens+ = Hälls Saknas Lillgärdet äng
Helgesta socken Granholmen holme Fridens torp Lillsidan+ åker
Helgesta sn Granholmen holme Fridhem lht Lillsjön sjö
Helgesta sn Granholmen holme /Se Fridhem v Länsman sten
Helgesta sn /Se Granlassaskogen skog Frändesta gård Majholmen holme
Helgesta sn /Se Grevens holme holme Gisselbro t Myrviken vik
Helgesta by och sn /Se Grevens holme holme /Se Glastorp t Mälbyån sund eller å
Helgesta sn /Se Grillsjön sjö Granhem v Mörtstugens stall vassholme
Helgesta socken /Se *Grysholm holme Granliden v Ormholmarna holmar
Helgesta sn /Se Grytersholm, se Grysholm holme Grenadjärtorpet Saknas Orrskallen skär
Helgesta sn /Se *Grytersholm holme Grindstugan t Oxbro bro
Aspön gd Grytholmen holme Gräslöten t Oxbrobergen berg
Aspö gård Grytholmen ö /Se Gröndal v Oxholmen holme
?Berga by *Grytsholm Saknas Gullberga lht Pelleholmen holme
?Berga by *?Grytsholmen Saknas Gullsjöstugan lht Präststigen landsväg
Berga by Grytshultkärret kärr Gullsjötorp t Päronskär skär
?Berga by Gullbergsåsen ås Gustavsberg lht Rockelstafjärden del av Båven
?Berga by Gullfjärden del av sjö Gustavsberg lht Sandviksholmarna holmar
?Berga by Gullfjärden del av sjö /Se Gustavslund t Sjögärdet äng
?Berga by Gullfjärden del av sjö /Se Gustavstorp = Hjula, L. Saknas Skansberget bergshöjd
Berga by Gullfjärden fjärd /Se Gäversnäs gård Skedevisundet sund
Berga by Gullsjön sjö Gäversnäs Saknas Sketskär skär
Berga by Gullsjön sjö Gäversnäs Saknas Skogsön ö
Berga Saknas /Se Gullsjön sjö /Se Hagalid v Skogvaktarodlingen öppen plats
Folksund f.d. gd Gullsjön sjö /Se Hagalund t Skomakarpasset jaktpass
Folksund gård Gullön ö Haganäs lht Skållingeviken vik
Folksund gård Gullön ö /Se Hagby lht Starrkärrsberget höjd
Folksund gd Gullön holme /Se Hagen torp Starrkärrskärret kärr
Folksund gd Gunnarsholmen holme Hagen torp Starrkärrsviken vik
Folksund gård Gunnarsholmen ö /Se Hagstugan lht Stavholmen holme
Folksund nu försv beb. /Se Gåsviken vik Hall gård Stavängsholmen holme
Frändesta by Gäddviken vik Halls torp Storsidan+ åker
Frändesta by Gölsjön sjö Hallsborg lht Storängen ängsmark
Frändesta by Hagalund terräng Halsmossen t Storängskärret kärr
Frändesta gård Hagen ägomark Hallstorp t Stålbäcksviken vik
Frändesta Saknas /Se Hagkärret ägomark Hallsvik t Svanö ö
Frändesta gd /Se Hagtäppan terräng Hammartorp gård Sörbyhatt = Sörbyskär Saknas
Frändesta by /Se Hassö holme holme Hassö = 1 Hassön gård Sörbyskär skär
Frändesta by /Se Hassön halvö Hedens t Sörbyviken vik
Frändesta by /Se *Helgestaviken vik /Se Heden lht Tallholmen holme
