ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mörkö socken : Hölebo härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 477 Naturnamn : 497 Bebyggelsenamn : 189 Naturnamn : 239
Mörkö sn Anderviken vik Mörkö socken socken Alkärret kärr
Mörkö sn Ankarsmedsholmen holme Mörkö sn Ankarsmedsholmen holme
Mörkö sn Anklora holme holme Mörkö vargar inbyggarbeteckning Anklore holme holme
Mörkö sn Arnö del av Långö Mörkö vargar inbyggarbeteckning Anklore vik vik
Mörkö socken Arnövecken, Norra vikar Mörkö vargar inbyggarbeteckning Arnö förr holme nu sammanhägande med Långö
Mörkö socken Arnövecken, Södra vik Alkärret lht Arnövecken, Norra o. Södra vikar
Mörkö sn Asköfjärden fjärd Anderslars kammaren, se Nöckna Saknas Askviken vik
Mörkö sn Aspholmarna holmar Andersstugan, se Nöckna Saknas Asköfjärden fjärd
Mörkö sn *Aspholmen holme Anklora gård Aspholmarna holmar
Mörkö sn Aspholmen holme Anneberg lht Aspholmen holme
Mörkö sn Axhålmarne, se Axvika holmar holmar Aspbacken lht Axviken vik
Mörkö sn *Axudden udde Aspens förr båtsmanstorp Axviksholmarna holmar
Mörkö sn Axvika holmar holmar Axvik gård Badhusviken vik
Mörkö sn Axvika holmar holmar Backen lht Baggaholmarna holmar
Mörkö sn Axvikahällar skär Bagg lht Bergholmarna, se Runnklubbarna Saknas
Mörkö sn Axviken vik Baggebol, se Bagg Saknas Bergholmen holme
Mörkö sn Badhusviken vik Baggetorp, se Bagg Saknas Berghuset grotta
Mörkö sn Baggstumossen mosse Baggstugan lhtr Berghuset berggrottor
Mörkö ö, sn Bergholmarna holmar Barkarboda, Stora o. Lilla lhtr Berghusholmen holme
Mörkö sn Bergholmarna holmar Barkars, se Barkarboda, Stora o. Lilla Saknas Björkarösund sund
Mörkö sn Berghuset grotta? Berga by Björkholmen holme
Mörkö sn Berghusholmen ö Bergalund lht Björkholmen holme
Mörkö ö & sn Berghusholmen holme Bergsund lht Björnhagen hage
Mörkö socken *Bergshus grottor /Se Björkarö by Björnhagen hage
Mörkö Saknas Björkarösund sund Björkvik lht Björnhagsudden udde
Mörkö Saknas Björkarösund sund Bobacken gård Björnö ö
Mörkö socken Björkarösund sund Borg lht Bovik vik
Mörkö sn Björkholmen ö Bosholm, se Rossholmen Saknas Bredviken vik
Mörkö socken Björkholmen ö Botten kyrkoherdebost. Bruhäll, se Brunhäll Saknas
Mörkö sn Björkholmen holme Brink lht Brunhäll holme
Mörkö sn Björkholmen holme Brunna gård Brunskär, se Brännskär Saknas
Mörkö sn Björnhagen terräng Bråten lht Brännberget berg
Mörkö sn Björnö ö Busk lht Brännskär holme
Mörkö sn Björnö ö Båtsmansmossen lht Bårsundet sund
Mörkö ö o. sn Björnö holme Dalbrink lht Degeräng äng
Mörkö sn Björnö ö Egelsholm lht Djurgården park
Mörkö sn Björnö ö Egelslund lht Doftskär holme
Mörkö kyrka kyrka Borgsundet vik Egelsvik by Doftskärshällarna hällar
Mörkö ö o sn Borgsundet sund Ekbacken statlht Drummelberget berg
Mörkö ö o sn *Bornö, se Björnö holme Eke gård Egelsviken vik
Mörkö sn *Boskär, se Äspskär holmar Ekeby gård Egelsviksholmen holme
Mörkö sn *Bottneboviken, se Kålsöfjärden vik Ekö, se Eke Saknas Eke näsudde udde
Mörkö sn Bovik vik Elsaborg lht Ekeskogen skog
Mörkö sn Bredviken vik Elsalund lht Ekholmen holme
Mörkö sn Bredviken vik Eneberga lht Ekö, se Ikö Saknas
Mörkö sn Bredviksudd udde Eneboda by Enudden udde
Mörkö ö och sn Brunhäll grund Erikslund lht Eriksö, se Järselandet ö
Mörkö sn Brunskär ö Eriksö by Espskär, se Äspskär Saknas
Mörkö sn Brunna terräng Fagerslund lht Espskärsknuven, se Äspskärsknuven Saknas
Mörkö sn Brunskär skär Fagersvik lht Fagersviksviken vik
Mörkö sn Bränneriudden udde Fifång gård Fifong bebodd ö
Mörkö sn Brännskär skär Fifång gd Fifång ö
Mörkö sn Bränntorp ägomark Fridhem lht Fifångsdjupet Saknas
Mörkö sn Bränskär, se Brunskär ö Fridö lht Flintsholm, se Frintsholmen Saknas
Mörkö sn Bukten, Östra vik Grindstugan undantagsställe Frintseviken vik
Mörkö sn Byviken f.d. vik nu delvis fast mark Grindstugan lht Frintsholmen holme
Mörkö sn Båtnwiken, se Kålsöfjärden del av fjärd Grönbrink lht Fruberget berg
Mörkö sn Degeräng ägomark Grönvik förr lht Fruängen äng
Mörkö sn *Djävulsvägen klyfta Gullberga gård Fruängslinda åker
Mörkö sn *Doftskär holmar Gumsekulla lht Frånviksudden udde
Mörkö sn Doftskär holme Gustavsberg lht Furskär holme
Mörkö sn Doftskär holme Gåsta by Futrattorna, se Trattorna Saknas
Mörkö sn Doftskär skär Haga lht Fårholmen holme
Mörkö sn Doftskärshällarna holmar Hagaberg lht Granholmarna holmar
Mörkö sn Doftskärshällarna holmar Hagstugan lht Grindstuberget berg
Mörkö sn *Dopskär, se Doftskär holme Hammarby gård Grisholmarne, se Grisskär Saknas
Mörkö sn *Dopskärsklubbar, se Doftskärshällarna holmar Hammarstugan lht Grisskär holme
Mörkö sn /Se Drummelberget höjd Harburö gård Gumskyrkan berggrotta
Mörkö (ö o.) sn /Se Dyvens backe höjd? Harlöt lht Gålöfjärden, se Gälefjärden Saknas
Mörkö sn /Se Dåderö halvö Harnö lht Gälöfjärden fjärd
Mörkö sn /Se Egelsholm holme Hastan gård Harburöviken vik
Mörkö sn /Se Egelsholm holme Hummeltorp lht Hasselö ö
Mörkö ö o. socken /Se Egelsviken vik Håga by Hasselö klabbar småholmar
Mörkö sn /Se Egelswikhålmen, se Egelsholm holme Hästhagen lht Helgö udde
Axvik Saknas /Se Egelsviksskär holme Högtorp lht Helgöudd del av Helgö
Axvik gd /Se *Eke (Ekö, Ikö) holme Hörningsholm säteri Himmerfjärden fjärd
Berga by Ekholmen holme Hörningsnäs herrgård Hornskogen skog
?Berga gd Ekholmen holme Idala handelslht Hornsängen åker
Berga by Ekhålm, se Helgö ö Idesta lht Hornökalv häll
?Berga by Ekskär, se Ekholmen holme Ingvalstorp lht Hornöudd sydspetsen av Mörkö
?Berga by Ekö ägomark Kallasvik lht Hundholmen holme
?Berga gd Ekö-Långö ö Kammaren lht Hållskär holme
?Berga gd Ekö-Långö ö Kitsö, se Kättsö Saknas Hästhagsviken vik
?Berga by Eneboda hage sank mark? Klubben gård Högholmen holme
Berga by Engelskan terräng Klystorp lht Hökmossen kärr
?Berga by Enudden udde Karslöt lht Ikö holme
Berga by Eriksö ö Krakosta hus Jungfrukullen kulle
Berga by Eriksö ö Kumla gård Järselandet Saknas
Berga by Eriksö ö /Se Källstugan lht Kallasviken vik
Berga by Ersöhud, se Kättsö udd udde Kättsö lht Kalvholmen förr holme, nu förbunden med Fifång
Berga by Famntaget ägomark Lavreten lht Karisholmen förr holme, nu förbunden med Fifång
Berghus Saknas Fifång ö /Se Lillbacken lht Kaxudden udde
Björkarö gd Fifång ö Lilltorp lht Klockarviken vik
Björkarö by Fifång ö Linaborg lht Klubbro bro
Björkarö gd Fifång ö Lilsletorp förr gård Klubbsundet sund
Björkarö gd Fifång ö Lugnet lht Klöberget bergudde