Gilwellstugan scoutstuga Hjularen tjärn Hedtorpet t Torsholmen holme
Gäversnäs by Hjularen sjö /Se Helgeborg villa Trottskär holme
Gäversnäs by Hornskogen skog Helgesta gård Trottskär holme
Gäversnäs herrgård Hornsundssjön sjö Helgesta by by Uddbergaviken vik
Gäversnäs gd Hornudden udde Helgestavägen, se 1 Gäversnäs Saknas Ulvsjön sjö
Gäversnäs hg Humlegårdsudden udde Hem lht Ulvsundskogen skog
Gäversnäs gd Hundkyrkoberget berg /Se Hemsta lht Ulvsundskärret sumpmark
Gäversnäs hg Häradsholmen, Lilla holme Hjula, L. se Gustavstorp lht Ulvsunds udde udde
Gäversnäs hg Häradsholmen, Stora holme Hjula, Stora lht Valö, L. ö
Gäversnäs herrgård Hästhagen skogsmark Holmtorp t Valö Stora ö
Gäversnäs hg Högsjön sjö Hult t Valö ede strandremsa
Gäversnäs hgd Insjön vik Hult, Stora lht Valörns stall, se Mörtstugens stall vassholme
Gäversnäs hg Insjön vik /Se Hälls torp Vedmossen mosse
Gäversnäs herrgård Insjön sjö /Se Högklint villa Vimyren kärr
Gäversnäs hg Jaktstusjön sjö Högsten villa Våmhuvud holme
Gäversnäs herrgd. Jungfruholmen holme Höjden lht Vånnhuvud, se Våmhuvud holme
Gäversnäs herrgård Jungfruholmen ö /Se Hörningsholm v Ådö ö
Jäversnäs Saknas /Se Kalvholmen holme Johannesdal lht Åkärret kärr
Gäversnäs gd /Se Kalvholmen holme Jonstorp t Älgöholmarna holmar
Gäversnäs gd /Se Kalvholmen holmar /Se Jägra lht Älgkärret kärr
Gäversnäs hgd /Se Kammarudden udde /Se Karlslund lht Älgön ö
Gäversnäs gd /Se Kaninholmen udde Karlsro v Ängö ö
Gäversnäs by /Se Katrineborg ägomark Karlstorp t Ökhusgärdet, se Öksundsgärdet åker
Gäversnäs hg /Se Katrinenäs udde Katrineborg t Öksundsgärdet, se Ökhusgärdet åker
Hall by Killingpinan holme Katrinenäs t Österängen äng
Hall by Killingpinan ö /Se Klippan lht  
Hall by *Klockarefjäl Saknas Korshäll lht  
Hall by Kohagen skogsmark Krogen t  
Hall by Korsholmarna holmar Kulsta gård  
Hall by Korsholmarna holmar /Se Kulsta Soldattorp t  
Hall by Kråkholmen holme? Kulstatorp gård  
Hall by Kråkskär holme Kulstatorp eller Mårtenstorp Saknas  
Hall by Kråkskär skär /Se Kvarnbrodda lht  
Hall by Kråkskär skär /Se Kvarnängen+ lht  
Hall by Kvarnsjön sjö Kyrkoherdebostället+, se Lönebostället Saknas  
Hall by Kvarnsjön sjö Källtorp t  
Hall by Kvarnsjön sjö Larsberg t  
Hall Saknas /Se Kvarnsjön sjö /Se Liljedal v  
Hall gd /Se Kvarnängen ägomark Lillgården lht  
*Hamarboolit t Kyrkfjärden del av sjö Lillhult = 1 Hult Saknas  
*Hammarbol t Källplogviken vik Lindeby lht  
?Hammartorp gård Källtegen ägomark Lindhov t  
Hammartorp gård Käringön ö Lings = Högklint v.  