Björkarö gd /Se Fifång ö Lundby by Klöbergsvik vik
»bondne» bebyggelse Fifång ö Lustigtorp lht Kolshällarna berghällar
?Botten gd Fifång höjd? Långdalen lht Kolv förr äng, nu åker
Botten gård Fifång ö Långhagen lht Korpen ö
Botten gd Fifång ö /Se Långstorp lht Korpen holme
Botten gd Fifång ö /Se Långtorp förr lht Korpholmen, se Korpen Saknas
Botten prästgård Fifångsdjupet fjärd? Långudden lht Korsholmen, se Karisholmen Saknas
Brunna gd *Fifångsoxenö, se Oxnö ö Långvreten lht Kroken vik
Brunna by *Fifångs Oxnö, se Oxnö ö Långö gård Kråkbärsholmen holme
Brunna Saknas /Se Flintsholm holme Löten gård Kyrkogårdsudden udde
Brunna gd /Se Flundregrundet grund Lötstugan lht Kålsö ekhagar
*Buga Saknas »fredhingxø, se Frinsö ö Lövhagen lht Kålsöfjärden fjärd
Bærkarna, se Bjärkarö Saknas Frinsö ö Lövnäs lht Källholmen holme
»børkerna», se Björkarö gård Frinsö ö Lövstugan lht Källstuberget berg
Egelsvik by Frinsö ö /Se Mossen lht Käringholmen holme
Egelsvik by Frinsö ö /Se Mosstugan lht Käringholmen holme
?Egelsvik by Frinsö ö /Se Nilsborg lht Kättsöudd udde
Egelsvik gd Frinsö ö Nora by Kättsöviken vik
Egelsvik by Frinsö ö Norrbacken lht Köpneholmen holme
Egelsvik gd Frinsö holme Norrskåra gård Lafsängen äng
Egelsvik by Frinsö ö Norräng lht Landholmen holme
Egelsvik by Frinsö ö /Se Nybygget, Östra o. Västra lhtr Landholmen holme
Ekeby by Frintsholmen holme Nygård gård Laviken vik
Ekeby by Fruberget triangelpunkt Nysäter lht Laviksudden udde
Ekeby by Fruängen terräng Nytorp lht Lavretskogen skog
Ekeby by Frånviken vik Nyängstugan förr lht Lermaren vik
Ekeby by Frånviksudden udde Näset lht Liljekonvaljeholmen holme
Ekeby by *Fulskär ö Nöckna by Lindskär, Stora o. Lilla holmar
Ekeby by ?Furskär ö Oaxen kalkbruk Långholmen holme
Ekeby by Furskär skär Oaxen poststation Långö ö
Ekeby by Furskärsklabbarna holmar Pålsborg lht Långö holme
Ekeby by Furskärs Trattor holmar Pålsundet lht Långöhanö Saknas
Ekeby by *Furuholmen udde Roliges, se Lustigtorp Saknas Länstaviken vik
Ekeby by *Furuskansen skans Rossholmen lht Lövhagsberget berg
Ekeby by Furuskär, se Furskärsklabbarna holmar Råbergs, se Långhagen Saknas Minholmen holme
Ekeby by *Furuskärs klabb holme Rännelstugan stuga Myrholmarna holmar
?Ekeby gd Furskärsklabbarna holmar Sanda by Myrholmen, Stora o. Lilla holmar
?Ekeby by fyfång, se Fifång ö Sandbrink lht Myrholmssundet sund
Ekeby gd Fårberget berg Sandholmen lht Måsholmarna holmar
Ekeby by *Fårholmen holme Sandstugan lht Måskubbarna, se Måsklubbarna Saknas
?Ekeby gd Getberget udde Sandvik lht Måsklubbarna klipphällar
?Ekeby gd Granholmarna öar Sjödal lht Mörkö ö
?Ekeby gd Granholmarna holmar Sjöstugan förr stuga Mörkö ö
?Ekeby gd /Se Granhålmen, se Käringholmen holme Skansfärja färjkarlsbost. Nabben äng
?Ekeby gd Grisskär skär Skesa by Norafjärden fjärd
Ekeby by Grisskärshällarna holmar Skogstorp lht Norasjön, se Norafjärden Saknas
Eneboda Saknas /Se Grödinge Näs, se Näslandet udde Skymtet lht Norrängen äng
Eneboda by /Se Grönvik ägomark Skymtstugan, se Skymtet Saknas Norrängsudden udde
Fifång gd /Se Gula klabben holme Skåra gård Norrängsviken vik
*Framantzstadha, se Tramesta gd Gumsekulla ägomark Skälby förr gård Norsäng äng
*Framantzstadhæ by el. gd Gumskyrkan berggrotta /Se Skäsa, se Skesa Saknas Notholmen holme
*Grödingenäs Saknas Gälöfjärden fjärd Smedstorp, Norra o. Östra lhtr Näsbackudden udde
Gåstad gd Hagkärret ägomark Solbacken gård Näslandet del av Mörkö
Gåsta gd Hagudden udde Solberga lht Näslandsfjärden fjärd
Gåstad gd Hamnkobben kobbe Solåker lht Näslandsskog skog
Gåstad gd Hamnkobben kobbe Stenbacken lht Näsudden udde
Gåsta gd Hasselö ö Stenhälla lht Näsudden, se Tunanäsudde Saknas
Gåstad gård Hasselö ö Stensborg lht Näsviken vik
Gåsta gd Hasselö klabbar holmar Strömsborg lht Oaxen ö
?Hammarby gd Helgö udde Styckelådan, se Aspens förr båtsmanstorp Oxnö ö
?Hammarby gd Helgö f.d. ö nu del av Mörkö Sunmans förr båtsmansställe Oxnö ö
?Hammarby gd Helgö udde Suss lht Oxön, se Oxnö Saknas
?Hammarby gd Helgö udde /Se Svalhagen förr gård Prästviken vik
Harburen gd /Se *Helö, se Helgö udde Svalhagen, Södra lht Pålsundet sund
Hornö torp ?Himmerfjärden fjärd Söderskåra, se Sörskåra Saknas Pålsundssjön, se Pålsundet Saknas
Hornö del av Mörkö Himmerfjärden fjärd Sörskåra gård Röhagen hage
Hosta gård Himmerfjärden fjärd Sörängen lht Ramsöklabbar holmar
Hosta gård Himmerfjärden havsvik Tabor metodistkapell Ramsö, Stora o. Lilla holmar
Hosta gd Himmerfjärden fjärd Tegneby gård Ramsöklabbar, se Ramsö Stora o. Lilla Saknas
Hosta gd Himmerfjärden havsvik /Se Tjäders, se Tjärderleksstugan Saknas Ramsöklubb, se Ramsö, Stora o. Lilla Saknas
?Hosta gård Holmäng sank mark? Tjäderleksstugan lht Runnklubbarna holmar
Håga gård Hornö stuga? Tokvik gård Runskär, se Runnskär Saknas
Håga gd Hornökalv holme Tormesta gård Runnskär holme
Håga gård Hornökalv holme Tramsta förr gård Römossen mosse
Håga gd Hornöudd udde Trumfs förr båtsmanstorp Salsudd udde
Håga gd /Se Hornöudd udde Tuna by Saltsjön Saknas
Hwffwa, se Håga gd Hundholmen holme Tunaberg lht Sandholmen holme
Hörningsholm herresäte /Se Hållskär holme Tunbergens, se Harlöt Saknas Sandstuskogen skog
Hörningsholm herresäte Hållskär ö Turesbo lht Sandviken vik
Hörningsholm fideikommissegendom Hållskär holme Tövelbol lht Sandviken vik
?Hörningsholm fideikommissegendom Hålskär, se Hållskär ö Udden lht Siononsö del av Mörkö
Hörningsholm slott Hälgiöhålmar, se Ikö holmar Uggeltorp gård Själhällarna hällar
Hörningsholm fideikommissegendom Hällkarsudd udde Ulriksdal lht Själkrokarna hällor
Hörningsholm gd Högh:, se Myrholmen, Stora ö Valsta lht Sjöboviken vik
Hörningsholm herresäte Hökmossen f.d. mosse? Vickelby by Sjölöten åker
Hörningsholm herrg. Ikö ö Vikens, se Hästhagen Saknas Sjöstuviken vik
Hörningsholm gd Ikö ö Vilhelmsdal lht Skansen yttersta spetsen av Näslandet
Hörningsholm herresäte *Ingerskär, se Flintsholm holme Vreta förr gård Skansholmen holme
Hörningsholm herresäte Jungfruberget berg /Se Vretstugan lht Skanssundet sund
Hörningsholm hg *Jättegraven skeppssättning /Se Ytterberga gård Skansviken vik
Hörningsholm hg Kaggfjärden, se Mörkarfjärden vik Åtorp lht Skarpängen äng
Hörningsholm hg Kalkberget berg Ängsstugan lht Skarvastenarna holmar
Hörningsholm herresäte *Kalven, se Hornökalv holme Örsta by Skaten holme
Hörningsholm hg *Kalvholmarna f.d. holmar nu del av ö   Skorvstenarna, se Skarvastenarna Saknas