Hassö gd Käringön ö /Se Ljungbacka lht  
Hassö gd Kärven tjärn Lugnet v  
?Hassö gd Ladviken vik Lyckebo v  
Hassö by Ladängen ägomark Långmora+ lht  
Hassö by Lillsjön sjö Lönebostället, se Rankarbol o. Kyrkoherdebostället Saknas  
Helgesta by och sn Lillsjön sank mark Löta gård  
Helgesta kyrkby Lillängen ägomark Lövlunda t  
Helgesta kyrkby Lillängsudden udde Lövsta lht  
Helgesta by Lindholmen holme Lövsund = Löfsund Saknas  
Helgesta by Lindhov ägomark Marieberg lht  
Helgesta by Lunnastugan ägomark Marielund lht  
Helgesta by Länsman sten /Se Marielund v  
Helgesta gd Majholmen holme /Se Marihill villa  
Helgesta Saknas /Se Mantorp ägomark Mossen t  
Helgesta by by /Se Mossen skog /Se Mosstugan t  
Hiulartorp förr beb. /Se Munkens trappor terrängparti /Se Mårtenstorp = 1 Kulstatorp Saknas  
*Kramnäs? Saknas Myrviken vik Mårtenstorp Saknas  
Kulsta gd Mårtenstorp ägomark Mälby gård  
Kulsta gd Mörstugens stall vassholme /Se Mälby Saknas  
Kulsta gd Nyängen ägomark Mälby Saknas  
Kulsta gd Nyängen ägomark Nedergården i Oppeby Saknas  
Kulsta by Nyängen ägomark Norrbacka t  
?Kulsta gd Näsagärdet ägomark Nybro t  
Kulsta gd Näset udde Nybygget lht  
?Kulsta gd Olstorpshagen terräng Nygrens+ = Hedens Saknas  
Kulsta gd Oxbron bro Nylund lht  
Kulsta gd Oxebroo, se Oxbron bro Nystugan t  
Kulsta gd Ormholmarna holmar Nysäter t  
Kulsta gård Orrskallen holme Näringe torp  
Kulsta gård /Se Orrskallen holme /Se Näsby gård  
Kulsta Saknas /Se Oxbrobergen berg Näsby Grenadjärstorp, se Tappers och Näsströms t  
Kulsta gd /Se Oxholmen holme Näsströms = Näsby Grenadjärstorp Saknas  
Kulsta gd /Se Oxholmen ö /Se Olstorp t  
Kulstatorp Saknas *Oxsundet sund /Se Oppeby by  
Löta gd Pelleholmen holme Oppeby Saknas  
Mälby herrgård Pelleholmen holme /Se Oppebynäs lht  
Mälby gd Piparviken vik Pettersborg t  
Mälby hg Päronskär, Lilla holme Petterslund lht  
Mälby gd Päronskär, Stora holme Pickensberg+ = Sörby Soldattorp Saknas  
?Mälby gård Päronskären skär /Se Ragnars+ = Kulsta Soldattorp Saknas  
?Mälby hg Rockelstafjärden del av sjö Rankarbol+, se Kyrkoherdebostället m.m. Saknas  
Näringe tp /Se Rävbacken backe Rockelsta=Råckelsta gård  
?Näsby by Sandgropsbacken backe Rockelsta nybild. fst  
Näsby gård /Se Sandviksholmen holme Rosendal t  
*Näsby kvarn Saknas /Se Sibirien ägomark Rosenhill v  
Oppeby by Sjöstuviken vik Rosenlund t  
Oppeby by Skansbergen berg Råda lht  
Oppeby by Skedevisundet sund Sandstugan lht  
?Oppeby by Sketskär skär /Se Sirishov v  
?Oppeby by Skogsredden ägomark Sjölunda lht  
Oppeby by Skogsön del av ö Sjövik v  
Oppeby by Skållinge skans fornlämning Sjöändan lht  
?Oppeby by Skållingeviken vik Skallinge = Skållinge Saknas  
Oppeby by Slottsudden udde Skansen t  