Hörningsholm hg *Kargisholmen holme   Skåre tatrer åkrar
Hörningsholm hrgd. Karolinerberg berg   Skäret holme
Hörningsholm hrst. Kasholmen udde   Skäret, Lilla holme
Hörningsholm hg Kasholmen udde   Spångkärret kärr
Hörningsholm hg Kasholmssundet sund   Stenkroken stenig vik
Hörningsholm hg Kaxudden udde   Stenskär Saknas
Hörningsholm slott Klockarviken vik   Stenskärs fyr fyr
Hörningsholm hg Klubb Fiählen, se Klubbsundet och Svalhagsviken fjärd   Storholmen förr holme
Hörningsholm herresäte Klubbsundet vik   Storlöten åker
Hörningsholm hg Klubbsundet sund   Strömsholmen holme
Hörningsholm hg Klubbsundet vik   Svalhagsfjärden fjärd
Hörningsholm herresäte Klövberget berg   Svarthäll häll
Hörningsholm slott Kolv ägomark   Svartkällan källa
Hörningsholm hg Korpen holme   Svärdsfjärden fjärd
Hörningsholm hrgd. Korpen holme   Sörskogen skog
Hörningsholm hg Korpen holme   Tallholmarna holmar
Hörningsholm hg Korpen ö   Tallholmen holme
Hörningsholm hg Korpen ö   Tapersberg berg
Hörningsholm hg Korpen holme   Tatrena, se Skåre tatrer Saknas
Hörningsholm hg Korpen ö   Tegneby myr uppodlat kärr
Hörningsholm hg Korpen holme   Tjäderleken mosse
Hörningsholm slott *Korpholm, se Korpen holme   Tokvikahällar berghällar
Hörningsholm herresäte *Korpholmen, se Korpen holme   Tokviken vik
Hörningsholm slott Korpholm holme   Tormstafjärden fjärd
Hörningsholm herresäte Korphuvudet holme   Trattorna hällar och småholmar
Hörningsholm hg Kroken vik   Tre veckar vikar
Hörningsholm hg Kråkbergsholmarna holmar   Triangeludden udde
Hörningsholm hg Kålshällarna holme   Tunaviken, se Näsviken Saknas
Hörningsholm hg Kålsö del av ö   Tuna näsudde udde
Hörningsholm hg Kålsö udde   Tuna näsvik, se Näsviken Saknas
Hörningsholm hg Kålsöfjärden vik   Tutudden udde
Hörningsholm hg Kålsöfjärden fjärd   Tvigrensholmen holme
Hörningsholm hg Kålsöfjärden fjärd   Tvillingarna, se Måsholmarna Saknas
Hörningsholm hg Källholmen holme   Tärnskär holme
Hörningsholm hg Källholmen holme   Tärnlöt udde
Hörningsholm hg Källstuberget berg   Utterstenarna stenar
Hörningsholm hg Käringfisen kobbe   Vargholmen holme
Hörningsholm slott Käringholmen holme   Vattklubben holme
Hörningsholm hg Käringholmen holme   Vefallsudden udde
Hörningsholm hg Käringholmen holme   Vinterviken vik
Hörningsholm säteri Käringholmen holme   Vårdkasberget berg
Hörningsholm hg Kättsö ägomark   Väggberget berg
Hörningsholm hg Kättsö udd udde   Väggbergsmossen mosse
Hörningsholm hg Kättsö udd udde   Värmland åker
Hörningsholm hg Köpneholmen ö   Västerholmen holme
Hörningsholm slott Köpneholmen holme   Ängshällarna hällar
Hörningsholm slott Ladholmen udde   Ängsviken vik
Hörningsholm herresäte Ladholmen f.d. holme   Äspskär holme
Hörningsholm hg Landholmen holme   Äspskärsknuven holme
Hörningsholm hg Laviken vik    
Hörningsholm hg Ledarö Sund, se Björkarösund sund    
Hörningsholm hg Lermaren vik    
Hörningsholm hg Lindskär holme    
Hörningsholm slott Lindskär, Lilla ö    
Hörningsholm hg Lindskär, Lilla skär    
Hörningsholm hg Lindskär, St. holme    
Hörningzholm Saknas Lindskär, Stora ö    
Hörningsholm hg Lindskär, Stora skär    
Hörningsholm hg Lisstorp triangelpunkt    
Hörningsholm hg Lundby slätt sank mark?    
Hörningsholm hg Långens ländstad vik    
Hörningsholm slott Långens skär skär    
Hörningsholm hg Långens torp ängsmark    
Hörningsholm slott Långholmen ö    
Hörningsholm herresäte Långholmen holme    
Hörningsholm slott Långvreten terräng?    
Hörningsholm herresäte Långö, se Ekö-Långö ö    
Hörningsholm hg Långö ö    
Hörningsholm gd Långö ö    
Hörningsholm slott Långö ö    
Hörningsholm hg Långö ö    
Hörningsholm hg Långö holme    
Hörningsholm herresäte Långö ö    
Hörningsholm herresäte *Lötaviken f.d. vik    
Hörningsholm hg Lötstugan torp?    
Hörningzholm Saknas Lövhagsberget tringelpunkt    
Hörningsholm gd Morkar Fierden, se Mörkarfjärden vik    
Hörningsholm hg Morkar Fiählen, se Mörkarfjärden fjärd    
Hörningsholm slott *Morkarfjärden, se Mörkarfjärden vik    
Hörningsholm slott Mossen ägomark?    
Hörningsholm herresäte Munkens trappor skogsområde    
Hörningsholm herresäte Myrholmarna holmar    
Hörningsholm slott Myrholmarna holmar    
Hörningsholm slott Myrholmen, Lilla ö    
Hörningsholm herrgd Myrholmen, Lilla holme    
Hörningsholm gd Myrholmen, Stora ö    
Hörningsholm slott /Se Myrholmen, Stora holme    
Hörningsholm slott /Se Myrholmssundet sund    
Hörningsholm slott /Se Måsholmarna holmar    
Hörningsholm förr sätesgård, nu slott /Se Måsklubbarna holmar    
Hörningsholm gods /Se Mölleviken vik    
Hörningsholm slott /Se Mörholm, se Myrholmarna holme    
Hörningsholm (Hyrn) slott /Se Mörkarfjärden vik    
Hörningsholm hgd /Se Mörkarfjärden vik    
Hörningsholm fideikommiss. /Se Mörkarfjärden fjärd    
Idala lht /Se Mörkarfjärden vik    
Igilzwik, se Egelsvik Saknas Mörkö ö    
Karlsholmen Saknas /Se Mörkö ö o. sn.    
Kitsö torp Mörkö ö    
?Kumla gd Mörkön ö    
Kumla gård Mörkön ö    
»Körinne» beb. Mörkö ö    
»Körn» beb. Mörkön ö och sn    
Lundby gård Mörkön ö    
?Lundby gd Mörkö ö    
Lundby gård Mörkö ö    
?Lundby gd Mörkö ö    
*Myrkva del av Mörkö Mörkö ö o. sn    
Nikna, se Nöckna by Mörkö ö    
Norrskåra gd Mörkön ö    
?Nora gd Mörkön ö    
Nora by Mörkö ö    
Nora by Mörkön ö    
Nora by Mörkön ö    
Nora by Mörkön ö    
Nora by Mörkö ö    
?Nora gd Mörkön Saknas    
?Nora gd Mörkön ö    
Nora by Mörkön ö    
?Nora gd Mörkö ö    
?Nora gd Mörkö ö    
?Nora gd Mörkö ö    
Nora by Mörkön ö    
Nora by Mörkön ö    
Nora gd Mörkö ö /Se    
?Nora by Mörköfjärden fjärd    
Nora by Mörkö sockenallmänning terräng    
Nora Saknas /Se Norafjärden fjärd    
Nora by /Se Norrsundet sund    
Nygård gård Norsäng ägomark    
Nygård gd Norrsundet sund    
Nygård by Norrviken vik    
Nygård by Norrviken vik    
Nöckna by Notholmen udde    
Nöckna by Nycklarna holmar    
Nöckna by Nydalen terräng?    