Oppeby by Sofielund ägomark Skattgården = Lövsund Saknas  
?Oppeby by Starrkärret kärr Skebo, se Skebokvarn stationssamhälle  
Oppeby by Starrkärrsberget udde Skebokvarn gård  
Oppeby by Starrkärrskvarn ägomark Skebokvarn järnvägsstation  
Oppeby by Starrkärrsviken vik Skebokvarn stationssamhälle  
Oppeby by Stavbäcken vattendrag /Se Skebokvarns station Saknas  
Oppeby by Stavdal terräng Skebokvarn gd o. samhälle  
Oppeby by Stavholmen holme Skoga lht  
Oppeby by Stavholmen ö /Se Skogshall lht  
Oppeby by Stavängsholmen holme Skogshyddan lht  
Oppeby by Stavängsholmen holme /Se Skogshyddan v  
Oppeby by Stenhagen skogsmark Skogslund lht  
Oppeby by Storängen ägomark Skogstorp t  
Oppeby Saknas /Se Storängsberget berg Skräddartorp, se Dalkarlstorp t  
Oppeby by /Se Stålbäcken vattendrag /Se Skräddaretorp eller Dalkarstorp Saknas  
?Råckelsta herrgård Stålbäcksviken vik Skållinge lht  
?Råckelsta hgd Sundels ägomark Skållingslöt lht  
?Råckelsta hg Svanö holme Smedberga lht  
Råckelsta herrgård Svanö holme Sofieberg lht  
Råckelsta hgd Svanö ö Solbacken v  
Råckelsta säteri Svanön holme Solberga lht  
Rockelsta herrgård Svanö ö Soläng v  
Råckelsta hg Svanösund sund Starrkärr gård  
Rockelsta hg Sågbäcken bäck /Se Starrkärrskvarn gård  
Råckelsta gård Sågkärret ägomark Stavdal+ t  
Rockelsta hgd Sågkärret äga /Se Stavhall t  
Råckelsta hg Sörbyhatt grund Stavtorp t  
Råckelsta herrgård /Se Sörbyhatt kobbe /Se Stavängen t  
Råckelsta hg Sörbyskär grund Stenbro t  
Råckelsta hg /Se Sörbyviken vik Stensborg lht  
?Råckelsta hg /Se Tallbacken ägomark Stensäter lht  
Rockelstad gods /Se Tallholmen, se Grevens holme holme /Se Stollstorp t  
?Skebokvarn gd med kvarn Tallholmen holme /Se Stoltstorp t  
Skebokvarn gård m. kvarn Tjusarbacken höjd? Storgården = 2 Frändesta Saknas  
Skebokvarn gård med kvarn Torsholmen holme Strand lht  
*Skebokvarn gd /Se Torsholmen holme Strängstorp gård  
Starrkärr gd /Se Torsholmen holme Strömmen lht  
Starrkärr gd /Se Torsholmen holme Strömsborg lht  
Stavdal nu rivet torp /Se Torsholmen holme Stubbtorp = 1 Stubbetorp gård  
Staväng gd /Se Torvmossen mosse Stålstorp = Stollstorp Saknas  
Strängstorp gd /Se Trottskär kobbe Sund gård  
Stubbetorp gård? Trottskär skär /Se Sundels t  
*Sulandheth Saknas Trångsund smal dalgång /Se Sundstugan lht  
*Sulandet Saknas Trätudden udde Sundtorp t  
Sund gd Trögeludden udde Sundtorp lht  
Sund gård *Töversta bäckakvarn Saknas Svalängen gård  
?Sund gd Töverstaviken vik Svanstorp t  
Sund gd *Uddberga bäckakvarn Saknas Svanö t  
Sund Saknas /Se Uddbergaviken vik Svenstorp t  
Sund gd /Se Ulvsjön sjö Sörby gård  
Sörby gård Ulvsundskärret kärr Sörby Soldattorp t  
?Sörby gd Ulvsundsnäs udde Talbacken+ bs  
Sörby gd Ulvsundsskogen skog Tallhöjden lht  