Nöckna by Näsbackudden udde    
Nöckna gd *Näsfjärden, se Näslandsfjärden fjärd    
Nöckna by *Näsfjärden, se Näslandsfjärden fjärd    
Nöckna by Näslandet udde    
Nöckna by Näslandet udde    
Nöckna by Näslandsfjärden fjärd    
Nöckna by Näslandsfjärden fjärd    
Nöckna by Näslandsfjärden fjärd    
Nöckna by *Nässkansen, se Skansen spets av Näslandet    
Nöckna gd Nöckna hage hage    
Nöckna by Nöckna hage ägomark    
Nöckna gd *Nöknaön förr ö /Se    
Nöckna by Oaxen ö    
Nöckna gd Oaxen ö    
Nöckna by Oaxen ö /Se    
Nöckna gd *Oxenö, (resp. Oxnö), se Oxön holme    
Nöckna gd Oxnö ö    
Nöckna gd Oxnö ö    
Nöckna by Oxnö ö    
Nöckna by Oxnö ö    
Nöckna by Oxnö ö    
Nöckna gd Oxnö ö    
Nöckna gd Oxön holme    
Nöckna by Oxnön (resp. Oxnö) holme    
Nöckna by ?Paradisholmen holme    
Nöckna by Paradisholmen udde    
Nöckna gd /Se Persberg berg?    
Nökna Saknas /Se Prästviken vik    
Nöckna by /Se Pålsundet sund    
Pålsundet torp Pålsundet sund    
??Sanda gd Pålsundet sund /Se    
Sanda gård Pålsundet sund    
?Simonsö förr gd, nu uppgång /Se Pålsundet sund    
Simonsö f. gd Pålsundet sund /Se    
Simonsö gd Ramsö ö    
Simonsö Saknas Ramsö ö    
Simonsö Saknas Ramsö triangelpunkt    
Simonsö f. sätesgård Ramsö, Lilla ö    
Simonsö förr gd Ramsö, Lilla ö    
Simonsö förr sätesgård Ramsö, Stora ö    
Simonsö förr gd Ramsö, Stora ö    
Simonsö f. sätesgård Ramsö=klabb, se Ramsö, Lilla förr holmar nu ö    
Simonsö förr gd Ramsö klabbar holmar    
Simonsö förr gd *Runnklubben holme    
Simonsö sätesgård Runnskär holme    
Simonsö förr gd Ryssens kök terräng?    
Simonsö förr sätesgård /Se Ränniln grund?    
Simonsö Saknas Römossen mosse    
Simonsö förr gd Salsudd udde    
Simonsø Saknas *Saltsjön fjärd    
Simonsö förr sätesgård /Se Sanda hage terräng    
Simonsö Saknas Sandasjön f.d. vik nu sjö    
Simonsö f. sätesgård Sandasjön sjö    
Simonsö f. sätesgård Sanda wiken, se Sandasjön f.d. vik nu sjö    
Simonsö förr sätesgård /Se ?Sandholmen holme    
Simonsö del av Mörkö /Se Sandholmen holme    
Simonsö f.d. gd /Se Sandholmen stuga?    