Sörby Saknas /Se Valö, Lilla del av ö Tappers+, se Näsströms Saknas  
Sörby gd /Se Valö, Stora del av ö Tillflykten lht  
Trångmossen lht Valö, Lilla o. Stora ö /Se *Tomtebo v  
Töversta gård Vargudden udde Tors+ = Svanstorp Saknas  
Töversta gd Vedmossen mosse Transformatorstation, se 5 Gäversnäs Saknas  
Töversta by Vimyren ägomark Trångmossen t  
Töversta by Vitmossen mosse Täppan v  
Töversta gd Vrethagen skogsmark Törenda+ = Björkebo Saknas  
Töversta gård Våmhuvud holme Töversta=Töfversta gård  
Töversta gård *Väsby bäckakvarn Saknas Töversta Saknas  
Töversta gård Ådön ö Töversta Saknas  
Töversta gård Ådön ö Töverstaholm lht  
Töversta gd Ådön ö /Se Uddberga 1-2 Utberga Saknas  
Töversta gård Ådösund sund Uddberga Saknas  
Töversta hgd Åkärret kärr Udden lht  
Toversta by Älgöholmarna holmar Ullaberg avs  
Töversta by Älgöholmarna holmar /Se Ulvsund=Ulfsund gård  
?Töversta by Älgökärret kärr Ulvsunds Grenadjärstorp = Stenbro Saknas  
Tofversta by Älgön del av ö Utberga gård  
?? Töversta by Älgön ö /Se Utberga, se 1-2 Uddberga Saknas  
Töversta by Älskogsudden udde Vallemon v  
?Töversta hg Älskogsviken, Lilla vik Valö t  
Töversta gd Älskogsviken, Stora vik *Vilhelmsro v  
?Toversta by Ängbacken höjd »Vilsta lht  
Töversta by *Ängsholmen Saknas Väsby gård  
Töversta gd /Se Ängö ö Väsby, se 2 Mälby Saknas  
Töversta Saknas /Se Ängö ö *Västanberg v  
Töversta by /Se Ängö ö Västergården lht  
Uddberga gård Ängö ö Ådön gård  
Uddberga gd Ökhusgärdet ägomark Älgmora = Älgmoratorp Saknas  
Uddberga gd   Älgmoratorp = Ellmoratorp gård  
Uddberga gd   *Älvkullen v  
Uddberga gd   Älvkullen Saknas  
Uddberga gd   Ändstugan t  
Uddberga gård   Änglunda lht  
Uddberga gd   Ängsbacka lht  
Uddberga gård   Ängö torp  
Uddberga gd   Ängstugan = Ändstugan toro  
Uddberga gd   Öbergs+ Saknas  
Uddberga gård   Östergården lht  
Uddberga gård   Övergården i Oppeby Saknas  
Uddberga g      
Uddberga gd      
Uddberga g.      
Uddberga gd      
Uddberga gd      
Uddberga Saknas /Se      
Uddberga gd /Se      
Ulvsund gd      
Ulvsund gd      
Ulvsund by      
Ulvsund by      
Ulvsund by      
Ulvsund gård      
Ulvsund gd      
Ulvsund gd      
Ulvsund gd      
Ulvsund by /Se      
»wtbærghom», se Uddberga gd      
Väsby gd      
Väsby gd      
Väsby gd      
Väsby gd      
Väsby gd      
Väsby by      
Väsby gd      
?Väsby gd      
?Ådö kronoegendom      
Ådö gård /Se      
Ulvsund gård      
?Ådö kronoegendom      
Ådö gd      
Ådö gd      
Ådö herrgård      
Ådö hgd      
Ådö gård (och ö)      
Ådö gd      
Ådö kronoeg.      
Ådö gd      
Ådö hg      
*Ådö gd      
Ådö hg      
Ådö g      
Ådö gd      
Ådö, se Ådön gd      
Ådö gd /Se      
Ängö lht      
Ängö lht      
Ängö ö o. lht      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.