Simonsö förr gd /Se Sandviken vik    
Simonsö Saknas /Se Sandviken terräng    
Simonsö Saknas /Se Sandviken vik    
*Sjömansön Saknas Sandviken terräng    
Skesa gd /Se Sankan grund    
Skåra gård Sankhällarna holmar    
Skåra by Själhällarna holmar    
Skåra gård Själkrokarna holmar    
Skåra by /Se *Sjömansö Saknas /Se    
Skåra by Skansen spets av Näslandet    
Skåra gård Skansholmen holme    
Skåra gård Skansen befästning    
Skåra by Skansen udde med fornminne    
Skåra gård Skansholmen f.d. holme    
Skåra by Skanssundet sund    
Skåra by Skarvastenarna holmar    
Skåra gård Skarvarstenarna skär /Se    
Skåra by Skarvastenarna holmar    
Skåra by Skaten holme    
Skåra gd Skymteskogen skogsmark    
Skåra gd *Skålan, se Tallholmarna holme    
Skåra gd Skälby terräng    
?Skåra hg Skäret holme    
Skåra gd Skäret holme    
Skåra gård Slessberget höjd o. fornlämning    
Skåra gd *Slesshagsberget berg    
Skåra gård *Slottshagsberget Saknas    
Skåra gd *Snäckstavik, se Mörkarfjärden vik    
»skædhusum», se Skäsa gård Sotaskär Saknas    
Skälby by Sote Saknas    
Skälby by Soteskär, se Sotaskär Saknas    
Skälby gd /Se Stavbofjärden fjärd    
Skälby Saknas /Se Stavbofjärden fjärd    
Skäsa gd *Stockholmen, se Oaxen holme    
Skäsa gd Stegelbacken backe med fornlämning    
Skäsa gd /Se Stenskär holme    
Suss torp Stenskär holme    
Symondö gd Stenskärshällarna holme    
*Symondöö gd /Se Storholmen förr holme nu förbunden med ö    
Tegneby gård Storholmen udde    
Tegneby gd Strömsholmen holme    
Tegneby gd Strömsholmen holme    
Tegneby gård Strömsholmen holme    
?Tormesta by Strömskär, se Strömsholmen holme    
Tormesta Saknas /Se Suss ägomark    
Tormesta gd /Se Svalhagen stuga o. ägomark?    
?Tormesta by /Se Svalhagsviken vik    
?Tramesta gård Svalhagsviken vik    
Tramesta gård Svanberget berg    
Tramesta gd Svarthäll holme och fyr    
?Tramesta gd Svarthällan grund    
Tramesta gd /Se Svartkällan källa?    
Trampesta Saknas /Se *Svinavallen terräng    
Tramsta gd /Se Svärdsfjärden fjärd    
Tuna by [Synne sid] Saknas    
Tuna by Södra udden udde    
?Tuna gd Sörviken vik    
Tuna by Söräng ägomark    
Tuna by Tabors berg höjd o. fornlämning    
Tuna by Tallholmarna holmar    
Tuna gård Tallholmarna holmar    
Tuna gård /Se *Tallholmen holme    
Tuna Saknas /Se Tallholmen, St. o. L., se Tallholmarna holmar    
Tuna by /Se Tallholmen, St. o. L. (resp. Tallholmarna) holmar    
Tuna by /Se Tallholmen, Lilla holme    
Vickelby gård Tallholmen, Stora holme    
Vickelby gd Tegnebyholmen holme    
Vickelby gd Tegnebyholmen holme    
Vickelby g *Tjurholmen, se Skansholmen holme    
Vickelby gd Tjäderleken terräng    
Vickelby gård Tormestahage terräng    
Vickelby gd /Se Tormestaviken vik    
Vickelby gd Tullgarns Oxnö, se Oxnö ö    
Vickelby gd /Se Tunanäs udde    
Vickelby gd /Se Tunaviken vik    
Vickelby Saknas /Se Tvigrensholmen holme    
Vickelby by /Se Tvillingarna holmar    
?Vreta gd Tängbyholmen, se Tegnebyholmen holme    
?Vreta gd Tärnskär holme    
Vreta gård Tärnskär skär    
Vreta gd Uddsundet sund    
?Vreta gd /Se Uggeludden udde    
Yghulswyk, se Egelsvik by Vargholmen holme    
Ytterberga gård Vargholmen holme    
Ytterberga gd Vassklubben holme    
Ytterberga Saknas /Se Vattklubben holme    
Ytterberga gd /Se Vattklubbshällen holme    
Örsta by Vitmossen mosse    
Örsta by ?Wreet Wijk, se Klubbsundet sund    
Örsta gd Vreta ägomark    
Örsta gd Vårdkasberget berg    
Örsta Saknas /Se Vårdkasberget berg /Se    
Örsta by /Se Väggberget höjd    
Örsta by /Se Väggberget berg /Se    
  Värmland ägomark    
  Västerholmen holme    
  Västerö ö    
  Västerö ö    
  ?Ytterholmen holme    
  Ytterholmen holme    
  Åtorp ägomark    
  Ängen-Kåltsöö, se Kålsö del av ö    
  Ängsudden udde?    
  Äppelviken vik    
  Äspskär, (resp. Espskär), se *Doftskär holme    
  Äspskär ö    
  Äspskär holme    
  Äspskär skär    
  Äspskärsknuven holme    
  Öhrsta näs udde    
  Östra bukten vik    
  Örsta hage udde    
  Örsta hage skogsmark    
  Öhudh, se Myrholmen, Lilla ö    

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.